Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Blinker også når skriveren søker etter tilgangspunkt for trådløst LAN under konfigurering og når den kobler seg til tilgangspunktet. (9) Betjeningspanel Bruk dette for å endre innstillingene på maskinen eller betjene den. Se Betjeningspanel. Merk LED-skjermen og lampene på betjeningspanelet, bortsett fra strømlampen (POWER), slutter å lyse hvis maskinen ikke betjenes i løpet av omtrent fem minutter. Hvis du vil aktivere dem på nytt, trykker du på en hvilken som helst knapp, bortsett fra PÅ (ON)knappen, eller foretar en utskriftsoperasjon. Sett bakfra (10) USB-port Sett inn USB-kabelen for å koble maskinen til en datamaskin. Viktig! Ikke berør metalldelene. Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skriver ut fra datamaskinen eller skanner originaler med datamaskinen. (11) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. Hovedkomponenter Side 6 av 774 sider Sett fra innsiden (12) Låsedeksler for blekkassetter Lås FINE-kassettene på plass. (13) FINE-kassettholder Installer FINE-kassettene. FINE-fargekassetten skal installeres i venstre spor ( ), og den svarte FINE-kassetten skal installeres i høyre spor ( ). (14) FINE-kassetter (blekkassetter) En utskiftbar kassett som er integrert med skrivehodet og blekktanken. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer FINE-kassettene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. (15) Skanneenhet (deksel) Skanner originaler. påvirker ikke ytelsen til maskinen. Ikke berør delen merket (A). du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen (POWER) lyser eller blinker, kan det hende at maskinen ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. Merk Strøm- og alarmlampe Du kan kontrollere status for maskinen med strømlampen (POWER) og Alarm -lampe. - Strømlampen (POWER) er av: Strømmen er slått av. - Strømlampen (POWER) lyser grønt: Maskinen er klar til utskrift. - Strømlampen (POWER) blinker grønt: Maskinen starter eller avslutter. - Alarmlampen lyser eller blinker oransje: Det er oppstått en feil, og maskinen er ikke klar for å skrive ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. - Strømlampen (POWER) blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis: Det har oppstått en feil som kan kreve at du kontakter servicesenteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (2) LED-skjerm Viser antall eksemplarer, vedlikeholdskoden eller betjeningsstatusen, for eksempel en feilkode. (3) [+]-knapp Angir antall eksemplarer. (4) Blekklamper Lyser eller blinker oransje når det blir tomt for blekk osv. Lampen til venstre angir status for FINEfargekassetten, og lampen til høyre angir status for den svarte FINE-kassetten. (5) Papir (Paper)-knapp Velger papirstørrelsen og medietypen. (6) SKANN-knapp Starter skanning av originalen for å lagre den på datamaskinen. (7) Stopp/nullstill (Stop/Reset)-knapp Avbryter operasjoner. Du kan også trykke på denne knappen for å avbryte en utskrifts- kopierings- eller skannejobb som er i gang. (8) Farge-knapp* Hovedkomponenter Starter fargekopiering. Du kan også trykke på denne knappen for å fullføre valget for innstillingselementet. Side 8 av 774 sider (9) Svart-knapp* Starter kopiering i svart/hvitt. Du kan også trykke på denne knappen for å fullføre valget for innstillingselementet. (10) Knappen Tilpass til side (Fit to Page) / lampen Tilpass til side (Fit to Page) Aktiverer kopieringsfunksjonen Tilpass til side. Når kopieringsfunksjonen Tilpass til side er aktivert, lyser lampen for Tilpass til side (Fit to Page), og du kan kopiere originalen i en størrelse som forstørres eller forminskes automatisk, for å få plass på den valgte sidestørrelsen. Når kopieringsfunksjonen Tilpass til side er deaktivert, kan du kopiere i samme størrelse som originalen. (11) Vedlikeholdsknapp Angir vedlikeholdskoden. (12) Papirlampe Lyser for å angi sidestørrelsen og medietypen som er valgt med knappen Papir (Paper). (13) Alarmlampe Lyser eller blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk. * I programmene eller manualene kalles knappene Svart (Black) og Farge (Color) samlet for Start- eller OKknappen. Øverst på siden LED-skjerm og grunnleggende betjening Videregående veiledning Innhold > Oversikt over maskinen > LED-skjerm og grunnleggende betjening Side 9 av 774 sider Feilsøking C002 LED-skjerm og grunnleggende betjening Du kan bruke maskinen til å lage kopier eller utføre vedlikeholdsoperasjoner uten en datamaskin. Denne delen beskriver LED-skjermen og grunnleggende betjening på betjeningspanelet. Tallet 1 vises vanligvis på LED-skjermen når strømmen slås på. LED-skjermen viser status for maskinen på følgende måte. Maskinstatus Under kopiering Antall kopier (blinker) LED-skjerm Ved utskrift, skanning eller utføring av vedlikeholdsoperasjoner (blinker i rekkefølge) Hvis det oppstår feil E og tallet vises vekselvis. Hvis du vil ha mer informasjon om feilkoder, kan du se " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. P og tallet vises vekselvis. Det har oppstått en feil som krever at du kontakter servicesenteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Mens skanneenheten (dekselet) er åpen (blinker) Antall kopier Når kopieringen starter, vises det angitte antall kopier på LEDskjermen. Når kopieringen pågår, blinker antallet på LED-skjermen, og det blir redusert med én for å angi gjenværende antall kopier som skal lages. Hver gang du trykker på [+]-knappen, øker antallet på LED-skjermen med én. Når F vises, settes antall kopier til "20". Trykk på [+]-knappen igjen for å returnere til "1". Vedlikeholdskoder LED-skjerm og grunnleggende betjening Når du skal utføre vedlikehold på maskinen, trykker du på vedlikeholdsknappen flere ganger til den ønskede koden vises på LED-skjermen, og deretter trykker du på knappen Svart (Black) eller Farge (Color).

3 Vedlikeholdskode Operasjon Skriver ut dysesjekkmønsteret. Rengjør skrivehodet. Side 10 av 774 sider Se Skrive ut dysesjekkmønsteret Rengjøre skrivehodet Dyprenser skrivehodet. Skriver ut arket for justering av skrivehodet. Skanner justeringsarket for skrivehodet for å justere skrivehodet automatisk. Skriver ut gjeldende justeringsverdier for skrivehodeposisjonen. Rengjør papirmaterullen. Dyprense skrivehodet Justere skrivehodet Justere skrivehodet Justere skrivehodet Rengjøre papirmaterullen Rengjøre maskinen innvendig (bunnplaterengjøring) Rengjør innsiden av maskinen. Veksler papirstørrelsen som mates inn i bakskuffen, mellom A4 og Letter Veksle mellom A4 og Letter (8.5" x 11") for sidestørrelsen (8. 5" x 11"). (Denne innstillingen brukes for å lage kopier.) Angir at papirslitasje skal forhindres i maskinen. Se "Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet" under "Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Se den trykte håndboken: Komme i gang. Skriver ut konfigurasjonsinformasjon for trådløst LAN. Konfigurerer trådløst LAN ved bruk av PIN-kodemetode for WPS (Wi-Fi Protected Setup). Aktiverer eller deaktiverer trådløst LAN-tilkobling. Tilbakestiller innstillingene for trådløst LAN til standardinnstillingene. Se den trykte håndboken: Komme i gang. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Feilkoder Hvis det oppstår feil, vises E og et tall vekselvis på LED-skjermen for å angi feilkoden. Eksempel: "E, 1, 6" for å få plass på den valgte sidestørrelsen. I dette tilfellet kopieres originalen med kanter på vanlig papir og uten kanter på fotopapiret. Hvis du vil kopiere originalen i samme størrelse, avbryter du kopieringsfunksjonen Tilpass til side (Fit-to-Page). Se Tilpass til side-kopiering. (3) Trykk på knappen Farge (Color) for fargekopiering eller Svart (Black) for kopiering i svarthvitt. Kopieringen starter. Når kopieringen pågår, blinker antallet på LED-skjermen, og det blir redusert med én for å angi gjenværende antall kopier som skal lages. Fjern originalen fra glassplaten når kopieringen er fullført. Lage 10 til 19 kopier Når alt papir som er lagt i, er brukt opp, vises en feilmelding om at det er tomt for papir ("E, 0, 2" vises på LED-skjermen). Trykk på knappen Stopp/nullstill (Stop/Reset) for å fjerne feilen. Merk Du kan angi utskriftskvaliteten som Rask (hastighetsprioritet) (Fast (Speed Priority)) bare når papir i A4- eller Letter-størrelse er valgt for sidestørrelse og medietype. Slik setter du utskriftskvaliteten til Rask (hastighetsprioritet) (Fast (Speed Priority)) 1. Trykk på og hold nede Farge (Color) - eller Svart (Black)-knappen i to sekunder eller mer under (3) i trinn 2. LED-skjermen blinker én gang. * Hvis du trykker på Farge (Color) - eller Svart (Black)-knappen i mindre enn to sekunder, starter maskinen å kopiere med utskriftskvaliteten Standard. 2. Slipp knappen. Kopieringen starter. Når utskriftskvaliteten er angitt som Rask (Fast), prioriteres utskriftshastighet fremfor kvalitet. Hvis du vil prioritere kvalitet, trykker du på Farge (Color) - eller Svart (Black)knappen i mindre enn to sekunder for å kopiere med utskriftskvaliteten Standard. Viktig! Ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på knappen Stopp/nullstill (Stop/Reset). Kopiere dokumenter Side 16 av 774 sider Veksle mellom A4 og Letter (8.5" x 11") for sidestørrelsen Du kan veksle mellom A4 og Letter (8.5" x 11") for papirstørrelsen som mates inn i bakskuffen. Denne innstillingen er nyttig hvis du vanligvis legger papir i Letter-størrelse i bakskuffen uavhengig av papirstørrelsesangivelsen A4 på betjeningspanelet, eller omvendt. 1. Trykk på vedlikeholdsknappen flere ganger til d vises. 2. Trykk på knappen Svart (Black) for å velge A4, eller på knappen Farge (Color) for å velge Letter (8.5" x 11"). Merk Hvis du bytter sidestørrelsen til A4 eller Letter (8.5" x 11"), legger du i papir med den valgte størrelseler hele siden. For kant til kantkopiering kan det hende at kantene beskjæres noe fordi det kopierte bildet er forstørret slik at det fyller hele siden. 4. Trykk på knappen Tilpass til side (Fit to Page). Lampen for Tilpass til side (Fit to Page) lyser, og kopieringsfunksjonen Tilpass til side (Fit-to-Page) aktiveres. Originalen kopieres i størrelsen som forstørres eller forminskes automatisk for å få plass på den valgte sidestørrelsen. Merk Trykk på knappen Tilpass til side (Fit to Page) på nytt for å avbryte kopieringsfunksjonen Tilpass til side (Fit-to-Page) og kopiere originalen i samme størrelse. 5. Trykk på knappen Farge (Color) for fargekopiering eller Svart (Black) for kopiering i svart-hvitt. Maskinen starter Tilpass til side-kopiering. Fjern originalen fra glassplaten når kopieringen er fullført. Viktig! Ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Du kan angi utskriftskvaliteten som Rask (hastighetsprioritet) (Fast (Speed Priority)) bare når papir i A4- eller Letter-størrelse er valgt for papirstørrelse og medietype. Hvis du vil angi utskriftskvaliteten til Rask (Fast), trykker du på og holder nede Farge (Color) - eller Svart (Black) -knappen i to sekunder eller mer i trinn 5. Se Slik setter du utskriftskvaliteten til Rask (hastighetsprioritet) (Fast (Speed Priority)). Tilpass til side-kopiering Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på knappen Stopp/nullstill (Stop/Reset). Side 20 av 774 sider Øverst på siden Skanne Videregående veiledning Innhold > Skanne Side 21 av 774 sider Feilsøking Skanne Du kan lagre skannede data på datamaskinen og redigere eller behandle dem med den medfølgende programvaren. Lagre skannede data på en datamaskin Klargjøre for skanning med betjeningspanelet Lagre skannede data på en datamaskin Øverst på siden Lagre skannede data på en datamaskin Videregående veiledning Innhold > Skanne > Lagre skannede data på en datamaskin Side 22 av 774 sider Feilsøking C041 Lagre skannede data på en datamaskin Denne delen beskriver hvordan du skanner originaler ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen og deretter lagrer dem på datamaskinen i henhold til innstillingene som angis med MP Navigator EX.

4 Du finner informasjon om hvordan du skanner fra datamaskinen, i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Viktig! Vær oppmerksom på at Canon ikke er ansvarlig for skade på eller tap av data, uansett årsak, heller ikke innenfor garantiperioden for maskinen. Merk Du kan bare lagre skannede data ved bruk av betjeningspanelet når datamaskinen er koblet til maskinen med USB-kabelen. Du må bruke datamaskinen til å skanne hvis du vil lagre skannede data på datamaskinen gjennom et nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Klargjøre for skanning med betjeningspanelet Før du skanner originaler, må du kontrollere følgende: Er nødvendig programvare (MP Driver og MP Navigator EX) installert? Installer MP Drivers og MP Navigator EX fra installerings-cd-rom-en (Setup CD-ROM) hvis de ikke er installert eller de er avinstallert. Du installerer MP Drivers og MP Navigator EX ved å velge MP Drivers og MP Navigator EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). Er innstillingene for lagring av skannede data angitt i MP Navigator EX? Når du lagrer skannede data på datamaskinen ved hjelp av betjeningspanelet, kan du angi innstillingene for lagring av skannede data under Preferanser (Preferences) i MP Navigator EX. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Oppfyller dokumentet som skal skannes, kravene til et originaldokument som skal legges på glassplaten? Du finner mer informasjon i Originaler som du kan legge i. Er maskinen koblet til datamaskinen på riktig måte? Kontroller at kabelen mellom maskinen og datamaskinen er godt festet. Lagre skannede data på en datamaskin 1. Klargjør for skanning. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg en original på glassplaten. Se Legge i originaler. Merk Tegn og linjer som er skrevet med penner med lys farge eller tekstmarkører, blir kanskje ikke ordentlig skannet. 2. Trykk på SKANN (SCAN) for å starte skanningen. MP Navigator EX starter, og de skannede dataene vil bli lagret på datamaskinen i tråd med innstillingene som er angitt i MP Navigator EX. Lagre skannede data på en datamaskin Fjern originalen fra glassplaten når skanningen er fullført. Side 23 av 774 sider Viktig! Ikke slå av strømmen mens maskinen er i drift. Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skanner originaler. Ikke åpne dokumentdekselet eller fjern originalen som er lagt i, før skanningen er fullført. Merk Det kan hende at originalens plassering eller størrelse ikke skannes på riktig måte, avhengig av originaltypen. I så fall kan du se den elektroniske manualen: Videregående veiledning for å endre innstillingene i Dokumenttype (Document Type) og Dokumentstørrelse (Document Size) for MP Navigator EX slik at de samsvarer med originalen, og deretter skanner du dokumentet. Når skjermbildet for programvalg vises: Skjermbildet for programvalg kan bli vist etter at trinn 2 er utført. Hvis skjermbildet for programvalg vises, velger du MP Navigator EX Ver4.0 og klikker på OK. Hvis du vil starte MP Navigator EX automatisk uten å vise skjermbildet for programvalg, følger du fremgangsmåten nedenfor. - Windows 7- eller Windows Vista-brukere kan se "For Windows-brukere" i delen " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. - Hvis du bruker Windows XP, velger du MP Navigator EX Ver4.0 som program som skal brukes i skjermbildet for programvalg. Velg Bruk alltid dette programmet til denne handlingen (Always use this program for this action), og klikk deretter på OK. Øverst på siden Skrive ut fra datamaskinen Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen Side 24 av 774 sider Feilsøking Skrive ut fra datamaskinen Denne delen beskriver hvordan du skriver ut dokumenter eller bilder med en datamaskin. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy- PhotoPrint EX, som følger med maskinen. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Skrive ut dokumenter Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Starte forskjellige programmer Solution Menu EX Easy-WebPrint EX Øverst på siden Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 25 av 774 sider Feilsøking C051 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med maskinen. Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skrive bilder kant til kant på fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6". Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Merk Installer Easy-PhotoPrint EX fra installerings-cd-romen (Setup CD-ROM) hvis det ikke er installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at maskinen er slått på. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i vanlig papir / fotopapir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6" i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Start Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu EX. (1) Start Solution Menu EX. Se Solution Menu EX. Klikk her: Solution Menu EX (2) Klikk på (Fotoutskrift (Photo Print)) på menyen Fotoutskrift (Photo Print). Easy-PhotoPrint EX starter, og betjeningsskjermbildet for Fotoutskrift (Photo Print) vises. Merk I tillegg til fotoutskrift, kan du bruke funksjoner for å opprette albumer, kalendere og andre fotoelementer. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Side 26 av 774 sider 3. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen der bildene er lagret. (2) Klikk på bildet du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig. Merk Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Hvis du vil oppheve valget av et bilde, klikker du på det i visningsområdet for valgte bilder (Slett importert bilde (Delete Imported Image)) (B).

5 Du kan også bruke (A) og klikker på (Pil ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Du kan ta og skrive ut et bilde fra en video. Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. (3) Klikk på Velg papir (Select Paper). 4. Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på maskinen er valgt i Skriver (Printer). (2) Velg aktuell papirstørrelse og -type i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her velger vi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og aktuell papirtype i Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger feil medietype, kan det hende at maskinen ikke skriver ut med riktig utskriftskvalitet. (3) Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 27 av 774 sider 5. Velg et oppsett, og start utskriften. (1) Velg layouten for bildet. Her velger vi Kant til kant (full) (Borderless (full)). Forhåndsvisningen vises i det valgte oppsettet, slik at du kan kontrollere ønsket utskriftsresultat. Merk Du kan endre retningen for et bilde eller beskjære bilder du vil skrive ut. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (2) Klikk på Skriv ut (Print). Merk Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på knappen Stopp/nullstill (Stop/ Reset) på maskinen eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Du viser skriverstatusovervåkeren ved å klikke på skriverikonet på oppgavelinjen. I Windows Vista eller Windows XP klikker du på ikonet Canon XXX Printer (der " XXX" er navnet på maskinen) på oppgavelinjen. Øverst på siden Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Videregående veiledning Feilsøking Side 28 av 774 sider Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) > Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX C052 Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Denne delen beskriver noen nyttige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Lage egne utskrifter Du kan opprette et album eller en kalender ved bruk av bildene dine. Album Kalender (Calendar) Klistremerker (Stickers) Layoututskrift (Layout Print) Opprette stillbilder fra videoer Du kan opprette stillbilder av videobilder. Øverst på siden Skrive ut dokumenter Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut dokumenter Side 29 av 774 sider Feilsøking C053 Skrive ut dokumenter Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skrive ut et A4-dokument på vanlig papir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Merk Betjeningen kan variere avhengig av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. Skjermbildene i denne delen gjelder for utskrift i operativsystemet Windows 7 Home Premium (heretter kalt "Windows 7") Kontroller at maskinen er slått på. Se Betjeningspanel. Legg i papir. Se Legge i vanlig papir / fotopapir. Her legger vi vanlig papir i A4-størrelse i bakskuffen Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. (1) Velg Skriv ut (Print) på menyen Fil (File) eller på kommandolinjen i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. (2) Kontroller at navnet på maskinen er valgt. Merk Hvis navnet på en annen skriver er valgt, klikker du på maskinens navn for å velge den. (3) Klikk på Preferanser (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)). 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. (1) Velg Forretningsdokument (Business Document) i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Skrive ut dokumenter Merk Når utskriftsobjekter av type Forretningsdokument (Business Document) eller Fotoutskrift (Photo Printing) er valgt i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings), blir elementene i Tilleggsfunksjoner (Additional Features) valgt automatisk. Innstillinger som passer for utskriftsobjektet, som medietype eller utskriftskvalitet, vises også. Side 30 av 774 sider (2) Kontroller innstillingene som vises. Her kontrollerer vi at Vanlig papir (Plain Paper) i Medietype (Media Type), Standard i Utskriftskvalitet (Print Quality) og A4 i Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) er valgt. Merk Når du angir to eller flere kopier i Kopier (Copies), blir de utskrevne sidene sortert. Disse innstillingene kan endres. Etter å ha endret Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) må du likevel kontrollere at innstillingen for Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) stemmer med innstillingen som er angitt i programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Hvis du velger feil medietype, kan det hende at maskinen ikke skriver ut med riktig utskriftskvalitet. (3) Klikk på OK. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om andre skriverdriverfunksjoner, klikker du på Hjelp (Help) eller Instruksjoner (Instructions) for å vise den elektroniske hjelpen eller manualen: Videregående veiledning. Knappen Instruksjoner (Instructions) vises på arkene Hurtigformat (Quick Setup), Hoved (Main) og Vedlikehold (Maintenance) hvis de elektroniske manualene er installert på datamaskinen. Du kan gi de endrede innstillingene navn og legge dem til i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Hvis det er merket av for Skriv alltid ut med gjeldende innstillinger (Always Print with Current Settings), brukes de gjeldende innstillingene fra neste utskriftsjobb og fremover. Det kan være at noen programmer ikke har denne funksjonen. Du kan forhåndsvise utskriften for å kontrollere resultatet ved å merke av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing). Ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. Du kan angi detaljerte utskriftsinnstillinger i kategoriene Hoved (Main) eller Utskriftsformat (Page Setup). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning.

6 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) (eller OK) for å starte utskriften. Skrive ut dokumenter Side 31 av 774 sider Merk Meldingen om hvordan konvolutter skal legges inn vises når du skal skrive ut på dem. Denne meldingen vil ikke vises neste gang hvis du merker av for Ikke vis denne meldingen igjen. (Do not show this message again.). Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene for å skrive ut konvolutter, se Legge i konvolutter. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på knappen Stopp/nullstill (Stop/ Reset) på maskinen eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Du viser skriverstatusovervåkeren ved å klikke på skriverikonet på oppgavelinjen. I operativsystemet Windows Vista (heretter kalt "Windows Vista") eller Windows XP klikker du på ikonet Canon XXX Printer (der "XXX" er navnet på maskinen) på oppgavelinjen. Hvis linjene er forskjøvet eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Øverst på siden Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Side 32 av 774 sider Feilsøking C054 Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Ved hjelp av Easy-WebPrint EX kan du raskt og enkelt skrive ut websider for Internet Explorer. Du kan skrive ut websider som automatisk tilpasses papirbredden uten at kantene på sidene kuttes, eller forhåndsvise og velge websidene du vil skrive ut. Easy-WebPrint EX krever Internet Explorer 7 eller senere. Viktig! Det er ulovlig å gjengi eller redigere opphavsbeskyttet arbeid uten å innehente tillatelse fra rettighetshaveren, bortsett fra til privat bruk, bruk i hjemmet eller annen bruk som ligger innenfor rammene av opphavsrettighetene. I tillegg kan gjengivelse eller redigering av fotografier av personer krenke bilderettigheter. Merk Hvis du vil vite hvordan du installerer eller starter Easy- WebPrint EX, kan du se Easy-WebPrint EX. Ved å for eksempel bruke funksjonen for utklipp kan du klippe ut deler av websidene og redigere dem for utskrift. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Easy-WebPrint EX. Klikk på Easy-WebPrint EX (A) på verktøylinjen, og velg deretter Hjelp (Help) på nedtrekksmenyen for å vise den elektroniske hjelpen. Skrive ut nettsider (Easy-WebPrint EX) Side 33 av 774 sider Øverst på siden Starte forskjellige programmer Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Starte forskjellige programmer Side 34 av 774 sider Feilsøking C055 Starte forskjellige programmer Denne delen gir en oversikt over Solution Menu EX, som brukes til å starte programmene som leveres med maskinen. Informasjonen om Easy-WebPrint EX, et program for utskrift av nettsider, er også inkludert. Solution Menu EX Solution Menu EX er et program som gir rask tilgang til andre medfølgende programmer, håndbøker og online produktinformasjon. Merk Installer Solution Menu EX, den elektroniske manualen eller andre medfølgende programmer du vil bruke, fra installerings-cd-rom-en (Setup CD-ROM) hvis de ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere dem, velger du dem i Tilpasset installasjon (Custom Install). Menyer vises i kategorimenyområdet i hovedskjermbildet for Solution Menu EX. Klikk på en meny i kategorimenyområdet for å vise ikoner for funksjoner som er tilgjengelige i denne menyen, i funksjonsikonområdet i hovedskjermbildet. Hvilket antall og hvilke typer ikoner eller menyer som vises i hovedskjermbildet, kan variere i henhold til maskinen og landet. * Skjermbildet nedenfor gjelder for Windows 7. (A) Hovedskjermbildet (B) Funksjonsikonområdet (C) Kategorimenyområdet (D) Desktop Accessory (E) Hurtigmeny der du kan legge til ikoner for funksjoner som brukes ofte (F) Tilbehørsikon som gjør at du kan vise hovedskjermbildet, vise eller skjule hurtigmenyen o.l. Fotoutskrift (Photo Print) Skriv ut bilder som er tatt med et digitalkamera. Bruk skanner (Use Scanner) Skann fotografier eller dokumenter. Canons nettjeneste (Canon Web Service) Last ned innhold eller materiale for utskrift fra webområdet. Hjelp og innstillinger (Help & Settings) Vis den elektroniske hjelpen for Solution Menu EX eller den elektroniske manualen for maskinen. Starte forskjellige programmer Konfigurer Solution Menu EX eller maskinen. Start program (Start Application) Start medfølgende programmer som Easy- PhotoPrint EX og My Printer. Med My Printer kan du vise dialogboksen for skriverdriveroppsett for skriverdriveren, og få vite hva du skal gjøre hvis du har problemer med driften. Side 35 av 774 sider Netthandel (Online Shopping) Kjøp forbruksartikler, som f.eks. blekk, fra webområdet. Informasjon (Information) Finn nyttig informasjon om maskinen. Merk Datamaskinen må være tilkoblet Internett for at du skal få tilgang til webområdet med nyttig informasjon o.l. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Solution Menu EX. Velg menyen Hjelp og innstillinger (Help & Settings), og klikk deretter på EX (Solution Menu EX's Help)) for å vise den elektroniske hjelpen. (Hjelp for Solution Menu Starte programmer fra Solution Menu EX Du kan starte et program fra Solution Menu EX. I tillegg kan du få direkte tilgang til en funksjon i programmet. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du starter Solution Menu EX og velger en av funksjonene i Easy-PhotoPrint EX, for eksempel Fotoutskrift (Photo Print). 1. Start Solution Menu EX. Dobbeltklikk på (Solution Menu EX) på skrivebordet. Klikk her: Solution Menu EX Merk Dersom fabrikkinnstillingen ikke er blitt endret, starter Solution Menu EX automatisk når du starter datamaskinen. Når du skal starte Solution Menu EX fra Startmenyen, velger du Alle programmer (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX og deretter Solution Menu EX. Hvis hovedskjermbildet for Solution Menu EX ikke vises når du starter Solution Menu EX, høyreklikker du (Tilbehørsikonet) og velger Vis hovedskjerm (Show Main Screen). 2. Velg funksjonen i et program du vil starte. (1) Klikk på menyen Fotoutskrift (Photo Print). (2) Klikk på (Fotoutskrift (Photo Print)). Easy-PhotoPrint EX starter, og betjeningsskjermbildet for Fotoutskrift (Photo Print) vises. Merk I tillegg til fotoutskrift, kan du bruke funksjoner for å opprette albumer, kalendere og andre Starte forskjellige programmer fotoelementer.

7 Hvis du vil ha mer informasjon om operasjonene og funksjonene i Easy-PhotoPrint EX, kan du se Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX). Side 36 av 774 sider Easy-WebPrint EX Når Easy-WebPrint EX installeres, legges det til en verktøylinje i Internet Explorer-skjermbildet. Verktøylinjen er alltid tilgjengelig når Internet Explorer kjører. Merk Installere Easy-WebPrint EX Hvis Easy-WebPrint EX ikke installeres, kan det hende at installasjonsveiledningen for EasyWebPrint EX vises i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Klikk på veiledningen som vises, og følg instruksjonene på skjermen for å installere Easy-WebPrint EX. Du kan også installere Easy-WebPrint EX fra installasjons-cd-romen (Setup CD-ROM). Når du skal installere Easy-WebPrint EX, velger du Easy-WebPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). Internet Explorer 7 eller senere kreves for å installere Easy-WebPrint EX på datamaskinen, og maskinen må være koblet til Internett. Øverst på siden Legge i papir/originaler Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler Side 37 av 774 sider Feilsøking Legge i papir/originaler Denne delen beskriver papir- eller originaltypene som du kan legge inn i denne maskinen, hvordan du legger utskriftspapir i bakskuffen og hvordan du legger i originaler for kopiering eller skanning. Legge i papir Legge i vanlig papir / fotopapir Legge i konvolutter Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Legge i originaler Legge i originaler Originaler som du kan legge i Øverst på siden Legge i papir Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler > Legge i papir Side 38 av 774 sider Feilsøking C073 Legge i papir Legge i vanlig papir / fotopapir Legge i konvolutter Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Legge i vanlig papir / fotopapir Viktig! Hvis du skjærer vanlig papir i små størrelser, for eksempel 10 x 15 cm / 4 x 6 tommer, 101,6 x 203,2 mm / 4 x 8 tommer, 13 x 18 cm / 5 x 7 tommer eller 55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 tommer (kortstørrelse), for å utføre en prøveutskrift, kan det føre til papirstopp. Merk Vi anbefaler at du skriver ut fotografier på originalt fotopapir fra Canon. Hvis du vil ha mer informasjon om Canon-papir, kan du se Medietyper som du kan bruke. Du kan bruke vanlig kopipapir. Hvis du vil ha informasjon om hvilke papirstørrelser og papirvekter du kan bruke med maskinen, kan du se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør papir. Pass på at papirkantene ligger jevnt. Hvis papiret er bøyd, glatter du det ut. Merk Pass på at papirkantene ligger jevnt før du legger i papiret. Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret uten å jevne ut kantene. Hvis papiret er bøyd, tar du tak i de bøyde hjørnene og bøyer papiret forsiktig i motsatt retning til det ligger helt flatt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du retter ut krøllet papir, kan du se " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 2. Legg i papir. (1) Trekk ut papirstøtten, hev den og vend den deretter tilbake. (2) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Legge i papir Side 39 av 774 sider (3) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg papiret midt i bakskuffen MED UTSKRIFTSSIDEN VENDT MOT DEG. (4) Skyv papirførerne (A) for å justere dem i henhold til begge sider av papirbunken. Ikke skyv for hardt i papirførerne. Det kan hende at papiret ikke mates som det skal. Viktig! Legg alltid i papir i stående retning (B). Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret i liggende retning (C). Legge i papir Merk Ikke legg i så mye papir at det går over grensemerket (D). Side 40 av 774 sider Merk Det kan komme noe støy fra maskinen når papiret mates. Når papir er lagt i Når du kopierer, velger du papirstørrelsen og -typen som legges i, på betjeningspanelet. Se Kopiere. Når du skriver ut ved hjelp av en datamaskin, velger du papirstørrelsen og typen for papiret som legges inn, under Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) og Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Se Skrive ut dokumenter. Øverst på siden Legge i konvolutter Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler > Legge i papir > Legge i konvolutter Side 41 av 774 sider Feilsøking C074 Legge i konvolutter Du kan skrive ut på konvolutter av typen European DL og US #10. Adressen blir automatisk rotert og skrevet ut i konvoluttretningen hvis skriverdriveren har riktige innstillinger. Viktig! Du kan bare skrive ut på konvolutter ved hjelp av datamaskinen. Ikke bruk følgende konvolutter. Disse kan blokkere maskinen eller forårsake at den ikke lenger fungerer som den skal. - Konvolutter med preget eller behandlet overflate - Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) - Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet Merk Meldingen om hvordan konvolutter skal legges inn vises når du skal skrive ut på dem. Denne meldingen vil ikke vises neste gang hvis du merker av for Ikke vis denne meldingen igjen. (Do not show this message again.). 1. Klargjør konvolutter. Trykk ned alle fire hjørner og kanter på konvoluttene for å rette dem ut. Hvis konvoluttene er bøyd, holder du dem i de motsatte hjørnene og bøyer dem forsiktig i motsatt retning. Hvis hjørnet på konvoluttklaffen er brettet, glatter du det ut. Bruk en penn til å trykke forkanten i innsettingsretningen flat og gjøre bretten skarpere. Illustrasjonene ovenfor viser konvoluttens forkant sett fra siden. Viktig! Konvoluttene kan sette seg fast i maskinen hvis de ikke er helt flate eller hvis kantene ikke ligger jevnt. Forsikre deg om at ingen konvolutter er mer bøyd eller oppblåst enn 3 mm / 0,1 tomme. 2. Legg i konvolutter. Legge i konvolutter (1) Trekk ut papirstøtten. Ikke løft papirstøtten. Side 42 av 774 sider (2) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (3) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg konvoluttene midt i bakskuffen MED ADRESSESIDEN VENDT MOT DEG. Den brettede klaffen på konvolutten vender ned mot venstre side. Opptil 10 konvolutter kan legges i om gangen. (4) Skyv papirførerne (A) for å justere dem i henhold til begge sider av konvoluttene. Ikke skyv for hardt i papirførerne. Da kan det hende at konvoluttene ikke mates som de skal.

8 (B) Bakside (C) Adresseside Merk Ikke legg i så mange konvolutter at det går over merket for kapasitet (D). Legge i konvolutter Side 43 av 774 sider 3. Angi innstillingene med skriverdriveren. (1) Velg Konvolutt (Envelope) i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). (2) Velg DL-konv. (DL Env.) eller Comm. Konv. #10 (Comm. Env. #10) i vinduet Konvoluttstørrelseinnstilling (Envelope Size Setting). (3) Velg Liggende (Landscape) i Retning (Orientation). Viktig! Hvis du ikke angir konvoluttstørrelse eller retning på riktig måte, skrives adressen ut opp ned eller dreid 90 grader. Merk Det kan komme noe støy fra maskinen når konvolutter mates. Hvis utskriften er opp ned, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper og velger Konvolutt (Envelope) i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Deretter merker du av for Roter 180 grader (Rotate 180 degrees) i Tilleggsfunksjoner (Additional Features). Se Skrive ut dokumenter for å få mer informasjon om innstillinger for skriverdriveren. Øverst på siden Medietyper som du kan bruke Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler > Legge i papir > Medietyper som du kan bruke Side 44 av 774 sider Feilsøking C075 Medietyper som du kan bruke Velg papir som er egnet for utskrift, for å oppnå best utskriftsresultat. Canon tilbyr ulike papirtyper som gjør det morsomt å skrive ut, for eksempel klistremerker og papir for bilder eller dokumenter. Vi anbefaler at du bruker papir som leveres av Canon, for å skrive ut viktige bilder. Medietyper Papir som er tilgjengelig i handelen Vanlig papir (inkludert resirkulert papir) - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Vanlig papir (Plain Paper) - Papirkapasitet Bakskuff: Omtrent 100 ark - Kapasitet for papirutmatingsbrett Omtrent 50 ark Merk Det kan hende at papiret ikke mates riktig ved maksimumskapasiteten, avhengig av papirtype eller miljøforhold (svært høy eller svært lav temperatur eller fuktighet). I slike tilfeller må du redusere papirmengden som du legger inn om gangen, til mindre enn halvparten (100 % resirkulert papir kan brukes). Papir som kan brukes til å lage kopier når valg av medietype foretas ved å bruke knappen Papir (Paper) på betjeningspanelet. Du kan bare velge vanlig papir i A4- eller Letterstørrelse. Konvolutter - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Konvolutt (Envelope) - Papirkapasitet Bakskuff: 10 konvolutter - Kapasitet for papirutmatingsbrett Du bør ta ut den forrige konvolutten fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover. Papir levert av Canon Du finner mer informasjon om hvilken side det skal skrives ut på og merknader om hvordan du håndterer papir, i instruksjonsveiledningen som følger med papiret. Du finner opplysninger om tilgjengelige papirstørrelser på vårt webområde. Merk Modellnummeret på papir som leveres fra Canon, vises i parentes. Enkelte typer Canon-papir selges kanskje ikke i ditt land / din region. Papir selges ikke etter modellnummer i USA. Kjøp papir basert på navn. For fotoutskrifter: Photo Paper Pro Platinum <PT-101> / Fotopapir, Pro Platinum <PT-101> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Photo Paper Pro Platinum Medietyper som du kan bruke Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501> *1 - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Glossy Photo Paper Side 45 av 774 sider Photo Paper Glossy <GP-502> / Fotopapir, glanset <GP-502> *1 - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Glossy Photo Paper Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> / Plus-fotopapir, glanset <PP-201> *1 - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Photo Paper Plus Glossy II Photo Paper Plus Semi-Gloss <SG-201> / Plus-fotopapir, halvglanset <SG-201>*1 - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Photo Paper Plus Semi-gloss Matte Photo Paper <MP-101> / Fotopapir, matt <MP-101> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Matte Photo Paper - Papirkapasitet Bakskuff: 10 ark for A4, Letter / 8. 5" x 11", 13 x 18 cm / 5" x 7" og 20 x 25 cm / 8" x 10" 20 ark for 10 x 15 cm / 4" x 6" - Kapasitet for papirutmatingsbrett Du bør ta ut det forrige utskriftsarket fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover. *1 Papir som kan brukes til å lage kopier når valg av medietype foretas ved å bruke knappen Papir (Paper) på betjeningspanelet. Du kan bare velge vanlig papir i A4- eller Letter-størrelse og fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6". Merk Når du legger inn papir i bunker, kan det hende at utskriftssiden blir merket når det mates eller at papir ikke mates som det skal. I så fall må du legge i ett ark om gangen (unntatt for Matte Photo Paper <MP-101>). For utskrift av forretningsdokumenter: High Resolution Paper <HR-101N> / Høyoppløsningspapir <HR-101N> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: High Resolution Paper - Papirkapasitet Bakskuff: 80 ark - Kapasitet for papirutmatingsbrett 50 ark For å lage egne utskrifter: T-Shirt Transfers <TR-301> / T-skjorteoverføringsark <TR-301> - Innstillinger for medietype Skriverdriver: T-skjorteoverføringsark (T-Shirt Transfers) Photo Stickers <PS-101> / Fotoklistremerker <PS-101> Medietyper som du kan bruke - Innstillinger for medietype Skriverdriver: Glossy Photo Paper Side 46 av 774 sider - Papirkapasitet Bakskuff: 1 ark - Kapasitet for papirutmatingsbrett Du bør ta ut det forrige utskriftsarket fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover. Merk Du kan enkelt angi utskriftsinnstillinger med Easy-PhotoPrint EX, som finnes på installerings- CD-ROM-en (Setup CD-ROM). Installer denne programvaren på datamaskinen. Sidestørrelser Du kan bruke følgende sidestørrelser. Standardstørrelser: Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,50 x 11,00 tommer) Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,50 x 14,00 tommer) A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 tommer) A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 tommer) B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 tommer) 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 tommer) 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 tommer) 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 tommer) 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 tommer) L (89,0 x 127,0 mm / 3,50 x 5,00 tommer) 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 tommer) Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94 x 5,83 tommer) Hagaki 2 (200,0 x 148,0 mm / 7,87 x 5,83 tommer) Comm.

9 Konv. #10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 tommer) DL-konv. (110,0 x 220,0 mm / 4,33 x 8,66 tommer) Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 tommer) Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 tommer) Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13 x 9,25 tommer) Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 tommer) Kort (55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 tommer) Wide (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 tommer) Ikke-standardiserte størrelser: Du kan også angi en egendefinert størrelse innenfor følgende område. Minimumsstørrelse: 55,0 x 91,0 mm / 2,17 x 3,58 tommer Maksimumsstørrelse: 215,9 x 676,0 mm / 8,50 x 26,61 tommer Papirvekt 17 til 28 pund / 64 til 105 g/m 2 (bortsett fra Canon-papir) Ikke bruk tyngre eller lettere papir (bortsett fra for Canon-papir) da dette kan føre til papirstopp i maskinen. Merknader om oppbevaring av papir Ta bare ut det nødvendige antallet ark fra pakken, rett før du skriver ut. For å unngå at papiret bøyes når du ikke skriver ut bør du legge ubrukt papir tilbake i emballasjen og oppbevare det på et flatt underlag. Oppbevar det på et sted der det ikke utsettes for varme, fuktighet eller direkte sollys. Merknader om papir for kant til kant-utskrift på helside Dupleksutskrift er ikke tilgjengelig for helsides kant til kant-utskrift. Medietyper som du kan bruke Kant til kant-utskrift på helside er ikke tilgjengelig for papir i formatene A5, B5 og Legal eller konvolutter. Du kan bruke vanlig papir for kant til kant-utskrift på helside bare når du skriver ut fra en datamaskin. Dette kan imidlertid føre til dårligere utskriftskvalitet. Vi anbefaler at du bruker vanlig papir for en prøveutskrift. Side 47 av 774 sider Øverst på siden Medietyper som du ikke kan bruke Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler > Legge i papir > Medietyper som du ikke kan bruke Side 48 av 774 sider Feilsøking C076 Medietyper som du ikke kan bruke Ikke bruk papirtypene nedenfor. Bruk av slikt papir vil ikke bare føre til utilfredsstillende resultater, men det kan også føre til at papiret setter seg fast i maskinen, eller at maskinen ikke virker som den skal. Brettet, bøyd eller krøllet papir Fuktig papir Papir som er for tynt (veier mindre enn 17 pund / 64 g/m 2) Papir som er for tykt (veier mer enn 28 pund / 105 g/m 2, bortsett fra Canon-papir) Papir som er tynnere enn et postkort, inkludert vanlig papir eller notisbokpapir som er kuttet til en liten størrelse (ved utskrift på papir som er mindre enn A5) Postkort med bilder Postkort med pålimte fotografier eller klistremerker Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) Konvolutter med preget eller behandlet overflate Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet Alle typer papir med hull Papir som ikke er rektangulært Papir som er festet sammen med stifter eller lim Selvklebende papir Papir som er dekorert med glitter e. l. Øverst på siden Legge i originaler Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler > Legge i originaler Side 49 av 774 sider Feilsøking C077 Legge i originaler Legge i originaler Originaler som du kan legge i Legge i originaler Legg originalene du vil kopiere eller skanne, på glassplaten. Viktig! Når du har lagt i en original, må du passe på å lukke dokumentdekselet før du starter å kopiere eller skanne. Når du skanner fra en datamaskin ved hjelp av programvare, må du legge i originalen på en annen måte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. 1. Legg en original på glassplaten. (1) Åpne dokumentdekselet. Viktig! Ikke plasser gjenstander på dokumentdekselet. Disse vil falle ned i bakskuffen når dokumentdekselet åpnes, noe som fører til feil på maskinen. (2) Legg originalen med siden som du skal skanne, VENDT NED på glassplaten. Juster hjørnet på originalen etter justeringsmerket. Viktig! Når du legger originalen på glassplaten, må du være oppmerksom på følgende. - Ikke legg gjenstander som er tyngre enn 4,4 pund / 2 kg, på glassplaten. - Ikke utsett glassplaten for press som overstiger 4,4 pund / 2 kg, som f.eks. ved å legge press på originalen. Hvis du ikke følger det som er nevnt ovenfor, kan det føre til feil på skanneren eller at glassplaten knuses. Maskinen kan ikke skanne det skraverte feltet (A) (1 mm / 0,04 tommer fra kantene på glassplaten). Legge i originaler Side 50 av 774 sider Det blir satt inn en marg på hver side av mediet for å sikre best mulig utskriftskvalitet. Det faktiske utskriftsområdet er området innenfor disse margene. (B) 3,0 mm / 0,12 tommer (C) 5,0 mm / 0,20 tommer (D) 3,4 mm / 0,13 tommer (6,4 mm / 0,25 tommer for papir i Letter- og Legal-størrelse) (E) 3,4 mm / 0,13 tommer (6,3 mm / 0,25 tommer for papir i Letter- og Legal-størrelse) 2. Lukk dokumentdekselet forsiktig. Øverst på siden Originaler som du kan legge i Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler > Legge i originaler > Originaler som du kan legge i Side 51 av 774 sider Feilsøking C079 Originaler som du kan legge i Du kan kopiere eller skanne følgende originaler: Typer originaler: Tekstdokument, blad eller avis Utskrevet bilde, bildekort, visittkort eller plate (BD/DVD/CD o. l.) Størrelse (B x L): Maks. 216 x 297 mm / 8,5 x 11,7 tommer Merk Når du legger i en tykk original, for eksempel en bok, på glassplaten, fjerner du dokumentdekselet fra maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar av eller fester dokumentdekselet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Øverst på siden Rutinemessig vedlikehold Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold Side 52 av 774 sider Feilsøking Rutinemessig vedlikehold Denne delen beskriver hvordan du rengjør maskinen når utskriften er svak, hvordan du skifter ut FINEkassetter når de går tom for blekk, og hva du kan gjøre hvis papir ikke mates som det skal. Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Skrive ut dysesjekkmønsteret Undersøke dysesjekkmønsteret Rengjøre skrivehodet Dyprense skrivehodet Justere skrivehodet Skifte ut en FINE-kassett Fremgangsmåte for utskifting Kontrollere blekkstatus Rengjøre maskinen Rengjøre papirmaterullen Rengjøre maskinen innvendig (bunnplaterengjøring) Rengjøre de fremstående delene inne i maskinen Øverst på siden Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Videregående veiledning Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Side 53 av 774 sider Feilsøking C093 Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Hvis utskriftsresultatene er uklare eller fargene ikke skrives ut riktig, er sannsynligvis skrivehodedysene tette (FINE-kassetter).

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken ip4600 series Elektronisk manual Стр. 1 из 401 стр. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken MC-2993-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Pressemelding Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter

Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter Pressemelding Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER i

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer