Bruke skannerfunksjonene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruke skannerfunksjonene"

Transkript

1 Canon CanoScan LiDE 700F Elektronisk manual Sayfa 1 / 315 sayfa MC-3720-V1.00 Bruke denne håndboken Skrive ut denne håndboken Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen Finjustere lysstyrken og fargene i bildet ved skanning av bilder Gjøre fotografier som er ute av fokus, skarpere, fjerne flekker/riper og korrigere falmede farger ved skanning av bilder Korrigere/forbedre skannede fotografier Skrive ut skannede fotografier på ulike måter Sende skannede bilder via e-post Søke etter bilder som har forsvunnet

2 Slik bruker du denne håndboken Sayfa 2 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken Slik bruker du denne håndboken Bruke innholdsruten Bruke forklaringsvinduet Skrive ut denne håndboken Bruke nøkkelord for å finne et emne Registrere emner i Min håndbok Symboler som brukes i dette dokumentet Varemerker Øverst på siden

3 Bruke innholdsruten Sayfa 3 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Bruke innholdsruten Bruke innholdsruten Hvis du klikker på en tittel som vises i innholdsruten til venstre i den elektroniske manualen, vises sidene for den tittelen i beskrivelsesvinduet til høyre. Når du klikker til venstre på, vises titlene som befinner seg nederst i hierarkiene. Klikk på for å lukke eller vise Innholdsruten (Contents). Øverst på siden

4 Bruke forklaringsvinduet Sayfa 4 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Bruke forklaringsvinduet Bruke forklaringsvinduet (1) Klikk på den grønne teksten for å gå til den tilsvarende siden. (2) Markøren går til toppen av denne siden. Øverst på siden

5 Skrive ut håndboken Sayfa 5 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Skrive ut denne håndboken Skrive ut håndboken Klikk på for å vise ruten Skriv ut (Print) til venstre i den elektroniske manualen. Klikk på for å vise eller lukke ruten Skriv ut (Print). Klikk på og deretter Alternativinnstillinger (Option Settings) for å vise dialogboksen Alternativinnstillinger (Option Settings). Deretter kan du konfigurere utskrift. Skrive ut dokumenttittel og sidenummer (Print document title and page number) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir håndboknavnet og sidenummeret skrevet ut i toppteksten (øverst i dokumentet). Skriv ut bakgrunnsfarge og bilder (Print background color and images) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir bakgrunnsfargen og bildet skrevet ut. Enkelte bilder blir skrevet ut uavhengig av om avmerkingsboksen er valgt. Kontroller antallet sider som skal skrives ut, før utskrift (Check number of pages to be printed before printing) Når denne avmerkingsboksen er valgt, vises dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) før utskrift starter. I denne dialogboksen kan du kontrollere hvor mange sider som blir skrevet ut. Hvis du vil vise dialogboksen Skriv ut (Print), klikker du på og deretter Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Når dialogboksen vises, velger du skriveren som skal brukes. Når du har valgt skriveren, klikker du på Egenskaper... (Properties...) for å angi utskriftsinnstillingene. Følgende fire utskriftsmetoder kan brukes: Gjeldende dokument Valgte dokumenter Min håndbok Alle dokumenter

6 Skrive ut håndboken Sayfa 6 / 315 sayfa Gjeldende dokument Du kan skrive ut emnet som vises. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Gjeldende dokument (Current Document) Tittelen på gjeldende emne vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). Ved å velge Skriv ut tilknyttede dokumenter (Print linked documents) kan du også skrive ut dokumenter som er tilknyttet gjeldende dokument. Titlene på tilknyttede dokumenter legges til i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Emnene som vises, blir skrevet ut. Valgte dokumenter Du kan velge og skrive ut de emnene du ønsker utskrift av. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Valgte dokumenter (Selected Documents) Tittelen på alle emnene vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). 2. Velg emnene som skal skrives ut Gå til listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed), og velg avmerkingsboksene for emnene som skal skrives ut. Når du velger avmerkingsboksen Velg dokumenter fra de nederste hierarkiene automatisk (Automatically select documents in lower hierarchies), blir avmerkingsboksene for alle titlene i de nederste hierarkiene valgt. Klikk på Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene for alle titlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle titlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle emner med valgte avmerkingsbokser blir skrevet ut. Min håndbok Du kan velge og skrive ut emnene som er registrert i Min håndbok. Hvis du vil vite mer om Min håndbok, ser du " Registrere emner i Min håndbok ". 1. I Velg mål (Select Target) velger du Min håndbok (My Manual) Tittelen på emnene som er registrert i Min håndbok, vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). 2. Velg emnene som skal skrives ut Gå til listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed), og velg avmerkingsboksene for

7 Skrive ut håndboken Sayfa 7 / 315 sayfa emnene som skal skrives ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene for alle titlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle titlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle emner med valgte avmerkingsbokser blir skrevet ut. Alle dokumenter Du kan skrive ut alle emnene i den elektroniske manualen. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Alle dokumenter (All Documents) Tittelen på alle emnene vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed), og avmerkingsboksene blir valgt automatisk. Hvis du fjerner avmerkingen av et emne, blir ikke emnet skrevet ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene for alle titlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle titlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle emnene blir skrevet ut.! Det er nødvendig med mye papir for å skrive ut alle emnene. Før du skriver ut må du kontrollere antallet sider som skal skrives ut. Dette vises i dialogboksen Bekreft antall sider som skal skrives ut (Print Page Count Confirmation). I dialogboksen Forhåndsvisning (Print Preview) kan du skalere utskriften til papirbredden eller stille inn zoomeforholdet. Hvis utskriftsdataene går utenfor papiret på grunn av det nye zoomeforholdet, skrives imidlertid ikke den delen av dokumentet ut på papiret. Øverst på siden

8 Bruke nøkkelord til å finne et emne Sayfa 8 / 315 sayfa Elektronisk manual > Bruke denne håndboken > Bruke nøkkelord for å finne et emne Bruke nøkkelord til å finne et emne Du kan skrive inn et nøkkelord for å søke etter en målside. Det søkes i alle elektroniske manualer (brukerhåndbøker) som er installert. 1. Klikk En søkerute vises til venstre for den elektroniske manualen. Klikk på for å vise eller lukke søkeruten. 2. Skriv inn et nøkkelord Under Nøkkelord (Keyword) skriver du inn et nøkkelord for elementet du vil søke etter. Hvis du vil skrive enn flere nøkkelord, legger du til et mellomrom mellom nøkkelordene. Du kan skrive inn opptil 10 nøkkelord eller opptil 255 tegn. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. Programmet kan også søke etter nøkkelord som inneholder mellomrom. 3. Klikk på Start søk (Start Searching) Søket starter og titlene på emner som inneholder nøkkelordet, vises i listen over søkeresultater. Når du utfører et søk ved å skrive inn flere nøkkelord, vises søkeresultatene som vist nedenfor. [Dokumenter med nøyaktig treff] ([Documents Containing Perfect Match]) Emner som inneholder alle tegnene i søkestrengen (inkludert mellomrom), nøyaktig slik de ble skrevet inn (fullstendig samsvar) [Dokumenter som inneholder alle nøkkelord] ([Documents Containing All Keywords]) Emner som inneholder alle nøkkelordene som ble skrevet inn

9 Bruke nøkkelord til å finne et emne Sayfa 9 / 315 sayfa [Dokumenter som inneholder ett eller flere av nøkkelordene] ([Documents Containing Any Keyword]) Emner som inneholder minst ett av nøkkelordene som ble skrevet inn 4. Vis emnet du ønsker å lese I søkeresultatlisten dobbeltklikker du på emnet du ønsker å lese (eller merker det og trykker på Enter). Når sidene til den tittelen vises, fremheves nøkkelordene som finnes på disse sidene. Øverst på siden

10 Registrere emner i Min håndbok Sayfa 10 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Registrere emner i Min håndbok Registrere emner i Min håndbok Registrer sider du ofte leser som emner i Min håndbok, slik at du enkelt kan finne frem til sidene når som helst. 1. Vis emnet Vis emnet som skal legges til Min håndbok. 2. Klikk Ruten Min håndbok (My Manual) vises til venstre for den elektroniske håndboken. Klikk på for å lukke eller vise ruten Min håndbok (My Manual). 3. Registrer emnet i Min håndbok Klikk på Legg til (Add). Emnet som vises, legges til i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual). Du kan eventuelt du gå til listen Nylig åpnede dokumenter (Recently Displayed Documents), dobbeltklikke på (eller velge og trykke Enter) i emnet som skal legges til i Min håndbok, for å vise emnet, og deretter klikke på Legg til (Add). 4. Vis Min håndbok Når du dobbeltklikker (eller velger og trykker Enter) i et emne som vises i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual), vises emnet i vinduet Beskrivelse. Hvis du vil slette et emne fra Oversikt over Min håndbok (List of My Manual), velger du emnet fra listen og klikker på Slett (Delete) (eller trykker Slett (Delete)).

11 Registrere emner i Min håndbok Sayfa 11 / 315 sayfa Øverst på siden

12 Symboler som brukes i dette dokumentet Sayfa 12 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Symboler som brukes i dette dokumentet Symboler som brukes i dette dokumentet Advarsel Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Advarsel Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til person- eller materialskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk.! Instruksjoner som må følges for å sikre trygg bruk. Instruksjoner som merknader for bruk eller ekstra forklaringer. Øverst på siden

13 Varemerker Sayfa 13 / 315 sayfa Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Varemerker Varemerker Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Exif Print Denne maskinen støtter Exif Print. Exif Print er en standard for bedre kommunikasjon mellom digitale kameraer og skrivere. Ved å koble til et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera, brukes og optimaliseres bildedataene på fotograferingstidspunktet, og dette gir utskrifter med ekstremt høy kvalitet. Øverst på siden

14 CanoScan LiDE 700F Skannehåndbok Sayfa 14 / 315 sayfa MA-5299-V1.00 Generelle merknader (skannerdriver) Plassere dokumenter Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? La oss prøve å skanne Starte MP Navigator EX Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder manuelt Justere bilder Søke etter bilder Klassifisere bilder i kategorier Bruke bilder i MP Navigator EX Lagre Lagre som PDF-filer Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut dokumenter Skrive ut fotografier Sende via e-post Redigere filer Angi passord for PDF-filer Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Skjermbilder i MP Navigator EX Skjermbildet for navigeringsmodus Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/ importer (Scan/Import)) Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Hva er ScanGear (skannerdriver)? Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) Starte ScanGear (skannerdriver) Skanne i Grunnleggende-modus (Basic Mode) Skanne i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanne i Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanne flere dokumenter samtidig i Avansertmodus (Advanced Mode) Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske (Unsharp Mask), Reduser støv og riper (Reduce Dust and Scratches) og Falmingskorrigering (Fading Correction)) Justere farger ved hjelp av et fargemønster Justere metning og fargebalanse Justere lysstyrke og kontrast Justere histogram Justere tonekurven Angi terskel Skjermbilder i ScanGear (skannerdriver) Kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode) Kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) Kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Nyttig informasjon om skanning Justere beskjæringsrammer Oppløsning Filformater Fargeavstemming Andre måter å skanne på Skanne fra et program Skanne ved bruk av kontrollpanelet (kun

15 CanoScan LiDE 700F Skannehåndbok Sayfa 15 / 315 sayfa Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Vinduet Vis og bruk (View & Use) Vinduet Opprett / rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Dialogboksen Skrive ut foto (Print Photo) Dialogboksen Send via e-post (Send via E- mail) Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/ Enhance Images) Skjermbildet for ettklikksmodus Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Dialogboksen Kopier (Copy) Dialogboksen Skriv ut (Print) Dialogboksen E-post (Mail) Dialogboksen OCR Dialogboksen Skann (Scan) Dialogboksen PDF Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Åpne andre filer enn skannede bilder Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Windows XP) Skanne ved hjelp av skannerknappene Hva er skannerknapper? Skanne og skrive ut / kopiere dokumenter (kopiknappen) Skanne dokumenter og åpne de skannede bildene (skanneknapp) Skanne og lagre dokumenter som PDF-filer (PDF-knapp) Skanne dokumenter og legge dem ved i e- postmeldinger (e-postknapp) Knappeinnstillinger for skanner Knappeinnstillinger for skanner via MP Navigator EX Feilsøking Installeringsproblemer Problemer med skanning Problemer med skanning av film Programvareproblemer Problemer med MP Navigator EX Oppdatere skannerdriveren Skaffe den nyeste ScanGear-versjonen (skannerdriver) Avinstallere ScanGear (skannerdriver) Før du installerer ScanGear (skannerdriver) Installere ScanGear (skannerdriver) Medfølgende programmer ArcSoft PhotoStudio Om Solution Menu Om Extended Survey Program for blekkskriver/skanner/faks (Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program)

16 Bruke MP Navigator EX Sayfa 16 / 315 sayfa Elektronisk manual > Bruke MP Navigator EX Bruke MP Navigator EX MP Navigator EX er et program som gjør det mulig å skanne fotografier og dokumenter på en enkel måte. Det passer også for nybegynnere. Start MP Navigator EX Klikk her: MP Navigator EX Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder ved hjelp av MP Navigator EX. Skanne fotografier og dokumenter Det er enkelt å skanne ved å navigere gjennom MP Navigator EX-skjermbilder. Du kan også lagre / skrive ut skannede bilder med MP Navigator EX. Skanne små dokumenter samtidig Du kan skanne flere små dokumenter (blant annet fotografier og kort) samtidig. Dette er nyttig siden du ikke trenger å skanne flere ganger. Skanne store dokumenter Du kan enkelt skanne dokumenter som er større enn platen som bruker MP Navigator EX. Du kan skanne høyre og venstre halvdel av et dokument hver for seg, og sette dem sammen igjen til ett bilde. Skanning med ett klikk

17 Bruke MP Navigator EX Sayfa 17 / 315 sayfa I ettklikksmodus fullfører MP Navigator EX fra skanning til lagring, dersom du klikker et ikon. I ettklikksmodus kan du også skanne og lagre bilder som PDF-filer eller legge dem ved e-post automatisk. Skanne og korrigere/forbedre fotografier Du kan enkelt korrigere/forbedre skannede fotografier med MP Navigator EX. Du trenger ikke å bruke andre programmer. Til toppen av siden

18 Generelle merknader (skannerdriver) Sayfa 18 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Generelle merknader (skannerdriver) Generelle merknader (skannerdriver) ScanGear (skannerdriver) har følgende begrensninger. Vær oppmerksom på følgende punkter når du bruker den. Begrensninger for skannerdriver Ved bruk av NTFS-filsystemet kan det hende at TWAIN-datakilden ikke anropes. Dette skyldes at TWAIN-modulen av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan skrives til winnt-mappen. Kontakt administrator hvis du trenger hjelp. Det kan hende at enkelte PCer (inkludert bærbare PCer) som er koblet til maskinen, ikke starter på nytt på riktig måte fra ventemodus. Start i så fall datamaskinen på nytt. Ikke koble til to eller flere maskiner eller flerfunksjonsskrivere med skannerfunksjon til samme datamaskin samtidig. Hvis flere skanneenheter er tilkoblet, kan du ikke skanne fra en knapp på maskinen (skannerknapp), og det kan også oppstå problemer med å få tilgang til enhetene. Det kan hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig i Windows Vista når skriftstørrelsen er satt til Større skalering (Larger scale). Hvis du vil vise skjermbildene med skrifter som har Større skalering (Larger scale), endrer du temaet i Utseende og personalisering (Appearance and Personalization) til Windows-standard (Windows Classic) på følgende måte: 1. I Start-menyen velger du Kontrollpanel (Control Panel). 2. Velg Utseende og personalisering (Appearance and Personalization) > Personalisering (Personalization) > Tema (Theme). Dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings) åpnes. 3. Velg Windows-standard (Windows Classic) under Tema (Theme) i kategorien Tema (Theme) i dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings). 4. Klikk på OK. Skrivebordet endres til visningen Windows-standard (Windows Classic). Bruk standard skriftstørrelse for operativsystemet. Hvis ikke, kan det hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig. ScanGear (skannerdriver) kan ikke åpnes i flere programmer samtidig. ScanGear (skannerdriveren) kan ikke åpnes fra et program flere ganger når det allerede er åpent. Lukk vinduet for ScanGear (skannerdriver) før du lukker programmet. Kontroller at du har nok diskplass tilgjengelig når du skanner store bilder ved høy oppløsning. For eksempel kreves det minimum 300 MB ledig diskplass for å skanne et A4-dokument med en oppløsning på 600 ppt i fullfarge. Det kan hende at tykke dokumenter ikke beskjæres på riktig måte når du skanner. I så fall må du beskjære hvert objekt enkeltvis eller beskjære manuelt. ScanGear (skannerdriver) og WIA-driveren kan ikke brukes samtidig. Du må ikke sette datamaskinen i dvalemodus under skanning. Det kan ta tid å kalibrere hvis maskinen er tilkoblet via USB 1.1. Det kan hende at skanningen mislykkes hvis datamaskinen har startet opp igjen fra dvalemodus eller ventemodus. I så fall kobler du USB-kabelen fra datamaskinen, og kobler den deretter til igjen. Programmer med begrensninger for bruk Hvis du starter Media Center som følger med Windows XP Media Center Edition 2005, kan det hende at du ikke kan skanne ved hjelp av en knapp på maskinen (skannerknapp). Start i så fall datamaskinen på nytt. Du kan ikke skanne bilder med Media Center som følger med Windows Vista og Windows XP Media Center Edition Skann med andre programmer, for eksempel MP Navigator EX. I noen programmer kan det oppstå problemer når du bruker Beskjær flere ganger (Multi-Crop) i kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Hvis dette skjer, skanner du hvert dokument enkeltvis og endrer Papirstørrelse (Paper Size) i henhold til dokumentet.

19 Generelle merknader (skannerdriver) Sayfa 19 / 315 sayfa Hvis du merker av for Vis skannede bilder (View scanned images) i kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) i ScanGear (skannerdriver) i enkelte programmer, kan det hende at vinduet som viser miniatyrene for de skannede bildene, lukkes automatisk. I noen programmer kan det hende at TWAIN-brukergrensesnittet ikke vises. Hvis dette er tilfellet, kan du se i håndboken for programmet og endre innstillingene tilsvarende. Enkelte programmer støtter ikke fortløpende skanning av flere dokumenter. I enkelte tilfeller kan det hende at bare det første bildet godtas, eller at flere bilder skannes som ett bilde. Klikk på Egendefinert innsetting (Custom Insert) i skjermbildet Sett inn bilde fra skanner eller kamera (Insert Picture from Scanner or Camera) når du skanner fullsidebilder inn i et Microsoft Office-program (for eksempel Word, Excel eller PowerPoint). Hvis ikke, kan det hende at bildene ikke skannes på riktig måte. Det kan hende at bilder ikke skannes riktig i noen programmer. I så fall kan du øke det virtuelle minnet i operativsystemet og prøve på nytt. Når bildestørrelsen er for stor (for eksempel når store bilder skannes med høy oppløsning), kan det hende at datamaskinen ikke svarer eller at fremdriftsindikatoren står stille på 0 %, avhengig av programmet du bruker. Hvis dette er tilfellet, avbryter du handlingen (for eksempel ved å klikke på Avbryt (Cancel) på fremdriftsindikatoren). Deretter øker du det virtuelle minnet i operativsystemet eller reduserer bildestørrelsen/-oppløsningen, og prøver på nytt. Du kan også skanne bildet via MP Navigator EX først, og deretter lagre og importere det til programmet. Til toppen av siden

20 Plassere dokumenter Sayfa 20 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Plassere dokumenter Plassere dokumenter Lær hvordan du plasserer dokumenter på maskinens plate. Plasser dokumentene riktig i henhold til hvilken type dokumenter som skal skannes. Hvis ikke, kan det hende at dokumentene ikke skannes på riktig måte. Når du åpner dokumentdekselet, støtter du dekselet med hånden helt til det er helt åpent og stopper. Plassere dokumenter Plassere film Plassere dokumenter Plasser dokumentene i henhold til beskrivelsen nedenfor slik at dokumenttypen og -størrelsen oppdages automatisk. Når du skanner ved å angi dokumenttype eller -størrelse i MP Navigator EX eller ScanGear (skannerdriver), må du justere et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen på hjørnet av platen. Ikke plasser gjenstander som veier 2,0 kg eller mer på skanneren. Du må heller ikke legge større trykk på dokumentet enn 2,0 kg. Hvis du trykker for hardt, kan det hende at skanneren ikke vil virke som den skal, og glassplaten kan gå i stykker. Når det skannes med helt åpent dokumentdeksel eller maskinen plasseres stående, kan det hende at dokumenttypen ikke oppdages automatisk. I slike tilfeller må du angi dokumenttypen i MP Navigator EX eller ScanGear (skannerdriver). Fotografier som er klippet til ulike former, og dokumenter som er mindre enn 3 kvadratcentimeter, blir ikke beskåret nøyaktig når de skannes. Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Lukk dokumentdekselet når du skanner. Skanning av fotografier, Hagaki, visittkort eller CD/DVD Skanning av magasiner, aviser eller tekstdokumenter Plassere ett enkelt dokument Plasser dokumentet med forsiden ned, med 1 cm eller mer fra kantene (område med diagonale striper) på platen. Deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke. Plasser dokumentet med forsiden ned på platen, og juster et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen på platen.deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke.

21 Plassere dokumenter Sayfa 21 / 315 sayfa Store dokumenter (for eksempel fotografier i A4-størrelse) som ikke kan plasseres med avstand fra kantene/pilen på platen, kan lagres som PDF-filer. Hvis du vil lagre i et annet format enn PDF, kan du skanne ved å angi filformatet. Plassere flere dokumenter Plasser dokumentet med en avstand på 1 cm eller mer fra kantene (område med diagonale striper) på platen, og la det være 1 cm mellomrom mellom dokumentene. Deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke. Du kan plassere opptil 10 dokumenter på platen. Plasseringer av skjeve dokumenter (10 grader eller mindre) korrigeres automatisk. Plassere film Støv på filmen eller platen vises på skannede bilder. Fjern støv fra filmen og platen. Hold filmen i kantene for å unngå flekker eller fingeravtrykk. En etikett som er klistret til filmmargen, kan gjenkjennes som et bilde. Lukk dokumentdekselet forsiktig.

22 Plassere dokumenter Sayfa 22 / 315 sayfa 1. Koble kabelen til filmadapterenheten til maskinens filmadapterkontakt. En gummihette er festet til maskinens filmadapterkontakt. Fjern gummihetten når kabelen skal kobles til. 2. Plasser filmholderen på platen. Juster filmholderen slik at tappene ligger på linje med FAU-merkene på platen. 3. Legg filmen i filmholderen. Plasser filmen med forsiden opp (siden der bildet vises riktig), og juster mellomrommene mellom bildene i henhold til merkene på filmholderen. 4. Fjern dekselet til filmadapterenheten og plasser enheten forsiktig over bildet du vil skanne. Juster filmadapterenheten slik at tappen ligger på linje med merket på filmholderen. 5. Lukk dokumentdekselet forsiktig. Dokumentdekselet kan ikke lukkes helt igjen. Ikke bruk makt for å lukke dekselet eller plasser hånden på det. Pass på så du ikke mister dekselet som er fjernet. Sørg for at innsiden på dekselet er ren. Sørg for å feste beskyttelsesdekselet til filmadapterenheten når enheten ikke brukes til å skanne film. Støv og skraper på lyskilden kan påvirke bildekvaliteten eller skade filmen.

23 Plassere dokumenter Sayfa 23 / 315 sayfa Til toppen av siden

24 Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Sayfa 24 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? MP Navigator EX er et program som gjør det mulig å skanne fotografier, dokumenter og film på en enkel måte. Det passer også for nybegynnere. Det kan hende at MP Navigator EX ikke starter fra en knapp på maskinen. Start i så fall datamaskinen på nytt. Bruk standard skriftstørrelse for operativsystemet. Hvis ikke, kan det hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig. Dette kan du gjøre med denne programvaren Med denne programvaren kan du skanne flere dokumenter samtidig, eller du kan skanne bilder som er større enn platen. Du kan også lagre skannede bilder, sende dem som e-postvedlegg eller skrive dem ut med de medfølgende programmene. Skjermbilder Hovedmenyer Det finnes to typer hovedmenyer i MP Navigator EX: Skjermbildet for navigeringsmodus og skjermbildet for ettklikksmodus. Skjermbildet for navigeringsmodus Du kan starte ulike oppgaver fra skjermbildet for navigeringsmodus, for eksempel enkel skanning, skanning ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) og forbedring/korrigering av bilder. Skjermbildet for ettklikksmodus Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus.

25 Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Sayfa 25 / 315 sayfa Vinduet Skann/importer (Scan/Import) Bruk vinduet Skann/importer (Scan/Import) til å skanne fotografier, dokumenter og film. Vinduet Vis og bruk (View & Use) Bruk vinduet Vis og bruk (View & Use) til å velge hva du vil gjøre med de skannede bildene. Til toppen av siden

26 La oss prøve å skanne Sayfa 26 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne La oss prøve å skanne Prøv å skanne ved hjelp av MP Navigator EX. Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX Skanne dokumenter, fotografier, magasiner osv. fra glassplaten Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne film Skanne to eller flere fotografier (små dokumenter) samtidig Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Skanne på en enkel og hensiktsmessig måte (skann og lagre, legg ved i e-post osv.) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Til toppen av siden

27 Starte MP Navigator EX Sayfa 27 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX 1. Dobbeltklikk på ikonet Canon MP Navigator EX 2.1 på skrivebordet. MP Navigator EX starter. Alternativt går du til Start-menyen og velger (Alle) Programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 2.1 > MP Navigator EX 2.1. Starte ettklikksmodus 1. Klikk på (Bytt modus) nederst i venstre hjørne av skjermbildet. Skjermbildet for ettklikksmodus vises.

28 Starte MP Navigator EX Sayfa 28 / 315 sayfa av for Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup) i skjermbildet for navigeringsmodus hvis du alltid vil åpne skjermbildet for navigeringsmodus ved oppstart. Hvis det ikke er merket av for dette valget, vil det forrige skjermbildet vises ved oppstart. Til toppen av siden

29 Skanne fotografier og dokumenter Sayfa 29 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne fotografier og dokumenter Skanne fotografier og dokumenter Skann fotografier og dokumenter som er plassert på platen. 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 2. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 3. Plasser dokumentet på platen og velg deretter Dokumenttype (Document Type). Plassere dokumenter Når du velger Magasin (farger) (Magazine(Color)), aktiveres Derastrer-funksjonen, og skanningen tar lengre tid enn vanlig. Hvis du vil deaktivere Derastrer-funksjonen, fjerner du avmerkingen for Derastrer (Descreen) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). Velg Tekst (OCR) (Text(OCR)) for å trekke ut teksten i bildet og konvertere den til redigerbare tekstdata ved hjelp av MP Navigator EX.

30 Skanne fotografier og dokumenter Sayfa 30 / 315 sayfa 4. Klikk på Angi... (Specify...) og angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Når du skanner et stort dokument (for eksempel et fotografi i A4-størrelse), må du justere hjørnet på dokumentet i henhold til pilen på platen og angi dokumentstørrelsen i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). 5. Klikk på Skann (Scan). Skanningen starter. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 6. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i " Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import) " hvis du vil vite mer.

31 Skanne fotografier og dokumenter Sayfa 31 / 315 sayfa Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. 7. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Til toppen av siden

32 Skanne film Sayfa 32 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne film Skanne film Denne maskinen støtter positive og negative 35 mm filmstriper (standardtilstand for fremkalt film, med seks bilder i hver remse). Du kan skanne ett bilde om gangen. Hvis du skal skanne med en oppløsning på 4800 ppt eller høyere, må du skanne fra kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) 35 mm filmremse 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 2. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Film. 3. Plasser filmen på platen. Plassere film 4. Klikk på Angi... (Specify...) og angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (Film) Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Filmtype (Film Type) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) er satt til Auto. I så fall velger du type film i Filmtype (Film Type) og skanner på nytt. Hvis du skal skanne svart-hvitt-film, anbefales det å velge Svart-hvitt negativ film (Black and

33 Skanne film Sayfa 33 / 315 sayfa White Negative Film) eller Svart-hvitt positiv film (Black and White Positive Film) for Filmtype (Film Type) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). 5. Klikk på Skann (Scan). Forhåndsvisningsskanningen starter. Når forhåndsvisningsskanningen av filmen er fullført, vises forhåndsvisningsbildet. Hvis en melding om kalibrering vises, fjerner du filmen og plasserer filmadapterenheten over det første bildet på filmholderen og klikker på OK. Når kalibreringen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å legge filmen i filmholderen. Deretter klikker du på OK. Forhåndsvisningsbildet vises ikke når det ikke er merket av for Forhåndsvisning før skanning (Preview before scanning) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). De skannede bildene vises direkte i vinduet for miniatyrbilder. Hvis film ikke kan skannes på riktig måte, kan du se " Problemer med skanning av film " i "Feilsøking". 6. av for bildet du ønsker å skanne, og klikk deretter på Skann (Scan). Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Hvis du vil skanne et nytt bilde, plasserer du filmadapterenheten over bildet

34 Skanne film Sayfa 34 / 315 sayfa du vil skanne, og velger Skann (Scan). Velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 7. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) hvis du vil vite mer. Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. 8. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Til toppen av siden

35 Skanne flere dokumenter samtidig Sayfa 35 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne flere dokumenter samtidig Skanne flere dokumenter samtidig Du kan skanne to eller flere fotografier (små dokumenter) samtidig ved å sette Dokumentstørrelse (Document Size) til Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) i MP Navigator EX. Følgende dokumenttyper kan kanskje ikke beskjæres på riktig måte. Hvis dette er tilfelle, starter du ScanGear (skannerdriver), og deretter justerer du beskjæringsrammen i Avansert-modus (Advanced Mode) og skanner på nytt. Fotografier som har en hvitaktig kant Dokumenter skrevet ut på hvitt papir, håndskrevet tekst, visittkort og så videre Tynne dokumenter Tykke dokumenter Skanne i Avansert-modus (Advanced Mode) 1. Plasser dokumentet på platen. Plassere dokumenter 2. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 3. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 4. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes.

36 Skanne flere dokumenter samtidig Sayfa 36 / 315 sayfa 5. Klikk på Angi... (Specify...). Velg Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) for Dokumentstørrelse (Document Size). Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) 6. Gå tilbake til vinduet Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Skann (Scan). Flere dokumenter skannes samtidig. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann

37 Skanne flere dokumenter samtidig Sayfa 37 / 315 sayfa (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 7. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i " Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import) " hvis du vil vite mer. Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. 8. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Hvis du vil forhåndsvise bildene før du skanner, starter du ScanGear (skannerdriver) og bruker kategorien Avansert-modus (Advanced Mode). Skanne flere dokumenter samtidig i Avansert-modus (Advanced Mode) Til toppen av siden

38 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 38 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Med stiftehjelpfunksjonen kan du skanne høyre og venstre halvdel av et stort dokument hver for seg, og sette sammen de skannede bildene til ett bilde. Du kan skanne dokumenter som er opptil to ganger så store som platen. 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus. Hvis dokumentstørrelsen endres, blir Stiftehjelp (Stitch Assist) også tilgjengelig fra skjermbildet for ettklikksmodus. Klikk på det aktuelle ikonet og velg Stiftehjelp (Stitch Assist) for Dokumentstørrelse (Document Size). Deretter hopper du til trinn Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 3. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes.

39 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 39 / 315 sayfa 4. Klikk på Angi... (Specify...). Velg Stiftehjelp under Dokumentstørrelse (Document Size), og angi deretter ønsket skanneoppløsning. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) 5. Gå tilbake til vinduet Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Skann (Scan). Vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist) åpnes.

40 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 40 / 315 sayfa 6. Plasser venstre halvdel av dokumentet med forsiden ned på platen. 7. Klikk på Skann (Scan). Venstre halvdel av dokumentet skannes og vises i vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist). 8. Plasser høyre halvdel av dokumentet med forsiden ned på platen. 9. Klikk på Skann (Scan). Høyre halvdel av dokumentet skannes. 10. Juster det skannede bildet etter behov. Bruk ikonene til å bytte om venstre og høyre halvdel, rotere bildet 180 grader eller forstørre/ forminske bildet.

41 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 41 / 315 sayfa (Bytte venstre og høyre) Bytter venstre og høyre halvdel. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens bildet er forstørret/forminsket. Roter 180 (Rotate 180 ) Roterer høyre halvdel av bildet 180 grader. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens bildet er forstørret/forminsket. (Forstørr) Forstørrer bildet som vises. (Forminsk) Forminsker bildet som vises. (Full skjerm) Forstørrer/forminsker bildet slik at det vises i full skjerm. Forstørr/Forminsk påvirker ikke den faktiske størrelsen på det skannede bildet. Når dokumentet skannes opp-ned, vil bildet i vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist) også vises oppned. Klikk på Roter 180 (Rotate 180 ) for å rotere bildet slik at det vises i riktig retning. Du kan dra den høyre halvdelen av bildet fra høyre til venstre eller opp og ned for å justere posisjonen. Hvis venstre og høyre halvdel ikke samsvarer på grunn av et skjevt dokument, plasserer du dokumentet på riktig måte, klikker på Tilbake (Back) og skanner deretter på nytt. 11. Klikk på Neste (Next). 12. Dra musen for å angi området som skal lagres, og klikk deretter på OK.

42 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp (Stitch Assist)) Sayfa 42 / 315 sayfa Det kombinerte bildet vises i vinduet for miniatyrbilder. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. 13. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Til toppen av siden

43 Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Sayfa 43 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke det tilsvarende ikonet. 1. Plasser dokumentet på platen. Plassere dokumenter 2. Start MP Navigator EX. Starte MP Navigator EX Skjermbildet for navigeringsmodus eller ettklikksmodus vises i MP Navigator EX. Skjermbildet for navigeringsmodus Skjermbildet for ettklikksmodus Hopp til trinn 4 hvis skjermbildet for ettklikksmodus er åpent. 3. Pek på Ett klikk (One-click).

44 Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Sayfa 44 / 315 sayfa 4. Klikk på det aktuelle ikonet. Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Skjermbildet for ettklikksmodus 5. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes. 6. Angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. 7. Start skanningen. Skanningen starter. Det kan hende du vil se en melding om kalibrering når du skanner film. I så fall fjerner du filmen og plasserer filmadapterenheten over det første bildet på filmholderen og klikker på OK. Når kalibreringen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å legge filmen i filmholderen. Deretter klikker du på OK. Til toppen av siden

45 Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Sayfa 45 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Med MP Navigator EX kan du korrigere/forbedre skannede bilder på en elegant måte og søke raskt etter lagrede bilder. Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder manuelt Korrigere/forbedre bilder manuelt Justere fargeegenskaper som lysstyrke og kontrast Justere bilder Søke etter bilder som har forsvunnet Søke etter bilder Klassifisere og sortere bilder Klassifisere bilder i kategorier Til toppen av siden

46 Korrigere/forbedre bilder automatisk Sayfa 46 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder automatisk MP Navigator EX vil analysere og korrigere/forbedre skannede bilder automatisk. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus, og velg fotografiene du vil korrigere/forbedre. Se "La oss prøve å skanne" for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klikk deretter på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). I dette tilfellet kan bare målbildet (som er merket med oransje farge) korrigeres/forbedres. 3. Velg bildet du vil korrigere/forbedre, fra listen med miniatyrbilder. Det valgte bildet vises i Forhåndsvisning (Preview).

47 Korrigere/forbedre bilder automatisk Sayfa 47 / 315 sayfa Hvis du valgte bare ett bilde i vinduet Vis og bruk (View & Use), vises ikke listen med miniatyrbilder, og bare forhåndsvisningsbildet vises. 4. Kontroller at Auto er valgt. 5. Klikk på Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix), Skarpere ansikt (Face Sharpener) eller Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) Analyserer bildet og utfører egnede korrigeringer automatisk. Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør ansikter som er ute av fokus, skarpere. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer huden på en praktfull måte ved å fjerne flekker og rynker. Når bildet er korrigert med Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) og du har lagret det, kan det ikke korrigeres på nytt med Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix). Det kan hende at Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) ikke er tilgjengelig for bilder som er redigert ved hjelp av for eksempel et program eller digitalkamera. som er produsert av andre selskaper. Effektnivåene for Skarpere ansikt (Face Sharpener) og Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) kan endres ved hjelp av glidebryteren som vises når du klikker på knappene.

48 Korrigere/forbedre bilder automatisk Sayfa 48 / 315 sayfa 6. Klikk på OK. Hele bildet korrigeres/forbedres automatisk og miniatyrbildet og forhåndsvisningsbildet. (korriger/forbedre) vises øverst til venstre i Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å angre korrigeringen/forbedringen. av for Bruk på alle bilder (Apply to all images) for å korrigere/forbedre alle de valgte bildene. 7. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte/forbedrede bilder som nye filer. Hvis du bare vil lagre bildene du liker, velger du dem og klikker på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bildene, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Filformatet for korrigerte/forbedrede bilder er JPEG/Exif. Adobe RGB-bilder lagres som srgb-bilder. 8. Klikk på Avslutt (Exit). Korrigeringene/forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer de korrigerte/forbedrede bildene. Til toppen av siden

49 Korrigere/forbedre bilder manuelt Sayfa 49 / 315 sayfa Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Korrigere/forbedre bilder manuelt Korrigere/forbedre bilder manuelt Du kan korrigere/forbedre skannede bilder manuelt. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus, og velg fotografiene du vil korrigere/forbedre. Se "La oss prøve å skanne" for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klikk deretter på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). I dette tilfellet kan bare målbildet (som er merket med oransje farge) korrigeres/forbedres. 3. Velg bildet du vil korrigere/forbedre, fra listen med miniatyrbilder. Det valgte bildet vises i Forhåndsvisning (Preview).

50 Korrigere/forbedre bilder manuelt Sayfa 50 / 315 sayfa Hvis du valgte bare ett bilde i vinduet Vis og bruk (View & Use), vises ikke listen med miniatyrbilder, og bare forhåndsvisningsbildet vises. 4. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 5. Klikk på Lysere ansikt (Face Brightener), Skarpere ansikt (Face Sharpener), Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) eller Fjern flekker (Blemish Remover). Lysere ansikt (Face Brightener) Gjør for mørke ansikter lysere på bilder med baklys. Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør ansikter som er ute av fokus, skarpere. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer huden på en praktfull måte ved å fjerne flekker og rynker. Fjern flekker (Blemish Remover) Fjerner flekker. Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (kryss). 6. Dra for å merke området du vil korrigere/forbedre, og klikk deretter på OK, som vises over bildet.

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan 5600F Elektronisk manual Sayfa 1 / 308 sayfa MC-2520-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan LiDE 100 Elektronisk manual Sayfa 1 / 276 sayfa MC-2483-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 700F

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 700F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruke skriverfunksjonene

Bruke skriverfunksjonene Canon JX210P series Elektronisk manual Стор. 1 із 93 MC-3545-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken Hente den nyeste skriverdriveren Bruke skriverfunksjonene Angi antall kopier

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner gir

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD. Skriv dagbok

PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD. Skriv dagbok PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD Kjære da Husk å skrive om Paris Skriv dagbok på pc-en SÅNN! Bruk datamaskinen til å skrive dagbok. DETTE TRENGER DU Programmet idailydiary og en pc TIDSFORBRUK minutter

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Fotoskanner. Prod.nr. P500. Bruksanvisning

Fotoskanner. Prod.nr. P500. Bruksanvisning Fotoskanner Prod.nr. P500 Bruksanvisning CE-merket indikerer at produktet er i samsvar med europeiske krav for sikkerhet, helse, miljø og kundevern. CE-merkede kameraer er ment for salg i Europa. Oversikt

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave HP SimpleSave Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok Programvarehåndbok SimpleSave Få hjelp Hvis du trenger mer hjelp med stasjonen, installasjon og programvare, kan du kontakte følgende: Webstøtte fra HP kundeservice

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version I NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknadsstil i denne brukermanualen: angir driftsmiljøet, betingelsene for

Detaljer

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8 REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL Versjon 5.8 INTRODUKSJON Denne brukermanualen inneholder nyttig informasjon om bruk av Registrator Viewer. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før programvaren tas

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Pressemelding. Canon fortsatt i førersetet med to raskere skannermodeller

Pressemelding. Canon fortsatt i førersetet med to raskere skannermodeller Canon fortsatt i førersetet med to raskere skannermodeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon lanserer i dag to nyheter

Detaljer