Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Se Legge i film. (11) Filmadapterenhetlampe Belyser filmen når du skanner den. (12) Infrarød port Bruk denne porten for å skrive ut fra en mobiltelefon via infrarød kommunikasjon. Se Skrive ut bilder fra en enhet for trådløs kommunikasjon. (13) Direkteutskriftsport Koble til en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalkamera eller Bluetooth-enheten BU-30* (tilleggsutstyr), når du skal skrive ut direkte. Se Skrive ut bilder direkte fra digitalkameraet eller mobiltelefonen Du kan også koble en USB-flashstasjon til denne porten.. Se Sette inn USB-flashstasjonen. * I enkelte land og områder er ikke Bluetoothenheten tilgjengelig på grunn av nasjonale eller regionale lover og forskrifter. Kontakt servicesenteret hvis du ønsker mer informasjon. Advarsel! Ikke koble annet utstyr enn PictBridge-kompatible enheter, BU-30 Bluetooth-enheter og USB -flashstasjoner til direkteutskriftsporten på maskinen. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på maskinen. Viktig! Ikke berør metalldelene. Ikke bruk en USB-kabel som er lengre enn ca. 3 meter / 10 fot når du skal koble en PictBridge-kompatibel enhet til maskinen, da dette kan ha innvirkning på bruken av andre eksterne enheter. (14) Kassett Legg vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i maskinen. Sette inn minnekortet. (25) Kortspordeksel Åpne for å sette inn et minnekort. Se Sette inn minnekortet. (26) Innvendig deksel Lukk dette dekselet når du skriver ut på papir. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skrivehodet og blekktankene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Betjeningspanel * På illustrasjonen nedenfor lyser alle knappene på betjeningspanelet for oversiktens skyld. Bortsett fra PÅ-knappen, er det ellers bare tilgjengelige knapper som lyser. (1) PÅ-knapp Hovedkomponenter Slår strømmen av eller på. Før du slår på strømmen, må du kontrollere at dokumentdekselet er lukket. Side 8 av 1162 sider Viktig! Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen (POWER) er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen (POWER) lyser eller blinker, kan det hende at maskinen ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. (2) HJEM (HOME)-knapp Brukes når du vil vise skjermbildet HJEM (HOME). Se Velge menyer i skjermbildet HJEM (HOME). (3) Tilbake-knapp LCD-skjermen går tilbake til forrige skjermbilde. (4) Funksjon (Function)-knapper Brukes når du vil velge menyene i skjermbildet HJEM (HOME) eller å velge en funksjonsmeny som vises nederst på LCDskjermen. Se Velge en meny eller et innstillingselement. (5) LCD-skjerm Viser meldinger, menyelementer og driftsstatus. Du kan også forhåndsvise bilder på LCD-skjermen før utskrift. Merk LED-skjermen og knappene på betjeningspanelet slutter å lyse hvis maskinen ikke betjenes i løpet av omtrent fem minutter. Hvis du vil aktivere skjermen på nytt, trykker du på en hvilken som helst knapp, bortsett fra PÅ -knappen. Da vil LCD-skjermen slå seg på, og tilgjengelige knapper vil lyse. Når du utfører en utskriftsoperasjon fra datamaskinen, vil også LCD-skjermen vises slik den var før den slo seg av. (6) Åpne LCD-knapp Trykk for å heve LCD-skjermen. (7) Svart-knapp Starter kopiering, skanning osv. i svart/hvitt. (8) Farge-knapp Starter utskrift, kopiering eller skanning i farger. (9) Stopp-knapp Avbryter en utskrifts-, kopierings- eller skannejobb. (10) [+][-]-knapper Angir hvor mange eksemplarer som skal kopieres eller skrives ut. (11) Wi-Fi-lampe Lyser eller blinker blått for å angi status for trådløst LAN. Lyser: Trådløst LAN aktivt (Wireless LAN active) er valgt. Blinker: Skriver ut eller skanner gjennom trådløst LAN. Blinker også når skriveren søker etter tilgangspunkt for trådløst LAN under konfigurering og når den kobler seg til tilgangspunktet. (12) Alarmlampe Lyser eller blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk. (13) Strømlampe (POWER) Blinker og lyser blått når strømmen er slått på. (14) OK-knapp Fullfører valget av et meny- eller innstillingselement. Løser en feil mens utskrift pågår eller gjenopptar maskinens normale drift etter at du har fjernet fastkjørt papir. (15) Knappene,, og (blahjulet) Hovedkomponenter Brukes til å velge en meny eller et innstillingselement. Side 9 av 1162 sider Se Bruke betjeningspanelet. Merk Når du trykker på knappene på betjeningspanelet, genererer maskinen tastelyder, eller alarmlyder om nødvendig. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du stiller inn lydvolumet, kan du se Maskininnstillinger. Øverst på siden Bruke menyene på LCD-skjermen Videregående veiledning Innhold > Oversikt over maskinen > Bruke menyene på LCD-skjermen Side 10 av 1162 sider Feilsøking C002 Bruke menyene på LCD-skjermen Du kan bruke maskinen til å skrive ut bilder fra et minnekort eller en USB-flashstasjon, lage kopier eller skanne originaler uavhengig av en datamaskin. Du kan også dra nytte av de ulike funksjonene i maskinen ved hjelp av menyskjermbildet og innstillingsskjermbildet på LCD-skjermen. Denne delen beskriver grunnleggende betjening av menyer i skjermbildet HJEM (HOME) samt hvordan du angir innstillingene som kreves for utskrifter. Bruke betjeningspanelet Velge menyer i skjermbildet HJEM (HOME) Velge en meny eller et innstillingselement Andre handlinger Bruke betjeningspanelet Hvilke knapper som lyser på betjeningspanelet, avhenger av hvilket skjermbilde som vises. For å gjøre betjeningen enklere er det bare tilgjengelige knapper for det aktuelle skjermbildet som lyser. Du velger en knapp ved å trykke lett på den med fingertuppen. Viktig! Merknader til hvordan du bruker betjeningspanelet Ikke plasser gjenstander (spesielt metallgjenstander eller fuktige gjenstander) på betjeningspanelet. Det kan gjøre at maskinen ikke fungerer som den skal. Edelt metall, slik som ringer og armbånd, kan forårsake funksjonsfeil. Når du bruker betjeningspanelet, må du holde slikt metall minst 2 cm / 0,8 tommer borte fra betjeningspanelet.

3 Merk Knappene på betjeningspanelet slutter å lyse hvis maskinen ikke betjenes i løpet av omtrent fem minutter. Hvis du vil aktivere skjermen påmaskininnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om innst. for trådløst LAN, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Velge en meny eller et innstillingselement Når du velger en meny i skjermbildet HJEM (HOME), vises funksjonsmenyer (G) for denne menyen nederst i skjermbildet. Når du trykker på en Funksjon (Function) -knapp (H), vises menyen eller innstillingsskjermbildet som samsvarer med denne knappen. Bruke menyene på LCD-skjermen Side 13 av 1162 sider,, (blahjulet ) (I) for å I skjermbildet for menyen eller innstillingene bruker du knappen eller velge et element, og deretter trykker du på knappen OK (J) for å fortsette. Hvis du ønsker å gå tilbake til det forrige skjermbildet, trykker du på knappen Tilbake (Back) (K). Bruke Funksjon-knappene Skjermbildet for valg av bilder brukes som eksempel i beskrivelsen nedenfor. Hvilke og hvor mange funksjoner som eksisterer, er avhengig av skjermbildet. Kontroller elementene som vises nederst i skjermbildet, og velg deretter elementet du ønsker. (L) Trykk på venstre Funksjon (Function) -knapp. Skjermbildet Bildemeny (Photo menu) vises. (M) Trykk på den midterste Funksjon (Function) -knappen. Skjermbildet Bytt visning/modus (Change view /mode) vises. (N) Trykk på den høyre Funksjon (Function) -knappen. Skjermbildet Utskriftsinnst. (Print settings) vises. Bruke menyene på LCD-skjermen Side 14 av 1162 sider Grunnleggende betjening på innstillingsskjermbildet (blahjulet ) (I) for å I skjermbilder hvor du endrer utskriftsinnstillingene, bruker du knappen eller OK for å velge et alternativ, og deretter trykker du på knappen velge et element, knappen eller (J). I skjermbildet Utskriftsinnst. (Print settings) for Bilde (Photo), er for eksempel fremgangsmåten for å endre utskriftskvaliteten slik: 1. Bruk knappen eller (blahjulet ) til å velge Utskr.kv. (Print qlty). 2. Bruk knappen eller for å velge Høy (High), og trykk deretter på OK-knappen. Det valgte alternativet vil bli angitt. Merk Når skjermbildet har ett enkelt innstillingselement med to eller flere alternativer OKBruk knappen eller (blahjulet ) for å velge et alternativ, og trykk deretter på knappen. Når skjermbildet viser innstillingselementer i én enkelt rad Bruk knappene eller (blahjulet ) for å velge en meny, og deretter trykker du på knappen. OK- Andre handlinger Bruke menyene på LCD-skjermen Side 15 av 1162 sider Gå tilbake til forrige skjermbilde Du kommer alltid tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på knappen Tilbake (Back) (O). Avbryte en kopierings-, utskrifts- eller skannejobb Du kan trykke på knappen Stopp (Stop) (P) for å avbryte en utskrifts-, kopierings- eller skannejobb. Øverst på siden Skrive ut bilder Videregående veiledning Innhold > Skrive ut bilder Side 16 av 1162 sider Feilsøking Skrive ut bilder Du kan forhåndsvise bilder fra et minnekort eller en USB-flashstasjon på LCD-skjermen for å velge og deretter skrive ut bildene du ønsker. Du kan også skrive ut favorittbildene dine i ulike oppsett eller bruke dem til å lage et klistremerke. Skrive ut bilder som er lagret på minnekortet / USB-flashstasjonen Endre innstillingene Bruke ulike funksjoner Funksjoner i Bildemeny (Photo menu) Funksjoner i Morsomme bildeutskr. (Fun photo print) Andre nyttige funksjoner Sette inn minnekortet Før du setter inn minnekortet Sette inn minnekortet Ta ut minnekortet Sette inn USBflashstasjonen Sette inn USB-flashstasjonen Fjerne USB-flashstasjonen Øverst på siden Skrive ut bilder som er lagret på minnekortet /bilder som er lagret på minnekortet / USB-flashstasjonen Side 20 av 1162 sider Merk vises kanskje på LCD-skjermen mens bildene leses. Hvis du bruker knappene eller kommer frem på LCD-skjermen, blir det ønskede (blahjulet ) for å vise bildet mens bildet kanskje ikke valgt. Hvis du trykker på den midterste Funksjon (Function) -knappen (D), vises skjermbildet Bytt visning/modus (Change view/mode). I dette skjermbildet har du mulighet til å endre måten bildene vises på. Du kan også velge Beskjæringsmodus (Trimming mode) hvis du ønsker å beskjære bilder. Se Andre nyttige funksjoner. (2) Bruk knappene [+] eller [-] (E) for å angi antall kopier. Merk Hvis du trykker på knappen Farge (Color) uten å angi antall kopier, skrives det ut én kopi av det valgte bildet. (3) Gjenta fremgangsmåten i (1) og (2) for å angi antall eksemplarer av hvert bilde. Merk Hvis du trykker på den venstre Funksjon (Function) -knappen (F) for å velge Meny (Menu), kan du velge flere andre bildeutskriftsfunksjoner i tillegg til Utskr. fl. bilder (Select photo print). Se Bruke ulike funksjoner. 4. Start utskrift. (1) Trykk på den høyre Funksjon (Function) -knappen (G) for å velge Utskriftsinnst. (Print settings), og bekreft sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet osv. Her kontrollerer vi at 10x15 cm(4" x 6") (4"x6" (10x15cm)) er valgt som Sidestørrelse (Page size), og at typen fotopapir som er lagt i, er valgt som Type. Hvis du vil endre innstillingene, kan du bruke knappen eller (blahjulet ) til å velge elementet du vil endre, og eller til å velge et alternativ. Etter at du har bekreftet eller endret innstillingene, trykker du på OK-knappen for å gå tilbake til skjermbildet for valg av bilde. Se Grunnleggende betjening på innstillingsskjermbildet og Endre innstillingene. Merk Du kan angi Fotofiks (Photo fix) eller Skriv ut dato (Print date) i skjermbildet Utskriftsinnst. (Print settings). Se Endre innstillingene. (2) Bekreft totalt antall ark som skal brukes for å skrive ut de valgte bildene. Skrive ut bilder som er lagret på minnekortet / USB-flashstasjonen Side 21 av 1162 sider (3) Trykk på Farge (Color) -knappen. Maskinen begynner å skrive ut bilder. Merk Når du trykker på høyre Funksjon (Function) -knapp for å velge Køutskrift (Queue print) mens en utskrift pågår, går du tilbake til skjermbildet for valg av bilder. Deretter kan du fortsette å velge bilder som skal skrives ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Stopp (Stop) -knappen. Hvis du vil avbryte utskriften, trykker du på Hvis du trykker på Svart (Black) -knappen, starter ikke utskriften.

4 Hvis du ønsker å ta ut minnekortet, ser du Ta ut minnekortet. Hvis du ønsker å ta ut USB-flashstasjonen, ser du Fjerne USB-flashstasjonen. Endre innstillingene Når du trykker på høyre Funksjon (Function) -knapp for å velge Utskriftsinnst. (Print settings) i skjermbildet for valg av bilder, vises skjermbildet Utskriftsinnst. (Print settings). (blahjulet ) til å velge elementet, for eksempel sidestørrelse, medietype Du kan bruke knappen eller eller utskriftskvalitet, og knappen eller til å endre innstillingen. Hvis du ønsker mer informasjon om betjening av innstillinger, ser du Grunnleggende betjening på innstillingsskjermbildet. Hvis du ønsker informasjon om utskriftsinnstillingene for Skriv ut alle bilder (Print all photos) eller Morsomme bildeutskr. (Fun photo print), ser du Videregående veiledning i den elektroniske manualen. (1) Sidestr. (Page size) Velg sidestørrelse for papiret som skal skrives ut: 10x15cm(4"x6") (4"x6" (10x15cm)), A4 osv. (2) Type (Medietype) Velg medietype for papiret som skal skrives ut: Plus Glossy II, Glossy osv. Merk Hvis du ikke velger riktig sidestørrelse og medietype, kan det hende maskinen henter papiret fra feil papirkilde eller skriver ut med feil utskriftskvalitet. Se Papirkilder til å legge i papir. (3) Utskr.kv. (Print qlty) (Utskriftskvalitet) Velg utskriftskvaliteten: Høy (High) eller Standard. Skrive ut bilder som er lagret på minnekortet / USB-flashstasjonen (4) Kantutsk. (Border) Velg utskrift med eller uten kanter: Med kanter (Bordered) eller Kant til kant (Borderless). Side 22 av 1162 sider Merk Hvis forholdet mellom høyde og bredde avviker fra bildedataene når du velger Kant til kant (Borderless), er det (avhengig av størrelsen på mediet som brukes) mulig at deler av bildet ikke vil bli skrevet ut. (5) Fotofiks (Photo fix) Korrigere bilder: Autom. fotofiks (Auto photo fix) eller Manuell korreksjon (Manual correction). Bildet kan også skrives ut uten korreksjon. Funksjon (Function) Når Manuell korreksjon (Manual correction) er valgt, og du trykker på den høyre knappen for å velge Avansert (Advanced), kan du justere lysstyrke, kontrast, fargebalanse osv. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. (6) Rødøyekorrigering (Red-EyeCorrection) Korriger portretter med røde øyne forårsaket av blits. (7) Skriv ut dato (Print date) Skriv ut et bilde med fotograferingsdato. Se Skrive ut bilder med fotograferingsdato eller filnummer. (8) Skriv ut filnr. (Print file no.) Skriv ut et bilde med filnummer. Se Skrive ut bilder med fotograferingsdato eller filnummer. Merk Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet, fotofiks, kantutskrift osv. beholdes, og disse innstillingene vises neste gang du velger Bilde (Photo), selv om maskinen har vært avslått. ved det Hvis kombinasjoner av enkelte innstillingselementer er ugyldige, vises merket ugyldige elementet. Trykk på den venstre Funksjon (Function) -knappen for å velge Feildetaljer (Error details). Sjekk feilmeldingen og korriger innstillingene. Øverst på siden Bruke ulike funksjoner Videregående veiledning Innhold > Skrive ut bilder > Bruke ulike funksjoner Side 23 av 1162 sider Feilsøking C012 Bruke ulike funksjoner Funksjon (Function) -knapp for å velge Du kan skrive ut bilder på forskjellige måter ved å bruke venstre Meny (Menu) i skjermbildet for valg av bilder. Du kan også bruke de andre nyttige utskriftsfunksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Funksjoner i Bildemeny (Photo menu) I skjermbildet Bildemeny (Photo menu), kan du velge Utskr. fl. bilder (Select photo print), Skriv ut alle bilder (Print all photos), Mors. bildeutskrift (To fun photo print) eller Vise lysbilder (To slide show). Merk Du kan også velge Morsomme bildeutskr. (Fun photo print) eller Lysbilde-fremvisn. (Slide show) i skjermbildet HJEM (HOME). Se Velge menyer i skjermbildet HJEM (HOME). Du finner mer informasjon om Lysbilde-fremvisn. (Slide show) i Videregående veiledning i den elektroniske manualen. Skriv ut alle bilder Hvis du har valgt Skriv ut alle bilder (Print all photos), kan du skrive ut alle bilder som ligger på minnekortet eller USB-flashstasjonen, på én gang. Du kan også velge å bare skrive ut bilder innenfor et bestemt datoområde. Bildesøk etter dato Du kan angi et datoområde og bare skrive ut bildene som ligger innenfor dette området. Funksjoner i Morsomme bildeutskr. (Fun photo print) Du kan velge ulike oppsett i skjermbildet Morsomme bildeutskr. (Fun photo print). Du kan også velge DPOF-utskrift (DPOF print). Bruke ulike funksjoner Side 24 av 1162 sider Oppsettutskrift (Layout print) Merkeutskrift (Sticker print) Hentet info. utskrift (Captured info print) Photo Index-utskrift (Photo Index print) ID-bildestr. for utskr. (ID photo size print) Kalenderutskrift (Calendar print) Andre nyttige funksjoner I tillegg til funksjonene som er valgt i skjermbildet Bildemeny (Photo menu), kan du angi hvordan for eksempel bilder, beskjæring, fotofiks, datoutskrift skal vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Endre visningen Du viser skjermbildet Bytt visning/modus (Change view/mode) ved å trykke på den midterste Funksjon (Function) -knappen i skjermbildet for valg av bilder. Standardvisningsmodus (Standard view mode) viser ett enkelt bilde. Listevisningsmodus (List view mode) viser ni miniatyrbilder. Overhoppingsmodus (Skip mode) gir deg muligheten til å bla i enheter på 10 eller 100 bilder eller etter dato. Beskjæringsmodus (Trimming mode) gir deg muligheten til å beskjære bilder. Standardvisningsmodus (Standard view mode) Listevisningsmodus (List view mode) Overhoppingsmodus (Skip mode) Beskjæringsmodus (Trimming mode) Beskjære bilder blahjulet for å endre størrelsen på beskjæringen, I skjermbildet Beskjæring (Trimming) bruker du,, og du bruker knappene eller for å endre beskjæringsområdet. Trykk på knappen OK for å bruke endringene, og deretter går du tilbake til skjermbildet for valg av bilder. Bruke ulike funksjoner Side 25 av 1162 sider Korrigere fotografier Hvis Autom. fotofiks (Auto photo fix) er angitt for Fotofiks (Photo fix) i skjermbildet Utskriftsinnst. (Print settings), blir de valgte bildene korrigert automatisk. Autom. fotofiks (Auto photo fix) Skrive ut bilder med fotograferingsdato eller filnummer Hvis PÅ (ON) er angitt for Skriv ut dato (Print date) eller Skriv ut filnr.

