X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok"

Transkript

1 X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok

2 Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i håndboken.

3 Innhold Lære om Alt-i-ett-maskinen... 1 Installere Alt-i-ett-maskinen...1 Forstå de ulike delene av Alt-i-ett-maskinen... 1 Bruke kontrollpanelet... 2 Forstå programvaren... 3 Bruke Utskriftsegenskaper... 3 Bruke Lexmark Alt-i-ett-senteret... 6 Bruke Lexmarks løsningssenter... 9 Bruke Alt-i-ett-maskinen Skrive ut Skanne Kopiere Fakse Feilsøking Kontrolliste for feilsøking Feilsøking for installering Feilsøking for utskrift Feilsøking for skanning, kopiering og faksing Avinstallere og installere programvaren på nytt Tillegg Merknader om elektronisk stråling iii

4 Stikkordregister Takk for at du kjøpte Lexmark X74-X75 Alt-i-ett-maskinen. Gratulerer med ditt nye kjøp. Lexmark X74-X75 Alt-i-ett-maskinen kombinerer funksjonaliteten til en blekkskriver, skanner, kopimaskin og en faksmaskin i én multifunksjonsenhet, noe som gjør den til et av de mest spennende produktene på markedet i dag. Denne brukerhåndboken inneholder en trinnvis innføring i maskinen, fra installering til oppretting av en rekke morsomme prosjekter. Den inneholder også kapitler som beskriver programvaren for maskinen og informasjon om feilsøking. La oss komme i gang! iv

5 Lære om Alt-i-ett-maskinen Installere Alt-i-ett-maskinen Hvis ikke du allerede har gjort det, må du følge trinnene på installeringsoversikten som fulgte med Alt-i-ett-maskinen for å fullføre installeringen av maskinvaren og programvaren. Hvis det oppstår problemer under installeringen, se Feilsøking for installering på side 19. Forstå de ulike delene av Alt-i-ett-maskinen Papirskinne Skyv papiret inntil for at det skal trekkes inn på riktig måte. Papirstøtte Trekk ut for å legge papir i Alt-i-ett-maskinen. Kontrollpanel Trykk på knappene for å bruke Alt-i-ett-maskinen (se side 2 hvis du ønsker mer informasjon om hver enkelt knapp). Toppdeksel Løft for å legge et element på skannerens glassplate. Utskuff Trekk ut for at papiret skal bli liggende når det kommer ut av maskinen. Skannerenhet Løft for tilgang til blekkpatronene. 1

6 USB-inngang Strømforsyning Metallkontakter i sølv finnes øverst på strømforsyningsenheten. USB-kabel Bruke kontrollpanelet Alt-i-ett-maskinen har et kontrollpanel som gjør det mulig å skanne og kopiere med ett enkelt tastetrykk. Av/på-lampe Viser om Alt-i-ett-maskinen er slått på eller av. Papirmateknapp (Paper Feed) Trekker papiret gjennom maskinen. Trykk på denne når statuslampen blinker. Av/på-knapp (Power) Slår på og av maskinen. Statuslampe (Status) Når den blinker, betyr det at Alt-i-ett-maskinen er tom for papir eller at det har oppstått et annet problem. Skanneknapp (Scan) Starter skanningen automatisk og åpner Alt-i-ett-senteret (seside6). Knapp for fargekopi (Color Copy) Trykk på denne for å ta en fargekopi (datamaskinen må være slått på). Knapp for sort/hvitt-kopi (Black Copy) Trykk på denne for å ta en sort/hvitt-kopi (datamaskinen må være slått på). 2

7 Forstå programvaren Programvaren for Alt-i-ett-maskinen består av tre hovedkomponenter: Utskriftsegenskaper (utskrift) Lexmark X74-X75 Alt-i-ett-senteret (skanning, kopiering og faksing) Lexmarks løsningssenter for X74-X75 (feilsøking, vedlikehold og informasjon om bestilling av blekkpatroner) Samtidig som hver enkelt komponent har sin egen funksjon, fungerer de sammen på en måte som gir optimal ytelse for Alt-i-ett-maskinen. Bruke Utskriftsegenskaper Utskriftsegenskaper er programvaren som styrer utskriftsfunksjonen i Alt-i-ett-maskinen. Du kan endre innstillingene i Utskriftsegenskaper, avhengig av hvilken prosjekttype du oppretter. Du kan åpne Utskriftsegenskaper i nesten alle programmer: 1 Åpne Fil-menyen i programmet du bruker. 2 Klikk på Skriv ut. 3 I dialogboksen Skriv ut klikker du på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet du bruker). Skjermbildet Utskriftsegenskaper vises. Merk: I enkelte programmer kan det hende at du må velge andre alternativer for å åpne Utskriftsegenskaper. 3

