Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: (8) Mottakerbrettforlengelse Trekk brettet ut for å støtte utskriftene. Åpne skuffen når du skriver ut. (9) Innvendig deksel Lukk dette dekselet når du skriver ut på papir. (10) PÅ-knapp Trykk for å slå strømmen av eller på. Viktig! Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen (POWER) er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen (POWER) lyser eller blinker, kan det hende at skriveren ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. Merk Automatisk på/av-funksjon Du kan stille inn skriveren slik at den slår seg på eller av automatisk. - Auto-påslåing (Auto Power On): Slår automatisk på skriveren når data blir sendt fra datamaskinen. Strømlampen (POWER) er av: Strømmen er slått av. - Strømlampen (POWER) lyser grønt: Skriveren er klar til utskrift. - Strømlampen (POWER) blinker grønt: Skriveren gjør seg klar til å skrive ut, eller utskrift pågår. - Alarm -lampen blinker oransje: Det er oppstått en feil, og skriveren er ikke klar til å skrive ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. - Strømlampen (POWER) blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis: Det har oppstått en feil som kan kreve at du kontakter servicesenteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Side 6 av 479 sider Sett bakfra (14) USB-port Sett inn USB-kabelen for å koble skriveren til en datamaskin. Viktig! Ikke berør metalldelene. Ikke koble USBkabelen til eller fra under utskrift. (15) Bakdeksel Ta av for å fjerne fastkjørt papir. (16) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. Sett fra innsiden Hovedkomponenter (17) Blekklamper Lyser eller blinker rødt for å angi statusen til blekktanken. Side 7 av 479 sider Se Kontrollere blekkstatus. (18) Skrivehodeholder Sett inn skrivehodet. (19) Låsehendel for skrivehode Låser skrivehodet på plass. Viktig! Ikke trekk opp denne hendelen etter at du har installert skrivehodet. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skrivehodet og blekktankene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Øverst på siden Skrive ut Videregående veiledning Innhold > Skrive ut Side 8 av 479 sider Feilsøking Skrive ut I denne delen beskrives prosedyren for å skrive ut dokumenter eller bilder. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy- PhotoPrint EX som følger med skriveren. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Skrive ut dokumenter Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Starte forskjellige programmer Solution Menu EX Easy-WebPrint EX Øverst på siden Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 9 av 479 sider Feilsøking C051 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med skriveren. Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skrive ut bilder kant til kant på fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4 x 6 tommer. Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Merk Installer Easy-PhotoPrint EX fra installerings-cd-romen (Setup CD-ROM) hvis det ikke er installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4 x 6 tommer i bakskuffen. Merk Legg vanlig papir i A4- eller Letter-format i kassetten og andre papirstørrelser og -typer i bakskuffen, for eksempel fotopapir. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Start Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu EX. (1) Start Solution Menu EX. Se Solution Menu EX. Klikk her: Solution Menu EX (2) Klikk på (Fotoutskrift (Photo Print)) i menyen Fotoutskrift (Photo Print). Skrive ut bilder (Easy- PhotoPrint EX) Easy-PhotoPrint EX starter, og betjeningsskjermbildet for Fotoutskrift (Photo Print) vises. Side 10 av 479 sider Merk I tillegg til fotoutskrift, kan du bruke funksjoner for å opprette albumer, kalendere og andre fotoelementer. Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. 3. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen der bildene er lagret. (2) Klikk på bildet du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig. Merk Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Hvis du vil oppheve valget av et bilde, klikker du på det i visningsområdet for valgte bilder (Slett importert bilde (Delete Imported Image)) (B). Du kan også bruke (A) og klikker på (Pil ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Videregående Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: veiledning. Du kan ta og skrive ut et bilde fra en video. Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. (3) Klikk på Velg papir (Select Paper). 4. Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Skriver (Printer). (2) Kontroller at Velg automatisk (Automatically Select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Merk Hvis du vil ha mer informasjon om andre innstillinger for Papirkilde (Paper Source), ser du i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) (3) Velg aktuell papirstørrelse og -type i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her velger vi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og aktuell papirtype i Medietype (Media Type). Side 11 av 479 sider Merk Hvis du velger vanlig papir i A4- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten.

3 Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. (4) Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). 5. Velg et oppsett, og start utskriften. (1) Velg layouten for bildet. Her velger vi Kant til kant (full) (Borderless (full)). Forhåndsvisningen vises i det valgte oppsettet, slik at du kan kontrollere ønsket utskriftsresultat. Merk Du kan endre retningen for et bilde eller beskjære bilder du vil skrive ut. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: veiledning. Videregående (2) Klikk på Skriv ut (Print). Merk RESUME/CANCEL -knappen på Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på skriveren eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende at blanke ark mates ut. Du viser skriverstatusovervåkeren ved å klikke på skriverikonet på oppgavelinjen. I Windows Vista eller Windows XP klikker du på ikonet Canon XXX (der " XXX" er navnet på skriveren) på oppgavelinjen. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 12 av 479 sider Øverst på siden Bruke ulike funksjoner i Easy- PhotoPrint EX Videregående veiledning Innhold > Skrive ut > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) > Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Side 13 av 479 sider Fet med feil utskriftskvalitet. (3) Klikk på OK. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om andre skriverdriverfunksjoner, klikker du på Hjelp (Help) eller Videregående Instruksjoner (Instructions) for å vise den elektroniske hjelpen eller manualen: veiledning. Knappen Instruksjoner (Instructions) vises på arkene Hurtigformat (Quick Setup), Hoved (Main) og Vedlikehold (Maintenance) hvis de elektroniske manualene er installert på datamaskinen. Du kan gi de endrede innstillingene navn og legge dem til i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Hvis det er merket av for Skriv alltid ut med gjeldende innstillinger (Always Print with Current Settings), brukes de gjeldende innstillingene fra neste utskriftsjobb og fremover. Det kan være at noen programmer ikke har denne funksjonen. Skrive ut dokumenter Du kan forhåndsvise utskriften for å kontrollere resultatet ved å merke av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing). Ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. Du kan angi detaljerte utskriftsinnstillinger i kategoriene Hoved (Main) eller Utskriftsformat (Page Setup). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående Side 16 av 479 sider veiledning. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) (eller OK) for å starte utskriften. Merk RESUME/CANCEL -knappen på Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på skriveren eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende at blanke ark mates ut. Du viser skriverstatusovervåkeren ved å klikke på skriverikonet på oppgavelinjen. I operativsystemet Windows Vista (heretter kalt "Windows Vista") eller Windows XP klikker du på ikonet Canon XXX (der " XXX" er navnet på skriveren) på oppgavelinjen. Hvis linjene er forskjøvet eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Øverst på siden Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut > Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Side 17 av 479 sider Feilsøking C054 Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Ved hjelp av Easy-WebPrint EX kan du raskt og enkelt skrive ut websider for Internet Explorer. Du kan skrive ut websider som automatisk tilpasses papirbredden uten at kantene på sidene kuttes, eller forhåndsvise og velge websidene du vil skrive ut. Easy-WebPrint EX krever Internet Explorer 7 eller senere. Viktig! Det er ulovlig å gjengi eller redigere opphavsbeskyttet arbeid uten å innehente tillatelse fra rettigsolution Menu Starte programmer fra Solution Menu EX Du kan starte et program fra Solution Menu EX. I tillegg kan du få direkte tilgang til en funksjon i programmet. Følgende prosedyre viser hvordan du starter Solution Menu EX og velger en av funksjonene i EasyPhotoPrint EX, for eksempel Fotoutskrift (Photo Print). 1. Start Solution Menu EX. Dobbeltklikk på (Solution Menu EX) på skrivebordet. Klikk her: Solution Menu EX Merk Dersom fabrikkinnstillingen ikke er blitt endret, starter Solution Menu EX automatisk når du starter datamaskinen. Når du skal starte Solution Menu EX fra Startmenyen, velger du Alle programmer (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX og deretter Solution Menu EX. Hvis hovedskjermbildet for Solution Menu EX ikke vises når du starter Solution Menu EX, høyreklikker du på (tilbehørsikonet) og velger Vis hovedskjerm (Show Main Screen). 2. Velg funksjonen i et program du vil starte. (1) Klikk på menyen Fotoutskrift (Photo Print). (2) Klikk på (Fotoutskrift (Photo Print)). Easy-PhotoPrint EX starter, og betjeningsskjermbildet for Fotoutskrift (Photo Print) vises. Starte forskjellige programmer Merk I tillegg til fotoutskrift, kan du bruke funksjoner for å opprette albumer, kalendere og andre fotoelementer. Hvis du vil ha mer informasjon om operasjonene og funksjonene i Easy-PhotoPrint EX, kan du se Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX). Side 21 av 479 sider Easy-WebPrint EX Når Easy-WebPrint EX installeres, legges det til en verktøylinje i Internet Explorer-skjermbildet. Verktøylinjen er alltid tilgjengelig når Internet Explorer kjører. Merk Installere Easy-WebPrint EX Hvis Easy-WebPrint EX ikke installeres, kan det hende at installasjonsveiledningen for EasyWebPrint EX vises i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Klikk på veiledningen som vises, og følg instruksjonene på skjermen for å installere Easy-WebPrint EX. Du kan også installere Easy-WebPrint EX fra installasjons-cd-romen (Setup CD-ROM). Når du skal installere Easy-WebPrint EX, velger du Easy-WebPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). Internet Explorer 7 eller senere kreves for å installere Easy-WebPrint EX på datamaskinen, og maskinen må være koblet til Internett.