5 (Print file no.) i skjermbildet Utskriftsinnst. (Print settings), kan du skrive ut de valgte bildene med fotograferingsdato og filnummer. Skriv ut dato (Print date) Skriv ut filnr. (Print file no.) Øverst på siden Sette inn minnekortet Videregående veiledning Innhold > Skrive ut bilder > Sette inn minnekortet Side 26 av 1162 sider Feilsøking C013 Sette inn minnekortet Før du setter inn minnekortet Følgende typer minnekort og bildedata er kompatible med maskinen. Viktig! Bildedata tatt med digitalkameraet Hvis du har tatt og lagret bilder på en type minnekort som ikke er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, kan det hende at bildedataene ikke kan leses på maskinen, eller at de er skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke minnekort som er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, slår du opp i brukerveiledningen som fulgte med kameraet. Formater minnekortet med et digitalt kamera som er kompatibelt med DCF (Exif 2.2/2.21) eller TIFF (Exif 2.2/2.21). Hvis minnekortet er formatert på en datamaskin, kan det hende at det ikke er kompatibelt med maskinen. Minnekort som ikke krever en kortadapter SD-minnekort (Secure Digital) SDHC-minnekort MultiMediaCard MultiMediaCard Plus Compact Flash (CF)-kort Støtter Type I/II (3,3 V) Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Minnekort som krever en kortadapter Viktig! Pass på at du fester spesialkortadapterne til følgende minnekort før du setter dem inn i kortsporet. Hvis ett av følgende minnekort settes inn uten kortadapter, kan det hende at du ikke kan ta ut minnekortet. I så fall kan du se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. minisd-kort *1 *1 minisdhc-kort microsd-kort*1 microsdhc-kort *1 xd-picture Card *2 xd-picture Card Type M xd-picture Card Type H *2 *2 Sette inn minnekortet RS-MMC *3 *3 Side 27 av 1162 sider MMCmobile Memory Stick Micro *4 *1 Bruk spesialadapteren for SD Card. Bruk spesialkortadapteren. Bruk spesialadapteren i Duo-størrelse eller adapteren i full størrelse. *2 Krever kjøp av en separat Compact Flash-kortadapter for xd-picture Card. *3 *4 Bildedata som kan skrives ut Denne maskinen godtar bilder som er tatt med et kamera som er i samsvar med DCF (Design rule for Camera File system) (kompatibelt med Exif 2.2/2.21), TIFF (kompatibelt med Exif 2. 2/2.21). Andre bilde- eller filmtyper, for eksempel RAWbilder, kan ikke skrives ut. Maskinen støtter bilder som er skannet og lagret ved bruk av maskinen når Bilde (Photo) er angitt som Dok.type (Doc. type) og JPEG (filnavn «.jpg») er angitt som Format. Sette inn minnekortet Viktig! Når et minnekort settes inn i kortsporet, lyser Tilgang -lampen. Når Tilgang -lampen blinker, holder maskinen på å lese fra eller skrive til minnekortet. Da må du ikke røre området rundt kortsporet. Merk Når Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) er satt til Skrivbart fra USB-PC (Writable from USB PC) eller Skrivbart fra LAN-PC (Writable from LAN PC), kan du ikke skrive ut bildedata fra minnekortet ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Når du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for en datamaskin, tar du ut minnekortet, velger Avanserte innstillinger (Device user settings) i Enhetsinnstillinger (Device settings) i Oppsett (Setup) i skjermbildet HJEM (HOME), og deretter angir du Ikke skrivbart fra PC (Not writable from PC) som Lese-/skriveattributt (Read/ write attribute). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Når du bruker en datamaskin til å redigere eller forbedre bilder som er lagret på et minnekort, må du skrive dem ut fra datamaskinen. Hvis du bruker betjeningspanelet, kan det hende at bildene ikke skrives ut som de skal. 1. Klargjør minnekortet. Koble til en spesialkortadapter hvis det er nødvendig for å bruke minnekortet. Se Minnekort som krever en kortadapter. 2. Slå på strømmen, og åpne kortspordekselet. Sette inn minnekortet Side 28 av 1162 sider 3. Sett inn bare ett minnekort i kortsporet. Innsettingsstedet for minnekortet varierer i henhold til minnekorttypen. Sett minnekortet rett inn MED SIDEN MED ETIKETTEN VENDT MOT VENSTRE i kortsporet, i innsettingsstedet som vises i illustrasjonen nedenfor. Når minnekortet er satt inn riktig, vil Tilgang -lampen (A) lyse. Kontroller at du har festet kortadapteren for minnekort som er merket med inn i kortsporet, som vist nedenfor. (stjerne) før du setter minnekortet Sett inn følgende typer minnekort i venstre kortspor: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro (med adapter i Duo-størrelse) Sett inn følgende typer minnekort i det midterste kortsporet: SD-minnekort (Secure Digital), SDHCminnekort, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus minisd-kort, minisdhc-kort microsd-kort, microsdhc-kort Memory Stick, Memory Stick PRO Memory Stick Micro (med adapter i full størrelse) RS-MMC MMCmobile Sette inn minnekortet Side 29 av 1162 sider Sett inn følgende typer minnekort i høyre kortspor: Compact Flash (CF)-kort, Microdrive xd-picture Card, xd-picture Card Type M, xd-picture Card Type H Viktig! Minnekortet skal stikke litt ut av kortsporet. Ikke tving det lenger inn i sporet. Da kan maskinen eller minnekortet bli skadet. Pass på at du holder minnekortet i riktig retning før du skyver det inn i kortsporet. Hvis du tvinger minnekortet inn i kortsporet i feil retning, kan minnekortet eller maskinen bli skadet. Ikke sett inn flere enn ett minnekort om gangen. 4. Lukk kortspordekselet. Ta ut minnekortet Viktig! Hvis du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for en datamaskin, må du utføre "trygg fjerning" på datamaskinen før du tar minnekortet fysisk ut av maskinen. Hvis du har koblet maskinen til PC-en med en USB-kabel, høyreklikker du på ikonet for flyttbar disk Tilgang og klikker på Løs ut (Eject). Hvis Løs ut (Eject) ikke vises på skjermen, kontrollerer du at lampen lyser, og deretter tar du ut minnekortet. Hvis du har brukt kortsporet via nettverket, trenger du ikke utføre "trygg fjerning" på datamaskinen Åpne kortspordekselet. Kontroller at Tilgang -lampen lyser, og ta deretter ut minnekortet. Ta tak i den delen av minnekortet som stikker ut, og dra kortet rett ut av maskinen. Sette inn minnekortet Viktig! Ikke ta ut minnekortet mens Tilgang -lampen blinker. Tilgang -lampen blinker mens maskinen leser data fra eller skriver data til minnekortet.

6 Hvis du tar ut minnekortet eller slår av maskinen mens Tilgang -lampen blinker, kan dataene som er lagret på minnekortet, bli skadet. Side 30 av 1162 sider 3. Lukk kortspordekselet. Øverst på siden Sette inn USB-flashstasjonen Videregående veiledning Innhold > Skrive ut bilder > Sette inn USB-flashstasjonen Side 31 av 1162 sider Feilsøking C014 Sette inn USB-flashstasjonen Sette inn USB-flashstasjonen Merk Før du setter inn USB-flashstasjonen Hvis du ikke kan sette inn USB-flashstasjonen i direkteutskriftsporten på maskinen, kan det hende at du må bruke en skjøteledning for USB-flashstasjonen. Den fås kjøpt i elektrobutikker. Det kan hende at noen USB-flashstasjoner har gjenkjenningsproblemer, og det er ikke sikkert at disse enhetene fungerer som de skal med maskinen. Det kan hende at du ikke kan bruke USB-flashstasjoner med sikkerhetsfunksjoner. Hvis du ønsker mer informasjon om data som kan skrives ut på denne maskinen, ser du Bildedata som kan skrives ut i «Før du setter inn minnekortet». 1. Sett inn USB-flashstasjonen i direkteutskriftsporten. Kontroller at du holder USB-flashstasjonen riktig vei før du setter den rett inn i direkteutskriftsporten. Fjerne USB-flashstasjonen 1. Kontroller at maskinen ikke leser eller skriver data til/fra USB-flashstasjonen. Se på LCD-skjermen om lese- eller skriveoperasjonen er fullført. Viktig! Ikke ta ut USB-flashstasjonen eller slå av strømmen mens maskinen er i drift. Merk Hvis USB-flashstasjonen har tilgangslampe, ser du i brukerveiledningen for USBflashstasjonen for å finne ut om lese- eller skriveoperasjonen er fullført på USBflashstasjonen. 2. Fjern USB-flashstasjonen. Ta tak i USB-flashstasjonen og trekk den rett ut av maskinen. Sette inn USB-flashstasjonen Øverst på siden Side 32 av 1162 sider Kopiere Videregående veiledning Innhold > Kopiere Side 33 av 1162 sider Feilsøking Kopiere Du kan kopiere med ulike metoder som for eksempel forstørring/forminsking eller to originalsider på ett enkelt papirark. Lage kopier Endre innstillingene Bruke ulike kopieringsfunksjoner Øverst på siden Lage kopier Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Lage kopier Side 34 av 1162 sider Feilsøking C021 Lage kopier Denne delen beskriver fremgangsmåten for å kopiere et A4-dokument på vanlig papir. Du finner mer informasjon om betjeningen i merknadene og beskrivelsen av fremgangsmåten på referansesiden. Du må klargjøre følgende: Originaler som skal kopieres. Se Originaler som du kan legge i. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør for kopiering. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Kontroller at vanlig A4-papir er lagt i kassetten. Merk Legg vanlig papir i størrelse A4, B5, A5 eller Letter i kassetten. Legg andre papirstørrelser eller -typer i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Lage kopier Side 35 av 1162 sider (4) Velg Kopier (Copy) i skjermbildet HJEM (HOME). Se Velge menyer i skjermbildet HJEM (HOME). (5) Legg en original på glassplaten. Se Legge i originaler. Når du skal legge originalen på glassplaten, må du justere den etter justeringsmerket SKAL KOPIERES, VENDT NED, som vist nedenfor. Lukk deretter dokumentdekselet forsiktig. MED SIDEN SOM Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke typer originaler som kan kopieres, og hvordan du legger i originalen, kan du se Legge i originaler. Tegn og linjer som er skrevet med penner med lys farge eller tekstmarkører, blir kanskje ikke ordentlig kopiert. 2. Start kopieringen. (1) Bruk knappene [+] eller [-] (A) for å angi antall kopier. Antallet kopier kan endres med blatasten. (2) Bruk knappene Her velger vi 100 %. eller eller (B) for å angi forstørringsgrad. (C) for å angi kopiintensitet. for å øke den. Du kan også velge at intensiteten (3) Bruk knappene for å redusere intensiteten, og Trykk på knappen skal justeres automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Lage kopier Side 36 av 1162 sider (4) Trykk på høyre Funksjon (Function) -knapp (D) for å velge Utskriftsinnst. (Print settings), og bekreft sidestørrelse, medietype osv. Her bekrefter vi at A4 er valgt som Sidestørrelse (Page size), og at Vanlig papir (Plain paper) er valgt som Type. Hvis du ønsker å endre innstillingene, bruker du knappen eller (blahjulet ) (B) for å velge elementet du ønsker å endre, og knappen eller (C) for å velge et alternativ. Etter at du har bekreftet eller endret innstillingene, trykker du på OK-knappen for å gå tilbake til ventemodusskjermbildet for kopiering. Se Grunnleggende betjening på innstillingsskjermbildet og Endre innstillingene. Merk Funksjon Du kan forhåndsvise utskriftsresultatet ved å trykke på den midterste (Function)-knappen (E) når du kopierer originalen på glassplaten. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du kan velge forskjellige kopieringsfunksjoner, for eksempel Kant til kant-kopi (Borderless copy), hvis du trykker på venstre Funksjon (Function) -knapp (F) for å velge Kopimeny (Copy menu). Se Bruke ulike kopieringsfunksjoner. (5) Trykk på knappen Farge (Color) (G) for å velge fargekopiering eller Svart (Black) (G) for å velge svart-hvitt-kopiering. Kopieringen starter. Fjern originalen fra glassplaten når kopieringen er fullført. Viktig! Ikke se direkte på lyset over lengre tid når du kopierer originalen. Ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på Stopp (Stop) -knappen. Endre innstillingene Trykk på høyre Funksjon (Function) -knapp for å velge Utskriftsinnst. (Print settings) i ventemodusskjermbildet for kopiering. Du kan velge elementet, for eksempel sidestørrelse, medietype Lage kopier eller utskriftskvalitet, og endre innstillingen. Hvis du ønsker mer informasjon om betjening av innstillinger, ser du Grunnleggende betjening på innstillingsskjermbildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Side 37 av 1162 sider (1) Forstørr.

7 (Magnif.) (Forstørring) Velg metode for forminsking eller forstørring. Du kan angi skala for kopiering ved å velge sidestørrelsen: A4 til A5, A4 til B5 osv. Hvis du ikke vil forstørre/forminske sidestørrelsen, velger du Samme forstørring (SameMagnification). (2) Intensitet (Intensity) Angi intensitet når du vil lage en kopi som er mørkere eller lysere enn originalen. Velg Auto for å justere intensiteten automatisk etter originalen. (3) Sidestr. (Page size) Velg sidestørrelse for papiret som skal skrives ut: A4, LTR (8,5"x11") (8. 5"x11" (LTR)) osv. (4) Type (Medietype) Velg medietype for papiret som skal skrives ut: Vanlig papir (Plain paper), Plus Glossy II eller lignende. Merk Hvis du ikke velger riktig sidestørrelse og medietype, kan det hende maskinen henter papiret fra feil papirkilde eller skriver ut med feil utskriftskvalitet. Se Papirkilder til å legge i papir. (5) Utskr.kv. (Print qlty) (Utskriftskvalitet) Velger utskriftskvaliteten etter kvaliteten på originalen som skal kopieres: Standard, Høy (High) osv. Hvilke innstillinger for utskriftskvalitet som er tilgjengelige, avhenger av papiret som er valgt for Type. (6) 2-sidig (2-sided) Kopiere én enkeltside av to originalsider til begge sider av ett enkelt ark. Når du velger 2-sidig (2-sided), trykker du på høyre Funksjon (Function) -knapp for å velge Avansert (Advanced) og angi stiftesiden på skriverpapiret. (7) Oppsett (Layout) Velg oppsettet: 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) eller 4 på 1-kopi (4-on-1 copy). Se Bruke ulike kopieringsfunksjoner. (8) Retning (Orientation) Velg retning for originalen som skal kopieres: Stående (Portrait) eller Liggende (Landscp.). Merk Hvis du har valgt Tosidig kopi (Two-sided copy), eller angitt 2-sidig (2-sided), velger du A4 eller LTR (8,5"x11") (8. 5"x11" (LTR)) som Sidestørrelse (Page size) og Vanlig papir (Plain paper) som Type. Hvis 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) eller 4 på 1-kopi (4-on-1 copy) er valgt, velger du A4 eller LTR (8,5"x11") (8.5"x11" (LTR)) for Sidestørrelse (Page size). Hvis Kant til kant-kopi (Borderless copy) er valgt, velger du LTR (8,5"x11") (8.5"x11" (LTR)), A4, 10x15cm (4"x6") (4"x6" (10x15cm)) eller 13x18cm (5"x7") (5"x7" (13x18cm)) som Sidestørrelse (Page size) og en hvilken som helst type papir med unntak av Vanlig papir (Plain paper) som Type. Hvis Kant til kant-kopi (Borderless copy) er valgt, kan det hende at kantene beskjæres noe fordi det kopierte bildet er forstørret slik at det fyller hele siden. Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet, automatisk justering av intensitet osv. beholdes, og de vises neste gang du velger menyen Kopier (Copy), selv om maskinen har vært avslått. Hvis kombinasjoner av enkelte innstillingselementer er ugyldige, vises merket ved det ugyldige elementet. Trykk på den venstre Funksjon (Function) -knappen for å velge Feildetaljer (Error details). Sjekk feilmeldingen og korriger innstillingene. Lage kopier Hvis du velger Rask (Fast) og medietypen Vanlig papir (Plain paper), og kvaliteten ikke er så god som forventet, velger du Standard eller Høy (High) og prøver å kopiere på nytt. Side 38 av 1162 sider Øverst på siden Bruke ulike kopieringsfunksjoner Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Bruke ulike kopieringsfunksjoner Side 39 av 1162 sider Feilsøking C022 Bruke ulike kopieringsfunksjoner Du kan lage ulike typer kopier, for eksempel kant til kant-kopier og kopier av to sider på ett enkelt ark, ved å trykke på den venstre Funksjon (Function) -knappen for å velge Kopieringsmeny (Copy menu) på venteskjermbildet for kopiering. Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Tosidig kopi (Two-sided copy) Når Tosidig kopi (Twosided copy) er valgt, vises standardskjermbildet for kopiering, og utskriftsinnstillingene endres automatisk til (2-sidig) (2-sided) for 2-sidig (2-sided) og Stående (Portrait) for Retning (Orientation). Dermed kan du kopiere én enkeltside av to originalsider til begge sider av ett Funksjon (Function) -knappen for å enkelt ark. Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på den høyre velge Utskriftsinnst. (Print settings). Stående originaler Langsidestifting (Long-side stapling) Kortsidestifting (Short-side stapling) Liggende originaler Langsidestifting (Longside stapling) Kortsidestifting (Shortside stapling) 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) / 4 på 1-kopi (4-on-1 copy) Når 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) eller 4 på 1-kopi (4-on-1 copy) er valgt, vises standardskjermbildet for kopiering og utskriftsinnstillingene endres automatisk til 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) eller 4 på 1-kopi (4-on-1 copy) for Oppsett (Layout) og Stående (Portrait) for Retning (Orientation). Du kan kopiere originalene over på ett enkelt papirark, som vist på figuren nedenfor. Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på den høyre Funksjon (Function) -knappen for å velge Utskriftsinnst. (Print settings). Bruke ulike kopieringsfunksjoner Side 40 av 1162 sider 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) 4 på 1-kopi (4-on-1 copy) Kant til kant-kopi (Borderless copy) Slett ramme (Frame erase copy) Øverst på siden Lage opptrykk fra utskrevne bilder Videregående veiledning Innhold > Lage opptrykk fra utskrevne bilder Side 41 av 1162 sider Feilsøking Lage opptrykk fra utskrevne bilder Du kan skrive ut utskrevne bilder på nytt eller skrive ut bilder fra film uten datamaskin. Skrive ut fra utskrevne fotografier Skrive ut bilder fra film Legge i film Legge i filmstripe Legge i filmholdere Ta ut film Bruke ulike funksjoner Skrive ut bilder i ulike oppsett Korrigere fotografier Øverst på siden Skrive ut fra utskrevne fotografier Videregående veiledning Innhold > Lage opptrykk fra utskrevne bilder > Skrive ut fra utskrevne fotografier Side 42 av 1162 sider Feilsøking C031 Skrive ut fra utskrevne fotografier Skrive ut fra utskrevne fotografier. Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skanne utskrevne bilder og skrive dem ut på fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6". Merk Du kan ikke lagre skannede bilder med denne funksjonen. Hvis du vil lagre skannede data på datamaskin, minnekort eller USB-flashstasjon, går du til den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du må klargjøre følgende: Utskrevne bilder.

8 Papir for bildeutskrift. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjøre for utskrift av utskrevne bilder. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge papir i bakskuffen. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6" i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Velg Bildeopptrykk (Photo reprint) Se Velge menyer i skjermbildet HJEM (HOME). i skjermbildet HJEM (HOME). (5) Velg Opptrykk fra utskrevet bilde (Reprint from printed photo), og trykk på knappen. OK- (6) Når skjermbildet for veiledning vises, trykker du på knappen OK enda en gang. Skrive ut fra utskrevne fotografier Side 43 av 1162 sider 2. Skann bilder ved å legge dem på glassplaten. (1) Åpne dokumentdekselet. (2) Legg bildene med siden som du skal skanne, VENDT NED på glassplaten. Se Legge i originaler. (A) Legge fire bilder på glassplaten (B) Legge to bilder på glassplaten *1: 10 mm / 0,4 tommer Merk Plasser fotografiet (eller fotografiene) minst 10 mm / 0,4 tommer fra og parallelt med kantene på glassplaten. Når du legger i to eller flere bilder samtidig, plasserer du dem minst 10 mm / 0,4 tommer fra hverandre. Hvis du plasserer bildene nærmere, kan det hende at de skannes som ett enkelt bilde. Funksjonen Oppretting kompenserer automatisk for bilder som er plassert skjevt med en vinkel på opptil omtrent 10 grader. Skjeve bilder med en langside på 180 mm / 7,1 tommer eller mer kan ikke korrigeres. Hvis vises i skjermbildet for valg av bilder, må du kontrollere og justere bildene ordentlig før du skanner dem på nytt. - Ligger bildene for skjevt? - Ligger bildene for nær kanten på glassplaten? Bilder som er mindre enn omtrent 25 kvadratmillimeter / 1 kvadrattomme, kan ikke skannes riktig. Bildetypene som er oppført nedenfor, kan kanskje ikke skannes riktig. - Fotografier som ikke er rektangulære, eller som har en uregelmessig form (for eksempel bilder som er klippet ut) - Fotografier som er helt hvite - Fotografier som har hvite kanter Det kan hende at kantene på bilder med kanter ikke skannes riktig. Hvis det er nødvendig, beskjærer du bildene. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Lukk dokumentdekselet forsiktig, og trykk på OK-knappen. Maskinen begynner å skanne. Viktig! Ikke se direkte på lyset over lengre tid når du skanner bilder. Bildene skannes på nytt før utskriften begynner. Ikke åpne dokumentdekselet eller fjern bildene som er lagt i, før utskriften er fullført. 3. Velg bildene du vil skrive ut. (1) Velg Velg og skriv ut (Select and print) Merk, og trykk på knappen OK. Du kan også velge andre nyttige utskriftsfunksjoner i tillegg til Velg og skriv ut (Select and print). Skrive ut fra utskrevne fotografier Se Bruke ulike funksjoner. Side 44 av 1162 sider (2) Bruk knappene eller (blahjulet ) for å vise det ønskede bildet. (3) Bruk knappene [+] eller [ -] for å angi antall kopier. Merk Hvis vises øverst til venstre i bildet, har skanningen kanskje mislyktes. Trykk på venstre Funksjon (Function) -knapp for å velge Skann på nytt (Rescan). Bekreft meldingen, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 2 for å skanne bildet på nytt. Trykk på den midterste Funksjon (Function) -knappen for å vise skjermbildet for beskjæring, og beskjær bildene. Se Beskjære bilder. (4) Gjenta fremgangsmåten i (2) og (3) for å angi antall eksemplarer av hvert bilde. (5) Bekreft totalt antall ark som skal brukes for å skrive ut de valgte bildene. 4. Start utskrift. (1) Trykk på høyre Funksjon (Function) -knapp for å velge Utskriftsinnst. (Print settings), og bekreft sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet osv. Her kontrollerer vi at 10x15 cm (4" x 6") (4"x6" (10x15cm)) er valgt som Sidestørrelse (Page size), og at typen fotopapir som er lagt i, er valgt som Type. Hvis du ønsker å endre innstillingene, kan du bruke knappene for å velge et alternativ. du ønsker å endre, og eller eller (blahjulet ) for å velge elementet Se Endre innstillingene. Merk Hvis Fotofiks (Photo fix) er angitt for Manuell korreksjon (Manual correction) i skjermbildet Utskriftsinnst. (Print settings), trykker du på høyre Funksjon (Function) -knapp for å velge Avansert (Advanced), og deretter korrigerer du bildet manuelt. Se Bruke ulike funksjoner. Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet osv. beholdes, og de vises neste gang du velger menyen Bildeopptrykk (Photo reprint), selv om maskinen har vært avslått. (2) Trykk på Farge (Color) -knappen for å skrive ut i farger eller knappen Svart (Black) for å skrive ut i svart-hvitt. Maskinen starter utskriften. Fjern fotografiene fra glassplaten når utskriften er fullført. Merk Stopp (Stop) -knappen. Hvis du vil avbryte utskriften, trykker du på Du kan gå ut av menyen Bildeopptrykk (Photo reprint) og vise skjermbildet HJEM (HOME) hvis du trykker på knappen HJEM (HOME) etter at utskriften er fullført. Øverst på siden Skrive ut bilder fra film Videregående veiledning Innhold > Lage opptrykk fra utskrevne bilder > Skrive ut bilder fra film Side 45 av 1162 sider Feilsøking C151 Skrive ut bilder fra film Skrive ut bilder fra en 35 mm filmstripe eller filmholdere (positive filmer for lysbilder). Du må klargjøre følgende: 35 mm filmstripe (en serie på seks bilder i en stripe) eller 35 mm filmholder (positiv film for lysbilde) Papir for bildeutskrift. Se Medietyper som du kan bruke. Merk En filmstripe er en serie på seks bilder i en stripe etter vanlig fremkalling. En filmholder er hvert bilde montert i en lysbilderamme. Du kan ikke lagre skannede bilder med denne funksjonen. Hvis du vil lagre skannede data på datamaskin, minnekort eller USB-flashstasjon, går du til den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 1. Forberedelser til utskrift fra en film. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge papir i bakskuffen. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6" i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Velg Bildeopptrykk (Photo reprint) Se Velge menyer i skjermbildet HJEM (HOME). i skjermbildet HJEM (HOME). Skrive ut bilder fra film (5) Velg Opptrykk fra film (Reprint from film), og trykk på OK-knappen.

9 (6) Velg Negativ fargefilm (Color negative film), S/H negativ film (B&W negative film), Positiv fargefilm (Color positive film) eller Filmholdere (Mounted slides) i henhold til filmen, og trykk på OK-knappen. Her velger vi Negativ fargefilm (Color negative film). Side 46 av 1162 sider 2. Legg filmstripen eller filmholderne på glassplaten. Hvis du velger Negativ fargefilm (Color negative film), S/H negativ film (B&W negative film) eller Positiv fargefilm (Color positive film), se Legge i filmstripe. Hvis du velger Filmholdere (Mounted slides), se Legge i filmholdere. 3. Lukk dokumentdekselet forsiktig, og trykk på OK-knappen. Maskinen begynner å skanne filmen. Viktig! Ikke se direkte på lyset over lengre tid når du skanner filmen. Filmen skannes på nytt før utskriften begynner. Ikke åpne dokumentdekselet eller flytt filmen som er lagt på glassplaten, før utskriften er fullført. Merk Hvis filmen ikke blir skannet på riktig måte, se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 4. Velg bildene du vil skrive ut. Se Velg bildene du vil skrive ut. i Skrive ut fra utskrevne fotografier. Her velger vi Velg og skriv ut (Select and print) og angir antall kopier Start utskrift. Se Start utskrift. i Skrive ut fra utskrevne fotografier. Ta ut filmen, og sett på plass filmføreren når alle utskriftene er fullført. Se Ta ut film. Merk Du kan gå ut av menyen Bildeopptrykk (Photo reprint) og vise skjermbildet HJEM (HOME) hvis du trykker på knappen HJEM (HOME) etter at utskriften er fullført. Øverst på siden Legge i film Videregående veiledning Innhold > Lage opptrykk fra utskrevne bilder > Legge i film Side 47 av 1162 sider Feilsøking Legge i film Du kan bruke filmføreren, som er plassert bak dokumentdekselet, til å legge i film. Legge i filmstripe Legge i filmholdere Ta ut film Filmstripe Filmholdere (positiv film for lysbilder) Se Legge i filmstripe. Se Legge i filmholdere. Øverst på siden Legge i filmstripe Videregående veiledning Innhold > Lage opptrykk fra utskrevne bilder > Legge i film > Legge i filmstripe Side 48 av 1162 sider Feilsøking C152 Legge i filmstripe Monter filmstripen i filmføreren, som oppbevares bak dokumentdekselet, og plasser den deretter på glassplaten. Hvis du vil skanne filmstripen ved hjelp av en datamaskin, følger du fremgangsmåten nedenfor. 1. Fjern filmføreren fra beskyttelsesarket for filmadapterenheten. (1) Åpne dokumentdekselet, og fjern beskyttelsesarket for filmadapterenheten. (2) Snu beskyttelsesarket for filmadapterenheten, og løft opp midten av filmføreren litt. Skyv filmføreren mot deg for å fjerne den. Hold den så høyt at den ikke kommer borti festene (A). Viktig! Når du skriver ut bilder fra filmstripen, må du passe på at beskyttelsesarket for filmadapterenheten er fjernet fra dokumentdekselet. Filmstripen kan ikke skannes hvis beskyttelsesarket for filmadapterenheten er festet. 2. Monter filmstripen i filmføreren (B). (1) HOLD SIDEN SOM VISER FILMMERKET, (C) VENDT OPP, og åpne filmholderen (D) ved å trykke fordypningene (E) i pilretningene som vist. Merk Pass på at du åpner filmholderen slik at hengslene (F) ikke løsner fra filmføreren. Legge i filmstripe Side 49 av 1162 sider (2) SNU FILMSTRIPEN (med riktig bilde vendt ned) slik at BILDENE ER OPP-NED, og sett inn kantene på filmstripen i sporene på filmstriperammen. Filmretningen må gå FRA VENSTRE MOT HØYRE. Merk Filmstripen med opptil seks bilder kan plasseres i filmstriperammen. Plasser filmen fra venstre mot høyre i skanneretningen. Avhengig av kameramodellen eller -merket kan imidlertid skannerekkefølgen avvike fra bilderekkefølgen på filmstripen. (3) Lukk filmholderen helt igjen. Merk Hvis du ikke kan lukke filmholderen helt igjen, kontrollerer du at filmstripen er festet på riktig måte i filmstriperammen. Hvis du ikke kan lukke filmholderen helt igjen, trykker du forsiktig hele filmholderen ned mot de seks fremstående delene i sporene på filmføreren. (4) Kontroller at de hvite linjene på filmholderen sammenfaller med kantlinjene mellom bildene på filmen. Kontroller retningen på den festede filmstripen på nytt. Merk Skillelinjene mellom rammene samstemmer kanskje ikke med de hvilte linjene på Legge i filmstripe filmholderen, avhengig av hvordan enden på filmen er kuttet. I så fall regulerer du dem ved å justere plasseringen av filmen. Side 50 av 1162 sider 3. Legg i filmføreren slik at den passer i sporene til høyre og venstre på glassplaten. Merk Hvis du skanner en filmstripe som er kortere enn filmstriperammen, kan det hende at en del av at bildet i nærheten av det åpne området får et hvitaktig utseende. Skann filmstripen med svart papir over det åpne området. Etiketter som er festet til bildeløse områder av filmen, kan bli oppfattet som bilder og vil bli inkludert i skanningen. Øverst på siden Legge i filmholdere Videregående veiledning Innhold > Lage opptrykk fra utskrevne bilder > Legge i film > Legge i filmholdere Side 51 av 1162 sider Feilsøking C153 Legge i filmholdere Plasser filmføreren uten filmstriperammen på glassplaten, og monter deretter filmholderne i filmføreren. Hvis du vil skanne filmholderne ved hjelp av en datamaskin, følger du fremgangsmåten nedenfor. 1. Fjern filmføreren fra beskyttelsesarket for filmadapterenheten. (1) Åpne dokumentdekselet, og fjern beskyttelsesarket for filmadapterenheten. (2) Snu beskyttelsesarket for filmadapterenheten, og løft opp midten av filmføreren litt. Skyv filmføreren mot deg for å fjerne den. Hold den så høyt at den ikke kommer borti festene (A). Viktig! Når du skriver ut bilder fra filmholderne, må du passe på at beskyttelsesarket for filmadapterenheten er fjernet fra dokumentdekselet. Filmholderne kan ikke skannes hvis beskyttelsesarket for filmadapterenheten er festet. 2. Fjern filmstriperammen (B) fra filmføreren (C). (1) Trykk fordypningene (D) i pilretningene som vist for å åpne filmholderen (E). (2) Trykk fordypningene (F) i pilretningene som vist for å fjerne filmstriperammen (B) fra filmføreren (C). Legge i filmholdere Side 52 av 1162 sider Merk Filmstriperammen er ikke nødvendig for å montere filmholderne.

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 Deler...2 Kontrollpanel...3 Håndtere papir... 5 Velge papir...5 Legge i papir...5 Håndtere en CD/DVD... 7 Legge i en CD/DVD...7 Løse ut CD/DVD-skuffen...8 Justere

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 EPSON STYLUS DX-deler... 2 Kontrollpanel... 3 Legge i papir... 5 Velge papir... 5 Legge papiret i EPSON STYLUS DX... 5 Kopiere et fotografi eller et dokument...

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Alt i ett-produkt Grunnleggende brukerveiledning Sikkerhetsforskrifter..............................3 Viktige sikkerhetsforskrifter........................... 3 Advarsler, forsiktighetsregler og merknader.............

Detaljer

Grunnleggende driftshåndbok for bruk uten datamaskin

Grunnleggende driftshåndbok for bruk uten datamaskin Grunnleggende driftshåndbok for bruk uten datamaskin Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner...3 Funksjoner på kontrollpanel Kontrollpanel...4 Håndtere papir Velge papir...7 Legge i papir...8

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Innhold Installere enheten... 3 Koble til en datamaskin... 4 Bruke fjernkontrollen... 5 Bla gjennom bilder... 6 Bildeinnstillinger... 7 Se på video... 8 Høre

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hvor finner jeg informasjon

Hvor finner jeg informasjon Hvor finner jeg informasjon Montering Denne veiledningen hjelper deg med hvordan du monterer og begynner å bruke skriveren. Den inneholder opplysninger om hvordan du monterer skriveren og installerer skriverprogramvaren.

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Merknader... 2 Innføring... 4 Legge i papir... 5 Få tilgang til bilder for utskrift... 7 Sette inn et minnekort... 7 Koble til en ekstern stasjon... 8 Utskrift fra

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

8-TOMMERS DIGITAL BILDERAMME FOR MULTIMEDIA

8-TOMMERS DIGITAL BILDERAMME FOR MULTIMEDIA 8-TOMMERS DIGITAL BILDERAMME FOR MULTIMEDIA BRUKERVEILEDNING Distribueres av TT Micro AS Tlf: 22 74 88 40 www.ttmicro.no Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hovedfunskjoner... 3 Komme i gang... 4 Pakkens

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PREMIUM C309H http://no.yourpdfguides.com/dref/4167658

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PREMIUM C309H http://no.yourpdfguides.com/dref/4167658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART PREMIUM C309H. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler... 3 Informasjon om kontrollpanel...

Detaljer

HP Photosmart Premium C309 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Hjelp for Windows HP Photosmart Premium C309 series Hjelp for Windows HP Photosmart Premium C309 series Innhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjelp...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...8

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

UTSKRIFTSVEILEDNING FOR CANON ir-maskiner

UTSKRIFTSVEILEDNING FOR CANON ir-maskiner VANLIG UTSKRIFT (fra Word med engelsk PCL driver) Klikk på Fil og Skriv ut Velg riktig skriver Velg antall eksemplarer som skal skrives ut og pass på at Sorter ikke er haket av For mer avanserte utskriftsfunksjoner,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL DCP-J125 DCP-J315W Version 0 NOR Brukermanualer og informasjon om hvor du finnerdem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Sikkerhet og juridisk informasjon Hurtigstartguide

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

DP-1020 Digital Fotoramme

DP-1020 Digital Fotoramme DP-1020 Digital Fotoramme Bruksanvisning For informasjon og support, www.lenco.eu Introduksjon Gratulerer med ditt valg av 10,4 Digital bilderamme, modell DP-1020. Før du bruker enheten, må bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Canon PIXMA MP640 og PIXMA MP990 multifunksjonsprodukter med Canons intelligente utskriftsteknologi for det beste innen ytelse og brukervennlighet PIXMA MP990 PIXMA MP640 Oslo, 19. august

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Ordet Bluetooth og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Seiko Epson Corporation skjer i henhold til lisens.

Ordet Bluetooth og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Seiko Epson Corporation skjer i henhold til lisens. Alt-i-ett-produkt Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk, ved

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart C4700 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart C4700 series. Hjelp for Windows HP Photosmart C4700 series Hjelp for Windows HP Photosmart C4700 series Innhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjelp...3 2 Fullføre oppsettet av HP Photosmart Legge til HP Photosmart i et nettverk...5 Konfigurere

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverdeler og kontrollpanel... 5 Legge i papir... 7 Åpne bilder som skal skrives ut... 9 Sette inn et minnekort... 9 Koble til en ekstern enhet...

Detaljer