8 Når du åpner Utskriftsegenskaper, vises kategorien Kvalitet/kopier og Jeg ønsker å-menyen. Utskriftsegenskaper Kategorien Kvalitet/kopier og Jeg ønsker å-menyen Kategorier under Utskriftsegenskaper Bruk kategoriene Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout når du skal angi skriverinnstillingene. Jeg ønsker å-menyen Med denne brukervennlige prosjektmenyen kan du skrive ut fotografier, bannere, konvolutter, plakater og mye mer. Jeg ønsker å-menyen Jeg ønsker å-menyen vises automatisk når du åpner Utskriftsegenskaper. Den inneholder ulike veivisere som du kan bruke til å velge riktige skriverinnstillinger for det prosjektet du vil skrive ut. Lukk menyen hvis du vil vise alle alternativene i dialogboksen Utskriftsegenskaper. 4

9 Kategorier under Utskriftsegenskaper Alle skriverinnstillingene finnes i de tre hovedkategoriene i programvaren Utskriftsegenskaper: Kategoriene Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout. Kategori: Kvalitet/kopier Papiroppsett Utskriftslayout Innstillinger: Kvalitet/hastighet Velg ønsket innstilling for Kvalitet/hastighet. Bedre kvalitet gir høyere oppløsning, men lavere utskriftshastighet. Flere kopier Tilpass hvordan maskinen skriver ut flere kopier av én enkelt utskriftsjobb. Skriv ut fargebilder i sort/hvitt Velg dette alternativet for å skrive ut fargebilder på skjermen i sort/hvitt. Papirtype Velg den papirtypen du bruker. Papirstørrelse Velg den papirstørrelsen du bruker. Retning Velg hvilken retning du vil at dokumentet skal ha på siden. Layout Velg den typen layout du ønsker for dokumentet. Dobbeltsidig Velg dette når du vil skrive ut på begge sider av arket. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du høyreklikke på en innstilling på skjermen, og deretter velge Hva er dette? Menyen Lagre innstillinger Fra menyen Lagre innstillinger kan du angi et navn og lagre de aktuelle innstillingene for Utskriftsegenskaper til senere bruk. Du kan lagre opptil fem konfigurasjoner med tilpassede innstillinger. 5

10 Menyen Alternativer Ved hjelp av menyen Alternativer kan du endre innstillingene for Kvalitetsalternativer, Alternativer for stil og Alternativer for utskriftsstatus. Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du åpne dialogboksen Kvalitetsalternativer, Alternativer for stil eller Alternativer for utskriftsstatus fra menyen, og deretter klikke på Hjelp i dialogboksen. Menyen Alternativer inneholder også direkte koblinger til ulike deler av Lexmarks løsningssenter (se side 9) og informasjon om programvareversjonen. Bruke Lexmark Alt-i-ett-senteret Lexmark Alt-i-ett-senteret er den programvaren du bruker til å skanne, kopiere og fakse dokumenter. Du kan åpne Alt-i-ett-senteret fra ulike steder: Fra Start-menyen klikk på Start Programmer Lexmark X74-X75 Lexmark Alt-i-ett-senter. Fra ikonet på skrivebordet dobbeltklikk på ikonet Lexmark X74-X75 Alt-i-ett-senter. Fra kontrollpanelet trykk på Skann. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du skal bruke kontrollpanelet, se side 2. Når du åpner Alt-i-ett-senteret, vises hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen. Alt-i-ett-senter Hovedside for Alt-i-ett-maskinen 6

11 Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen består av fire hoveddeler: Skann, Kopier, Kreative oppgaver og Forhåndsvisning. Del: Du kan gjøre følgende: Skann... Velge et program du vil sende det skannede bildet til. Velge hvilken type bilde som skal skannes. Velge hvordan skanningen skal brukes. Merk: Klikk på Se flere skanneinnstillinger for å vise alle innstillingene. Kopier... Velge antall og farge for kopiene. Velge en kvalitetsinnstilling for kopiene. Justere størrelsen på skanneområdet. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise alle innstillingene. Kreative oppgaver... Forhåndsvisning Velge mellom en rekke spennende og kreative ideer. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som plakat. Sende et bilde med e-post. Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Redigere tekst i et skannet dokument ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR). Og mye mer! Forhåndsvisning av skanning Bruk musen til å velge hvilken del av forhåndsvisningen du vil skanne. Forhåndsvisning av utskrift/kopi Vis et bilde av det som skrives ut eller kopieres. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om denne siden, kan du klikke på Hjelp øverst til høyre på skjermen. 7

12 Siden Vis lagrede bilder På siden Vis lagrede bilder kan du utføre oppgaver med bilder som er lagret på datamaskinen. Siden Vis lagrede bilder består av tre deler. Del: Åpne med... Du kan gjøre følgende: Velge et program du vil sende det lagrede bildet til. Skriv ut en kopi... Velge antall og farge for kopiene. Velge en kvalitetsinnstilling for kopiene. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise alle innstillingene. Kreative oppgaver... Velge mellom en rekke spennende og kreative ideer. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som plakat. Sende et bilde med e-post. Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Redigere tekst i et skannet dokument ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR). Og mye mer! Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om denne siden, kan du klikke på Hjelp øverst til høyre på skjermen. Vedlikehold/feilsøk Siden Vedlikehold/feilsøk inneholder direkte koblinger til Lexmarks løsningssenter. Hvis du ønsker mer informasjon om Lexmarks løsningssenter, kan du se neste avsnitt. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om denne siden, kan du klikke på Hjelp øverst til høyre på skjermen. 8

13 Bruke Lexmarks løsningssenter Lexmarks løsningssenter er en verdifull informasjonsressurs. Åpne det ved å klikke på Start Programmer Lexmark X74-X75 Lexmarks løsningssenter for X74-X75 for å åpne Lexmarks løsningssenter. Du kommer da til kategorien Skriverstatus. Lexmarks løsningssenter Kategorien Skriverstatus Skriverstatus Blekknivåer Lexmarks løsningssenter består av seks kategorier: Skriverstatus, Hvordan, Feilsøking, Vedlikehold, Kontaktinformasjon og Avansert. Kategori: Skriverstatus (hoveddialogboksen) Du kan gjøre følgende: Vise statusen for Alt-i-ett-maskinen. Hvis maskinen for eksempel skriver ut et dokument, er statusen Skriver ut. Vise blekknivåene i blekkpatronene. Hvordan Lære å bruke de grunnleggende funksjonene til Alt-i-ett-maskinen, for eksempel kontrollpanelet og Lexmark Alt-i-ett-senteret. Lære å finne og endre innstillinger. Lære å skanne, kopiere, fakse og skrive ut. Lære å opprette morsomme prosjekter ved hjelp av Alt-i-ett-maskinen. Feilsøking Få tips om aktuell status. Løse problemer med Alt-i-ett-maskinen. 9

14 Kategori: Du kan gjøre følgende: Vedlikehold Sette inn en ny blekkpatron. Vise innkjøpsalternativer for nye blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre blekkdysene for å fjerne vannrette striper. Justere blekkpatronene for å fjerne uskarpe kanter. Feilsøke blekkproblemer. Fjerne støvrester etter japanske postkort (Hagaki). Kontaktinformasjon Finne Lexmarks telefonnummer. Avansert Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus og slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser. Laste ned nye oppdateringer av programvaren for Alt-i-ett-maskinen. Lære å koble Alt-i-ett-maskinen til et nettverk med Windows-skriverdeling. Finne informasjon om programvareversjonen. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du klikke på Hjelp nederst til høyre på skjermen. 10

15 Bruke Alt-i-ett-maskinen I avsnittene nedenfor lærer du alt du trenger å vite om vanlig utskrift, skanning, kopiering og faksing. Du vil kunne lage morsomme prosjekter på en-to-tre. Skrive ut Utskrift er den mest grunnleggende funksjonen i Alt-i-ett-maskinen. Under Utskriftsegenskaper på Jeg ønsker å-menyen (se side 4) kan du velge ulike utskriftsveivisere som forenkler håndtering av vanskeligere oppgaver, som for eksempel utskrift av fotografier, bannere eller plakater. 1 Legg den aktuelle papirtypen i Alt-i-ett-maskinen, avhengig av hva du vil skrive ut. Legg papiret inntil høyre side av papirstøtten med utskriftssiden mot deg. Du kan bruke følgende papirtyper og -mengder på maskinen: 20 ark med kontorpapir 25 ark med påstrykningspapir 50 transparenter 10 ark med gratulasjonskort 10 ark med fotopapir for blekkskriver 100 ark med bannerpapir/listepapir 25 ark med etiketter 11

16 2 Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil venstre kant på papiret. 3 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på og får strøm. 4 Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 5 I dialogboksen Skriv ut klikker du på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet du bruker). Utskriftsegenskaper vises. 6 Hvis du finner alternativet for utskrift på Jeg ønsker å-menyen, må du klikke på det og følge instruksjonene på skjermen. Hvis ikke, må du klikke på Lukk nederst på menyen. 7 Gå til kategorien Kvalitet/kopier, og angi Kvalitet/hastighet og kopieringsinnstillinger. Høyreklikk på en innstilling på skjermen, og velg deretter Hva er dette? for å vise detaljer om en innstilling. Innstillinger for Kvalitet/hastighet Kopieringsinnstillinger 12

17 8 Gå til kategorien Papiroppsett, og velg papirtype, papirstørrelse og retning. Høyreklikk på en innstilling på skjermen, og velg deretter Hva er dette? for å vise detaljer om en innstilling. Innstillinger for papirtype Innstillinger for papirstørrelse Innstillinger for retning 9 Gå til kategorien Utskriftslayout, og velg innstillinger for layout og tosidig utskrift for den dokumenttypen du skriver ut. Høyreklikk på en innstilling på skjermen, og velg deretter Hva er dette? for å vise detaljer om en innstilling. Innstillinger for layout Innstillinger for dobbeltsidig 10 Når du har angitt alle ønskede innstillinger under Utskriftsegenskaper, må du klikke på OK nederst på skjermen for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut. 11 Klikk på Skriv ut for å fullføre oppgaven. 13

18 Skanne Har du fotografier, postkort eller andre såkalte elementer du ønsker å reprodusere elektronisk for bruk på datamaskinen? I trinnene nedenfor lærer du hvordan du kan bruke skanneren til å skanne og lagre bilder for bruk i andre programmer. 1 Åpne toppdekselet på Alt-i-ett-maskinen. 2 Legg det elementet du vil skanne, med forsiden ned på glassplaten. Kontroller at øvre venstre hjørne av forsiden på elementet er justert med pilen. 3 Lukk toppdekselet. 4 Åpne Lexmark Alt-i-ett-senteret (se side 6). Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 5 Klikk på Forhåndsvis nå øverst til høyre på hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen. Et bilde av det skannede elementet vises i forhåndsvisningen. 6 Bruk musen til å klikke og dra for å velge hvilken del av forhåndsvisningen du vil skanne. 7 Klikk på Se flere skanneinnstillinger under Skann... på hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen for å kontrollere og endre de grunnleggende skanneinnstillingene for den typen prosjekt du lager. 14

19 8 Velg hvilket program du vil sende det skannede bildet til på rullegardinmenyen Send skannet bilde til:, eller klikk på Kreative oppgaver for å vise en liste over prosjekter. Knappen Forhåndsvis nå Klikk for å se en forhåndsvisning av bildet. Skanneinnstillinger Juster innstillingene for det skannede elementet. Forhåndsvisning Se en forhåndsvisning av bildet, og velg hvilket område som skal skannes. 9 Hvis du sender det skannede bildet til et program, må du klikke på Skann nå for å fullføre skanningen. Hvis du bruker menyen Kreative oppgaver, må du følge instruksjonene på skjermen. Kopiere Trenger du å kopiere? Det er enkelt å kopiere med Lexmark Alt-i-ett-senter. I trinnene nedenfor lærer du hvordan du tar kopier i sort/hvitt, grått eller i farger. 1 Åpne toppdekselet på Alt-i-ett-maskinen. 15

20 2 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned på glassplaten. Kontroller at øvre venstre hjørne av forsiden på elementet ligger riktig i forhold til pilen. 3 Lukk toppdekselet. 4 Åpne Lexmark Alt-i-ett-senter (se side 6). Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. Merk: Du kan kopiere direkte fra kontrollpanelet uten å åpne programvaren (se side 2). Datamaskinen må være slått på. 5 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger under Kopier... på hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen for å kontrollere og endre de grunnleggende kopieringsinnstillingene. Knappen Forhåndsvis nå Klikk for å se en forhåndsvisning av bildet. Kopieringsinnstillinger Juster innstillingene for kopien. Forhåndsvisning Se en forhåndsvisning av bildet, og velg hvilket område som skal kopieres. 16

21 6 Når du er fornøyd med forhåndsvisningen og kopieringsinnstillingene, klikker du på Kopier nå. Merk: Det kan hende at du vil forminske eller forstørre bildet. Hvis dokumentet du vil kopiere er større enn papirstørrelsen du kopierer til, kan du forminske bildet slik at det passer til papiret. På samme måte kan du forstørre bildet hvis dokumentet du vil kopiere, er svært lite. Fakse Trenger du å sende en faks? Alt-i-ett-maskinen kan håndtere det også. Trinnene nedenfor viser hvordan du sender en faks ved hjelp av datamaskinens modem. 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil fakse, med forsiden ned på glassplaten. Kontroller at øvre venstre hjørne av forsiden på elementet ligger riktig i forhold til pilen. 3 Lukk toppdekselet. 4 Åpne Lexmark Alt-i-ett-senter (se side 6). 5 Klikk på Faks ved hjelp av datamaskinens modem under Kreative oppgaver på hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen. 6 Følg instruksjonene på skjermen. 17

22 Feilsøking Dette kapitlet viser deg hvordan du kan løse eventuelle problemer med Alt-i-ett-maskinen. Du finner mer informasjon om feilsøking i Lexmarks løsningssenter. Se side 9 for å lære å åpne Lexmarks løsningssenter. Kontrolliste for feilsøking Før du prøver å løse problemet, må du kontrollere følgende: Er strømledningen godt festet til baksiden av Alt-i-ett-maskinen og stikkontakten? Er både datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen slått på? Er USB-kabelen ordentlig festet til datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen? Har du fjernet klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av begge blekkpatronene? Se i dokumentasjonen for installering hvis du ønsker mer informasjon. Sitter den sorte blekkpatronen i den høyre holderen og fargeblekkpatronen i den venstre holderen? Er papiret lagt riktig i? Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Installerte du skriverprogramvaren riktig? Se i dokumentasjonen for installering hvis du ønsker mer informasjon. 18

23 Feilsøking for installering Bruk denne delen til å løse eventuelle problemer under installeringen. Av/på-lampen lyser ikke Kontroller at strømforsyningen er tilkoblet. Trykk på Av/på-knappen på kontrollpanelet. Justeringssiden skrives ikke ut Kontroller at du har fjernet klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av begge blekkpatronene. Se i dokumentasjonen for installering hvis du ønsker informasjon om hvordan du setter inn blekkpatroner. Kontroller at den sorte blekkpatronen sitter i den høyre holderen og fargeblekkpatronen i den venstre holderen. Kontroller at du la i papiret riktig og ikke presset det for langt inn i Alt-i-ett-maskinen. Da jeg satte inn programvare-cden for Alt-i-ett-maskinen, skjedde det ingenting Dobbeltklikk på Min datamaskin på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter på ikonet for CD-ROM-stasjonen. 19

24 Det virker som om installeringen av programvaren ikke er fullført Det kan hende at programvaren ikke ble riktig installert. Prøv følgende: 1 Hvis du bruker Windows 98, Windows Me eller Windows 2000, må du klikke på Start Innstillinger Kontrollpanel. Hvis du bruker Windows XP, må du klikke på Start Kontrollpanel Ytelse og vedlikehold. 2 Dobbeltklikk på ikonet System. 3 Hvis du bruker Windows 98 eller Windows Me, må du klikke på kategorien Enhetsbehandling. Hvis du bruker Windows 2000 eller Windows XP, må du klikke på kategorien Maskinvare, og deretter på knappen Enhetsbehandling. 4 Se etter kategorien Andre enheter. Hvis det finnes andre Lexmark-enheter her, må du merke dem og klikke på Delete. Merk: Kategorien Andre enheter vises kun hvis det finnes ukjente enheter. Du må ikke slette noen Lexmark-enheter med mindre de finnes i kategorien Andre enheter. 5 Sett inn CDen og installer programvaren på nytt. Ikke start datamaskinen på nytt. 20

25 Alt-i-ett-maskinen kommuniserer ikke med datamaskinen Koble fra og til igjen begge ender av USB-kabelen (se i dokumentasjonen for installering hvis du ønsker mer informasjon). Koble Alt-i-ett-maskinen fra strømuttaket og koble deretter til igjen strømforsyningen (se i dokumentasjonen for installering hvis du ønsker mer informasjon). Koble maskinen til igjen og slå den på igjen. Start datamaskinen på nytt. Hvis problemet vedvarer, se Avinstallere og installere programvaren på nytt på side 25. Feilsøking for utskrift Alt-i-ett-maskinen bruker lang tid på å skrive ut Lukk alle programmer du ikke bruker. Det kan hende at du har for lite minne. Kontroller at innstillingen Kvalitet/hastighet under Utskriftsegenskaper er satt til Normal eller Hurtigutskrift. Se side 5 hvis du trenger hjelp. Prøv å skrive ut en mindre fil. Hvis du har for lite minne, er det ikke sikkert at du kan skrive ut store filer. Vurder om du vil kjøpe mer minne. Merk: Hvis du har skannet et fotografi ved hjelp av Alt-i-ett-maskinen, kan det hende at filen er for stor til å skrive ut med en skanneoppløsning på over 300 dpi. 21

26 Det er papirstopp i Alt-i-ett-maskinen Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne det fastkjørte papiret. Kontroller at du bruker papir som er beregnet for blekkskrivere. Se side 11 hvis du ønsker en liste over anbefalte papirtyper. Kontroller at du legger papiret i på riktig måte. Se side 11 hvis du trenger instruksjoner. Kontroller at papirstøtten ligger inntil venstre kant av papiret. Se side 12 hvis du trenger mer informasjon. Utskriften er for mørk eller flekkete Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut, og la blekket tørke før du håndterer dem. Juster innstillingen for Kvalitet/hastighet under Utskriftsegenskaper (se side 5). Innstillingen Bedre eller Best under Kvalitet/hastighet kan føre til at blekket smøres utover hvis du bruker vanlig papir. Prøv å bruke innstillingen Normal. Loddrette linjer eller ujevne kanter Juster innstillingen for Kvalitet/hastighet under Utskriftsegenskaper (se side 5). Velg Bedre eller Best for best mulig utskriftskvalitet. Juster blekkpatronene. Hvis blekkpatronene er feiljustert, kan det føre til ujevne loddrette linjer. Slik justerer du blekkpatronene: 1 Åpne Lexmarks løsningssenter (se side 9). 2 Klikk på Juster for å fjerne uskarpe kanter i kategorien Vedlikehold. 22

27 Det er hvite streker i grafikk eller heldekkende sorte områder Rengjør blekkdysene. Hvis det går lang tid mellom hver gang du bruker Alt-i-ett-maskinen, kan det hende at blekkdysene blir tette. Slik rengjør du blekkdysene: 1 Åpne Lexmarks løsningssenter (se side 9). 2 Klikk på Rengjør for å fjerne vannrette striper i kategorien Vedlikehold. Feilsøking for skanning, kopiering og faksing Skanning eller bruk av et skannet bilde med et program tar lang tid eller gjør at maskinen stopper opp Reduser skanneoppløsningen. Skanneoppløsningen er svært ulik utskriftsoppløsningen, og har vanligvis en mye lavere innstilling. Du kan oppnå gode resultater med en skanneoppløsning på 300 dpi. Slik endrer du skanneoppløsningen: 1 Åpne Lexmark Alt-i-ett-senter (se side 9). 2 Klikk på Se flere skanneinnstillinger under Skann. 3 Klikk på Vis avanserte skanneinnstillinger. 4 Angi en skanneoppløsning som tilsvarer eller er mindre enn 300 dpi i kategorien Skann under Avanserte skanneinnstillinger. 23

28 Skanningen var ikke vellykket Det kan hende at programvaren ikke ble riktig installert. Prøv følgende: 1 Hvis du bruker Windows 98, Windows Me eller Windows 2000, må du klikke på Start Innstillinger Kontrollpanel. Hvis du bruker Windows XP, må du klikke på Start Kontrollpanel Ytelse og vedlikehold. 2 Dobbeltklikk på ikonet System. 3 Hvis du bruker Windows 98 eller Windows Me, må du klikke på kategorien Enhetsbehandling. Hvis du bruker Windows 2000 eller Windows XP, må du klikke på kategorien Maskinvare, og deretter på knappen Enhetsbehandling. 4 Se etter kategorien Andre enheter. Hvis det finnes andre Lexmark-enheter her, må du merke dem og klikke på Delete. Merk: Kategorien Andre enheter vises kun hvis det finnes ukjente enheter. Du må ikke slette noen Lexmark-enheter med mindre de finnes i kategorien Andre enheter. 5 Sett inn CDen og installer programvaren på nytt. Ikke start datamaskinen på nytt. Kanten på kopien ble ikke skrevet ut Hvis du laget kopien ved hjelp av knappen Fargekopi på kontrollpanelet, kan du prøve å bruke Lexmark Alt-i-ett-senteret og justere innstillingen Opprinnelig størrelse: 1 Åpne Lexmark Alt-i-ett-senteret (se side 6). 2 Kontroller at alternativet for automatisk gjenkjenning er angitt som Opprinnelig størrelse under Kopier. 24

29 Knappen Kopier på kontrollpanelet virker ikke Kontroller at programvaren er riktig installert (se dokumentasjonen for installering). Programvaren må være installert for at kopieringsfunksjonen skal virke. Kontroller at datamaskinen er slått på. Datamaskinen må være slått på for at Alt-i-ett-maskinen skal fungere. Faksfunksjonen virker ikke Kontroller at datamaskinen er koblet til en telefonlinje. Du må ha telefontilkobling for at faksfunksjonen skal fungere. Avinstallere og installere programvaren på nytt Hvis programvaren for Alt-i-ett-maskinen ikke fungerer som den skal, eller hvis du får en melding om kommunikasjonsfeil når du prøver å bruke maskinen, kan det hende at du må avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. 1 Klikk på Start Programmer Lexmark X74-X75 Lexmark X74-X75-avinstallering. Merk: Hvis avinstallering ikke er et alternativ på menyen, se Det virker som om installeringen av programvaren ikke er fullført på side Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere programvaren for Alt-i-ett-maskinen. 3 Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren igjen. 4 Sett inn CDen og følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren. Se i dokumentasjonen for installering hvis du ønsker mer informasjon. 25

30 Tillegg Merknader om elektronisk stråling FCC-samsvarserklæring (Federal Communications Commission) Lexmark X74-X75 Alt-i-ett-maskinen er testet og er i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr av Klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglene. Drift skjer i henhold til følgende to betingelser: (1) utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser og (2) utstyret må tåle eventuelle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Grenseverdiene i FCC-reglene for Klasse B er utformet for å beskytte mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi fra seg energi i form av radiofrekvenser og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med veiledningen, forårsake forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke blir utsatt for radiostøy. Hvis dette utstyret skulle forårsake forstyrrelser på radio- og TV-mottak, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette med ett eller flere av følgende tiltak: Rett inn mottakerantennen på nytt eller flytt den. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Ta kontakt med butikken eller serviceteknikeren for å få mer informasjon. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser på radio og TV som er forårsaket av bruk av andre kabler enn det som er anbefalt, eller ved uautoriserte endringer eller modifikasjoner på dette utstyret. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. For å sikre samsvar med FCC-regler om elektromagnetiske forstyrrelser for datautstyr i klasse B, må du bruke en skjermet og jordet kabel, for eksempel Lexmark-varenummer Bruk av en annen kabel som ikke er tilstrekkelig skjermet og jordet, kan medføre brudd på FCC-reglene. Spørsmål vedrørende denne samsvarserklæringen kan rettes til: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Samsvar med EU-direktiver Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse fra EU-direktivene 89/336/EØF og 73/23/EØF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektrisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser. En samsvarserklæring som følger kravene til direktivet, er signert av ansvarlig for produksjon og teknisk brukerstøtte, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike. Dette produktet oppfyller Klasse B-begrensningene til EN og sikkerhetskravene til EN The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. ENERGY STAR EPA ENERGY STAR-programmet er et samarbeid mellom kontorutstyrsprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. 26

31 Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer produkter som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 Japanese VCCI notice prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som ENERGY STAR-partner har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR-kravene til energibesparende produkter. 27

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Innhold 1 Hjelp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Tips for å bli kjent med skriveren...7 3 Hvordan?...9

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer