Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-ett-maskinen 6300 Series"

Transkript

1 Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c) 2005 Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Utgave: Juni 2005 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvendelser vedrørende denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storbritannia og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ, Storbritannia. Lexmark kan bruke eller distribuere all informasjon du oppgir, på alle måter Lexmark finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe flere eksemplarer av publikasjonene som er knyttet til dette produktet, ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe +44 (0) I andre land må du kontakte forhandleren. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. (c) 2005 Lexmark International, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig jordet strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær.

3 Innhold Installere skriveren...7 Innholdet i esken...7 Finne informasjon om skriveren...8 Lære om skriveren...11 Lære mer om skriverdelene...11 Bruke kontrollpanelet...13 Navigere gjennom menyene på kontrollpanelet...15 Bruke kopieringsmenyen...15 Bruke skannemenyen...16 Bruke fotomenyen...17 Lære om skriverprogramvaren...20 Bruke skriverprogramvaren...20 Åpne Bildestudio...20 Bruke knappene i Bildestudio...21 Bruke Alt-i-ett-løsninger...22 Bruke kategorien Skanne og kopiere...23 Bruke kategorien Lagrede bilder...24 Bruke koblingen Vedlikehold/feilsøk...25 Bruke løsningssenteret...26 Bruke Utskriftsegenskaper...27 Bruke Bilderedigering...30 Bruke Fast Pics...30 Legge i papir og originaler...31 Legge i papir...31 Legge i ulike papirtyper...32 Legge originaldokumenter på skannerens glassplate...35 Innhold 3

4 Utskrift...37 Skrive ut et dokument...37 Skrive ut på konvolutter...37 Skrive ut kort...37 Skrive ut på transparenter...38 Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter...39 Sette inn et minnekort...39 Sette inn en flash-enhet...42 Bla gjennom og velge digitale fotografier fra et minnekort eller en flashenhet...44 Overføre digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet...44 Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier...45 Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet...47 Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet...47 Skrive ut utvalgte fotografier...48 Skrive ut alle fotografiene ved å bruke kontrollpanelet...48 Skrive ut et DPOF-utvalg...49 Skrive ut en indeksside...49 Forhåndsvise endringer i fotografier før utskrift...50 Vise lysbilder i vinduet på kontrollpanelet...50 Velge en fotopapirstørrelse ved å bruke kontrollpanelet...51 Endre fotostørrelse...51 Justere lysstyrke...51 Beskjære fotografier ved å bruke kontrollpanelet...52 Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen...53 Skrive ut fotografier...53 Skrive ut fotografier uten kantlinjer...53 Bla gjennom og velge fotografier som er lagret på datamaskinen...54 Lage og skrive ut en utklippsbok eller albumside...54 Legge til teksttitler på fotosider...55 Innhold 4

5 Kopiering...56 Ta kopier ved å bruke kontrollpanelet...56 Endre størrelse på blankt papir...56 Angi kopieringskvalitet...56 Endre lysstyrken for en kopi...56 Kopiere dokumenter uten kantlinjer ved å bruke kontrollpanelet...57 Forstørre eller forminske et bilde ved å bruke kontrollpanelet...57 Gjenta et bilde flere ganger på én side ved å bruke kontrollpanelet...58 Ta kopier ved å bruke programvaren...58 Skanning...59 Skanne et dokument som bare består av tekst...59 Skanne et dokument som består av tekst og grafikk...59 Lagre et skannet element...59 Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post, ved å bruke kontrollpanelet...60 Skanne dokumenter eller bilder til e-post ved å bruke datamaskinen...60 Skanne til en datamaskin via et nettverk...61 Skanne dokumenter for redigering av tekst...61 Skanne skarpe bilder fra magasiner eller aviser...62 Faksing...63 Fakse dokumenter ved å bruke programvaren...63 Motta en faks ved å bruke programvaren...64 Nettverksutskrift...65 Installere nettverksskrivere...65 Tips for installering av nettverksskriver...67 Innhold 5

6 Vedlikeholde skriveren...69 Ta ut en brukt blekkpatron...69 Sette inn blekkpatroner...70 Justere blekkpatroner...72 Rengjøre blekkdysene...73 Tørke av blekkdysene og kontaktflatene...74 Oppbevare blekkpatronene...75 Bruke oppbevaringsenheten for blekkpatroner...75 Etterfylle blekkpatronene...76 Bestille rekvisita fra Lexmark...78 Bestille rekvisita...78 Feilsøking...79 Feilsøking for installering...79 Feilsøking for utskrift...83 Feilsøking for kopiering...86 Feilsøking for skanning...88 Feilsøking for faksing...89 Feilsøking for nettverk...91 Feilsøking for papirstopp og mateproblemer...93 Feilsøking for minnekort...95 Feilmeldinger...97 Avinstallere programvaren og installere den på nytt Merknader Stikkordregister Innhold 6

7 Installere skriveren Innholdet i esken Navn Beskrivelse 1 Programvare-CD Windows Programvaren for skriveren Hjelp Elektronisk brukerhåndbok Mac Programvaren for skriveren Hjelp og elektronisk brukerhåndbok i HTML-format 2 Strømledning Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av skriveren. 3 Installeringsoversikt Instruksjoner om hvordan du kan installere maskinvaren og programvaren for skriveren, og informasjon om feilsøking for installering. Installere skriveren 7

8 Navn Beskrivelse 4 Fargeblekkpatron Blekkpatroner som skal settes inn i 5 Fotoblekkpatron skriveren. Merk: Blekkpatronkombinasjonen avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. 6 Brukerhåndbok eller heftet Løse installeringsproblemer Trykt dokumentasjon (for Windowsbrukere). Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikt Beskrivelse Installeringsoversikten inneholder instruksjoner for installering av maskin- og programvaren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside. Brukerhåndbok Beskrivelse I brukerhåndboken kan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren samt informasjon om vedlikehold feilsøking sikkerhet Merk: Informasjonen i brukerhåndboken er basert på operativsystemet Windows. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside. Når du installerer skriverprogramvaren, kan også brukerhåndboken bli installert. Installere skriveren 8

9 CD Beskrivelse CDen inneholder drivere, programvare og publikasjoner. Hvis du kobler skriveren til en datamaskin, blir også den elektroniske hjelpen installert på datamaskinen når du installerer fra CDen. Hvor CDen ligger i esken. Se installeringsoversikten for informasjon om installering. Hjelp Beskrivelse I hjelpen kan du finne instruksjoner for hvordan du kan bruke programvaren hvis skriveren er koblet til en datamaskin. Hvor Klikk på Hjelp, Tips Hjelp, eller Hjelp Hjelpeemner i et av Lexmarkprogrammene. Lexmarks løsningssenter Beskrivelse Lexmarks løsningssenter er inkludert på CDen. Det blir installert sammen med den andre programvaren. Hvor Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6300 Series. 2 Velg Lexmarks løsningssenter. Les meg-fil Beskrivelse Denne filen inneholder den nyeste informasjonen om skriveren og programvaren som ikke er inkludert i den øvrige dokumentasjonen, samt informasjon om de forskjellige operativsystemene som støttes. Hvor Slik kan du åpne Les meg-filen: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6300 Series. 2 Velg Les meg. Installere skriveren 9

10 Hjemmeside Beskrivelse Hvor Vår hjemmeside inneholder store mengder informasjon. Merk: Vær oppmerksom på at banene på hjemmesiden kan endres. Besøk vår hjemmeside på 1 Gå til hjemmesiden. 2 Velg ønsket språk på listen oppe til venstre på siden. 3 Velg koblingen til informasjonen du trenger. Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg: Maskintypenummer: Serienummer: Kjøpsdato: Kjøpested: Installere skriveren 10

11 Lære om skriveren Lære mer om skriverdelene Bruk: For å gjøre følgende: 1 Papirskinne Justere papiret når det mates inn i skriveren. 2 Papirstøtte Legge i papir. 3 Papirmatebeskytter Unngå at elementer faller ned i papiråpningen. 4 Toppdeksel Få tilgang til skannerens glassplate. 5 Skannerenhet Få tilgang til blekkpatronene. 6 Spor for minnekort Sette inn minnekort. 7 PictBridge-port Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera eller en flash-enhet til skriveren. 8 Utskuff Stable papiret etter hvert som det kommer ut av maskinen. Lære om skriveren 11

12 Bruk: For å gjøre følgende: 9 Vindu Vise fotografier på et minnekort, forhåndsvise et skannet element og kontrollere statusen for skriveren. Vinduet kan roteres for enklere visning. 10 Kontrollpanel Bruke skriveren. 2 1 Bruk: For å gjøre følgende: 1 Strømforsyningsport Koble skriveren til en strømkilde. 2 USB-port Koble skriveren til en datamaskin med en USBkabel. Lære om skriveren 12

13 Bruke kontrollpanelet Trykk på For å gjøre følgende: 1 Av/på Slå skriveren på og av. 2 Roter Rotere bildet i vinduet på kontrollpanelet 90 grader. Rotere det valgte bildet ved beskjæring i fotokortmodus. 3 Forhåndsvis side 4 Endre størrelse Forhåndsvise et bilde før utskrift, skanning eller kopiering. Forstørre eller forminske et element i kopieringsmodus. Angi størrelsen for fotografier i fotokortmodus. Zoome et fotografi inn eller ut ved beskjæring i fotokortmodus. 5 Antall kopier Angi antall kopier som skal skrives ut i kopierings- eller fotokortmodus. 6 Modus Velge kopierings-, skanne- eller fotokortmodus. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. Lære om skriveren 13

14 Trykk på For å gjøre følgende: 1 Meny Vise menyen for den valgte modusen. 2 Velge et menyalternativ. Velge eller oppheve valget av et fotografi fra listen som skal skrives ut i fotokortmodus. 3 eller Bla gjennom menyalternativene. Endre det valgte området ved beskjæring av et bilde. I fotokortmodus kan du trykke på denne knappen for å gå 10 bilder frem eller tilbake for å vise hvert tiende bilde på et minnekort eller en flash-enhet i vinduet på kontrollpanelet. Endre størrelsen på blankt papir i kopieringsmodus. 4 eller Endre innstillinger for et undermenyelement. Vise det forrige eller det neste bildet på et minnekort eller en flash-enhet. Endre det valgte området ved beskjæring av et bilde. Øke eller redusere antall kopier. Lære om skriveren 14

15 Trykk på For å gjøre følgende: 5 Farge Starte en kopierings-, skanne- eller fotojobb i farger. Merk: Kontroller at modusen du vil bruke, er valgt. For å starte en fotoutskriftsjobb må et minnekort være satt inn eller en flash-enhet eller et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera være koblet til skriveren. 6 Sort/hvitt Starte en kopierings-, skanne- eller fotojobb i sort/hvitt. Merk: Kontroller at modusen du vil bruke, er valgt. For å starte en fotoutskriftsjobb må et minnekort være satt inn eller en flash-enhet eller et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera være koblet til skriveren. 7 Avbryte en kopierings-, skanne- eller utskriftsjobb. Oppheve valget av fotografiet som forhåndsvises i fotokortmodus. Oppheve alle fotovalg. Trykk på to ganger, og følg deretter instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet. Gå tilbake til standardinnstillingene. Trykk på ganger i kopieringsmodus. to Navigere gjennom menyene på kontrollpanelet 1 Trykk på modusknappen for å velge kopierings-, skanne- eller minnekortmodus. 2 Trykk på menyknappen for å åpne menyen for den valgte modusen. 3 Trykk på og for å bla gjennom menyene. 4 Trykk på eller for å bla gjennom alternativene på den valgte menyen. 5 Trykk på for å velge et alternativ. Bruke kopieringsmenyen 1 Trykk på modusknappen til Copy (kopier) er valgt. 2 Trykk på menyknappen. 3 Trykk på eller for å bla gjennom menyen. Lære om skriveren 15

16 4 Trykk på eller for å bla gjennom alternativene på den valgte menyen. 5 Trykk på når ønsket alternativ vises. Menyelement Copy Quality (kopieringskvalitet) Brightness (lysstyrke) Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) Repeat Image (gjenta bilde) Size of Original (størrelse på original) Maintenance (vedlikehold) Defaults (standarder) Handling Velge en utskriftskvalitet. Gjøre det kopierte bildet lysere eller mørkere. Angi størrelsen på det papiret som er lagt i papirstøtten. Angi antall bilder som skal plasseres på én side. Angi størrelsen på dokumentet på skannerens glassplate. Kontrollere blekknivåene. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Vise diagnoseinformasjon for blekkpatronene. Gjenopprette standardinnstillingene. Angi den papirtypen som er lagt i papirstøtten. Velge språk for tekst som vises i vinduet på kontrollpanelet. Angi når innstillingene tilbakestilles. Angi når skriveren skal gå over i strømsparingsmodus. Bruke skannemenyen 1 Trykk på modusknappen på kontrollpanelet til Scan (skann) er valgt. 2 Trykk på menyknappen. 3 Trykk på eller for å bla gjennom menyen. Lære om skriveren 16

17 4 Trykk på eller for å bla gjennom alternativene på den valgte menyen. 5 Trykk på når ønsket alternativ vises. På denne menyen: Maintenance (vedlikehold) Defaults (standarder) Kan du gjøre følgende: Kontrollere blekknivåene. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Vise diagnoseinformasjon for blekkpatronene. Gjenopprette standardinnstillingene. Velge språk for tekst som vises i vinduet på kontrollpanelet. Angi når skriveren skal gå over i strømsparingsmodus. Bruke fotomenyen 1 Trykk på modusknappen på kontrollpanelet til Photo (foto) er valgt. 2 Trykk på menyknappen. 3 Trykk på eller for å bla gjennom menyen. 4 Trykk på eller for å bla gjennom alternativene på den valgte menyen. 5 Trykk på når ønsket alternativ vises. På denne menyen: Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) Print Quality (utskriftskvalitet) Brightness (lysstyrke) Crop (beskjær) Kan du gjøre følgende: Angi størrelsen på det papiret som er lagt i papirstøtten. Velge en utskriftskvalitet. Gjøre det skannede elementet lysere eller mørkere. Beskjære et bilde. Lære om skriveren 17

18 På denne menyen: Auto Image Enhance (automatisk bildeforbedring) Kan du gjøre følgende: Forbedre utskriftskvaliteten for fotografier. Merk: Det forbedrede fotografiet vises ikke i vinduet. Hvis alternativet for automatisk bildeforbedring er valgt, vil alternativene for fargeeffekter være deaktivert. Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne) Colorize Effect (fargeeffekt) Print All Photos (skriv ut alle fotografier) View Slide Show (vis lysbildefremvisning) Print Index Page (skriv ut indeksside) View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) Print DPOF Selection (skriv ut DPOF-utvalg) Redusere røde øyne på fotografier. Merk: Reduksjonen vises ikke i vinduet. Hvis alternativet for reduksjon av røde øyne er valgt, vil alternativene for fargeeffekter (beskrevet nedenfor) være deaktivert. Bruke fargeeffekter på fotografier før utskrift. Du kan velge: Sepia Tone Print (sepiatoneutskrift) Antique Brown (antikkbrun) Antique Gray (antikkgrå) Merk: Hvis et alternativ for fargeeffekt er valgt, vil alternativene for reduksjon av røde øyne og automatisk bildeforbedring være deaktivert. Skrive ut alle fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. Vise en lysbildefremvisning av fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. Skrive ut en indeks over alle fotografiene på et minnekort eller en flash-enhet. Bla gjennom bildene på et minnekort eller en flashenhet, og velge hvilke som skal skrives ut. Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort. Merk: Dette menyvalget vises bare hvis det finnes en gyldig DPOF-fil på minnekortet. Lære om skriveren 18

19 På denne menyen: Save to Computer (lagre på datamaskin) Maintenance (vedlikehold) Defaults (standarder) Kan du gjøre følgende: Lagre fotografier på datamaskinen. Kontrollere blekknivåene. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Vise diagnoseinformasjon for blekkpatronene. Gjenopprette standardinnstillingene. Angi den papirtypen som er lagt i papirstøtten. Angi størrelsen på det fotografiet du vil skrive ut. Velge om fotografiene skal forhåndsvises før utskrift. Velge språk for tekst som vises i vinduet på kontrollpanelet. Angi når skriveren skal gå over i strømsparingsmodus. Lære om skriveren 19

20 Lære om skriverprogramvaren Bruke skriverprogramvaren Bruk dette programmet: For å gjøre følgende: Bildestudio Alt-i-ett-løsninger Løsningssenteret Utskriftsegenskaper Bilderedigering Fast Pics Åpne komponenten du trenger for å utføre en oppgave. Skanne, kopiere og skrive ut. Utføre feilsøking og vedlikehold og finne informasjon om bestilling av blekkpatroner. Velge de beste innstillingene for dokumentet du skal skrive ut. Redigere fotografier og grafikk. Overføre digitale fotografier. Åpne Bildestudio Bruk knappene i Bildestudio til å åpne programmer og vise informasjon som er nyttig når du skal skrive ut, bla gjennom eller dele fotografier bruke fotografier fra et minnekort, en flash-enhet eller et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera skrive ut en albumside skanne og redigere tekst ved hjelp av OCR (optisk tegnlesing) skanne, kopiere eller fakse besøke hjemmesiden vår finne tips om bruk av programvaren finne informasjon om vedlikehold og feilsøking Lære om skriverprogramvaren 20

21 Du kan åpne Bildestudio på en av disse måtene: 1 2 Dobbeltklikk på ikonet Bildestudio på skrivebordet. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6300 Series. 2 Velg Bildestudio. Bruke knappene i Bildestudio Klikk på: For å gjøre følgende: Detaljer: Skrive ut fotografier Skrive ut bilder som er lagret på datamaskinen, i vanlige fotostørrelser. Dele fotografier Sende bilder eller fotografier som er lagret på datamaskinen, med e-post. Bruke fotografier på minnekort Lagre eller skrive ut fotografier fra fotominnekortet som er satt inn. Bla gjennom fotografier Vise fotografier som er lagret på datamaskinen. Skrive ut en albumside Skrive ut en albumside eller utklippsbokside med ulike fotostørrelser. Lære om skriverprogramvaren 21

22 Klikk på: For å gjøre følgende: Detaljer: Skanne og redigere tekst (OCR) Bruke optisk tegnlesing (OCR) til å skanne et dokument til et tekstbehandlingsprogram, slik at du kan redigere teksten. Skann Skanne et fotografi eller dokument. Kopier Faks Kopiere et fotografi eller dokument. Forstørre, forminske eller endre andre funksjoner før utskrift. Fakse et dokument eller element som er lagret på datamaskinen. Få tilgang til Lexmarks hjemmeside Besøke vår hjemmeside. Lære mer om hva du kan gjøre med denne programvaren. Finne informasjon om vedlikehold og feilsøking samt verktøy du kan bruke for å sikre at skriveren fungerer som den skal. Bruke Alt-i-ett-løsninger Bruk Alt-i-ett-løsninger til å skanne, kopiere og fakse dokumenter. Lære om skriverprogramvaren 22

23 Du kan åpne Alt-i-ett-løsninger på en av disse måtene: 1 2 Dobbeltklikk på ikonet Bildestudio på skrivebordet, og klikk deretter på Skann eller Kopier. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6300 Series. 2 Velg Alt-i-ett-løsninger. Bruke kategorien Skanne og kopiere Fra dette området: Skann Kopier Kan du gjøre følgende: Velge et program du vil sende et skannet element til. Velge hvilken type element som skal skannes. Velge skannekvaliteten. Merk: Klikk på Se flere skanneinnstillinger for å vise alle innstillingene. Velge antallet og fargen for kopiene. Velge kvalitet for kopiene. Velge en størrelse på blankt papir. Velge størrelsen på originaldokumentet. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise alle innstillingene. Lære om skriverprogramvaren 23

24 Fra dette området: Kreative oppgaver Forhåndsvisning Kan du gjøre følgende: Skriv ut Vise et bilde flere ganger på én side. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Del Sende et bilde eller dokument via e-post. Fakse ved hjelp av datamaskinens modem. Lagre Lagre et bilde på datamaskinen. Lagre flere fotografier. Rediger Redigere tekst i et skannet dokument (OCR). Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Velge en del av forhåndsvisningen du vil skanne eller kopiere. Vise et bilde av det som skrives ut eller kopieres. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Skanne og kopiere, kan du klikke på Hjelp. Bruke kategorien Lagrede bilder Bruk kategorien Lagrede bilder til å utføre oppgaver med bilder som er lagret på datamaskinen. Fra dette området: Forhåndsvisning Åpne med Kan du gjøre følgende: Vise eller opprette mapper. Forhåndsvise og velge bilder. Gi nytt navn til, slette eller redigere valgte bilder. Velge hvor du vil sende lagrede bilder. Lære om skriverprogramvaren 24

25 Fra dette området: Fotoutskrifter Kreative oppgaver Kan du gjøre følgende: Klikke på Neste hvis du vil skrive ut utvalgte fotografier i Fast Pics. Skrive ut en albumside med ulike fotostørrelser. Utføre kreative oppgaver som er tilgjengelige under Kreative oppgaver på hovedsiden for Alt-i-ettløsninger. Skriv ut Vise et bilde flere ganger på én side. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Del Sende et bilde med e-post. Fakse ved hjelp av datamaskinens modem. Rediger Redigere tekst i et skannet dokument (OCR). Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Merk: Klikk på Hjelp øverst i vinduet hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Lagrede bilder. Bruke koblingen Vedlikehold/feilsøk Koblingen Vedlikehold/feilsøk gir direkte koblinger videre til løsningssenteret. 1 Klikk på Vedlikehold/feilsøk. 2 Velg mellom disse emnene: Vedlikehold eller løs problemer med kvaliteten Feilsøking Enhetsstatus og blekknivåer Flere utskriftsideer og fremgangsmåter Kontaktinformasjon Avansert (alternativer for utseende, tale og kommunikasjon) Vis programvareversjon og opphavsrettinformasjon Lære om skriverprogramvaren 25

26 Bruke løsningssenteret Løsningssenteret inneholder hjelp og informasjon om skriverstatus og blekknivåer. Du kan åpne løsningssenteret på en av disse måtene: Dobbeltklikk på ikonet Bildestudio på skrivebordet, og klikk deretter på Vedlikehold/ feilsøk. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6300 Series. 2 Velg Løsningssenter. Klikk på koblingen Vedlikehold/ feilsøk i Alt-iett-løsninger, og klikk deretter på et emne. Høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg deretter Løsningssenter. Løsningssenteret består av seks kategorier: Fra kategorien: Skriverstatus (hoveddialogboksen) Hvordan Feilsøking Kan du gjøre følgende: Vise statusen til skriveren. Når du for eksempel skriver ut, er statusen Skriver ut. Vise hvilken papirtype som er registrert i skriveren. Vise blekknivåene i blekkpatronene. Lære å gjøre følgende: Skanne, kopiere og skrive ut. Finne og endre innstillinger. Bruke grunnleggende funksjoner. Skrive ut prosjekter, for eksempel bannere, fotografier, konvolutter, kort, påstrykningspapir og transparenter. Finne utskriftsversjon av brukerhåndboken. Få tips om aktuell status. Løse skriverproblemer. Lære om skriverprogramvaren 26

27 Fra kategorien: Vedlikehold Kontaktinformasjon Kan du gjøre følgende: Sette inn en blekkpatron. Merk: Vent til skanningen er fullført før du setter inn nye blekkpatroner. Vise innkjøpsalternativer for nye blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre for å fjerne vannrette striper. Justere for å fjerne uskarpe kanter. Feilsøke andre blekkproblemer. Finne ut hvordan du kan kontakte oss på telefon, via e-post eller på Internett. Avansert Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus. Slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Dele informasjon med oss om hvordan du bruker skriveren. Finne informasjon om programvareversjonen. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du klikke på Hjelp. Bruke Utskriftsegenskaper Utskriftsegenskaper er programvaren som kontrollerer utskriftsfunksjonen når skriveren er koblet til en datamaskin. Du kan endre innstillingene i Utskriftsegenskaper, avhengig av hvilken prosjekttype du vil lage. Du kan åpne Utskriftsegenskaper i nesten alle programmer: 1 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett i dialogboksen Skriv ut. Lære om skriverprogramvaren 27

28 Menyen Lagre innstillinger På menyen Lagre innstillinger kan du angi et navn og lagre de aktuelle innstillingene for Utskriftsegenskaper til senere bruk. Du kan lagre opptil fem tilpassede innstillinger. Jeg ønsker å-menyen Jeg ønsker å-menyen inneholder ulike veivisere (for eksempel for å skrive ut et fotografi, en konvolutt, et banner, en plakat, eller på begge sider av papiret) som du kan bruke til å velge riktige utskriftsinnstillinger for et prosjekt. Menyen Alternativer Bruk menyen Alternativer til å endre innstillingene for Kvalitetsalternativer, Layoutalternativer og Alternativer for utskriftsstatus. Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du åpne dialogboksen for kategorien fra menyen, og deretter klikke på Hjelp i dialogboksen. Menyen Alternativer inneholder også direkte koblinger til ulike deler av løsningssenteret og informasjon om programvareversjonen. Lære om skriverprogramvaren 28

29 Kategorier i Utskriftsegenskaper Alle utskriftsinnstillingene finnes i de tre hovedkategoriene i Utskriftsegenskaper: Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout. Kategori Kvalitet/kopier Papiroppsett Utskriftslayout Alternativer Velge en innstilling for Kvalitet/hastighet. Velge papirtype. Tilpasse hvordan skriveren skriver ut flere kopier av én enkelt utskriftsjobb: sortert eller på vanlig måte. Velge å gjøre bildet skarpere automatisk. Velge å skrive ut fargebilder i sort/hvitt. Velge å skrive ut den siste siden først. Angi størrelsen på papiret som er lagt i skriveren. Velge utskriftsretning for dokumentet: stående eller liggende. Velge den layouten du vil skrive ut. Velge å skrive ut på begge sider av papiret, og velge innstillinger for tosidig utskrift. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du høyreklikke på en innstilling på skjermen, og deretter velge Hva er dette?. Lære om skriverprogramvaren 29

30 Bruke Bilderedigering Bruk Bilderedigering til å redigere grafikk eller fotografier. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6300 Series. 2 Klikk på Bilderedigering. 3 Velg Fil Åpne for å velge bildet du vil redigere. 4 Rediger bildet med de tilgjengelige verktøyene. Merk: Du kan bare redigere ett bilde om gangen. Flytt pekeren over verktøyet for å vise en beskrivelse. 5 Velg Fil Lagre som. 6 Angi et filnavn og en filtype, og klikk deretter på Lagre. Bruke Fast Pics Du kan bruke Fast Pics til å lagre eller skrive ut fotografier fra et minnekort for digitalt kamera eller fra en flash-enhet. Du kan starte Fast Pics på en av disse måtene: Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side 42. Klikk på Bruk fotografier på minnekort i Bildestudio. Med Fast Pics kan du gjøre følgende: Skrive ut fotografier ved hjelp av en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen på side 53. Lagre fotografiene fra minnekortet eller flash-enheten på datamaskinen. Du kan finne mer informasjon under Overføre digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet på side 44. Lære om skriverprogramvaren 30

31 Legge i papir og originaler Legge i papir 1 Kontroller følgende: At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere. At papiret ikke er brukt eller skadet. At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir. At du ikke presser papiret inn i skriveren. 2 Før du legger i papir, må du holde nede papirmatebeskytteren og skyve papirskinnene mot kanten inn mot sidene på papirskuffen. 3 Legg papiret på høykant på midten av papirstøtten. 4 Hold papirmatebeskytteren nede, og skyv papirskinnene inn mot papirkanten Merk: For å unngå papirstopp må du passe på at papiret ikke buer seg når du justerer papirskinnen. Legge i papir og originaler 31

32 Legge i ulike papirtyper Legg i opptil: Kontroller følgende: 100 ark med vanlig papir At papiret er beregnet på bruk i blekkskrivere. 100 ark med bestrøket papir 25 ark med fotopapir 25 ark med glanset papir 10 ark med påstrykningspapir 25 gratulasjonskort 25 kartotekkort 25 fotokort 25 postkort At den glansede eller bestrøkne siden av papiret vender mot deg. At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret. Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. At du følger instruksjonene på pakken når du skal legge i påstrykningspapir. At utskriftssiden av påstrykningspapiret vender mot deg. At papirstøttene ligger inntil kantene på påstrykningspapiret. Merk: Du oppnår best resultater hvis du legger i ett ark med påstrykningspapir om gangen. At den totale tykkelsen på kortbunken ikke overstiger 10 mm (0,394 tommer). At utskriftssiden på kortene vender mot deg. At kortene legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på kortene. Legge i papir og originaler 32

33 Legg i opptil: Kontroller følgende: 10 konvolutter At konvoluttene legges på midten av papirstøtten. At frimerkehjørnet er oppe til venstre. At konvoluttene er beregnet på bruk i blekkskrivere. At papirstøttene ligger inntil kantene på konvoluttene. Advarsel: Ikke bruk konvolutter med metallspenner, sløyfer eller metallbånd som kan brettes. Merk: Ikke bruk konvolutter med hull, perforeringer, utstansing eller preging. Ikke bruk konvolutter med selvklebende klaffer uten beskyttelsespapir. 25 ark med etiketter At utskriftssiden på etikettene vender mot deg. At toppen på etikettene trekkes først inn i skriveren. At det er minst 1 mm klaring fra kanten av papiret til etikettene. At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret. At du bruker komplette etikettark. Hvis du legger i ark med manglende etiketter, kan det føre til at andre etiketter løsner under utskriften, slik at det oppstår papirstopp. Legge i papir og originaler 33

34 Legg i opptil: Kontroller følgende: 50 transparenter At den grove siden av transparentene vender mot deg. At du har fjernet eventuelt beskyttelsespapir fra transparentene før de legges i skriveren. At den fjernbare stripen på transparentene vender ned mot papirskuffen. At transparentene legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på transparentene. Merk: Transparenter trenger lengre tørketid. Fjern transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 100 ark papir med tilpasset størrelse At utskriftssiden på papiret vender mot deg. At papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde: mm 3,0-8,5 tommer Lengde: mm 5,0-17,0 tommer At papiret legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret. 20 ark med bannerpapir At du fjerner alt papir fra papirskuffen før bannerpapiret legges i. At du bare river av det antallet bannersider som er nødvendig for banneret. At du legger bunken med bannerpapir på toppdekselet. At forkanten på bannerpapiret føres først inn i skriveren. At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret. At du har valgt riktig papirstørrelse for banneret i Utskriftsegenskaper. Du kan finne mer informasjon under Bruke Utskriftsegenskaper på side 27. Legge i papir og originaler 34

35 Legge originaldokumenter på skannerens glassplate Du kan kopiere, skanne og skrive ut fotografier, tekstdokumenter, artikler i magasiner, aviser og andre publikasjoner. Du kan også skanne dokumenter som skal fakses. 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg originaldokumentet med forsiden ned nederst til høyre på skannerens glassplate. Legge i papir og originaler 35

36 4 Lukk toppdekselet for å unngå mørke kanter på det skannede elementet. Legge i papir og originaler 36

37 Utskrift Skrive ut et dokument 1 Legg i papir. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på Egenskaper, Alternativer, Oppsett eller Innstillinger. 4 Juster innstillingene. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut på konvolutter 1 Legg i konvolutter. 2 Velg Fil Skriv ut i programmet. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg Skrive ut på konvolutt på Jeg ønsker å-menyen. 5 Velg den konvoluttstørrelsen som er lagt i skriveren, på listen Konvoluttstørrelse. 6 Velg Stående eller Liggende retning. Merk: De fleste konvolutter bruker liggende retning. Kontroller at du har valgt samme utskriftsretning i programmet. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på OK. 9 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut kort 1 Legg i gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort. 2 Velg Fil Skriv ut i programmet. Utskrift 37

38 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg en innstilling for Kvalitet/hastighet. Velg Foto for fotografier og gratulasjonskort og Normal for andre korttyper. 5 Velg kategorien Papiroppsett. 6 Velg Papir. 7 Velg en størrelse på listen Papirstørrelse. 8 Klikk på OK. 9 Klikk på OK eller Skriv ut. Merk: Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse kortene inn i skriveren. Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort kortene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Skrive ut på transparenter 1 Legg i transparenter. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg størrelsen på transparentene i kategorien Papiroppsett. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Det kan ta opptil 15 minutter før hver transparent har tørket. Utskrift 38

39 Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter Sette inn et minnekort 1 Åpne minnekortdekselet. 2 Sett inn et minnekort. Sett inn kortet med navneetiketten opp. Hvis kortet er merket med en pil, må du passe på at pilen peker mot skriveren. Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 39

40 Spor Øverste spor Nederste spor Minnekort xd Picture Card Secure Digital Mini Secure Digital (med adapter) Merk: Du må sette minnekortet inn i adapteren som fulgte med kortet, før du setter det inn i sporet. MultiMedia Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (med adapter) eller Memory Stick PRO Duo (med adapter) Merk: Du må sette minnekortet inn i adapteren som fulgte med kortet, før du setter det inn i sporet. SmartMedia Merk: Kontroller at gullkontaktene peker opp, og sett kortet raskt helt inn i sporet. CompactFlash Type I og Type II Microdrive Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 40

41 3 Vent til lampen på skriveren lyser. Lampen blinker når minnekortet leses eller når data overføres til eller fra kortet. Advarsel: Ikke koble fra kabler eller medieenheter eller ta på det anviste området på skriveren mens lampen blinker. Hvis skriveren ikke leser minnekortet, må du ta det ut og sette det inn igjen. Merk: Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 41

42 Sette inn en flash-enhet 1 Sett inn flash-enheten i PictBridge-porten foran på skriveren. Merk: Det kan hende at du trenger en adapter hvis enheten ikke passer i porten. Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 42

43 2 Vent til lampen på skriveren lyser. Lampen blinker når flash-enheten leses eller når data overføres til eller fra enheten. Advarsel: Ikke koble fra kabler eller medieenheter eller ta på det anviste området på skriveren mens lampen blinker. Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 43

44 Bla gjennom og velge digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet 1 Legg i papir. Du får best resultat hvis du bruker fotopapir eller glanset papir. Legg den glansede eller bestrøkne siden opp. 2 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på. 4 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. Trykk på eller for å gå frem eller tilbake og vise hvert tiende bilde. 5 Trykk på hvis du vil velge fotografiet som vises. Trykk på hvis du vil oppheve valget av fotografiet som vises. Overføre digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet Overføre fotografier ved å bruke kontrollpanelet 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller på I Want To:-menyen (jeg ønsker å) for å bla til Save Photos to Computer (lagre fotografier på datamaskinen). 3 Trykk på. 4 Velg fotografiene du vil lagre. 5 Klikk på Neste. 6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å angi hvor du vil lagre bildene. 7 Klikk på Lagre nå. Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 44

45 Overføre fotografier ved å bruke datamaskinen 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Klikk på Lagre dem på PCen i dialogboksen Fast Pics. 3 Velg fotografiene du vil lagre. 4 Klikk på Neste. 5 Følg instruksjonene på dataskjermen for å angi hvor du vil lagre bildene. 6 Klikk på Lagre nå. Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier Koble et PictBridge-kompatibelt kamera til skriveren, og bruk knappene på kameraet til å velge og skrive ut fotografier. 1 Koble den ene enden av USB-kabelen til det digitale kameraet. Merk: Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet. 2 Sett den andre enden av kabelen i PictBridge-porten foran på skriveren. Merk: Kontroller at det PictBridge-kompatible digitale kameraet er satt i riktig USBmodus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 45

46 3 Følg instruksjonene i dokumentasjonen for kameraet når du skal velge og skrive ut fotografier. Advarsel: Ikke koble fra kabler eller medieenheter eller ta på det anviste området på skriveren mens lampen blinker. Klargjøre skriveren for utskrift med medieenheter 46

47 Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet 1 Legg i papir. Du får best resultat hvis du bruker fotopapir eller glanset papir. 2 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på. 4 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. Merk: Trykk på eller hvis du vil bla 10 bilder fremover eller bakover. 5 Trykk på hvis du vil velge fotografiet som vises. Merk: Hvis du vil oppheve valget av et fotografi, må du trykke på. 6 Trykk på knappen for rotering hvis du vil endre retningen for enklere visning av fotografiet. 7 Slik kan du ta flere kopier: a Trykk på knappen for antall kopier. b Trykk på eller for å bla til det antallet kopier du vil skrive ut. c Trykk på. 8 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er deaktivert, blir fotografiene skrevet ut med en gang. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, må du trykke på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet 47

48 Skrive ut utvalgte fotografier 1 Legg i fotopapir. 2 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side 42. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises, og View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) er merket. 3 Trykk på. 4 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. Trykk på Trykk på hvis du vil velge fotografiet som vises. hvis du vil oppheve valget av fotografiet som vises. Trykk to ganger på og deretter på hvis du vil oppheve valget av alle valgte fotografier. 5 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er deaktivert, blir fotografiene skrevet ut med en gang. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, må du trykke på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Skrive ut alle fotografiene ved å bruke kontrollpanelet 1 Legg i papir. 2 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. 3 Trykk på til Print All Photos (skriv ut alle fotografier) er merket. 4 Trykk på. 5 Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, må du trykke på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet 48

49 Skrive ut et DPOF-utvalg DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som finnes på enkelte digitale kameraer. Hvis du har et kamera som støtter DPOF, kan du velge hvilke fotografier som skal skrives ut, og antall eksemplarer mens minnekortet står i kameraet. Skriveren gjenkjenner disse innstillingene når minnekortet settes inn i skriveren. Merk: Kontroller at størrelsen på papiret som er lagt i skriveren, ikke er mindre enn størrelsen som er angitt i DPOF-utvalget. 1 Legg i papir. Du får best resultat hvis du bruker fotopapir eller glanset papir. Legg den glansede eller bestrøkne siden opp. 2 Sett inn et minnekort. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side Trykk på eller for å bla til Print DPOF Selection (skriv ut DPOFutvalg). 4 Trykk på. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er deaktivert, blir fotografiene skrevet ut med en gang. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, vil du først se en forhåndsvisning av utskriftsjobben. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Skrive ut en indeksside 1 Legg i papir. 2 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på menyknappen. 4 Trykk på eller for å bla til Print Index Page (skriv ut indeksside). 5 Trykk på. Merk: Hvis innstillingene for automatisk bildeforbedring, reduksjon av røde øyne eller fargeeffekt endres, vises ikke endringene på indekssidene. Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet 49

50 Forhåndsvise endringer i fotografier før utskrift Hvis du har endret et fotografi, kan du forhåndsvise det i vinduet på kontrollpanelet før du skriver det ut. 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på. 3 Velg fotografiet du vil forhåndsvise. Du kan finne mer informasjon under Bla gjennom og velge digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet på side Trykk på knappen for forhåndsvisning av side hvis du vil se fotografiet på den papirstørrelsen du har valgt. Slik kan du aktivere automatisk forhåndsvisning før utskrift: 1 Trykk på modusknappen til Photo (foto) er valgt. 2 Trykk på menyknappen. 3 Trykk på eller for å bla til Preview before Print (forhåndsvisning før utskrift). 4 Trykk på eller til On (på) vises. Merk: Hvis du vil deaktivere automatisk forhåndsvisning før utskrift, må du trykke på eller til Off (av) vises. 5 Trykk på. Vise lysbilder i vinduet på kontrollpanelet Du kan vise lysbilder av fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flashenhet. 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View Slide Show (vis lysbildefremvisning) er merket. 3 Trykk på. Merk: Trykk på når du har sett på lysbildefremvisningen. Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet 50

51 Velge en fotopapirstørrelse ved å bruke kontrollpanelet Størrelsen du velger på menyen for størrelse på blankt papir, er størrelsen på fotopapiret som skal legges i skriveren. Hvis du for eksempel skal skrive ut to fotografier på 6 x 8 cm og du har valgt størrelsen A4, blir det skrevet ut to fotografier med den valgte størrelsen på ett ark i A4-størrelse. 1 Trykk på modusknappen til Photo (foto) er valgt. 2 Trykk på menyknappen. 3 Trykk på eller på menyen Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) for å bla gjennom de tilgjengelige størrelsene. 4 Trykk på. Endre fotostørrelse 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Bla til og velg det fotografiet du vil endre størrelsen på. Du kan finne mer informasjon under Bla gjennom og velge digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet på side Når det fotografiet du vil endre størrelsen på, vises, må du trykke på knappen for å endre størrelse til ønsket størrelse vises. 4 Trykk på. Justere lysstyrke 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på. 3 Trykk på eller til det fotografiet du vil justere lysstyrken for, vises. 4 Trykk på menyknappen. 5 Trykk på eller til Brightness (lysstyrke) vises. 6 Trykk på. Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet 51

52 7 Trykk på eller for å gjøre fotografiet lysere eller mørkere. 8 Trykk på. Beskjære fotografier ved å bruke kontrollpanelet 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 39 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på. 3 Trykk på eller for å bla til det fotografiet du vil beskjære. 4 Når fotografiet vises i vinduet på kontrollpanelet, må du trykke på. 5 Trykk eventuelt på roteringsknappen for å endre retningen på fotografiet. 6 Trykk på menyknappen. 7 Trykk på eller for å bla til Crop (beskjær). 8 Trykk på. 9 Trykk på knappen for å endre størrelse hvis du vil endre størrelsen på beskjæringsområdet. Merk: Beskjæringsområdet er merket med en grønn linje. 10 Juster beskjæringsområdet. Trykk på eller hvis du vil flytte beskjæringsområdet loddrett. Trykk på eller hvis du vil flytte beskjæringsområdet vannrett. Trykk på knappen for å endre størrelse hvis du vil endre retning på beskjæringsområdet. 11 Trykk på for å lagre innstillingene. Merk: Du kan ikke beskjære et bilde to ganger for å forstørre en svært liten del. Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet 52

53 Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen Skrive ut fotografier 1 Legg i fotopapir eller glanset papir. 2 Velg Fil Skriv ut i programmet. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg Skrive ut et fotografi på Jeg ønsker å-menyen. 5 Velg en innstilling for utskriftskvalitet. 6 Velg den papirstørrelsen som er lagt i skriveren, på listen med papirstørrelser. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på OK. 9 Klikk på OK eller Skriv ut. Merk: Gå til kategorien Papiroppsett for å endre retningen på fotografiet. Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før de legges i bunker. Skrive ut fotografier uten kantlinjer 1 Legg i fotopapir. 2 Dobbeltklikk på ikonet Bildestudio på skrivebordet. 3 Klikk på Skriv ut albumside. 4 Klikk på Endre kategori for layoutene som er angitt ovenfor. 5 Velg Bare uten kantlinje. 6 Klikk på OK. 7 Velg en papirstørrelse for fotografiene. 8 Velg en sidelayout under Lage en side med lagrede fotografier. Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen 53

54 9 Dra fotografiene over på siden. 10 Klikk på Skriv ut nå. Bla gjennom og velge fotografier som er lagret på datamaskinen 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6300 Series. 2 Velg Bildestudio. 3 Klikk på Bla gjennom fotografier. 4 Klikk på Vis mapper. 5 Velg mappen der fotografiene er lagret. 6 Lukk mappen. 7 Velg de fotografiene du vil skrive ut, ved å klikke på hvert enkelt fotografi. Lage og skrive ut en utklippsbok eller albumside 1 Legg i papir. 2 Dobbeltklikk på ikonet Bildestudio på skrivebordet. 3 Klikk på Skriv ut albumside. 4 Klikk på Vis mapper. 5 Velg mappen der fotografiene er lagret, i ruten til høyre. 6 Lukk katalogen i ruten til høyre. 7 Velg en papirstørrelse på rullegardinmenyen Papirstørrelse:. 8 Velg en layout på rullegardinmenyen Sidelayout. For flere alternativer: a Klikk på Endre kategori for layoutene som er angitt ovenfor. b Velg en layout for fotografiene. c Klikk på OK. d Velg en layout på rullegardinmenyen Sidelayout. Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen 54

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen Page 1 of 71 4300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3100 Series Alt-i-ett

3100 Series Alt-i-ett 3100 Series Alt-i-ett Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Arbeide med digitale fotografier Utskrift, skanning, kopiering og faksing Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 44 Alt-i-ett-maskinen 2300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X7550

Din bruksanvisning LEXMARK X7550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76 X6100 Series Brukerhåndbok for Windows Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9 Informasjon om skriverdelene og programvaren. Nettverksutskrift på side 75 Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series Brukerhåndbok for 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Unngå sikkerhetsadvarsler under

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Modell(er): Diverse, xxx, der "x" er et alfanumerisk tegn Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Skjemaer og favoritter

Skjemaer og favoritter Skjemaer og favoritter Versjon 5.1 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer