Bruke skannerfunksjonene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruke skannerfunksjonene"

Transkript

1 Canon CanoScan LiDE 700F Elektronisk manual Sayfa 1 / 315 sayfa MC-3720-V1.00 Bruke denne håndboken Skrive ut denne håndboken Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen Finjustere lysstyrken og fargene i bildet ved skanning av bilder Gjøre fotografier som er ute av fokus, skarpere, fjerne flekker/riper og korrigere falmede farger ved skanning av bilder Korrigere/forbedre skannede fotografier Skrive ut skannede fotografier på ulike måter Sende skannede bilder via e-post Søke etter bilder som har forsvunnet

2 Slik bruker du denne håndboken Sayfa 2 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken Slik bruker du denne håndboken Bruke innholdsruten Bruke forklaringsvinduet Skrive ut denne håndboken Bruke nøkkelord for å finne et emne Registrere emner i Min håndbok Symboler som brukes i dette dokumentet Varemerker Øverst på siden

3 Bruke innholdsruten Sayfa 3 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Bruke innholdsruten Bruke innholdsruten Hvis du klikker på en tittel som vises i innholdsruten til venstre i den elektroniske manualen, vises sidene for den tittelen i beskrivelsesvinduet til høyre. Når du klikker til venstre på, vises titlene som befinner seg nederst i hierarkiene. Klikk på for å lukke eller vise Innholdsruten (Contents). Øverst på siden

4 Bruke forklaringsvinduet Sayfa 4 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Bruke forklaringsvinduet Bruke forklaringsvinduet (1) Klikk på den grønne teksten for å gå til den tilsvarende siden. (2) Markøren går til toppen av denne siden. Øverst på siden

5 Skrive ut håndboken Sayfa 5 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Skrive ut denne håndboken Skrive ut håndboken Klikk på for å vise ruten Skriv ut (Print) til venstre i den elektroniske manualen. Klikk på for å vise eller lukke ruten Skriv ut (Print). Klikk på og deretter Alternativinnstillinger (Option Settings) for å vise dialogboksen Alternativinnstillinger (Option Settings). Deretter kan du konfigurere utskrift. Skrive ut dokumenttittel og sidenummer (Print document title and page number) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir håndboknavnet og sidenummeret skrevet ut i toppteksten (øverst i dokumentet). Skriv ut bakgrunnsfarge og bilder (Print background color and images) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir bakgrunnsfargen og bildet skrevet ut. Enkelte bilder blir skrevet ut uavhengig av om avmerkingsboksen er valgt. Kontroller antallet sider som skal skrives ut, før utskrift (Check number of pages to be printed before printing) Når denne avmerkingsboksen er valgt, vises dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) før utskrift starter. I denne dialogboksen kan du kontrollere hvor mange sider som blir skrevet ut. Hvis du vil vise dialogboksen Skriv ut (Print), klikker du på og deretter Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Når dialogboksen vises, velger du skriveren som skal brukes. Når du har valgt skriveren, klikker du på Egenskaper... (Properties...) for å angi utskriftsinnstillingene. Følgende fire utskriftsmetoder kan brukes: Gjeldende dokument Valgte dokumenter Min håndbok Alle dokumenter

6 Skrive ut håndboken Sayfa 6 / 315 sayfa Gjeldende dokument Du kan skrive ut emnet som vises. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Gjeldende dokument (Current Document) Tittelen på gjeldende emne vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). Ved å velge Skriv ut tilknyttede dokumenter (Print linked documents) kan du også skrive ut dokumenter som er tilknyttet gjeldende dokument. Titlene på tilknyttede dokumenter legges til i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Emnene som vises, blir skrevet ut. Valgte dokumenter Du kan velge og skrive ut de emnene du ønsker utskrift av. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Valgte dokumenter (Selected Documents) Tittelen på alle emnene vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). 2. Velg emnene som skal skrives ut Gå til listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed), og velg avmerkingsboksene for emnene som skal skrives ut. Når du velger avmerkingsboksen Velg dokumenter fra de nederste hierarkiene automatisk (Automatically select documents in lower hierarchies), blir avmerkingsboksene for alle titlene i de nederste hierarkiene valgt. Klikk på Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene for alle titlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle titlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle emner med valgte avmerkingsbokser blir skrevet ut. Min håndbok Du kan velge og skrive ut emnene som er registrert i Min håndbok. Hvis du vil vite mer om Min håndbok, ser du " Registrere emner i Min håndbok ". 1. I Velg mål (Select Target) velger du Min håndbok (My Manual) Tittelen på emnene som er registrert i Min håndbok, vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). 2. Velg emnene som skal skrives ut Gå til listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed), og velg avmerkingsboksene for

7 Skrive ut håndboken Sayfa 7 / 315 sayfa emnene som skal skrives ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene for alle titlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle titlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle emner med valgte avmerkingsbokser blir skrevet ut. Alle dokumenter Du kan skrive ut alle emnene i den elektroniske manualen. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Alle dokumenter (All Documents) Tittelen på alle emnene vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed), og avmerkingsboksene blir valgt automatisk. Hvis du fjerner avmerkingen av et emne, blir ikke emnet skrevet ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene for alle titlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle titlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle emnene blir skrevet ut.! Det er nødvendig med mye papir for å skrive ut alle emnene. Før du skriver ut må du kontrollere antallet sider som skal skrives ut. Dette vises i dialogboksen Bekreft antall sider som skal skrives ut (Print Page Count Confirmation). I dialogboksen Forhåndsvisning (Print Preview) kan du skalere utskriften til papirbredden eller stille inn zoomeforholdet. Hvis utskriftsdataene går utenfor papiret på grunn av det nye zoomeforholdet, skrives imidlertid ikke den delen av dokumentet ut på papiret. Øverst på siden

8 Bruke nøkkelord til å finne et emne Sayfa 8 / 315 sayfa Elektronisk manual > Bruke denne håndboken > Bruke nøkkelord for å finne et emne Bruke nøkkelord til å finne et emne Du kan skrive inn et nøkkelord for å søke etter en målside. Det søkes i alle elektroniske manualer (brukerhåndbøker) som er installert. 1. Klikk En søkerute vises til venstre for den elektroniske manualen. Klikk på for å vise eller lukke søkeruten. 2. Skriv inn et nøkkelord Under Nøkkelord (Keyword) skriver du inn et nøkkelord for elementet du vil søke etter. Hvis du vil skrive enn flere nøkkelord, legger du til et mellomrom mellom nøkkelordene. Du kan skrive inn opptil 10 nøkkelord eller opptil 255 tegn. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. Programmet kan også søke etter nøkkelord som inneholder mellomrom. 3. Klikk på Start søk (Start Searching) Søket starter og titlene på emner som inneholder nøkkelordet, vises i listen over søkeresultater. Når du utfører et søk ved å skrive inn flere nøkkelord, vises søkeresultatene som vist nedenfor. [Dokumenter med nøyaktig treff] ([Documents Containing Perfect Match]) Emner som inneholder alle tegnene i søkestrengen (inkludert mellomrom), nøyaktig slik de ble skrevet inn (fullstendig samsvar) [Dokumenter som inneholder alle nøkkelord] ([Documents Containing All Keywords]) Emner som inneholder alle nøkkelordene som ble skrevet inn

9 Bruke nøkkelord til å finne et emne Sayfa 9 / 315 sayfa [Dokumenter som inneholder ett eller flere av nøkkelordene] ([Documents Containing Any Keyword]) Emner som inneholder minst ett av nøkkelordene som ble skrevet inn 4. Vis emnet du ønsker å lese I søkeresultatlisten dobbeltklikker du på emnet du ønsker å lese (eller merker det og trykker på Enter). Når sidene til den tittelen vises, fremheves nøkkelordene som finnes på disse sidene. Øverst på siden

10 Registrere emner i Min håndbok Sayfa 10 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Registrere emner i Min håndbok Registrere emner i Min håndbok Registrer sider du ofte leser som emner i Min håndbok, slik at du enkelt kan finne frem til sidene når som helst. 1. Vis emnet Vis emnet som skal legges til Min håndbok. 2. Klikk Ruten Min håndbok (My Manual) vises til venstre for den elektroniske håndboken. Klikk på for å lukke eller vise ruten Min håndbok (My Manual). 3. Registrer emnet i Min håndbok Klikk på Legg til (Add). Emnet som vises, legges til i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual). Du kan eventuelt du gå til listen Nylig åpnede dokumenter (Recently Displayed Documents), dobbeltklikke på (eller velge og trykke Enter) i emnet som skal legges til i Min håndbok, for å vise emnet, og deretter klikke på Legg til (Add). 4. Vis Min håndbok Når du dobbeltklikker (eller velger og trykker Enter) i et emne som vises i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual), vises emnet i vinduet Beskrivelse. Hvis du vil slette et emne fra Oversikt over Min håndbok (List of My Manual), velger du emnet fra listen og klikker på Slett (Delete) (eller trykker Slett (Delete)).

11 Registrere emner i Min håndbok Sayfa 11 / 315 sayfa Øverst på siden

12 Symboler som brukes i dette dokumentet Sayfa 12 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Symboler som brukes i dette dokumentet Symboler som brukes i dette dokumentet Advarsel Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Advarsel Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til person- eller materialskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk.! Instruksjoner som må følges for å sikre trygg bruk. Instruksjoner som merknader for bruk eller ekstra forklaringer. Øverst på siden

13 Varemerker Sayfa 13 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Varemerker Varemerker Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Exif Print Denne maskinen støtter Exif Print. Exif Print er en standard for bedre kommunikasjon mellom digitale kameraer og skrivere. Ved å koble til et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera, brukes og optimaliseres bildedataene på fotograferingstidspunktet, og dette gir utskrifter med ekstremt høy kvalitet. Øverst på siden

14 CanoScan LiDE 700F Skannehåndbok Sayfa 14 / 315 sayfa MA-5299-V1.00 Generelle merknader (skannerdriver) Plassere dokumenter Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? La oss prøve å skanne Starte MP Navigator EX Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder manuelt Justere bilder Søke etter bilder Klassifisere bilder i kategorier Bruke bilder i MP Navigator EX Lagre Lagre som PDF-filer Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut dokumenter Skrive ut fotografier Sende via e-post Redigere filer Angi passord for PDF-filer Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Skjermbilder i MP Navigator EX Skjermbildet for navigeringsmodus Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/ importer (Scan/Import)) Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Hva er ScanGear (skannerdriver)? Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) Starte ScanGear (skannerdriver) Skanne i Grunnleggende-modus (Basic Mode) Skanne i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanne i Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanne flere dokumenter samtidig i Avansertmodus (Advanced Mode) Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske (Unsharp Mask), Reduser støv og riper (Reduce Dust and Scratches) og Falmingskorrigering (Fading Correction)) Justere farger ved hjelp av et fargemønster Justere metning og fargebalanse Justere lysstyrke og kontrast Justere histogram Justere tonekurven Angi terskel Skjermbilder i ScanGear (skannerdriver) Kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode) Kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) Kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Nyttig informasjon om skanning Justere beskjæringsrammer Oppløsning Filformater Fargeavstemming Andre måter å skanne på Skanne fra et program Skanne ved bruk av kontrollpanelet (kun

15 CanoScan LiDE 700F Skannehåndbok Sayfa 15 / 315 sayfa Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Vinduet Vis og bruk (View & Use) Vinduet Opprett / rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Dialogboksen Skrive ut foto (Print Photo) Dialogboksen Send via e-post (Send via E- mail) Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/ Enhance Images) Skjermbildet for ettklikksmodus Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Dialogboksen Kopier (Copy) Dialogboksen Skriv ut (Print) Dialogboksen E-post (Mail) Dialogboksen OCR Dialogboksen Skann (Scan) Dialogboksen PDF Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Åpne andre filer enn skannede bilder Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Windows XP) Skanne ved hjelp av skannerknappene Hva er skannerknapper? Skanne og skrive ut / kopiere dokumenter (kopiknappen) Skanne dokumenter og åpne de skannede bildene (skanneknapp) Skanne og lagre dokumenter som PDF-filer (PDF-knapp) Skanne dokumenter og legge dem ved i e- postmeldinger (e-postknapp) Knappeinnstillinger for skanner Knappeinnstillinger for skanner via MP Navigator EX Feilsøking Installeringsproblemer Problemer med skanning Problemer med skanning av film Programvareproblemer Problemer med MP Navigator EX Oppdatere skannerdriveren Skaffe den nyeste ScanGear-versjonen (skannerdriver) Avinstallere ScanGear (skannerdriver) Før du installerer ScanGear (skannerdriver) Installere ScanGear (skannerdriver) Medfølgende programmer ArcSoft PhotoStudio Om Solution Menu Om Extended Survey Program for blekkskriver/skanner/faks (Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program)

16 Bruke MP Navigator EX Sayfa 16 / 315 sayfa Elektronisk manual > Bruke MP Navigator EX Bruke MP Navigator EX MP Navigator EX er et program som gjør det mulig å skanne fotografier og dokumenter på en enkel måte. Det passer også for nybegynnere. Start MP Navigator EX Klikk her: MP Navigator EX Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder ved hjelp av MP Navigator EX. Skanne fotografier og dokumenter Det er enkelt å skanne ved å navigere gjennom MP Navigator EX-skjermbilder. Du kan også lagre / skrive ut skannede bilder med MP Navigator EX. Skanne små dokumenter samtidig Du kan skanne flere små dokumenter (blant annet fotografier og kort) samtidig. Dette er nyttig siden du ikke trenger å skanne flere ganger. Skanne store dokumenter Du kan enkelt skanne dokumenter som er større enn platen som bruker MP Navigator EX. Du kan skanne høyre og venstre halvdel av et dokument hver for seg, og sette dem sammen igjen til ett bilde. Skanning med ett klikk

17 Bruke MP Navigator EX Sayfa 17 / 315 sayfa I ettklikksmodus fullfører MP Navigator EX fra skanning til lagring, dersom du klikker et ikon. I ettklikksmodus kan du også skanne og lagre bilder som PDF-filer eller legge dem ved e-post automatisk. Skanne og korrigere/forbedre fotografier Du kan enkelt korrigere/forbedre skannede fotografier med MP Navigator EX. Du trenger ikke å bruke andre programmer. Til toppen av siden

18 Generelle merknader (skannerdriver) Sayfa 18 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Generelle merknader (skannerdriver) Generelle merknader (skannerdriver) ScanGear (skannerdriver) har følgende begrensninger. Vær oppmerksom på følgende punkter når du bruker den. Begrensninger for skannerdriver Ved bruk av NTFS-filsystemet kan det hende at TWAIN-datakilden ikke anropes. Dette skyldes at TWAIN-modulen av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan skrives til winnt-mappen. Kontakt administrator hvis du trenger hjelp. Det kan hende at enkelte PCer (inkludert bærbare PCer) som er koblet til maskinen, ikke starter på nytt på riktig måte fra ventemodus. Start i så fall datamaskinen på nytt. Ikke koble til to eller flere maskiner eller flerfunksjonsskrivere med skannerfunksjon til samme datamaskin samtidig. Hvis flere skanneenheter er tilkoblet, kan du ikke skanne fra en knapp på maskinen (skannerknapp), og det kan også oppstå problemer med å få tilgang til enhetene. Det kan hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig i Windows Vista når skriftstørrelsen er satt til Større skalering (Larger scale). Hvis du vil vise skjermbildene med skrifter som har Større skalering (Larger scale), endrer du temaet i Utseende og personalisering (Appearance and Personalization) til Windows-standard (Windows Classic) på følgende måte: 1. I Start-menyen velger du Kontrollpanel (Control Panel). 2. Velg Utseende og personalisering (Appearance and Personalization) > Personalisering (Personalization) > Tema (Theme). Dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings) åpnes. 3. Velg Windows-standard (Windows Classic) under Tema (Theme) i kategorien Tema (Theme) i dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings). 4. Klikk på OK. Skrivebordet endres til visningen Windows-standard (Windows Classic). Bruk standard skriftstørrelse for operativsystemet. Hvis ikke, kan det hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig. ScanGear (skannerdriver) kan ikke åpnes i flere programmer samtidig. ScanGear (skannerdriveren) kan ikke åpnes fra et program flere ganger når det allerede er åpent. Lukk vinduet for ScanGear (skannerdriver) før du lukker programmet. Kontroller at du har nok diskplass tilgjengelig når du skanner store bilder ved høy oppløsning. For eksempel kreves det minimum 300 MB ledig diskplass for å skanne et A4-dokument med en oppløsning på 600 ppt i fullfarge. Det kan hende at tykke dokumenter ikke beskjæres på riktig måte når du skanner. I så fall må du beskjære hvert objekt enkeltvis eller beskjære manuelt. ScanGear (skannerdriver) og WIA-driveren kan ikke brukes samtidig. Du må ikke sette datamaskinen i dvalemodus under skanning. Det kan ta tid å kalibrere hvis maskinen er tilkoblet via USB 1.1. Det kan hende at skanningen mislykkes hvis datamaskinen har startet opp igjen fra dvalemodus eller ventemodus. I så fall kobler du USB-kabelen fra datamaskinen, og kobler den deretter til igjen. Programmer med begrensninger for bruk Hvis du starter Media Center som følger med Windows XP Media Center Edition 2005, kan det hende at du ikke kan skanne ved hjelp av en knapp på maskinen (skannerknapp). Start i så fall datamaskinen på nytt. Du kan ikke skanne bilder med Media Center som følger med Windows Vista og Windows XP Media Center Edition Skann med andre programmer, for eksempel MP Navigator EX. I noen programmer kan det oppstå problemer når du bruker Beskjær flere ganger (Multi-Crop) i kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Hvis dette skjer, skanner du hvert dokument enkeltvis og endrer Papirstørrelse (Paper Size) i henhold til dokumentet.

19 Generelle merknader (skannerdriver) Sayfa 19 / 315 sayfa Hvis du merker av for Vis skannede bilder (View scanned images) i kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) i ScanGear (skannerdriver) i enkelte programmer, kan det hende at vinduet som viser miniatyrene for de skannede bildene, lukkes automatisk. I noen programmer kan det hende at TWAIN-brukergrensesnittet ikke vises. Hvis dette er tilfellet, kan du se i håndboken for programmet og endre innstillingene tilsvarende. Enkelte programmer støtter ikke fortløpende skanning av flere dokumenter. I enkelte tilfeller kan det hende at bare det første bildet godtas, eller at flere bilder skannes som ett bilde. Klikk på Egendefinert innsetting (Custom Insert) i skjermbildet Sett inn bilde fra skanner eller kamera (Insert Picture from Scanner or Camera) når du skanner fullsidebilder inn i et Microsoft Office-program (for eksempel Word, Excel eller PowerPoint). Hvis ikke, kan det hende at bildene ikke skannes på riktig måte. Det kan hende at bilder ikke skannes riktig i noen programmer. I så fall kan du øke det virtuelle minnet i operativsystemet og prøve på nytt. Når bildestørrelsen er for stor (for eksempel når store bilder skannes med høy oppløsning), kan det hende at datamaskinen ikke svarer eller at fremdriftsindikatoren står stille på 0 %, avhengig av programmet du bruker. Hvis dette er tilfellet, avbryter du handlingen (for eksempel ved å klikke på Avbryt (Cancel) på fremdriftsindikatoren). Deretter øker du det virtuelle minnet i operativsystemet eller reduserer bildestørrelsen/-oppløsningen, og prøver på nytt. Du kan også skanne bildet via MP Navigator EX først, og deretter lagre og importere det til programmet. Til toppen av siden

20 Plassere dokumenter Sayfa 20 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Plassere dokumenter Plassere dokumenter Lær hvordan du plasserer dokumenter på maskinens plate. Plasser dokumentene riktig i henhold til hvilken type dokumenter som skal skannes. Hvis ikke, kan det hende at dokumentene ikke skannes på riktig måte. Når du åpner dokumentdekselet, støtter du dekselet med hånden helt til det er helt åpent og stopper. Plassere dokumenter Plassere film Plassere dokumenter Plasser dokumentene i henhold til beskrivelsen nedenfor slik at dokumenttypen og -størrelsen oppdages automatisk. Når du skanner ved å angi dokumenttype eller -størrelse i MP Navigator EX eller ScanGear (skannerdriver), må du justere et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen på hjørnet av platen. Ikke plasser gjenstander som veier 2,0 kg eller mer på skanneren. Du må heller ikke legge større trykk på dokumentet enn 2,0 kg. Hvis du trykker for hardt, kan det hende at skanneren ikke vil virke som den skal, og glassplaten kan gå i stykker. Når det skannes med helt åpent dokumentdeksel eller maskinen plasseres stående, kan det hende at dokumenttypen ikke oppdages automatisk. I slike tilfeller må du angi dokumenttypen i MP Navigator EX eller ScanGear (skannerdriver). Fotografier som er klippet til ulike former, og dokumenter som er mindre enn 3 kvadratcentimeter, blir ikke beskåret nøyaktig når de skannes. Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Lukk dokumentdekselet når du skanner. Skanning av fotografier, Hagaki, visittkort eller CD/DVD Skanning av magasiner, aviser eller tekstdokumenter Plassere ett enkelt dokument Plasser dokumentet med forsiden ned, med 1 cm eller mer fra kantene (område med diagonale striper) på platen. Deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke. Plasser dokumentet med forsiden ned på platen, og juster et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen på platen.deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke.

21 Plassere dokumenter Sayfa 21 / 315 sayfa Store dokumenter (for eksempel fotografier i A4-størrelse) som ikke kan plasseres med avstand fra kantene/pilen på platen, kan lagres som PDF-filer. Hvis du vil lagre i et annet format enn PDF, kan du skanne ved å angi filformatet. Plassere flere dokumenter Plasser dokumentet med en avstand på 1 cm eller mer fra kantene (område med diagonale striper) på platen, og la det være 1 cm mellomrom mellom dokumentene. Deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke. Du kan plassere opptil 10 dokumenter på platen. Plasseringer av skjeve dokumenter (10 grader eller mindre) korrigeres automatisk. Plassere film Støv på filmen eller platen vises på skannede bilder. Fjern støv fra filmen og platen. Hold filmen i kantene for å unngå flekker eller fingeravtrykk. En etikett som er klistret til filmmargen, kan gjenkjennes som et bilde. Lukk dokumentdekselet forsiktig.

22 Plassere dokumenter Sayfa 22 / 315 sayfa 1. Koble kabelen til filmadapterenheten til maskinens filmadapterkontakt. En gummihette er festet til maskinens filmadapterkontakt. Fjern gummihetten når kabelen skal kobles til. 2. Plasser filmholderen på platen. Juster filmholderen slik at tappene ligger på linje med FAU-merkene på platen. 3. Legg filmen i filmholderen. Plasser filmen med forsiden opp (siden der bildet vises riktig), og juster mellomrommene mellom bildene i henhold til merkene på filmholderen. 4. Fjern dekselet til filmadapterenheten og plasser enheten forsiktig over bildet du vil skanne. Juster filmadapterenheten slik at tappen ligger på linje med merket på filmholderen. 5. Lukk dokumentdekselet forsiktig. Dokumentdekselet kan ikke lukkes helt igjen. Ikke bruk makt for å lukke dekselet eller plasser hånden på det. Pass på så du ikke mister dekselet som er fjernet. Sørg for at innsiden på dekselet er ren. Sørg for å feste beskyttelsesdekselet til filmadapterenheten når enheten ikke brukes til å skanne film. Støv og skraper på lyskilden kan påvirke bildekvaliteten eller skade filmen.

23 Plassere dokumenter Sayfa 23 / 315 sayfa Til toppen av siden

24 Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Sayfa 24 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? MP Navigator EX er et program som gjør det mulig å skanne fotografier, dokumenter og film på en enkel måte. Det passer også for nybegynnere. Det kan hende at MP Navigator EX ikke starter fra en knapp på maskinen. Start i så fall datamaskinen på nytt. Bruk standard skriftstørrelse for operativsystemet. Hvis ikke, kan det hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig. Dette kan du gjøre med denne programvaren Med denne programvaren kan du skanne flere dokumenter samtidig, eller du kan skanne bilder som er større enn platen. Du kan også lagre skannede bilder, sende dem som e-postvedlegg eller skrive dem ut med de medfølgende programmene. Skjermbilder Hovedmenyer Det finnes to typer hovedmenyer i MP Navigator EX: Skjermbildet for navigeringsmodus og skjermbildet for ettklikksmodus. Skjermbildet for navigeringsmodus Du kan starte ulike oppgaver fra skjermbildet for navigeringsmodus, for eksempel enkel skanning, skanning ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) og forbedring/korrigering av bilder. Skjermbildet for ettklikksmodus Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus.

25 Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Sayfa 25 / 315 sayfa Vinduet Skann/importer (Scan/Import) Bruk vinduet Skann/importer (Scan/Import) til å skanne fotografier, dokumenter og film. Vinduet Vis og bruk (View & Use) Bruk vinduet Vis og bruk (View & Use) til å velge hva du vil gjøre med de skannede bildene. Til toppen av siden

26 La oss prøve å skanne Sayfa 26 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne La oss prøve å skanne Prøv å skanne ved hjelp av MP Navigator EX. Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX Skanne dokumenter, fotografier, magasiner osv. fra glassplaten Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne film Skanne to eller flere fotografier (små dokumenter) samtidig Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Skanne på en enkel og hensiktsmessig måte (skann og lagre, legg ved i e-post osv.) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Til toppen av siden

27 Starte MP Navigator EX Sayfa 27 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX 1. Dobbeltklikk på ikonet Canon MP Navigator EX 2.1 på skrivebordet. MP Navigator EX starter. Alternativt går du til Start-menyen og velger (Alle) Programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 2.1 > MP Navigator EX 2.1. Starte ettklikksmodus 1. Klikk på (Bytt modus) nederst i venstre hjørne av skjermbildet. Skjermbildet for ettklikksmodus vises.

28 Starte MP Navigator EX Sayfa 28 / 315 sayfa av for Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup) i skjermbildet for navigeringsmodus hvis du alltid vil åpne skjermbildet for navigeringsmodus ved oppstart. Hvis det ikke er merket av for dette valget, vil det forrige skjermbildet vises ved oppstart. Til toppen av siden

29 Skanne fotografier og dokumenter Sayfa 29 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne fotografier og dokumenter Skanne fotografier og dokumenter Skann fotografier og dokumenter som er plassert på platen. 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 2. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 3. Plasser dokumentet på platen og velg deretter Dokumenttype (Document Type). Plassere dokumenter Når du velger Magasin (farger) (Magazine(Color)), aktiveres Derastrer-funksjonen, og skanningen tar lengre tid enn vanlig. Hvis du vil deaktivere Derastrer-funksjonen, fjerner du avmerkingen for Derastrer (Descreen) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). Velg Tekst (OCR) (Text(OCR)) for å trekke ut teksten i bildet og konvertere den til redigerbare tekstdata ved hjelp av MP Navigator EX.

30 Skanne fotografier og dokumenter Sayfa 30 / 315 sayfa 4. Klikk på Angi... (Specify...) og angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Når du skanner et stort dokument (for eksempel et fotografi i A4-størrelse), må du justere hjørnet på dokumentet i henhold til pilen på platen og angi dokumentstørrelsen i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). 5. Klikk på Skann (Scan). Skanningen starter. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 6. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i " Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import) " hvis du vil vite mer.

31 Skanne fotografier og dokumenter Sayfa 31 / 315 sayfa Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. 7. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Til toppen av siden

32 Skanne film Sayfa 32 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne film Skanne film Denne maskinen støtter positive og negative 35 mm filmstriper (standardtilstand for fremkalt film, med seks bilder i hver remse). Du kan skanne ett bilde om gangen. Hvis du skal skanne med en oppløsning på 4800 ppt eller høyere, må du skanne fra kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) 35 mm filmremse 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 2. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Film. 3. Plasser filmen på platen. Plassere film 4. Klikk på Angi... (Specify...) og angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (Film) Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Filmtype (Film Type) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) er satt til Auto. I så fall velger du type film i Filmtype (Film Type) og skanner på nytt. Hvis du skal skanne svart-hvitt-film, anbefales det å velge Svart-hvitt negativ film (Black and

33 Skanne film Sayfa 33 / 315 sayfa White Negative Film) eller Svart-hvitt positiv film (Black and White Positive Film) for Filmtype (Film Type) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). 5. Klikk på Skann (Scan). Forhåndsvisningsskanningen starter. Når forhåndsvisningsskanningen av filmen er fullført, vises forhåndsvisningsbildet. Hvis en melding om kalibrering vises, fjerner du filmen og plasserer filmadapterenheten over det første bildet på filmholderen og klikker på OK. Når kalibreringen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å legge filmen i filmholderen. Deretter klikker du på OK. Forhåndsvisningsbildet vises ikke når det ikke er merket av for Forhåndsvisning før skanning (Preview before scanning) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). De skannede bildene vises direkte i vinduet for miniatyrbilder. Hvis film ikke kan skannes på riktig måte, kan du se " Problemer med skanning av film " i "Feilsøking". 6. av for bildet du ønsker å skanne, og klikk deretter på Skann (Scan). Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Hvis du vil skanne et nytt bilde, plasserer du filmadapterenheten over bildet

34 Skanne film Sayfa 34 / 315 sayfa du vil skanne, og velger Skann (Scan). Velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 7. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) hvis du vil vite mer. Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. 8. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Til toppen av siden

35 Skanne flere dokumenter samtidig Sayfa 35 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne flere dokumenter samtidig Skanne flere dokumenter samtidig Du kan skanne to eller flere fotografier (små dokumenter) samtidig ved å sette Dokumentstørrelse (Document Size) til Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) i MP Navigator EX. Følgende dokumenttyper kan kanskje ikke beskjæres på riktig måte. Hvis dette er tilfelle, starter du ScanGear (skannerdriver), og deretter justerer du beskjæringsrammen i Avansert-modus (Advanced Mode) og skanner på nytt. Fotografier som har en hvitaktig kant Dokumenter skrevet ut på hvitt papir, håndskrevet tekst, visittkort og så videre Tynne dokumenter Tykke dokumenter Skanne i Avansert-modus (Advanced Mode) 1. Plasser dokumentet på platen. Plassere dokumenter 2. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 3. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 4. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes.

36 Skanne flere dokumenter samtidig Sayfa 36 / 315 sayfa 5. Klikk på Angi... (Specify...). Velg Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) for Dokumentstørrelse (Document Size). Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) 6. Gå tilbake til vinduet Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Skann (Scan). Flere dokumenter skannes samtidig. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann

37 Skanne flere dokumenter samtidig Sayfa 37 / 315 sayfa (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 7. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i " Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import) " hvis du vil vite mer. Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. 8. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Hvis du vil forhåndsvise bildene før du skanner, starter du ScanGear (skannerdriver) og bruker kategorien Avansert-modus (Advanced Mode). Skanne flere dokumenter samtidig i Avansert-modus (Advanced Mode) Til toppen av siden

38 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 38 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Med stiftehjelpfunksjonen kan du skanne høyre og venstre halvdel av et stort dokument hver for seg, og sette sammen de skannede bildene til ett bilde. Du kan skanne dokumenter som er opptil to ganger så store som platen. 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus. Hvis dokumentstørrelsen endres, blir Stiftehjelp (Stitch Assist) også tilgjengelig fra skjermbildet for ettklikksmodus. Klikk på det aktuelle ikonet og velg Stiftehjelp (Stitch Assist) for Dokumentstørrelse (Document Size). Deretter hopper du til trinn Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 3. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes.

39 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 39 / 315 sayfa 4. Klikk på Angi... (Specify...). Velg Stiftehjelp under Dokumentstørrelse (Document Size), og angi deretter ønsket skanneoppløsning. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) 5. Gå tilbake til vinduet Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Skann (Scan). Vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist) åpnes.

40 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 40 / 315 sayfa 6. Plasser venstre halvdel av dokumentet med forsiden ned på platen. 7. Klikk på Skann (Scan). Venstre halvdel av dokumentet skannes og vises i vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist). 8. Plasser høyre halvdel av dokumentet med forsiden ned på platen. 9. Klikk på Skann (Scan). Høyre halvdel av dokumentet skannes. 10. Juster det skannede bildet etter behov. Bruk ikonene til å bytte om venstre og høyre halvdel, rotere bildet 180 grader eller forstørre/ forminske bildet.

41 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 41 / 315 sayfa (Bytte venstre og høyre) Bytter venstre og høyre halvdel. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens bildet er forstørret/forminsket. Roter 180 (Rotate 180 ) Roterer høyre halvdel av bildet 180 grader. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens bildet er forstørret/forminsket. (Forstørr) Forstørrer bildet som vises. (Forminsk) Forminsker bildet som vises. (Full skjerm) Forstørrer/forminsker bildet slik at det vises i full skjerm. Forstørr/Forminsk påvirker ikke den faktiske størrelsen på det skannede bildet. Når dokumentet skannes opp-ned, vil bildet i vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist) også vises oppned. Klikk på Roter 180 (Rotate 180 ) for å rotere bildet slik at det vises i riktig retning. Du kan dra den høyre halvdelen av bildet fra høyre til venstre eller opp og ned for å justere posisjonen. Hvis venstre og høyre halvdel ikke samsvarer på grunn av et skjevt dokument, plasserer du dokumentet på riktig måte, klikker på Tilbake (Back) og skanner deretter på nytt. 11. Klikk på Neste (Next). 12. Dra musen for å angi området som skal lagres, og klikk deretter på OK.

42 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 42 / 315 sayfa Det kombinerte bildet vises i vinduet for miniatyrbilder. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. 13. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Til toppen av siden

43 Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Sayfa 43 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke det tilsvarende ikonet. 1. Plasser dokumentet på platen. Plassere dokumenter 2. Start MP Navigator EX. Starte MP Navigator EX Skjermbildet for navigeringsmodus eller ettklikksmodus vises i MP Navigator EX. Skjermbildet for navigeringsmodus Skjermbildet for ettklikksmodus Hopp til trinn 4 hvis skjermbildet for ettklikksmodus er åpent. 3. Pek på Ett klikk (One-click).

44 Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Sayfa 44 / 315 sayfa 4. Klikk på det aktuelle ikonet. Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Skjermbildet for ettklikksmodus 5. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes. 6. Angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. 7. Start skanningen. Skanningen starter. Det kan hende du vil se en melding om kalibrering når du skanner film. I så fall fjerner du filmen og plasserer filmadapterenheten over det første bildet på filmholderen og klikker på OK. Når kalibreringen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å legge filmen i filmholderen. Deretter klikker du på OK. Til toppen av siden

45 Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Sayfa 45 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Med MP Navigator EX kan du korrigere/forbedre skannede bilder på en elegant måte og søke raskt etter lagrede bilder. Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder manuelt Korrigere/forbedre bilder manuelt Justere fargeegenskaper som lysstyrke og kontrast Justere bilder Søke etter bilder som har forsvunnet Søke etter bilder Klassifisere og sortere bilder Klassifisere bilder i kategorier Til toppen av siden

46 Korrigere/forbedre bilder automatisk Sayfa 46 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder automatisk MP Navigator EX vil analysere og korrigere/forbedre skannede bilder automatisk. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus, og velg fotografiene du vil korrigere/forbedre. Se "La oss prøve å skanne" for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klikk deretter på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). I dette tilfellet kan bare målbildet (som er merket med oransje farge) korrigeres/forbedres. 3. Velg bildet du vil korrigere/forbedre, fra listen med miniatyrbilder. Det valgte bildet vises i Forhåndsvisning (Preview).

47 Korrigere/forbedre bilder automatisk Sayfa 47 / 315 sayfa Hvis du valgte bare ett bilde i vinduet Vis og bruk (View & Use), vises ikke listen med miniatyrbilder, og bare forhåndsvisningsbildet vises. 4. Kontroller at Auto er valgt. 5. Klikk på Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix), Skarpere ansikt (Face Sharpener) eller Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) Analyserer bildet og utfører egnede korrigeringer automatisk. Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør ansikter som er ute av fokus, skarpere. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer huden på en praktfull måte ved å fjerne flekker og rynker. Når bildet er korrigert med Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) og du har lagret det, kan det ikke korrigeres på nytt med Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix). Det kan hende at Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) ikke er tilgjengelig for bilder som er redigert ved hjelp av for eksempel et program eller digitalkamera. som er produsert av andre selskaper. Effektnivåene for Skarpere ansikt (Face Sharpener) og Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) kan endres ved hjelp av glidebryteren som vises når du klikker på knappene.

48 Korrigere/forbedre bilder automatisk Sayfa 48 / 315 sayfa 6. Klikk på OK. Hele bildet korrigeres/forbedres automatisk og miniatyrbildet og forhåndsvisningsbildet. (korriger/forbedre) vises øverst til venstre i Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å angre korrigeringen/forbedringen. av for Bruk på alle bilder (Apply to all images) for å korrigere/forbedre alle de valgte bildene. 7. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte/forbedrede bilder som nye filer. Hvis du bare vil lagre bildene du liker, velger du dem og klikker på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bildene, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Filformatet for korrigerte/forbedrede bilder er JPEG/Exif. Adobe RGB-bilder lagres som srgb-bilder. 8. Klikk på Avslutt (Exit). Korrigeringene/forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer de korrigerte/forbedrede bildene. Til toppen av siden

49 Korrigere/forbedre bilder manuelt Sayfa 49 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Korrigere/forbedre bilder manuelt Korrigere/forbedre bilder manuelt Du kan korrigere/forbedre skannede bilder manuelt. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus, og velg fotografiene du vil korrigere/forbedre. Se "La oss prøve å skanne" for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klikk deretter på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). I dette tilfellet kan bare målbildet (som er merket med oransje farge) korrigeres/forbedres. 3. Velg bildet du vil korrigere/forbedre, fra listen med miniatyrbilder. Det valgte bildet vises i Forhåndsvisning (Preview).

50 Korrigere/forbedre bilder manuelt Sayfa 50 / 315 sayfa Hvis du valgte bare ett bilde i vinduet Vis og bruk (View & Use), vises ikke listen med miniatyrbilder, og bare forhåndsvisningsbildet vises. 4. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 5. Klikk på Lysere ansikt (Face Brightener), Skarpere ansikt (Face Sharpener), Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) eller Fjern flekker (Blemish Remover). Lysere ansikt (Face Brightener) Gjør for mørke ansikter lysere på bilder med baklys. Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør ansikter som er ute av fokus, skarpere. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer huden på en praktfull måte ved å fjerne flekker og rynker. Fjern flekker (Blemish Remover) Fjerner flekker. Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (kryss). 6. Dra for å merke området du vil korrigere/forbedre, og klikk deretter på OK, som vises over bildet.

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Programvarehåndbok Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder følgende modeller. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815 For DCP-brukere:

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 Deler...2 Kontrollpanel...3 Håndtere papir... 5 Velge papir...5 Legge i papir...5 Håndtere en CD/DVD... 7 Legge i en CD/DVD...7 Løse ut CD/DVD-skuffen...8 Justere

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9 Innhold INNFØRING I MIRASCAN................................................... 5 1.1 MIRASCAN............................................................. 5 1.2 MIRASCANS DRIFTSMODUSER................................................

Detaljer

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Programvarehåndbok. Innledning. Lage etiketter. Vedlegg

Programvarehåndbok. Innledning. Lage etiketter. Vedlegg Programvarehåndbok Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Elektronisk brukerhåndbok

Elektronisk brukerhåndbok Elektronisk brukerhåndbok Innhold Velkommen til MiraScan 5.0! 7 Kontroller følgende før du starter 7 Klargjøre originaler for skanning 8 Hvis du skal skanne fotografier 8 Hvis du skal skanne bilder i en

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

For brukere med svekket syn. Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader.

For brukere med svekket syn. Den kan leses av tekst-til-tale-programvaren fra Screen Reader. Brukermanual Brother laserskriver HL-L8250CDN HL-L8350CDW For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

BRUKERMANUAL DCP-4020C

BRUKERMANUAL DCP-4020C BRUKERMANUAL DCP-4020C Erklæring vedrørende kompilasjon og publikasjon Denne manualen er kompilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske merknader Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Ressurser Aktivering

Detaljer

BRUKERMANUAL DCP-330C DCP-540CN

BRUKERMANUAL DCP-330C DCP-540CN BRUKERMANUAL DCP-330C DCP-540CN Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: DCP-330C og DCP-540CN (Sett ring rundt din modell)

Detaljer

9 USB-port Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.

9 USB-port Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter. Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruke skriverens kontrollpanel 1 2 3 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z Bruk For å 9 USB-port Koble til en flashstasjon i

Detaljer