4 Øverst på siden Annen bruk Videregående veiledning Innhold > Annen bruk Side 22 av 479 sider Feilsøking Annen bruk Denne delen presenterer funksjonen for å skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera som er tilkoblet med en USB-kabel. Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Øverst på siden Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Videregående veiledning Innhold > Annen bruk > Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Side 23 av 479 sider Feilsøking C063 Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Du kan koble til den PictBridge-kompatible enheten til denne skriveren med en USB-kabel som er anbefalt av enhetsprodusenten, og skrive ut lagrede bilder direkte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut lagrede bilder via en tilkoblet PictBridgekompatibel enhet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillingene på den PictBridge-kompatible enheten, kan du se i brukerveiledningen som ble levert med enheten. Enheter som kan tilkobles: Alle PictBridge-kompatible enheter kan kobles til denne skriveren, uavhengig av produsent eller modell, så lenge de er i samsvar med PictBridge-standarden. Merk PictBridge er standarden for å skrive ut fotografier direkte uten bruk av datamaskin ved å koble til en enhet, for eksempel et digitalt stillbildekamera, et digitalt videokamera eller en mobiltelefon med kamera. (PictBridge) En enhet med dette merket er PictBridge-kompatibel. Bildedataformat som kan skrives ut: Denne skriveren godtar bilder* tatt med et kamera som er kompatibelt med DCF (Design rule for Camera File system) og PNG-filer. * Kompatibelt med Exif 2.2/2.21 Øverst på siden Legge i papir Videregående veiledning Innhold > Legge i papir Side 24 av 479 sider Feilsøking Legge i papir Denne delen beskriver papirtypene du kan legge i, og hvordan du legger utskriftspapir i kassetten eller bakskuffen. Legge i papir Papirkilder til å legge i papir Legge papir i kassetten Legge papir i bakskuffen Legge i fotopapir Legge i konvolutter Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Øverst på siden Legge i papir Videregående veiledning Innhold > Legge i papir > Legge i papir Side 25 av 479 sider Feilsøking C071 Legge i papir Papirkilder til å legge i papir Legge papir i kassetten Legge papir i bakskuffen Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Papirkilder til å legge i papir Skriveren har to papirkilder for papirmating: en kassett og en bakskuff. Du kan legge papir i hvilken som helst av de to papirkildene, alt etter hvilken sidestørrelse og medietype du velger. Papiret mates fra kassetten eller bakskuffen, avhengig av hvilken sidestørrelse eller medietype du har valgt. Se Medietyper som du kan bruke. Merk Velg riktig sidestørrelse og medietype når du skriver ut. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. Legge papir i Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du legger papir i hver papirkilde, ser du kassetten eller Legge papir i bakskuffen. Legge vanlig papir i kassetten Når du bruker vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format, legger du det i kassetten. Skriveren mater papir fra kassetten automatisk ved kun å velge andre medietyper enn vanlig papir (A4, B5, A5 eller Letter) i utskriftsinnstillingene med skriverdriveren ved utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter papirkildeinnstilling, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Legge fotopapir/konvolutter i bakskuffen Når du bruker fotopapir, legger du det i bakskuffen. Skriveren mater papir fra bakskuffen automatisk ved å velge andre medietyper enn vanlig papir, for eksempel fotopapir, i utskriftsinnstillingene med skriverdriveren under utskrift. Når du bruker vanlig papir i andre formater enn A4, B5, A5 eller Letter, legger du det i bakskuffen. Legge i papir Side 26 av 479 sider Øverst på siden Legge papir i kassetten Videregående veiledning Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Legge papir i kassetten Side 27 av 479 sider Feilsøking C072 Legge papir i kassetten Du kan bare legge vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten. Legg andre papirstørrelser eller -typer i bakskuffen. Se Medietyper som du kan bruke. Merk Tips for utskrift på vanlig papir Vi anbefaler at du skriver ut fotografier på originalt fotopapir fra Canon. Hvis du vil ha mer informasjon om Canon-papir, kan du se Medietyper som du kan bruke. Du kan bruke vanlig kopipapir. Hvis du vil ha informasjon om hvilke papirstørrelser, -vekter og -tykkelser du kan bruke med denne skriveren, kan du se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør papir. Pass på at papirkantene ligger jevnt. Hvis papiret er bøyd, glatter du det ut. Merk Pass på at papirkantene ligger jevnt før du legger i papiret. Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret uten å jevne ut kantene. Hvis papiret er bøyd, tar du tak i de bøyde hjørnene og bøyer papiret forsiktig i motsatt retning til det ligger helt flatt. Feilsøking i den Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du retter ut krøllet papir, kan du se i elektroniske manualen: Videregående veiledning. 2. Klargjør kassetten. (1) Trekk kassetten ut av skriveren. (2) Ta dekselet av kassetten. (3) Trekk tappen (A) mot deg for å frigjøre og utvide kassetten. Legge papir i kassetten Side 28 av 479 sider 3. Legg i papir. (1) Skyv papirføreren (B) for å justere den i henhold til sidestørrelsesmerket. Papirføreren (B) stanser når den er på linje med det tilsvarende merket for sidestørrelsen. (2) Legg papirbunken MED UTSKRIFTSSIDEN NED og FORKANTEN LENGST INN, og legg papirbunken inntil høyre side av kassetten. Merk Det kan hende at det er et lite åpent rom mellom papirføreren (B) og papirbunken. (3) Skyv papirføreren (C) til venstre slik at den ligger helt jevnt med siden av papirbunken. Merk Ikke legg i så mye papir at det går over grensemerket (D). Legge papir i kassetten Side 29 av 479 sider (4) Sett dekselet på kassetten. (5) Sett kassetten inn i skriveren. Skyv kassetten helt inn i skriveren. (E) Kassetten stikker litt ut fra skriveren når den er satt inn riktig. Legge papir i kassetten Merk Ikke brukt makt for å få kassetten lenger inn i skriveren.

5 Da kan skriveren eller kassetten bli skadet. Side 30 av 479 sider 4. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Merk Når papir er lagt i Velg aktuell papirstørrelse og -type i Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) og Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Se Skrive ut dokumenter. Øverst på siden Legge papir i bakskuffen Videregående veiledning Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Legge papir i bakskuffen Side 31 av 479 sider Feilsøking C073 Legge papir i bakskuffen Du kan legge i fotopapir eller konvolutter i bakskuffen. Legge i fotopapir Viktig! Hvis du skjærer vanlig papir i små størrelser, for eksempel 10 x 15 cm / 4 x 6 tommer, 101,6 x 203,2 mm / 4 x 8 tommer, 13 x 18 cm / 5 x 7 tommer og 55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 tommer (kortstørrelse), for å utføre en prøveutskrift, kan det føre til papirstopp. 1. Klargjør papir. Se trinn 1 under Legge papir i kassetten. Pass på at papirkantene ligger jevnt. Hvis papiret er bøyd, glatter du det ut. 2. Legg i papir. (1) Åpne papirstøtten, og dra den ut. (2) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (3) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg papiret midt i bakskuffen MED UTSKRIFTSSIDEN VENDT MOT DEG. (4) Skyv papirførerne (A) for å justere dem i henhold til begge sider av papirbunken. Ikke skyv for hardt i papirførerne. Det kan hende at papiret ikke mates som det skal. Legge papir i bakskuffen Side 32 av 479 sider Viktig! Legg alltid i papir i stående retning (B). Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret i liggende retning (C). Merk Ikke legg i så mye papir at det går over grensemerket (D). Merk Når papir er lagt i Velg aktuell papirstørrelse og -type i Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) og Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Se Skrive ut dokumenter. Legge papir i bakskuffen Øverst på siden Side 33 av 479 sider Legge i konvolutter Videregående veiledning Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Legge papir i bakskuffen > Legge i konvolutter Side 34 av 479 sider Feilsøking C074 Legge i konvolutter Du kan skrive ut på konvolutter av typen European DL og US #10. Adressen blir automatisk rotert og skrevet ut i konvoluttretningen hvis skriverdriveren har riktige innstillinger. Viktig! Ikke bruk følgende konvolutter. Disse kan blokkere skriveren eller forårsake at den ikke lenger fungerer som den skal. - Konvolutter med preget eller behandlet overflate - Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) - Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet 1. Klargjør konvolutter. Trykk ned alle fire hjørner og kanter på konvoluttene for å rette dem ut. Hvis konvoluttene er bøyd, holder du dem i de motsatte hjørnene og bøyer dem forsiktig i motsatt retning. Hvis hjørnet på konvoluttklaffen er brettet, glatter du det ut. Bruk en penn til å trykke forkanten i innsettingsretningen flat og gjøre bretten skarpere. Illustrasjonene ovenfor viser konvoluttens forkant sett fra siden. Viktig! Konvoluttene kan sette seg fast i skriveren hvis de ikke er helt flate eller hvis kantene ikke ligger jevnt. Forsikre deg om at ingen konvolutter er mer bøyd eller oppblåst enn 3 mm / 0,1 tomme. 2. Legg i konvolutter. (1) Åpne papirstøtten, og dra den ut. Se (1) under trinn 2 i Legge i fotopapir. (2) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Se (2) under trinn 2 i Legge i fotopapir. Legge i konvolutter (3) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg konvoluttene midt i bakskuffen MED ADRESSESIDEN VENDT MOT DEG. Den brettede klaffen på konvolutten vender ned mot venstre side. Opptil 10 konvolutter kan legges i om gangen. Side 35 av 479 sider (4) Skyv papirførerne (A) for å justere dem i henhold til begge sider av konvoluttene. Ikke skyv for hardt i papirførerne. Da kan det hende at konvoluttene ikke mates som de skal. (B) Bakside (C) Adresseside Merk Ikke legg i så mange konvolutter at det går over merket for kapasitet (D). 3. Angi innstillingene med skriverdriveren. (1) Velg Konvolutt (Envelope) i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). (2) Velg DL-konv. (DL Env.) eller Comm. Konv. #10 (Comm. Env. #10) i vinduet Konvoluttstørrelseinnstilling (Envelope Size Setting). (3) Velg Liggende (Landscape) i Retning (Orientation). Viktig! Hvis du ikke angir konvoluttstørrelse eller retning på riktig måte, skrives adressen ut opp ned eller dreid 90 grader. Merk Hvis utskriften er opp ned, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper og velger Envelope i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Deretter merker du av for Roter 180 Legge i konvolutter grader (Rotate 180 degrees) i Tilleggsfunksjoner (Additional Features). Se Skrive ut dokumenter for å få mer informasjon om innstillinger for skriverdriveren. Side 36 av 479 sider Øverst på siden Medietyper som du kan bruke Videregående veiledning Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Medietyper som du kan bruke Side 37 av 479 sider Feilsøking C075 Medietyper som du kan bruke Velg papir som er egnet for utskrift, for å oppnå best utskriftsresultat. Canon tilbyr ulike papirtyper som gjør det morsomt å skrive ut, for eksempel klistremerker og papir for bilder eller dokumenter. Vi anbefaler at du bruker papir som leveres av Canon, for å skrive ut viktige bilder. Medietyper Papir som er tilgjengelig i handelen Vanlig papir (inkludert resirkulert papir) - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Vanlig papir (Plain Paper) - Papirkapasitet Bakskuff: Omtrent 150 ark *1 Kassett: Omtrent 150 ark for A4, B5, A5 og Letter / 8,5" x 11" - Kapasitet for papirutmatingsbrett Omtrent 50 ark *1 Du kan bare legge vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format når Bakskuff (Rear tray) er valgt under Papirkildeinnstilling for vanlig papir (Paper Source setting for Plain Paper). Merk Det kan hende at papiret ikke mates riktig ved maksimumskapasiteten, avhengig av papirtype eller miljøforhold (svært høy eller svært lav temperatur eller fuktighet). I slike tilfeller må du redusere papirmengden som du legger inn om gangen, til mindre enn halvparten (100 % resirkulert papir kan brukes). Konvolutter - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Konvolutt (Envelope) - Papirkapasitet Bakskuff: 10 konvolutter - Kapasitet for papirutmatingsbrett Du bør ta ut den forrige konvolutten fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover.

6 Merk Hvis du mater konvolutter fra kassetten, kan det skade skriveren. Legg det alltid i bakskuffen. Papir levert av Canon Du finner mer informasjon om hvilken side det skal skrives ut på og merknader om hvordan du håndterer papir, i instruksjonsveiledningen som følger med papiret. Du finner opplysninger om tilgjengelige papirstørrelser på vårt webområde. Merk Modellnummeret på papir som leveres fra Canon, vises i parentes. Enkelte typer Canon-papir selges kanskje ikke i ditt land / din region. Papir selges ikke etter modellnummer i USA. Kjøp papir basert på navn. Hvis du vil angi sidestørrelse og medietype når du skal skrive ut bilder som er lagret på en PictBridge Videregående -kompatibel enhet eller mobiltelefon, må du se i den elektroniske manualen: Medietyper som du kan bruke veiledning. Side 38 av 479 sider For fotoutskrifter: Photo Paper Pro Platinum <PT-101> / Fotopapir, Pro Platinum <PT-101> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Photo Paper Pro Platinum Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Glossy Photo Paper Photo Paper Glossy <GP-502> / Fotopapir, glanset <GP-502> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Glossy Photo Paper Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> / Plusfotopapir, glanset <PP-201> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Photo Paper Plus Glossy II Photo Paper Plus Semi-Gloss <SG-201> / Plusfotopapir, halvglanset <SG-201> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Photo Paper Plus Semi-gloss Matte Photo Paper <MP-101> / Fotopapir, matt <MP-101> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Matte Photo Paper - Papirkapasitet Bakskuff: 10 ark for A4, Letter / 8.5" x 11", 13 x 18 cm / 5" x 7", og 20 x 25 cm / 8" x 10" 20 ark for 10 x 15 cm / 4" x 6" - Kapasitet for papirutmatingsbrett Du bør ta ut det forrige utskriftsarket fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover. Merk Hvis du mater dette papiret fra kassetten, kan det skade skriveren. Legg det alltid i bakskuffen. Når du legger inn papir i bunker, kan det hende at utskriftssiden blir merket når det mates eller at papir ikke mates som det skal. I så fall må du legge i ett ark om gangen (unntatt for Matte Photo Paper <MP-101>). For utskrift av forretningsdokumenter: High Resolution Paper <HR-101N> / Høyoppløsningspapir <HR-101N> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: High Resolution Paper - Papirkapasitet Bakskuff: 80 ark - Kapasitet for papirutmatingsbrett 50 ark Merk Hvis du mater dette papiret fra kassetten, kan det skade skriveren. Legg det alltid i bakskuffen. Medietyper som du kan bruke For å lage egne utskrifter: Side 39 av 479 sider T-Shirt Transfers <TR-301> / T- skjorteoverføringsark <TR-301> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: T-skjorteoverføringsark (T-Shirt Transfers) Photo Stickers <PS-101> / Fotoklistremerker <PS-101> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Glossy Photo Paper - Papirkapasitet Bakskuff: 1 ark - Kapasitet for papirutmatingsbrett Du bør ta ut det forrige utskriftsarket fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover. Merk Hvis du mater dette papiret fra kassetten, kan det skade skriveren. Legg det alltid i bakskuffen. Du kan enkelt angi utskriftsinnstillinger med Easy-PhotoPrint EX, som finnes på installerings-cd-rom-en (Setup CD-ROM). Installer denne programvaren på datamaskinen. Sidestørrelser Du kan bruke følgende sidestørrelser. Merk Du kan legge vanlig papir i følgende formater i kassetten: A4, B5, A5, og Letter Du kan ikke legge vanlig papir i andre formater i kassetten. Legg dem i bakskuffen. Standardstørrelser: Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,50 x 11,00 tommer) Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,50 x 14,00 tommer) A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 tommer) A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 tommer) B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 tommer) 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 tommer) 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 tommer) 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 tommer) 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 tommer) L (89,0 x 127,0 mm / 3,50 x 5,00 tommer) 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 tommer) Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94 x 5,83 tommer) Hagaki 2 (200,0 x 148,0 mm / 7,87 x 5,83 tommer) Comm. Konv. #10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 tommer) DL-konv. (110,0 x 220,0 mm / 4,33 x 8,66 tommer) Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 tommer) Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 tommer) Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13 x 9,25 tommer) Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 tommer) Kort (55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 tommer) Wide (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 tommer) Ikke-standardiserte størrelser: Du kan også angi en egendefinert størrelse innenfor følgende område. Minimumsstørrelse: 55,0 x 91,0 mm / 2,17 x 3,58 tommer (bakskuff) Maksimumsstørrelse: 215,9 x 676,0 mm / 8,50 x 26,61 tommer (bakskuff) Medietyper som du kan bruke Side 40 av 479 sider Papirvekt 17 til 28 pund / 64 til 105 g/m 2 (bortsett fra Canon-papir) Ikke bruk tyngre eller lettere papir (bortsett fra for Canon-papir) da dette kan føre til papirstopp i skriveren. Merknader om oppbevaring av papir Ta bare ut det nødvendige antallet ark fra pakken, rett før du skriver ut. For å unngå at papiret bøyes når du ikke skriver ut bør du legge ubrukt papir tilbake i emballasjen og oppbevare det på et flatt underlag. Oppbevar det på et sted der det ikke utsettes for varme, fuktighet eller direkte sollys. Merknader om papir for kant til kant-utskrift på helside Dupleksutskrift er ikke tilgjengelig for helsides kant til kant-utskrift. Kant til kant-utskrift på helside er ikke tilgjengelig for papir i formatene A5, B5 og Legal eller konvolutter. Du kan bruke vanlig papir for kant til kant-utskrift på helside. Dette kan imidlertid føre til dårligere utskriftskvalitet. Vi anbefaler at du bruker vanlig papir for en prøveutskrift. Øverst på siden Medietyper som du ikke kan bruke Videregående veiledning Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Medietyper som du ikke kan bruke Side 41 av 479 sider Feilsøking C076 Medietyper som du ikke kan bruke Ikke bruk papirtypene nedenfor. Bruk av slikt papir vil ikke bare føre til utilfredsstillende resultater, men det kan også føre til at papiret setter seg fast i skriveren, eller at skriveren ikke virker som den skal.

7 Brettet, bøyd eller krøllet papir Fuktig papir ) Papir som er for tykt (veier mer enn 28 pund / 105 g/m, bortsett fra Canon-papir) Papir som er tynnere enn et postkort, inkludert vanlig papir eller notisbokpapir som er kuttet til en liten størrelse (ved utskrift på papir som er mindre enn A5) Postkort med bilder Postkort med pålimte fotografier eller klistremerker Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) Konvolutter med preget eller behandlet overflate Papir som er for tynt (veier mindre enn 17 pund / 64 g/m 2 2 Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet Alle typer papir med hull Papir som ikke er rektangulært Papir som er festet sammen med stifter eller lim Selvklebende papir Papir som er dekorert med glitter e.l. Øverst på siden Rutinemessig vedlikehold Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold Side 42 av 479 sider Feilsøking Rutinemessig vedlikehold I denne delen beskrives det hvordan du skifter ut blekktanker når de går tom for blekk, hvordan du rengjør skriveren når utskriften er svak og hva du kan gjøre hvis papir ikke mates som det skal. Skifte ut en blekktank Fremgangsmåte for utskifting Kontrollere blekkstatus Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Skrive ut dysesjekkmønsteret Undersøke dysesjekkmønsteret Rengjøre skrivehodet Dyprense skrivehodet Justere skrivehodet Rengjøre papirmaterullen Rengjøre kassettkontaktene Åpne Vedlikehold-skjermbildet Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper Øverst på siden Skifte ut en blekktank Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Skifte ut en blekktank Side 43 av 479 sider Feilsøking C091 Skifte ut en blekktank Når det er lite blekk igjen, eller hvis det oppstår feil, blinker feilen. Se "Fire blink:" under "Alarmlampen lyser oransje" under Videregående veiledning, og gjør det som er nødvendig. Alarm -lampen oransje for å varsle deg om Feilsøking i den elektroniske manualen: Merk Hvis du vil ha informasjon om kompatible blekktanker, ser du i den trykte veiledningen: gang. Hvis utskriften er svak eller det oppstår hvite felt til tross for at det er nok blekk, ser du utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige. Komme i Når Fremgangsmåte for utskifting Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal skifte ut blekktankene. Viktig! Håndtering av blekk Når du fjerner en blekktank, må du sette inn en ny umiddelbart. Du må ikke la skriveren stå uten blekktanker. Bruk nye blekktanker ved utskifting. Hvis du installerer brukte blekktanker, kan dysene bli tette. Med slike blekktanker vil skriveren heller ikke kunne gi riktig informasjon om når det er på tide å skifte ut blekktankene. Når en blekktank er installert, må du ikke ta den ut av skriveren og la den være ubeskyttet. Det vil føre til at blekktanken tørker ut, og det kan være at skriveren ikke vil fungere som den skal når blekktanken settes inn igjen. For å opprettholde optimal utskriftskvalitet bør du ikke la blekktanken stå ubrukt i mer enn seks måneder etter første gangs bruk. Merk Det kan hende at fargeblekk forbrukes også når du skriver ut et svart-hvitt-dokument, eller når utskrift i svart-hvitt er angitt. Alle blekktyper forbrukes også i den vanlige rengjøringen og dyprensingen av skrivehodet, noe som kan være nødvendig for å opprettholde ytelsen til skriveren. Når blekktanken har gått tom for blekk, må den skiftes ut umiddelbart. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tips til hvordan du bruker skriveren Pass på at strømmen er slått på, og åpne papirutmatingsbrettet forsiktig. Åpne toppdekslet. Skrivehodeholderen flyttes til utskiftingsposisjonen. Skifte ut en blekktank Side 44 av 479 sider Forsiktig! Du må ikke berøre skrivehodeholderen for å stoppe eller flytte den med makt. Ikke berør skrivehodeholderen før den har stoppet helt. Viktig! Ikke plasser gjenstander på toppdekselet. Disse vil falle ned i bakskuffen når toppdekselet åpnes, noe som fører til feil på skriveren. Du må ikke ta på metalldelene eller andre deler inne i skriveren. Hvis toppdekselet står åpent i mer enn ti minutter, flyttes skrivehodeholderen til høyre side. I så fall lukker du toppdekselet og åpner det igjen. Ikke åpne det innvendige dekselet (A) når du skifter blekktank. Hvis det innvendige dekselet (A) er åpent etter at du har skiftet blekktank, må du lukke det. 3. Fjern blekktanken der lampen blinker raskt. Trykk på knappen (B), og trekk blekktanken opp og ut. Du må ikke røre låsehendelen for skrivehodet (C). Viktig! Behandle blekktanken forsiktig for å unngå flekker på klær og annet. Kast den tomme blekktanken i samsvar med lokale lover og forskrifter for avfallsdeponering. Merk Ikke fjern mer enn to blekktanker om gangen. Sørg for å skifte ut én blekktank om gangen når du skifter ut to eller flere blekktanker. Hvis du ønsker informasjon om blinkehastighetene til blekklamper, ser du Kontrollere blekkstatus. 4. Klargjør den nye blekktanken. (1) Pakk ut en ny blekktank, fjern den oransje teipen fullstendig ( ), og fjern Skifte ut en blekktank deretter beskyttelsesfilmen ( ) fullstendig. Side 45 av 479 sider Viktig! Vær forsiktig når du håndterer blekktankene. Ikke utsett dem for mye trykk eller mist dem. Hvis det sitter igjen oransje tape på det L-formede luftehullet (D), kan det lekke blekk, eller det kan hende at skriveren ikke skriver ut som den skal. (2) Hold blekktanken med den oransje beskyttende korken (E) pekende oppover, samtidig som du passer på å ikke blokkere det L-formede luftehullet (D). (3) Vri den oransje beskyttende korken langsomt (E) 90 grader sidelengs for å fjerne den. Skifte ut en blekktank Viktig! Ikke klem på sidene av blekktanken. Hvis du klemmer på sidene av blekktanken, og det Lformede luftehullet (D) er blokkert, kan det lekke blekk. Ikke ta på innsiden av den oransje beskyttende korken (E) eller den åpne blekkporten (F). Da kan du få blekkflekker på hendene. Ikke sett den beskyttende korken (E) på igjen når du har tatt den av. Kast den i henhold til lokale lover og forskrifter for avfallsdeponering. Side 46 av 479 sider 5. Sett inn den nye blekktanken. (1) Sett fronten av blekktanken inn i skrivehodet på skrå.

8 Pass på at blekktanken er plassert i henhold til etiketten. (2) Trykk på merket på blekktanken inntil den klikker på plass. Kontroller at blekklampen lyser rødt. Viktig! Du kan ikke skrive ut hvis blekktanken er satt inn i feil posisjon. Pass på at du setter inn blekktanken i riktig posisjon, slik det er angitt på etiketten på skrivehodeholderen. Du kan ikke skrive ut hvis ikke alle blekktankene er satt inn. Pass på at du setter inn alle blekktankene. 6. Lukk toppdekselet. Merk Hvis Alarm -lampen fortsatt blinker oransje når toppdekselet er lukket, ser du "Alarmlampen lyser oransje" under " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når du begynner å skrive ut etter at blekktanken er skiftet ut, begynner skriveren å rengjøre skrivehodet automatisk. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av skrivehodet. Strømlampen (POWER) blinker grønt mens rengjøringen pågår. Hvis linjer skrives ut forskjøvet eller skrivehodet ikke er riktig plassert, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Skifte ut en blekktank Side 47 av 479 sider Øverst på siden Kontrollere blekkstatus Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Skifte ut en blekktank > Kontrollere blekkstatus Side 48 av 479 sider Feilsøking C092 Kontrollere blekkstatus Du kan kontrollere blekkstatus på blekklampene på dataskjermen. Med blekklampene Pass på at strømmen er slått på, og åpne papirutmatingsbrettet forsiktig. Åpne toppdekslet. Se trinn 2 i Fremgangsmåte for utskifting. Kontroller blekklampene. Åpne toppdekselet etter at du har kontrollert status for blekklampen. Blekklampen lyser Blekktanken er satt inn riktig. Blekklampen blinker Blinker langsomt (ca. hvert 3. sekund)... Gjentas Det begynner å bli tomt for blekk. Gjør klar en ny blekktank. Blinker raskt (ca. hvert sekund).... Gjentas - Blekktanken er satt inn i feil posisjon. Eller - Det er tomt for blekk. Kontroller at blekktanken er satt inn i riktig posisjon, slik det er angitt på etiketten på skrivehodeholderen. Hvis lampen blinker selv om posisjonen er riktig, er det oppstått en feil, og skriveren kan ikke skrive ut. Kontroller alarmlampen på skriveren. Se i Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Blekklampen lyser ikke Blekktanken er ikke installert riktig, eller funksjonen for registrering av blekknivå er deaktivert. Hvis på blekktanken inntil den klikker på blekktanken ikke er installert på riktig måte, trykker du på merket plass. Hvis den ikke klikker på plass, kontrollerer du at den oransje beskyttelseshetten er fjernet fra undersiden av blekktanken. Hvis blekklampen fremdeles ikke lyser etter at du har satt inn blekktanken igjen, har det oppstått en feil, og skriveren kan ikke skrive ut. Kontroller alarmlampen på skriveren. Kontrollere blekkstatus Se i Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Side 49 av 479 sider Med skjermen på datamaskinen Du kan kontrollere blekkstatusen ved hjelp av skriverstatusovervåkeren. Det vises et symbol i området (A) hvis det finnes informasjon om gjenværende blekknivå. Eksempel: Det begynner å bli tomt for blekk. Gjør klar en ny blekktank. Merk Det kan hende at en feilmelding vises under utskriften. Kontroller meldingen, og gjør det som er nødvendig. Følg fremgangsmåten nedenfor for å åpne bekreftelsesskjermbildet Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper. Klikk på Vis skriverstatus (View Printer Status) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Kontroller informasjonen om blekktanken ved å klikke på menyen Blekkinformasjon (Ink Details). Merk Under utskrift kan du også vise skriverstatusovervåkeren ved å klikke på skriverikonet på XXX" er navnet oppgavelinjen. I Windows Vista eller XP klikker du på ikonet Canon XXX (der " på skriveren) på oppgavelinjen. Øverst på siden Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Side 50 av 479 sider Feilsøking C093 Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Hvis utskriftsresultatene er uklare eller fargene ikke skrives ut riktig, er sannsynligvis skrivehodedysene tette. Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut dysesjekkmønsteret, kontrollere tilstanden for skrivehodedysen og deretter rengjøre skrivehodet. Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller hvis utskriftsresultatene på annen måte er utilfredsstillende, kan du forbedre utskriftskvaliteten ved å justere skrivehodeposisjonen. Viktig! Ikke skyll eller tørk av skrivehodet og blekktankene. Dette kan forårsake problemer med skrivehodet og blekktankene. Merk Før du utfører vedlikehold Kontroller at den oransje beskyttelsestapen ikke blir sittende igjen på blekktanken. Se i Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Åpne toppdekselet, og kontroller at alle lampene på blekktankene lyser rødt. Hvis dette ikke er tilfellet, ser du Kontrollere blekkstatus og utfører tiltakene som er nødvendige. Hvis du øker utskriftskvaliteten i innstillingene for skriverdriveren, kan du forbedre utskriftsresultatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Hvis utskriften er uklar eller ujevn: Trinn 1 Se Skrive ut dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis det mangler linjer eller vannrette hvite striper vises i mønsteret: Når du har rengjort skrivehodet, skriver du ut og undersøker dysesjekkmønsteret. Trinn 2 Se Rengjøre skrivehodet. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort skrivehodet to ganger: Trinn 3 Se Dyprense skrivehodet. Merk Hvis du har fulgt fremgangsmåten til og med til trinn 3, og problemet fortsatt ikke er løst, slår du av strømmen og dyprenser skrivehodet igjen etter 24 timer. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret. Når utskriftsresultatene ikke er jevne, for eksempel hvis rette linjer er forskjøvet: Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Se Justere skrivehodet.

9 Side 51 av 479 sider Øverst på siden Skrive ut dysesjekkmønsteret Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Side 52 av 479 sider Feilsøking > Skrive ut dysesjekkmønsteret C094 Skrive ut dysesjekkmønsteret Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Du må klargjøre følgende: et vanlig papirark i A4- eller Letter-størrelse Merk Hvis det er lite blekk igjen, skrives ikke dysesjekkmønsteret ut riktig. Skift ut blekktanken som har lite blekk. Se Skifte ut en blekktank. Skrive ut dysesjekkmønsteret uten datamaskin Du kan også skrive ut dysesjekkmønsteret fra selve skriveren ved hjelp av knappen. RESUME/CANCEL - 1. Kontroller at strømmen er slått på og ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 3. Hold nede FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) -knappen til strømlampen (POWER) blinker grønt to ganger. Slipp deretter knappen. Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. Undersøk dysesjekkmønsteret, og gjør det som er nødvendig. Se trinn 1 under Undersøke dysesjekkmønsteret Kontroller at strømmen er slått på. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper. Skriv ut dysesjekkmønsteret. (1) Klikk på kategorien Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Dysesjekk (Nozzle Check). Skrive ut dysesjekkmønsteret Side 53 av 479 sider (3) Kontroller meldingen og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. Merk Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du skriver ut dysesjekkmønsteret. 6. Undersøk dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Øverst på siden Undersøke dysesjekkmønsteret Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige dysesjekkmønsteret > Undersøke Side 54 av 479 sider Feilsøking C095 Undersøke dysesjekkmønsteret Undersøk dysesjekkmønsteret, og rengjør skrivehodet hvis det er nødvendig. 1. Kontroller om det mangler linjer i mønsteret (1) eller om det finnes vannrette hvite striper i mønsteret (2). Hvis det mangler linjer i mønsteret (1): Rengjør skrivehodedysene for blekkgruppen Svart (Black) (PGBK). (A) Bra (B) Dårlig (linjer mangler) Hvis det finnes vannrette hvite striper i mønsteret (2): Rengjør skrivehodedysen for blekkgruppen Farge (Color) (C, M, Y, BK). (A) Bra (B) Dårlig (det finnes vannrette hvite striper) Hvis det mangler linjer i mønsteret (1) og det også finnes vannrette hvite striper i mønsteret (2): Rengjør skrivehodedysen for blekkgruppen Alle farger (All Colors). 2. Gjør det som er nødvendig. Når rengjøring ikke er nødvendig: Klikk på Avslutt (Exit) i dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) for å avslutte undersøkelsen av dysesjekkmønsteret. Når rengjøring er nødvendig (1) Klikk på Rengjør (Cleaning). Undersøke dysesjekkmønsteret Side 55 av 479 sider (2) Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. Følg fremgangsmåten fra (3) i trinn 5 under Rengjøre skrivehodet for å rengjøre skrivehodet. Øverst på siden Rengjøre skrivehodet Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Side 56 av 479 sider Feilsøking > Rengjøre skrivehodet C096 Rengjøre skrivehodet Rengjør skrivehodet hvis det mangler linjer eller det finnes horisontale hvite striper i dysesjekkmønsteret du har skrevet ut. Rengjøring renser dysene slik at skrivehodets funksjonalitet gjenopprettes. Det blir brukt en del blekk ved rengjøringen av skrivehodet, så du bør bare rengjøre skrivehodet når det er nødvendig. Du må klargjøre følgende: et vanlig papirark i A4- eller Letter-størrelse Merk Rengjøre skrivehodet uten en datamaskin Du kan også rengjøre skrivehodet (skrivehodedysene på alle fargeblekktankene) fra selve skriveren ved hjelp av RESUME/CANCEL -knappen. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Hold nede FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) -knappen til strømlampen (POWER) blinker grønt én gang. Slipp deretter knappen. Skriveren begynner å rengjøre skrivehodet. Når strømlampen (POWER) blinker og deretter lyser grønt, er rengjøringen fullført. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere tilstanden for skrivehodet. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis du klikker på Rengjør (Cleaning) i dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) som vises når du har skrevet ut dysesjekkmønsteret (se Når rengjøring er nødvendig ), starter skriveren rengjøring av skrivehodet. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten, gå deretter til (3) i trinn Kontroller at strømmen er slått på. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper. Rengjør skrivehodet.

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken ip4600 series Elektronisk manual Стр. 1 из 401 стр. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken MC-2993-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 QL-800 Hurtigstartguide (norsk) Etikettskriver QL-800 Trykt i Kina D00N1J001 Hurtigstartguide (norsk) Takk for at du kjøpte QL-800! Les produktsikkerhetsguiden først,

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO NPD4134-01 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Norsk. Installasjonsveiledning for Lexmark Forms Printer 2400 Series / Komme i gang. Dette følger med skriveren

Norsk. Installasjonsveiledning for Lexmark Forms Printer 2400 Series / Komme i gang. Dette følger med skriveren Installasjonsveiledning for Lexmark Forms Printer 2400 Series / Komme i gang Dette følger med skriveren Installasjonsveiledning / komme i gang Brukerhåndbok Registreringskort Norsk Strømkabel Fargebåndskassett

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON B-500DN http://no.yourpdfguides.com/dref/558970

Din bruksanvisning EPSON B-500DN http://no.yourpdfguides.com/dref/558970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON B-500DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON B-500DN i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO NPD4134-00 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-JX210P

Din bruksanvisning CANON FAX-JX210P Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer