Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: kan også koble en USB-flashstasjon til denne porten for å lagre skannede data på den. Se Lagre skannede data. * I noen land eller områder er ikke Bluetooth-enheten tilgjengelig på grunn av nasjonale eller regionale lover eller forskrifter. Kontakt din lokale Canon-forhandler hvis du ønsker mer informasjon. Advarsel Ikke koble annet utstyr enn PictBridge-kompatible enheter, BU-30 Bluetooth-enheter og USB -flashstasjoner til direkteutskriftsporten på maskinen. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på maskinen. Advarsel Ikke berør metalldelene. (10) Papirutmatingsbrett Åpnes automatisk når en utskrifts- eller kopieringsjobb starter og papirutskrifter mates ut. (11) Mottakerbrettforlengelse Åpne for å støtte utskriftene. Legge i papir. Sett bakfra Hovedkomponenter Strona 6 z 964 (17) Kablet LAN-tilkobling Sett inn LAN-kabelen for å koble maskinen til et lokalnett. Advarsel Ikke berør metalldelene. (18) USB-port Sett inn USB-kabelen for å koble maskinen til en datamaskin. Advarsel Ikke berør metalldelene. Viktig Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skanner originaler eller mens maskinen skriver ut fra eller skanner originaler til datamaskinen. (19) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. (20) Bakdeksel Ta av for å fjerne fastkjørt papir. Sett fra innsiden (21) Blekklampe Lyser eller blinker rødt for å angi statusen til blekktanken. Se Kontrollere blekkstatus. (22) Låsehendel for skrivehode Låser skrivehodet på plass. Viktig Ikke trekk opp denne hendelen etter at du har installert skrivehodet. Hovedkomponenter (23) Skrivehodeholder Sett inn skrivehodet. Strona 7 z 964 (24) Skanneenhet (deksel) Skanner originaler. Åpne den for å skifte ut blekktanker, sjekke blekklamper eller fjerne fastkjørt papir i maskinen. Når du åpner skanneenheten (dekselet), løfter du den med dokumentdekselet lukket. (25) Innvendig deksel Lukk dette dekselet når du skriver ut på papir. (26) Kortspor Sett inn et minnekort. Se Sette inn minnekortet. (27) Tilgangslampe Lyser eller blinker for å angi minnekortstatusen. Se Sette inn minnekortet. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skrivehodet og blekktankene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Betjeningspanel (1) ON (PÅ)-knapp Slår strømmen av eller på. Før du slår på strømmen, må du kontrollere at dokumentdekselet er lukket. Viktig Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen lyser eller blinker, kan det hende at maskinen ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. (2) Knapper som brukes til å bla gjennom menyene på LCD-skjermen Se Bruke menyene på LCD-skjermen. (3) Svart-knapp Starter kopiering, skanning osv. i svart/hvitt. (4) Fargeknapp Starter utskrift, kopiering eller skanning i farger. (5) Stopp-knapp Avbryter en handling når en utskriftsjobb er i gang. (6) Alarmlampe Lyser eller blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk. (7) [+] [-] -knapper Angir hvor mange eksemplarer som skal kopieres eller skrives ut. Hovedkomponenter (8) Strømlampe Blinker og lyser blått når strømmen er slått på. Strona 8 z 964 (9) OK-knapp Velger en meny eller et innstillingselement. Se Bruke menyene på LCD-skjermen. Løser en feil mens utskrift pågår eller gjenopptar maskinens normale drift etter at du har fjernet fastkjørt papir. Øverst på siden Bruke menyene på LCDskjermen Videregående veiledning Innhold > Oversikt over maskinen > Bruke menyene på LCD-skjermen Strona 9 z 964 Feilsøking Bruke menyene på LCDskjermen Du kan bruke maskinen til å lage kopier eller ulike typer utskrifter uten en datamaskin. Du kan betjene (Høyre), (Venstre), (Opp) og maskinen ved å bruke Easy-Scroll Wheel, knappene (Ned) eller OK-knappen på betjeningspanelet til å navigere i menyer eller velge alternativer på LCD-skjermen. Denne delen beskriver den grunnleggende betjeningen med bevegelser i menyen i skjermbildet HJEM samt hvordan du velger innstillinger som er nødvendige for utskrift. Velge menyer i skjermbildet HJEM Skjermbildet HJEM vises når strømmen blir slått på eller når du trykker på knappen HJEM (HOME). Hvis du vil skrive ut fotografier fra et minnekort, kopiere eller skanne, velger du menyer i skjermbildet HJEM. 1. Trykk på knappen HJEM (HOME) (A). Skjermbildet HJEM vises. 2. Bruk Easy-Scroll Wheel (B) til å velge menyen du vil bruke, og trykk på OKknappen (C). Du kan også bruke knappene (venstre) eller (høyre) (D) til å velge meny. Skjermbildet for den valgte menyen vises. Følgende menyer er tilgjengelige i skjermbildet HJEM. Du kan endre skala for kopiering, lage tosidet kopi eller kopiere i forskjellige layouter. Se Kopiere. Kopier (Copy) : Bruke menyene på LCD-skjermen Minnekort (Memory card) Du kan skrive ut bilder som er lagret på et minnekort i et digitalt kamera. Se Skrive ut fra et minnekort. Du kan skanne papirbilder og deretter skrive dem ut enkelt. Du kan også angi antall eksemplarer for hvert foto. Se Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film. Du kan skanne bildedataene på 35 mm filmstripene og lysbildene for å skrive dem ut. Se Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film. Du kan utføre vedlikehold på maskinen, endre innstillingene til maskinen eller skrive ut linjert eller grafisk papir. Se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige, Rengjøre papirmaterullen, Maskininnstillinger eller Skrive ut linjert eller grafisk papir. Strona 10 z 964 : Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) Filmutskrift (Film print) : : Innstillinger (Settings) : Photo index sheet : Du kan enkelt skrive ut bilder som er lagret på et minnekort, ved hjelp av Photo Index Sheet. Se Bruke Photo Index Sheet til utskrift. Du kan lagre skannede data på datamaskinen, eller på et minnekort eller en USB-flashstasjon som er satt inn i maskinen, ved hjelp av betjeningspanelet. Se Skanne. Skann (Scan) : Merk Hvis du setter inn et minnekort mens skjermbildet HJEM (HOME) eller et skjermbilde fra menyene Kopier (Copy), Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint), Filmutskrift (Film print) eller Innstillinger (Settings) vises, endres det til bildevalgskjermbildet i Utskr.

3 flere bilder (Select and print) fra menyen Minnekort (Memory card). Hvis du vil velge en annen funksjon enn Utskr. flere bilder (Select and print), trykker du på HJEMknappen og viser HJEM-skjermbildet. Angi innstillinger Hvilket skjermbilde som vises, er avhengig av hvilken meny du har valgt, men bruken er den samme. Denne delen beskriver hvordan du endrer utskriftskvalitet, og bruker bekreftelsesskjermbildet for utskrift fra Utskr. flere bilder (Select and print) i menyen Minnekort (Memory card) som eksempel. 1. Bruk Easy-Scroll Wheel (B) eller knappene utskriftskvalitet, og trykk på OK-knappen (C). (Opp) og (Ned) (D) til å velge 2. Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene utskriftskvalitet og trykk på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å velge en annen Skjermbildet for utskriftsbekrslash;rrelser eller typer i bakskuffen. Strona 15 z 964 (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Sett inn et minnekort. (1) Velg Minnekort (Memory card) og trykk på OK-knappen. Se Velge menyer i skjermbildet HJEM. (Memory card) i HJEM-skjermbildet (HOME) (2) Kontroller at Utskr. flere bilder (Select and print) knappen. er valgt, og trykk på OK- (3) Sett inn minnekortet MED SIDEN MED ETIKETT TIL VENSTRE i kortsporet. Hvis du vil ha informasjon om minnekorttypene som du kan bruke, og hvor du skal sette dem inn, kan du se Sette inn minnekortet. Skjermbildet for valg av bilde vises. Merk Du kan også vise skjermbildet for valg av bilde i Utskr. flere bilder (Select and print) ved å sette inn et minnekort mens skjermbildet HJEM (HOME) eller et skjermbilde fra menyen Kopier (Copy), Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint), Filmutskrift (Film print) eller Innstillinger (Settings) vises. I tillegg til Utskr. flere bilder (Select and print) finnes det flere nyttige utskriftsfunksjoner. Se Bruke forskjellige funksjoner. Når Skrivbart fra USB-PC (Writable from USB PC) eller Skrivbart fra LAN-PC (Writable from LAN PC) er valgt i Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) for Avanserte innstillinger (Advanced settings) under Enhetsinnstillinger (Device settings) fra menyen Innstillinger (Settings), kan du ikke skrive ut bildedata på minnekortet ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Sett Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) til Ikke skrivbar fra PC (Not writable from PC). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 3. Velg bildene du vil skrive ut. (1) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappen bildet du vil skrive ut. Merk (Venstre) eller (Høyre) for å vise Skrive ut bilder som er lagret på et minnekort vises kanskje på LCD-skjermen mens bildene leses. Hvis du bruker Easy-Scroll Wheel eller knappen vises på LCD(Høyre) for å vise bildet mens (Venstre) eller skjermen, er det ikke sikkert ønsket bilde vil bli vist. Strona 16 z 964 (2) Trykk på knappen [ +] eller [-] for å angi antall eksemplarer. (3) Gjenta fremgangsmåten (1) til (2) for å angi antall kopier for hvert bilde. Merk Andre alternativer Hvis du vil endre visningen av bilder, ser du Endre visningen. Hvis du vil beskjære en del av et bilde (Beskjæring (Trimming)), kan du se Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato. Hvis du vil søke etter bilder etter en viss dato, (Søk (Search)), kan du se Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato. (4) Trykk på OKknappen. Skjermbildet for bekreftelse av utskriftsinnstillinger vises. 4. Start utskrift. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet og andre innstillinger. Her kontrollerer du at 4"x6"(10x15cm) er valgt som Sidestørrelse (Page size), og at papirtypen som legges i, er valgt som Medietype (Media type). Du kan endre innstillingene ved å bruke Easy-Scroll Wheel eller knappene velge alternativet du vil endre, og deretter trykke på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å Se Angi innstillinger og Angi elementer. Merk Når Vanlig papir (Plain paper) er valgt som Medietype (Media type), og A4 eller 8.5"x11"(LTR) er angitt som Sidestørrelse (Page size), vises Kassett (Cassette) som Papirkilde (Paper source). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i riktig papirkilde. (2) Bekreft totalt antall ark som skal brukes for å skrive ut de valgte bildene. (3) Trykk på den høyre funksjon-knappen, (B) for å vng;ende veiledning. Skrive ut fotografier med forskjellige utforminger Du kan velge forskjellige utforminger i menyskjermbildet Minnekort (Memory card). Du kan også velge DPOF-utskrift (DPOF print). Oppsettutskrift (Layout print) Merkeutskrift (Sticker print) Hentet info (Captured info print) Photo Index-utskr. (Photo index print) Skriv ut alle bilder (Print all photos) Skrive ut bilder i ID- bildestørrelse Skrive ut kalendere Endre visningen Du kan endre måten bilder vises på ved å trykke på den venstre funksjonknappen mens Endre visning (Change display) vises nederst på skjermen. Du kan også velge Lysbildefremvisning (Slide show). Miniatyrbildevisning (Thumbnail display) Fullskjermsvisning (Fullscreen display) Forstørret visning (Enlarged display) Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato Du kan angi funksjon ved å trykke på den høyre funksjon-knappen mens Rediger (Edit) vises nederst på skjermen. Bruke forskjellige funksjoner Strona 20 z 964 Stor (16:9) (Wide (16:9)) Standard (4:3) Beskjæring Søk (Search) Korrigere bilder Du kan korrigere bilder ved å trykke på den venstre funksjon-knappen mens Avansert (Advanced) vises nederst på skjermen. Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt, for eksempel ved å justere lysstyrke, kontrast og fargetone eller legge effekter til bilder. Auto bildefiks PÅ (Auto photo fix ON) (Standard) Øverst på siden Sette inn minnekortet Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra et minnekort > Sette inn minnekortet Strona 21 z 964 Feilsøking Sette inn minnekortet Før du setter inn minnekortet Følgende typer minnekort og bildedata er kompatible med maskinen. Viktig Hvis du har tatt og lagret bilder på en type minnekort som ikke er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, kan det hende at bildedataene ikke leses på denne maskinen eller at de er skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke minnekort som er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, slår du opp i brukerveiledningen som fulgte med det digitale kameraet.

4 Formater minnekortet med et digitalt kamera som er i samsvar med DCF (Design rule for Camera File system) (kompatibelt med Exif 2. 2/2.21), TIFF (kompatibelt med Exif 2.2/2.21). Hvis minnekortet er formatert på en datamaskin, kan det kanskje ikke brukes på maskinen. Minnekort som ikke krever en kortadapter SD-minnekort (Secure Digital) SDHC-minnekort MultiMedia-kort (ver. 4.1) MultiMedia-kort Plus (ver. 4.1) CF-kort (Compact Flash) Støtter Type I/II (3,3 V) Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Minnekort som krever en kortadapter Viktig Pass på at du fester spesialkortadapterne til følgende minnekort før du setter dem inn i kortsporet. Hvis ett av følgende minnekort settes inn uten kortadapter, kan det hende at du ikke kan ta ut minnekortet. I så fall kan du se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. minisd Card *1 minisdhc-kort *1 microsd Card *1 microsdhc-kort *1 xd-picture Card *2 xd-picture-kort Type M *2 xd-picture-kort Type H *2 RS-MMC (ver. 4.1) *3 Memory Stick Micro *4 *1 Bruk spesialadapteren for SD Card. Sette inn minnekortet *2 Krever kjøp av en separat Compact Flash-kortadapter for xd-picture Card. *3 Bruk spesialkortadapteren. *4 Bruk den spesielle Duo-adapteren. Strona 22 z 964 Bildedata som kan skrives ut Denne maskinen godtar bilder som er tatt med et kamera som er i samsvar med DCF (Design rule for Camera File system) (kompatibelt med Exif 2.2/2. 21), TIFF (kompatibelt med Exif 2.2/2.21). Andre bildeeller filmtyper, for eksempel RAW-bilder, kan ikke skrives ut. Sette inn minnekortet Advarsel Når et minnekort settes inn i kortsporet, lyser Tilgang-lampen. Når Tilgang-lampen blinker, får maskinen tilgang til minnekortet. Da må du ikke røre området rundt kortsporet. Merk Når Skrivbart fra USB-PC (Writable from USB PC) eller Skrivbart fra LAN-PC (Writable from LAN PC) er valgt i Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) for Avanserte innstillinger (Advanced settings) under Enhetsinnstillinger (Device settings) fra menyen Innstillinger (Settings), kan du ikke skrive ut bildedata på minnekortet eller lagre skannede data i minnet ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Når du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for en datamaskin, tar du ut minnekortet og passer på å sette Lese-/skriveattributt (Read/write attributte) i Ikke skrivbart fra PC (Not writable from PC). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når du bruker en datamaskin til å redigere eller forbedre bilder som er lagret på et minnekort, må du skrive dem ut fra datamaskinen. Hvis du bruker betjeningspanelet, kan det hende at bildene ikke skrives ut som de skal. 1. Klargjør minnekortet. Koble til en spesialkortadapter hvis det er nødvendig for å bruke minnekortet. Se Minnekort som krever en kortadapter. 2. Slå på strømmen, og åpne kortspordekselet. 3. Sett inn bare ett minnekort i kortsporet. Innsettingsstedet for minnekortet varierer i henhold til minnekorttypen. Sett minnekortet rett inn MED SIDEN MED ETIKETTEN VENDT MOT VENSTRE i kortsporet, i innsettingsstedet som vises i illustrasjonen nedenfor. Når minnekortet er satt inn riktig, vil Tilgang-lampen (A) lyse. Pass på at du fester kortadapteren til minnekort med merket kortsporet. (stjerne) nedenfor, og sett den deretter inn i : For Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo eller Memory Stick Micro Sette inn minnekortet Strona 23 z 964 For minnekort av typen SD Secure Digital, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard (ver. 4.1), MultiMediaCard Plus (ver. 4.1) eller RSMMC (ver. 4. 1) : For Compact Flash (CF)-kort, Microdrive, xd-picture-kort Picture-kort Type H :, xd-picture-kort Type M eller xd- Advarsel En del av minnekortet skal stikke litt ut fra kortsporet, ikke tving det lengre inn i sporet. Da kan maskinen eller minnekortet bli skadet. Pass på at du holder minnekortet i riktig retning før du skyver det inn i kortsporet. Hvis du tvinger minnekortet inn i kortsporet i feil retning, kan minnekortet eller maskinen bli skadet. Viktig Ikke sett inn flere enn ett minnekort om gangen. 4. Lukk kortspordekselet. Ta ut minnekortet Viktig Hvis du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for datamaskinen, må du utføre en "sikker fjerning"-operasjon på datamaskinen før minnekortet tas ut av maskinen. - Hvis du kobler maskinen til med en USB-kabel i Windows, høyreklikker du ikonet for flyttbar disk og klikker Løs ut (Eject). Hvis Løs ut (Eject) ikke vises på skjermen, kontrollerer du at Tilganglampen lyser, og deretter tar du ut minnekortet. - Hvis du brukte kortsporet via kablet lokalnett, trenger du ikke utføre fjerne trygt-operasjonen på datamaskinen. - I Macintosh drar du (Mount drive) til papirkurven Åpne kortspordekselet. Kontroller at Tilgang -lampen lyser, og ta deretter ut minnekortet. Ta tak i delen av minnekortet som stikker ut, og å ta den rett ut av maskinen. Sette inn minnekortet Advarsel Ikke ta ut minnekortet mens Tilgang -lampen blinker. Tilgang-lampen blinker mens maskinen leser eller skriver data fra/til minnekortet. Hvis du tar ut minnekortet eller slår av maskinen mens Tilgang-lampen blinker, kan dataene som er lagret på minnekortet, bli skadet. Strona 24 z Lukk kortspordekselet. Øverst på siden Kopiering Videregående veiledning Innhold > Kopiere Strona 25 z 964 Feilsøking Kopiering Du kan kopiere med forskjellige metoder som for eksempel forstørring/forminsking eller to originalsider på ett enkelt papirark. Lage kopier Angi elementer Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Øverst på siden Lage kopier Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Lage kopier Strona 26 z 964 Feilsøking Lage kopier Denne delen inneholder informasjon om den grunnleggende betjeningen ved å bruke innstillingene for kopiering av et dokument med vanlig papir i A4-størrelse som et eksempel. Du finner mer informasjon om betjeningen i merknadene og beskrivelsen av fremgangsmåten på referansesiden. Du må klargjøre følgende: Originaler som skal kopieres. Se Originaler som du kan legge i. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør for kopiering. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn vanlig papir i størrelsen A4 i kassetten. Lage kopier Merk Legg vanlig papir i størrelse A4, B5, A5 eller Letter i kassetten.

5 Legg andre papirstørrelser eller -typer i bakskuffen. Strona 27 z 964 (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Kontroller at Kopier OK-knappen. (Copy) er valgt i skjermbildet HJEM (HOME), og trykk på Se Velge menyer i skjermbildet HJEM. (5) Legg i en original på glassplaten. Legg originalen med siden som skal kopieres, VENDT NED, og juster den etter justeringsmerket som vist nedenfor. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. 2. Start kopieringen. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, forstørring og andre innstillinger. Her bekrefter vi at 100 % (100%) er valgt som Forstørrelse (Magnification), A4 er valgt som Sidestørrelse (Page size) og Vanlig papir (Plain paper) er valgt som Medietype (Media type). Du kan endre innstillingene ved å bruke Easy-Scroll Wheel eller knappene velge alternativet du vil endre, og deretter trykke på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å Se Angi innstillinger og Angi elementer. Merk Når Vanlig papir (Plain paper) er valgt som Medietype (Media type) og A4, B5, A5 eller 8.5"x11"(LTR) er angitt som Sidestørrelse (Page size), vises Kassett (Cassette) som Papirkilde (Paper source). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i riktig papirkilde. Du kan se på forhåndsvisning av utskriftsresultatet hvis du trykker på høyre funksjonknapp (B) for å velge Forhåndsvisning (Preview). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du kan velge forskjellige kopieringsfunksjoner, som Tosidig kopi (Two-sided copy), Kant til kant-kopi (Borderless copy), 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) og Slett ramme (Frame erase) hvis du trykker på venstre funksjonsknapp (A) for å velge Spesialkopi (Special copy). Lage kopier Se Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner. Strona 28 z 964 (2) Trykk på knappen [ +] eller [-] for å angi antall eksemplarer. (3) Trykk på Farge -knappen for fargekopiering eller Svart-knappen for svart/hvittkopiering. Kopieringen starter. Fjern originalen fra glassplaten når kopieringen er fullført. Viktig Ikke se direkte på lyset over lengre tid når du skanner bilder. Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på Stoppknappen. Gjenta fremgangsmåten for (5) i trinn 1 og påfølgende for å kopiere en original til. Du kan gå ut av Kopier-menyen (Copy) og velge en annen meny hvis du trykker på HJEMknappen. Angi elementer (1) Forstørring (Magnification) Velg metode for forminsking eller forstørring. Du kan angi skala for kopiering ved å velge tall eller sidestørrelse: A4 til 8,5"x11", A4 til B5 osv. Hvis du ikke vil forstørre/forminske sidestørrelsen, velger du 100 % (100%). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (2) Intensitet (Intensity) Angi intensitet hvis du vil lage en kopi som er mørkere eller lysere enn originalen. Du kan også angi at intensiteten skal justeres automatisk etter originalen. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Sidestørrelse (Page size) Velg sidestørrelse for papiret som skal skrives ut: A4, 8.5"x11"(LTR) osv. (4) Medietype (Media type) Velg medietype for papiret som skal skrives ut: Vanlig papir (Plain paper), Plus Glossy II eller liknende. Merk Hvis du ikke velger riktig sidestørrelse og medietype, kan det hende maskinen henter papiret fra feil papirkilde eller skriver ut med feil utskriftskvalitet. Se Papirkilde til å legge i papir. (5) Utskriftskvalitet (Print quality) Juster utskriftskvaliteten etter kvaliteten på originalen som skal kopieres: Høy(kval. -prioritet) (High(qualitypriority)), Standard osv. Hvilke innstillinger for utskriftskvalitet som er tilgjengelig, avhenger av papiret som er valgt som Medietype (Media type). (6) Papirkilde (Paper source) Papirkilde for valgt sidestørrelse og medietype vises på skjermen. Når vanlig papir i størrelse A4, B5, A5 eller Letter er valgt, vises Kassett (Cassette). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i papirkilden som vises på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om papirkildeinnstillingen, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Lage kopier Innstillingene for sidestørrelse, medietype og utskriftskvalitet, automatisk intensitet og så videre beholdes, og de kommer frem neste gang Kopier (Copy)-menyen blir valgt, selv om maskinen slås av og på. Avhengig av hvilke funksjoner som er valgt, kan det hende at enkelte kombinasjoner av elementer ikke kan angis. Hvis du velger Rask (hast. -prioritet) (Fast (speed-priority)) og medietypen Vanlig papir (Plain paper), og kvaliteten ikke er så god som forventet, velger du Standard (Standard) eller Høy(kval.-prioritet) (High(quality-priority)) og prøver å kopiere på nytt. Når du lager kopier i svart/hvitt ved å trykke på Svart-knappen (Black), velger du Høy(kval.prioritet) (High(quality-priority)) som utskriftskvalitet for å gjengi gråtoner (gråtonekopi). Gråtoner gjengir farger i ulike gråtoner i stedet for i svart eller hvitt. Strona 29 z 964 Øverst på siden Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Strona 30 z 964 Feilsøking Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Du kan lage en kopi ved hjelp av forskjellige funksjoner hvis du trykker på venstre funksjon-knapp for å velge Spesialkopi (Special copy) nederst på Kopier (Copy)-skjermbildet. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Tosidig kopi (Two-sided copy) Kant til kant-kopi (Borderless copy) 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) 4-på-1-kopi (4-on-1 copy) Gjenta bilde (Image repeat) Slett ramme (Frame erase) Beskjæring Maskering (Masking) Øverst på siden Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film Videregående veiledning Innhold > Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film Strona 31 z 964 Feilsøking Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film Du kan skrive ut utskrevne bilder på nytt eller skrive ut bilder direkte fra film. Skrive ut fra utskrevne fotografier Skrive ut bilder fra en film Legge i filmen Ta ut filmen Bruke forskjellige funksjoner Skrive ut fotografier i forskjellige utforminger Korrigere bilder Øverst på siden Skrive ut fra utskrevne fotografier Videregående veiledning Innhold > Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film > Skrive ut fra utskrevne fotografier Strona 32 z 964 Feilsøking Skrive ut fra utskrevne fotografier Utskrift fra utskrevet bilde.

6 I denne delen beskrives den grunnleggende fremgangsmåten, og innstillingene for å skrive ut utskrevne bilder på fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm brukes som eksempel. Merk Du kan ikke lagre skannede bilder med denne funksjonen. Bruk datamaskinen for å skanne bilder og lagre dem. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du må klargjøre følgende: Papirbilder. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Forberedelser til utskrift av utskrevet bilde. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Velg Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) og trykk på OK-knappen. i skjermbildet HJEM (HOME), Når skjermbildet for plassering av bilde vises, trykker du på OK-knappen igjen. 2. Skann bilder ved å legge dem på glassplaten. (1) Åpne dokumentdekselet. (2) Legg fotografiet med siden som du vil skanne, VENDT NED på glassplaten. Skrive ut fra utskrevne fotografier Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. Strona 33 z 964 (A) Plassere fire fotografier på glassplaten (B) Plassere to fotografier på glassplaten Merk Plasser fotografi(ene) minst 0,4 tommer / 10 mm fra og parallelt med kantene på glassplaten. Når du legger på to eller flere fotografier samtidig, plasserer du dem minst 0,4 tommer / 10 mm fra hverandre. Hvis fotografiene plasseres nærmere hverandre, kan de bli skannet som ett bilde. Funksjonen Oppretting (Skew Correction) kompenserer automatisk for bilder som er plassert på skrått med en vinkel på opptil omtrent 10 grader. Skjeve bilder med en langside på 7,1 tommer / 180 mm eller mer kan ikke korrigeres. Hvis vises på forhåndsvisningsskjermen, kontrollerer du følgende og justerer bildene før du skanner dem på nytt. - Ligger bildene for skjevt? - Ligger bildene for nær kanten på glassplaten? Fotografier som er mindre enn omtrent 1 kvadrattomme / 25 mm2, kan ikke skannes riktig. Bildetypene som er oppført nedenfor, kan kanskje ikke skannes riktig. - Fotografier som ikke er rektangulære, eller som har en uregelmessig form (for eksempel bilder som er klippet ut). - Fotografier som er helt hvite. - Fotografier som har hvite kanter. Kantene på fotografier med kanter kan kanskje ikke skannes riktig. Beskjær fotografiene om nødvendig. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Lukk dokumentdekselet forsiktig og trykk på OK. Maskinen begynner å skanne. Viktig Ikke se direkte på lyset over lengre tid når du skanner bilder. Fotografiene skannes på nytt før utskriften starter. Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne fotografiene som er lagt i, før utskriften er fullført. 3. Angi antall eksemplarer. (1) Kontroller at Utskr. flere bilder (Select and print) knappen. Merk er valgt, og trykk på OK- I tillegg til Utskr. flere bilder (Select and print) finnes det flere nyttige utskriftsfunksjoner. Se Bruke forskjellige funksjoner. (2) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappen fotografiet du vil skrive ut. (Venstre) eller (Høyre) for å vise (3) Trykk på knappen [ +] eller [-] for å angi antall eksemplarer. Skrive ut fra utskrevne fotografier Strona 34 z 964 Merk Hvis vises ved siden av fotografiet på skjermen, kan det hende det ikke er skannet skikkelig. Trykk på Tilbake (Back)-knappen og venstre funksjonsknapp for å velge Skann på nytt (Rescan). Bekreft meldingen, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 2 og påfølgende for å skanne fotografiet på nytt. Andre alternativer Hvis du vil endre fotovisningen, kan du se Endre visningen. (Du kan også velge Fullskjermsvisning (Full-screen display) og Forstørret visning (Enlarged display) i tillegg til Normalvisning (Normal screen display).) Hvis du vil beskjære en del av et bilde (Beskjæring (Trimming)), kan du se Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato. (4) Gjenta fremgangsmåten (2) til (3) for å angi antall kopier for hvert bilde. (5) Trykk på OK-knappen. 4. Start utskrift. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet og andre innstillinger. Her kontrollerer du at 4"x6"(10x15cm) er valgt som Sidestørrelse (Page size), og at papirtypen som legges i, er valgt som Medietype (Media type). Merk Du kan endre innstillinger ved å velge et element og trykke på OK-knappen. Se Angi elementer. Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet, kant til kant-utskrift, bildekorrigering og så videre beholdes, og de kommer frem neste gang menyen Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) velges, selv om maskinen slås av og på. (2) Bekreft totalt antall ark som skal brukes for å skrive ut de valgte bildene. Merk Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt ved å trykke på den venstre funksjon- knappen for å velge Avansert (Advanced). Se Bruke forskjellige funksjoner. (3) Trykk på Farge -knappen (Color) for å skrive ut i farger eller knappen Svart (Black) for å skrive ut i svart-hvitt. Maskinen starter utskriften. Fjern fotografiene fra glassplaten når utskriften er fullført. Merk Trykk på Stopp-knappen (Stop) for å avbryte utskrift. Du kan avslutte menyen Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) og velge en annen meny hvis du trykker på knappen HJEM etter at utskriften er ferdig. Bekreft meldingen og velg Ja (Yes) for å slette de skannede bildedataene. Skrive ut fra utskrevne fotografier Strona 35 z 964 Øverst på siden Skrive ut bilder fra en film Videregående veiledning Innhold > Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film > Skrive ut bilder fra en film Strona 36 z 964 Feilsøking Skrive ut bilder fra en film Skrive ut bilder fra 35 mm filmstriper eller lysbilder. I denne delen beskrives den grunnleggende fremgangsmåten, og innstillingen for å skrive ut bilder på 4" x 6" / 10 x 15 cm fotopapir fra en vanlig nagativ fargefilmstripe brukes som eksempel. Du må klargjøre følgende: 35 mm filmstripe Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. Merk En filmstripe er en serie med seks eksponeringer etter vanlig fremkalling. Et lysbilde er en filmeksponering festet til en ramme. Du kan ikke lagre skannede bilder ved hjelp av denne fremgangsmåten.

7 Hvis du vil lagre de skannede bildedataene, bruker du en datamaskin til å skanne. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Ikke skann ulike filmtyper (Negativ fargefilm (Color negative film), S/H negativ film (B&W negative film), Positiv fargefilm (Color positive film) og Holder (lysbilder) (Mount (for slides))) samtidig. 1. Forberedelser til utskrift fra en film. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Velg Filmutskrift (Film print) knappen. i skjermbildet HJEM (HOME), og trykk på OKer valgt, og trykk på OK- (5) Kontroller at Negativ fargefilm (Color negative film) knappen. Skrive ut bilder fra en film Strona 37 z Legg filmen på glassplaten. Se Legge i filmen. 3. Lukk dokumentdekselet forsiktig, og trykk på Farge-knappen (Color). Maskinen begynner å skanne filmen. Viktig Ikke se direkte på lyset over lengre tid når du skanner filmen. Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne filmen som er lagt i, før skanningen er fullført. Merk Filmen skannes på nytt før utskriften starter. Du må ikke flytte filmen på glassplaten før utskriften er fullført. Hvis filmen ikke blir skannet på riktig måte, ser du Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 4. Angi antall eksemplarer. Se Angi antall eksemplarer i Skrive ut fra utskrevne fotografier. 5. Start utskrift. Se Start utskrift i Skrive ut fra utskrevne fotografier. 6. Fest filmveilederen til maskinen igjen. Se Ta ut filmen. Merk Du kan avslutte menyen Filmutskrift (Film print) og velge en annen meny ved å trykke på HJEM (HOME) når utskriften er fullført. Bekreft meldingen, og velg Ja (Yes) for å slette de skannede bildedataene. Legge i filmen Fest filmen i filmveilederen, og legg den på glassplaten. Filmveilederen oppbevares bak beskyttelsesarket til filmadapterenheten. Hvis du vil skanne filmen ved hjelp av en datamaskin, følger du fremgangsmåten nedenfor. 1. Fjern filmveilederen fra beskyttelsesarket til filmadapterenheten. (1) Løft dokumentdekselet og fjern beskyttelsesarket til filmadapterenheten. Skrive ut bilder fra en film Strona 38 z 964 (2) Fjern filmveilederen fra baksiden av beskyttelsesarket. Viktig Når filmskanningen er fullført, må du plassere filmveilederen bak beskyttelsesarket til filmadapterenheten og feste beskyttelsesarket til dokumentdekselet. Beskyttelsesarket til filmadapterenheten bør forbli festet når du kopierer eller skanner andre originaler enn filmer (for eksempel dokumenter eller bilder). 2. Legg filmen på glassplaten. Merk Plasser filmen fra venstre mot høyre i skanneretningen. Avhengig av kameramodellen eller merket kan skannerekkefølgen avvike fra filmens eksponeringsrekkefølge. For å hindre at de skannede bildene skrives ut opp-ned, må du kontrollere at filmen legges i riktig retning. Legg filmen i omvendt retning og opp-ned som vist i figuren nedenfor. (A) 35 mm filmstripe (B) 35 mm lysbilder Feste 35 mm filmstripe: (1) Snu filmveilederen (C) SLIK AT SIDEN MED FILMILLUSTRASJONEN PEKER OPP, og åpne filmholderen (D) ved å presse fordypningene innover. Merk Åpne filmholderen uten at hengslene (E) løsner fra filmveilderen. Skrive ut bilder fra en film Strona 39 z 964 (2) SNU FILMSTRIPEN (med riktig bildeside pekende ned), og plasser forkanten av filmstripen i festene (F) på filmstriperammen slik at rammen går FRA VENSTRE MOT HØYRE. Fest filmstripen slik at bildet peker opp-ned. (3) Lukk filmholderen. Merk Hvis du ikke kan lukke filmholderen helt igjen, kontrollerer du at filmstripen er festet på riktig måte i filmstriperammen. Hvis du ikke kan lukke filmholderen helt igjen, trykker du forsiktig hele filmholderen ned mot de fremstående delene i sporene på filmveilederen. (4) Kontroller at de hvite linjene på filmholderen sammenfaller med kantlinjene mellom eksponeringene av filmen. Kontroller retningen på den festede filmstripen på nytt. Merk Avhengig av filmene kan det hende at skillelinjene mellom eksponeringene ikke sammenfaller med de hvite linjene på filmholderen når du setter inn forkanten på filmstripen i festene på filmstriperammen. I så fall passer du på at skillelinjene mellom bildene sammenfaller med de hvite linjene. (5) Juster filmveilderen etter sporene til høyre og venstre på glassplaten. Merk Hvis du skanner en filmstripe som er kortere enn filmstriperammen, kan en del av bildet nær det åpne området, bli utydelig. Hvis dette skjer, skanner du filmstripen med svart papir over det åpne området. Etiketter som er festet til bildeløse områder av filmen, kan bli oppfattet som bilder og vil bli inkludert i skanningen. Feste 35 mm lysbilder: Skrive ut bilder fra en film (1) Press fordypningene på filmholderen(a) innover for å løfte og åpne den, og press fordypningsområdet (B)og filmholderen innover for å fjerne den fra filmveilederen (C). Strona 40 z 964 (2) Juster filmveilederen etter sporene til høyre og venstre på glassplaten. (3) SNU LYSBILDENE (med siden med riktig bilde pekende ned), og fest de omvendte bildene OPP-NED slik at rammen går FRA VENSTRE MOT HØYRE. Kontroller at lysbildene er i kontakt med filmveiledningen. Ta ut filmen Ta filmen ut av filmveilederen, og plasser filmveilederen på dokumentdekselet. 1. Ta ut filmen. (1) Åpne dokumentdekselet for å ta ut filmveilederen. (2) Ta filmen ut av filmveilederen og lukk filmholderen. (A) på filmstriperammen etter merkene For lysbilder justerer du merkene (A) på filmveilederen og setter festene på forkanten av filmstriperammen inn i filmveilederen. Deretter lukker du filmholderen. Skrive ut bilder fra en film Merk Hvis du ikke kan lukke filmholderen helt igjen, trykker du forsiktig hele filmholderen ned mot de fremstående delene i sporene på filmveilederen. Strona 41 z Sett filmveilederen på plass. (1) Snu og fest filmveilederen bak beskyttelsesarket til filmadapterenheten. (2) Fest beskyttelsesarket på dokumentdekselet. Plasser de fremstående delene på beskyttelsesarket i sporene på dokumentdekselet, og trykk øverst på begge sider av beskyttelsesarket slik at det festes. Øverst på siden Bruke forskjellige funksjoner Videregående veiledning Innhold > Fotoutskrift fra utskrevet bilde eller film > Bruke forskjellige funksjoner Strona 42 z 964 Feilsøking Bruke forskjellige funksjoner I denne delen beskrives noen av de nyttige funksjonene fra menyene Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) og Filmutskrift (Film print).

8 Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Skrive ut fotografier med forskjellige utforminger Du kan velge en utforming og skrive ut fotografier også på andre måter enn med Utskr. flere bilder (Select and print). Merkeutskrift (Sticker print) Skriv ut alle bilder (Print all photos) Korrigere bilder Du kan korrigere bilder ved å trykke på den venstre funksjon-knappen mens Avansert (Advanced) vises nederst på skjermen. Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt, for eksempel ved å justere lysstyrke, kontrast og fargetone, eller du kan benytte falmegjeonoppretting. Lysstyrke (Brightness) Kontrast (Contrast) Øverst på siden Skanning Videregående veiledning Innhold > Skanning Strona 43 z 964 Feilsøking Skanning Du kan sende skannede data til datamaskinen, redigere eller behandle dem med den medfølgende programvaren og deretter lagre dataene. Du kan også lagre skannede data på en USB-flashstasjon eller et minnekort som er satt inn i maskinen. Lagre skannede data Lagre skannede data på en USB-flashstasjon Sette inn USB-flashstasjonen Fjerne USB-flashstasjonen Øverst på siden Lagre skannede data Videregående veiledning Innhold > Skanning > Lagre skannede data Strona 44 z 964 Feilsøking Lagre skannede data Du kan lagre skannede dokumenter eller bilder på en USB-flashstasjon, et minnekort eller en datamaskin ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Du kan også skanne originaler ved hjelp av datamaskinen. Denne delen beskriver hvordan du skanner dokumenter og lagrer dem i PDF-format på USBflashstasjonen. Du finner mer informasjon om andre typer bruk i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du finner detaljert informasjon om hvordan du korrigerer skannede bilder eller skriver dem ut med forskjellige innstillinger. Viktig Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer dataene på minnekortet eller USB-flashstasjonen regelmessig og lagrer dem på andre lagringsmedier for å hindre at du mister data ved uhell. Legg merke til at Canon ikke er ansvarlig for skade på eller tap av data, uansett årsak, også innenfor garantiperioden for maskinen. Lagre skannede data på en USB-flashstasjon 1. Gjør klar en USB-flashstasjon til bruk. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Sett inn en USB-flashstasjon i direkteutskriftsporten. Se Sette inn USB-flashstasjonen. 2. Velg skanneoperasjonen. (1) Velg Skann (Scan) i HJEM-skjermbildet (HOME) og trykk på OK-knappen. (Høyre) til å velge (Venstre) og (2) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene USB-flashstasjon (USB flash drive), og trykk på OK-knappen. Skjermbildet for valg av handling vises. (3) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene Lagre til USB-flash (Save to USB flash) Skjermbildet for skanneinnstillinger vises. (Høyre) til å velge (Venstre) og, og trykk på OK-knappen. 3. Angi skanneinnstillingene. (1) Kontroller dokumenttypen, skannestørrelse, skanneoppløsning og andre innstillinger. Her bekrefter vi at Dokument (Document) er valgt som Dokumenttype (Document type), A4 er valgt som Skannestørrelse (Scan size) og PDF-format (PDF format) er valgt som Dataformat (Data format). Du kan endre innstillingene ved å bruke Easy-Scroll Wheel eller knappene alternativet du vil endre, og deretter trykke på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å velge Merk Lagre skannede data Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger og Avansert (Advanced) bruk av funksjonknappen, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når PDF (PDF) er valgt, kan opptil 100 sider lagres på én fil. Strona 45 z 964 (2) Velg Neste (Next) og trykk på OK-knappen. 4. Start skanningen. (1) Bekreft meldingen, trykk på OK-knappen og legg en original på glassplaten. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. Merk Størrelsen på originaler som kan skannes, er A4, 8.5"x11"(LTR), 4"x6"(10x15cm) og 5"x7"(13x18cm). (2) Trykk på Farge -knappen (Color) for fargeskanning eller Svartknappen (Black) for svart/hvitt-skanning. Maskinen begynner å skanne. (3) Kontroller forhåndsvisningen av de skannede dataene på skjermen. Merk Forhåndsskjermbildet vil ikke vises hvis Forhåndsvisning AV (Preview OFF) er valgt under Avansert (Advanced) i fremgangsmåten for (1) i trinn 3. Hvis du vil skanne originalen på nytt, trykker du på venstre funksjon-knapp for å velge Skann på nytt (Rescan). Bekreft meldingen som vises, og skann originalen på nytt. Hvis du vil rotere de skannede dataene 90 grader med klokken, trykker du på høyre funksjon-knapp for å velge Roter (Rotate). (4) Trykk på OK-knappen for å lagre de skannede dataene. Meldingen "Avslutt skanning?" (End scanning?) vises når skanningen er fullført. (5) Velg Avslutt (End) og trykk på OK-knappen. Fjern originalen fra glassplaten når skanningen er fullført. Merk Hvis du vil skanne et dokument på flere sider til en fil, velger du Fortsett (Continue) og trykker på OK-knappen. Legg neste papir på glassplaten og gjenta fremgangsmåten fra (2) i dette trinnet. Gjenta fremgangsmåten til du har skannet alle sidene. Viktig Ikke ta ut USB-flashstasjonen eller slå av strømmen mens maskinen er i drift. Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før skanningen er fullført. De skannede dataene vil bli lagret i mappen "CANON_SC" på USB-flashstasjonen. Du kan ikke skrive ut de lagrede dataene ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Koble USB-fashstasjonen til datamaskinen for å vise eller skrive ut de lagrede dataene fra datamaskinen. Merk Når du skal ta ut USBflashstasjonen når skanningen er fullført, ser du Fjerne USBflashstasjonen. Du kan avslutte menyen Skann (Scan) og velge en annen meny hvis du trykker på knappen HJEM (HOME) etter at skanningen er ferdig. Lagre skannede data Strona 46 z 964 Slette skannede data 1. Gjør klar en USB-flashstasjon til bruk. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Sett inn en USB-flashstasjon i direkteutskriftsporten. Se Sette inn USB-flashstasjonen. 2. Slett skannede data. (1) Velg Skann (Scan) i HJEM-skjermbildet (HOME), og trykk på OK-knappen. (Høyre) til å velge (Venstre) og (2) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene USB-flashstasjon (USB flash drive), og trykk på OK-knappen. Skjermbildet for valg av handling vises.

9 (Høyre) til å velge (Venstre) eller (3) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene Slett skannede data (Delete scanned data) og trykk på OK-knappen. Skjermbildet for dataliste vises. (4) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene (Opp) eller bildedataene du vil slette, og trykk på OK-knappen. Merk (Ned) til å velge Velg bildedataene og trykk på den venstre funksjon-knappen for å vise de valgte dataene på skjermen. Trykk på den høyre funksjon -knappen for å skifte datalisten mellom PDF-dataene og JPEG -data. Du kan bare slette bildedataene som er blitt skannet og lagret med maskinen. (5) Når meldingen "Slett?" (Delete?) vises, velger du Ja (Yes) og trykker på OKknappen. (6) Når meldingen "Er du sikker på at du vil slette?" (Are you sure you want to delete?) vises, velger du Ja (Yes) og trykker på OK-knappen. De valgte bildedataene slettes fra USB-flashstasjonen. Sette inn USB-flashstasjonen Viktig Før du setter inn USB-flash-enheten Hvis du ikke kan sette inn USB-flashstasjonen i direkteutskriftsporten på maskinen, kan det hende at du må bruke en kabel til USB-flashstasjonen. Den fås kjøpt i elektrobutikker. Det er ikke sikkert at alle USB-flashstasjoner virker som de skal på maskinen. Det kan hende at du ikke kan bruke USB-flashstasjoner med sikkerhetsfunksjoner. 1. Sett inn USB-flashstasjonen i direkteutskriftsporten. Kontroller at du holder USB-flashstasjonen riktig vei før du setter den rett inn i direkteutskriftsporten. Lagre skannede data Strona 47 z 964 Fjerne USB-flashstasjonen 1. Kontroller at maskinen ikke leser eller skriver data til/fra USB-flashstasjonen. Se på LCDskjermen om lese- eller skriveoperasjonen er fullført. Viktig Ikke ta ut USB-flashstasjonen eller slå av strømmen mens maskinen er i drift. Merk Hvis du bruker en USB-flashstasjon med tilgangslampe, må du se i håndboken som ble levert med USB-flashstasjonen for å se om lese- eller skriveoperasjonene er fullført på USBflashstasjonen. 2. Fjerne USB-flashstasjonen. Ta tak i USB-flashstasjonen og å ta den rett ut av maskinen. Øverst på siden Skrive ut fra datamaskinen Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen Strona 48 z 964 Feilsøking Skrive ut fra datamaskinen Denne delen beskriver hvordan du skriver ut dokumenter eller bilder med en datamaskin. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX som følger med maskinen. I denne delen beskrives de medfølgende plugin-programmene, slik som Easy-PhotoPrint Pro, som lar deg redigere bilder og skrive ut på en profesjonell måte. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint Pro Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) For Mac OS X v x For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Øverst på siden Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy- PhotoPrint EX) Strona 49 z 964 Feilsøking Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy- PhotoPrint EX, som følger med maskinen. I denne delen beskrives fremgangsmåten, og innstillingen for kant til kant-utskrift på fotopapir i størrelsen on 4" x 6" / 10 x 15 cm brukes som eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Windows. Betjeningen er den samme for utskrift i Macintosh. Installer Easy- PhotoPrint EX fra installerings-cd-rom-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at maskinen er slått på. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. Merk Legg vanlig papir i A4- eller Letter-format i kassetten, og andre størrelser eller typer papir (f.eks. fotopapir) i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Start Easy-PhotoPrint EX, og velg Fotoutskrift (Photo Print). Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Strona 50 z 964 (1) Start Easy-PhotoPrint EX. Dobbeltklikk på (Easy-PhotoPrint EX) på skrivebordet. Klikk her: Easy-PhotoPrint EX Velg menyen Start (Go), Programmer (Applications), Canon-verktøy (Canon Utilities) og Easy-PhotoPrint EX, og dobbeltklikk deretter på Easy-PhotoPrint EX. Merk Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, dobbeltklikker du på (Solution (Skriv ut bilder, album osv.). Menu) på skrivebordet og klikker på Se Starte Solution Menu. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra menyen Start, velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon-verktøy (Canon Utilities), Easy-PhotoPrint EX og deretter Easy-PhotoPrint EX. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, klikker du på Dock og klikker på (Skriv ut bilder eller album osv. ). Se Starte Solution Menu. (Solution Menu) i (2) Klikk på Fotoutskrift (Photo Print). Merk Du kan velge Album, Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) osv., i tillegg til Fotoutskrift (Photo Print). Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. 3. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen som bildene er lagret i. (2) Klikk på bildet som du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig. Merk Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Hvis du vil avbryte valget, klikker du på bildet for å avbryte i visningsområdet for valgte Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) (Slett importert bilde (Delete Imported Image)). Du kan også bruke (Pil ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. bilder og klikker på Strona 51 z 964 (3) Klikk på Velg papir (Select Paper). 4. Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på maskinen er valgt i Skriver (Printer).

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken ip4600 series Elektronisk manual Стр. 1 из 401 стр. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken MC-2993-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 Deler...2 Kontrollpanel...3 Håndtere papir... 5 Velge papir...5 Legge i papir...5 Håndtere en CD/DVD... 7 Legge i en CD/DVD...7 Løse ut CD/DVD-skuffen...8 Justere

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 EPSON STYLUS DX-deler... 2 Kontrollpanel... 3 Legge i papir... 5 Velge papir... 5 Legge papiret i EPSON STYLUS DX... 5 Kopiere et fotografi eller et dokument...

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 396848-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Canon PIXMA MP640 og PIXMA MP990 multifunksjonsprodukter med Canons intelligente utskriftsteknologi for det beste innen ytelse og brukervennlighet PIXMA MP990 PIXMA MP640 Oslo, 19. august

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER i

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Alt i ett-produkt Grunnleggende brukerveiledning Sikkerhetsforskrifter..............................3 Viktige sikkerhetsforskrifter........................... 3 Advarsler, forsiktighetsregler og merknader.............

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Pressemelding Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 405763-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort......................

Detaljer

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 TRUST PHOTOCAM 1300 Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust PhotoCam 1300. Ta kontakt med et av de Trust Customer Care Centres

Detaljer

Oppgradere kamerats fastvare

Oppgradere kamerats fastvare Oppgradere kamerats fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen, kan denne

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner:

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner: Europas mestselgende blekkskriver blir enda bedre Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon oppdaterer i dag serien PIXMA- fotoskrivere,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Oppgradere kamerats fastvare

Oppgradere kamerats fastvare Oppgradere kamerats fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen, kan denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Pressemelding. Canon lanserer nytt, avansert PIXMA multifunksjonsprodukt

Pressemelding. Canon lanserer nytt, avansert PIXMA multifunksjonsprodukt Canon lanserer nytt, avansert PIXMA multifunksjonsprodukt Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon styrker sin serie multifunksjonsprodukter

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Hvor finner jeg informasjon

Hvor finner jeg informasjon Hvor finner jeg informasjon Montering Denne veiledningen hjelper deg med hvordan du monterer og begynner å bruke skriveren. Den inneholder opplysninger om hvordan du monterer skriveren og installerer skriverprogramvaren.

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

8-TOMMERS DIGITAL BILDERAMME FOR MULTIMEDIA

8-TOMMERS DIGITAL BILDERAMME FOR MULTIMEDIA 8-TOMMERS DIGITAL BILDERAMME FOR MULTIMEDIA BRUKERVEILEDNING Distribueres av TT Micro AS Tlf: 22 74 88 40 www.ttmicro.no Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hovedfunskjoner... 3 Komme i gang... 4 Pakkens

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL DCP-J125 DCP-J315W Version 0 NOR Brukermanualer og informasjon om hvor du finnerdem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Sikkerhet og juridisk informasjon Hurtigstartguide

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PREMIUM C309H http://no.yourpdfguides.com/dref/4167658

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PREMIUM C309H http://no.yourpdfguides.com/dref/4167658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART PREMIUM C309H. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer