Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Hvis du vil aktivere den på nytt, trykker du på en hvilken som helst knapp, bortsett fra PÅ-knappen, eller foretar en utskriftsoperasjon. (6) Betjeningspanel Hovedkomponenter Bruk dette for å endre innstillingene på maskinen eller betjene den. Se Betjeningspanel. Side 5 av 977 sider (7) Wi-Fi-lampe Lyser eller blinker blått for å angi status for trådløst LAN. Lys: Trådløst LAN aktivt (Wireless LAN active) er valgt. Blinker: Skriver ut eller skanner gjennom trådløst LAN. Blinker også når skriveren søker etter tilgangspunkt for trådløst LAN under konfigurering og når den kobler seg til tilgangspunktet. (8) Papirutmatingsbrett Åpnes automatisk når en utskrifts- eller kopieringsjobb starter og papirutskrifter mates ut. (9) Mottakerbrettforlengelse Åpne for å støtte utskriftene. Åpne det når du skriver ut eller kopierer. (10) Glassplate Legg i en original for å kopiere eller skanne. (11) Kassett Legg vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i maskinen. kan også koble en USB-flashstasjon til denne porten. Se Sette inn USB-flashstasjonen. servicesenteret hvis du ønsker mer informasjon. Advarsel! Ikke koble til annet utstyr enn PictBridge-kompatible enheter, valgfrie BU-30 Bluetoothenheter og USB-flashstasjoner til direkteutskriftsporten på maskinen. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på maskinen. Viktig! Ikke berør metalldelene. Ikke bruk en USB-kabel som er lengre enn ca. 10 fot / 3 meter når du skal koble en PictBridge-kompatibel enhet til maskinen, da dette kan ha innvirkning på bruken av andre eksterne enheter. (13) Kortspordeksel Åpne for å sette inn et minnekort. Hovedkomponenter Se Sette inn minnekortet. Side 6 av 977 sider Sett bakfra (14) USB-port Sett inn USB-kabelen for å koble maskinen til en datamaskin. Viktig! Ikke berør metalldelene. Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skriver ut fra datamaskinen eller skanner originaler med datamaskinen. (15) Bakdeksel Ta av for å fjerne fastkjørt papir. (16) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. Sett fra innsiden (17) Blekklamper Lyser eller blinker rødt for å angi statusen til blekktanken. Se Kontrollere blekkstatus. (18) Låsehendel for skrivehode Låser skrivehodet på plass. Viktig! Ikke trekk opp denne hendelen etter at du har installert skrivehodet. (19) Skrivehodeholder Sett inn skrivehodet. (20) Skanneenhet (deksel) Hovedkomponenter Skanner originaler. Åpne den for å skifte ut blekktanker, sjekke blekklamper eller fjerne fastkjørt papir i maskinen. Når du åpner skanneenheten (dekselet), løfter du den med dokumentdekselet lukket. Side 7 av 977 sider (21) Kortspor Sett inn et minnekort. Se Sette inn minnekortet. (22) Tilgangslampe Lyser eller blinker for å angi minnekortstatusen. Se Sette inn minnekortet. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skrivehodet og blekktankene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Betjeningspanel (1) PÅ-knapp Slår strømmen av eller på. Før du slår på strømmen, må du kontrollere at dokumentdekselet er lukket. Viktig! Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen lyser eller blinker, kan det hende at maskinen ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. (2) Knapper som brukes til å bla gjennom menyene på LCD-skjermen Se Bruke menyene på LCD-skjermen. (3) [+]- / [-]-knapper Angir hvor mange eksemplarer som skal kopieres eller skrives ut. (4) Stopp-knapp Avbryter en utskrifts-, kopierings- eller skannejobb. (5) Alarmlampe Lyser eller blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk. (6) Strømlampe Blinker og lyser grønt når strømmen er slått på. (7) Farge-knapp Starter utskrift, kopiering eller skanning i farger. Hovedkomponenter (8) Svart-knapp Starter kopiering, skanning osv. i svart/hvitt. Side 8 av 977 sider (9) OK-knapp Velger en meny eller et innstillingselement. Se Bruke menyene på LCD-skjermen. Løser en feil mens utskrift pågår eller gjenopptar maskinens normale drift etter at du har fjernet fastkjørt papir. Øverst på siden Bruke menyene på LCD-skjermen Videregående veiledning Innhold > Oversikt over maskinen > Bruke menyene på LCDskjermen Side 9 av 977 sider Feilsøking Bruke menyene på LCD-skjermen Du kan bruke denne maskinen til å skrive ut bilder som er lagret på et minnekort eller en USBflashstasjon, lage kopier eller skanne originaler uten en datamaskin. Når du skal betjene maskinen, kan,, på Easydu dreie Easy-Scroll Wheel på betjeningspanelet eller trykke på knappene eller Scroll Wheel for å navigere i menyene eller velge alternativer på LCD-skjermen og deretter trykke på OKknappen. Denne delen beskriver den grunnleggende betjeningen med bevegelser i menyen i skjermbildet HJEM samt hvordan du velger innstillinger som er nødvendige for utskrift. Bruke Easy-Scroll Wheel (B) Easy-Scroll Wheel brukes til å velge menyer eller innstillingselementer. Easy-Scroll Wheel kan brukes på to måter. Du kan bruke skriveren på begge måter. (D) Bruk en finger til å dreie Easy-Scroll Wheel for å velge elementer. Eller (E) Trykk på knappene,, for å velge elementer. eller,, Når det i denne veiledningen angis at knappene fremgangsmåten, dvs. " Easy-Scroll Wheel (knappene eller kan brukes, beskrives det også i eller )". Velge menyer i skjermbildet HJEM Skjermbildet HJEM vises når strømmen blir slått på eller når du trykker på HJEM -knappen. Hvis du vil skrive ut fotografier fra et minnekort eller en USB-flashstasjon, kopiere eller skanne, velger du menyer i skjermbildet HJEM. 1. Trykk på HJEM -knappen (A). Skjermbildet HJEM vises. Bruke menyene på LCD-skjermen Side 10 av 977 sider 2. Drei Easy-Scroll Wheel (B) for å velge menyen du vil bruke, og trykk på OKknappen (C). Du kan også bruke knappene eller på Easy-Scroll Wheel (B) for å velge menyen.

3 Skjermbildet for den valgte menyen vises. Følgende menyer er tilgjengelige i skjermbildet HJEM. Kopier (Copy) : Du kan endre skala for kopiering eller slette mørke rammer eller skygge fra innbundne deler når du kopierer en bok. Du kan også kopiere en original i ulike oppsett. Se Kopiere. Du kan skrive ut bilder som er lagret på et minnekort i et digitalt kamera eller en USB-flashstasjon. Se Skrive ut fra et minnekort. Du kan skanne papirbilder og skrive dem ut på en enkel måte. Du kan også angi antall eksemplarer for hvert foto. Se Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier. Du kan utføre vedlikehold på maskinen, konfigurere trådløst LAN, endre innstillingene til skriveren eller skrive ut malskjema som linjert papir osv. Se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige, Rengjøre papirmaterullen, Maskininnstillinger eller Skrive ut malskjemaene, for eksempel linjert papir. Du kan enkelt skrive ut bilder som er lagret på et minnekort eller en USB-flashstasjon, ved hjelp av Photo Index Sheet. Se Bruke Photo Index Sheet til utskrift. Minnekort (Memory card) : Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) : Innstillinger (Settings) : Photo Index Sheet : Skann (Scan) : Du kan videresende skannede data til datamaskinen eller lagre dem på et minnekort eller en USB-flashstasjon som er satt inn i maskinen, ved hjelp av betjeningspanelet. Se Skanning. Angi innstillinger Hvilket skjermbilde som vises, er avhengig av hvilken meny du har valgt, men bruken er den samme. Denne delen beskriver fremgangsmåten for å velge et innstillingselement og bruker operasjonen for å endre utskriftskvaliteten i skjermbildet for utskriftsbekreftelse i Velg og skriv ut (Select and print) i Minnekort (Memory card) som et eksempel. 1. Bruk Easy-Scroll Wheel (knappene OK-knappen (C). eller ) (B) for å velge Standard, og trykk på Bruke menyene på LCD-skjermen Side 11 av 977 sider 2. Bruk Easy-Scroll Wheel ( -knappen eller prioritet), og trykk OK-knappen. -knappen) for eller typer i bakskuffen. Skrive ut bilder som er lagret på minnekortet / USB-flashstasjonen (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Side 15 av 977 sider 2. Sett inn et minnekort eller en USB-flashstasjon. (1) Velg Minnekort (Memory card) Se Velge menyer i skjermbildet HJEM. i skjermbildet HJEM, og trykk på OK-knappen. (2) Velg Velg og skriv ut, og trykk på OK-knappen. (3) Sett inn minnekortet eller USB-flashstasjonen. Minnekort: Sett det inn i kortsporet MED ETIKETTEN TIL VENSTRE. Hvis du vil ha informasjon om minnekortene som er kompatible med maskinen, og hvor du skal sette dem inn, kan du se Sette inn minnekortet. USB-flashstasjon: Sett det inn i direkteutskriftsporten. Se Sette inn USB-flashstasjonen. Skjermbildet for valg av bilde vises. Skrive ut bilder som er lagret på minnekortet / USB-flashstasjonen Side 16 av 977 sider (A) USB-flashstasjon (B) Minnekort (Memory Card) Merk Skjermbildet kan også endres til skjermbildet for valg av bilde i Velg og skriv ut (Select and print) i Minnekort (Memory card) ved å sette inn et minnekort eller en USB-flashstasjon mens skjermbildet HJEM eller et av skjermbildene i Kopier (Copy) og Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) vises. Du kan også velge andre nyttige utskriftsfunksjoner i tillegg til Velg og skriv ut (Select and print). Se Bruke ulike funksjoner. Du må ikke sette inn minnekortet og USB-flashstasjonen samtidig. Du må heller ikke sette inn to eller flere minnekort samtidig. Når Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) er satt til Skrivbart fra USB-PC (Writable from USB PC) eller Skrivbart fra LAN-PC (Writable from LAN PC), kan du ikke skrive ut bildedata fra minnekortet ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Hvis du vil skrive ut bildedata fra minnekortet, velger du Avanserte innstillinger (Advanced settings) i Enhetsinnstillinger (Device settings) i Innstillinger (Settings) i skjermbildet HJEM og setter Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) til Ikke skrivbart fra PC (Not writable from PC). * Du kan skrive ut bildedataene på USB-flashstasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. 3. Velg bildene du vil skrive ut. (1) Bruk Easy-Scroll Wheel ( du ønsker å skrive ut. -knappen eller -knappen ) (C) for å vise bildet Merk vises kanskje på LCD-skjermen mens bildene leses. Hvis du bruker Easy-Scroll Wheel eller ) til å vise bildet mens (knappene det ønskede bildet ikke blir valgt. vises på LCD-skjermen, kan det hende at (2) Trykk på [ +]-knappen eller [ -]-knappen (D) for å angi antall kopier. Skrive ut bilder som er lagret på minnekortet / USB-flashstasjonen Side 17 av 977 sider (3) Gjenta fremgangsmåten i (1) og (2) for å angi antall eksemplarer av hvert bilde. Merk Andre alternativer Hvis du vil endre visningen av bilder, ser du Endre visningen. Hvis du vil beskjvis forholdet mellom høyde og bredde avviker fra bildedataene når du velger Kant til kant (Borderless), er det (avhengig av størrelsen på mediet som brukes) mulig at deler av bildet ikke vil bli skrevet ut. (5) Papirkilde (Paper source) Papirkilde for valgt sidestørrelse og medietype vises på skjermen. Når vanlig papir i størrelse A4 eller Letter er valgt, vises Kassett (Cassette). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i papirkilden som vises på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om papirkildeinnstillingen, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet, bildekorrigering, kant til kant-utskrift osv. blir bevart, og de kommer frem neste gang Kortmeny (Memory card menu) blir valgt, selv om maskinen slås av og på. Avhengig av hvilken funksjon som er valgt, kan det hende at enkelte kombinasjoner av elementer ikke kan angis. Bruke Photo Index Sheet til utskrift Miniatyrbilder for fotografier på minnekortet eller USB-flashstasjonen skrives ut på papir i A4- eller Letterstørrelse (dette utskriftsarket kalles Photo Index Sheet). Du kan velge bilder, antall eksemplarer, sidestørrelse osv. på dette arket og skrive dem ut. Velg Photo index sheet i skjermbildet HJEM og Ind. Sheet-utsk. (Index sheet print) mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning.. Du finner Øverst på siden Bruke ulike funksjoner Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra et minnekort > Bruke ulike funksjoner Side 20 av 977 sider Feilsøking Bruke ulike funksjoner Du kan skrive ut bilder på ulike måter når du velger Minnekort (Memory card) i skjermbildet HJEM.

4 Du kan også bruke de andre nyttige utskriftsfunksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Skrive ut bilder i ulike oppsett Du kan velge ulike oppsett i skjermbildet for menyen Kortmeny (Memory card menu). Du kan også velge DPOF-utskrift (DPOF print). Oppsettutskrift (Layout print) Merkeutskrift (Sticker print) Hentet info (Captured info print) Utskrift av Photo Index (Photo index print) Skriv ut alle bilder (Print all photos) ID-bildestr. for utskr. (ID photo size print) Kalenderutskrift (Calendar print) Endre visningen Du kan endre måten bilder vises på ved å trykke på venstre funksjon-knapp når Endre visning (Change display)vises nederst i skjermbildet. Du kan også velge Lysbildefremvisning (Slide show). Miniatyrbildevisn. (Thumbnail display) Fullskjermsvisning (Fullscreen display) Forstørret visning (Enlarged display) Beskjære bilder / Søke etter fotografier etter angitt dato Du kan angi funksjon ved å trykke på høyre funksjon-knapp mens Rediger (Edit) vises nederst på skjermen. Bruke ulike funksjoner Side 21 av 977 sider Wide (16:9) Standard (4:3) Beskjæring (Trimming) Søk (Search) Korrigere bilder Du kan korrigere bilder ved å trykke på den venstre Funksjon (Function) -knappen for å velge Automatisk fotofiks (Auto photo fix) når Avansert (Advanced) vises nederst på skjermen. Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt, for eksempel justere lysstyrke, kontrast og fargenyanse, eller legge til effekter på bilder. Autom. fotofiks PÅ (Auto photo fix ON) (standard) Skrive ut bilder med fotograferingsdato eller filnummer Du kan skrive ut bilder med datoen de ble tatt eller filnummer ved å trykke på den venstre Funksjon (Function) -knappen for å velge Datoinnstilling (Date setting) eller Filnr.-innstilling (File no.setting) når Avansert (Advanced) vises nederst på skjermen. Bruke ulike funksjoner Datoinnstilling (Date setting) Filnr.-innstilling (File no. setting) Side 22 av 977 sider Øverst på siden Sette inn minnekortet Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra et minnekort > Sette inn minnekortet Side 23 av 977 sider Feilsøking Sette inn minnekortet Før du setter inn minnekortet Følgende typer minnekort og bildedata er kompatible med maskinen. Viktig! Hvis du har tatt og lagret bilder på en type minnekort som ikke er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, kan det hende at bildedataene ikke kan leses på maskinen, eller at de er skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke minnekort som er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, slår du opp i brukerveiledningen som fulgte med kameraet. Formater minnekortet med et digitalt kamera som er kompatibelt med DCF (Exif 2.2/2. 21) eller TIFF (Exif 2.2/2.21). Hvis minnekortet er formatert på en datamaskin, kan det hende at det ikke er kompatibelt med maskinen. Minnekort som ikke krever en kortadapter SD-minnekort (Secure Digital) SDHC-minnekort MultiMediaCard MultiMediaCard Plus CF-kort (Compact Flash) Støtter Type I/II (3,3 V) Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Minnekort som krever en kortadapter Viktig! Pass på at du fester spesialkortadapterne til følgende minnekort før du setter dem inn i kortsporet. Hvis ett av følgende minnekort settes inn uten kortadapter, kan det hende at du ikke kan ta ut minnekortet. I så fall kan du se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. minisd-kort *1 minisdhc-kort *1 microsd-kort *1 microsdhc-kort *1 xd-picture-kort *2 xd-picture Card Type M *2 xd-picture-kort Type H *2 Sette inn minnekortet RS-MMC *3 Side 24 av 977 sider Memory Stick Micro *4 *1 Bruk spesialadapteren for SD Card. *2 Krever kjøp av en separat Compact Flash-kortadapter for xd-picture Card. *3 Bruk spesialkortadapteren. *4 Bruk spesialadapteren i Duo-størrelse eller adapteren i full størrelse. Bildedata som kan skrives ut Denne maskinen godtar bilder som er tatt med et kamera som er i samsvar med DCF (Design rule for Camera File system) (kompatibelt med Exif 2.2/2.21), TIFF (kompatibelt med Exif 2.2/2. 21). Andre bilde- eller filmtyper, for eksempel RAW-bilder, kan ikke skrives ut. Sette inn minnekortet Viktig! Når et minnekort settes inn i kortsporet, lyser Tilgang-lampen. Når Tilgang-lampen blinker, holder maskinen på å lese fra eller skrive til minnekortet. Da må du ikke røre området rundt kortsporet. Merk Når Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) er satt til Skrivbart fra USB-PC (Writable from USB PC) eller Skrivbart fra LAN-PC (Writable from LAN PC), kan du ikke skrive ut bildedata fra minnekortet ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Når du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for en datamaskin, tar du ut minnekortet, velger Avanserte innstillinger (Advanced settings) i Enhetsinnstillinger (Device settings) i Innstillinger (Settings) i skjermbildet HJEM, og deretter setter du Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) til Ikke skrivbart fra PC (Not writable from PC). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Når du bruker en datamaskin til å redigere eller forbedre bilder som er lagret på et minnekort, må du skrive dem ut fra datamaskinen. Hvis du bruker betjeningspanelet, kan det hende at bildene ikke skrives ut som de skal. 1. Klargjør minnekortet. Koble til en spesialkortadapter hvis det er nødvendig for å bruke minnekortet. Se Minnekort som krever en kortadapter. 2. Slå på strømmen, og åpne kortspordekselet. Sette inn minnekortet Side 25 av 977 sider 3. Sett inn bare ett minnekort i kortsporet. Innsettingsstedet for minnekortet varierer i henhold til minnekorttypen. Sett minnekortet rett inn MED SIDEN MED ETIKETTEN VENDT MOT VENSTRE i kortsporet, i innsettingsstedet som vises i illustrasjonen nedenfor. Når minnekortet er satt inn riktig, vil Tilgang-lampen (A) lyse. Pass på at du fester kortadapteren for minnekort med merket kortsporet som vist nedenfor. (stjerne), og deretter setter du det inn i For Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, eller Memory Stick Micro (med adapter i Duo-størrelse) : For SD Secure Digital-minnekort, SDHC-minnekort, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus, minisd-kort, minisdhc-kort, microsd-kort, microsdhc-kort, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Micro (med adapter full størrelse) eller RS-MMC:, For Compact Flash (CF)-kort, Microdrive, xd-picturekort, xd-picture-kort Type M eller xd-picture-kort Type H : Sette inn minnekortet Side 26 av 977 sider Viktig! Minnekortet skal stikke litt ut av kortsporet.

5 Ikke tving det lenger inn i sporet. Da kan maskinen eller minnekortet bli skadet. Pass på at du holder minnekortet i riktig retning før du skyver det inn i kortsporet. Hvis du tvinger minnekortet inn i kortsporet i feil retning, kan minnekortet eller maskinen bli skadet. Ikke sett inn flere enn ett minnekort om gangen. 4. Lukk kortspordekselet. Ta ut minnekortet Viktig! Hvis du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for en datamaskin, må du utføre "trygg fjerning" på datamaskinen før du tar minnekortet fysisk ut av maskinen. - Hvis du bruker Windows og har koblet maskinen til PCen med en USB-kabel, høyreklikker du på ikonet for flyttbar disk og klikker på Løs ut (Eject). Hvis Løs ut (Eject) ikke vises på skjermen, kontrollerer du at Tilgang-lampen lyser, og deretter tar du ut minnekortet. Hvis du har brukt kortsporet via nettverket, trenger du ikke utføre "trygg fjerning" på datamaskinen. - På en Macintosh drar du (Mount drive) til papirkurven Åpne kortspordekselet. Kontroller at Tilgang -lampen lyser, og ta deretter ut minnekortet. Ta tak i den delen av minnekortet som stikker ut, og dra kortet rett ut av maskinen. Viktig! Ikke ta ut minnekortet mens Tilgang-lampen blinker. Tilgang-lampen blinker mens maskinen leser data fra eller skriver data til minnekortet. Hvis du tar ut minnekortet eller slår av maskinen mens Tilgang-lampen blinker, kan dataene som er lagret på minnekortet, bli skadet. 3. Lukk kortspordekselet. Øverst på siden Sette inn USB-flashstasjonen Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra et minnekort > Sette inn USB-flashstasjonen Side 27 av 977 sider Feilsøking Sette inn USB-flashstasjonen Sette inn USB-flashstasjonen Merk Før du setter inn USB-flashstasjonen Hvis du ikke kan sette inn USBflashstasjonen i direkteutskriftsporten på maskinen, kan det hende at du må bruke en skjøteledning for USB-flashstasjonen. Den fås kjøpt i elektrobutikker. Enkelte USB-flashstasjoner kan ha problemer med gjenkjennelse, og det er ikke sikkert at disse virker som de skal på skriveren. Det kan hende at du ikke kan bruke USB-flashstasjoner med sikkerhetsfunksjoner. 1. Sett inn USB-flashstasjonen i direkteutskriftsporten. Kontroller at du holder USB-flashstasjonen riktig vei før du setter den rett inn i direkteutskriftsporten. Fjerne USB-flashstasjonen 1. Kontroller at maskinen ikke leser eller skriver data til/fra USB-flashstasjonen. Se på LCD-skjermen om lese- eller skriveoperasjonen er fullført. Viktig! Ikke ta ut USB-flashstasjonen eller slå av strømmen mens maskinen er i drift. Merk Hvis USB-flashstasjonen har tilgangslampe, ser du i brukerveiledningen for USBflashstasjonen for å finne ut om lese- eller skriveoperasjonen er fullført på USBflashstasjonen. 2. Fjern USB-flashstasjonen. Ta tak i USB-flashstasjonen og trekk den rett ut av maskinen. Sette inn USB-flashstasjonen Side 28 av 977 sider Øverst på siden Kopiere Videregående veiledning Innhold > Kopiere Side 29 av 977 sider Feilsøking Kopiere Du kan kopiere med ulike metoder som for eksempel forstørring/forminsking eller to originalsider på ett enkelt papirark. Lage kopier Endre innstillingene Bruke ulike kopieringsfunksjoner Øverst på siden Lage kopier Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Lage kopier Side 30 av 977 sider Feilsøking Lage kopier Denne delen beskriver fremgangsmåten for å kopiere et A4-dokument på vanlig papir. Du finner mer informasjon om betjeningen i merknadene og beskrivelsen av fremgangsmåten på referansesiden. Du må klargjøre følgende: Originaler som skal kopieres. Se Originaler som du kan legge i. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør for kopiering. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Kontroller at vanlig A4-papir er lagt i kassetten. Merk Legg vanlig papir i størrelse A4, B5, A5 eller Letter i kassetten. Legg andre papirstørrelser eller -typer i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Velg Kopier (Copy) i skjermbildet HJEM (HOME), og trykk på OK -knappen. Lage kopier Se Velge menyer i skjermbildet HJEM. Side 31 av 977 sider (5) Legg en original på glassplaten. Se Legge i originaler. Legg originalen med siden som skal kopieres, VENDT NED, og juster den etter justeringsmerket nedenfor., som vist Lukk deretter dokumentdekselet forsiktig. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke typer originaler som kan kopieres, kan du se Originaler som du kan legge i. 2. Start kopieringen. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, forstørrelse og andre innstillinger. Her bekrefter vi at 100% er valgt for Forstørring (Magnification), A4 for Sidestørrelse (Page size) og Vanlig papir (Plain paper) for Medietype (Media type). Du kan endre innstillingene ved å bruke Easy- Scroll Wheel ( - eller alternativet du vil endre og deretter trykke på OK-knappen (B). Se Angi innstillinger og Endre innstillingene. -knappen) (A) til å velge Merk Når Vanlig papir (Plain paper) er valgt for Medietype (Media type) og A4, B5, A5 eller LTR(8,5"x11") for Sidestørrelse (Page size), vil Kassett (Cassette) vises for Papirkilde (Paper source). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i riktig papirkilde. Du kan se på forhåndsvisning av utskriftsresultatet hvis du trykker på høyre funksjonknapp (C) for å velge Forhåndsvisning (Preview). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Lage kopier Du kan velge forskjellige kopieringsfunksjoner, som Tosidig kopi (Two-sided copy), Kant til kant-kopi (Borderless copy), 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) og Slett ramme (Frame erase) hvis du trykker på venstre Funksjon (Function)-knapp (D) for å velge Spesialkopi (Special Side 32 av 977 sider copy). Se Bruke ulike kopieringsfunksjoner. (2) Trykk på knappene [ +] eller [-] (E) for å angi antall eksemplarer. (3) Trykk på Farge (Color)-knappen (F) for fargekopiering eller Svart (Black) knappen (G) for svart-hvitt-kopiering. Kopieringen starter. Fjern originalen fra glassplaten når kopieringen er fullført. Viktig! Ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på Stopp-knappen.

6 Gjenta fremgangsmåten fra (5) i trinn 1 for å kopiere en annen original. Du kan avslutte menyen Kopier (Copy) og vise skjermbildet HJEM hvis du trykker på HJEMknappen. Endre innstillingene Du kan the Easy-Scroll Wheel ( -knappen eller -knappen) for å endre utskriftsinnstillingene, for eksempel sidestørrelse, medietype eller utskriftskvalitet. Du finner informasjon om betjening av innstillingene i Angi innstillinger. (1) Forstørring (Magnification) Velg metode for forminsking eller forstørring. Du kan angi skala for kopiering ved å velge tall eller sidestørrelse: A4 til A5, A4 til B5 osv. Hvis du ikke vil forstørre/forminske sidestørrelsen, velger du 100%. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Lage kopier (2) Intensitet (Intensity) Angi intensitet når du vil lage en kopi som er mørkere eller lysere enn originalen. Du kan også angi at intensiteten skal justeres automatisk etter originalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Side 33 av 977 sider (3) Sidestørrelse (Page size) Velg sidestørrelse for papiret som skal skrives ut: A4, LTR(8,5"x11") osv. (4) Medietype (Media type) Velg medietype for papiret som skal skrives ut: Vanlig papir (Plain paper), Plus Glossy II eller lignende. Merk Hvis du ikke velger riktig sidestørrelse og medietype, kan det hende maskinen henter papiret fra feil papirkilde eller skriver ut med feil utskriftskvalitet. Se Papirkilde til å legge i papir. (5) Utskriftskvalitet Juster utskriftskvaliteten etter kvaliteten på originalen som skal kopieres: Høy(kval.-prioritet), Standard osv. Hvilke innstillinger for utskriftskvalitet som er tilgjengelig, avhenger av papiret som er valgt for Medietype (Media type). (6) Papirkilde (Paper source) Papirkilde for valgt sidestørrelse og medietype vises på skjermen. Når vanlig papir i størrelse A4, B5, A5 eller Letter er valgt, vises Kassett (Cassette). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i papirkilden som vises på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om papirkildeinnstillingen, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Hvis Tosidig kopi (Two-sided copy) er valgt, velger du A4 eller LTR (8.5"x11") som Sidestørrelse (Page size) og Vanlig papir (Plain paper) som Medietype (Media Type). Hvis 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) eller 4 på 1-kopi (4-on-1 copy) er valgt, velger du A4 eller LTR(8,5"x11") for Sidestørrelse (Page size). Hvis Kant til kant-kopi (Borderless copy) er valgt, velger du LTR (8. 5"x11"), A4, 10x15cm (4"x6") eller13x18cm (5"x7") som Sidestørrelse (Page size) og en hvilken som helst papirtype bortsett fra Vanlig papir (Plain paper) som Medietype (Media type). Hvis Kant til kant-kopi (Borderless copy) er valgt, kan det hende at kantene beskjæres noe fordi det kopierte bildet er forstørret slik at det fyller hele siden. Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet, automatisk intensitet osv. beholdes, og de vises neste gang Kopier (Copy)-menyen blir valgt, selv om maskinen har vært slått av. Avhengig av hvilken funksjon som er valgt, kan det hende at enkelte kombinasjoner av elementer ikke kan angis. Hvis du velger Rask(hast.-prioritet) og medietypen Vanlig papir, og kvaliteten ikke er så god som forventet, velger du Standard eller Høy(kval.-prioritet) og prøver å kopiere på nytt. Øverst på siden Bruke ulike kopieringsfunksjoner Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Bruke ulike kopieringsfunksjoner Side 34 av 977 sider Feilsøking Bruke ulike kopieringsfunksjoner Du kan lage en forskjellige typer kopier hvis du trykker på venstre funksjon-knapp for å velge Spesialkopi (Special copy) nederst på skjermbildet Kopier (Copy). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Tosidig kopi (Two-sided copy) Kant til kant-kopi (Borderless copy) 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) 4 på 1-kopi (4-on-1 copy) Gjenta bilde (Image repeat) Slett ramme (Frame erase) Beskjæring (Trimming) Maskering (Masking) Øverst på siden Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier Side 35 av 977 sider Feilsøking Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier Du kan skrive ut utskrevne fotografier på nytt i forskjellige utforminger. Skrive ut fra utskrevne fotografier Bruke ulike funksjoner Skrive ut bilder i ulike oppsett Korrigere bilder Øverst på siden Skrive ut fra utskrevne fotografier Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier > Skrive ut fra utskrevne fotografier Side 36 av 977 sider Feilsøking Skrive ut fra utskrevne fotografier Skrive ut fra utskrevne fotografier. Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skanne utskrevne bilder og skrive dem ut på fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm. Merk Du kan ikke lagre skannede bilder med denne funksjonen. Hvis du vil lagre skannede bilder, ser du i Skanning. Du må klargjøre følgende: Utskrevne bilder. Papir for bildeutskrift. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjøre for utskrift av utskrevne bilder. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Velg Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) (HOME), og trykk på OK-knappen. på skjermbildet HJEM (5) Når skjermbildet for plassering av bilde vises, trykker du på OK-knappen igjen. Skrive ut fra utskrevne fotografier Side 37 av 977 sider 2. Skann bilder ved å legge dem på glassplaten. (1) Åpne dokumentdekselet. (2) Legg bildene med siden som du skal skanne, VENDT NED på glassplaten. Se Legge i originaler. (A) Legge fire bilder på glassplaten (B) Legge to bilder på glassplaten Merk Plasser fotografi(ene) minst 0,4 tommer / 10 mm fra og parallelt med kantene på glassplaten. Når du legger i to eller flere bilder samtidig, plasserer du dem minst 0,4 tommer / 10 mm fra hverandre. Hvis du plasserer bildene nærmere, kan det hende at de skannes som ett enkelt bilde.

7 Funksjonen Oppretting kompenserer automatisk for bilder som er plassert skjevt med en vinkel på opptil omtrent 10 grader. Skjeve bilder med en langside på 7,1 tommer / 180 mm eller mer kan ikke korrigeres. Hvis vises på forhåndsvisningsskjermen, kontrollerer du følgende og justerer bildene før du skanner dem på nytt. - Ligger bildene for skjevt? - Ligger bildene for nær kanten på glassplaten? Bilder som er mindre enn omtrent 1 kvadrattomme / 25 kvadratmillimeter, kan ikke skannes riktig. Bildetypene som er oppført nedenfor, kan kanskje ikke skannes riktig. - Fotografier som ikke er rektangulære, eller som har en uregelmessig form (for eksempel bilder som er klippet ut) - Fotografier som er helt hvite - Fotografier som har hvite kanter Det kan hende at kantene på bilder med kanter ikke skannes riktig. Hvis det er nødvendig, beskjærer du bildene. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Lukk dokumentdekselet forsiktig, og trykk på OK-knappen. Maskinen begynner å skanne. Viktig! Bildene skannes på nytt før utskriften begynner. Ikke åpne dokumentdekselet eller fjern bildene som er lagt i, før utskriften er fullført. 3. Angi antall eksemplarer. (1) Velg Velg og skriv ut (Select and print), og trykk på OK-knappen. Merk Du kan også velge andre nyttige utskriftsfunksjoner i tillegg til Velg og skriv ut (Select and print). Se Bruke ulike funksjoner. Skrive ut fra utskrevne fotografier (2) Bruk Easy-Scroll Wheel (knappene skrives ut. eller Side 38 av 977 sider ) for å vise et bilde som skal (3) Trykk på knappen [ +] eller [-] for å angi antall eksemplarer. Merk Hvis vises ved siden av bildet på skjermen, er det kanskje ikke korrekt skannet. Trykk på Tilbake (Back)-knappen, og trykk på venstre funksjon-knapp for å velge Skann på nytt (Rescan). Bekreft meldingen, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 2 for å skanne bildet på nytt. Andre alternativer Hvis du vil endre visningen av bilder, ser du Endre visningen. (Du kan også velge Fullskjermsvisning (Full-screen display) og Forstørret visning (Enlarged display) i stedet for Normal skjermvisning (Normal screen display). ) Hvis du ønsker å beskjære bilder (Beskjæring (Trimming)), ser du Beskjære bilder / Søke etter fotografier etter angitt dato. (4) Gjenta fremgangsmåten i (2) og (3) for å angi antall eksemplarer av hvert bilde. (5) Trykk på OK-knappen. 4. Start utskrift. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet og andre innstillinger. Her kontrollerer vi at 10x15cm(4"x6") er valgt for Sidestørrelse (Page size) og typen fotopapir som er lagt i, for Medietype (Media type). Merk Du kan endre innstillinger ved å velge et element og trykke på OK-knappen. Se Endre innstillingene. Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet osv. blir bevart, og de vises neste gang menyen Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) blir valgt, selv om maskinen har vært slått av. (2) Bekreft totalt antall ark som skal brukes for å skrive ut de valgte bildene. Merk Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt ved å trykke på den venstre funksjonknappen for å velge Avansert (Advanced). Se Bruke ulike funksjoner. (3) Trykk på Farge (Color)-knappen for å skrive ut i farger eller knappen Svart (Black) for å skrive ut i svart-hvitt. Maskinen starter utskriften. Skrive ut fra utskrevne fotografier Fjern fotografiene fra glassplaten når utskriften er fullført. Side 39 av 977 sider Merk Trykk på Stopp-knappen for å avbryte utskrifter. Du kan avslutte menyen Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) og vise skjermbildet HJEM hvis du trykker på HJEM-knappen når utskriften er fullført. Bekreft meldingen, og velg Ja (Yes) for å slette de skannede bildedataene. Øverst på siden Bruke ulike funksjoner Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier > Bruke ulike funksjoner Side 40 av 977 sider Feilsøking Bruke ulike funksjoner Denne delen beskriver noen nyttige funksjoner på menyen Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Skrive ut bilder i ulike oppsett Du kan velge en utforming og skrive ut fotografier også på andre måter enn med Velg og skriv ut (Select and print). Merkeutskrift (Sticker print) Skriv ut alle bilder (Print all photos) Korrigere bilder Du kan korrigere bilder ved å trykke på venstre funksjon-knapp mens Avansert (Advanced) vises nederst på skjermen. Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt, for eksempel justere lysstyrke, kontrast og fargenyanse, eller bruke falmegjenoppretting. Lysstyrke (Brightness) Kontrast (Contrast) Øverst på siden Skanning Videregående veiledning Innhold > Skanning Side 41 av 977 sider Feilsøking Skanning Du kan videresende skannede data til datamaskinen og redigere eller behandle dem med den medfølgende programvaren. Du kan også lagre skannede data på et minnekort eller en USBflashstasjon som er satt inn i maskinen. Videresende skannede data til datamaskinen Klargjøre for skanning med betjeningspanelet Videresende skannede data til datamaskinen Bruke ulike skannefunksjoner Øverst på siden Videresende skannede data til datamaskinen Videregående veiledning Innhold > Skanning > Videresende skannede data til datamaskinen Side 42 av 977 sider Feilsøking Videresende skannede data til datamaskinen Du kan videresende skannet data til datamaskinen med USB-kabelen eller gjennom et nettverk. Denne delen beskriver prosedyren for automatisk gjenkjenning av originaler med Automatisk skanning (Auto scan) og for videresending av til datamaskinen via USB-kabel i tråd med innstillingene som er angitt gjennom MP Navigator EX. Hvis du vil vite mer om hvordan du lagrer skannede data på et minnekort eller en USB-flashstasjon og hvordan du skanner originaler fra datamaskinen, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Viktig! Vær oppmerksom på at Canon ikke er ansvarlig for skade på eller tap av data, uansett årsak, heller ikke innenfor garantiperioden for maskinen. Merk Du kan bare velge Automatisk skanning (Auto scan) når du videresender skannet data til datamaskinen med USB-kabelen. Maskinen kan registrere følgende originaltyper med Automatisk skanning (Auto scan): fotografier, postkort, visittkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter og DVDer/CDer.

8 For andre originaler må du velge originaltypen når du skal skanne dem. Klargjøre for skanning med betjeningspanelet Før du skanner originaler, må du kontrollere følgende: Er nødvendig programvare (MP Driver og MP Navigator EX) installert? Installer MP Drivers and MP Navigator EX fra Installerings- CD-ROMen (Setup CD-ROM) hvis det ikke er installert eller er blitt avinstallert. Du installerer MP Drivers og MP Navigator EX ved å velge MP Drivers og MP Navigator EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). Er originaltypen og behandlingsmetoden angitt med MP Navigator EX? Når du videresender skannede data til datamaskinen ved hjelp av betjeningspanelet, kan du angi innstillingene, for eksempel originaltype og behandlingsmetode, i Innstillinger (Preferences) i MP Navigator EX. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Oppfyller dokumentet som skal skannes, kravene til et originaldokument som skal legges på glassplaten? Du finner mer informasjon i Originaler som du kan legge i. Hvis maskinen er tilkoblet via USB Kontroller at USB-kabelen mellom maskinen og datamaskinen er ordentlig koblet til. Viktig! Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skanner originaler med datamaskinen. Hvis maskinen er tilkoblet via et nettverk Hvis du bruker en datamaskin som er koblet til gjennom et nettverk, må du kontrollere følgende: Er skriveren valgt i innstillingsskjermen i Canon IJ Network Scan Utility (Windows) eller Canon IJ Network Scanner Selector (Macintosh)? Hvis du vil ha mer informasjon om fremgangsmåten for innstilling, kan du se i den elektroniske manualen Videregående veiledning. Kjører Canon IJ Network Scan Utility / Canon IJ Network Scanner Videresende skannede data til datamaskinen Selector? Hvis du vil ha mer informasjon, leser du instruksjonene for skanning i nettverk i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Side 43 av 977 sider Hvis du bruker Mac OS X v I Mac OS X må du angi MP Navigator EX som oppstartsprogram i Image Capture under Programmer (Applications). (1) Velg Programmer (Applications) på menyen Gå (Go), og dobbeltklikk på Image Capture-ikonet. (2) Klikk på Alternativer (Options) nede til venstre i skannervinduet, velg MP Navigator EX 3 i Program som skal starte når skannerknappen trykkes på (Application to launch when scanner button is pressed), og klikk deretter på OK. Når du skal avslutte Image Capture, velger du Avslutt Image Capture (Quit Image Capture) i Image Capturemenyen. Merk Hvis Alternativer (Options) ikke vises, velger du Innstillinger (Preferences) på Image Capturemenyen, klikker på Skanner (Scanner) og deretter på Bruk TWAIN-programvare når dette er mulig (Use TWAIN software whenever possible) for å oppheve valget. Avslutt så Image Capture, og start programmet på nytt. Videresende skannede data til datamaskinen 1. Velg skanneoperasjonen. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Velg Skann (Scan) i skjermbildet HJEM, og trykk på OK-knappen. -knappen eller (3) Bruk Easy-Scroll Wheel ( trykk på OK-knappen. -knappen) for å velge PC, og Skjermbildet for valg av datamaskin vises. (4) Bruk Easy-Scroll Wheel ( -knappen eller -knappen) for å velge datamaskinen som skal motta skannet data, og trykk på OK-knappen. Her velger vi USB. Skjermbildet for valg av dokumenttype vises. Merk Fra listen velger du navnet på datamaskinen som skal motta skannede data som nettverkstilkobling. Ved tilkobling bare gjennom USB, vises bare USB på LCD-skjermen. (5) Bruk Easy-Scroll Wheel ( -knappen eller og trykk på OKknappen. Her velger vi Automatisk skanning (Auto scan). -knappen) for å velge type original, Videresende skannede data til datamaskinen Merk Hvis den nettverkstilkoblede datamaskinen er valgt i (4), vises ikke Automatisk skanning (Auto scan) på LCD-skjermen. I tillegg til Automatisk skanning (Auto scan) er originaltypene Dokument (Document) og Bilde (Photo). Hvis du velger noe annet enn Automatisk skanning (Auto scan), kan du lagre alle skannede data i en PDF-fil, legge den ved i en e-post eller åpne den med et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Side 44 av 977 sider 2. Legg en original på glassplaten. Pass på at du legger i originalen på riktig måte for den originaltypen du har valgt. Se Legge i originaler. 3. Trykk på Farge (Color)- eller Svart (Black) -knappen for å starte skanningen. MP Navigator EX starter, originalen blir skannet i tråd med innstillingene som er angitt i MP Navigator EX, og så blir skannet data videresendt til datamaskinen. Skanner... (Scanning...) vises mens originalen skannes. Hvis du vil skanne en annen original, legger du den på glassplaten, og deretter trykker du på eller Svart (Black)-knappen på nytt. Fjern originalen fra glassplaten når skanningen er fullført. Farge (Color) - Viktig! Ikke slå av strømmen mens maskinen er i drift. Ikke åpne dokumentdekselet eller fjern originalen som er lagt i, før skanningen er fullført. Merk Trykk på HJEM (HOME)-knappen for å gå ut av menyen Skann (Scan) og vise skjermbildet HJEM. Merk Det kan hende at originalens plassering eller størrelse ikke skannes på riktig måte, avhengig av originaltypen. Hvis skanningen ikke utføres riktig, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning for å endre innstillingene i Dokumenttype (Document type) og Dokumentstørrelse (Document size) i MP Navigator EX slik at de samsvarer med originalen, og skanne dokumentet på nytt. Når skjermbildet for programvalg vises: Skjermbildet for programvalg kan bli vist etter at trinn 3 er utført. Hvis skjermbildet for programvalg vises, velger du MP Navigator EX Ver3.0 og klikker på OK. Hvis du vil starte MP Navigator EX automatisk uten å vise skjermbildet for programvalg, følger du fremgangsmåten nedenfor. Windows Vista-brukere kan se "For Windows-brukere" i delen Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du bruker Windows XP, velger du MP Navigator EX Ver3.0 som program som skal brukes i skjermbildet for programvalg. Velg Bruk alltid dette programmet til denne handlingen (Always use this program for this action), og klikk deretter på OK. Øverst på siden Bruke ulike skannefunksjoner Videregående veiledning Innhold > Skanning > Bruke ulike skannefunksjoner Side 45 av 977 sider Feilsøking Bruke ulike skannefunksjoner Du kan videresende dataene som er skannet med maskinen, til en datamaskin, og du kan lagre dem på en USB-flashstasjon eller et minnekort som er satt inn i maskinen.

9 Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Velge en enhet for lagring av de skannede dataene Du kan velge behandlingsmetode for lagring av skannede data på enhet som vist nedenfor. USB-flashstasjon (USB flash drive) Minnekort (Memory card) Velge ulike behandlingsmetoder Hvis du vil videresende de skannede dataene til datamaskinen, kan du velge behandlingsmetoden for skannede data hvis et annet alternativ enn Automatisk skanning (Auto scan) er valgt for originaltype. Lagre på PC (Save to PC) Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Legg ved i e-post (Attach to ) Åpne i program (Open with application) Merk Alternativer for skanning kan angis med MP Navigator EX. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Bruke ulike skannefunksjoner Øverst på siden Side 46 av 977 sider Skrive ut fra datamaskinen Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen Side 47 av 977 sider Feilsøking Skrive ut fra datamaskinen Denne delen beskriver hvordan du skriver ut dokumenter eller bilder med en datamaskin. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med maskinen. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) For Mac OS X v x For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Øverst på siden Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 48 av 977 sider Feilsøking Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med maskinen. Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skrive bilder kant til kant på fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm. Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Windows. Betjeningen er den samme for utskrift i Macintosh. Installer Easy-PhotoPrint EX fra installerings-cd-romen (Setup CD-ROM) hvis det ikke er installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at maskinen er slått på. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. Merk Legg vanlig papir i A4- eller Letter-format i kassetten og andre papirstørrelser og -typer i bakskuffen, for eksempel fotopapir. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Start Easy-PhotoPrint EX, og velg Fotoutskrift (Photo Print). (1) Start Easy-PhotoPrint EX. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 49 av 977 sider Dobbeltklikk (Easy-PhotoPrint EX) på skrivebordet. Klikk her: Easy- PhotoPrint EX Velg menyen Gå (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities og Easy-PhotoPrint EX, og dobbeltklikk deretter på Easy-PhotoPrint EX. Merk Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, dobbeltklikker du på (Solution Menu) på skrivebordet og klikker på (Skriv ut bilder, album osv. (Print photos or albums, etc.)). Se Solution Menu. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Start-menyen, velger du Alle programmer (All Programs) (eller Programmer (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX og deretter Easy-PhotoPrint EX. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, klikker du på Dock og klikker på Se Solution Menu. (Solution Menu) i (Skriv ut bilder eller album osv. (Print photos or albums, etc.)). (2) Klikk på Fotoutskrift (Photo Print). Merk Du kan velge Album, Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) osv. i tillegg til Fotoutskrift (Photo Print). Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. 3. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen der bildene er lagret. (2) Klikk på bildet du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig. Merk Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Hvis du vil oppheve valget av et bilde, klikker du på det i visningsområdet for valgte bilder og klikker på (Pil (Slett importert bilde (Delete Imported Image)). Du kan også bruke ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) (3) Klikk på Velg papir (Select Paper). Side 50 av 977 sider 4. Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på maskinen er valgt i Skriver (Printer). (2) Kontroller at Velg automatisk (Automatically Select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Merk Hvis du vil ha mer informasjon om Papirkilde (Paper Source), ser du den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Velg aktuell papirstørrelse og -type i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her velger vi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og aktuell papirtype i Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger vanlig papir i A4- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. (4) Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). 5. Velg et oppsett, og start utskriften. (1) Velg layouten for bildet. Her velger vi Kant til kant (hele arket) (Borderless (full)). Forhåndsvisningen vises i det valgte oppsettet, slik at du kan kontrollere ønsket utskriftsresultat. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Merk Du kan endre retningen for et bilde eller beskjære bilder (trimming) du vil skrive ut. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Side 51 av 977 sider (2) Klikk på Skriv ut (Print). Merk Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på Stopp-knappen på maskinen eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren.

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken ip4600 series Elektronisk manual Стр. 1 из 401 стр. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken MC-2993-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 Deler...2 Kontrollpanel...3 Håndtere papir... 5 Velge papir...5 Legge i papir...5 Håndtere en CD/DVD... 7 Legge i en CD/DVD...7 Løse ut CD/DVD-skuffen...8 Justere

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Pressemelding Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Installasjon av Pocket

Installasjon av Pocket Installasjon av Pocket Modell: Motorola / Symbol MC75A Table of Contents Gammel Pocket... 2 Avinstaller Visma RS Mobile... 2 Nettverksinnstillinger... 6 Oppsett av trådløs tilkobling... 10 Installere programvare

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 EPSON STYLUS DX-deler... 2 Kontrollpanel... 3 Legge i papir... 5 Velge papir... 5 Legge papiret i EPSON STYLUS DX... 5 Kopiere et fotografi eller et dokument...

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 396848-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Bluetooth-feilsøking for EV3

Bluetooth-feilsøking for EV3 Bluetooth-feilsøking for EV3 Generelle kommentarer Pass på at alternativet iphone/ipad på EV3-klossen er deaktivert når du skal bruke Bluetooth for å koble klossen til LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 LED-status Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8inches) 10 cm (4.0 inches) 45 cm (17.7 inches) 20 cm (7.9 inches)

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Suverent for hjemme- og kontorbruk: Canon lanserer Wi-Fi-aktivert, førsteklasses multifunksjonsprodukt

Suverent for hjemme- og kontorbruk: Canon lanserer Wi-Fi-aktivert, førsteklasses multifunksjonsprodukt Pressemelding Suverent for hjemme- og kontorbruk: Canon lanserer Wi-Fi-aktivert, førsteklasses multifunksjonsprodukt Høyoppløste versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter

Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter Pressemelding Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer