Fotoskanner. Prod.nr. P500. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotoskanner. Prod.nr. P500. Bruksanvisning"

Transkript

1 Fotoskanner Prod.nr. P500 Bruksanvisning

2 CE-merket indikerer at produktet er i samsvar med europeiske krav for sikkerhet, helse, miljø og kundevern. CE-merkede kameraer er ment for salg i Europa. Oversikt over deler 1. Fotospor 2. Kopiknapp/Utløserknapp 3. Indikatorlys 4. USB-kabel 5. Fotobrett Systemkrav Fotoskanneren støtter Windows XP og Vista (32 bit) kun via USB 2.0. a. Legg bildet i fotobrettet. b. Åpne fotosporet. c. Sett brettet ned i fotosporet. 2

3 Installere driver og programvare For å kunne bruke fotoskanneren må du først installere driveren og programvaren ArcSoft PhotoImpression 6. Merknad: Du kan ikke koble fotoskanneren til datamaskinen mens driveren installeres. Hovedmeny Installere driver og programvare i Windows XP 1. Slå på datamaskinen. 2. Sett installasjons-cd-en inn i CD-ROM-skuffen. Hovedmenyen vises automatisk. 3. Klikk på Install Driver for å starte installasjonen. 4. Klikk på Install og vent mens installeringen pågår. 3

4 5. Når installasjonen er fullført, trykker du på Finish. 6. Ta ut installasjons-cd-en og start datamaskinen på nytt. Sett CD-en inn igjen og klikk på ArcSoft Software. 7. Velg ønsket språk i rullegardinlisten og klikk på OK. 8. PhotoImpression starter installasjonen. 9. Klikk på Yes for å godkjenne lisensavtalen. 10. Klikk på Next for å laste ned PhotoImpressions til programmappen. 4

5 11. Klikk på Next for å fortsette. 12. PhotoImressions starter opp installasjonen. 13. Når denne skjermen kommer opp, velger du Clear All slik at ikke PhotoImpressions tar over filene på datamaskinen din. Klikk på Next. 14. Klikk på Finish for å fullføre og starte datamaskinen på nytt. 15. Start datamaskinen på nytt og ta ut installasjons-cd-en. Koble fotoskanneren til datamaskinen og følg trinnene nedenfor for å synkronisere maskinvaren med programvaren. 5

6 Synkronisere maskinvaren med programvaren 1. Ikke sett CD-en. Velg Install the software automatically. (Driveren er allerede installert og CD-en er ikke nødvendig.) 2. Veiviseren for ny maskinvare vil automatisk søke etter driveren på datamaskinen for å synkronisere maskinvaren. Når det kommer opp et vindu med advarsel, velger du Continue Anyway for å fullføre synkroniseringen. 3. Når installasjonen av maskinvaren er vellykket, ser du denne meldingen nede ved oppgavelinjen. Du kan nå starte å bruke fotoskanneren for å gjøre om bilder til digitale bildefiler. 6

7 Installere driver og programvare i Windows Vista 1. Slå på datamaskinen. 2. Sett installasjons-cd-en inn i CD-ROM-skuffen. Hovedmenyen vises automatisk. 3. Klikk på Install Driver for å starte installasjonen. Klikk på Next for å starte installasjonsprosessen. 4. Klikk på Install og vent mens installeringen pågår. 5. Når installasjonen er fullført, trykker du på Finish. 6. Ta ut installasjons-cd-en og start datamaskinen på nytt. Sett CD-en inn igjen og klikk på ArcSoft Software. 7. Velg ønsket språk i rullegardinlisten og klikk på OK. 7

8 8. PhotoImpression starter installasjonen. 9. Klikk på Yes for å godkjenne lisensavtalen. 10. Klikk på Next for å laste ned PhotoImpressions til programmappen. 11. Klikk på Next for å fortsette. 12. PhotoImressions starter opp installasjonen. 8

9 13. Når denne skjermen kommer opp, velger du Clear All slik at ikke PhotoImpressions tar over filene på datamaskinen din. Klikk på Next. 14. Klikk på Finish for å fullføre og starte datamaskinen på nytt. 15. Start datamaskinen på nytt og ta ut installasjons-cd-en. Koble fotoskanneren til datamaskinen og følg trinnene nedenfor for å synkronisere maskinvaren med programvaren. Synkronisere maskinvaren med programvaren 1. Ikke sett CD-en. Velg Locate and install driver software (recommended). 2. Når det kommer opp et vindu med advarsel, velger du Install this driver anyway for å fullføre synkroniseringen. 9

10 3. Når installasjonen av maskinvaren er vellykket, ser du denne meldingen nede ved oppgavelinjen. Du kan nå starte å bruke fotoskanneren for å gjøre om bilder til digitale bildefiler. Bruke PhotoImpression 6 1. Dobbeltklikk på ikonet PhotoImpression 6 på skrivebordet. 2. Følg instruksjonene for å åpne programvaren. Første gangen programvaren åpnes blir fotoskanneren automatisk kalibrert. 3. Velg plassering for lagring av bilder. Merknad: Prøv å bruke kalibreringsfunksjonen før hver gang (bortsett fra første gangen når den kalibreres automatisk). Det hjelper på lysjusteringen i fotoskanneren. Sørg for at det ikke er noe i fotoskanneren under kalibreringen. 10

11 4. Du kan endre plasseringen av filmen ved å flytte fotobrettet. 5. Klikk på Snap Shot på skjermen eller trykk på kopiknappen på fotoskanneren. En grønn ramme indikerer det valgte bildet (bildene) i forhåndsvisningen. Det er plass til maks. 12 bilder i forhåndsvisningen øverst på filmstripen. Hvis flere enn 12 bilder er kopiert, overskriver bilde 13 det første bildet. Hvis du ønsker å lagre mer enn ett bilde, holder du inne CTRL på tastaturet og velger flere bilder i filmstripen. Trykk deretter på Transfer for å overføre eller lage de valgte bildene på datamaskinen. Merknad: For å sikre best mulig bildekvalitet og hvitbalanse, bør du vente 5-10 sekunder mellom hver bildetaking og overføring. Merknad: Ikke minimer visningsvinduet under overføringen av bilder. Når overføringen er fullført, trykker du på Exit for å se bildene du har overført. 11

12 Redigere bilder i PhotoImpression 6 Klikk en gang på bildet du skal redigere. Hovedmenyen vises øverst til venstre i arbeidsområdet. Mange av programmets hovedfunksjoner er tilgjengelige fra hovedmenyen. File (Fil) Scan for Media Files (Skann etter mediefiler) Det åpnes en dialogboks som lar deg skanne datamaskinen etter alle bilde-, musikk og videofiler. Denne prosessen oppretter et mediebibliotek som hjelper programmet å jobbe raskere. Du kan skanne datamaskinen på én av følgende tre måter: o Scan Primary Folders Only (Skann kun primærmapper) Skanner mappene som oftest er brukt for lagring av mediefiler, slik som Mine dokumenter, Mine bilder og skrivebordet. o Scan All Folders (Skann alle mapper) Skanner hele datamaskinen for mediefiler (bortsett fra mappene Windows og Programfiler). o Select the folders you want to scan (Velg hvilke mapper du vil skanne) Lar deg velge mapper du ønsker skal skannes. View (Vis) Full Screen/Play (F4) (Fullskjerm/Spille av) Spiller av eller viser den første filen i fullskjermstørrelse. Get photos (Hent bilder) Acquire from Scanner (Hent bilder fra skanner) Her kan du: o Hente bilder fra tilkoblede TWAIN-kompatible enheter slik som skannere og noen digitalkameraer. o Gi navn på bildefiler når de hentes (bruk dagens dato eller et beskrivende ord). 12

13 Slik henter du bilder fra en TWAIN-kompatibel enhet: 1. Velg en skanner eller en annen TWAIN-enhet fra rullegardinlisten. Velg filformatet du ønsker å bruke for bildene du har hentet (JPG, BMP, TIF, PCX, TGA). 2. Hvis du valgte filformatet JPG, må du velge bildekvalitet. Jo lavere kvalitet, jo mer komprimeres bildet. 3. Velg en plassering for bildene ved å klikke på Browse (mappeikon) og navigere til mappen. 4. Velg en navngivingsmetode (dagens dato eller beskrivelse). Skriv ev. inn en beskrivelse. 5. Trykk på Acquire. Edit (Rediger) Redigeringsverktøy Bilderedigeringsmodulen inkluderer mange verktøy for bildeforbedring og - redigering. Vinduet kan strekkes for å vise det aktive bildet i større størrelse. Dobbeltklikk på verktøylinjen for å maksimere vinduet slik at det fyller skjermen. I tillegg til det store arbeidsområdet, inkluderer redigeringsmodulen fem ulike funksjoner. o Enhance (Forbedring) Forbedringsfunksjonen inkluderer to kontroller: Auto Enhance (Automatisk forbedring) Klikk på knappen for automatisk forbedring for å forbedre den generelle kvaliteten på bildene raskt og enkelt. Manual Fix (Manuell forbedring) Juster lysstyrken, kontrasten og skarpheten for presis bildeforbedring. 1. Flytt glidebryterne for å justere lysstyrken, kontrasten og skarpheten. 2. Bruk glidebryteren for zoom for å se hvordan justeringene har hatt innvirkning på bildet. 3. Trykk på Apply hvis du er fornøyd. Klikk på Cancel hvis du ikke er fornøyd. o Color (Farge) Denne funksjonen er ment for å redigere bilder som har unaturlig farge eller er for mørke. Den er også ypperlig for å fikse skannede versjoner av gamle bilder som har blitt blasse eller har fått fargeforandringer. 13

14 1. Dra i glidebryterne for fargebalanse for å gjøre fargene mer naturlige. Legg til rødt eller gult for å gjøre bildet varmere. Legg til blått eller grønt for å gjøre bildet kaldere. 2. Dra glidebryteren for lysere/mørkere farge til venstre for å vise skjulte detaljer i et mørkt bilde, eller dra den til høyde for å få et blast bilde til å se nytt ut igjen. 3. Trykk på Apply hvis du er fornøyd. Trykk på Cancel hvis du ikke er fornøyd. o Red-Eye (Røde øyne) Denne funksjonen gjør det enkelt å fjerne røde øyne et vanlig problem i blitsbilder. Det er to metoder for å fjerne røde øyne på: 1. Auto Fix (Automatisk fjerning) 1. Trykk på knappen for å finne og fjerne alle røde øyne i bildet. 2. Hvis ikke alle røde øyne fjernes, bruker du den manuelle metoden. 2. Manual Fix (Manuell fjerning) 1. Bruk glidebryteren for zoom på verktøylinjen for å zoome inn på bildet. 2. Dra den lille hvite boksen inn i zoomnavigatøren for å flytte over et rødt øye. 3. Plasser pekeren rett over det røde øyet og klikk på det. 4. Klikk på Undo hvis du gjør noe feil eller ikke er fornøyd med resultatet. o Crop (Beskjær) Med denne funksjonen kan du beskjære bilder for å få en dramatisk effekt eller bare for å fjerne distraherende deler av bildet. 1. Velg beskjæringsretningen (portrett eller landskap). 2. Velg et fast format for beskjæringsrammen (4:6, 5:7, 8:10) eller velg Custom for å velge format selv. 3. Endre størrelse på beskjæringsrammen ved å klikke, holde inne og dra i de røde linjene. 4. Flytt beskjæringsrammen ved å klikke, holde inne og dra inne i rammen. 5. Klikk på Crop. Området utenfor rammen fjernes. 6. Klikk på Undo hvis du gjør noe feil eller ikke er fornøyd med resultatet. 14

15 o Straighten (Rett opp) Med denne funksjonen kan du rette opp bilder som ser skjeve ut. 1. Dra i glidebryteren (eller klikk på roteringsknappene) helt til bildet ser rett ut. 2. Bruk rutenettet for vertikal og horisontal referanse. 3. Klikk på Apply hvis du er fornøyd. Klikk på Cancel hvis du ikke er fornøyd. o Blur Background (Uskarp bakgrunn) Denne funksjonen kan brukes på en diskré måte for å tone ned uviktige bakgrunnsdetaljer eller for å lage en dramatisk effekt ved å fremheve fokuspunktet i et bilde. 1. Bruk pekeren og lag en linje rundt personen eller gjenstanden du ønsker skal fremheves. Når du slipper museknappen, blir området utenfor linjen litt uklart. 2. Dra i den første glidebryteren for å gjøre overgangen mellom det uklare og klare området skarp eller jevn. 3. Dra i den andre glidebryteren for å øke eller minske uklarheten. 4. Klikk på Apply hvis du er fornøyd. Klikk på Cancel hvis du ikke er fornøyd. Lagre redigeringsendringene Når du har redigert et bilde, klikker du på Save As for å lagre resultatet. Du kan velge mellom å overskrive det originale bildet eller å lagre et nytt et. Klikk på Close for å gå ut av redigeringsmodulen. Retouch (Retusjering) Reparere Denne funksjonen er nyttig for å fjerne støv, riper og ujevnheter i huden. Slik fjerner du ujevnheter i huden: 1. Finn et referansepunkt ved å holde nede skiftknappen ( ) på tastaturet og klikke på et hudområde som er likt i farge og struktur i forhold til området med ujevnheter. 2. Zoom inn på ujevnheten. 3. Juster størrelsen på pekeren (sirkel) slik at den bare er litt større enn ujevnheten. 4. Klikk på ujevnheten. Området dekkes med samme farge og struktur som referansepunktet. 5. Klikk på Undo hvis du gjør noe feil eller ikke er fornøyd. 15

16 Klone Kloneverktøyet er nyttig for å fjerne uønskede elementer fra et bilde. Det kan også brukes for å få en morsom effekt, for eksempel ved å flytte en nese fra én person til en annen. Slik bruker du verktøyet for å fjerne en telefonstolpe i bakgrunnen i et bilde: 1. Finn et referansepunkt ved å holde nede skiftknappen ( ) på tastaturet og klikke på et område av himmelen som du vil bruke for å male over telefonstolpen. 2. Juster størrelsen på pekeren (sirkel) slik at den bare er litt større enn den bredeste delen av telefonstolpen. 3. Klikk og hold inne museknappen og mal forsiktig over telefonstolpen. Ikke slipp museknappen før du er ferdig. Himmelen klones og dekker telefonstolpen. 4. Klikk på Undo hvis du gjør noe feil eller ikke er fornøyd. Gjøre lysere/mørkere Dette verktøyet kan brukes for å gjøre spesifikke deler av et bilde lysere eller mørkere. Gni utover Simulerer utsmøring av våt maling. Dra i glidebryterne under for å endre størrelse og skarphet på pekeren. Gjøre uskarp Glatter ut ujevne områder. Dra i glidebryterne under for å endre størrelse og intensitet på pekeren. Malerkost Lar deg male på bildet når du klikker og drar musepekeren. Dra i glidebryterne under for å endre størrelse og gjennomsiktighet på kosten. Linje Lag en rett linje i bildet. Dra i glidebryterne under for å endre størrelse og gjennomsiktighet på linjen. 16

17 Viskelær Simulerer et viskelær og fjerner maling fra malerkosten og linjer fra bildet. Dra i glidebryterne under for å endre størrelse og effekt på viskelæret. Lagre resultatene Når du er ferdig, klikker du på Save As for å lagre resultatet. Du kan velge mellom å overskrive det originale bildet eller å lagre et nytt et. Klikk på Cancel for å gå ut uten å lagre endringene. Klikk på Close for å gå ut. Merknad: For å få mer detaljert informasjon kan du bruke hjelpefunksjonen i programmet. Spesifikasjoner Grensesnitt USB 2.0 Bildesensor 5 megapiksler CMOS-sensor Linse FNO=30, 4 glasselementer, visningsvinkel 54 Bildefrekvens (maks.) 5 megapiksler (2592x1800) 2 rammer/sek. Fokusrekkevidde Fast fokus Eksponeringskontroll Automatisk Fargebalanse Automatisk Skanning med høy oppløsning 5 megapiksler tilsvarer 1800 DPI (forbedret til 3600 DPI via interpolasjon) Bildestørrelser 9x14, 10x15, 13x18 Datakonvertering 10 bit per fargekanal Skannemetode Enkeltbilde Lyskilde Lysrør (hvit LED) Strøm Strøm via USB-port Mål 26,4 x 17 x 22 cm Programvare Arcsoft PhotoImpression 6 inkludert Operativsystem Windows XP SP2, Windows Vista (32-bit) *512 MB RAM eller mer (anbefales) *800 MB ledig harddisk eller mer (anbefales) Problemløsning Hvis ikke fotoskanneren virker og feilmeldingen OV Code 10 vises, starter du datamaskinen på nytt uten å koble fotoskanneren fra datamaskinen. 17

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan LiDE 700F Elektronisk manual Sayfa 1 / 315 sayfa MC-3720-V1.00 Bruke denne håndboken Skrive ut denne håndboken Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9 Innhold INNFØRING I MIRASCAN................................................... 5 1.1 MIRASCAN............................................................. 5 1.2 MIRASCANS DRIFTSMODUSER................................................

Detaljer

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Programvarehåndbok Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder følgende modeller. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815 For DCP-brukere:

Detaljer

Elektronisk brukerhåndbok

Elektronisk brukerhåndbok Elektronisk brukerhåndbok Innhold Velkommen til MiraScan 5.0! 7 Kontroller følgende før du starter 7 Klargjøre originaler for skanning 8 Hvis du skal skanne fotografier 8 Hvis du skal skanne bilder i en

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for

Detaljer

Hurtigveiledning DIGITALKAMERA. Kontrollere innholdet i pakken side 2. Støtter trådløs LAN! Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13

Hurtigveiledning DIGITALKAMERA. Kontrollere innholdet i pakken side 2. Støtter trådløs LAN! Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13 No DIGITALKAMERA Hurtigveiledning Støtter trådløs LAN! Overfør bilder trådløst til en datamaskin! Kontrollere innholdet i pakken side 2 Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13 Gjøre klart

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PJ-PEN-003 Interaktiv IR-modul Brukerhåndbok

PJ-PEN-003 Interaktiv IR-modul Brukerhåndbok PJ-PEN-003 Interaktiv IR-modul Brukerhåndbok Modellnummer: VS15219 Opphavsrettsinformasjon Opphavsrett ViewSonic Corporation, 2013. Alle rettigheter forbeholdt. Macintosh og Power Macintosh er registrerte

Detaljer

Utskriftsveiledning for digitale bilder

Utskriftsveiledning for digitale bilder Utskriftsveiledning for digitale bilder NPD3326-00 Opphavsrett og varemerker Ingen del av denne utgivelsen kan reproduseres, lagres i et gjenopprettelsessystem eller overføres i noen form eller midler,

Detaljer

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok HP Scanjet G2410/G2710 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren Her finner du mer informasjon...3 Tilgjengelighet...3 Åpne brukerhåndboken med skjermleserprogramvare...3 Deaktiver knapper-verktøy...4

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Control yourshelf... Brukermanual...

Control yourshelf... Brukermanual... Control yourshelf... Brukermanual.... 2003 XitePro. Med enerett. XitePro, XitePro logoet, Spacemanager og andre XitePro varemerker er XitePros eiendom og kan være registrert. Gratulerer Gratulerer med

Detaljer

iphoto Komme i gang Bli kjent med iphoto og finn ut hvordan du importerer og organiserer bilder og oppretter en lysbildeserie eller en bok med bilder

iphoto Komme i gang Bli kjent med iphoto og finn ut hvordan du importerer og organiserer bilder og oppretter en lysbildeserie eller en bok med bilder iphoto Komme i gang Bli kjent med iphoto og finn ut hvordan du importerer og organiserer bilder og oppretter en lysbildeserie eller en bok med bilder 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iphoto 3 Dette

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. Dokumentkamera

Brukerhåndbok. Dokumentkamera Brukerhåndbok Dokumentkamera Sikkerhetsinstruksjoner Takk for at du har kjøpt dette produktet. Les dette dokumentet nøye for å bruke produktet trygt og riktig. Oppbevar denne informasjonen i nærheten for

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer