Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken"

Transkript

1 Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning Beskriver i detalj funksjonene til dette produktet. Feilsøking

2 ip4700 series Grunnleggende veiledning Side 2 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skrive ut på DVDer/CDer MP-3600-V1.00 Videregående veiledning Innhold Oversikt over skriveren Hovedkomponenter Skrive ut Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) Annen bruk Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Nyttige programmer Rutinemessig vedlikehold Skifte ut en blekktank Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Rengjøre papirmaterullen Rengjøre kassettkontaktene Åpne Vedlikehold-skjermbildene Tillegg Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Tips til hvordan du bruker skriveren Legge i papir Legge i papir

3 Oversikt over skriveren Side 3 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Oversikt over skriveren Oversikt over skriveren Denne delen beskriver navnene og funksjonene på skriverkomponentene. Hovedkomponenter Sett forfra Sett bakfra Sett fra innsiden

4 Hovedkomponenter Side 4 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Oversikt over skriveren > Hovedkomponenter Hovedkomponenter Sett forfra Sett bakfra Sett fra innsiden Sett forfra (1) Toppdeksel Åpne for å bytte blekktanker eller fjerne fastkjørt papir i skriveren. (2) Papirførere Skyv for å justere etter begge sidene av papirbunken. (3) Bakskuff Legg i fotopapir eller konvolutter som du kan bruke på skriveren. To eller flere ark av samme størrelse og papirtype kan legges i samtidig og mates automatisk ett ark om gangen. Se Legge i papir. (4) Papirstøtte Åpne og trekk ut for å legge papir i bakskuffen. (5) Kassett Legg vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i skrivere006e. To eller flere vanlige papirark av samme størrelse kan legges i samtidig og mates automatisk ett ark om gangen. Se Legge i papir. (6) Direkteutskriftsport Koble til en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera, for å skrive ut direkte. Se Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet. Advarsel! Ikke koble til annet utstyr enn PictBridge-kompatible enheter til skriverens direkteutskriftsport. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på skriveren.

5 Hovedkomponenter Side 5 av 447 sider Viktig! Ikke berør metalldelene. (7) Papirutmatingsbrett Papirutskrifter mates ut. Åpne skuffen helt før du skriver ut. (8) Mottakerbrettforlengelse Trekk brettet ut for å støtte utskriftene. Åpne skuffen når du skriver ut. (9) Innvendig deksel Lukk dette dekselet når du skriver ut på papir. (10) Strømknapp Trykk for å slå strømmen av eller på. Viktig! Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen lyser eller blinker, kan det hende at skriveren ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. Automatisk på/av-funksjon Du kan stille inn skriveren slik at den slår seg på eller av automatisk. - Auto-påslåing: (Auto Power On:) Slår automatisk på skriveren når utskriftsdata blir sendt fra datamaskinen. - Auto-avslåing: (Auto Power Off:) Slår automatisk av skriveren når det ikke har blitt sendt utskriftsdata i løpet av en tidsperiode. Du kan angi denne innstillingen under kategorien Vedlikehold (Maintenance) i vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows) eller i Canon IJ Printer Utility (Macintosh). Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (11) Strømlampe Blinker og lyser grønt når strømmen er slått på. (12) Knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) Trykk for å avslutte en pågående utskriftsjobb. Du kan trykke på denne knappen for å gå ut av skriverfeilstatus og gjenoppta utskrift etter at skriverproblemet er løst. (13) Alarmlampe Blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk.

6 Hovedkomponenter Side 6 av 447 sider Strøm- og alarmlampe Du kan kontrollere status for skriveren med lampen Strøm (Power) og Alarm-lampen. - Strømlampen er av: Strømmen er slått av. - Lampen Strøm (Power) lyser grønt: Skriveren er klar til utskrift. - Lampen Strøm (Power) blinker grønt: Skriveren gjør seg klar til å skrive ut, eller utskrift pågår. - Alarm-lampen blinker oransje: Det er oppstått en feil, og skriveren er ikke klar til å skrive ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. - Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis: Det har oppstått en feil som kan kreve at du kontakter servicesenteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Sett bakfra (14) USB-port Sett inn USB-kabelen for å koble skriveren til en datamaskin. Viktig! Ikke berør metalldelene. Ikke koble USB-kabelen til eller fra under utskrift. (15) Bakdeksel Ta av for å fjerne fastkjørt papir. Se i Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (16) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. Sett fra innsiden

7 Hovedkomponenter Side 7 av 447 sider (17) Blekklamper Lyser eller blinker rødt for å angi statusen til blekktanken. Se Kontrollere blekkstatus. (18) Låsehendel for skrivehode Låser skrivehodet på plass. Viktig! Ikke trekk opp denne hendelen etter at du har installert skrivehodet. (19) Skrivehodeholder Sett inn skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skrivehodet og blekktankene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang.

8 Skrive ut Side 8 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut Skrive ut I denne delen beskrives prosedyren for å skrive ut dokumenter eller bilder. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX som følger med skriveren. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) For Mac OS X v.10.5.x For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v

9 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 9 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med skriveren. Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skrive bilder kant til kant på fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm. Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Windows. Betjeningen er den samme for utskrift i Macintosh. Installer Easy-PhotoPrint EX fra installerings-cd-romen (Setup CD-ROM) hvis det ikke er installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. Legg vanlig papir i A4- eller Letter-format i kassetten og andre papirstørrelser og -typer i bakskuffen, for eksempel fotopapir. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Start Easy-PhotoPrint EX, og velg Fotoutskrift (Photo Print). (1) Start Easy-PhotoPrint EX.

10 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 10 av 447 sider Dobbeltklikk på (Easy-PhotoPrint EX) på skrivebordet. Klikk her: Easy-PhotoPrint EX Velg menyen Gå (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities og Easy-PhotoPrint EX, og dobbeltklikk deretter på Easy-PhotoPrint EX. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, dobbeltklikker du på (Solution Menu) på skrivebordet og klikker på (Skriv ut bilder, album osv. (Print photos or albums, etc.)). Se Solution Menu. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Start-menyen, velger du Alle programmer (All Programs) (eller Programmer (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX og deretter Easy-PhotoPrint EX. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, klikker du på (Solution Menu) i Dock og klikker på Se Solution Menu. (Skriv ut bilder, album osv. (Print photos or albums, etc.)). (2) Klikk på Fotoutskrift (Photo Print). Du kan velge Album, Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) osv. i tillegg til Fotoutskrift (Photo Print). Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. 3. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen der bildene er lagret. (2) Klikk på bildet du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig. Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Hvis du vil avbryte valget, klikker du på bildet for å avbryte i visningsområdet for valgte bilder, og klikker på (Slett importert bilde (Delete Imported Image)). Du kan også bruke (Pil ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Se Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX.

11 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 11 av 447 sider (3) Klikk på Velg papir (Select Paper). 4. Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Skriver (Printer). (2) Kontroller at Velg automatisk (Automatically Select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Hvis du vil ha mer informasjon om andre innstillinger for Papirkilde (Paper Source), ser du i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Velg aktuell papirstørrelse og -type i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her velger vi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og aktuell papirtype i Medietype (Media Type). Hvis du velger vanlig papir i A4- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. (4) Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). 5. Velg et oppsett, og start utskriften. (1) Velg layouten for bildet.

12 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Side 12 av 447 sider Her velger vi Kant til kant (hele arket) (Borderless (full)). Forhåndsvisningen vises i det valgte oppsettet, slik at du kan kontrollere ønsket utskriftsresultat. Du kan endre retningen for et bilde eller beskjære bilder (trimming) du vil skrive ut. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (2) Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på RESUME/CANCEL-knappen på skriveren eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende at blanke ark mates ut. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, klikker du på Canon XXX (der "XXX" er navnet på skriveren) på oppgavelinjen. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Hvis du vil stoppe en pågående jobb midlertidig, klikker du på Pause (Hold). Hvis du vil stanse alle jobbene i listen midlertidig, klikker du på Stopp skriver midlertidig (Pause Printer) (eller Stopp jobber (Stop Jobs)). Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende at blanke ark mates ut.

13 Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Side 13 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) > Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Bruke ulike funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Denne delen beskriver noen nyttige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Lage egne utskrifter Du kan opprette et album eller en kalender ved bruk av bildene dine. Album Kalender (Calendar) Klistremerker (Stickers) Layoututskrift (Layout Print) Korrigere bilder Du kan bruke Korriger røde øyne (Red-Eye Correction), Skarpere ansikt (Face Sharpener), Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing), Lysstyrke (Brightness), Kontrast (Contrast) osv. for å justere, korrigere eller forbedre bilder automatisk eller manuelt. Lysstyrke (Brightness)

14 Skrive ut dokumenter (Windows) Side 14 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Windows) Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skrive ut et A4-dokument på vanlig papir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Betjeningen kan variere avhengig av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. Skjermbildene i denne delen gjelder for utskrift i operativsystemet Windows Vista Ultimate Edition (heretter kalt "Windows Vista"). 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. Kontroller at vanlig A4-papir er lagt i kassetten. Legg vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten, og andre papirstørrelser og - typer i bakskuffen, for eksempel fotopapir. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. 5. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. (1) Velg Skriv ut (Print) på menyen Fil (File) eller på kommandolinjen i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. (2) Kontroller at navnet på skriveren er valgt. Hvis navnet på en annen skriver er valgt, klikker du og velger navnet på din skriver. (3) Klikk på Preferanser (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)).

15 Skrive ut dokumenter (Windows) Side 15 av 447 sider 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. (1) Velg Forretningsdokument (Business Document) i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Når utskriftsobjekter av type Forretningsdokument (Business Document) eller Fotoutskrift (Photo Printing) er valgt i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings), blir elementene i Tilleggsfunksjoner (Additional Features) valgt automatisk. Innstillinger som passer for utskriftsobjektet, som medietype eller utskriftskvalitet, vises også. Når du angir to eller flere eksemplarer i Kopier (Copies), blir avmerkingsboksen Sorter (Collate) merket. (2) Kontroller innstillingene som vises. Kontroller at Vanlig papir (Plain Paper) i Medietype (Media Type), Standard i Utskriftskvalitet (Print Quality), A4 i Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) og Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source) er valgt. Disse innstillingene kan endres. Etter å ha endret Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) må du likevel kontrollere at innstillingen for Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) stemmer med innstillingen som er angitt i programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. (3) Klikk på OK.

16 Skrive ut dokumenter (Windows) Side 16 av 447 sider Hvis du vil ha mer informasjon om andre skriverdriverfunksjoner, klikker du på Hjelp (Help) eller Instruksjoner (Instructions) for å vise den elektroniske hjelpen eller manualen: Videregående veiledning. Knappen Instruksjoner (Instructions) vises på arkene Hurtigformat (Quick Setup), Hoved (Main) og Vedlikehold (Maintenance) hvis de elektroniske manualene er installert på datamaskinen. Du kan gi de endrede innstillingene navn og legge dem til i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Hvis det er merket av for Skriv alltid ut med gjeldende innstillinger (Always Print with Current Settings), brukes de gjeldende innstillingene fra neste utskriftsjobb og fremover. Det kan være at noen programmer ikke har denne funksjonen. Du kan forhåndsvise utskriften for å kontrollere resultatet ved å merke av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing). Ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. Du kan angi detaljerte utskriftsinnstillinger i kategorien Hoved (Main) eller Utskriftsformat (Page Setup). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) (eller OK) for å starte utskriften. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på RESUME/CANCEL-knappen på skriveren eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende at blanke ark mates ut. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, klikker du på Canon XXX (der "XXX" er navnet på skriveren) på oppgavelinjen. Hvis linjene er forskjøvet eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen.

17 Skrive ut dokumenter (Windows) Side 17 av 447 sider Se Justere skrivehodet.

18 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Side 18 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut dokumenter (Macintosh) Skrive ut dokumenter (Macintosh) Denne delen beskriver fremgangsmåten for å skrive ut et A4-dokument på vanlig papir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Betjeningen kan variere avhengig av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. For Mac OS X v.10.5.x 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. Kontroller at vanlig A4-papir er lagt i kassetten. Legg vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten, og andre papirstørrelser og - typer i bakskuffen, for eksempel fotopapir. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. 5. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Velg Skriv ut (Print) i menyen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. Hvis dialogboksen nedenfor vises, klikker du på (Pil ned). 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene.

19 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Side 19 av 447 sider (1) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Skriver (Printer). (2) Velg sidestørrelsen for papiret som er lagt i, under Paper Size. Her velger vi A4. (3) Velg Quality & Media på hurtigmenyen. (4) Velg medietypen for papiret som er lagt i, under Media Type. Her velger vi Plain Paper. Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format når du har valgt Automatically Select i Paper Source, blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. (5) Kontroller at Automatically Select er valgt i Paper Source. Hvis du vil ha mer informasjon om andre innstillinger for Paper Source, ser du i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (6) Velg utskriftskvaliteten i Print Quality. Her velger vi Standard. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftskvalitet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriverfunksjonene, klikker du på (Spørsmål) i skjermbildet Quality & Media, Color Options, Borderless Printing eller Duplex Printing & Margin.

20 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Side 20 av 447 sider Forhåndsvisningen vises til venstre for dialogboksen, slik at du kan kontrollere utskriftsresultatet. Ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) for å starte utskriften. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Hvis du vil stoppe en pågående jobb midlertidig, klikker du på Pause (Hold). Hvis du vil stoppe alle jobber i listen midlertidig, klikker du på Stopp skriver midlertidig (Pause Printer). Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende at blanke ark mates ut. Hvis linjene er forskjøvet eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift med Mac OS X v.10.4.x. 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. Kontroller at vanlig A4-papir er lagt i kassetten. Legg vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten, og andre papirstørrelser og - typer i bakskuffen, for eksempel fotopapir. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. 5. Angi sidestørrelsen. (1) Velg Utskriftsformat (Page Setup) i menyen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Utskriftsformat (Page Setup) vises. (2) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Format for. (3) Velg sidestørrelsen for papiret som er lagt i, under Paper Size. Her velger vi A4.

21 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Side 21 av 447 sider (4) Klikk på OK. 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. (1) Velg Skriv ut (Print) i menyen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. (2) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Skriver (Printer). (3) Velg Quality & Media på hurtigmenyen. (4) Velg medietypen for papiret som er lagt i, under Media Type. Her velger vi Plain Paper. Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format når du har valgt Automatically Select i Paper Source, blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. (5) Kontroller at Automatically Select er valgt i Paper Source. Hvis du vil ha mer informasjon om andre innstillinger for Paper Source, ser du i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (6) Velg utskriftskvaliteten i Print Quality. Her velger vi Standard. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftskvalitet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriverfunksjonene, klikker du på (Spørsmål) i skjermbildet Quality & Media, Color Options, Special Effects, Borderless Printing eller Duplex Printing & Margin. Hvis du vil forhåndsvise utskriften for å kontrollere den, klikker du på Preview. Ikke alle

22 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Side 22 av 447 sider programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) for å starte utskriften. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Hvis du vil stoppe en pågående jobb midlertidig, klikker du på Pause (Hold). Hvis du vil stanse alle jobbene i listen, klikker du på Stopp jobber (Stop Jobs). Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende at blanke ark mates ut. Hvis linjene er forskjøvet eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet.

23 Annen bruk Side 23 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Annen bruk Annen bruk Denne delen presenterer funksjonen for å skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera som er tilkoblet med en USB-kabel. Denne delen inneholder også informasjon om nyttige programmer du kan bruke sammen med skriveren. Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Nyttige programmer Solution Menu My Printer Easy-WebPrint EX

24 Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Side 24 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Annen bruk > Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Du kan koble til den PictBridge-kompatible enheten til denne skriveren med en USB-kabel som er anbefalt av enhetsprodusenten, og skrive ut lagrede bilder direkte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut lagrede bilder via en tilkoblet PictBridgekompatibel enhet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillingene på den PictBridge-kompatible enheten, kan du se i brukerveiledningen som ble levert med enheten. Enheter som kan tilkobles: Alle PictBridge-kompatible enheter kan kobles til denne skriveren, uavhengig av produsent eller modell, så lenge de er i samsvar med PictBridge-standarden. PictBridge er standarden for å skrive ut fotografier direkte uten bruk av datamaskin ved å koble til en enhet, for eksempel et digitalt stillbildekamera, et digitalt videokamera eller en mobiltelefon med kamera. (PictBridge) En enhet med dette merket er PictBridge-kompatibel. Bildedataformat som kan skrives ut: Denne skriveren godtar bilder* tatt med et kamera som er kompatibelt med DCF (Design rule for Camera File system) og PNG-filer. * Kompatibelt med Exif 2.2/2.21

25 Nyttige programmer Side 25 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Annen bruk > Nyttige programmer Nyttige programmer Skriveren kan brukes sammen med nyttige programmer som Solution Menu, My Printer og Easy- WebPrint EX. Solution Menu Med Solution Menu kan du starte programvare som leveres med skriveren, eller vise betjeningsinstruksjonene. Dobbeltklikk på (Solution Menu) på skrivebordet. Klikk her: Solution Menu Klikk på (Solution Menu) i Dock. * Skjermbildene nedenfor gjelder for Windows Vista. Klikk på knappen for en funksjon som du vil bruke. Etter at du har startet Solution Menu, klikker du på knappen på tittellinjen for å redusere vindusstørrelsen. Installer Solution Menu fra installerings-cd-rom-en (Setup CD-ROM) hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Solution Menu, velger du Solution Menu i Tilpasset installasjon (Custom Install). Knappene som vises på skjermen, kan variere avhengig land eller region der maskinen er kjøpt. Når du skal starte Solution Menu fra Start-menyen, velger du Alle programmer (All Programs) (eller Programmer (Programs)), Canon Utilities, Solution Menu og deretter Solution Menu. Når du skal starte Solution Menu fra menylinjen, velger du menyen Gå (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities, Solution Menu, og deretter dobbeltklikker du på Solution Menu. My Printer Med My Printer kan du vise dialogboksen for skriverdriveregenskaper. Du får også informasjon om hva du kan gjøre hvis du støter på problemer med betjeningen. My Printer er ikke tilgjengelig for Macintosh.

26 Nyttige programmer Side 26 av 447 sider Dobbeltklikk på (My Printer) på skrivebordet. Du kan også starte My Printer fra Solution Menu eller oppgavelinjen. Installer My Printer fra installerings-cd-romen (Setup CD-ROM) hvis den ikke er installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere My Printer, velger du My Printer i Tilpasset installasjon (Custom Install). Når du skal starte My Printer fra Start-menyen, velger du Alle programmer (All Programs) (eller Programmer (Programs)), Canon Utilities, My Printer og deretter My Printer. Easy-WebPrint EX Ved hjelp av Easy-WebPrint EX kan du raskt og enkelt skrive ut websider for Internet Explorer. Du kan skrive ut websider som automatisk tilpasses papirbredden uten at kantene på sidene kuttes, eller forhåndsvise og velge websidene du vil skrive ut. Easy-WebPrint EX er ikke tilgjengelig på Windows 2000 og Macintosh. Viktig! Det er ulovlig å gjengi eller redigere opphavsbeskyttet arbeid uten å innehente tillatelse fra rettighetshaveren, bortsett fra til privat bruk, bruk i hjemmet eller annen bruk som ligger innenfor rammene av opphavsrettighetene. I tillegg kan gjengivelse eller redigering av fotografier av personer krenke bilderettigheter. Når Easy-WebPrint EX installeres, legges det til en verktøylinje i Internet Explorer-skjermbildet. Verktøylinjen er alltid tilgjengelig når Internet Explorer kjører. Ved å for eksempel bruke funksjonen for utklipp kan du klippe ut deler av websidene og redigere dem for utskrift.

27 Nyttige programmer Side 27 av 447 sider Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan websider skrives ut, kan du klikke på den elektroniske hjelpen. (Hjelp) for å vise Installere Easy-WebPrint EX Hvis Easy-WebPrint EX ikke installeres, kan det hende at installasjonsveiledningen for Easy- WebPrint EX vises på oppgavelinjen på skrivebordet. Klikk på veiledningen som vises, og følg instruksjonene på skjermen for å installere Easy-WebPrint EX. Du kan også installere Easy-WebPrint EX fra installasjons-cd-romen (Setup CD-ROM). Når du skal installere Easy-WebPrint EX, velger du Easy-WebPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). Internet Explorer 7 eller senere kreves for å installere Easy-WebPrint EX på datamaskinen, og maskinen må være koblet til Internett.

28 Legge i papir Side 28 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir Legge i papir Denne delen beskriver papirtypene du kan legge i, og hvordan du legger utskriftspapir i kassetten eller bakskuffen. Legge i papir Papirkilde til å legge i papir Legge papir i kassetten Legge papir i bakskuffen Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke

29 Legge i papir Side 29 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir Legge i papir Papirkilde til å legge i papir Legge papir i kassetten Legge papir i bakskuffen Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Papirkilde til å legge i papir Skriveren har to papirkilder for papirmating: en kassett og en bakskuff. Du kan legge papir i hvilken som helst av de to papirkildene, alt etter hvilken sidestørrelse og medietype du velger. Papiret mates fra kassetten eller bakskuffen, avhengig av hvilken sidestørrelse eller medietype du har valgt. Se Medietyper som du kan bruke. Velg riktig sidestørrelse og medietype når du skriver ut. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger papir i hver papirkilde, kan du se Legge papir i kassetten eller Legge papir i bakskuffen. Legge vanlig papir i kassetten Når du bruker vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format, legger du det i kassetten. Skriveren mater papir fra kassetten automatisk ved kun å velge andre medietyper enn vanlig papir (A4, B5, A5 eller Letter) i utskriftsinnstillingene med skriverdriveren ved utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter papirkildeinnstilling, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Legge fotopapir i bakskuffen Når du bruker fotopapir, legger du det i bakskuffen. Skriveren mater papir fra bakskuffen automatisk ved å velge andre medietyper enn vanlig papir, for eksempel fotopapir, i utskriftsinnstillingene med skriverdriveren under utskrift. Når du bruker vanlig papir i andre formater enn A4, B5, A5 eller Letter, legger du det i bakskuffen.

30 Legge i papir Side 30 av 447 sider

31 Legge papir i kassetten Side 31 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Legge papir i kassetten Legge papir i kassetten Du kan bare legge vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten. Legg andre papirstørrelser eller -typer i bakskuffen. Se Medietyper som du kan bruke. Vi anbefaler at du skriver ut fotografier på originalt fotopapir fra Canon. Hvis du vil ha mer informasjon om Canon-papir, se Medietyper som du kan bruke. Du kan bruke vanlig kopipapir. Hvis du vil ha informasjon om hvilke papirstørrelser, -vekter og -tykkelser du kan bruke med denne skriveren, kan du se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør papir. Pass på at papirkantene ligger jevnt. Hvis papiret er bøyd, glatter du det ut. Pass på at papirkantene ligger jevnt før du legger i papiret. Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret uten å jevne ut kantene. Hvis papiret er bøyd, tar du tak i de bøyde hjørnene og bøyer papiret forsiktig i motsatt retning til det ligger helt flatt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du retter ut krøllet papir, kan du se i Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 2. Klargjør kassetten. (1) Trekk kassetten ut av skriveren. (2) Ta dekselet av kassetten. (3) Trekk tappen (A) mot deg for å frigjøre og utvide kassetten.

32 Legge papir i kassetten Side 32 av 447 sider 3. Legg i papir. (1) Legg papirbunken MED UTSKRIFTSSIDEN NED og FORKANTEN LENGST INN, og legg papirbunken inntil høyre side av kassetten. (2) Skyv papirføreren (B) for å justere den i henhold til sidestørrelsesmerket. Papirføreren (B) stanser når den er på linje med det tilsvarende merket for sidestørrelsen. Det kan hende at det er et lite åpent rom mellom papirføreren (B) og papirbunken. (3) Skyv papirføreren (C) til venstre slik at den ligger helt jevnt med siden av papirbunken. Ikke legg i så mye papir at det går over grensemerket (D).

33 Legge papir i kassetten Side 33 av 447 sider (4) Sett dekselet på kassetten. (5) Sett kassetten inn i skriveren. Skyv kassetten helt inn i skriveren. Kassetten stikker litt ut fra skriveren, ikke tving det lengre inn i skriveren. Da kan skriveren eller kassetten bli skadet. 4. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Når papir er lagt i Velg aktuell papirstørrelse og -type i Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) (eller Papirstørrelse (Paper Size)) og Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Se Skrive ut dokumenter (Windows) eller Skrive ut dokumenter (Macintosh).

34 Legge papir i kassetten Side 34 av 447 sider

35 Legge papir i bakskuffen Side 35 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legg i papir > Legg i papir > Legge papir i bakskuffen Legge papir i bakskuffen Du kan legge i fotopapir eller konvolutter i bakskuffen. Legge i fotopapir Viktig! Hvis du skjærer vanlig papir i små størrelser, for eksempel 4 x 6 tommer / 10 x 15 cm, 4 x 8 tommer / 101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 tommer / 13 x 18 cm og 2,16 x 3,58 tommer / 55,0 x 91,0 mm (kortstørrelse), for å utføre en prøveutskrift, kan det føre til papirstopp. 1. Klargjør papir. Se Klargjør papir. i "Legge papir i kassetten". Pass på at papirkantene ligger jevnt. Hvis papiret er bøyd, glatter du det ut. 2. Legge i papir. (1) Åpne papirstøtten, og dra den ut. (2) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (3) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg papiret midt i bakskuffen MED UTSKRIFTSSIDEN VENDT MOT DEG. Viktig! Legg alltid i papir i stående retning (B). Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret i liggende retning (C).

36 Legge papir i bakskuffen Side 36 av 447 sider (4) Skyv papirførerne (A) for å justere dem i henhold til begge sider av papirbunken. Ikke skyv for hardt i papirførerne. Det kan hende at papiret ikke mates som det skal. Ikke legg i så mye papir at det går over grensemerket (D). Når papir er lagt i Velg aktuell papirstørrelse og -type i Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) (eller Papirstørrelse (Paper Size)) og Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Se Skrive ut dokumenter (Windows) eller Skrive ut dokumenter (Macintosh). Legge i konvolutter Du kan skrive ut på konvolutter av typen European DL og US Comm. Konv. #10. Adressen blir automatisk rotert og skrevet ut i konvoluttretningen hvis skriverdriveren har riktige innstillinger. Viktig! Du kan ikke bruke følgende konvolutter. - Konvolutter med preget eller behandlet overflate - Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) - Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet 1. Klargjør konvolutter.

37 Legge papir i bakskuffen Side 37 av 447 sider Trykk ned alle fire hjørner og kanter på konvoluttene for å rette dem ut. Hvis konvoluttene er bøyd, holder du dem i de motsatte hjørnene og bøyer dem forsiktig i motsatt retning. Hvis hjørnet på konvoluttklaffen er brettet, glatter du det ut. Bruk en penn til å trykke forkanten i innsettingsretningen flat og gjøre bretten skarpere. Illustrasjonene ovenfor viser konvoluttens forkant sett fra siden. Viktig! Konvoluttene kan sette seg fast i skriveren hvis de ikke er helt flate eller hvis kantene ikke ligger jevnt. Forsikre deg om at ingen konvolutter er mer bøyd eller oppblåst enn 0,1 tomme / 3 mm. 2. Legg i konvolutter. (1) Åpne papirstøtten, og dra den ut. Se Legge i papir. under "Legge i fotopapir" i "Legge papir i bakskuffen". (2) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Se Legge i papir. under "Legge i fotopapir" i "Legge papir i bakskuffen". (3) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg konvoluttene midt i bakskuffen MED ADRESSESIDEN VENDT MOT DEG. Den brettede klaffen på konvolutten vender ned mot venstre side. Opptil 10 konvolutter kan legges i om gangen. (4) Skyv papirførerne (A) for å justere dem i henhold til begge sider av konvoluttene. Ikke skyv for hardt i papirførerne. Det kan hende at konvoluttene ikke mates som de skal.

38 Legge papir i bakskuffen Side 38 av 447 sider (B) Bakside (C) Adresseside 3. Angi innstillingene i skriverdriveren. (1) Velg Konvolutt (Envelope) i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). (2) Velg DL-konv. (DL Env.) eller Comm. Konv. #10 (Comm. Env. #10) i vinduet Konvoluttstørrelseinnstilling (Envelope Size Setting). (3) Velg Liggende (Landscape) i Retning (Orientation). (1) Velg Envelope i Media Type. (2) Velg DL Envelope eller #10 Envelope i Paper Size. (3) Velg liggende retning i Retning (Orientation). Viktig! Hvis du ikke angir konvoluttstørrelse eller retning på riktig måte, skrives adressen ut opp ned eller dreid 90 grader. Hvis utskriften er opp ned i Windows, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper, velger Konvolutt (Envelope) i Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings), og deretter merker du av for Roter 180 grader (Rotate 180 degrees) i Tilleggsfunksjoner (Additional Features). Du finner mer informasjon om skriverdriverinnstillingene under Skrive ut dokumenter (Windows) eller Skrive ut dokumenter (Macintosh).

39 Medietyper som du kan bruke Side 39 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Medietyper som du kan bruke Medietyper som du kan bruke Velg papir som er egnet for utskrift, for å oppnå best utskriftsresultat. Canon tilbyr ulike papirtyper som gjør det morsomt å skrive ut, for eksempel klistremerker og papir for bilder eller dokumenter. Vi anbefaler at du bruker papir som leveres av Canon, for å skrive ut viktige bilder. Medietyper Papir som er tilgjengelig i handelen Navn på papir <modellnummer> *1 Vanlig papir (Resirkulert papir) *2 Papirkapasitet Bakskuff: Omtrent 150 ark*3 Kassett A4, B5, A5, Letter / 8,5" x 11": Omtrent 150 ark Kapasitet for papirutmatingsbrett Omtrent 50 ark Skriverdriverinnstillinger: Medietype (Media Type) Vanlig papir (Plain Paper) Konvolutter 10 konvolutter Kan ikke legges i*4 *5 Konvolutt (Envelope) Papir levert av Canon Navn på papir <modellnummer> *1 Papirkapasitet Bakskuff: Kassett Kapasitet for papirutmatingsbrett Skriverdriverinnstillinger: Medietype (Media Type) For fotoutskrifter: Photo Paper Pro Platinum <PT-101> *6 Photo Paper Pro II <PR-201> *6 [Glossy Photo Paper Everyday Use / Glanset fotopapir Hverdagsbruk] <GP-501> *6 [Photo Paper Glossy / Glanset fotopapir] <GP-502> *6 Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> *6 Photo Paper Plus Semigloss <SG-201> *6 A4, Letter / 8.5" x 11", 5" x 7" / 13 x 18 cm og 8" x 10" / 20 x 25 cm: 10 ark 10 x 15 cm / 4" x 6": 20 ark Kan ikke legges i *4 *5 Photo Paper Pro Platinum Photo Paper Pro II Glossy Photo Paper Glossy Photo Paper Photo Paper Plus Glossy II Photo Paper Plus Semi-gloss

40 Medietyper som du kan bruke Side 40 av 447 sider Matte Photo Paper <MP-101> Matte Photo Paper For utskrift av forretningsdokumenter: High Resolution Paper <HR-101N> 80 ark Kan ikke legges i *4 50 ark High Resolution Paper For å lage egne utskrifter: T- skjorteoverføringsark <TR-301> 1 ark Kan ikke legges i *4 *5 T-skjorteoverføringsark (T- Shirt Transfers) [Photo Stickers / Fotoklistremerker] 1 ark Glossy Photo Paper <PS-101> *7 *1 Papir som har modellnummer, leveres fra Canon. Du finner mer informasjon om hvilken side det skal skrives ut på og merknader om hvordan du håndterer papir, i instruksjonsveiledningen som følger med papiret. Du finner opplysninger om tilgjengelige papirstørrelser på vårt webområde. Enkelte typer Canon -papir selges kanskje ikke i ditt land / din region. Papir selges ikke etter modellnummer i USA. Kjøp papir basert på navn. *2 Det kan hende at papiret ikke mates riktig ved maksimumskapasiteten, avhengig av papirtype eller miljøforhold (svært høy eller svært lav temperatur eller fuktighet). I slike tilfeller må du redusere papirmengden som du legger inn om gangen, til mindre enn halvparten (100 % resirkulert papir kan brukes). *3 Du kan bare legge vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format når Bakskuff (Rear Tray) er valgt under Papirkildeinnstilling for vanlig papir (Paper Source Setting for Plain Paper). Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. *4 Hvis du mater dette papiret fra kassetten, kan det skade skriveren. Legg det alltid i bakskuffen. *5 Du bør ta ut det forrige utskriftsarket fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover. *6 Når du legger inn papir i bunker, kan det hende at utskriftssiden blir merket når det mates eller at papir ikke mates som det skal. I så fall skal du legge inn ett ark om gangen. *7 Du kan enkelt angi utskriftsinnstillinger for klistremerkepapir med Easy-PhotoPrint EX, som følger med på installerings-cd-romen (Setup CD-ROM). Installer denne programvaren på datamaskinen. Sidestørrelser Du kan bruke følgende sidestørrelser. Du kan legge vanlig papir i følgende formater i kassetten: A4, B5, A5, og Letter Du kan ikke legge vanlig papir i andre sideformater i kassetten. Legg dem i bakskuffen. Choukei 3 og Choukei 4 er ikke tilgjengelig i Macintosh. Standardstørrelser: Letter (8,50 x 11,00 tommer / 215,9 x 279,4 mm) Legal (8,50 x 14,00 tommer / 215,9 x 355,6 mm) A5 (5,83 x 8,27 tommer / 148,0 x 210,0 mm)

41 Medietyper som du kan bruke Side 41 av 447 sider A4 (8,27 x 11,69 tommer / 210,0 x 297,0 mm) B5 (7,17 x 10,12 tommer / 182,0 x 257,0 mm) 4" x 6" (4,00 x 6,00 tommer / 10 x 15 cm) 4" x 8" (4,00 x 8,00 tommer / 101,6 x 203,2 mm) 5" x 7" (5,00 x 7,00 tommer / 13 x 18 cm) 8" x 10" (8,00 x 10,00 tommer / 20 x 25 cm) L (3,50 x 5,00 tommer / 89,0 x 127,0 mm) 2L (5,00 x 7,01 tommer / 127,0 x 178,0 mm) Hagaki (3,94 x 5,83 tommer / 100,0 x 148,0 mm) Hagaki 2 (7,87 x 5,83 tommer / 200,0 x 148,0 mm) Comm. Konv. #10 (4,12 x 9,50 tommer / 104,6 x 241,3 mm) DL-konv. (4,33 x 8,66 tommer / 110,0 x 220,0 mm) Choukei 3 (4,72 x 9,25 tommer / 120,0 x 235,0 mm) Choukei 4 (3,54 x 8,07 tommer / 90,0 x 205,0 mm) Youkei 4 (4,13 x 9,25 tommer / 105,0 x 235,0 mm) Youkei 6 (3,86 x 7,48 tommer / 98,0 x 190,0 mm) Kort (2,16 x 3,58 tommer / 55,0 x 91,0 mm) Wide (4,00 x 7,10 tommer / 101,6 x 180,6 mm) Ikke-standardiserte størrelser: Du kan også angi en egendefinert størrelse innenfor følgende område. Minimumsstørrelse: 2,17 x 3,58 tommer / 55,0 x 91,0 mm (Bakskuff) 5,83 x 8,27 tommer / 148,0 x 210,0 mm (Kassett) Maksimumsstørrelse: 8,50 x 26,61 tommer / 215,9 x 676,0 mm (Bakskuff) 8,50 x 11,69 tommer / 215,9 x 297,0 mm (Kassett) Papirvekt 17 til 28 pund / 64 til 105 g/m 2 (bortsett fra Canon-papir) Ikke bruk tyngre eller lettere papir (bortsett fra for Canon-papir) da dette kan føre til papirstopp i skriveren. nader om oppbevaring av papir Ta bare ut det nødvendige antallet ark fra pakken, rett før du skriver ut. For å unngå at papiret bøyes når du ikke skriver ut bør du legge ubrukt papir tilbake i emballasjen og oppbevare det på et flatt underlag. Oppbevar det på et sted der det ikke utsettes for varme, fuktighet eller direkte sollys. nader om papir for kant til kant-utskrift på helside Kant til kant-utskrift på helside er ikke tilgjengelig for papir i formatene A5, B5 og Legal eller konvolutter. Du kan bruke vanlig papir for kant til kant-utskrift på helside. Dette kan imidlertid føre til dårligere utskriftskvalitet. Vi anbefaler at du bruker vanlig papir for en prøveutskrift.

42 Medietyper som du ikke kan bruke Side 42 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Medietyper som du ikke kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Ikke bruk papirtypene nedenfor. Bruk av slikt papir vil ikke bare føre til utilfredsstillende resultater, men det kan også føre til at papiret setter seg fast i skriveren, eller at skriveren ikke virker som den skal. Brettet, bøyd eller krøllet papir Fuktig papir Papir som er for tynt (veier mindre enn 17 pund / 64 g/m 2) Papir som er for tykt (veier mer enn 28 pund / 105 g/m 2, bortsett fra Canon-papir) Papir som er tynnere enn et postkort, inkludert vanlig papir eller notisbokpapir som er kuttet til en liten størrelse (ved utskrift på papir som er mindre enn A5) Postkort med bilder Postkort med pålimte fotografier eller klistremerker Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) Konvolutter med preget eller behandlet overflate Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet Alle typer papir med hull Papir som ikke er rektangulært Papir som er festet sammen med stifter eller lim Selvklebende papir Papir som er dekorert med glitter e.l.

43 Rutinemessig vedlikehold Side 43 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold Rutinemessig vedlikehold I denne delen beskrives det hvordan du skifter ut blekktanker når de går tom for blekk, hvordan du rengjør skriveren når utskriften er svak og hva du kan gjøre hvis papir ikke mates som det skal. Bytte ut en blekktank Fremgangsmåte for utskifting Kontrollere blekkstatus Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Skrive ut dysesjekkmønsteret Undersøke dysesjekkmønsteret Rengjøre skrivehodet Dyprense skrivehodet Justere skrivehodet Rengjøre papirmaterullen Rengjøre kassettkontaktene Åpne Vedlikehold-skjermbildene Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows) Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

44 Skifte ut en blekktank Side 44 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Skifte ut en blekktank Skifte ut en blekktank Hvis det blir tomt for blekk mens du skriver ut, blinker Alarm-lampen oransje fire ganger, og det vises en feilmelding på dataskjermen. Kontroller hvilken blekktank som er tom for blekk, og bytt til en ny. Hvis det blir tomt for blekk eller det oppstår andre feil, blinker Alarm-lampen oransje for å varsle deg om feilen. Se "Fire blink:" under Alarmlampen lyser oransje under Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning, og gjør det som er nødvendig. Hvis du vil ha informasjon om kompatible blekktanker, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Hvis utskriften blir svak eller det oppstår hvite felt til tross for at det er nok blekk, se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige. Fremgangsmåte for utskifting Når blekktankene går tom for blekk, følger du fremgangsmåten nedenfor for å skifte dem ut. Viktig! Håndtering av blekk Vi anbefaler bruk av Canon-blekktanker for best mulig utskriftskvalitet. Det anbefales ikke å etterfylle blekk. Når du fjerner en blekktank, må du sette inn en ny umiddelbart. Du må ikke la skriveren stå uten blekktanker. Bruk nye blekktanker ved utskifting. Hvis du installerer brukte blekktanker, kan dysene bli tette. Med slike blekktanker vil skriveren heller ikke kunne gi riktig informasjon om når det er på tide å skifte ut blekktankene. Når en blekktank er installert, må du ikke ta den ut av skriveren og la den være ubeskyttet. Det vil føre til at blekktanken tørker ut, og det kan være at skriveren ikke vil fungere som den skal når blekktanken settes inn igjen. For å opprettholde optimal utskriftskvalitet bør du ikke la blekktanken stå ubrukt i mer enn seks måneder etter første gangs bruk. Det kan hende at fargeblekk forbrukes også når du skriver ut et svart-hvitt-dokument, eller når utskrift i svart-hvitt er angitt. Alle blekktyper forbrukes også i den vanlige rengjøringen og dyprensingen av skrivehodet, noe som kan være nødvendig for å opprettholde ytelsen til skriveren. Når blekktanken har gått tom for blekk, må den byttes ut umiddelbart. 1. Pass på at strømmen er slått på, og åpne papirutmatingsbrettet forsiktig. 2. Åpne toppdekslet. Skrivehodeholderen flyttes til utskiftingsposisjonen.

45 Skifte ut en blekktank Side 45 av 447 sider Forsiktig! Du må ikke berøre skrivehodeholderen for å stoppe eller flytte den med makt. Ikke berør skrivehodeholderen før den har stoppet helt. Viktig! Ikke plasser gjenstander på toppdekselet. Disse vil falle ned i bakskuffen når toppdekselet åpnes, noe som fører til feil på skriveren. Du må ikke ta på metalldelene eller andre deler inne i skriveren. Hvis toppdekselet blir stående åpent, flyttes skrivehodeholderen til høyre side. I så fall lukker du toppdekselet og åpner det igjen. Ikke åpne det innvendige dekselet (A) når du skifter blekktank. Hvis det innvendige dekselet (A) er åpent etter at du har skiftet blekktank, må du lukke det. Skriveren kan lage litt lyd når skrivehodeholderen flyttes til utskiftingsposisjonen. 3. Fjern blekktanken der lampen blinker raskt. Trykk på knappen (B), og trekk blekktanken opp og ut. Du må ikke røre låsehendelen for skrivehodet (C). Viktig! Behandle blekktanken forsiktig for å unngå flekker på klær og annet. Kast den tomme blekktanken i samsvar med lokale lover og forskrifter for avfallsdeponering. Ikke fjern mer enn to blekktanker om gangen. Sørg for å bytte ut én blekktank om gangen når du bytter ut to eller flere blekktanker. Hvis du vil ha informasjon om blinkehastighetene til blekklamper, kan du se Kontrollere

46 Skifte ut en blekktank Side 46 av 447 sider blekkstatus. 4. Klargjør den nye blekktanken. (1) Pakk ut en ny blekktank, dra den oransje tapen ( ) i pilens retning for å ta den av, og fjern beskyttelsesfilmen ( ). Viktig! Sørg for at du fjerner hele beskyttelsesfilmen fra luftehullet (D). Hvis luftehullet blir blokkert av gjenværende film, kan det lekke blekk, eller det kan hende at blekket ikke kommer ut som det skal. (2) Hold den oransje beskyttelseshetten (E) som vist i figuren nedenfor, vri den og fjern den fra undersiden av blekktanken. Fjern beskyttelseshetten mens du holder den, slik at du ikke søler blekk på fingrene. Kast beskyttelseshetten når du har fjernet den. Viktig! Ikke rør de elektriske kontaktene (F) på blekktanken. Hvis du gjør det, kan skriveren slutte å fungere eller ikke skrive ut som den skal. Viktig! Hvis du rister blekktanken, kan blekk lekke ut og sette flekker på hendene dine og annet rundt deg. Vær forsiktig når du håndterer blekktanken. Ikke klem på siden på blekktankene, da det kan føre til blekklekkasjer. Pass på at ikke blekkrester på beskyttelseshetten setter flekker på hendene dine og annet. Ikke sett beskyttelseshetten på igjen når du har tatt den av. Kast den i henhold til lokale lover og forskrifter for avfallsdeponering. Ikke ta på den åpne blekkporten når beskyttelseshetten er fjernet, da dette kan føre til at blekket ikke skytes ut skikkelig.

47 Skifte ut en blekktank Side 47 av 447 sider 5. Sett inn den nye blekktanken. (1) Sett fronten av blekktanken inn i skrivehodet på skrå. Pass på at blekktanken er plassert i henhold til etiketten. (2) Trykk på merket på blekktanken til den klikker på plass. Kontroller at blekklampen lyser rødt. Viktig! Du kan ikke skrive ut hvis blekktanken er satt inn i feil posisjon. Pass på at du setter inn blekktanken i riktig posisjon, slik det er angitt på etiketten på skrivehodeholderen. Du kan ikke skrive ut hvis ikke alle blekktankene er satt inn. Pass på at du setter inn alle blekktankene. 6. Lukk toppdekselet. Hvis Alarm-lampen fortsatt blinker oransje når toppdekselet er lukket, ser du "Alarmlampen lyser oransje" under Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når du begynner å skrive ut etter at blekktanken er skiftet ut, begynner skriveren å rengjøre skrivehodet automatisk. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av skrivehodet. Strømlampen blinker grønt mens rengjøringen pågår. Hvis linjer skrives ut forskjøvet eller skrivehodet ikke er riktig plassert, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Det kan komme noe støy fra skriveren når den er i gang.

48 Skifte ut en blekktank Side 48 av 447 sider

49 Kontrollere blekkstatus Side 49 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Skifte ut en blekktank > Kontrollere blekkstatus Kontrollere blekkstatus Du kan kontrollere blekkstatus på blekklampene på dataskjermen. Med blekklampene 1. Pass på at strømmen er slått på, og åpne papirutmatingsbrettet forsiktig. 2. Åpne toppdekslet. Skriveren kan lage litt lyd når skrivehodet flyttes til utskiftingsposisjonen. 3. Kontroller blekklampene. Åpne toppdekselet etter at du har kontrollert status for blekklampen. Blekklampen lyser Blekktanken er riktig installert, og det er nok blekk igjen til å skrive ut. Blekklampen blinker Blinker langsomt (ca. hvert 3. sekund)... Gjentas Lavt blekknivå. Du kan fortsette å skrive ut en stund til, men vi anbefaler at du har en ny blekktank klar. Blinker raskt (ca. hvert sekund)... Gjentas Blekktanken er satt inn i feil posisjon, eller den er tom. Kontroller at blekktanken er satt inn i riktig posisjon, slik det er angitt på etiketten på skrivehodeholderen. Hvis posisjonen er riktig, men lampen blinker, er blekktanken tom. Bytt den ut med en ny. Blekklampen lyser ikke Blekktanken er ikke installert riktig, eller funksjonen for registrering av blekknivå er deaktivert. Hvis blekktanken ikke er installert riktig, trykker du på merket på blekktanken til den klikker på plass. Hvis den ikke klikker på plass, kontrollerer du at den oransje beskyttelseshetten er fjernet fra undersiden av blekktanken. Hvis funksjonen for registrering av blekknivå er deaktivert, bytter du ut blekktanken med en ny. Se Fremgangsmåte for utskifting.

50 Kontrollere blekkstatus Side 50 av 447 sider Hvis blekklampen fremdeles ikke lyser etter at du har satt inn blekktanken igjen, har det oppstått en feil, og skriveren kan ikke skrive ut. Kontroller alarmlampen på skriveren. Se i Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Med skjermen på datamaskinen Du kan kontrollere status for hver blekktank med skriverstatusovervåkeren (Windows) eller Canon IJ Printer Utility (Macintosh). Kontroller om det vises et symbol (A) på skjermen. Blekktanken med (Lite blekk) er snart tom. Du kan fortsette å skrive ut en stund til, men vi anbefaler at du har en ny blekktank klar. Det kan hende at en feilmelding vises under utskriften. Kontroller meldingen, og gjør det som er nødvendig. Følg fremgangsmåten nedenfor for å åpne hvert skjermbilde for bekreftelse. 1. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows). 2. Klikk på Vis skriverstatus (View Printer Status) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Kontroller informasjonen om blekktanken ved å klikke på menyen Blekkinformasjon (Ink Details). Du kan også vise skriverstatusovervåkeren ved å klikke på Canon XXX (der " på skriveren), som vises på oppgavelinjen mens utskriften pågår. XXX" er navnet 1. Åpne Canon IJ Printer Utility. Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 2. Velg Ink Level Information på hurtigmenyen. Kontroller informasjonen om blekktanken ved å klikke på menyen Ink Details.

51 Kontrollere blekkstatus Side 51 av 447 sider

52 Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Side 52 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Hvis utskriftsresultatene er uklare eller fargene ikke skrives ut riktig, er sannsynligvis skrivehodedysene tette. Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut dysesjekkmønsteret, kontrollere tilstanden for skrivehodedysen og deretter rengjøre skrivehodet. Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller hvis utskriftsresultatene på annen måte er utilfredsstillende, kan du forbedre utskriftskvaliteten ved å justere skrivehodeposisjonen. Viktig! Ikke skyll eller tørk av skrivehodet og blekktankene. Dette kan forårsake problemer med skrivehodet og blekktankene. Før du utfører vedlikehold Åpne toppdekselet, og kontroller at alle lampene på blekktankene lyser rødt. Hvis ikke kan du se Kontrollere blekkstatus og utføre de nødvendige tiltakene. Hvis du øker utskriftskvaliteten i innstillingene for skriverdriveren, kan du forbedre utskriftsresultatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Hvis utskriften er uklar eller ujevn: Trinn 1 Se Skrive ut dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis det mangler linjer eller vannrette hvite striper vises i mønsteret: Når du har rengjort skrivehodet, skriver du ut og undersøker dysesjekkmønsteret. Trinn 2 Se Rengjøre skrivehodet. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort skrivehodet to ganger: Trinn 3 Se Dyprense skrivehodet. Hvis du har fulgt fremgangsmåten til og med til trinn 3, og problemet fortsatt ikke er løst, slår du av strømmen og dyprenser skrivehodet igjen etter 24 timer. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret. Når utskriftsresultatene ikke er jevne, for eksempel hvis rette linjer er forskjøvet: Se Justere skrivehodet.

53 Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Side 53 av 447 sider

54 Skrive ut dysesjekkmønsteret Side 54 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Skrive ut dysesjekkmønsteret Skrive ut dysesjekkmønsteret Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Du må klargjøre følgende: et vanlig papirark i A4- eller Letter-størrelse Hvis det er lite blekk igjen, skrives ikke dysesjekkmønsteret ut riktig. Skift ut blekktanken som har lite blekk. Se Skifte ut en blekktank. Skrive ut dysesjekkmønsteret uten datamaskin Du kan også skrive ut dysesjekkmønsteret fra selve skriveren ved hjelp av RESUME/CANCELknappen. 1. Kontroller at strømmen er slått på og ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 3. Hold nede RESUME/CANCEL-knappen til strømlampen blinker grønt to ganger, og deretter slipper du den. Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. Undersøk dysesjekkmønsteret, og gjør det som er nødvendig. Se trinn 1 under Undersøke dysesjekkmønsteret. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 4. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows). 5. Skriv ut dysesjekkmønsteret. (1) Klikk på kategorien Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Dysesjekk (Nozzle Check).

55 Skrive ut dysesjekkmønsteret Side 55 av 447 sider (3) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du skriver ut dysesjekkmønsteret. 6. Undersøk dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 4. Åpne Canon IJ Printer Utility. Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 5. Skriv ut dysesjekkmønsteret. (1) Velg Test Print på hurtigmenyen. (2) Klikk på Nozzle Check.

56 Skrive ut dysesjekkmønsteret Side 56 av 447 sider (3) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Print Check Pattern. Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. Klikk på Initial Check Items for å vise elementene du må sjekke før du skriver ut dysesjekkmønsteret. 6. Undersøk dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret.

57 Undersøke dysesjekkmønsteret Side 57 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Undersøke dysesjekkmønsteret Undersøke dysesjekkmønsteret Undersøk dysesjekkmønsteret, og rengjør skrivehodet hvis det er nødvendig. 1. Kontroller om det mangler linjer i mønsteret (1) eller om det finnes vannrette hvite striper i mønsteret (2). Hvis det mangler linjer i mønsteret (1): Rengjør skrivehodedysen for blekkgruppen Svart (Black) (PGBK). (A) Bra (B) Dårlig (linjer mangler) Hvis det finnes vannrette hvite striper i mønsteret (2): Rengjør skrivehodedysen for blekkgruppen Farge (Color) (C, M, Y, BK). (A) Bra (B) Dårlig (det finnes vannrette hvite striper) Hvis det mangler linjer i mønsteret (1) og det også finnes vannrette hvite striper i mønsteret (2): Rengjør skrivehodedysen for blekkgruppen Alle farger (All Colors). 2. Gjør det som er nødvendig. Når rengjøring ikke er nødvendig: Klikk på Avslutt (Exit) (Windows) eller Quit (Macintosh) i dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) for å avslutte undersøkelsen av dysesjekkmønsteret. Når rengjøring er nødvendig:

58 Undersøke dysesjekkmønsteret Side 58 av 447 sider (1) Klikk på Rengjør (Cleaning). (2) Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. Følg fremgangsmåten fra (3) i trinn 5 (Windows eller Macintosh) under Rengjøre skrivehodet for å rengjøre skrivehodet. Gå til Velg blekkgruppen som skal rengjøres. under "Rengjøre skrivehodet". Gå til Velg blekkgruppen som skal rengjøres. under "Rengjøre skrivehodet".

59 Rengjøre skrivehodet Side 59 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Rengjøre skrivehodet Rengjøre skrivehodet Rengjør skrivehodet hvis det mangler linjer eller det finnes vannrette hvite striper i dysesjekkmønsteret du har skrevet ut. Rengjøring renser dysene slik at skrivehodets funksjonalitet gjenopprettes. Det blir brukt en del blekk ved rengjøringen av skrivehodet, så du bør bare rengjøre skrivehodet når det er nødvendig. Du må klargjøre følgende: et vanlig papirark i A4- eller Letter-størrelse Rengjøre skrivehodet uten en datamaskin Du kan også rengjøre skrivehodet (skrivehodedysene på alle fargeblekktankene) fra selve skriveren ved hjelp av RESUME/CANCEL-knappen. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Hold nede RESUME/CANCEL-knappen til strømlampen blinker grønt én gang, og deretter slipper du den. Skriveren begynner å rengjøre skrivehodet. Når strømlampen blinker og deretter lyser grønt, er rengjøringen fullført. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere tilstanden for skrivehodet. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis du klikker på Rengjør (Cleaning) i dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) som vises når du har skrevet ut dysesjekkmønsteret (se Når rengjøring er nødvendig ), starter skriveren rengjøring av skrivehodet. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten, gå deretter til (3) i trinn Kontroller at strømmen er slått på. 2. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 4. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows). 5. Rengjør skrivehodet. (1) Klikk på kategorien Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Rengjør (Cleaning).

60 Rengjøre skrivehodet Side 60 av 447 sider (3) Velg blekkgruppen som skal rengjøres. Det brukes to typer svart blekk i denne skriveren: pigmentblekk (PGBK) og fargeblekk (BK). Kontroller dysesjekkmønsteret, og klikk deretter Svart (Black) hvis det mangler linjer i PGBK, eller klikk Farge (Color) hvis det finnes vannrette hvite streker i BK. Hvis du vil ha mer informasjon om dysesjekkmønsteret, kan du se Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk Utfør (Execute). Skriveren starter rengjøring av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av skrivehodet. Dette tar cirka ett minutt og 30 sekunder. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før rengjøringen av skrivehodet. (5) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. 6. Undersøk dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort skrivehodet to ganger, dyprenser du skrivehodet. Se Dyprense skrivehodet. Hvis du klikker på Cleaning i dialogboksen Pattern Check som vises når du har skrevet ut dysesjekkmønsteret (se Når rengjøring er nødvendig ), starter skriveren rengjøring av skrivehodet.

61 Rengjøre skrivehodet Side 61 av 447 sider Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten, gå deretter til (3) i trinn Kontroller at strømmen er slått på. 2. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 4. Åpne Canon IJ Printer Utility. Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 5. Rengjør skrivehodet. (1) Kontroller at Cleaning er valgt på hurtigmenyen. (2) Klikk på Cleaning. (3) Velg blekkgruppen som skal rengjøres. Det brukes to typer svart blekk i denne skriveren: pigmentblekk (PGBK) og fargeblekk (BK). Kontroller dysesjekkmønsteret, og klikk deretter Black hvis det mangler linjer i PGBK, eller klikk Color hvis det finnes vannrette hvite streker i BK. Hvis du vil ha mer informasjon om dysesjekkmønsteret, kan du se Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk på OK. Skriveren starter rengjøring av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av skrivehodet. Dette tar cirka ett minutt og 30 sekunder. Klikk på Initial Check Items for å vise elementene du må sjekke før rengjøringen av skrivehodet.

62 Rengjøre skrivehodet Side 62 av 447 sider (5) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Print Check Pattern. Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. 6. Undersøk dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort skrivehodet to ganger, dyprenser du skrivehodet. Se Dyprense skrivehodet.

63 Dyprense skrivehodet Side 63 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Dyprense skrivehodet Dyprense skrivehodet Hvis utskriftskvaliteten ikke blir forbedret av vanlig rengjøring av skrivehodet, dyprenser du skrivehodet. Dyprensing av skrivehodet forbruker mer blekk enn vanlig rengjøring av skrivehodet, så du bør bare dyprense skrivehodet når det er nødvendig. Du må klargjøre følgende: et vanlig papirark i A4- eller Letter-størrelse 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 4. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows). 5. Dyprens skrivehodet. (1) Klikk på kategorien Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Dyprensing (Deep Cleaning). (3) Velg blekkgruppen som skal dyprenses. Det brukes to typer svart blekk i denne skriveren: pigmentblekk (PGBK) og fargeblekk (BK). Kontroller dysesjekkmønsteret, og klikk deretter Svart (Black) hvis det mangler linjer i PGBK, eller klikk Farge (Color) hvis det finnes vannrette hvite streker i BK.

64 Dyprense skrivehodet Side 64 av 447 sider Hvis du vil ha mer informasjon om dysesjekkmønsteret, kan du se Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk Utfør (Execute). Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før dyprensingen av skrivehodet. (5) Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. Skriveren starter dyprensing av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med dyprensingen av skrivehodet. Dette tar cirka 2 minutter og 30 sekunder. (6) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. 6. Undersøk dysesjekkmønsteret. Se trinn 1 under Undersøke dysesjekkmønsteret. Dersom en bestemt farge ikke blir skrevet ut riktig, bytter du ut blekktanken til den fargen. Se Skifte ut en blekktank. Hvis problemet vedvarer, må du åpne toppdekselet for å kontrollere at det finnes blekk igjen, slå av strømmen og dyprense skrivehodet igjen etter 24 timer. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Kontroller at ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 4. Åpne Canon IJ Printer Utility.

65 Dyprense skrivehodet Side 65 av 447 sider Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 5. Dyprens skrivehodet. (1) Kontroller at Cleaning er valgt på hurtigmenyen. (2) Klikk på Deep Cleaning. (3) Velg blekkgruppen som skal dyprenses. Det brukes to typer svart blekk i denne skriveren: pigmentblekk (PGBK) og fargeblekk (BK). Kontroller dysesjekkmønsteret, og klikk deretter Black hvis det mangler linjer i PGBK, eller klikk Color hvis det finnes vannrette hvite streker i BK. Hvis du vil ha mer informasjon om dysesjekkmønsteret, kan du se Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk på OK. Skriveren starter dyprensing av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med dyprensingen av skrivehodet. Dette tar cirka 2 minutter og 30 sekunder. Klikk på Initial Check Items for å vise elementene du må sjekke før dyprensingen av skrivehodet. (5) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Print Check Pattern. Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. 6. Undersøk dysesjekkmønsteret, og klikk på Quit i dialogboksen Pattern Check. Se trinn 1 under Undersøke dysesjekkmønsteret. Dersom en bestemt farge ikke blir skrevet ut riktig, bytter du ut blekktanken til den fargen.

66 Dyprense skrivehodet Side 66 av 447 sider Se Skifte ut en blekktank. Hvis problemet vedvarer, må du åpne toppdekselet for å kontrollere at det finnes blekk igjen, slå av strømmen og dyprense skrivehodet igjen etter 24 timer. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret.

67 Justere skrivehodet Side 67 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Justere skrivehodet Justere skrivehodet Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene på annen måte er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Du må klargjøre følgende: et ark papir som fulgte med, i A4- eller Letter-størrelse eller Canon Fotopapir, matt MP-101. Hvis det er lite blekk igjen, skrives ikke justeringsmønsteret for skrivehodet ut riktig. Skift ut blekktanken som har lite blekk. Se Skifte ut en blekktank. Justeringsmønsteret for skrivehodet skrives ut i svart og blått. Hvis det ikke er mer igjen av papiret som fulgte med (Canon Matte Photo Paper MP-101) og de angitte ekte Canon-papirtypene ikke er lett tilgjengelige, kan du bruke vanlig papir og justere skrivehodeposisjonen manuelt. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Justere skrivehodet uten en datamaskin Du kan også justere skrivehodet fra selve skriveren ved hjelp av RESUME/CANCEL-knappen. 1. Kontroller at strømmen er slått på, og legg et ark av papiret som fulgte med, i A4- eller Letterstørrelse eller Canon Fotopapir, matt MP-101 i bakskuffen. Legg det i bakskuffen med utskriftssiden (den hviteste siden) vendt mot deg. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 3. Hold nede RESUME/CANCEL-knappen til strømlampen blinker grønt fire ganger, og deretter slipper du den. Mønsteret for skrivehodejustering blir skrevet ut, og skriveren justerer skrivehodeposisjonen automatisk. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut mønsteret for skrivehodejustering. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Legg et ark av papiret som fulgte med, i A4- eller Letter-størrelse eller Canon Fotopapir, matt MP-101 i bakskuffen. Legg det i bakskuffen med utskriftssiden (den hviteste siden) vendt mot deg. Viktig! Du kan ikke bruke kassetten for å justere skrivehodet automatisk. Legg papir i bakskuffen. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent.

68 Justere skrivehodet Side 68 av 447 sider 4. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows). 5. Juster skrivehodeposisjonen. (1) Klikk på kategorien Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment). (3) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Juster skrivehode (Align Print Head). Mønsteret for skrivehodejustering blir skrevet ut, og skriveren justerer skrivehodeposisjonen automatisk. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut mønsteret for skrivehodejustering. Dette tar rundt 5 minutter å fullføre. Hvis den automatiske justeringen av skrivehodeposisjonen ikke var vellykket, blinker Alarmlampen. Se "Elleve blink:" under "Alarmlampen lyser oransje" under Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning.

69 Justere skrivehodet Side 69 av 447 sider Hvis utskriftsresultatene fremdeles ikke er tilfredsstillende etter at du har justert skrivehodeposisjonen som beskrevet ovenfor, justerer du skrivehodet manuelt. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Klikk på Skriv ut justeringsverdi (Print Alignment Value) for å skrive ut og sjekke gjeldende justeringsverdier for skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Legg et ark av papiret som fulgte med, i A4- eller Letter-størrelse eller Canon Fotopapir, matt MP-101 i bakskuffen. Legg det i bakskuffen med utskriftssiden (den hviteste siden) vendt mot deg. Viktig! Du kan ikke bruke kassetten for å justere skrivehodet automatisk. Legg papir i bakskuffen. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 4. Åpne Canon IJ Printer Utility. Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 5. Juster skrivehodeposisjonen. (1) Velg Test Print på hurtigmenyen. (2) Klikk på Print Head Alignment. (3) Kontroller meldingen som vises, og klikk på Align Print Head. Mønsteret for skrivehodejustering blir skrevet ut, og skriveren justerer skrivehodeposisjonen automatisk.

70 Justere skrivehodet Side 70 av 447 sider Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut mønsteret for skrivehodejustering. Dette tar rundt 5 minutter å fullføre. Hvis den automatiske justeringen av skrivehodeposisjonen ikke var vellykket, blinker Alarmlampen. Se "Elleve blink:" under "Alarmlampen lyser oransje" under Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis utskriftsresultatene fremdeles ikke er tilfredsstillende etter at du har justert skrivehodeposisjonen som beskrevet ovenfor, justerer du skrivehodet manuelt. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Klikk på Print Alignment Value for å skrive ut og sjekke gjeldende justeringsverdier for skrivehodeposisjonen.

71 Rengjøre papirmaterullen Side 71 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Rengjøre papirmaterullen Rengjøre papirmaterullen Hvis papirmaterullen er skitten, eller hvis papirstøv er festet til den, kan det hende at papir ikke blir matet riktig. I dette tilfellet må du rengjøre papirmaterullen. Når du rengjør papirmaterullen, slites den, slik at du bør bare gjøre dette når det er helt nødvendig. Du må klargjøre følgende: tre vanlige papirark i A4- eller Letter-størrelse 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 3. Åpne vinduet for skriverdriveroppsett. Se Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows). 4. Velg Rengjøring av ruller (Roller cleaning). (1) Klikk på kategorien Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Rengjøring av ruller (Roller cleaning). (3) Velg papirkilden du vil rengjøre (Bakskuff (Rear Tray) eller Kassett (Cassette)). (4) Klikk på OK.

72 Rengjøre papirmaterullen Side 72 av 447 sider 5. Rengjør papirmaterullen uten papir. (1) Følg instruksjonene i meldingen for å fjerne papir i papirkilden som du valgte i (3) i trinn 4. (2) Klikk på OK. Papirmaterullen roterer mens den rengjøres. 6. Rengjør papirmaterullen med papir. (1) Kontroller at papirmaterullen har stoppet å rotere, og følg deretter instruksjonene for å legge tre vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse i papirkilden du valgte i (3) i trinn 4. (2) Kontroller meldingen som vises, og klikk på OK. Skriveren starter rengjøringen. Rengjøringen fullføres når papiret er matet ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å rengjøre papirmaterullen. (3) Klikk på OK når det vises en melding om at operasjonen er fullført. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort papirmaterullen i bakskuffen, følg fremgangsmåten nedenfor. 1. Slå av strømmen, og trekk ut strømledningen. 2. Roter og rengjør papirmaterullen (A) som befinner seg midt i bakskuffen, med en fuktig bomullspinne eller lignende, i pilens retning.(b). * Ikke ta på papirmaterullen med fingrene. Pass på at du bruker bomullspinnen eller lignende til å rotere den. Hvis problemet fortsatt ikke er løst etter at du har rengjort papirmaterullen som beskrevet ovenfor, kontakter du servicesenteret. 1. Kontroller at strømmen er slått på.

73 Rengjøre papirmaterullen Side 73 av 447 sider 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. Viktig! Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 3. Åpne Canon IJ Printer Utility. Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 4. Velg Roller cleaning. (1) Kontroller at Cleaning er valgt på hurtigmenyen. (2) Klikk på Roller cleaning. (3) Velg papirkilden du vil rengjøre (Rear Tray eller Cassette). (4) Klikk på OK. 5. Rengjør papirmaterullen uten papir. (1) Følg instruksjonene i meldingen for å fjerne papir i papirkilden som du valgte i (3) i trinn 4. (2) Klikk på OK. Papirmaterullen roterer mens den rengjøres. 6. Rengjør papirmaterullen med papir. (1) Kontroller at papirmaterullen har stoppet å rotere, og følg deretter instruksjonene for å legge tre vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse i papirkilden du valgte i (3) i trinn 4. (2) Kontroller meldingen som vises, og klikk på OK. Skriveren starter rengjøringen. Rengjøringen fullføres når papiret er matet ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å rengjøre papirmaterullen.

74 Rengjøre papirmaterullen Side 74 av 447 sider Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort papirmaterullen i bakskuffen, følg fremgangsmåten nedenfor. 1. Slå av strømmen, og trekk ut strømledningen. 2. Roter og rengjør papirmaterullen (A) som befinner seg midt i bakskuffen, med en fuktig bomullspinne eller lignende, i pilens retning.(b). * Ikke ta på papirmaterullen med fingrene. Pass på at du bruker bomullspinnen eller lignende til å rotere den. Hvis problemet fortsatt ikke er løst etter at du har rengjort papirmaterullen som beskrevet ovenfor, kontakter du servicesenteret.

75 Rengjøre kassettkontaktene Side 75 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Rengjøre kassettkontaktene Rengjøre kassettkontaktene Hvis kassettkontaktene er tilsmusset med papirstøv eller skitt, kan det hende to eller flere ark mates ut. Følg fremgangsmåten nedenfor for å rengjøre kassettkontaktene. Du må klargjøre følgende: bomullspinne 1. Trekk kassetten ut av skriveren og fjern alle papirene. 2. Rengjør kontaktene (A) sidelengs med en fuktig bomullspinne. Viktig! Når du har renset de tilsmussede kontaktene, må du la dem tørke helt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du servicesenteret.

76 Åpne Vedlikehold-skjermbildene Side 76 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Åpne Vedlikehold-skjermbildene Åpne Vedlikehold-skjermbildene Du kan vedlikeholde skriveren fra vinduet for skriveregenskaper (Windows) eller Canon IJ Printer Utility (Macintosh). Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper (Windows) 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Klikk på Kontrollpanel (Control Panel) og Skriver (Printer) under Maskinvare og lyd (Hardware and Sound). Hvis du bruker Windows XP: Klikk på Kontrollpanel (Control Panel), Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) og Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). Hvis du bruker Windows 2000: Klikk på Kontrollpanel (Control Panel) og Skrivere (Printers). 3. Høyreklikk på ikonet Canon XXX (der "XXX" er navnet på skriveren), og velg deretter Utskriftsinnstillinger (Printing Preferences). Vinduet for skriverdriveregenskaper vises. Du kan også åpne vinduet for skriverdriveregenskaper fra programvaren eller My Printer på skrivebordet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning. Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh) 1. Kontroller at strømmen er slått på.

77 Åpne Vedlikehold-skjermbildene Side 77 av 447 sider 2. Åpne Systemvalg (System Preferences), og klikk på Skriv ut og faks (Print & Fax). 3. Velg navnet på skriveren din i listen Skrivere (Printers), og klikk på Åpne utskriftskø (Open Print Queue). Listen over utskriftsjobber vises. 4. Klikk på Verktøy (Utility). Dialogboksen Printer List vises. 5. Velg navnet på skriveren din i listen Produkt (Product), og klikk på Maintenance. Canon IJ Printer Utility starter. Hvis du bruker Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Følg fremgangsmåten nedenfor for å åpne Canon IJ Printer Utility. 1. Velg Programmer (Applications) på menyen Start (Go). 2. Dobbeltklikk på mappen Verktøy (Utilities), og dobbelklikk på Skriveroppsettverktøy (Printer Setup Utility) for å åpne dialogboksen Printer List. 3. Velg navnet på skriveren din i listen Navn (Name), og klikk Verktøy (Utility). 4. Velg navnet på skriveren din i listen Produkt (Product), og klikk på Maintenance. Canon IJ Printer Utility starter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken: Videregående veiledning.

78 Tillegg Side 78 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Tillegg Tillegg Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Tips til hvordan du bruker skriveren

79 Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Side 79 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Tillegg > Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Følgende dokumenter kan være ulovlig å skrive ut. Listen er ikke fullstendig. Rådfør deg i tvilstilfeller med en juridisk representant i din jurisdiksjon. pengesedler postanvisninger banksertifikater frimerker (stemplede eller ustemplede) ID-kort eller distinksjoner papirer som gjelder verneplikt eller innkalling til verneplikt sjekker eller veksler utstedt av myndighetene vognkort og førerkort reisesjekker matkuponger pass immigrasjonsdokumenter stempelmerker (stemplede eller ustemplede) obligasjoner og andre gjeldsdokumenter aksjebrev opphavsrettsbeskyttet materiale/kunst uten tillatelse fra rettighetshaver

80 Tips til hvordan du bruker skriveren Side 80 av 447 sider Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Tillegg > Tips til hvordan du bruker skriveren Tips til hvordan du bruker skriveren I denne delen finner du tips til hvordan du bruker skriveren og skriver ut med optimal kvalitet. Blekk brukes til ulike formål. Hvordan brukes blekk til andre formål enn utskrift? Blekk kan brukes til andre formål enn utskrift. Blekk brukes ikke bare til utskrift. Det brukes også til å rengjøre skrivehodet for å sikre optimal utskriftskvalitet. Skriveren har en funksjon for automatisk å rengjøre dysene som blekket sprøytes ut fra, slik at de ikke blir tette. I rengjøringsprosessen blir det pumpet blekk ut fra dysene. Det er ikke mye blekk som går med til rengjøring av dysene. Bruker svart/hvitt-utskrift fargeblekk? Det kan hende at svart/hvitt-utskrift bruker annet blekk enn svart blekk. Dette avhenger av typen papir du skal skrive ut på eller innstillingene i skriverdriveren. Fargeblekk vil derfor også forbrukes ved utskrift i svart-hvitt. Hvorfor har skriveren to svarte blekktanker? Det brukes to typer svart blekk i skriveren: fargeblekk (BK) og pigmentblekk (PGBK). Fargestoffblekket brukes hovedsakelig til utskrift av foto, illustrasjoner osv., og pigmentblekket brukes til tekstbaserte dokumenter. Hver type har ulikt formål. Hvis det går tomt for én type, vil ikke den andre bli brukt i stedet. Hvis det går tomt for én type, må du skifte ut blekktanken. Disse to blekktypene brukes automatisk. Dette avhenger av typen papir du skal skrive ut på eller innstillingene i skriverdriveren. Du kan ikke endre bruksmåten for dette blekket selv. Blekklampen viser når det snart er tomt for blekk. Innsiden av blekktanken består av (A) området der blekket lagres og (B) svampen blekket trekker inn i. Når det går tomt for blekk (A), blinker blekklampen sakte for å angi at det snart er tomt for blekk. Når det deretter går tomt for blekk (B), blinker blekklampen hurtig for å angi at du må skifte ut blekket. Se Skifte ut en blekktank. Skrive ut på spesialpapir: Hvordan kan jeg skrive ut med optimal utskriftskvalitet? Tips: Kontroller skriverstatusen før utskrift! Er skrivehodet ok? Hvis dysene i skrivehodet er tette, blir utskriftene svake og papir går til spille. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere skrivehodet. Se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige.

81 Tips til hvordan du bruker skriveren Side 81 av 447 sider Er innsiden av skriveren tilsmusset med blekk? Når du har skrevet ut store mengder papir eller skrevet ut kant til kant, kan det hende at delene som papir går gjennom, blir tilsmusset med blekk. Rengjør innsiden av skriveren med Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Tips: Kontroller hvordan du legger i papiret riktig! Er papiret lagt inn i riktig retning? Når du legger i papir i bakskuffen eller kassetten, må du sørge for å legge papiret i riktig retning. Bakskuff: Når du skal legge papir i bakskuffen, legger du det med utskriftssiden vendt mot deg. Kassett Når du skal legge papir i kassetten, legger du det i med utskriftssiden vendt ned. Er papiret krøllet? Krøllet papir forårsaker papirstopp. Rett ut det krøllete papiret, og legg det i på nytt. Se i Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Tips: Husk å angi papirinnstillingene når du har lagt i papir! Når du har lagt i papir, må du passe på å velge den aktuelle papirtypen i Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Hvis det ikke er valgt papirtype, kan utskriftskvaliteten bli dårlig. Se Skrive ut og Medietyper som du kan bruke. Det finnes ulike papirtyper: papir med spesialbelegg på overflaten for å skrive ut bilder med optimal kvalitet og papir som er egnet for dokumenter. Medietype (Media Type) i skriverdriveren har forskjellige forhåndsinnstillinger for hver papirtype (for eksempel blekk som brukes, blekk som kommer ut, eller avstand fra dysene), slik at du kan skrive ut på alle papirtyper med optimal bildekvalitet. Du kan skrive ut med ulike innstillinger i Medietype (Media Type), avhengig av hva som passer for papiret som er lagt i. Bruk RESUME/CANCEL-knappen for å avbryte utskriften. Tips: Trykk aldri på strømknappen! Hvis du trykker på strømknappen når utskrift pågår, plasseres utskriftsdataene som sendes fra datamaskinen, i en kø i skriveren, og det kan hende at du ikke kan fortsette å skrive ut. Trykk på RESUME/CANCEL-knappen for å avbryte utskriften. Hvis du ikke kan avbryte utskriften ved å trykke på RESUME/CANCEL-knappen mens du skriver ut fra en datamaskin, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper for å slette de unødvendige utskriftsjobbene fra skriverstatusovervåkeren (Windows). Må jeg ta spesielle hensyn under bruk eller transport av skriveren?

82 Tips til hvordan du bruker skriveren Side 82 av 447 sider Tips: Ikke bruk eller transporter skriveren loddrett eller på skrå! Hvis skriveren brukes eller transporteres loddrett eller på skrå, kan det hende at skriveren blir skadet eller at blekk lekker ut fra skriveren. Pass på at du ikke bruker eller transporterer skriveren loddrett eller på skrå. Tips: Ikke plasser gjenstander på toppdekselet! Ikke plasser gjenstander på toppdekselet. Disse vil falle ned i bakskuffen når toppdekselet er åpent, noe som fører til feil på skriveren. Pass også på å plassere skriveren på et sted der gjenstander ikke vil falle ned på den. Tips: Vær nøye med hvor du plasserer skriveren! Plasser skriveren minst 5,91 tommer / 15 cm fra andre elektriske apparater, for eksempel lysstoffrør. Hvis skriveren plasseres nærmere slike apparater, kan det hende den ikke fungerer skikkelig på grunn av støy. Hvordan kan jeg alltid skrive ut med optimal utskriftskvalitet? Nøkkelen til optimal utskriftskvalitet er å hindre at skrivehodet tørker ut eller blir tett. Følg alltid punktene nedenfor hvis du vil ha optimal utskriftskvalitet. Følg fremgangsmåten nedenfor for å koble fra strømkontakten. 1. Trykk på strømknappen på skriveren for å slå den av. 2. Pass på at strømlampen ikke lyser. 3. Koble strømkontakten fra vegguttaket, eller koble fra skjøteledningen. Hvis du trykker på strømknappen for å slå av strømmen, lukker skriveren skrivehodet (dysene) automatisk for å hindre at det tørker ut. Hvis du trekker ut strømkontakten fra vegguttaket eller kobler fra skjøteledningen før strømlampen er slått av, blir ikke skrivehodet lukket som det skal, og dette vil forårsake uttørking eller tiltetting. Pass på at du følger denne fremgangsmåten når du kobler fra strømledningen. Skriv ut regelmessig! På samme måte som tuppen på en kulepenn eller tusj tørker inn og blir ødelagt hvis den ikke brukes på lenge, selv om toppen er på, vil skrivehodet tørke inn eller bli tilstoppet hvis skriveren ikke brukes på lenge.

83 Tips til hvordan du bruker skriveren Side 83 av 447 sider Vi anbefaler at du bruker skriveren minst én gang per måned. Avhengig av papirtypen kan blekket bli uskarpt hvis du markerer utskriften med en markeringspenn eller malestift, eller flyte ut hvis det kommer vann eller svette på utskriften. Lampen på skriveren blinker: Hva kan jeg gjøre? Alarmlampen blinker oransje. (A) Alarm-lampen blinker (B) Alarm-lampen lyser ikke (C) Alarm-lampen blinker gjentatte ganger Det har oppstått en feil i skriveren. Se Feilsøking i den elektroniske manualen: Videregående veiledning, og rett feilen. Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis. Det har oppstått en feil som krever reparasjon. Kontakt servicesenteret. Fargene er ujevne, og utskriftene er uskarpe. Tips: Skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere om dysene er tette. Hvis skrivehodedysene er tette, kan fargene bli ujevne eller utskriftsresultatene bli uklare. I dette tilfellet Skriv ut dysesjekkmønsteret Kontroller dysesjekkmønsteret som er skrevet ut for å se om dysene er tilstoppet. Se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige.

84 ip4700 series Videregående veiledning Side 84 av 447 sider MC-4094-V1.00 Grunnleggende veiledning Skrive ut Feilsøking Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skrive ut på DVDer/CDer Vedlikehold Endre maskininnstillingene Tillegg Når du viser denne elektroniske manualen på et annet språk enn engelsk, kan det hende noen engelske beskrivelser vises. Skrive ut Skrive ut fra en datamaskin Skrive ut med den medfølgende programvaren Hva er Easy-PhotoPrint EX? Skrive ut bilder Starte Easy-PhotoPrint EX Velge et bilde Velge papiret Skrive ut Opprette et album Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Skrive ut en DVD/CD Skrive ut kalendere Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Skrive ut klistremerker Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Skrive ut layout Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Korrigere og forbedre bilder Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne

85 ip4700 series Videregående veiledning Side 85 av 447 sider Bruke funksjonen for lysere ansikt Bruke funksjonen for skarpere ansikt Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Bruke funksjonen for flekkfjerning Justere bilder Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Hva er "O1" eller "O4"? Fotoutskriftsinnstillinger Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut en indeks Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut bildeinformasjon Lagre bilder Åpne lagrede filer Andre innstillinger Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Lagre Angi ferier Angi kalendervisning Åpne lagrede filer Skrive ut med annen programvare Ulike utskriftsmetoder Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Angi sidestørrelse og papirretning Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Angi stiftemarg

86 ip4700 series Videregående veiledning Side 86 av 447 sider Kant-til-kant-utskrift Tilpass til side-utskrift Skalert utskrift Sideoppsettutskrift Plakatutskrift Hefteutskrift Dupleksutskrift Stempel-/bakgrunnsutskrift Registrere et stempel Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn Skrive ut en konvolutt Bytte papirkilde i henhold til formålet Vise utskriftsresultater før utskrift Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Skrive ut et fargedokument monokromt Angi fargekorrigering Optimal fotoutskrift av bildedata Justere farger med skriverdriveren Skrive ut med ICC-profiler Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast Simulere en illustrasjon Presentere bildedata med én enkelt farge Presentere bildedata med intense farger Fjerne ujevne kanter Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Redusere støy på bilder Oversikt over skriverdriveren Skriverdriveroperasjoner Canon IJ-skriverdriver Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Kategorien Vedlikehold Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Forhåndsvisning Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Innstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet Feilsøking

87 ip4700 series Videregående veiledning Side 87 av 447 sider Feilsøking Hvis det oppstår feil Skriveren kan ikke slås på Alarmlampen lyser oransje Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Kan ikke installere skriverdriveren Kan ikke koble riktig til datamaskinen Utskriftshastigheten er lav/hi-speed USB-tilkoblingen virker ikke/meldingen "Denne enheten har raskere ytelse" vises Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kan ikke skrive ut hele jobben Deler av siden skrives ikke ut Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/ Hvite striper Linjer er forskjøvet Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Baksiden av papiret er flekket Vertikale linjer vises på utskriftssidene Farger er ujevne eller stripete Utskriften starter ikke Utskriften stopper før den er fullført Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Papiret mates ikke riktig Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Papirstopp Papiret sitter fast i papirleveringssporet eller bakskuffen Hvis papiret er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten: Hvis det fastkjørte papiret ikke blir fjernet ved automatisk dupleksutskrift: I andre situasjoner Det vises en melding på dataskjermen Følgende vises: Feilnummer: B200 Det har oppstått en skriverfeil. Slå av skriveren, og trekk ut skriverens strømledning fra strømforsyningen. Kontakt deretter servicesenteret. Følgende vises: Feilnummer: **** Det har oppstått en skriverfeil. Slå av skriveren og deretter på igjen. Hvis feilen vedvarer, ser du brukerhåndboken for å få mer informasjon. Det vises en feil i forbindelse med automatisk dupleksutskrift Det vises en feil i forbindelse med automatisk skrivehodejustering Feil under skriveing/utdatafeil/kommunikasjonsfeil

88 ip4700 series Videregående veiledning Side 88 av 447 sider Feilnummer: 300 vises Feilnummer: 1700 vises Blekkinformasjonsnummer: 1600 vises Blekkinformasjonsnummer: 1683 vises Blekkinformasjonsnummer: 1688 vises Feilnummer: 1851 vises Feilnummer: 1856 vises Feilnummer: 2001 vises Feilnummer: 2002 vises Feilnummer: 2500 vises Andre feilmeldinger Skjermbildet Extended Survey Program for blekkskriver/ skanner/faks vises Ikonet Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) vises Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift For Windows-brukere Overvåking av skriverstatus vises ikke Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Vanlige spørsmål Hvis du ikke kan løse problemet Brukerveiledning (skriverdriver) Bruke Easy-PhotoPrint EX Om Solution Menu

89 Slik bruker du denne håndboken Side 89 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken Slik bruker du denne håndboken Bruke innholdsruten Bruke forklaringsvinduet Skrive ut håndboken Bruke stikkord til å finne et dokument Registrere dokumenter i Min håndbok Symboler som brukes i dette dokumentet Varemerker

90 Bruke innholdsruten Side 90 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Bruke innholdsruten Bruke innholdsruten Når du klikker på en dokumenttittel som vises i innholdsruten til venstre i den elektroniske håndboken, vises dokumentene for den tittelen i forklaringsvinduet til høyre. Når du klikker på til venstre for, vises dokumenttitlene som befinner seg i de nedre hierarkiene. Klikk på for å lukke eller vise innholdsruten.

91 Bruke forklaringsvinduet Side 91 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Bruke forklaringsvinduet Bruke forklaringsvinduet (1) Klikk på den grønne teksten for å gå til det tilsvarende dokumentet. (2) Markøren går til toppen av dette dokumentet.

92 Skrive ut håndboken Side 92 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Skrive ut håndboken Skrive ut håndboken Klikk på for å vise utskriftsruten til venstre i den elektroniske håndboken. Klikk på for å lukke eller vise utskriftsruten. Når du klikker på og deretter på Utskriftsformat (Page Setup), vises dialogboksen Utskriftsformat (Page Setup). Der kan du enkelt konfigurere papiret som skal brukes til utskrift. Klikk på og deretter på Utskriftsinnstillinger (Print Settings) for å vise dialogboksen Skriv ut (Print). Når dialogboksen vises, velger du skriveren som skal brukes til utskrift. I kategorien Oppsett (Print Setup) kan du også velge skriveren som skal brukes. Når du har valgt skriveren, klikker du på Egenskaper... (Properties...) for å angi utskriftsinnstillingene. Klikk på og deretter Alternativinnstillinger (Option Settings) for å vise dialogboksen Alternativinnstillinger (Option Settings). Deretter kan du konfigurere utskrift. Skriv ut dokumentnavn og sidetall (Print document title and page number) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir håndboknavnet og sidenummeret skrevet ut i toppteksten (øverst i dokumentet). Skriv ut bakgrunnsfarge og bilder (Print background color and images) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir bakgrunnsfargen og bildet skrevet ut. Enkelte bilder blir skrevet ut uavhengig av om avmerkingsboksen er valgt. Kontroller antall sider som skal skrives ut, før utskrift (Check number of pages to be printed before printing) Når denne avmerkingsboksen er valgt, vises dialogboksen Brkreftelse på antall sider i utskrift (Print Page Count Confirmation) før utskrift starter. I denne dialogboksen kan du kontrollere hvor mange sider som blir skrevet ut. I kategorien Dokumentvalg (Document Selection) velger du metoden for utskrift av dokumentet. Følgende fire utskriftsmetoder kan brukes: Skriv ut gjeldende dokument

93 Skrive ut håndboken Side 93 av 447 sider Skriv ut valgte dokumenter Skriv ut Min håndbok Skriv ut alle dokumenter Du kan velge typen som skal skrives ut, og enkelt angi utskriftsinnstillinger i kategorien Oppsett (Print Setup). Skriv ut gjeldende dokument Du kan skrive ut dokumentet som vises. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Gjeldende dokument (Current Document) Tittelen på gjeldende dokument, vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). Ved å velge Skriv ut koblede dokumenter (Print linked documents) kan du også skrive ut dokumenter som er tilknyttet gjeldende dokument. Titlene på tilknyttede dokumenter legges til i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup). I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Dokumentene som vises, skrives ut. Skriv ut valgte dokumenter Du kan velge og skrive ut dokumentene du ønsker utskrift av. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Valgte dokumenter (Selected Documents) Tittelen på alle dokumentene vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). 2. Velg dokumentene som skal skrives ut I listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed) merker du av for dokumentene som skal skrives ut. Når du merker av for Velg dokumenter i lavere hierarkier automatisk (Automatically select documents in lower hierarchies), blir avmerkingsboksene for alle dokumenttitlene i de nedre hierarkiene valgt. Klikk på Velg alle (Select All) for å merke av for alle dokumenttitlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle dokumenttitlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut.

94 Skrive ut håndboken Side 94 av 447 sider 3. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup). I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 4. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 5. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle dokumenter som det er merket av for, blir skrevet ut. Skriv ut Min håndbok Du kan velge og skrive ut dokumenter som er registrert i Min håndbok. Hvis du vil vite mer om Min håndbok, se " Registrere dokumenter i Min håndbok". 1. I Velg mål (Select Target) velger du Min håndbok (My Manual) Tittelen på dokumentene som er registrert i Min håndbok, vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). 2. Velg dokumentene som skal skrives ut I listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed) merker du av for dokumentene som skal skrives ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å merke av for alle dokumenttitlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle dokumenttitlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup). I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 4. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 5. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle dokumenter som det er merket av for, blir skrevet ut. Skriv ut alle dokumenter Du kan skrive ut alle dokumentene i den elektroniske håndboken. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Alle dokumenter (All Documents) Tittelen på alle dokumentene vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed), og avmerkingsboksene blir valgt automatisk. Når du fjerner avmerkingen av en dokumenttittel, blir ikke det dokumentet skrevet ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å merke av for alle dokumenttitlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle dokumenttitlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før

95 Skrive ut håndboken Side 95 av 447 sider dokumentet skrives ut. 2. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup). I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle dokumenter skrives ut. Viktig! Det er nødvendig med mye papir for å skrive ut alle dokumentene. Før du skriver ut må du kontrollere antallet sider som skal skrives ut. Dette vises i dialogboksen Bekreftelse på antall sider i utskrift (Print Page Count Confirmation). I dialogboksen Forhåndsvisning (Print Preview) kan du skalere utskriften til papirbredden eller stille inn zoomeforholdet. Hvis utskriftsdataene går utenfor papiret på grunn av det nye zoomeforholdet, skrives imidlertid ikke den delen av dokumentet ut på papiret.

96 Bruke stikkord til å finne et dokument Side 96 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Bruke stikkord til å finne et dokument Bruke stikkord til å finne et dokument Du kan skrive inn et stikkord for å søke etter et ønsket dokument. Det søkes gjennom alle dokumenter i den elektroniske håndboken som vises. 1. Klikk på En søkerute vises til venstre for den elektroniske håndboken. Klikk på for å lukke eller vise søkeruten. 2. Skriv inn et stikkord Under Stikkord (Keyword) skriver du inn et stikkord for elementet du vil søke etter. Hvis du vil skrive inn flere stikkord, legger du til et mellomrom mellom stikkordene. Du kan skrive inn opptil 10 stikkord eller opptil 255 tegn. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. Programmet kan også søke etter stikkord som inneholder mellomrom. Skriv inn stikkord som beskrevet nedenfor for enkelt å finne et dokument du vil lese. Slik finner du ut hvordan du bruker en funksjon: Skriv inn menynavnet som vises på betjeningspanelet på denne maskinen eller på datamaskinen (for eksempel "ramme", "slett", "kopi"). Slik finner du en forklaring på funksjonen for et bestemt formål: Skriv inn funksjonen + elementet som skal skrives ut (for eksempel "skriv ut kalender"). 3. Klikk på Start søk (Start Searching) Søket starter og titlene på dokumenter som inneholder stikkordet, vises i listen over søkeresultater.

97 Bruke stikkord til å finne et dokument Side 97 av 447 sider Når du utfører et søk ved å skrive inn flere stikkord, vises søkeresultatene som vist nedenfor. [Dokumenter med fullstendig samsvar] ([Documents Containing Perfect Match]) Dokumenter som inneholder alle tegnene i søkestrengen (inkludert mellomrom), nøyaktig slik de ble skrevet inn (fullstendig samsvar) [Dokumenter med alle stikkordene] ([Documents Containing All Keywords]) Dokumenter som inneholder alle stikkordene som ble skrevet inn [Dokumenter med et stikkord] ([Documents Containing Any Keyword]) Dokumenter som inneholder minst ett av stikkordene som ble skrevet inn 4. Vis dokumentet du ønsker å lese I søkeresultatlisten dobbeltklikker du på dokumentet du ønsker å lese (eller merker det og trykker på Enter). Når dokumentene med den tittelen vises, fremheves stikkordene som ble funnet i disse dokumentene. Hvis du endrer innskrevet stikkord og utfører flere søk, loggføres søkene. Hvis du vil slette søkeloggen, klikker du på til høyre for Stikkord (Keyword) og velger Slett logg (Clear History).

98 Registrere dokumenter i Min håndbok Side 98 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Registrere dokumenter i Min håndbok Registrere dokumenter i Min håndbok Registrer dokumenter du ofte leser, som dokumenter i Min håndbok, slik at du enkelt kan finne frem til dokumentene når som helst. 1. Vis dokumentet Vis dokumentet som skal legges til i Min håndbok. 2. Klikk på Ruten Min håndbok vises til venstre for den elektroniske manualen. Klikk på for å lukke eller vise ruten Min håndbok. 3. Registrer dokumentet i Min håndbok Klikk på Legg til (Add). Tittelen på dokumentet som vises, legges til i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual). Du kan også legge til dokumenter i Min håndbok på følgende måter. Hvis du legger til et dokument i Min håndbok, vises et -merke i dokumentikonene i innholdsruten. På listen Nylig viste dokumenter (Recently Displayed Documents) dobbeltklikker du på dokumenttittelen som du vil legge til i Min håndbok (eller velger dokumentet og trykker på Enter), for å vise tittelen, og deretter klikker du på Legg til (Add). Høyreklikk på dokumentet som vises i innholdsruten, eller høyreklikk i forklaringsvinduet og velg Legg til i Min håndbok (Add to My Manual) på hurtigmenyen. I innholdsruten velger du dokumenttittelen som du vil legge til i Min håndbok, og deretter klikker du på Legg til i Min håndbok (Add to My Manual) nederst til høyre i ruten.

99 Registrere dokumenter i Min håndbok Side 99 av 447 sider 4. Vis Min håndbok Når du dobbeltklikker på en dokumenttittel som vises i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual) (eller velger tittelen og trykker på Enter), vises dokumentet i forklaringsvinduet. Hvis du vil slette et dokument fra Oversikt over Min håndbok (List of My Manual), velger du dokumenttittelen på listen og klikker på Slett (Delete) (eller trykker på Delete på tastaturet).

100 Symboler som brukes i dette dokumentet Side 100 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Symboler som brukes i dette dokumentet Symboler som brukes i dette dokumentet Advarsel! Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Forsiktig! Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til person- eller materialskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Viktig! Instruksjoner som omfatter viktig informasjon. Sørg for at du leser disse angivelsene. Instruksjoner som merknader for bruk eller ekstra forklaringer. Viser operasjoner i Windows. Viser operasjoner i Macintosh.

101 Varemerker Side 101 av 447 sider Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Varemerker Varemerker Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Internet Explorer er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bonjour er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Exif Print Denne skriveren støtter Exif Print. Exif Print er en standard for bedre kommunikasjon mellom digitale kamera og skrivere. Ved å koble til et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera brukes og optimaliseres bildedataene på fotograferingstidspunktet, og dette gir utskrifter med ekstremt høy kvalitet.

102 Skrive ut fra en datamaskin Side 102 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin Skrive ut fra en datamaskin Skrive ut med den medfølgende programvaren Skrive ut med annen programvare

103 Skrive ut med den medfølgende programvaren Side 103 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren Skrive ut med den medfølgende programvaren Hva er Easy-PhotoPrint EX? Skrive ut bilder Opprette et album Skrive ut en DVD/CD Skrive ut kalendere Skrive ut klistremerker Skrive ut layout Korrigere og forbedre bilder Spørsmål og svar Fotoutskriftsinnstillinger Andre innstillinger

104 Hva er Easy-PhotoPrint EX? Side 104 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Hva er Easy- PhotoPrint EX? Hva er Easy-PhotoPrint EX? Med Easy-PhotoPrint EX kan du lage album, kalendere og klistremerker på en enkel måte ved hjelp av bilder som er tatt med digitale kamera. Du kan også skrive ut bilder kant til kant på en enkel måte. Viktig! Easy-PhotoPrint EX støtter ikke Windows 95, Windows 98, Windows Me eller Windows NT4. Easy-PhotoPrint EX kan bare brukes med Canon-blekkskrivere. Enkelte skrivere støttes ikke, inkludert Canon-kompaktskrivere (SELPHY CP-serien). Hvis en skriver som støtter Easy-PhotoPrint EX, ikke er installert, kan du ikke skrive ut elementer som du lager. Hvis Easy-PhotoPrint EX er installert på en datamaskin som allerede har Easy-LayoutPrint installert, erstattes Easy-LayoutPrint av Easy-PhotoPrint EX. Utskrift på papir som er større enn A4, er bare tilgjengelig med støttede skrivere. Se håndboken for skriveren for mer informasjon. Se Hjelp for Easy-PhotoPrint EX for beskrivelser av skjermbilder i Easy-PhotoPrint EX. Klikk på Hjelp (Help) i et skjermbilde eller en dialogboks, eller velg Easy-PhotoPrint EX Hjelp... (Easy-PhotoPrint EX Help...) på menyen Hjelp (Help). Hjelpen vises. Om Exif Print Easy-PhotoPrint EX støtter "Exif Print". Exif Print er en standard for bedre kommunikasjon mellom digitale kamera og skrivere. Ved å koble til et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera brukes og optimaliseres bildedataene på fotograferingstidspunktet, og dette gir utskrifter med ekstremt høy kvalitet.

105 Hva er Easy-PhotoPrint EX? Side 105 av 447 sider Starte Easy-PhotoPrint EX fra andre programmer Easy-PhotoPrint EX kan startes fra andre programmer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter, se håndboken for programmet. Funksjonen Fotoutskrift (Photo Print) er tilgjengelig med følgende programmer: MP Navigator EX versjon 1.00 eller senere ZoomBrowser EX versjon 6.0 eller senere Digital Photo Professional versjon 3.2 eller senere Viktig! Easy-PhotoPrint EX er underlagt følgende begrensninger når det startes fra Digital Photo Professional: - Meny (Menu) vises ikke i trinnknappområdet til venstre på skjermen. - Bilder kan ikke korrigeres/forbedres. - Rekkefølgen av bildevisningen kan ikke endres. - Du kan ikke lagre redigerte bilder. - Andre alternativer enn Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) kan ikke velges for Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Derfor kan du ikke bruke funksjonene Vivid Photo og Reduksjon av fotostøy (Photo Noise Reduction). Funksjonen Album er tilgjengelig med følgende programmer: MP Navigator EX versjon 1.00 eller senere ZoomBrowser EX versjon 5.8 eller senere Bildefilformater som støttes (filtyper) BMP (BMP) JPEG (JPG, JPEG) TIFF (TIF, TIFF) PICT (PICT, PCT) Easy-PhotoPrint-bildefiler (EPP) Viktig! Hvis du velger et bilde og det er en TIFF-fil i den valgte mappen, vil bildet kanskje ikke bli vist riktig, eller Easy-PhotoPrint EX kan avsluttes, avhengig av TIFF-formatet. I så fall kan du flytte TIFF-filen til en annen mappe eller konvertere filen til et annet format og deretter velge mappen på nytt. Miniatyrbilder av filer i formater som ikke støttes, vises som (spørsmålstegn). Når Easy-PhotoPrint EX startes fra Digital Photo Professional, vil alle filer som støttes av Digital Photo Professional, vises. Filformater (filtyper) som støttes av Easy-PhotoPrint EX Easy-PhotoPrint EX Photo Print-fil (EL6) Easy-PhotoPrint EX Album-fil (EL1) Easy-PhotoPrint EX Stickers-fil (EL2) Easy-PhotoPrint EX Calendar-fil (EL4) Easy-PhotoPrint EX Layout-fil (EL5)

106 Hva er Easy-PhotoPrint EX? Side 106 av 447 sider CD-LabelPrint-data (.cld)

107 Skrive ut bilder Side 107 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder Skrive ut bilder Med Easy-PhotoPrint EX kan du skrive ut dine favorittbilder med mange forskjellige oppsett. Du kan også lage bilder kant til kant på en enkel måte. Egnede korreksjoner for bilder vil bli angitt automatisk ved utskrift. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge et bilde 3. Velge papiret 4. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut en indeks Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut bildeinformasjon Lagre bilder Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra?

108 Skrive ut bilder Side 108 av 447 sider Hvordan skriver jeg ut med jevne marger?

109 Starte Easy-PhotoPrint EX Side 109 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

110 Velge et bilde Side 110 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Fotoutskrift (Photo Print) på Meny (Menu). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. Viktig! Miniatyrbildene (forminskede bilder) i skjermbildet kan vises på følgende måter: - En svart linje vises langs en kant på bildet. - En kant på bildet vises som beskåret. Slike bilder vil imidlertid bli vist som vanlig når de forstørres eller forhåndsvises, og utskriftsresultater vil ikke bli påvirket. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. Viktig! Hvis Easy-PhotoPrint EX startes fra et annet program (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX eller Digital Photo Professional), vil ikke mappetreområdet vises. Bildene som åpnes i programmet, vil vises som miniatyrbilder. 3. Klikk på bildet som du vil skrive ut. Antall eksemplarer vises som "1" nedenfor bildet som du klikket på, mens selve det valgte bildet vises i området for det valgte bildet. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og

111 Velge et bilde Side 111 av 447 sider klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil skrive ut to eller flere eksemplarer av et bilde, klikker du på (Pil opp) til du har angitt ønsket antall eksemplarer. Hvis du vil redusere antall eksemplarer som vises i boksen, klikker du på (Pil ned). Du kan endre rekkefølgen for bilder ved hjelp av listen øverst til høyre i skjermbildet. Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Datosortering (Sort by Date) og Navnsortering (Sort by Name). Du kan korrigere eller forbedre det valgte bildet før du skriver det ut. Korrigere og forbedre bilder Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

112 Velge papiret Side 112 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Velge papiret Velge papiret 1. Klikk på Velg papir (Select Paper). Skjermbildet Velg papir (Select Paper) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Papirkilde (Paper Source) Papirstørrelse (Paper Size) Medietype (Media Type) Papirstørrelsene og medietypene kan variere i henhold til skriveren. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan skrive ut direkte på DVD/CD-overflaten ved å velge CD-R som Papirstørrelse (Paper Size). Skrive ut på en DVD/CD Du kan skrive ut bilder med mer levende farger, eller du kan redusere støy på bildet. Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg papir (Select Paper).

113 Skrive ut Side 113 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) vises. Viktig! Miniatyrbildene (forminskede bilder) i skjermbildet kan vises på følgende måter: - En svart linje vises langs en kant på bildet. - En kant på bildet vises som beskåret. Slike bilder vil imidlertid bli vist som vanlig når de forstørres eller forhåndsvises, og utskriftsresultater vil ikke bli påvirket. 2. Velg en layout som du vil bruke. Klikk på en kant til kant-layout for å skrive ut bilder kant til kant. Layoutene som er tilgjengelige, kan variere i henhold til skriveren, papirstørrelsen og medietypene. 3. Klikk på Skriv ut (Print). Viktig! Når du skriver ut på stort papir, for eksempel A3/A3+, kan du ikke skrive ut riktig hvis du skriver ut mer enn én side eller ett eksemplar om gangen på enkelte datamaskiner. Det anbefales at du skriver ut én side om gangen når du skriver ut på slikt papir. Hvis du skriver ut på papir som er større enn A4 eller skriver ut bilder med høy oppløsning, kan det hende at data bare skrives ut på midten hvis mange bilder skrives ut om gangen. I slike tilfeller merker du av for Legg jobb i utskriftskø side etter side (Spool print job page by page) i

114 Skrive ut Side 114 av 447 sider dialogboksen Preferanser (Preferences), og deretter skriver du ut på nytt. Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på (Innstillinger) eller velge Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File). Fotoutskriftsinnstillingene forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre innstillingene. Det anbefales at du lagrer det utskrevne bildet hvis du vil skrive det ut senere. Lagre bilder Når du skriver ut med en layout med kanter, kan det hende at margene til venstre og høyre eller øverst og nederst har forskjellig bredde. Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Du kan beskjære bilder eller skrive ut datoer på bilder. Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Du kan korrigere eller forbedre det valgte bildet før du skriver det ut. Korrigere og forbedre bilder Du kan angi avanserte fotoutskriftsinnstillinger (antall eksemplarer, utskriftskvalitet osv.) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på (Innstillinger) eller velge Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File). Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print).

115 Opprette et album Side 115 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album Opprette et album Med Easy-PhotoPrint EX kan du lage ditt eget tilpassede fotoalbum. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Lagre Åpne lagrede filer Spørsmål og svar

116 Opprette et album Side 116 av 447 sider Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hva er "O1" eller "O4"?

117 Starte Easy-PhotoPrint EX Side 117 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

118 Velge papiret og layouten Side 118 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Album på Meny (Menu). Skjermbildet Sideoppsett (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Omslag (Cover) Dobbelsidealbum (Double page album) Sidetall (Page number) Hvis du vil ha informasjon om papirstørrelsene som kan velges, ser du i hjelpen. Du kan velge om du vil vise bilder på innsiden av for- og baksidene i dialogboksen Alternativer for omslag (Cover Options). Hvis du vil vise dialogboksen Alternativer for omslag (Cover Options), velger du Forside (Front) eller For- og bakside (Front & Back) for Omslag (Cover) og klikker på Alternativer... (Options...). av for Dobbelsidealbum (Double page album) for å aktivere oppslagssidelayout (består av tosiders hovedlayout). I et dobbelsidealbum kan du ordne et bilde på tvers av venstre og høyre side. Du kan tilpasse sidetallene (posisjon, skriftstørrelse osv.) i dialogboksen Innstillinger for sidetall (Page Number Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for sidetall (Page Number Settings), merker du av for Sidetall (Page number) og klikker på Innstillinger... (Settings...). Du kan tilpasse margene på forsiden, de innvendige sidene og baksiden i dialogboksen Innstillinger for marger (Margin Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for marger (Margin Settings), klikker du på Marger... (Margins...).

119 Velge papiret og layouten Side 119 av 447 sider 3. Velg temaet som du vil bruke, fra Tema (Theme) i Layoutprøve (Sample Layout). 4. Hvis du vil endre layouten, klikker du på Layout... Dialogboksen Endre layout (Change Layout) vises. I dialogboksen Endre layout (Change Layout) kan du endre layouten eller velge om du vil skrive ut datoen (da bildet ble tatt) på fotografiet. Layoutene du kan velge, kan variere i henhold til Papirstørrelse (Paper Size), Retning (Orientation), Dobbelsidealbum (Double page album) eller den valgte sidetypen (forside, innvendige sider eller bakside). Du kan tilpasse datoen (posisjon, størrelse, farge osv.) i dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings), merker du av for Skriv ut dato (Print date) i dialogboksen Endre layout (Change Layout) og klikker på Innstillinger for dato... (Date Settings...). 5. Hvis du vil endre bakgrunn, klikker du på Bakgrunn... (Background...). Dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background) vises. I dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background) kan du male bakgrunnen med én enkelt farge eller lime inn en bildefil på den. Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Sideoppsett (Page Setup), ser du i hjelpen.

120 Velge et bilde Side 120 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. Viktig! Hvis Easy-PhotoPrint EX startes fra andre programmer (MP Navigator EX eller ZoomBrowser EX), vises ikke mappetreområdet. Bildene som åpnes i programmet, vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på én av knappene nedenfor. Hvis du vil skrive ut på forsiden, klikker du på (Importer til forside). Hvis du vil skrive ut på de innvendige sidene, klikker du på (Importer til sider på innsiden). Hvis du vil skrive ut på baksiden, klikker du på Valgt(e) bilde(r) vises i området for valgte bilder. (Importer til bakside). Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og

121 Velge et bilde Side 121 av 447 sider klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

122 Redigere Side 122 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Endre albumet hvis nødvendig. Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Viktig! Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre det endrede albumet. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Sidetallene på for- og baksidene på albumet vises på denne måten: O1: forsiden O2: innsiden av forsiden O3: innsiden av baksiden

123 Redigere Side 123 av 447 sider O4: baksiden Lagre Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

124 Skrive ut Side 124 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Dupleksutskrift (Duplex Printing) vises hvis den valgte skriveren og medietypen støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret. Automatisk (Automatic) vises hvis du merker av for Dupleksutskrift (Duplex Printing) når du har valgt en skriver som støtter automatisk dupleksutskrift og medietypen som støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret automatisk. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). av for Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) for å skrive ut bilder kant til kant. Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen

125 Skrive ut Side 125 av 447 sider Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...). 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i hjelpen.

126 Skrive ut en DVD/CD Side 126 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut en DVD/CD Skrive ut en DVD/CD Start Easy-PhotoPrint EX og velg DVD/CD-etikett (DVD/CD Label) i Meny (Menu) for å starte CD- LabelPrint. Med CD-LabelPrint kan du skrive ut DVD/CD-etiketter på en enkel måte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker CD-LabelPrint, installer du CD-LabelPrint og går til manualen for programmet, som beskrevet nedenfor. På Start-menyen velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > CD-LabelPrint > Manuell (Manual). Viktig! DVD/CD-etikett (DVD/CD Label) vises ikke i Meny (Menu)-skjermbildet hvis CD-LabelPrint ikke er installert på datamaskinen.

127 Skrive ut kalendere Side 127 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere Skrive ut kalendere Med Easy-PhotoPrint EX kan du lage din egen kalender ved hjelp av dine favorittbilder. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Angi kalendervisning Angi ferier Lagre Åpne lagrede filer

128 Skrive ut kalendere Side 128 av 447 sider Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen?

129 Starte Easy-PhotoPrint EX Side 129 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

130 Velge papiret og layouten Side 130 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Kalender (Calendar) på Meny (Menu). Skjermbildet Sideoppsett (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Start fra (Start from) Periode (Period) Hvis du vil ha informasjon om papirstørrelsene som kan velges, ser du i hjelpen. Du kan legge til ferier i kalenderen. Angi ferier 3. Velg en layout for Design. Hvis du vil, angir du avanserte innstillinger for kalenderen og angir bakgrunnen. Du kan tilpasse kalendervisningen (skriftfarger for datoene og ukedagene, posisjon og størrelse for kalenderen osv.). Angi kalendervisning Du kan male bakgrunnen med én enkelt farge eller lime inn en bildefil på den i dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background). Hvis du vil vise dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background), klikker du på Bakgrunn... (Background...).

131 Velge papiret og layouten Side 131 av 447 sider Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Sideoppsett (Page Setup), ser du i hjelpen.

132 Velge et bilde Side 132 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på (Importer til sider på innsiden). Valgt(e) bilde(r) vises i området for valgte bilder. Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

133 Velge et bilde Side 133 av 447 sider

134 Redigere Side 134 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Hvis du vil, redigerer du kalenderen. Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Angi kalendervisning Angi ferier Viktig! Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre den endrede kalenderen. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Lagre

135 Redigere Side 135 av 447 sider Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

136 Skrive ut Side 136 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Dupleksutskrift (Duplex Printing) vises hvis den valgte skriveren og medietypen støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret. Automatisk (Automatic) vises hvis du merker av for Dupleksutskrift (Duplex Printing) når du har valgt en skriver som støtter automatisk dupleksutskrift og medietypen som støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret automatisk. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print

137 Skrive ut Side 137 av 447 sider Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...). 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i hjelpen.

138 Skrive ut klistremerker Side 138 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker Skrive ut klistremerker Du kan skrive ut dine favorittbilder på kompatible klistremerkeark. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Legge til tekst for bilder Lagre Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen?

139 Starte Easy-PhotoPrint EX Side 139 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

140 Velge papiret og layouten Side 140 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Klistremerker (Stickers) på Meny (Menu). Skjermbildet Sideoppsett (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Skriv ut dato (Print date) Bruk samme bilde i alle rammer (Use the same image in all frames) Du kan ikke velge annen papirstørrelse enn Fotoklistremerker (Photo Stickers). av for Bruk samme bilde i alle rammer (Use the same image in all frames) for å bruke samme bilde i alle rammer på siden. Du kan tilpasse datoen (posisjon, størrelse, farge osv.) i dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings), merker du av for Skriv ut dato (Print date) og klikker på Innstillinger for dato... (Date Settings...). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Sideoppsett (Page Setup), ser du i hjelpen.

141 Velge et bilde Side 141 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på (Importer til sider på innsiden). Valgt(e) bilde(r) vises i området for valgte bilder. Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

142 Velge et bilde Side 142 av 447 sider

143 Redigere Side 143 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Hvis du vil, redigerer du klistremerket. Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Viktig! Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre de endrede klistremerkene. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Lagre Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

144 Skrive ut Side 144 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). Du kan justere utskriftsposisjonen i dialogboksen Juster utskriftsposisjon (Adjust Print Position). Hvis du vil vise dialogboksen Juster utskriftsposisjon (Adjust Print Position), klikker du på Utskriftsposisjon... (Print Position...). Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...).

145 Skrive ut Side 145 av 447 sider 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i hjelpen.

146 Skrive ut layout Side 146 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout Skrive ut layout Du kan legge til tekst for favorittbildene dine og skrive dem ut med mange forskjellige oppsett. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Endre layout Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Lagre Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen?

147 Starte Easy-PhotoPrint EX Side 147 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

148 Velge papiret og layouten Side 148 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Layoututskrift (Layout Print) på Meny (Menu). Skjermbildet Sideoppsett (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Skriv ut dato (Print date) Hvis du vil ha informasjon om papirstørrelsene som kan velges, ser du i hjelpen. Du kan tilpasse datoen (posisjon, størrelse, farge osv.) i dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings), merker du av for Skriv ut dato (Print date) og klikker på Innstillinger for dato... (Date Settings...). 3. Velg en layout fra Layout (Layouts). Layoutene som vises, kan variere i henhold til innstillingen for Retning (Orientation). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Sideoppsett (Page Setup), ser du i hjelpen.

149 Velge papiret og layouten Side 149 av 447 sider

150 Velge et bilde Side 150 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på (Importer til sider på innsiden). Valgt(e) bilde(r) vises i området for valgte bilder. Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

151 Velge et bilde Side 151 av 447 sider

152 Redigere Side 152 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Hvis du vil, redigerer du layouten. Endre layout Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Viktig! Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre den endrede layouten. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Lagre Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

153 Skrive ut Side 153 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Dupleksutskrift (Duplex Printing) vises hvis den valgte skriveren og medietypen støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret. Automatisk (Automatic) vises hvis du merker av for Dupleksutskrift (Duplex Printing) når du har valgt en skriver som støtter automatisk dupleksutskrift og medietypen som støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret automatisk. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). av for Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) for å skrive ut bilder kant til kant. Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen

154 Skrive ut Side 154 av 447 sider Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...). 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i hjelpen.

155 Korrigere og forbedre bilder Side 155 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder Korrigere og forbedre bilder Du kan korrigere og forbedre bilder. Klikk på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Velg bilder (Select Images) eller Rediger (Edit) eller i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) i Fotoutskrift (Photo Print). Du kan foreta følgende korrigeringer og forbedringer i vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Viktig! Hvis du velger Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) for Fotoutskrift (Photo Print) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences), kan du ikke korrigere/forbedre bilder. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Automatisk fotofiks Denne funksjonen vil automatisk analysere den innspilte scenen og bruke passende korrigeringer. Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Funksjonen for korrigering av røde øyne Du kan korrigere røde øyne som er forårsaket av en kamerablits. Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Funksjonen for lysere ansikt Du kan gjøre mørke ansikter som er forårsaket av lys bakgrunn, lysere. Bruke funksjonen for lysere ansikt Funksjonen for skarpere ansikt Du kan gjøre uskarpe ansikter skarpere i et bilde. Bruke funksjonen for skarpere ansikt Funksjonen for digital ansiktsutjevning Du kan forbedre gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Funksjonen for flekkfjerning Du kan fjerne flekker. Bruke funksjonen for flekkfjerning Bildejustering Du kan justere lysstyrke og kontrast eller gjøre hele bildet skarpere.

156 Korrigere og forbedre bilder Side 156 av 447 sider Du kan også gjøre omrisset rundt objekter i bildet uskarpt eller fjerne grunnfargen. Justere bilder

157 Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Side 157 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Bruk optimale korrigeringer automatisk for fotografiene som brukes i et album, en kalender osv. Viktig! Funksjonen Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) er ikke tilgjengelig for Fotoutskrift (Photo Print). Med Fotoutskrift (Photo Print) kan du automatisk bruke passende korrigeringer på alle bilder ved utskrift ved å velge Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på (Innstillinger) i skjermbildet Oppsett/ Utskrift (Layout/Print) eller velger Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File). Når bildet er korrigert med Automatisk fotofiks og lagret, kan det ikke korrigeres på nytt med Automatisk fotofiks. Det kan også hende at Automatisk fotofiks ikke er tilgjengelig for bilder som er redigert ved hjelp av programmer, digitale kameraer osv. fra andre produsenter. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Oppsett/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet

158 Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Side 158 av 447 sider Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. 3. Pass på at Auto er valgt. 4. Klikk på Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix), og klikk deretter på OK. Hele fotografiet korrigeres automatisk, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter korrigeringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å tilbakestille korrigeringen. Hvis du vil bruke korrigeringen med alle valgte bilder samtidig, merker du av for Bruk på alle bilder (Apply to all images). av for Prioriter Exif-info (Prioritize Exif Info) når du vil bruke korrigeringer som primært er basert på innstillingene som var angitt da bildet ble tatt. Fjern merket fra boksen for å bruke korrigeringer som er basert på resultatene av bildeanalysen. Dette er den vanlige, anbefalte innstillingen. 5. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 6. Klikk på Avslutt (Exit). Viktig! Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

159 Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Side 159 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Du kan korrigere røde øyne som er forårsaket av en kamerablits. Du kan bruke funksjonen for korrigering av røde øyne automatisk eller manuelt. Fotoutskrift (Photo Print) gir deg muligheten til å korrigere røde øyne automatisk ved utskrifter. Hvis du vil korrigere automatisk, velger du Aktiver Automatisk fotofiks (Enable Auto Photo Fix) i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences) og merker av for Aktiver korrigering av røde øyne (Enable Red-Eye Correction). 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Oppsett/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning.

160 Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Side 160 av 447 sider Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. Autokorrigering 3. Pass på at Auto er valgt. 4. Klikk på Korriger røde øyne (Red-Eye Correction). 5. Klikk på OK. Røde øyne korrigeres, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Viktig! Det kan hende at andre områder enn øyet korrigeres, avhengig av bildet. Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter korrigeringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å tilbakestille korrigeringen. Hvis du vil bruke korrigeringen med alle valgte bilder samtidig, merker du av for Bruk på alle bilder (Apply to all images). Manuell korrigering 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Korriger røde øyne (Red-Eye Correction). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Korriger røde øyne (Red-Eye Correction). Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (penselmarkør). 5. Dra for å velge det røde området som du vil korrigere, og klikk deretter på OK som vises over bildet.

161 Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Side 161 av 447 sider Røde øyne korrigeres, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Hvis du vil tilbakestille den forrige korreksjonen, klikker du på Angre (Undo). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Viktig! Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

162 Bruke funksjonen for lysere ansikt Side 162 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for lysere ansikt Bruke funksjonen for lysere ansikt Du kan gjøre mørke ansikter som er forårsaket av lys bakgrunn, lysere. Bilder som er mørke på grunn av lys bakgrunn, kan du gjøre lysere automatisk ved å velge Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix). Hvis korrigeringen ikke er nok, anbefaler vi at du bruker funksjonen for lysere ansikt. Bruke funksjonen Automatisk fotofiks 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Oppsett/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning.

163 Bruke funksjonen for lysere ansikt Side 163 av 447 sider 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Lysere ansikt (Face Brightener). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Lysere ansikt (Face Brightener). Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (kryss). 5. Dra for å velge området som du vil korrigere, og klikk deretter på OK som vises over bildet. Hele bildet korrigeres, slik at det merkede området som inneholder ansiktet, blir lysere, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Du kan også dra for å rotere det merkede området. Hvis du vil tilbakestille den forrige korreksjonen, klikker du på Angre (Undo). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit).

164 Bruke funksjonen for lysere ansikt Side 164 av 447 sider Viktig! Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

165 Bruke funksjonen for skarpere ansikt Side 165 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for skarpere ansikt Bruke funksjonen for skarpere ansikt Du kan gjøre uskarpe ansikter skarpere i et bilde. Du kan bruke funksjonen for skarpere ansikt automatisk eller manuelt. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Oppsett/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. Autokorrigering 3. Pass på at Auto er valgt.

166 Bruke funksjonen for skarpere ansikt Side 166 av 447 sider 4. Klikk på Skarpere ansikt (Face Sharpener). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Skarpere ansikt (Face Sharpener). 5. Klikk på OK. Ansiktet gjøres skarpere, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter korrigeringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å tilbakestille korrigeringen. Hvis du vil bruke korrigeringen med alle valgte bilder samtidig, merker du av for Bruk på alle bilder (Apply to all images). Manuell korrigering 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Skarpere ansikt (Face Sharpener). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Skarpere ansikt (Face Sharpener). Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (kryss). 5. Dra for å velge området som du vil korrigere, og klikk deretter på OK som vises over bildet.

167 Bruke funksjonen for skarpere ansikt Side 167 av 447 sider Ansiktsområdet i og rundt det merkede området gjøres skarpere, og vises øverst til venstre i bildet. (korrigering/forbedring) Du kan også dra for å rotere det merkede området. Hvis du vil tilbakestille den forrige korreksjonen, klikker du på Angre (Undo). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Viktig! Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

168 Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Side 168 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Du kan forbedre gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Du kan bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning automatisk eller manuelt. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Oppsett/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil forbedre, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. Automatisk forbedring 3. Pass på at Auto er valgt.

169 Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Side 169 av 447 sider 4. Klikk på Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). 5. Klikk på OK. Hud forbedres på en vakker måte, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter forbedringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å angre forbedringen. Hvis du vil bruke forbedringen for alle valgte bilder samtidig, merker du av for Bruk på alle bilder (Apply to all images). Manuell forbedring 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (kryss). 5. Dra for å velge området som du vil forbedre, og klikk deretter på OK som vises over bildet.

170 Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Side 170 av 447 sider Hud i og rundt det merkede området forbedres på en vakker måte, og vises øverst til venstre i bildet. (korrigering/forbedring) Du kan også dra for å rotere det merkede området. Hvis du vil tilbakestille forbedringen, klikker du på Angre (Undo). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre forbedrede bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for forbedrede bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Viktig! Forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer forbedrede bilder.

171 Bruke funksjonen for flekkfjerning Side 171 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for flekkfjerning Bruke funksjonen for flekkfjerning Du kan fjerne flekker. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Oppsett/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil forbedre, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Fjern flekker (Blemish Remover).

172 Bruke funksjonen for flekkfjerning Side 172 av 447 sider Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (kryss). 5. Dra for å velge området som du vil forbedre, og klikk deretter på OK som vises over bildet. Flekker i og rundt det merkede området fjernes, og venstre i bildet. (korrigering/forbedring) vises øverst til Hvis du vil tilbakestille forbedringen, klikker du på Angre (Undo). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre forbedrede bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for forbedrede bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Viktig! Forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer forbedrede bilder.

173 Justere bilder Side 173 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Justere bilder Justere bilder Du kan foreta finjusteringer for generell lysstyrke, kontrast, osv. for bilder. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Oppsett/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbeded bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil justere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Juster (Adjust). 4. Flytt glidebryteren for elementet som du vil justere, og angi effektnivået. Følgende justeringer er tilgjengelige: Lysstyrke (Brightness)

174 Justere bilder Side 174 av 447 sider Kontrast (Contrast) Skarphet (Sharpness) Uskarpt (Blur) Fjerning av gjennomsiktighet (Show-through Removal) Klikk på Standarder (Defaults) for å tilbakestille alle justeringer. 5. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre justerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for justerte bilder. 6. Klikk på Avslutt (Exit). Viktig! Justeringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer justerte bilder.

175 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Side 175 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Du kan korrigere/forbedre bilder i dette vinduet. Hvis du vil vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images), klikker du på (Korriger/ forbered bilder) i skjermbildet Velg bilder (Select Images) eller Rediger (Edit) eller i skjermbildet Oppsett /Utskrift (Layout/Print) i Fotoutskrift (Photo Print). (1) Verktøylinje Verktøylinje (Zoom inn / Zoom ut) Viser en forstørret eller forminsket forhåndsvisning av siden. (Full skjerm) Viser hele bildet i forhåndsvisning. (Sammenlign) Viser vinduet Sammenl. bilder (Compare Images). Du kan sammenligne bildene før og etter korrigeringen/forbedringen side ved side. Bildet før korrigeringen/forbedringen vises til venstre, og bildet etter korrigeringen/forbedringen vises til høyre.

176 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Side 176 av 447 sider (2) Oppgaveområde Oppgaver og innstillinger som er tilgjengelige, kan variere mellom kategoriene Auto og Manuell (Manual). Klikk på Auto eller Manuell (Manual) for å vise den tilhørende kategorien. Kategorien Auto Velg denne hvis du vil korrigere automatisk. Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) Bruker automatisk korrigering som passer for fotografier. Viktig! Funksjonen Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) er ikke tilgjengelig for Fotoutskrift (Photo Print). Med Fotoutskrift (Photo Print) kan du automatisk bruke passende korrigeringer på alle bilder ved utskrift. Velg dette alternativet i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på (Innstillinger) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) eller velger Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File).

177 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Side 177 av 447 sider Prioriter Exif-info (Prioritize Exif Info) av i denne boksen for å bruke korrigeringer som hovedsakelig er basert på innstillingene som var angitt da bildet ble tatt. Fjern merket fra boksen for å bruke korrigeringer som er basert på resultatene av bildeanalysen. Dette er den vanlige, anbefalte innstillingen. Exif er et standardformat for innlemming av ulike bildedata i bilder på digitale kameraer (JPEG). For Fotoutskrift (Photo Print) kan du bruke passende korrigeringer basert på Exifinformasjon automatisk ved å velge Aktiver Automatisk fotofiks (Enable Auto Photo Fix) i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences) og merke av for Prioriter Exif-info (Prioritize Exif Info). Korriger røde øyne (Red-Eye Correction) Korrigerer røde øyne. For Fotoutskrift (Photo Print) kan du også korrigere røde øyne ved å velge Aktiver Automatisk fotofiks (Enable Auto Photo Fix) i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences) og merke av for Aktiver korrigering av røde øyne (Enable Red-Eye Correction). Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør uskarpe ansikter skarpere. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Bruk på alle bilder (Apply to all images) OK Korrigerer automatisk alle bildene som vises i listen. Bruker den valgte effekten med det valgte bildet eller alle bildene. Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle korrigeringer og forbedringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det valgte bildet i listen som korrigeringer og forbedringer er brukt på. Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle bildene der korrigeringer og forbedringer som er vist i listen, er brukt. Avslutt (Exit) Klikk for å lukke vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Kategorien Manuell Velg denne hvis du vil korrigere manuelt. Bruk Juster (Adjust) for å justere lysstyrke og kontrast eller gjøre hele bildet skarpere. Bruk Korriger/forbedre (Correct/Enhance) for å korrigere/forbedre bestemte områder. Juster

178 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Side 178 av 447 sider Lysstyrke (Brightness) Justerer den generelle lysstyrken i bildet. Flytt glidebryteren til venstre for å gjøre bildet mørkere og til høyre for å gjøre det lysere. Kontrast (Contrast) Justerer kontrasten i bildet. Hvis bildet er flatt på grunn av mangel på kontrast, kan du justere kontrasten. Flytt glidebryteren til venstre for å redusere kontrasten i bildet og til høyre for å øke den. Skarphet (Sharpness) Gjør omrisset for motivene i bildet tydeligere for å gjøre bildet skarpere. Hvis bildet er ufokusert eller har uklar tekst, kan du justere skarpheten. Flytt glidebryteren til høyre for å gjøre bildet skarpere. Uskarpt (Blur) Gjør omrisset til motiv i bildet mindre skarpt for å myke opp bildet. Flytt glidebryteren til høyre for å myke opp bildet. Fjerning av gjennomsiktighet (Show-through Removal) Fjerner tekst som skinner gjennom fra baksiden, eller fjerner basisfargen. Juster nivået for gjennomsiktighet for å unngå tekst på den motsatte siden av et tynt dokument eller for å unngå at basisfargen i dokumentet vises i bildet. Flytt glidebryteren til høyre for å øke effekten av å fjerne gjennomsiktigheten. Standarder (Defaults) Tilbakestiller hver justering (lysstyrke, kontrast, skarphet, uskarphet og fjerning av gjennomsiktighet). Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle justeringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det valgte bildet i listen som justeringer er brukt på. Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle bildene der justeringene som er vist i listen, er brukt. Avslutt (Exit) Klikk for å lukke vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Korriger/forbedre

179 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Side 179 av 447 sider Korriger røde øyne (Red-Eye Correction) Korrigerer røde øyne. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. For Fotoutskrift (Photo Print) korrigeres røde øyne automatisk når Aktiver Automatisk fotofiks (Enable Auto Photo Fix) er valgt i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences) og det er merket av for Aktiver korrigering av røde øyne (Enable Red-Eye Correction). Hvis du vil deaktivere automatisk korrigering, fjerner du merket i boksen. Lysere ansikt (Face Brightener) Korrigerer hele bildet slik at det valgte ansiktsområdet blir lysere. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør uskarpe ansikter skarpere. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Fjern flekker (Blemish Remover) OK Fjerner flekker. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Bruker den valgte effekten på det angitte området. Angre (Undo) Annullerer den siste korrigeringen/forbedringen. Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle korrigeringer og forbedringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det valgte bildet i listen som korrigeringer og forbedringer er brukt på. Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images)

180 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Side 180 av 447 sider Lagrer alle bildene der korrigeringer og forbedringer som er vist i listen, er brukt. Avslutt (Exit) Klikk for å lukke vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images).

181 Spørsmål og svar Side 181 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Hva er "O1" eller "O4"?

182 Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Side 182 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvis du vil flytte (eller kopiere) en fil opprettet og lagret med Easy-PhotoPrint EX fra én mappe til en annen, må du også flytte (eller kopiere) mappen som ble automatisk opprettet da filen ble lagret første gang. Når du for eksempel lagrer en fil med navnet MittAlbum.el1, opprettes en mappe med navnet MittAlbum.el1.Data automatisk i den samme mappen som inneholder filen MittAlbum.el1. Hvis du vil flytte (eller kopiere) filen MittAlbum.el1 til en annen mappe, flytter (eller kopierer) du også mappen MittAlbum.el1.Data. Mappen MittAlbum.el1.Data inneholder bildene som brukes i albumet. Ikonene kan variere i henhold til elementene. Viktig! Ikke endre navnet på Data-mappen. Hvis du endrer navnet, kan du ikke vise bildene du endret, med Easy-PhotoPrint EX.

183 Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Side 183 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Utskriften starter fra venstre side av bildet som vises i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Papiret skrives ut i retningen som angis av pilen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i papir (for utskrift på for-/baksiden osv.), ser du i brukerveiledningen for skriveren.

184 Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Side 184 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Når du skriver ut med en layout med kanter, kan det hende at margene til venstre og høyre eller øverst og nederst har forskjellig bredde, avhengig av bildet og skriveren. Hvis du alltid vil skrive ut med jevne kanter, merker du av for Alltid beskjær når du velger layout med kanter (Always crop images when selecting a layout with margins) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på (Innstillinger) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) eller velger Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File). Beskjær bildet for å angi jevne kanter enkeltvis. Beskjære bilder (Fotoutskrift) Denne innstillingen er bare tilgjengelig for Fotoutskrift (Photo Print).

185 Hva er "O1" eller "O4"? Side 185 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hva er "O1" eller "O4"? Hva er "O1" eller "O4"? Når et album skrives ut, skrives etiketter, for eksempel O1 og O4 ut som sidetall. O1 og O4 representerer henholdsvis for- og baksiden. O1: forsiden O2: innsiden av forsiden O3: innsiden av baksiden O4: baksiden

186 Fotoutskriftsinnstillinger Side 186 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger Fotoutskriftsinnstillinger Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut en indeks Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut bildeinformasjon Lagre bilder Åpne lagrede filer

187 Skrive ut på en DVD/CD Side 187 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut på en DVD/CD Du kan skrive ut på en DVD/CD ved hjelp av Fotoutskrift. Velg CD-R som Papirstørrelse (Paper Size) i skjermbildet Velg papir (Select Paper). Deretter velger du en layout og skriver inn tittelen. Hvis du vil redigere detaljene, går du tilbake til Meny (Menu), velger DVD/CD-etikett (DVD/CD Label) og redigerer / skriver ut ved hjelp av CD-LabelPrint. Følg trinnene for andre elementer for å fullføre bildevalget i skjermbildet Velg bilder (Select Images). Velge et bilde Viktig! Ikke fest CD-R-skuffen før det vises en melding som ber deg om å legge i DVD/CD-en. Dette kan skade skriveren. 1. Velg CD-R som Papirstørrelse (Paper Size) i skjermbildet Velg papir (Select Paper). Angi Skriver (Printer) og Medietype (Media Type) i henhold til skriveren og DVDen/CDen som skal brukes. Når CD-R er valgt, vil bare Diskskuff (Disc tray) kunne velges for Papirkilde (Paper Source). 2. Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) vises.

188 Skrive ut på en DVD/CD Side 188 av 447 sider 3. Velg en layout som du vil bruke. 4. Skriv inn tittelen/titlene, og angi detaljene for layouten i Avansert (Advanced). Elementene som kan angis, kan variere basert på valgt layout. 5. Klikk på Skriv ut (Print). Legg i en DVD/CD og skriv ut i henhold til meldingen. Utskriften starter fra toppen av bildet som vises i Forhåndsvisning. Du kan justere utskriftsposisjonen på DVDen/CDen i dialogboksen Juster (Adjust). Hvis du vil vise dialogboksen Juster (Adjust), klikker du på (Juster utskriftsområde/utskriftsposisjon). Du kan angi avanserte fotoutskriftsinnstillinger (antall eksemplarer, utskriftskvalitet osv.) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på (Innstillinger) eller velger Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File).

189 Skrive ut livaktige bilder Side 189 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Skrive ut livaktige bilder Skrive ut livaktige bilder av for Vivid Photo i skjermbildet Velg papir (Select Paper) for å forsterke fargene i et bilde før utskrift. Viktig! Denne funksjonen er tilgjengelig bare med en skriver som støtter Vivid Photo. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) er valgt i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Selv om du merker av for Vivid Photo, gjelder denne effekten bare for utskriftsresultatet. Det opprinnelige bildet eller forhåndsvisningsbildet påvirkes ikke.

190 Redusere støy på bilder Side 190 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Redusere støy på bilder Redusere støy på bilder Når du tar et bilde på et mørkt sted, for eksempel en nattscene, ved hjelp av et digitalt kamera, kan det oppstå støy på bildet. av for Reduksjon av fotostøy (Photo Noise Reduction) i skjermbildet Velg papir (Select Paper) for å redusere støy i bildet og gjøre bildene som skrives ut, mer levende. Viktig! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) er valgt i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Hvis støyen er alvorlig, endrer du Vanlig (Normal) til Sterk (Strong). Støyreduksjonseffekten gjelder bare for utskriftsresultatet. Det opprinnelige bildet eller forhåndsvisningsbildet påvirkes ikke.

191 Beskjære bilder (Fotoutskrift) Side 191 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Beskjære bilder (Fotoutskrift) Beskjære bilder (Fotoutskrift) Du beskjærer et bilde når du fjerner unødvendige deler av bildet ved å merke de nødvendige delene. Klikk på (Beskjær bilde) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) eller dobbeltklikk på forhåndsvisningsbildet. Flytt den hvite rammen til delen som skal skrives ut, og klikk på OK. Når du skal flytte beskjæringsområdet, plasserer du markøren i den hvite rammen og drar den. Dra de hvite linjene for å forstørre/forminske beskjæringsområdet. av for Regelen om tredje (The Rule of Thirds) for å vise hvite brutte linjer. Når du skal lage en balansert sammensetning, drar du ett av skjæringspunktene (hvite firkanter) eller en hvit brutt linje over hovedmotivet i bildet.

192 Beskjære bilder (Fotoutskrift) Side 192 av 447 sider Beskjæringseffekten gjelder bare for utskriftsresultatet. Det opprinnelige bildet beskjæres ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om vinduet Beskjær (Crop), ser du i hjelpen.

193 Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Side 193 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Hvis du vil skrive ut datoen da bildet ble tatt på bildet, klikker du på (Innstillinger for dato) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print), og deretter merker du av for Skriv ut dato (Print date) i dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Datoen vises i det korte datoformatet (dd/mm/åååå osv.), slik det er angitt i operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir datoer, kan du se i hjelpen.

194 Skrive ut flere bilder på én side Side 194 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut flere bilder på én side Du kan skrive ut flere bilder på én side ved å velge en layout for flere bilder i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Det tilgjengelige antall bilder og layouter kan variere i henhold til medietypen. Bilder organiseres på følgende måte. Eksempel: Kant til kant (x4) Du kan endre utskriftsrekkefølgen i Utskriftsrekkefølge (Printing Order) i kategorien Skriv ut (Print) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Etter dato (By Date), Etter navn (By Name) og Etter valg (By Selection). Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File). (Innstillinger) eller velge

195 Skrive ut en indeks Side 195 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Skrive ut en indeks Skrive ut en indeks Du kan skrive ut en indeks for valgte bilder. En indeksutskrift viser miniatyrbilder for fotografiene på én side. Det er praktisk når du skal håndtere bildene. Hvis du vil skrive ut en indeks, velger du Indeks (Index) fra layoutene i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Viktig! Indeksutskrift deaktiveres hvis du velger følgende papirstørrelser. - Kredittkort - CD-R Du kan skrive ut opptil 80 bilder på én side. Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Bilder organiseres på følgende måte. Eksempel: Indeks (x20) Du kan endre utskriftsrekkefølgen i Utskriftsrekkefølge (Printing Order) i kategorien Skriv ut (Print) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Etter dato (By Date), Etter navn (By Name) og Etter valg (By Selection).

196 Skrive ut en indeks Side 196 av 447 sider Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File). (Innstillinger) eller velge

197 Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Side 197 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Du kan skrive ut mange forskjellige ID-bilder. Viktig! Det er ikke sikkert at bildet kan brukes som offisielt ID-bilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du vedkommende som skal motta bildet. Hvis du vil skrive ut ID-bilder, velger du 10x15cm 4"x6" for Papirstørrelse (Paper Size) i skjermbildet Velg papir (Select Paper) og velger en layout for ID-bildet fra layoutene i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/ Print). Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Bilder organiseres på følgende måte. Eksempel: ID-bilde 3,5 x 4,5 cm Du kan endre utskriftsrekkefølgen i Utskriftsrekkefølge (Printing Order) i kategorien Skriv ut (Print) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Etter dato (By Date), Etter navn (By Name) og Etter valg (By Selection). Du åpner dialogboksen Preferanser (Preferences) ved å klikke på (Innstillinger) eller velge

198 Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Side 198 av 447 sider Preferanser... (Preferences...) fra menyen Fil (File). ID-bilder kan bare skrives ut på papir i størrelsen 10x15 cm (4"x6").

199 Skrive ut bildeinformasjon Side 199 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Skrive ut bildeinformasjon Skrive ut bildeinformasjon Du kan skrive ut bildet og Exif-informasjonen side ved side. Når du skal skrive det ut, velger du Letter 8.5"x11" eller A4 for Papirstørrelse (Paper Size) i skjermbildet Velg papir (Select Paper), og velg Opptaksinfo (Captured Info) fra layoutene i skjermbildet Oppsett/ Utskrift (Layout/Print). Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Denne funksjonen er bare tilgjengelig for papirstørrelsen Letter 8.5"x11" og A4.

200 Lagre bilder Side 200 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Lagre bilder Lagre bilder Du kan lagre endrede bilder. Informasjon om beskjæring og layout kan lagres. Klikk på Lagre (Save) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Når dialogboksen Lagre som (Save As) vises, angir du lagringsplasseringen og filnavnet, og deretter klikker du på Lagre (Save). Viktig! Hvis du endrer en lagret fil og lagrer den på nytt, overskrives filen. Hvis du vil lagre en fil på nytt med et nytt navn eller på en annen plassering, velger du Lagre som... (Save As...) på menyen Fil (File) og lagrer. Lagre (Save) vises ikke i skjermbildet Velg bilder (Select Images) eller Velg papir (Select Paper).

201 Åpne lagrede filer Side 201 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Fotoutskriftsinnstillinger > Åpne lagrede filer Åpne lagrede filer Du kan åpne filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX. 1. Klikk på Bibliotek (Library) på Meny (Menu). Dialogboksen Åpne (Open) vises. Du kan kontrollere filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX, i ikonvisning (bare for Windows Vista) eller i miniatyrbildevisning. Viktig! Når du bruker 64-bitersversjonen av Windows Vista eller Windows XP, kan ikke innholdet i filene vises i Utforsker. 2. Velg filen som du vil åpne, og klikk på Åpne (Open). Skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) vises. Easy-PhotoPrint EX støtter følgende filformat (filtype): - Easy-PhotoPrint EX Photo Print-fil (EL6) 3. Hvis du vil, redigerer du filen. Du kan åpne filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX, på følgende måter i tillegg til fra Bibliotek (Library) på Meny (Menu). - Dobbeltklikk eller klikk på filene. - Klikk på Åpne... (Open...) på menyen Fil (File), og velg deretter filen som du vil redigere.

202 Åpne lagrede filer Side 202 av 447 sider Du kan også åpne en nylig åpnet fil ved å klikke filnavnet som vises på menyen Fil (File).

203 Andre innstillinger Side 203 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger Andre innstillinger Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Lagre Angi ferier Angi kalendervisning Åpne lagrede filer

204 Endre layout Side 204 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Endre layout Endre layout Du kan endre layouten for hver side for seg. Velg siden som du vil endre layout for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på layout). Velg layouten som du vil bruke, i dialogboksen Endre layout (Change Layout), og klikk på OK. (Endre Album Viktig! Hvis den nye layouten har et annet antall rammer per side enn den gjeldende layouten, skjer følgende: Hvis antall layoutrammer økes Hvis antall layoutrammer reduseres : Bilder flyttes fra de etterfølgende sidene for å fylle alle rammene i den nye layouten. : Sider med den nye layouten vil bli lagt til inntil alle bildene på sidene med den gjeldende layouten kan få plass. Hvis du endrer den gjeldende layouten for for- eller baksiden til en som har færre layoutrammer, slettes bilder som ikke passer inn i den nye layouten, fra og med det siste bildet som ble lagt til på den tidligere layoutsiden. Layoutene som kan velges, kan variere basert på Papirstørrelse (Paper Size), Retning (Orientation) eller den valgte sidetypen (forside, innvendige sider eller bakside). av for Bruk for alle sider (Apply to all pages) for å endre layoutene for alle sider til den du nylig valgte. Kalender

205 Endre layout Side 205 av 447 sider Viktig! Layoutene for alle sider endres til den valgte layouten. Alle bilder som ikke passer i den nye layouten, samles på siste side. Layoutene som kan velges, kan variere basert på Papirstørrelse (Paper Size) og Retning (Orientation). Layoututskrift Viktig! Hvis den nye layouten har et annet antall rammer per side enn den gjeldende layouten, skjer følgende: Hvis antall layoutrammer økes Hvis antall layoutrammer reduseres : Bilder flyttes fra de etterfølgende sidene for å fylle alle rammene i den nye layouten. : Sider med den nye layouten vil bli lagt til inntil alle bildene på sidene med den gjeldende layouten kan få plass. Layoutene som kan velges, kan variere basert på Papirstørrelse (Paper Size) og Retning (Orientation). av for Bruk for alle sider (Apply to all pages) for å endre layoutene for alle sider til den du nylig valgte.

206 Endre layout Side 206 av 447 sider

207 Endre bakgrunn Side 207 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Endre bakgrunn Endre bakgrunn Du kan endre bakgrunnen på hver side. Viktig! Du kan ikke endre bakgrunnen for Fotoutskrift (Photo Print), Klistremerker (Stickers) og Layoututskrift (Layout Print). Klikk på Bakgrunn... (Background...) i skjermbildet Sideoppsett (Page Setup), eller velg siden som du vil endre bakgrunn for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på (Endre bakgrunn). Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg bakgrunnstypen som du vil bruke, i dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background). Når Velg fra prøver (Select from samples) er valgt Velg bildet som du vil bruke, fra Prøver (Samples), og klikk på OK. Velg fra prøver (Select from samples) vises bare hvis Album er valgt.

208 Endre bakgrunn Side 208 av 447 sider På webområdet vårt finner du flere bakgrunner, i tillegg til dem som er lagret i programmet. Klikk på Søk etter bakgrunner... (Search backgrounds...) for å få tilgang til Canons webområde der du kan laste ned tilleggsmateriale gratis. Du må ha en Internett-tilkobling for å få tilgang til webområdet. Internett-tilkoblingsavgifter tilkommer. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte regioner. Avslutt Easy-PhotoPrint EX før du installerer bakgrunner. Når Enkel farge (Single color) er valgt Velg bakgrunnsfargen som du vil bruke, fra Standardfarge (Standard color) eller Egendefinert farge (Custom color), og klikk på OK. Når Bildefil (Image file) er valgt Angi Bildefilbane (Image File Path) og Bildelayout (Image Layout), og klikk deretter på OK.

209 Endre bakgrunn Side 209 av 447 sider Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir bakgrunnen i dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background), ser du i hjelpen.

210 Legge til bilder Side 210 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Legge til bilder Legge til bilder Du kan legge til bilder på sider. Velg siden som du vil legge til bilder på, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på bilde). (Legg til Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg mappen som inneholder bildet som du vil legge til, fra mappetreområdet til venstre for Legg til bilde (Add Image), og velg bildet som du vil legge til, fra miniatyrbildevinduet til høyre. Klikk på et bilde for å velge det (bakgrunnen blir blå), eller opphev valget (bakgrunnen blir hvit). Du kan også velge flere bilder. Velg et alternativ for Legg til (Add to), og klikk på OK. Viktig! Du kan legge til opptil 20 bilder om gangen på én enkelt side. Opptil 99 like bilder kan legges til på alle sider kombinert. Du kan ikke legge til to eller flere like bilder på én gang. Legg til ett om gangen. Når antallet sider økes på grunn av bilder som legges til, kan du ikke legge til bilder etter side 400. I dialogboksen Legg til bilde (Add Image) kan du velge alle bildene på én gang eller endre visningsstørrelsen og -rekkefølgen for miniatyrbildene. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

211 Bytte posisjoner for bilder Side 211 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Bytte posisjoner for bilder Bytte posisjoner for bilder Du kan bytte posisjoner for bilder. Klikk på (Bytt bildeposisjoner) i skjermbildet Rediger (Edit). Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg mål- og kildebildene som du vil bytte, og klikk deretter på Bytt (Swap). Når du er ferdig med å bytte alle bildene du vil bytte, klikker du på Tilbake til redigering (Back to Edit).

212 Erstatte bilder Side 212 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Erstatte bilder Erstatte bilder Du kan bytte et bilde med et annet bilde. Velg bildet som du vil erstatte, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på (Erstatt valgt bilde). Velg mappen som inneholder bildet som du vil bytte, fra mappetreområdet til venstre for dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image). Velg bildet som du vil bytte, fra miniatyrbildevinduet til høyre for skjermbildet, og klikk på OK. Hvis du vil velge fra bildene som allerede er importert, klikker du på kategorien Importerte bilder (Imported Images) og velger bildet som du vil bytte, fra miniatyrbildevinduet og klikker på OK. Viktig! Du kan ikke velge flere bilder i dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image). Hvis du velger flere bilder i skjermbildet Rediger (Edit) og bruker erstatningsfunksjonen, blir alle bilder som er valgt i skjermbildet Rediger (Edit), erstattet med bildet som er valgt i dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image). Når bilder blir erstattet, blir følgende innstillinger for det gamle bildet videreført til det nye bildet. - Posisjon - Størrelse - Ramme - Posisjon og størrelse for datoen Beskjæringsinformasjon og bilderetning arves ikke. I dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image) kan du endre visningsstørrelsen og rekkefølgen for miniatyrbildene. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

213 Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Side 213 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Du kan justere posisjonen, vinkelen og størrelsen for bilder. Velg bildet som du vil endre posisjon eller størrelse for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på (Endre bilde), eller dobbeltklikk på bildet. Angi Midtstilt posisjon (Center Position), Rotasjon (Rotation) og Størrelse (Size), og klikk deretter på OK. Du kan også endre posisjonen og størrelsen for et bilde ved å dra det i skjermbildet Rediger (Edit). Velg et bilde i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på (Roter fritt), og dra et hjørne på bildet for å rotere det. Hvis du vil ha mer informasjon om posisjonen og størrelsen for bilder, kan du se i hjelpen.

214 Beskjære bilder Side 214 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Beskjære bilder Beskjære bilder Du beskjærer et bilde når du fjerner unødvendige deler av bildet ved å merke de nødvendige delene. Velg bildet som du vil beskjære, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på dobbeltklikk på bildet. Klikk på knappen Beskjær (Crop) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre bilde), eller Dra de hvite firkantene på bildet for å endre området som skal beskjæres, og klikk på OK. Hvis du vil ha mer informasjon om beskjæring, kan du se i hjelpen.

215 Ramme inn bilder Side 215 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Ramme inn bilder Ramme inn bilder Du kan legge til rammer for bilder. Viktig! Du kan ikke legge til rammer for bilder i Fotoutskrift (Photo Print), Klistremerker (Stickers) og Layoututskrift (Layout Print). Velg bildet som du vil ramme inn, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på dobbeltklikk på bildet. Klikk på kategorien Ramme (Frame) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre bilde), eller Velg rammen som du vil bruke, fra Rammer (Frames), og klikk på OK. Viktig! Du kan ikke skrive ut datoer på innrammede bilder.

216 Ramme inn bilder Side 216 av 447 sider av for Bruk for alle bilder på siden (Apply to all images in the page) for å legge til samme ramme for alle bilder på en valgt side på én gang. På webområdet vårt finner du flere rammer, i tillegg til dem som er lagret i programmet. Klikk på Søk etter rammer... (Search frames...) for å få tilgang til Canons webområde der du kan laste ned tilleggsmateriale gratis. Du må ha en Internett-tilkobling for å få tilgang til webområdet. Internett-tilkoblingsavgifter tilkommer. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte regioner. Avslutt Easy-PhotoPrint EX før du installerer rammer. Søk etter rammer... (Search frames...) vises bare hvis Album er valgt. Hvis du vil ha mer informasjon om rammer, kan du se i hjelpen.

217 Skrive ut datoer på bilder Side 217 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Skrive ut datoer på bilder Skrive ut datoer på bilder Du kan skrive ut datoer på bilder. Velg bildet som du vil skrive ut datoen på, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på eller dobbeltklikk på bildet. Klikk på kategorien Dato (Date) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre bilde), av for Vis dato (Show date). Angi Papirretning (Text Orientation), Posisjon (Position), Skriftstørrelse (Font Size) og Farge (Color), og klikk deretter på OK. Viktig! Du kan ikke skrive ut datoer på innrammede bilder. Datoen vises i det korte datoformatet (dd/mm/åååå osv.), slik det er angitt i operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir datoer, kan du se i hjelpen.

218 Skrive ut datoer på bilder Side 218 av 447 sider

219 Legge ved kommentarer for bilder Side 219 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Legge ved kommentarer for bilder Legge ved kommentarer for bilder Du kan legge ved kommentarer for bilder og vise dem i albumet. Bildets navn, fotograferingsdato og kommentarer vises (fra øverst til nederst) i en kommentarboks. Viktig! Du kan ikke legge ved kommentarer for Fotoutskrift (Photo Print), Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) og Layoututskrift (Layout Print). Velg bildet som du vil legge ved kommentarer for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på bilde), eller dobbeltklikk på bildet. Klikk på kategorien Kommentarer (Comments) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre

220 Legge ved kommentarer for bilder Side 220 av 447 sider av for Vis kommentarboks (Show comment box). av for elementene som du vil vise, og skriv inn kommentarer. Angi størrelsen og fargen for skriften og posisjonen for kommentarene osv., og klikk deretter på OK. Hvis du vil ha mer informasjon om kommentarer, kan du se i hjelpen.

221 Legge til tekst for bilder Side 221 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Legge til tekst for bilder Legge til tekst for bilder Du kan legge til tekst for bilder. Klikk på til tekst. (Legg til tekst) i skjermbildet Rediger (Edit), og dra musen over området hvor du vil legge Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg kategorien Tekst (Text) i dialogboksen Endre tekstboks (Edit Text Box), og skriv inn teksten. I dialogboksen Endre tekstboks (Edit Text Box) kan du endre posisjon, vinkel og størrelse for teksten. Du kan også angi fargen og linjen for tekstboksen. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil endre teksten som er skrevet inn, merker du den og klikker på Dialogboksen Endre tekstboks (Edit Text Box) vises. Du kan endre teksten. (Endre tekstboks).

222 Lagre Side 222 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Lagre Lagre Du kan lagre endrede elementer. Klikk på Lagre (Save) i skjermbildet Rediger (Edit) eller Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Når dialogboksen Lagre som (Save As) vises, angir du lagringsplasseringen og filnavnet, og deretter klikker du på Lagre (Save). Viktig! Hvis du endrer en lagret fil og lagrer den på nytt, overskrives filen. Hvis du vil lagre en fil på nytt med et nytt navn eller på en annen plassering, velger du Lagre som... (Save As...) på menyen Fil (File) og lagrer. Lagre (Save) vises ikke i skjermbildet Sideoppsett (Page Setup) eller Velg bilder (Select Images).

223 Angi ferier Side 223 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Angi ferier Angi ferier Du kan legge til ferier i kalenderen. Klikk på Angi ferier... (Set Holidays...) i skjermbildet Sideoppsett (Page Setup) i Kalender (Calendar), eller klikk på (Oppsett for periode/feriedag) i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på Angi ferier... (Set Holidays...) i dialogboksen Generelle innstillinger for kalender (Calendar General Settings) for å vise dialogboksen Ferieinnstillinger (Holiday Settings). Hvis du vil legge til en ferie, klikker du på Legg til... (Add...). Dialogboksen Legg til / endre ferie (Add/Edit Holiday) vises. Hvis du vil redigere en lagret ferie, merker du den og klikker på Endre (Edit...). Hvis du vil slette en ferie, merker du den og klikker på Slett (Delete). Hvis du vil slette alle lagrede ferier i kalenderperioden, klikker du på Fjern (Clear).

224 Angi ferier Side 224 av 447 sider Skriv inn navnet i Ferienavn (Holiday Name), og angi datoen. av for Angi som ferie (Set as Holiday) for å vise denne dagen som en feriedag i kalenderen. Hvis du vil ha mer informasjon om hver dialogboks, kan du se i hjelpen.

225 Angi kalendervisning Side 225 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Angi kalendervisning Angi kalendervisning Du kan tilpasse kalendervisningen (skrifter, linjer, farger, posisjon, størrelse osv.). Klikk på Innstillinger... (Settings...) i skjermbildet Sideoppsett (Page Setup) i Kalender (Calendar), eller velg en kalender i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på dialogboksen Innstillinger for kalender (Calendar Settings). (Oppsett for kalender) for å vise Viktig! Kategorien Posisjon og størrelse (Position & Size) vises bare når dialogboksen Innstillinger for kalender (Calendar Settings) vises fra skjermbildet Rediger (Edit). Hvis du vil ha mer informasjon om dialogboksen Innstillinger for kalender (Calendar Settings), kan du se i hjelpen.

226 Åpne lagrede filer Side 226 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Andre innstillinger > Åpne lagrede filer Åpne lagrede filer Du kan åpne filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX. 1. Klikk på Bibliotek (Library) på Meny (Menu). Dialogboksen Åpne (Open) vises. Du kan kontrollere filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX, i ikonvisning (bare for Windows Vista) eller i miniatyrbildevisning. Viktig! Når du bruker 64-bitersversjonen av Windows Vista eller Windows XP, kan ikke innholdet i filene vises i Utforsker. 2. Velg filen som du vil åpne, og klikk på Åpne (Open). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. Easy-PhotoPrint EX støtter følgende filformater (filtyper): - Easy-PhotoPrint EX Album-fil (EL1) - Easy-PhotoPrint EX Stickers-fil (EL2) - Easy-PhotoPrint EX Calendar-fil (EL4) - Easy-PhotoPrint EX Layout-fil (EL5) - CD-LabelPrint-data (.cld) 3. Hvis du vil, redigerer du filen.

227 Åpne lagrede filer Side 227 av 447 sider Se de følgende delene for mer informasjon om hvordan du endrer. Redigere album Redigere kalendere Redigere klistremerker Redigere layoututskrift Du kan åpne filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX, på følgende måter i tillegg til fra Bibliotek (Library) på Meny (Menu). - Dobbeltklikk eller klikk på filene. - Klikk på Åpne... (Open...) på menyen Fil (File), og velg deretter filen som du vil redigere. Du kan også åpne en nylig åpnet fil ved å klikke filnavnet som vises på menyen Fil (File).

228 Skrive ut med annen programvare Side 228 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare Skrive ut med annen programvare Ulike utskriftsmetoder Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Oversikt over skriverdriveren

229 Ulike utskriftsmetoder Side 229 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder Ulike utskriftsmetoder Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Angi sidestørrelse og papirretning Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Angi stiftemarg Kant-til-kant-utskrift Tilpass til side-utskrift Skalert utskrift Sideoppsettutskrift Plakatutskrift Hefteutskrift Dupleksutskrift Stempel-/bakgrunnsutskrift Registrere et stempel Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn Skrive ut en konvolutt Bytte papirkilde i henhold til formålet Vise utskriftsresultater før utskrift Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse)

230 Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Side 230 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Det følgende er en enkel fremgangsmåte for å skrive ut på riktig måte på denne skrivere: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg en ofte brukt profil I Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) velger du en utskriftsprofil som passer til ønsket formål. Når du velger en utskriftsprofil, settes innstillingene for Tilleggsfunksjoner (Additional Features), Medietype (Media Type) og Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) automatisk til verdiene som ble forhåndsinnstilt. 3. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality) i henhold til formålet. 4. Velg papirkilden Velg Velg automatisk (Automatically Select), Bakskuff (Rear Tray), Kassett (Cassette), Fortløpende automating (Continuous Autofeed) eller Papirtildeling (Paper Allocation) etter formålet fra Papirkilde (Paper Source). Viktig! Innstillingene du kan velge for papirkilde, kan variere i henhold til papirtypen og -størrelsen. 5. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Når utskriften utføres, skrives dokumentet ut med innstillinger som passer til formålet. Viktig! Hvis du merker av for Skriv alltid ut med gjeldende innstillinger (Always Print with Current Settings),

231 Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Side 231 av 447 sider lagres alle innstillingene i kategorien Hurtigformat (Quick Setup), Hoved (Main), Utskriftsformat (Page Setup) og Effekter (Effects), og du kan skrive ut med de samme innstillingene neste gang også. Klikk Lagre... (Save...) for å registrere de angitte innstillingene. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du registrerer innstillinger, kan du se " Registrere en ofte brukt utskriftsprofil ".

232 Angi sidestørrelse og papirretning Side 232 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi sidestørrelse og papirretning Angi sidestørrelse og papirretning Papirstørrelsen og papirretningen blir som regel angitt i programmet. Hvis sidestørrelsen og retningen som er angitt for Sidestørrelse (Page Size) og Retning (Orientation) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), er like de som er angitt i programmet, trenger du ikke å velge dem i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Hvis du ikke kan angi dem i programmet, er fremgangsmåten for å velge en papirstørrelse og papirretning som følger: Du kan også angi sidestørrelse og Retning (Orientation) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg papirstørrelsen Velg en sidestørrelse fra listen Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Angi Retning (Orientation) Velg Stående (Portrait) eller Liggende (Landscape) for Retning (Orientation). av for Roter 180 grader (Rotate 180 degrees) hvis du vil skrive ut slik at originalen blir rotert 180 grader. 4. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Når utskriften utføres, skrives dokumentet ut med valgt sidestørrelse og papirretning.

233 Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Side 233 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Standardinnstilling Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) Sorter (Collate) Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) + Sorter (Collate) Fremgangsmåten for å angi antall kopier og utskriftsrekkefølge er som følger: Du kan også angi antallet kopier i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi antallet kopier som skal skrives ut Angi antallet kopier som skal skrives ut, i Kopier (Copies) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Angi utskriftsrekkefølgen av for Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) hvis du vil skrive ut med den siste siden først. Hvis du gjør det, trenger du ikke å sortere sidene i riktig rekkefølge etter utskrift. 4. av for sortert utskrift når du angir flere kopier i boksen Kopier (Copies) av for Sorter (Collate) hvis du vil angi flere kopier samlet.

234 Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Side 234 av 447 sider Fjern avmerkingen for dette alternativet for å skrive ut alle sider med samme sidetall samlet. 5. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Det angitte antallet kopier blir skrevet ut i den angitte utskriftsrekkefølgen. Viktig! Hvis programmet som du brukte til å opprette dokumentet, har samme funksjon, prioriterer du innstillingene i skriverdriveren. Hvis utskriftsresultatene ikke kan aksepteres, angir du funksjonsinnstillingene i programmet. Hvis du angir antallet kopier og utskriftsrekkefølgen både i programmet og i skriverdriveren, kan antallet kopier være det totale antallet for de to innstillingene eller den angitte utskriftsrekkefølgen kan kanskje ikke aktiveres. Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) og Sorter (Collate) er nedtonet og ikke tilgjengelige hvis Hefte (Booklet) er valgt som Sideoppsett (Page Layout). Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) er nedtonet og ikke tilgjengelig hvis Plakat (Poster) er valgt som Sideoppsett (Page Layout). Ved å angi både Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) og Sorter (Collate) kan du skrive ut slik at utskriften er sortert en etter en, med siste side først. Disse innstillingene kan brukes i kombinasjon med Kant til kant (Borderless), Normal størrelse (Normal-size), Tilpass til side (Fit-to-Page), Skalert (Scaled), Sideoppsett (Page Layout) og Dupleksutskrift (Duplex Printing).

235 Angi stiftemarg Side 235 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi stiftemarg Angi stiftemarg Fremgangsmåten for å angi stiftesiden og margbredden er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi hvilken side som skal stiftes Kontroller plasseringen av stiftemargen fra Stifteside (Staple Side) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Skriveren leser innstillingene for Retning (Orientation) og Sideoppsett (Page Layout) og velger automatisk beste stifteposisjon. Hvis du vil endre innstillingen, velger du en annen fra listen. 3. Angi margbredden Om nødvendig klikker du Angi marg... (Specify Margin...) og angir margbredden. Deretter klikker du OK.

236 Angi stiftemarg Side 236 av 447 sider 4. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dataene skrives ut med den angitte stiftesiden og margbredden. Viktig! Stifteside (Staple Side) og Angi marg... (Specify Margin...) er nedtonet og utilgjengelige når: Kant til kant (Borderless), Plakat (Poster) eller Hefte (Booklet) er valgt for Sideoppsett (Page Layout). Skalert (Scaled) er valgt for Sideoppsett (Page Layout) (hvis Dupleksutskrift (Duplex Printing) også er valgt, kan bare Stifteside (Staple Side) velges).

237 Kant-til-kant-utskrift Side 237 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Kant-til-kant-utskrift Kant-til-kant-utskrift Ved hjelp av funksjonen for kant til kant-utskrift kan du skrive ut data uten marg ved å forstørre dataene slik at de så vidt går utenfor papiret. Uten funksjonen for kant til kant-utskrift blir dataene skrevet ut med en marg rundt. Hvis du vil skrive ut data, for eksempel et fotografi, uten marg rundt, velger du kant-til-kantutskrift. Fremgangsmåten for å få kant til kant-utskrift er som følger: Du kan også velge kant-til-kant-utskrift under Tilleggsfunksjoner (Additional Features) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). Angi kant til kant-utskrift 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi kant til kant-utskrift Velg Kant til kant (Borderless) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. Når du får en melding om å endre medietype, velger du en medietype fra listen og klikker OK.

238 Kant-til-kant-utskrift Side 238 av 447 sider 3. av for papirstørrelsen Kontroller listen Sidestørrelse (Page Size). Hvis du vil endre størrelsen, velger du en annen sidestørrelse fra listen. Listen inneholder bare størrelser som kan brukes til kant til kant-utskrift. 4. Juster utvidelsen for papiret Juster om nødvendig utvidelsen ved hjelp av glidebryteren for Utvidelse (Amount of Extension). Hvis du drar glidebryteren mot høyre, blir utvidelsen større, og hvis du drar den mot venstre, blir utvidelsen mindre. Det anbefales at du i de fleste tilfeller setter glidebryteren i den andre posisjonen fra høyre. Viktig! Hvis du drar glidebryteren helt til høyre, kan det hende at baksiden av papiret blir flekkete. 5. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dataene skrives ut uten marger på papiret. Viktig! Hvis en sidestørrelse som ikke kan brukes til kant-til-kant-utskrift, er valgt, endres størrelsen automatisk til de gyldige papirstørrelsene for kant-til-kant-utskrift. Når High Resolution Paper, T-skjorteoverføringsark (T-Shirt Transfers) eller Konvolutt (Envelope) er valgt fra listen Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main), kan du ikke utføre kant til kantutskrift. Når Kant til kant (Borderless) er valgt, er innstillingene Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size), Stifteside (Staple Side) (når Dupleksutskrift (Duplex Printing) ikke er valgt) og knappen Stempel/ bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) nedtonet og ikke tilgjengelige. Utskriftskvaliteten kan bli dårligere eller arket kan få flekker øverst og nederst, avhengig av medietypen som brukes. Når forholdet mellom høyde og bredde i stor grad avviker fra bildedataene, er det (avhengig av størrelsen på mediet som brukes) mulig at deler av bildet ikke blir skrevet ut. I så fall må du beskjære bildedataene i programmet, slik at de stemmer med papirstørrelsen. Når Vanlig papir (Plain Paper) er valgt som Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main), anbefales ikke kant til kant-utskrift, og derfor vises dialogboksen for valg av medietype. Hvis du bruker vanlig papir for testutskrift, velger du Vanlig papir (Plain Paper) og klikker på OK. Utvide området av dokumentet som skal skrives ut Hvis du angir en stor utvidelse, kan du utføre kant til kant-utskrift uten problemer. Den delen av dokumentet som går utenfor papiret, skrives imidlertid ikke ut. Elementer i ytterkanten av et fotografi skrives kanskje ikke ut. Prøv kant til kant-utskrift én gang. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av kant til kant-utskrift, kan du redusere utvidelsen. Utvidelsen blir mindre når glidebryteren for Utvidelse (Amount of Extension) flyttes mot venstre. Viktig! Hvis utvidelsen reduseres, kan det oppstå en uventet marg på utskriften, avhengig av hvilken papirstørrelse du bruker. Hvis glidebryteren for Utvidelse (Amount of Extension) flyttes helt til venstre, skrives bildedata ut i full størrelse.

239 Kant-til-kant-utskrift Side 239 av 447 sider Hvis det er merket av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) i kategorien Hoved (Main), kan du før utskrift kontrollere om det skrives ut en kantlinje eller ikke.

240 Tilpass til side-utskrift Side 240 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Tilpass til side-utskrift Tilpass til side-utskrift Fremgangsmåten for å skrive ut et dokument som er forstørret eller forminsket for å passe sidestørrelsen som skal brukes, er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi tilpass til side-utskrift Velg Tilpass til side (Fit-to-Page) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Velg papirstørrelsen for dataene Bruk Sidestørrelse (Page Size) til å velge sidestørrelsen som er angitt med programmet. 4. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, i listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size). Hvis Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) er mindre enn Sidestørrelse (Page Size), blir sidebildet forminsket. Hvis Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) er større enn Sidestørrelse

241 Tilpass til side-utskrift Side 241 av 447 sider (Page Size), forstørres sidebildet. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 5. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Når du skriver ut, blir dokumentet forstørret eller forminsket for å passe til sidestørrelsen.

242 Skalert utskrift Side 242 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Skalert utskrift Skalert utskrift Fremgangsmåten for å skrive ut et dokument der sidene er forstørret eller redusert, er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi skalert utskrift Velg Skalert (Scaled) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Velg papirstørrelsen for dataene Bruk Sidestørrelse (Page Size) til å velge sidestørrelsen som er angitt med programmet. 4. Angi skaleringsgraden ved hjelp av følgende metoder: Velg en Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) Hvis skriverpapirstørrelsen er mindre enn Sidestørrelse (Page Size), blir sidebildet forminsket. Hvis skriverpapirstørrelsen er større enn Sidestørrelse (Page Size), forstørres sidebildet.

243 Skalert utskrift Side 243 av 447 sider Angi en skaleringsfaktor Skriv inn en verdi direkte i boksen Skalering (Scaling). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 5. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dokumentet blir skrevet ut med den angitte skaleringen. Viktig! Hvis programmet du brukte til å opprette originalen, har en funksjon for utskriftsskalering, bør du angi skaleringsinnstillingene i selve programmet. Du trenger ikke å angi den samme innstillingen i skriverdriveren. Når Skalert (Scaled) er valgt, er listeboksen Stifteside (Staple Side) nedtonet og ikke tilgjengelig (når Dupleksutskrift (Duplex Printing) ikke er valgt).

244 Skalert utskrift Side 244 av 447 sider Når du velger Skalert (Scaled), endres utskriftsområdet i dokumentet.

245 Sideoppsettutskrift Side 245 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Sideoppsettutskrift Sideoppsettutskrift Med funksjonen for sideoppsettutskrift kan du skrive ut flere sidebilder på ett enkelt papirark. Fremgangsmåten for å utføre sideoppsettutskrift er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi sideoppsettutskrift Velg Sideoppsett (Page Layout) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, i listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size). To sider i dokumentet er nå satt opp fra venstre mot høyre. 4. Angi antall sider som skal skrives ut på ett ark samt papirrekkefølgen Klikk om nødvendig Angi... (Specify...) for å angi de neste innstillingene i dialogboksen

246 Sideoppsettutskrift Side 246 av 447 sider Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing). Klikk deretter OK. Sider (Pages) Hvis du vil øke antall sider som skal være med på ett ark, velger du det antallet du vil ha, fra listen. Du kan også angi 2-siders utskrift (2-Page Print) eller 4-siders utskrift (4-Page Print) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). Siderekkefølge (Page Order) Hvis du vil endre sideplasseringen, velger du et ikon fra listen for å endre plasseringsrekkefølgen. Sidekant (Page Border) Hvis du vil skrive ut en kant rundt hver dokumentside, merker du av i avmerkingsboksen. 5. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Det angitte antallet sider ordnes på hvert papirark i angitt rekkefølge på utskriften.

247 Plakatutskrift Side 247 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Plakatutskrift Plakatutskrift Med funksjonen for plakatutskrift kan du forstørre bildedata, dele dem opp i flere sider og skrive ut disse sidene på separate papirark. Når sidene limes sammen, danner de en stor trykksak, for eksempel en plakat. Fremgangsmåten for å skrive ut en plakat er som følger: Angi plakatutskrift 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi plakatutskrift Velg Plakat (Poster) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, i listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size).

248 Plakatutskrift Side 248 av 447 sider Utskrift av en plakat på 2 ganger 2 sider er nå angitt. 4. Angi antall bildeinndelinger og sidene som skal skrives ut. Klikk om nødvendig Angi... (Specify...) for å angi de neste innstillingene i dialogboksen Plakatutskrift (Poster Printing). Klikk deretter OK. Bildeinndelinger (Image Divisions) Velg antallet inndelinger (loddrett x vannrett). Når antallet inndelinger økes, økes også antallet ark for utskrift, og du får mulighet til å lage en større plakat. Skriv ut "Klipp ut/lim inn" i marger (Print "Cut/Paste" in margins) Hvis du vil utelate "Klipp ut" og "Lim inn", fjerner du avmerkingen i denne boksen"". Viktig! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Skriv ut "Klipp ut/lim inn"-linjer i marger (Print "Cut/Paste" lines in margins) Hvis du vil utelate Klipp ut-linjer, fjerner du avmerkingen i denne boksen"". Sider (Pages) Hvis du vil skrive ut bestemte sider på nytt, angir du sidenummeret du vil skrive ut. Hvis du vil skrive ut flere sider, angir du utskriftsområdet ved å skille sidetallene med komma eller bindestrek. Du kan også angi utskriftsområde ved å klikke på sidene i forhåndsvisningen av innstillingene. 5. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dokumentet blir inndelt i flere sider ved utskrift. Når alle plakatsidene er skrevet ut, kan du lime sammen sidene slik at du får en plakat. Skrive ut bare bestemte sider Hvis blekket blir svakt eller går tomt under utskrift, kan du skrive ut bestemte sider ved å følge denne fremgangsmåten: 1. Angi utskriftsområde I forhåndsvisningen av innstillingene til venstre i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) klikker du på sidene som ikke behøver å skrives ut. Sidene du klikker på, blir borte, og bare de sidene som skal skrives ut, vises.

249 Plakatutskrift Side 249 av 447 sider Klikk på de fjernede sidene hvis du vil vise dem igjen. Høyreklikk i forhåndsvisningen av innstillingene for å velge Skriv ut alle sider (Print all pages) eller Slett alle sider (Delete all pages). 2. Fullfør oppsettet Når du har valgt alle sidene, klikker du OK. Bare de angitte sidene blir skrevet ut. Viktig! Når Plakat (Poster) er valgt, er Dupleksutskrift (Duplex Printing), Stifteside (Staple Side) og Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) nedtonet og ikke tilgjengelige. Utskriften kan bli grov, for dokumentet forstørres når det skrives ut med plakatutskrift.

250 Hefteutskrift Side 250 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Hefteutskrift Hefteutskrift Med funksjonen for hefteutskrift kan du skrive ut data for et hefte. Data skrives ut på begge sider av papiret. Når du skriver ut på denne måten, kommer sidene i korrekt rekkefølge etter sidetall når du bretter og stifter de utskrevne sidene på midten. Fremgangsmåten for å skrive ut et hefte er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi hefteutskrift Velg Hefte (Booklet) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av vinduet. 3. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, i listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size). 4. Angi stiftemarg og margbredde Klikk på Angi... (Specify...), angi innstillingene i dialogboksen Hefteutskrift (Booklet Printing) og klikk så på OK.

251 Hefteutskrift Side 251 av 447 sider Stiftemarg (Margin for stapling) Velg hvilken side stiftemargen skal være på når heftet er ferdig. Sett inn blank side (Insert blank page) Hvis du vil at en side skal være blank, merker du av i boksen og velger siden som skal være blank. Marg (Margin) Angi margbredden. Den angitte bredden fra midten av papiret blir margbredden for én side. Sidekant (Page Border) Hvis du vil skrive ut en kantlinje rundt hver dokumentside, merker du av i boksen. 5. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dokumentet skrives ut automatisk først på den ene siden av arket, og deretter på den andre siden. Når utskriften er fullført, bretter du arkene på midten og lager et hefte. Viktig! Hefte (Booklet) kan ikke velges når en annen medietype enn Vanlig papir (Plain Paper), Hagaki A eller Hagaki er valgt som Medietype (Media Type). Når Hefte (Booklet) er valgt, er Dupleksutskrift (Duplex Printing), Stifteside (Staple Side), Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) og Sorter (Collate) nedtonet og ikke tilgjengelige. Når du bruker hefteutskriftsfunksjonen Sett inn blank side (Insert blank page), blir ikke stempelet og bakgrunnen skrevet ut på de blanke sidene.

252 Dupleksutskrift Side 252 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Dupleksutskrift Dupleksutskrift Fremgangsmåten for utskrift på begge sider av et ark er som følger: Du kan også angi dupleksutskrift under Tilleggsfunksjoner (Additional Features) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). Utføre automatisk dupleksutskrift Du kan utføre dupleksutskriften uten å måtte snu papirarket. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi automatisk dupleksutskrift av for alternativet Dupleksutskrift (Duplex Printing) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) og kontroller at det er merket av for Automatisk (Automatic). 3. Velg layouten Velg Normal størrelse (Normal-size) (eller Tilpass til side (Fit-to-Page), Skalert (Scaled) eller Sideoppsett (Page Layout)) fra listen Sideoppsett (Page Layout). 4. Angi utskriftsområde Når du utfører dupleksutskrift, blir utskriftsområdet til dokumentet litt smalere, og det er ikke sikkert at dokumentet passer på én side.

253 Dupleksutskrift Side 253 av 447 sider Klikk Oppsett for utskriftsområde... (Print Area Setup...), og velg én av følgende behandlingsmetoder. Bruk utskrift i normal størrelse (Use normal-size printing) Skriv ut uten å forminske siden. Bruk redusert utskrift (Use reduced printing) Forminsk siden noe ved utskrift. 5. Angi hvilken side som skal stiftes Skriveren leser innstillingene for Retning (Orientation) og Sideoppsett (Page Layout) og velger automatisk beste Stifteside (Staple Side). Hvis du vil endre innstillingen, velger du en annen verdi fra listen. 6. Angi margbredden Om nødvendig klikker du Angi marg... (Specify Margin...) og angir margbredden. Deretter klikker du OK. 7. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Når du skriver ut, starter dupleksutskrift. Utføre dupleksutskrift manuelt Du kan utføre dupleksutskriften manuelt. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi dupleksutskrift av for alternativet Dupleksutskrift (Duplex Printing), og fjern merket for Automatisk (Automatic) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup).

254 Dupleksutskrift Side 254 av 447 sider 3. Velg layouten Velg Normal størrelse (Normal-size) (eller Tilpass til side (Fit-to-Page), Skalert (Scaled) eller Sideoppsett (Page Layout)) fra listen Sideoppsett (Page Layout). 4. Angi hvilken side som skal stiftes Skriveren leser innstillingene for Retning (Orientation) og Sideoppsett (Page Layout) og velger automatisk beste Stifteside (Staple Side). Hvis du vil endre innstillingen, velger du en annen verdi fra listen. 5. Angi margbredden Om nødvendig klikker du Angi marg... (Specify Margin...) og angir margbredden. Deretter klikker du OK. 6. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dokumentet skrives ut på én side av arket. Når utskriften er fullført på én side, plasserer du papiret riktig ved å følge meldingen, og klikker OK. Dokumentet skrives ut på den motsatte siden. Viktig! Dupleksutskrift (Duplex Printing) vises nedtonet og er ikke tilgjengelig når: En annen medietype enn Vanlig papir (Plain Paper), Hagaki A eller Hagaki er valgt som Medietype (Media Type). Plakat (Poster) er valgt fra listen Sideoppsett (Page Layout). Når Hefte (Booklet) er valgt fra listen Sideoppsett (Page Layout), er Dupleksutskrift (Duplex Printing) og Stifteside (Staple Side) nedtonet og ikke tilgjengelige. Etter at første side er skrevet ut, er det litt ventetid for at blekket skal tørke, før skriveren begynner å skrive ut på baksiden av papirarket (utskriften stopper midlertidig). Ikke rør papirarket i denne ventetiden. Du kan endre ventetiden for blekktørking i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Når du utfører automatisk dupleksutskrift for Hagaki, skriver du ut adressen først og deretter teksten. Hvis du velger kant-til-kant-utskrift under dupleksutskrift, vises det kanskje en dialogboks for valg av medietype. Hvis det skjer, velger du Vanlig papir (Plain Paper). Når du utfører automatisk dupleksutskrift, må du ikke bruke vanlig papir som er mindre enn A5. Du

255 Dupleksutskrift Side 255 av 447 sider må heller ikke velge noen annen papirtype enn Vanlig papir (Plain Paper), Hagaki A eller Hagaki under Medietype (Media Type). Hvis baksiden av arket blir flekkete under dupleksutskrift, må du utføre Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Beslektet emne Rengjøre inne i skriveren

256 Stempel-/bakgrunnsutskrift Side 256 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Stempel-/bakgrunnsutskrift Stempel-/bakgrunnsutskrift Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Ved hjelp av funksjonen Stempel (Stamp) kan du skrive ut en stempeltekst eller punktgrafikk over eller bak dokumentdataene. Du kan også skrive ut dato, klokkeslett og brukernavn. Med funksjonen Bakgrunn (Background) kan du skrive ut en lys illustrasjon bak dokumentdataene. Fremgangsmåten for å skrive ut et stempel eller en bakgrunn er som følger: Skrive ut et stempel "KONFIDENSIELT", "VIKTIG" og andre stempler som brukes ofte i firmaer, er forhåndsdefinert. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Velg et stempel

257 Stempel-/bakgrunnsutskrift Side 257 av 447 sider av for Stempel (Stamp), og velg et stempel fra listen. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 4. Angi stempeldetaljene Angi de neste innstillingene om nødvendig, og klikk deretter OK. Plasser stempel over tekst (Place stamp over text) Hvis du vil skrive ut stempelet fremst i dokumentet, merker du av i avmerkingsboksen. Stempelet prioriteres fordi det blir skrevet over dokumentdataene der stempelet og dokumentdataene overlapper hverandre. Hvis det ikke er merket av i denne boksen, blir stempelet skrevet ut bak dokumentdataene og kan bli skjult av overlappende tekst, avhengig av programmet som brukes. Stempel bare første side (Stamp first page only) Hvis du vil skrive ut stempelet bare på første side, merker du av i avmerkingsboksen. Knappen Definer stempel... (Define Stamp...) Hvis du vil endre stempeltekst, punktgrafikk eller plassering, klikker du denne (se " Registrere et stempel"). 5. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dataene skrives ut med det angitte stempelet. Skrive ut en bakgrunn To punktgrafikkfiler er forhåndsdefinert som eksempler. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Velg bakgrunn av for Bakgrunn (Background), og velg en ønsket bakgrunn fra listen. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 4. Angi bakgrunnsdetaljene Angi de neste innstillingene om nødvendig, og klikk deretter OK. Bakgrunn bare første side (Background first page only) Hvis du vil skrive ut bakgrunnen bare på første side, merker du av i avmerkingsboksen. Knappen Velg bakgrunn... (Select Background...) Hvis du vil bruke en annen bakgrunn eller endre utformingen eller tettheten på bakgrunnen, klikker du på denne (se "Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn "). 5. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Når du skriver ut, skrives dataene ut med den angitte bakgrunnen. Viktig! Når Kant til kant (Borderless) er valgt, er knappen Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...)

258 Stempel-/bakgrunnsutskrift Side 258 av 447 sider nedtonet og ikke tilgjengelig. Når du bruker hefteutskriftsfunksjonen Sett inn blank side (Insert blank page), blir ikke stempelet og bakgrunnen skrevet ut på de blanke sidene. Beslektede emner Registrere et stempel Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn

259 Registrere et stempel Side 259 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Stempel-/bakgrunnsutskrift > Registrere et stempel Registrere et stempel Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Du kan opprette og registrere et nytt stempel. Du kan også endre og registrere noen av innstillingene til et eksisterende stempel. Unødvendige stempler kan slettes når som helst. Fremgangsmåten for å registrere et nytt stempel er som følger: Registrere et nytt stempel 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Klikk Definer stempel... (Define Stamp...) Dialogboksen Stempelinnstillinger (Stamp Settings) åpnes.

260 Registrere et stempel Side 260 av 447 sider 4. Konfigurer stempelet mens du ser på det i forhåndsvisningsvinduet Kategorien Stempel (Stamp) Velg Tekst (Text), Punktgrafikk (Bitmap) eller Dato/klokkeslett/brukernavn (Date/Time/User Name) for Stempeltype (Stamp Type) i henhold til formålet ditt. Når det gjelder Tekst (Text), må tegnene allerede være skrevet inn i Stempeltekst (Stamp Text). Endre om nødvendig innstillingene for TrueType-skrift (TrueType Font), Stil (Style), Størrelse (Size) og Omriss (Outline). Du kan angi farge for stempelet ved å klikke Velg farge... (Select Color...). Når det gjelder Punktgrafikk (Bitmap), klikker du Velg fil... (Select File...) og velger punktgrafikkfilen (.bmp) som skal brukes. Endre om nødvendig innstillingene for Størrelse (Size) og Gjennomsiktig hvitt område (Transparent white area). Når det gjelder Dato/klokkeslett/brukernavn (Date/Time/User Name), vises datoen/ klokkeslettet for opprettelse av og brukernavnet til utskriftsobjektet i Stempeltekst (Stamp Text). Endre om nødvendig innstillingene for TrueType-skrift (TrueType Font), Stil (Style), Størrelse (Size) og Omriss (Outline). Du kan angi farge for stempelet ved å klikke Velg farge... (Select Color...). Viktig! Stempeltekst (Stamp Text) er nedtonet og ikke tilgjengelig hvis Dato/klokkeslett/brukernavn (Date/Time/User Name) er valgt. Kategorien Plassering (Placement) Velg stempelposisjon fra listen Posisjon (Position). Du kan også velge Egendefinert (Custom) fra listen Posisjon (Position) og angi koordinater for X-posisjon (X-Position) og Y-posisjon (Y- Position). Du kan også endre stempelplasseringen direkte ved å dra stempelet inn i forhåndsvisningsvinduet. Hvis du vil endre vinkelen stempelet er plassert i, skriver du inn en verdi direkte i feltet Retning (Orientation). 5. Lagre stempelet Klikk på kategorien Lagre innstillinger (Save settings), skriv inn en tittel i feltet Tittel (Title) og klikk så på Lagre (Save). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. 6. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt.

261 Registrere et stempel Side 261 av 447 sider Den registrerte tittelen vises i listen Stempel (Stamp). Endre og lagre noen av stempelinnstillingene 1. Velg stempelet som innstillingene skal endres for av for Stempel (Stamp) i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background), og velg deretter tittelen på stempelet du vil endre, fra listen Stempel (Stamp). 2. Klikk Definer stempel... (Define Stamp...) Dialogboksen Stempelinnstillinger (Stamp Settings) åpnes. 3. Konfigurer stempelet mens du ser på det i forhåndsvisningsvinduet 4. Overskriv lagring av stempelet Klikk Lagre overskriving (Save overwrite) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings). Hvis du vil lagre stempelet med en annen tittel, kan du skrive inn en ny tittel i boksen Tittel (Title) og klikke Lagre (Save). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. 5. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt. Den registrerte tittelen vises i listen Stempel (Stamp). Slette et unødvendig stempel 1. Klikk Definer stempel... (Define Stamp...) i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/ Background) Dialogboksen Stempelinnstillinger (Stamp Settings) åpnes. 2. Velg stempelet som skal slettes Velg tittelen på stempelet du vil slette, fra listen Stempler (Stamps) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings). Klikk deretter Slett (Delete). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt.

262 Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn Side 262 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Stempel-/bakgrunnsutskrift > Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Du kan velge en punktgrafikkfil (BMP) og registrere den som en ny bakgrunn. Du kan også endre og registrere noen av innstillingene til en eksisterende bakgrunn. Unødvendige bakgrunner kan slettes når som helst. Fremgangsmåten for å registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn, er som følger: Registrere en ny bakgrunn 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Klikk Velg bakgrunn... (Select Background...) Dialogboksen Bakgrunnsinnstillinger (Background Settings) åpnes.

263 Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn Side 263 av 447 sider 4. Velg bakgrunnsbildedataene Klikk Velg fil... (Select File...). Velg ønsket punktgrafikkfil (BMP) og klikk på Åpne (Open). 5. Velg de neste innstillingene mens forhåndsvisningsvinduet er åpent Oppsettmetode (Layout Method) Velg hvordan bakgrunnsbildedataene skal plasseres. Når Egendefinert (Custom) er valgt, kan du angi koordinater for X-posisjon (X-Position) og Y- posisjon (Y-Position). Du kan også endre bakgrunnsplasseringen ved å dra bildet i forhåndsvisningsvinduet. Intensitet (Intensity) Angi intensitet for bakgrunnsbildedataene med glidebryteren for Intensitet (Intensity). Flytt glidebryteren mot venstre for å få en lysere bakgrunn. Flytt glidebryteren mot høyre for å få en mørkere bakgrunn. Hvis du vil skrive ut bakgrunnen med den opprinnelige intensiteten for punktgrafikken, flytter du glidebryteren helt til høyre. 6. Lagre bakgrunnen Klikk på kategorien Lagre innstillinger (Save settings), skriv inn en tittel i feltet Tittel (Title) og klikk så på Lagre (Save). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. 7. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt. Den registrerte tittelen vises i listen Bakgrunn (Background). Endre og registrere visse bakgrunnsinnstillinger 1. Velg bakgrunnen som innstillingene skal endres for av for Bakgrunn (Background) i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background), og velg deretter tittelen på bakgrunnen du vil endre, fra listen Bakgrunn (Background). 2. Klikk Velg bakgrunn... (Select Background...) Dialogboksen Bakgrunnsinnstillinger (Background Settings) åpnes. 3. Velg elementene i kategorien Bakgrunn (Background) mens forhåndsvisningen vises. 4. Lagre bakgrunnen

264 Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn Side 264 av 447 sider Klikk Lagre overskriving (Save overwrite) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings). Hvis du vil lagre bakgrunnen med en annen tittel, kan du skrive inn en ny tittel i feltet Tittel (Title) og klikke på Lagre (Save). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. 5. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt. Den registrerte tittelen vises i listen Bakgrunn (Background). Slette en unødvendig bakgrunn 1. Klikk Velg bakgrunn... (Select Background...) i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) Dialogboksen Bakgrunnsinnstillinger (Background Settings) åpnes. 2. Velg bakgrunnen som skal slettes Velg tittelen på bakgrunnen du vil slette, fra listen Bakgrunner (Backgrounds) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings), og klikk deretter på Slett (Delete). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt.

265 Skrive ut en konvolutt Side 265 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Skrive ut en konvolutt Skrive ut en konvolutt Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger en konvolutt i skriveren, kan du se "Legge papir i bakskuffen" i brukerveiledningen Grunnleggende veiledning. Fremgangsmåten for å skrive ut konvolutter er som følger: 1. Legg en konvolutt i skriveren Brett ned klaffen på konvolutten. Legg konvolutten i bakskuffen med klaffen til venstre og den brettede overflaten vendt ned. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 3. Velg medietypen Velg Konvolutt (Envelope) fra Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 4. Velg papirstørrelsen Velg Comm. Konv. #10 (Comm.Env. #10), DL-konv. (DL Env.), Youkei 4 105x235mm eller Youkei 6 98x190mmi dialogboksen Konvoluttstørrelseinnstilling (Envelope Size Setting), og klikk deretter OK. 5. Angi retningen

266 Skrive ut en konvolutt Side 266 av 447 sider Hvis du vil skrive ut adressaten liggende, velger du Liggende (Landscape) for Retning (Orientation). 6. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High) eller Standard for Utskriftskvalitet (Print Quality) i henhold til formålet. 7. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Når du skriver ut, skrives informasjonen på konvolutten. Viktig! Når du skriver ut på komvolutter, vises veivisermeldinger. Hvis du vil skjule veivisermeldingene, kan du merke av for Ikke vis denne meldingen igjen. (Do not show this message again.). Hvis du vil vise meldingen igjen, kan du klikke Vis skriverstatus... (View Printer Status...) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) og starte Canon IJ Statusovervåker. Klikk deretter Utskrift av konvolutt (Envelope Printing) fra Vis veivisermelding (Display Guide Message) på Alternativ (Option)-menyen, og endre innstillingen til på.

267 Bytte papirkilde i henhold til formålet Side 267 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Bytte papirkilde i henhold til formålet Bytte papirkilde i henhold til formålet Denne skriveren har to papirkilder: en bakskuff og en kassett. Du kan gjøre utskriftsjobben enklere ved å velge en papirkildeinnstilling som passer til utskriftsforholdene og -formålet. Fremgangsmåten for å angi papirkilde er som følger: Du kan også angi papirkilde i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg papirkilden Velg papirkilden som passer, fra listen Papirkilde (Paper Source) i kategorien Hoved (Main). Velg automatisk (Automatically Select) Vanlig papir med Sidestørrelse (Page Size) Letter 8.5"x11", A5, A4 eller B5 mates fra kassetten. Andre størrelser av vanlig papir og andre papirtyper enn vanlig papir mates fra bakskuffen. Bakskuff (Rear Tray) Papiret mates alltid fra bakskuffen. Kassett (Cassette) Papiret mates alltid fra kassetten. Viktig! Vanlig papir som ikke er Letter 8.5"x11", A5, A4 eller B5, samt andre papirtyper enn vanlig papir, kan ikke mates fra kassetten. Fortløpende automating (Continuous Autofeed) Når den angitte papirkilden går tom for vanlig papir, bytter skriveren automatisk over til den andre papirkilden. Når du skriver ut store volum, kan du legge vanlig papir av samme størrelse i begge papirkildene. Dermed slipper du å måtte legge i papir så ofte, siden skriveren bytter automatisk over til den andre

268 Bytte papirkilde i henhold til formålet Side 268 av 447 sider papirkilden når det går tomt for papir i én papirkilde. Viktig! Du kan ikke velge Fortløpende automating (Continuous Autofeed) når annet papir enn Vanlig papir (Plain Paper) er valgt som Medietype (Media Type). Skriveren mater papir fra papirkilden som ble brukt siste gang Fortløpende automating (Continuous Autofeed) ble valgt og utskriften ble avsluttet, så du bør legge samme type papir i både bakskuffen og kassetten. Papirtildeling (Paper Allocation) Når medietypen for utskriftsdataene er vanlig papir, og papirstørrelsen samsvarer med papirtildelingsinnstillingene, mates papiret automatisk fra kassetten. Hvis ikke mates papiret fra bakskuffen. Hvis du vil endre papirtildelingsinnstillingene, klikker du Papirtildeling... (Paper Allocation...), angir Papirstørrelse (Paper Size) som skal legges i kassetten, og klikker OK. Når du legger vanlig papir som brukes ofte, i kassetten, mates papiret fra bakskuffen når utskriftsdataene bruker en annen papirtype. Dermed slipper du å måtte legge i ulike papirtyper så ofte. 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Når du skriver ut, bruker skriveren den angitte papirkilden ved utskrift av dataene.

269 Vise utskriftsresultater før utskrift Side 269 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Vise utskriftsresultater før utskrift Vise utskriftsresultater før utskrift Du kan vise og kontrollere utskriftsresultatet før utskrift. Fremgangsmåten for å vise utskriftsresultatet før utskrift er som følger: Du kan også angi visning av utskriftsresultat i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi forhåndsvisningen av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) i kategorien Hoved (Main). 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Canon IJ Forhåndsvisning starter, og utskriftsresultatet vises før utskrift. Beslektet emne Canon IJ Forhåndsvisning

270 Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Side 270 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Du kan angi høyde og bredde på papiret hvis størrelsen ikke kan velges ved hjelp av Sidestørrelse (Page Size). En slik papirstørrelse kalles en egendefinert papirstørrelse. Fremgangsmåten for å angi en egendefinert størrelse er som følger: Du kan også angi en egendefinert størrelse under Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 1. Angi den egendefinerte størrelsen i programmet Angi den egendefinerte størrelsen ved hjelp av funksjonen for papirstørrelse i programmet. Viktig! Hvis programmet som ble brukt til å opprette dokumentet, har en funksjon for å angi størrelsesverdier for høyde og bredde, angir du verdiene i programmet. Hvis programmet ikke har en slik funksjon, eller hvis dokumentet ikke blir skrevet ut riktig, angir du verdiene i skriverdriveren. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 3. Velg papirstørrelsen Velg Egendefinert... (Custom...) for Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dialogboksen Egendefinert papirstørrelse (Custom Paper Size) åpnes.

271 Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Side 271 av 447 sider 4. Angi egendefinert papirstørrelse Angi Enheter (Units), og skriv deretter inn Bredde (Width) og Høyde (Height) for papiret som skal brukes. Klikk deretter OK. 5. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Når du skriver ut, skrives dataene ut med den angitte papirstørrelsen.

272 Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Side 272 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Skrive ut et fargedokument monokromt Angi fargekorrigering Optimal fotoutskrift av bildedata Justere farger med skriverdriveren Skrive ut med ICC-profiler Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast Simulere en illustrasjon Presentere bildedata med én enkelt farge Presentere bildedata med intense farger Fjerne ujevne kanter Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Redusere støy på bilder

273 Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Side 273 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Du kan enkeltvis angi den kombinerte representasjonsmetoden for utskriftskvalitetsnivået og rastreringsmetoden. Fremgangsmåten for å angi utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg utskriftskvaliteten Velg Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) i kategorien Hoved (Main), og klikk Angi... (Set...). Dialogboksen Egendefinert (Custom) åpnes.

274 Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Side 274 av 447 sider 3. Angi utskriftskvaliteten og rastreringsuttrykksmetoden Flytt glidebryteren for Kvalitet (Quality) for å velge kvalitetsnivå. Velg uttrykksmetoden i Rastrering (Halftoning) og klikk på OK. Rastrering refererer til fargetoner mellom den mørkeste og den lyseste fargen. Skriveren erstatter fargetonene med en samling små prikker for å få frem rastreringen. Dither ordner prikkene etter faste regler for å få frem rastreringen. Diffusjon (Diffusion) plasserer prikkene tilfeldig for å få frem rastreringen. Når du velger Auto, skrives dataene ut med den optimale rastreringsmetoden for den valgte utskriftskvaliteten. 4. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Når du skriver ut, skrives dataene ut med angitt kvalitetsnivå og rastreringsmetode. Viktig! Enkelte nivåer for utskriftskvalitet og rastreringsmetoder kan ikke velges, avhengig av innstillingene for Medietype (Media Type). Når en del av utskriftsobjektet ikke skrives ut, kan problemet kanskje løses ved å velge Diffusjon (Diffusion) for Rastrering (Halftoning). Beslektede emner Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

275 Skrive ut et fargedokument monokromt Side 275 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Skrive ut et fargedokument monokromt Skrive ut et fargedokument monokromt Fremgangsmåten for å skrive ut et fargedokument monokromt er som følger: Du kan også angi en gråtoneutskrift under Tilleggsfunksjoner (Additional Features) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi gråtoneutskrift av for Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main). 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Når du skriver ut, gjøres dokumentet om til gråtonedata. Dermed kan fargedokumentet skrives ut monokromt. Viktig! Når det er merket av for Gråtoneutskrift (Grayscale Printing), behandler skriverdriveren bildedataene som srgb-data. I så fall kan det hende at fargene som faktisk skrives ut, er forskjellige fra fargene i de opprinnelige bildedataene. Når du bruker funksjonen for gråtoneutskrift til å skrive ut Adobe RGB-data, må du konvertere dataene til srgb-data ved hjelp av et program.

276 Skrive ut et fargedokument monokromt Side 276 av 447 sider Ved Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) kan både fargeblekk og svart blekk brukes.

277 Angi fargekorrigering Side 277 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvalitet og korrigere bildedata > Angi fargekorrigering Angi fargekorrigering Du kan angi fargekorrigeringsmetoden som samsvarer med typen dokument som skal skrives ut. Vanligvis justerer skriverdriveren fargene med Canon Digital Photo Color slik at dataene skrives ut med fargenyanser de fleste foretrekker. Denne metoden er egnet til utskrift av srgb-data. Hvis du vil skrive ut med fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) for bildedataene effektivt, velger du ICM. Hvis du vil bruke et program til å angi en ICC-utskriftsprofil, velger du Ingen (None). Fremgangsmåten for å angi fargekorrigering er som følger: Du kan også angi fargekorrigering i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) ved å velge Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) og deretter velge Manuell justering av farge/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Tilleggsfunksjoner (Additional Features). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Velg fargekorrigering Klikk på kategorien Avstemming (Matching), velg innstillingen for Fargekorrigering (Color Correction) som passer til ditt formål og klikk på OK.

278 Angi fargekorrigering Side 278 av 447 sider Driversamsvar (Driver Matching) Ved bruk av Canon Digital Photo Color kan du skrive ut srgb-data med fargetoner som de fleste foretrekker. Driversamsvar (Driver Matching) er standardinnstillingen for fargekorrigering. ICM Du kan skrive ut ved å bruke fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) for bildedataene effektivt. Ingen (None) Skriverdriveren korrigerer ikke fargene. Velg denne verdien hvis du angir en individuelt opprettet ICCutskriftsprofil eller en ICC-utskriftsprofil for spesialpapir fra Canon, i et utskriftsprogram. 4. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Dataene skrives ut med den angitte fargekorrigeringsmetoden. Viktig! Hvis ICM er deaktivert i programmet, er ikke ICM tilgjengelig for Fargekorrigering (Color Correction), og det kan hende at skriveren ikke kan skrive ut bildedataene på riktig måte. Hvis du har merket av for Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main), er Fargekorrigering (Color Correction) nedtonet og ikke tilgjengelig. Beslektede emner Optimal fotoutskrift av bildedata Justere farger med skriverdriveren Skrive ut med ICC-profiler

279 Optimal fotoutskrift av bildedata Side 279 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Angi fargekorrigering > Optimal fotoutskrift av bildedata Optimal fotoutskrift av bildedata Mange som skal skrive ut bilder som er tatt med digitale kameraer, synes ofte at fargetonene på utskriften er forskjellig fra det faktiske bildet eller fra fargetonene som vises på skjermen. Hvis du skal få utskriftsresultat så tett som mulig opptil de fargetonene du ønsker, må du velge en utskriftsmetode som passer best for programmet du bruker eller for det du skal bruke resultatet til. Fargebehandling Enheter som digitale kameraer, skannere, skjermer og skrivere håndterer farger på forskjellig måte. Fargebehandling (fargeavstemming) er en metode for å håndtere enhetsavhengige farger som ett felles fargeområde. Windows har et innebygd fargebehandlingssystem ICM. Adobe RGB og srgb brukes ofte som felles fargeområder. Adobe RGB har et bredere fargeområde enn srgb. ICC-profiler konverterer enhetsavhengige farger til ett felles fargeområde. Når du bruker en ICC-profil og utfører fargebehandling, kan du trekke ut fargeområdet fra bildedataene i området for fargegjengivelse som skriveren kan gjengi. Velge en utskriftsmetode som passer til bildedataene Den anbefalte utskriftsmetoden avhenger av fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) i bildedataene, eller av hvilket program som skal brukes. Det finnes to utskriftsmetoder. Kontroller fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) for bildedataene og hvilket program som skal brukes, og velg den utskriftsmetoden som passer best. Justere farger med skriverdriveren Beskriver prosedyren for å skrive ut srgb-data ved hjelp av fargekorrigeringsfunksjonen til skriverdriveren. Skrive ut med Canon Digital Photo Color Skriveren skriver ut data med fargenyanser som foretrekkes av de fleste, gjengir farger fra de opprinnelige bildedataene og produserer tredimensjonale effekter og høye, skarpe kontraster. Skrive ut data ved å bruke redigerings- og retusjeringsresultater fra et program Når dataene skrives ut, fremhever skriveren små fargeforskjeller mellom mørke og lyse områder, mens de mørkeste og lyseste områdene holdes intakt. Når dataene skrives ut, bruker skriveren finjusteringsresultater som for eksempel lysstyrkejusteringer gjort med et program. Skrive ut med ICC-profiler Beskriver prosedyren for utskrift ved hjelp av fargeområdet for Adobe RGB eller srgb. Du kan skrive ut med et felles fargeområde ved å konfigurere programmet og skriverdriveren slik at fargebehandlingen stemmer overens med ICC-registreringsprofilen for bildedataene. Metoden for konfigurering av skriverdriveren varierer avhengig av programmet som skal brukes.

280 Justere farger med skriverdriveren Side 280 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Angi fargekorrigering > Justere farger med skriverdriveren Justere farger med skriverdriveren Du kan angi at fargekorrigeringsfunksjonen for skriverdriveren skal skrive ut srgb-data med fargetoner som de fleste foretrekker (ved bruk av Canon Digital Photo Color). Når du skriver ut fra et program som kan identifisere ICC-profiler og brukes til å angi dem, skal du bruke en ICC-utskriftsprofil i programmet og velge innstillinger for fargebehandling. Fremgangsmåten for å justere fargene i skriverdriveren er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg medietypen Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main). 3. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality) i henhold til formålet. 4. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 5. Velg fargekorrigering Velg kategorien Avstemming (Matching), og velg Driversamsvar (Driver Matching) for Fargekorrigering (Color Correction).

281 Justere farger med skriverdriveren Side 281 av 447 sider 6. Angi de andre alternativene Klikk om nødvendig kategorien Fargejustering (Color Adjustment), og juster fargebalansen for Cyan, Magenta og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og klikk deretter OK. 7. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Når dataene skrives ut, justerer skriverdriveren fargene. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

282 Skrive ut med ICC-profiler Side 282 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Angi fargekorrigering > Skrive ut med ICC-profiler Skrive ut med ICC-profiler Hvis bildedataene har en angitt ICC-registreringsprofil, kan du skrive ut ved å bruke fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) for dataene effektivt. Fremgangsmåten for konfigurering av skriverdriveren varierer avhengig av hvilket program du bruker til å skrive ut i. Angi en ICC-profil fra programvaren og skriv ut dataene Når du skriver ut redigerings- og retusjeringsresultatene fra Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller annen programvare som kan brukes til å angi ICC-profiler for registrering og utskrift, skriver du ut ved å bruke fargeområdet for ICC-registreringsprofilen som er angitt i bildedataene. For å kunne bruke denne utskriftsmetoden må du bruke programvaren til å velge fargebehandlingselementer og angi en ICC-registreringsprofil og en ICC-utskriftsprofil i bildedataene. Selv om du skriver ut med en ICC-utskriftsprofil som du selv har opprettet, eller en for spesielt Canonpapir fra programvaren, må du sørge for å velge fargebehandlingselementer fra programvaren. Du finner instruksjoner om dette i brukerhåndboken for programmet du bruker. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg medietypen Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main). 3. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality) i henhold til formålet. 4. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes.

283 Skrive ut med ICC-profiler Side 283 av 447 sider 5. Velg fargekorrigering Velg kategorien Avstemming (Matching), og velg Ingen (None) for Fargekorrigering (Color Correction). 6. Angi de andre alternativene Klikk om nødvendig kategorien Fargejustering (Color Adjustment), og juster fargebalansen for Cyan, Magenta og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og klikk deretter OK. 7. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Når du skriver ut, bruker skriveren fargeområdet for bildedataene. Angi en ICC-profil med skriverdriveren og skriv deretter ut Du kan skrive ut via et program som ikke kan identifisere ICC-registreringsprofiler eller ikke kan brukes til å angi en, ved å angi ICC-registreringsprofiler fra skriverprofilene i skriverdriveren. Når du skriver ut Adobe RGB-data, kan du skrive ut dataene med fargeområdet Adobe RGB, selv om programmet ikke støtter Adobe RGB. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg medietypen Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main).

284 Skrive ut med ICC-profiler Side 284 av 447 sider 3. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality) i henhold til formålet. 4. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 5. Velg fargekorrigering Velg kategorien Avstemming (Matching), og velg ICM for Fargekorrigering (Color Correction). 6. Velg registreringsprofil Velg en Registreringsprofil (Input Profile) som stemmer overens med fargeområdet for bildedataene. For srgb-data eller data uten en ICC-registreringsprofil: Velg Standard.

285 Skrive ut med ICC-profiler Side 285 av 447 sider For Adobe RGB-data: Velg Adobe RGB (1998). Viktig! Hvis programmet angir en registreringsprofil, blir innstillingen for registreringsprofil i skriverdriveren ugyldig. Hvis det ikke er installert noen ICC-registreringsprofiler på datamaskinen, vises ikke Adobe RGB (1998). Du kan installere ICC-profiler fra installasjons-cd-romen som fulgte med skriveren. 7. Angi de andre alternativene Klikk om nødvendig kategorien Fargejustering (Color Adjustment), og juster fargebalansen for Cyan, Magenta og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og klikk deretter OK. 8. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Dataene skrives ut med fargeområdet for de valgte bildedataene. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

286 Justere fargebalansen Side 286 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere fargebalansen Justere fargebalansen Du kan justere fargenyansene under utskrift. Siden denne funksjonen justerer fargebalansen på utskriften ved å endre mengden blekk for hver farge, endrer den hele fargebalansen i dokumentet. Bruk programvaren hvis du vil endre fargebalansen betraktelig. Bruk bare skriverdriveren når du vil foreta små endringer i fargebalansen. Følgende eksempel viser hvordan fargebalansen brukes til å gjøre cyan mer intens og gul mindre fremtredende, slik at fargene generelt blir mer ensartede. Ingen justering Juster fargebalansen Fremgangsmåten for å justere fargebalanse er som følger: Du kan også angi fargebalansen i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) ved å velge Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) og deretter velge Manuell justering av farge/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Tilleggsfunksjoner (Additional Features). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Juster fargebalansen

287 Justere fargebalansen Side 287 av 447 sider Det finnes egne glidebrytere for Cyan, Magenta og Gul (Yellow). Hver farge blir sterkere hvis du flytter glidebryteren mot høyre, og svakere hvis du flytter den mot venstre. Hvis cyan for eksempel blir svakere, blir rødfargen sterkere. Du kan også direkte angi en verdi som er knyttet til glidebryteren. Angi en verdi i området fra -50 til 50. Når du har justert hver farge, klikker du OK. Viktig! Juster glidebryteren gradvis. 4. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Dokumentet skrives ut med justert fargebalanse. Viktig! Når du har merket av for Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main), er Cyan, Magenta og Gul (Yellow) nedtonede og utilgjengelige. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

288 Justere lysstyrke Side 288 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere lysstyrke Justere lysstyrke Du kan endre den generelle lysstyrken på bildedataene på utskrifter. Denne funksjonen endrer ikke ren hvit og svart, men lysstyrken mellom svart og hvitt endres. Disse eksemplene viser utskriftsresultatet når lysstyrkespesifikasjonene er endret. Her er Lys (Light) valgt Her er Vanlig (Normal) valgt Her er Mørk (Dark) valgt Fremgangsmåten for å justere lysstyrke er som følger: Du kan også angi lysstyrke i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) ved å velge Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) og deretter velge Manuell justering av farge/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Tilleggsfunksjoner (Additional Features). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Angi lysstyrke Velg Lys (Light), Vanlig (Normal) eller Mørk (Dark) for Lysstyrke (Brightness), og klikk OK.

289 Justere lysstyrke Side 289 av 447 sider 4. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Dataene skrives ut med den angitte lysstyrken. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere intensitet Justere kontrast

290 Justere intensitet Side 290 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere intensitet Justere intensitet Du kan gjøre fargene i de generelle bildedataene svakere (lysere) eller sterkere (mørkere) ved utskrift. Hvis du vil ha et skarpere utskriftsresultat, må du gjøre fargene sterkere. Følgende eksempel viser hvordan intensiteten økes, slik at fargene blir mer intense når bildedataene skrives ut. Ingen justering Høyere intensitet Fremgangsmåten for å justere intensitet er som følger: Du kan også angi intensitet i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) ved å velge Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) og deretter velge Manuell justering av farge/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Tilleggsfunksjoner (Additional Features). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) i kategorien Hoved (Main), og klikk Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Juster intensitet Hvis du flytter glidebryteren for Intensitet (Intensity) mot høyre, blir fargene sterkere (mørkere). Hvis du flytter glidebryteren mot venstre, blir fargene svakere (lysere). Du kan også direkte angi en verdi som er knyttet til glidebryteren. Angi en verdi i området fra -50 til 50.

291 Justere intensitet Side 291 av 447 sider Når du har justert hver farge, klikker du OK. Viktig! Juster glidebryteren gradvis. 4. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Bildedataene skrives ut med den justerte intensiteten. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere kontrast

292 Justere kontrast Side 292 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere kontrast Justere kontrast Du kan justere bildekontrasten under utskrift. Øk kontrasten for å gjøre forskjellene mellom de lyse og mørke delene av bilder større og mer tydelige. Reduser kontrasten for å gjøre forskjellene mellom de lyse og mørke delene av bilder mindre, og mindre tydelige. Ingen justering Juster kontrasten Fremgangsmåten for å justere kontrast er som følger: Du kan også angi kontrast i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) ved å velge Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) og deretter velge Manuell justering av farge/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Tilleggsfunksjoner (Additional Features). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Juster kontrasten Hvis du flytter glidebryteren for Kontrast (Contrast) mot høyre, økes kontrasten. Hvis du flytter den mot venstre, reduseres kontrasten. Du kan også direkte angi en verdi som er knyttet til glidebryteren. Angi en verdi i området fra -50 til

293 Justere kontrast Side 293 av 447 sider 50. Når du har justert hver farge, klikker du OK. Viktig! Juster glidebryteren gradvis. 4. Fullfør oppsettet Klikk OK i kategorien Hoved (Main). Bildet skrives ut med den justerte kontrasten. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet

294 Simulere en illustrasjon Side 294 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Simulere en illustrasjon Simulere en illustrasjon Ved hjelp av funksjonen Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) kan du skrive ut fullfargers eller 256- fargers bildedata slik at de ligner en håndtegnet illustrasjon. Denne funksjonen legger til forskjellige effekter i originalprofilen og -fargene. Fremgangsmåten for å utføre Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) om nødvendig av for Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) i kategorien Effekter (Effects), og juster Kontrast (Contrast). Hvis du drar glidebryteren mot høyre, blir bildedataene lysere, og hvis du drar den mot venstre, blir bildedataene mørkere. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Bildet skrives ut med et håndtegnet utseende.

295 Presentere bildedata med én enkelt farge Side 295 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Presentere bildedata med én enkelt farge Presentere bildedata med én enkelt farge Med funksjonen Monokrome effekter (Monochrome Effects) kan du bruke fargeeffekter som for eksempel lar deg endre fotografier til bruntonebilder. Fremgangsmåten for å bruke Monokrome effekter (Monochrome Effects) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi Monokrome effekter (Monochrome Effects) av for Monokrome effekter (Monochrome Effects) i kategorien Effekter (Effects), og velg ønsket farge. Hvis du bruker Velg farge (Select Color), flytter du glidebryteren for Farge (Color) for å angi ønsket farge. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Bildet blir skrevet ut med én enkelt farge.

296 Presentere bildedata med én enkelt farge Side 296 av 447 sider Viktig! Hvis du har merket av for Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main), er Monokrome effekter (Monochrome Effects) nedtonet og ikke tilgjengelig.

297 Presentere bildedata med intense farger Side 297 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Presentere bildedata med intense farger Presentere bildedata med intense farger Du kan bruke funksjonen Vivid Photo til å skrive ut bildedata med intense farger. Funksjonen Vivid Photo gir motivet i bakgrunnen ekstra intense farger, mens den naturlige hudfargen til personene i forgrunnen beholdes. Ved å bruke denne funksjonen kan du gjøre intense farger enda mer intense. Fremgangsmåten for å bruke Vivid Photo er som følger: Du kan også angi Vivid Photo i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) ved å velge Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) og deretter velge Tilleggsfunksjoner (Additional Features). 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi Vivid Photo av for Vivid Photo i kategorien Effekter (Effects). 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Bildet blir skrevet ut med intense farger.

298 Fjerne ujevne kanter Side 298 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Fjerne ujevne kanter Fjerne ujevne kanter Med funksjonen Image Optimizer kan du fjerne ujevne kanter i bilder og grafikk som er forstørret i programmet. Funksjonen er spesielt nyttig når du vil skrive ut bilder med lav oppløsning fra websider. Fremgangsmåten for å bruke Image Optimizer er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi Image Optimizer av for Image Optimizer i kategorien Effekter (Effects). 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Ujevne kanter i bilder og grafikk blir fjernet ved utskrift. Avhengig av programmet eller oppløsningen på bildedataene kan Image Optimizer ha liten synlig effekt. Det kan ta lenger tid å skrive ut når Image Optimizer brukes.

299 Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Side 299 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Funksjonen Photo Optimizer PRO korrigerer fargene i bilder fra digitale kameraer eller skannede bilder. Den er spesielt utviklet for å kompensere for fargeforskyvning, overeksponering og undereksponering. Fremgangsmåten for å bruke Photo Optimizer PRO er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi Photo Optimizer PRO av for Photo Optimizer PRO i kategorien Effekter (Effects). Vanligvis er det ikke nødvendig å merke av for Bruk på hele siden (Apply Throughout Page). Bildene på hver side blir optimalisert enkeltvis. av for Bruk på hele siden (Apply Throughout Page) når du skriver ut bildedata som er bearbeidet, for eksempel beskåret eller rotert. På denne måten behandles hele siden som ett enkelt bilde som skal optimaliseres. 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Bildene blir skrevet ut med fargekompensasjon.

300 Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Side 300 av 447 sider Viktig! Photo Optimizer PRO fungerer ikke i følgende tilfeller: Bakgrunn (Background) er valgt i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Definer stempel... (Define Stamp...) er valgt i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/ Background) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) og punktgrafikkstempelet er konfigurert. Avhengig av bildene kan Photo Optimizer PRO ha liten synlig effekt.

301 Redusere støy på bilder Side 301 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Redusere støy på bilder Redusere støy på bilder Med funksjonen Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) kan du redusere støy fra det digitale kameraet og forbedre bildekvaliteten på den digitale utskriften. Fremgangsmåten for å utføre Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) av for Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) i kategorien Effekter (Effects), og velg Vanlig (Normal) eller Sterk (Strong) for nivået. 3. Fullfør oppsettet Klikk på OK. Bildet blir skrevet ut med redusert støy fra det digitale kameraet. Det anbefales at du velger Vanlig (Normal) i de fleste tilfeller. Velg Sterk (Strong) hvis du har valgt Vanlig (Normal) og støyen fortsatt er et problem.

302 Redusere støy på bilder Side 302 av 447 sider Avhengig av hvilket program du bruker eller bildedataenes oppløsning, kan det hende at du ikke merker at redusering av fotostøy fra digitalt kamera er aktivert. Hvis funksjonen brukes på andre bilder enn de som er tatt med et digitalt kamera, kan bildet virke forvrengt.

303 Oversikt over skriverdriveren Side 303 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren Oversikt over skriverdriveren Skriverdriveroperasjoner Canon IJ-skriverdriver Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Kategorien Vedlikehold Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Forhåndsvisning

304 Skriverdriveroperasjoner Side 304 av 447 sider MA-5677-V1.00 Brukerveiledning (skriverdriver) Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Ulike utskriftsmetoder Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Angi sidestørrelse og papirretning Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Angi stiftemarg Kant-til-kant-utskrift Tilpass til side-utskrift Skalert utskrift Sideoppsettutskrift Plakatutskrift Hefteutskrift Dupleksutskrift Stempel-/bakgrunnsutskrift Skrive ut en konvolutt Bytte papirkilde i henhold til formålet Vise utskriftsresultater før utskrift Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Skrive ut et fargedokument monokromt Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast Simulere en illustrasjon Presentere bildedata med én enkelt farge Presentere bildedata med intense farger Fjerne ujevne kanter Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Redusere støy på bilder Endre skriverinnstillinger fra datamaskinen Endre utskriftsalternativene Registrere en ofte brukt utskriftsprofil Angi papirkilde for vanlig papir Håndtere strømtilførselen til skriveren Redusere støy fra skriveren Endre driftsmodus for skriveren Utføre vedlikehold fra en datamaskin Rengjøre skrivehodene Rengjøre papirmaterullene Justere skrivehodeposisjonen Kontrollere skrivehodedysene Rengjøre inne i skriveren Oversikt over skriverdriveren Canon IJ-skriverdriver Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Kategorien Vedlikehold Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Forhåndsvisning Oppdatere skriverdriveren Hente den nyeste skriverdriveren Slette en unødvendig skriverdriver Før du installerer skriverdriveren Installere skriverdriveren Tillegg Slette en uønsket utskriftsjobb Dele skriveren i et nettverk

305 Canon IJ-skriverdriver Side 305 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ-skriverdriver Canon IJ-skriverdriver Canon IJ-skriverdriver er programvare som er installert på PCen for å skrive ut data på denne skriveren. Canon IJ-skriverdriver konverterer utskriftsdataene som er opprettet av Windows-programmet, til data som skriveren kan forstå, og sender de konverterte dataene til skriveren. Fordi ulike modeller støtter ulike formater på utskriftsdataene, trenger du en Canon IJ-skriverdriver for modellen du bruker. Slik bruker du Hjelp-funksjonen for skriverdriveren Du kan vise hjelp for alle alternativene i skriverdriveren ved hjelp av skjermbildet med utskriftsinnstillinger i Canon IJ-skriverdriver. Slik viser du alle beskrivelsene i en kategori... Klikk Hjelp (Help) i hver enkelt kategori. En dialogboks som inneholder en beskrivelse av hvert element i kategorien, vises. Du kan også klikke koblingen i beskrivelsen av et element for å vise en beskrivelse av den tilknyttede dialogboksen. Hvis du vil vise beskrivelsen for hvert alternativ... Høyreklikk alternativet du vil vite mer om, og klikk deretter Hva er dette (What's This?). Eller hvis knappen Hjelp (Help) befinner seg helt til høyre på tittellinjen, kan du klikke denne knappen. Deretter klikker du alternativet du vil vite mer om. Det vises en beskrivelse av alternativet. Beslektet emne Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper

306 Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Side 306 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ-skriverdriver > Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Du kan vise vinduet for skriverdriveregenskaper fra programmet du bruker eller fra Start-menyen i Windows. Denne håndboken beskriver først og fremst fremgangsmåter i Windows Vista. Fremgangsmåter kan variere fra versjon til versjon av Windows. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper fra programmet du bruker. Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere utskriftsprofilen ved utskrift. 1. Velg menyvalget for utskrift i programmet du bruker Vanligvis velger du Skriv ut (Print) på menyen Fil (File) for å åpne dialogboksen Skriv ut (Print). 2. Velg navnet på skrivermodellen din, og klikk Innstillinger (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)) Vinduet for skriverdriveregenskaper vises. Navn på menyvalg eller menyer kan variere, og det kan være flere trinn i fremgangsmåten, alt etter hvilket program du bruker. Du finner flere opplysninger om dette i brukerhåndboken for programmet du bruker. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper fra Start-menyen. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil vedlikeholde skriveren, for eksempel rengjøre skrivehodene eller konfigurere utskriftsprofilen som er felles for alle programmer. 1. Velg alternativer på Start-menyen, som vist nedenfor: I Windows Vista velger du Start-menyen -> Kontrollpanel (Control Panel) -> Maskinvare og lyd (Hardware and Sound) -> Skrivere (Printers). I Windows XP velger du Start-menyen -> Kontrollpanel (Control Panel) -> Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) -> Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 velger du Start-menyen -> Innstillinger (Settings) -> Skrivere (Printers). 2. Høyreklikk på ikonet for skrivermodellen, og velg deretter Utskriftsinnstillinger... (Printing Preferences...) på menyen som vises. Vinduet for skriverdriveregenskaper vises. Viktig! Når du åpner vinduet for skriverdriveregenskaper fra Egenskaper (Properties), ser du blant annet kategoriene for Windows-funksjoner som Porter (Ports) (eller Avansert (Advanced)). Disse kategoriene vises ikke når du åpner fra Utskriftsinnstillinger... (Printing Preferences...) eller fra programmet du bruker. Du finner mer informasjon om kategorier for Windowsfunksjoner i brukerhåndboken for Windows.

307 Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Side 307 av 447 sider

308 Kategorien Vedlikehold Side 308 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ-skriverdriver > Kategorien Vedlikehold Kategorien Vedlikehold I kategorien Vedlikehold (Maintenance) kan du utføre vedlikehold av skriveren eller endre innstillingene for skriveren. Funksjoner Rengjøre skrivehodene Rengjøre papirmaterullene Justere skrivehodeposisjonen Kontrollere skrivehodedysene Angi papirkilde for vanlig papir Rengjøre inne i skriveren Håndtere strømtilførselen til skriveren Beslektede funksjoner Redusere støy fra skriveren Endre driftsmodus for skriveren

309 Canon IJ Statusovervåker Side 309 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Statusovervåker er et program som viser statusen for skriveren og fremdriften til utskriften i Windows-skjermbilder. Du kan se statusen til skriveren ved hjelp av illustrasjoner, ikoner og meldinger. Starte Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Statusovervåker startes automatisk når du sender data til skriveren. Når den blir startet, vises Canon IJ Statusovervåker som en knapp på oppgavelinjen. Klikk på statusovervåkningsknappen som vises på oppgavelinjen. Canon IJ Statusovervåker vises. Hvis du vil åpne Canon IJ Statusovervåker mens skriveren ikke skriver ut, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper og klikker Vis skriverstatus... (View Printer Status...) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Når det oppstår feil Canon IJ Statusovervåker vises automatisk når det oppstår en feil (for eksempel hvis skriveren er tom for papir eller det er lite blekk). Hvis det skjer, følger du beskrivelsen i meldingen som vises.

310 Canon IJ Forhåndsvisning Side 310 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ Forhåndsvisning Canon IJ Forhåndsvisning Canon IJ Forhåndsvisning er et program som viser hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. Forhåndsvisningen gjengir informasjonen som er angitt i skriverdriveren, og lar deg kontrollere dokumentets oppsett, utskriftsrekkefølge og sideantall. Du kan også endre innstillingene for medietype og papirkilde. Hvis du vil forhåndsvise et dokument før du skriver det ut, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper, klikker på kategorien Hurtigformat (Quick Setup) eller kategorien Hoved (Main) og merker av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing). Fjern merkingen hvis du ikke vil vise en forhåndsvisning før du skriver ut. Beslektet emne Vise utskriftsresultater før utskrift

311 Skrive ut på DVDer/CDer Side 311 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer Skrive ut på DVDer/CDer Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Feilsøking

312 Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Side 312 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Utstyr som må klargjøres Forsiktighetsregler ved utskrift på DVDer/CDer Feste/fjerne CD-R-skuffen Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen Utskriftsområde

313 Utstyr som må klargjøres Side 313 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Utstyr som må klargjøres Utstyr som må klargjøres Følgende elementer er nødvendige for å skrive ut på DVDer/CDer: CD-R-skuff "G" er på oversiden. 8 cm (3 tommer) CD-R-adapter Bare nødvendig når det skrives ut på DVDer/CDer på 8 cm (3 tommer). Festet til CD-R-skuffen ved levering. Utskrivbare DVDer/CDer Skaff en 12 cm (4 3/4 tommer) eller 8 cm (3 tommer) DVD/CD med en etikettoverflate som er kompatibel med utskrift fra blekkskriver. En "utskrivbar disk" er forskjellig fra vanlige DVDer/CDer på den måten at etikettoverflaten er spesialbehandlet slik at en blekkskriver kan skrive ut på den.

314 Forsiktighetsregler ved utskrift på DVDer/CDer Side 314 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Forsiktighetsregler ved utskrift på DVDer/CDer Forsiktighetsregler ved utskrift på DVDer/CDer Bruk CD-R-skuffen som følger med skriveren. Den har en "G" på oversiden. Ikke skriv ut på DVDer/CDer som ikke er kompatible med utskrift fra blekkskriver. Blekket vil ikke tørke og kan forårsake problemer med selve disken eller enhetene som disken legges inn i. Ikke skriv ut på opptaksoverflaten til DVDer/CDer. Hvis du gjør det, kan det hende at opptaksdataene på DVDene/CDene ikke leses. Hold DVDene/CDene i kantene. Pass på at du ikke tar på etikettoverflaten (utskriftsoverflaten) eller opptaksoverflaten. Fjern eventuelt smuss fra CD-R-skuffen før du plasserer DVDer/CDer på CD-R-skuffen. Hvis du legger inn disker i en skitten CD-R-skuff, kan det bli riper i opptaksoverflaten på diskene. Etter utskrift lar du utskriftsoverflaten på disken tørke på naturlig måte. Ikke bruk hårtørkere eller direkte sollys for å tørke blekket. Du må ikke ta på utskriftsoverflaten før blekket har tørket. Ikke fest CD-R-skuffen til maskinen mens skriveren er i drift. Ikke trekk ut CD-R-skuffen under utskrift på DVDer/CDer. Hvis du gjør det, kan det skade skriveren, CD-R-skuffen eller disken. Ikke la det komme smuss eller riper på reflektorene på CD-R-skuffen. Det kan hende at skriveren ikke gjenkjenner DVDen/CDen, eller at utskriftene blir feiljustert. Hvis reflektorene på CD-R-skuffen blir skitne, tørker du over reflektoren med en myk, tørr klut og passer på så du ikke riper platen. CD-R-skuffen kan bli skitten hvis det blir brukt en annen programvare enn CD-LabelPrint eller Easy- PhotoPrint EX. Bruk CD-R-adapteren for 8 cm (3 tommer) som følger med, når du skriver ut på DVDer/CDer på 8 cm (3 tommer). Lukk alltid det indre dekselet etter utskrift på DVDer/CDer. For å opprettholde så høy utskriftskvalitet som mulig, anbefales det at du stopper utskrift av disker etter hver 10. disk når du skriver ut flere enn ti disker etter hverandre. Koble CD-R-skuffen fra skriveren for å stoppe utskriften, og lukk deretter det innvendige dekselet. Etter omtrent tre minutter åpner du det innvendige dekselet, fester CD-R-skuffen på skriveren og fortsetter utskriften.

315 Feste/fjerne CD-R-skuffen Side 315 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Feste/fjerne CD-Rskuffen Feste/fjerne CD-R-skuffen Feste CD-R-skuffen Viktig! Ikke fest CD-R-skuffen før det vises en melding som ber deg om å legge i DVD/CD-en. Dette kan skade skriveren. 1. Åpne papirutmatingsbrettet (A). 2. Kontroller at melding som ber deg om å legge i DVD/CD-en, vises før du åpner det innvendige dekselet (B). 3. Plasser DVDen/CDen i CD-R-skuffen. Viktig! Kontroller at det ikke er noe smuss på CD-R-skuffen før du legger en DVD/CD i CD-Rskuffen. Når du legger en DVD/CD i CD-R-skuffen, må du ikke ta på utskriftsoverflaten på disken eller reflektorene (C) på CD-R-skuffen. DVD/CD på 12 cm (4 3/4 tommer): 1. Legg disken i CD-R-skuffen med den utskrivbare siden opp. DVD/CD på 8 cm (3 tommer): 1. Juster fremspringene på begge kantene av 8 cm (3 tommer) CD-R-adapteren

316 Feste/fjerne CD-R-skuffen Side 316 av 447 sider med fordypningene på CD-R-skuffen. 2. Legg disken på 8 cm (3 tommer) i CD-R-skuffen med utskriftssiden opp. 4. Fest CD-R-skuffen til skriveren. CD-R-skuffen løser seg kanskje ut etter viss tid. I så fall følger du instruksjonene på skjermen for å feste CD-R-skuffen. 5. Sett CD-R-skuffen rett inn til pilen ( ) på det indre dekselet ligger nesten jevnt med pilen ( ) på CD-R-skuffen. (D) Hold CD-R-skuffen vannrett når du setter den inn. (E) Juster pilen ( ) på CD-R-skuffen med pilen ( ) på det indre dekselet. Viktig! Ikke sett inn CD-R-skuffen utenfor pilen ( ) på det innvendige dekselet. Fjerne CD-R-skuffen 1. Trekk CD-R-skuffen forsiktig ut.

317 Feste/fjerne CD-R-skuffen Side 317 av 447 sider 2. Lukk det innvendige dekslet. Viktig! Hvis det innvendige dekselet er åpent, kan du ikke skrive ut på papir ettersom det ikke vil mates på riktig måte. Kontroller at det innvendige dekselet er lukket. 3. Fjern DVDen/CDen fra CD-R-skuffen. Viktig! Ikke berør utskriftsoverflaten når du tar ut disken fra CD-R-skuffen. La utskriftsoverflaten få tørke tilstrekkelig før du tar ut disken. Hvis du ser trykk på CD-Rskuffen eller på de transparente delene på innsiden eller utsiden av DVDen/CDen, tørker du av dem etter at utskriftsoverflaten er tørr. DVD/CD på 12 cm (4 3/4 tommer): 1. Fjern disken fra CD-R-skuffen. DVD/CD på 8 cm (3 tommer):

318 Feste/fjerne CD-R-skuffen Side 318 av 447 sider 1. Fjern 8 cm (3 tommer) CD-R-adapteren fra CD-R-skuffen. 2. Fjern disken på 8 cm (3 tommer) fra CD-R-skuffen. Viktig! CD-R-skuffen kan ikke brukes hvis den er skjev. Pass på at CD-R-skuffen oppbevares flatt.

319 Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Side 319 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer CD-R-skuffen (følger med) gjør det mulig å skrive ut bilder på utskrivbare DVDer/CDer. CD-LabelPrint er medfølgende programvare som sørger for at du kan redigere og endre data før du skriver ut. Installer det på datamaskinen for å bruke det. Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen Vi anbefaler at du skriver ut en testutskrift på en utskrivbar DVD/CD som ikke skal brukes.

320 Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen Side 320 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Skrive ut med CD- LabelPrint fra datamaskinen Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen CD-LabelPrint er medfølgende programvare som sørger for at du kan redigere og endre data før du skriver ut. Installer det på datamaskinen for å bruke det. Sett installerings-cd-romen (Setup CD- ROM) inn i stasjonen på datamaskinen og foreta en Tilpasset installasjon (Custom Install), og velg CD-LabelPrint for å installere programvaren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut med CD-LabelPrint, kan du se i veiledningen. Hvis du bruker en datamaskin med Windows, klikker du på Start > Alle programmer (All Programs) (eller Programmer (Programs) i Windows 2000) > CD-LabelPrint > Håndbok (Manual). Hvis du bruker Macintosh, åpner du mappen Programmer (Applications) der MP Drivers ble installert > CD-LabelPrint > Håndbok (Manual) > og dobbeltklikker på Håndbok.htm (Manual.htm).

321 Utskriftsområde Side 321 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Utskriftsområde Utskriftsområde Utskrivbare DVDer/CDer Utskriftsområdet på både utskrivbare DVDer og CDer er området mellom den indre og ytre diameteren på etiketten minus 1 mm på hver side. Anbefalt utskriftsområde

322 Feilsøking Side 322 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Feilsøking Feilsøking Det vises en melding på dataskjermen Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer

323 Det vises en melding på dataskjermen Side 323 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Feilsøking > Det vises en melding på dataskjermen Det vises en melding på dataskjermen Det vises feil om utskrift på DVD/CD Melding: 1001 vises Feilnummer: 1002 vises Melding: 1850 vises Det vises feil om utskrift på DVD/CD Kontroll 1: Er CD-R-skuffen riktig satt inn? Åpne det innvendige dekselet, sett CD-R-skuffen riktig inn igjen, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: Er DVDen/CDen lagt i CD-R-skuffen? Plasser deretter DVDen/CDen riktig på CD-R-skuffen, feste CD-R-skuffen på nytt, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 3: En ukjent DVD/CD kan være lagt i. Canon anbefaler at du bruker DVDer/CDer som er spesialbehandlet for utskrift av en blekkskriver. Kontroll 4: Er DVDen/CDen i CD-R-skuffen allerede skrevet ut? Hvis du legger en DVD/CD som allerede er skrevet på, i CD-R-skuffen, løser kanskje CD-Rskuffen seg ut. Hvis det er tilfellet, endrer du innstillingene i skriverdriveren og prøver å skrive ut på nytt. Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance), og klikk deretter på Send. Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) og klikker på Send. Hvis avmerkingen er fjernet for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), kan det hende at utskriften starter selv om det ikke er plassert en disk i CD-R-skuffen. Ved å merke av for dette hindrer du at CD-R-skuffen blir skitten. Kontroll 5: Er det innvendige dekselet åpent når utskrift på papir starter, eller åpnes det under utskrift? Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen RESUME/CANCEL på skriveren. Det innvendige dekselet skal ikke åpnes eller lukkes mens utskriften pågår. Det kan skade skriveren.

324 Det vises en melding på dataskjermen Side 324 av 447 sider Melding: 1001 vises Kontroller: Sett inn CD-R-skuffen riktig. Sett inn CD-R-skuffen riktig, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Feilnummer: 1002 vises Kontroll 1: Plasser DVDen/CDen riktig i CD-R-skuffen. Plasser DVDen/CDen riktig i CD-R-skuffen, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen på skriveren. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: En ukjent DVD/CD kan være lagt i. Canon anbefaler at du bruker DVDer/CDer som er spesialbehandlet for utskrift av en blekkskriver. Kontroll 3: Er DVDen/CDen i CD-R-skuffen allerede skrevet ut? Hvis du legger en DVD/CD som allerede er skrevet på, i CD-R-skuffen, løser kanskje CD-Rskuffen seg ut. Hvis det er tilfellet, endrer du innstillingene i skriverdriveren og prøver å skrive ut på nytt. Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i dialogboksen Canon IJ Printer Utility, og klikk deretter på Send. Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) og klikker på Send. Hvis avmerkingen er fjernet for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), kan det hende at utskriften starter selv om det ikke er plassert en disk i CD-R-skuffen. Ved å merke av for dette hindrer du at CD-R-skuffen blir skitten. Melding: 1850 vises Kontroller: Åpne det innvendige dekselet, og sett inn CD-R-skuffen riktig. Åpne det innvendige dekselet, sett CD-R-skuffen riktig inn, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen.

325 Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer Side 325 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Feilsøking > Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer DVD/CD-utskriften starter ikke CD-R-skuffen mater ikke riktig CD-R-skuffen har satt seg fast DVD/CD-utskriften starter ikke Kontroll 1: Er CD-R-skuffen riktig satt inn? Åpne det innvendige dekselet, sett CD-R-skuffen riktig inn igjen, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen. Bruk CD-R-skuffen som fulgte med denne skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: Er DVDen/CDen lagt i CD-R-skuffen? Plasser DVDen/CDen riktig i CD-R-skuffen, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen på skriveren. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 3: Hvis DVD/CD-utskriften stopper før den er fullført, prøver du samme fremgangsmåte en gang til. Hvis det har gått en viss tid mens DVD/CD-utskriften pågår, stopper skriveren initialiseringen. Hvis du trykker på knappen RESUME/CANCEL, fortsetter skriveren initialiseringen. Prøv samme fremgangsmåte en gang til ved å følge instruksjonene på skjermen. CD-R-skuffen mater ikke riktig Kontroll 1: Er CD-R-skuffen riktig satt inn? Sett inn CD-R-skuffen riktig, og trykk deretter på RESUME/CANCEL-knappen. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn CD-R-skuffen, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: En ukjent DVD/CD kan være lagt i. Canon anbefaler at du bruker DVDer/CDer som er spesialbehandlet for utskrift av en blekkskriver. Kontroll 3: Er DVDen/CDen i CD-R-skuffen allerede skrevet ut? Hvis du legger en DVD/CD som allerede er skrevet på, i CD-R-skuffen, løser kanskje CD-Rskuffen seg ut. Hvis det er tilfellet, endrer du innstillingene i skriverdriveren og prøver å skrive ut på nytt. Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance), og klikk deretter på Send. Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) og klikker på Send.

326 Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer Side 326 av 447 sider Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i dialogboksen Canon IJ Printer Utility, og klikk deretter på Send. Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) og klikker på Send. Hvis du begynner å skrive ut på en ny DVD/CD med avmerkingen fjernet for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), kan det hende at utskriften starter selv om det ikke er plassert en disk i CD-R-skuffen. Ved å merke av for dette hindrer du at CD-R-skuffen blir skitten. CD-R-skuffen har satt seg fast Trekk CD-R-skuffen forsiktig ut. Hvis du ikke kan trekke ut CD-R-skuffen, slår du skriveren av og på igjen. CD-R-skuffen løses automatisk ut. Når du har tatt ut CD-R-skuffen, setter du inn igjen CD-R-skuffen (med en "G" på oversiden), og prøver å skrive ut på nytt. Legg i DVDen/CDen riktig. Feste/fjerne CD-R-skuffen Hvis CD-R-skuffen fortsatt sitter fast, kontrollerer du om det er et problem med DVDen/CDen. CD-R-skuffen mater ikke riktig

327 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Side 327 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet

328 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Side 328 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Om PictBridge-utskriftsinnstillinger

329 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Side 329 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Du kan koble til en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera, et digitalt videokamera eller en mobiltelefon med kamera, til skriveren ved hjelp av en USB-kabel anbefalt av enhetens fabrikant, og skrive ut bilder du har tatt direkte uten bruk av datamaskin. Vi anbefaler at du bruker adapteren som følger med enheten når du skal skrive ut bilder med den PictBridge-kompatible enheten koblet til skriveren. Hvis du skal bruke batteriet på enheten, må du sørge for at det er helt fulladet. Du må kanskje velge en PictBridge-kompatibel utskriftsmodus på enheten før du kobler den til maskinen, avhengig av modell og merke. Du må kanskje også slå på enheten eller velge avspillingsmodus manuelt etter at du har koblet enheten til skriveren. Foreta de nødvendige operasjoner på den PictBridge-kompatible enheten før du kobler den til skriveren, i henhold til instruksjonene i brukerveiledningen for enheten. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Legg i papir. 3. Kontroller at den PictBridge-kompatible enheten er slått på. 4. Koble den PictBridge-kompatible enheten til skriveren ved hjelp av en USB-kabel (A) anbefalt av enhetens fabrikant. Den PictBridge-kompatible enheten slår seg på automatisk. Hvis enheten ikke slår seg på automatisk, må du slå den på manuelt. Når skriveren er tilkoblet enheten på riktig måte, vises en melding på LCD-skjermen på enheten om at skriveren er riktig tilkoblet. Se bruksanvisningen for enheten.

330 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Side 330 av 447 sider 5. Angi utskriftsinnstillinger, for eksempel papirtype og oppsett. Du kan foreta innstillingene ved hjelp av menyen på LCD-skjermen på den PictBridge-kompatible enheten. Velg papirstørrelsen og -typen som er lagt i skriveren. Innstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet 6. Start utskrift fra den PictBridge-kompatible enheten. Viktig! Du må aldri koble fra USB-kabelen under utskrift med mindre den PictBridge-kompatible enheten har gitt deg uttrykkelig tillatelse til det. Følg instruksjonene i brukerveiledningen for enheten når du skal koble fra USB-kabelen mellom skriveren og den PictBridge-kompatible enheten.

331 Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Side 331 av 447 sider Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Innstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet Denne delen inneholder informasjon om PictBridge-funksjonen i skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet, kan du se i brukerveiledningen som ble levert med enheten. I beskrivelsen nedenfor er benevnelsene på innstillingselementene i henhold til de som brukes på PictBridge-kompatible enheter fra Canon. Benevnelser på innstillingselementer kan variere, avhengig av enhetens merke og modell. Det kan hende at noen av innstillingselementene som er beskrevet nedenfor, ikke er tilgjengelig på alle enheter. Når du ikke kan endre utskriftsinnstillinger på en enhet, skrives bildene ut som følger: Papirstørrelse: 4 x 6 tommer / 101,6 x 152,4 mm Papirtype: Foto Layout: 1 opp, Kant til kant Utskrift av dato/filnummer: Skrives ikke ut Image Optimize: Utskriften optimaliseres ved hjelp av funksjonen Photo Optimizer Pro. Følgende innstillinger kan brukes ved utskrift fra en PictBridge-kompatibel enhet. Papirstørrelse: 4 x 6 tommer / 10 x 15 cm, 5 x 7 tommer*1, 8 x 10 tommer / 20 x 25 cm, A4, 8,5 z 11 tommer (Letter), 4 x 7,1 tommer / 10,1 x 18 cm*2 *1 10x15 vises kanskje på en PictBridge-kompatibel enhet. *2 Hi Vision vises kanskje på en PictBridge-kompatibel enhet som ikke er fra Canon. Papirtype Standard: Photo Paper Plus Glossy II PP-201 Foto: Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG- 201/Fotoklistremerker* * Når du skriver ut på klistremerkepapir, velger du 10 x 15 cm / 4" x 6" (10 x 15 cm/4" x 6") som Papirstørrelse (Paper size). Ikke sett Utforming (Layout) til Kant til kant (Borderless). Raskt Foto: Photo Paper Pro II PR-201 Vanlig: A4/Letter Når Papirtype (Paper type) er satt til Vanlig papir (Plain), er kant til kantutskrift deaktivert, selv om Layout er satt til Kant til kant (Borderless). Layout Standard (Kant til kant), Indeks, Med kanter, Kant til kant, N opp (2, 4, 9, 16)*1, 20 opp*2, 35 opp*3 *1 Layout kompatibelt med papir i A4- eller Letter-format og Canon-merkede klistremerker som nevnt ovenfor. A4/Letter: 4 opp Photo Stickers: 2 opp, 4 opp, 9 opp, 16 opp. *2 Når du bruker en PictBridge-kompatibel enhet fra Canon og velger elementer merket med "i", kan du skrive ut bildeinformasjon (Exif-data) i listeformat (20 opp) eller i margene på de angitte dataene (1 opp). (Er kanskje ikke tilgjengelig med alle PictBridge-kompatible enheter fra Canon.) *3 Utskrift med 35 mm filmstiloppsett (oppsett for kontaktutskrift). Bare tilgjengelig med en PictBridge-kompatibel enhet fra Canon. (Er kanskje ikke tilgjengelig med alle PictBridge-kompatible enheter fra Canon.) Utskriftsdato og filnummer. Standard (Av: Ingen utskrift), Dato, Filnummer, Begge, Av

332 Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Side 332 av 447 sider Image Optimize Beskjæring Standard *1, På (Exif Print), Av, SR (støyreduksjon)*2, INTENS*2, Ansikt*2, Rød-øye*2 *1 Fotografier optimaliseres for utskrift ved hjelp av funksjonen Photo Optimizer Pro. *2 Kan bare velges på bestemte PictBridge-kompatible enheter fra Canon. (Kan kanskje ikke velges, avhengig av enhet.) Standard (Av: Ingen beskjæring), På (følg kameraets innstilling), Av

333 Vedlikehold Side 333 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold Vedlikehold Rengjøre skriveren Utføre vedlikehold fra en datamaskin

334 Rengjøre skriveren Side 334 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren Rengjøre skriveren Rengjøring Rengjøre utsiden av skriveren Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren

335 Rengjøring Side 335 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren > Rengjøring Rengjøring Denne delen beskriver rengjøringsprosedyren som er nødvendig for å vedlikeholde skriveren. Viktig! Ikke bruk papirlommetørklær, tørkepapir, kluter med grov tekstur eller lignende materialer til rengjøring, ettersom disse kan lage riper i overflaten. Støv og små fibere fra papiret kan bli værende i skriveren og føre til problemer som tilstoppet skrivehode og dårlig utskriftsresultat. Pass på at du bruker en myk klut. Du må aldri bruke væsker som fordamper lett, for eksempel tynner, benzen, aceton eller andre kjemiske rengjøringsmidler, til å rengjøre skriveren. Slike væsker kan føre til en feil eller skade overflaten på skriveren. Rengjøre utsiden av skriveren Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren

336 Rengjøre utsiden av skriveren Side 336 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren > Rengjøre utsiden av skriveren Rengjøre utsiden av skriveren Bruk en myk klut, for eksempel en renseklut for briller, og tørk forsiktig bort smuss fra overflaten. Rett om nødvendig ut krøller på kluten før rengjøring. Viktig! Du må slå av skriveren og trekke ut strømledningen før du rengjør skriveren. Ikke bruk papirlommetørklær, tørkepapir, kluter med grov tekstur eller lignende materialer til rengjøring, ettersom disse kan lage riper i overflaten.

337 Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren Side 337 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren > Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren Hvis de fremstående delene inne i skriveren er skitne, bruker du en bomullspinne eller lignende til å tørke bort blekk. Viktig! Du må slå av skriveren og trekke ut strømledningen før du rengjør skriveren..

338 Utføre vedlikehold fra en datamaskin Side 338 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin Utføre vedlikehold fra en datamaskin Rengjøre skrivehodene Rengjøre papirmaterullene Justere skrivehodeposisjonen Manuell skrivehodejustering Kontrollere skrivehodedysene Rengjøre inne i skriveren

339 Rengjøre skrivehodene Side 339 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre skrivehodene Rengjøre skrivehodene Med funksjonen for rengjøring av skrivehodene kan du fjerne blokkeringer i skrivehodedysene. Rengjør skrivehodene hvis utskriften er svak eller en bestemt farge ikke skrives ut, selv om det er nok blekk. Fremgangsmåten for å rengjøre skrivehodene er som følger: Rengjøring 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Rengjør (Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Rengjøring av skrivehode (Print Head Cleaning) åpnes. Følg instruksjonene som vises i dialogboksen. Klikk Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du velger Rengjør (Cleaning). 3. Utfør rengjøringen Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utfør (Execute). Rengjøringen av skrivehodene starter. 4. Fullfør rengjøringen Dialogboksen Dysesjekk (Nozzle Check) vises etter bekreftelsesmeldingen. 5. Kontroller resultatet Klikk Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern) for å kontrollere om utskriftskvaliteten har blitt bedre. Hvis du vil avbryte kontrollen, klikker du Avbryt (Cancel). Hvis du rengjør skrivehodet én gang og det ikke løser problemene med skrivehodet, kan du rengjøre det en gang til. Dyprensing Dyprensing (Deep Cleaning) er mye grundigere enn rengjøring. Utfør en dyprensing når du har utført Rengjør (Cleaning) to ganger uten at det har løst problemet med skrivehodet. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Dyprensing (Deep Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Dyprensing (Deep Cleaning) vises. Følg instruksjonene som vises i dialogboksen. Klikk Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke, før du utfører Dyprensing (Deep Cleaning). 3. Utfør dyprensingen Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utfør (Execute). Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. Dyprensingen av skrivehodet starter.

340 Rengjøre skrivehodene Side 340 av 447 sider 4. Fullfør dyprensingen Dialogboksen Dysesjekk (Nozzle Check) vises etter bekreftelsesmeldingen. 5. Kontroller resultatet Klikk Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern) for å kontrollere om utskriftskvaliteten har blitt bedre. Hvis du vil avbryte kontrollen, klikker du Avbryt (Cancel). Viktig! Funksjonen Rengjør (Cleaning) bruker noe blekk. Dyprensing (Deep Cleaning) bruker mer blekk enn funksjonen Rengjør (Cleaning). Hvis du rengjør skrivehodene ofte, bruker du raskt opp skriverens blekkforsyning. Utfør derfor rengjøring bare når det er nødvendig. Hvis det fortsatt ikke er tegn til forbedring etter Dyprensing (Deep Cleaning), slår du av skriveren, venter i 24 timer og utfører Dyprensing (Deep Cleaning) på nytt. Hvis det fortsatt ikke er tegn til forbedring, kan skriveren ha gått tom for blekk eller skrivehodet være utslitt. Hvis du vil vite mer om hvordan du retter opp problemet, kan du se " Skriveren går, men blekket kommer ikke ut ". Beslektet emne Kontrollere skrivehodedysene

341 Rengjøre papirmaterullene Side 341 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre papirmaterullene Rengjøre papirmaterullene Rengjør papirmaterullen. Rengjør papirmaterullene hvis det sitter papirpartikler på papirmaterullene og papiret ikke vil mates inn på riktig måte. Fremgangsmåten for å rengjøre papirmaterullene er som følger: Rengjøring av ruller 1. Klargjør skriveren Fjern alle papirark fra papirkilden som papiret ikke kunne mates ordentlig fra. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 3. Klikk Rengjøring av ruller (Roller Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Rengjøring av ruller (Roller Cleaning) vises. 4. Velg Bakskuff (Rear Tray) eller Kassett (Cassette), og klikk deretter OK. En bekreftelsesmelding vises. 5. Utfør rengjøringen av papirmaterullene Kontroller at skriveren er slått på, og klikk på OK. Rengjøringen av papirmaterullene starter. 6. Fullfør rengjøringen av papirmaterullene Følg instruksjonene i meldingen etter at rullene har stoppet, legg tre vanlige papirark i den valgte papirkilden, og klikk på OK. Papiret mates ut og rengjøringen av papirmaterullene er fullført.

342 Justere skrivehodeposisjonen Side 342 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Justere skrivehodeposisjonen Justere skrivehodeposisjonen Justering av skrivehodene korrigerer installeringsposisjonen til skrivehodet og reduserer forekomsten av avvikende farger og streker. Denne skriveren støtter to metoder for justering av skrivehodet: automatisk justering og manuell justering. Skriveren er vanligvis innstilt på automatisk justering av skrivehodet. Hvis utskriften ikke er tilfredsstillende etter at du har foretatt automatisk justering av skrivehodet, se " Manuell skrivehodejustering", og foreta en manuell justering av skrivehodet. Når du vil endre til manuell justering av skrivehodet, klikker du på Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance), og merker deretter av for Juster hoder manuelt (Align heads manually). Fremgangsmåten for justering av skrivehodet er som følger: Justering av skrivehodet 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Justering av skrivehodet (Print Head Alignment) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Starter justering av skrivehodet (Start Print Head Alignment) åpnes. 3. Legg papir i skriveren Legg et ark fotopapir, matt (MP-101) i A4- eller Letter-format i bakskuffen. Medietypen og antall sider som brukes, kan variere når du velger manuell justering av hode. 4. Foreta justering av skrivehodet Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Juster skrivehode (Align Print Head). Følg instruksjonene i meldingen. Åpne dialogboksen Starter justering av skrivehodet (Start Print Head Alignment) og klikk på Skriv ut justeringsverdi (Print Alignment Value) for å skrive ut og kontrollere den gjeldende innstillingen.

343 Manuell skrivehodejustering Side 343 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Manuell skrivehodejustering Manuell skrivehodejustering Denne delen inneholder informasjon om hvordan du justerer skrivehodet manuelt. Hvis resultatet av den automatiske skrivehodejusteringen ikke er tilfredsstillende, følger du fremgangsmåten nedenfor og utfører manuell skrivehodejustering slik at skrivehodet blir justert nøyaktig. Du finner mer informasjon om automatisk skrivehodejustering under Rutinemessig vedlikehold. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. Justeringsmønsteret for skrivehodet skrives ut i kun svart og blått. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Legg tre vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Skriv ut mønsteret. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper fra Start-menyen 2. Velg kategorien Vedlikehold (Maintenance) og deretter Egendefinerte innstillinger (Custom Settings). 3. av for Juster hoder manuelt (Align heads manually), og klikk på Send. 4. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. 5. I kategorien Vedlikehold (Maintenance) klikker du på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment). 6. Bekreft meldingen som vises, og klikk på Juster skrivehode (Align Print Head). Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Klikk på Skriv ut justeringsverdi (Print Alignment Value) for å skrive ut mønsteret og kontrollere gjeldende innstilling. 7. Når mønsteret er skrevet ut, klikker du på Ja (Yes). Det vises en dialogboks der du kan angi en justeringsverdi for skrivehodet. 5. Se på den første utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige loddrette striper i kolonne A.

344 Manuell skrivehodejustering Side 344 av 447 sider Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (A) Mindre merkbare loddrette hvite striper (B) Mer merkbare loddrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne G, og klikk deretter på OK. I kolonne F og G velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette striper. Hvis det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir de minst merkbare vannrette hvite stripene. (C) Mindre merkbare vannrette hvite striper (D) Mer merkbare vannrette hvite striper 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. Det andre mønsteret skrives ut. Viktig!

345 Manuell skrivehodejustering Side 345 av 447 sider Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 6. Se på den andre utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige loddrette striper i kolonne H. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (E) Mindre merkbare loddrette hvite striper (F) Mer merkbare loddrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne Q, og klikk deretter på OK. 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. Det tredje mønsteret skrives ut. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 7. Se på den tredje utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige vannrette striper i kolonne A.

346 Manuell skrivehodejustering Side 346 av 447 sider Hvis det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir de minst merkbare vannrette hvite stripene. (G) Mindre merkbare vannrette hvite striper (H) Mer merkbare vannrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne J, og klikk deretter på OK. 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Legg tre vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Skriv ut mønsteret. 1. Åpne dialogboksen Canon IJ Printer Utility. Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh) 2. Velg Custom Settings på hurtigmenyen. 3. av for Juster hoder manuelt (Align heads manually), og klikk på Send. 4. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. 5. Velg Test Print på hurtigmenyen.

347 Manuell skrivehodejustering Side 347 av 447 sider 6. Klikk på Print Head Alignment. 7. Bekreft meldingen som vises, og klikk på Align Print Head. Det vises en dialogboks der du kan angi en justeringsverdi for skrivehodet. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Klikk på Print Alignment Value for å skrive ut mønsteret og kontrollere gjeldende innstilling. 5. Se på den første utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige loddrette striper i kolonne A. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (A) Mindre merkbare loddrette hvite striper (B) Mer merkbare loddrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne G, og klikk deretter på Send. I kolonne F og G velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette striper. Hvis det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir de

348 Manuell skrivehodejustering Side 348 av 447 sider minst merkbare vannrette hvite stripene. (C) Mindre merkbare vannrette hvite striper (D) Mer merkbare vannrette hvite striper 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. Det andre mønsteret skrives ut. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 6. Se på den andre utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige loddrette striper i kolonne H. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (E) Mindre merkbare loddrette hvite striper (F) Mer merkbare loddrette hvite striper

349 Manuell skrivehodejustering Side 349 av 447 sider 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne Q, og klikk deretter på Send. 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK. Det tredje mønsteret skrives ut. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 7. Se på den tredje utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige vannrette striper i kolonne A. Hvis det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir de minst merkbare vannrette hvite stripene. (G) Mindre merkbare vannrette hvite striper (H) Mer merkbare vannrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne J, og klikk deretter på Send.

350 Kontrollere skrivehodedysene Side 350 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Kontrollere skrivehodedysene Kontrollere skrivehodedysene Med dysesjekkfunksjonen kan du kontrollere om skrivehodene fungerer på riktig måte, ved å skrive ut et dysesjekkmønster. Skriv ut mønsteret hvis utskriftene er svake eller en bestemt farge ikke skrives ut. Fremgangsmåten for å skrive ut et dysesjekkmønster er som følger: Dysesjekk 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Dysesjekk (Nozzle Check) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Dysesjekk (Nozzle Check) åpnes. Hvis du vil vise en liste over elementer som du bør sjekke før du skriver ut sjekkmønsteret, klikker du Elementer for første sjekk (Initial Check Items). 3. Legg papir i skriveren Legg et vanlig papirark i formatet A4 eller Letter i kassetten. 4. Skriv ut et dysesjekkmønster Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. Dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) åpnes. 5. Kontroller utskriftsresultatet Kontroller utskriftsresultatet. Hvis utskriftsresultatet er normalt, klikker du Avslutt (Exit). Hvis utskriften er flekket eller deler av utskriften mangler, klikker du Rengjør (Cleaning) for å rengjøre skrivehodet. Beslektet emne Rengjøre skrivehodene

351 Rengjøre inne i skriveren Side 351 av 447 sider Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre inne i skriveren Rengjøre inne i skriveren Rengjør bunnplaten før du utfører dupleksutskrift for å forhindre flekker på baksiden av papiret. Du bør også rengjøre bunnplaten hvis det vises andre blekkflekker enn tegnflekker på utskriftssiden. Fremgangsmåten for å utføre bunnplaterengjøring er som følger: Bunnplaterengjøring 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) åpnes. 3. Legg papir i skriveren Følg instruksene i dialogboksen, brett A4-arket eller Letter-arket i to på langs, og brett deretter arket ut igjen. Legg arket i bakskuffen i stående retning slik at bretten vender ned. 4. Utfør bunnplaterengjøringen Kontroller at skriveren er slått på, og klikk på Utfør (Execute). Bunnplaterengjøringen starter.

352 Endre skriverinnstillingene Side 352 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene Endre skriverinnstillingene Endre skriverinnstillinger fra datamaskinen

353 Endre skriverinnstillinger fra datamaskinen Side 353 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillinger fra datamaskinen Endre skriverinnstillinger fra datamaskinen Endre utskriftsalternativene Registrere en ofte brukt utskriftsprofil Angi papirkilde for vanlig papir Håndtere strømtilførselen til skriveren Redusere støy fra skriveren Endre driftsmodus for skriveren

354 Endre utskriftsalternativene Side 354 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Endre utskriftsalternativene Endre utskriftsalternativene Du kan endre detaljerte skriverdriverinnstillinger for utskriftsdata som sendes fra en programvare. av i denne ruten hvis deler av bildedataene blir kuttet av, papirkilden under utskrift avviker fra driverinnstillingene, eller utskriften blir mislykket. Fremgangsmåten for å endre utskriftsalternativene er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Utskriftsalternativer... (Print Options...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Dialogboksen Utskriftsalternativer (Print Options) åpnes. 3. Endre de enkelte innstillingene Endre innstillingene for hvert enkelt element om nødvendig, og klikk deretter OK. Kategorien Utskriftsformat (Page Setup) vises på nytt.

355 Registrere en ofte brukt utskriftsprofil Side 355 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre maskininnstillingene fra datamaskinen > Registrere en ofte brukt utskriftsprofil Registrere en ofte brukt utskriftsprofil Du kan registrere den ofte brukte utskriftsprofilen under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). Unødvendige utskriftsprofiler kan slettes når som helst. Fremgangsmåten for å registrere en utskriftsprofil er som følger: Registrere en utskriftsprofil 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Angi de nødvendige alternativene Under Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup) velger du utskriftsprofilen du vil bruke, og om nødvendig endrer du innstillingene etter Tilleggsfunksjoner (Additional Features). Du kan også angi nødvendige alternativer i kategorien Hoved (Main), Utskriftsformat (Page Setup) og Effekter (Effects). 3. Klikk Lagre... (Save...) Dialogboksen Lagre vanlig brukte innstillinger (Save Commonly Used Settings) åpnes. 4. Lagre innstillingene

356 Registrere en ofte brukt utskriftsprofil Side 356 av 447 sider Angi Navn (Name) og klikk på OK. Angi om nødvendig elementene i Alternativer... (Options...). Utskriftsprofilen lagres, og kategorien Hurtigformat (Quick Setup) vises på nytt. Navnet og ikonet blir lagt til i listen Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Viktig! Hvis du vil lagre papirstørrelsen, retningen og antallet kopier som ble angitt på hver ark, klikker du på Alternativer... (Options...) og kontrollerer hvert element. Hvis du installerer skriverdriveren på nytt eller oppgraderer til en ny versjon av skriverdriveren, blir utskriftsinnstillingene du har registrert, slettet fra Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Registrerte utskriftsinnstillinger kan ikke lagres og overføres. Hvis en profil slettes, må du registrere utskriftsinnstillingene på nytt. Slette en unødvendig utskriftsprofil 1. Velg utskriftsprofilen som skal slettes utskriftsprofilen du vil slette, i listen Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings) i kategorien Hurtigformat (Quick Setup). 2. Slett utskriftsprofilen Klikk Slett (Delete). Klikk OK når det vises en bekreftelsesmelding. Den merkede utskriftsprofilen slettes fra listen Vanlig brukte innstillinger (Commonly Used Settings). Du kan ikke slette utskriftsprofiler som er registrert i de opprinnelige innstillingene.

357 Angi papirkilde for vanlig papir Side 357 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre maskininnstillingene fra datamaskinen > Angi papirkilde for vanlig papir Angi papirkilde for vanlig papir Hvis du velger Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), kan du bruke skriverdriveren til å velge papirkilden for vanlig papir. Fremgangsmåten for å angi papirkilde er som følger: Papirkildeinnstilling for vanlig papir 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Papirkildeinnstilling for vanlig papir (Paper Source Setting for Plain Paper) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Papirkildeinnstilling for vanlig papir (Paper Source Setting for Plain Paper) åpnes. 3. Overfør innstillingene Velg papirkilden for vanlig papir, og klikk deretter Send-knappen. De valgte innstillingene er nå aktivert. Viktig! Beskrivelsene i skriverhåndboken forutsetter at det vanlige papiret mates fra kassetten. Når du endrer papirkildeinnstillingen, bytter du ut alle forekomster av "kassett" med den nye papirkilden.

358 Håndtere strømtilførselen til skriveren Side 358 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre maskininnstillingene fra datamaskinen > Håndtere strømtilførselen til skriveren Håndtere strømtilførselen til skriveren Ved hjelp av denne funksjonen kan du håndtere strømtilførselen til skriveren fra skriverdriveren. Fremgangsmåten for å håndtere strømtilførselen til skriveren er som følger: Avslåing Funksjonen Avslåing (Power Off) brukes til å slå av skriveren. Når du bruker denne funksjonen, kan du ikke slå på skriveren fra skriverdriveren. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Utfør avslåing Klikk Avslåing (Power Off) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Klikk OK når det vises en bekreftelsesmelding. Strømtilførselen slås av, og kategorien Vedlikehold (Maintenance) vises på nytt. Automatisk avslåing Funksjonen Auto-avslåing (Auto Power Off) slår av skriveren automatisk når ingen utskriftsdata er mottatt fra datamaskinen i løpet av et bestemt tidsrom. Funksjonen Auto-påslåing (Auto Power On) slår på skriveren automatisk når den mottar utskriftsdata. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Kontroller at skriveren er på, og klikk på Automatisk avslåing (Auto Power) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Dialogboksen Innstillinger for automatisk avslåing (Auto Power Settings) åpnes. Hvis skriveren er slått av, eller toveiskommunikasjon er deaktivert, kan det vises en melding fordi datamaskinen ikke kan hente skriverstatusen. Hvis dette skjer, klikker du OK for å vise de siste innstillingene som er angitt på datamaskinen. 3. Hvis det er nødvendig, kan du angi følgende innstillinger: Auto-påslåing (Auto Power On) Hvis du merker av for Aktiver (Enable) i listen, slår skriveren seg på når den mottar utskriftsdata. Auto-avslåing (Auto Power Off) Angi en tid fra listen. Når denne tiden utløper uten at det er mottatt noe data, slår skriveren seg av automatisk. 4. Overfør innstillingene Klikk Send. Klikk OK når det vises en bekreftelsesmelding. Kategorien Vedlikehold (Maintenance) vises på nytt. Funksjonen Auto-påslåing/Auto-avslåing er nå aktivert. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen,

359 Håndtere strømtilførselen til skriveren Side 359 av 447 sider velger du Deaktiver (Disable) fra listen i henhold til samme fremgangsmåte. Når skriveren er slått av, kan statusovervåkingsmeldingen variere avhengig av innstillingen for Autopåslåing (Auto Power On). Når Auto-påslåing (Auto Power On) er aktivert, vises meldingen "Skriveren er i ventestilling" (Printer is standing by). Når Auto-påslåing (Auto Power On) er deaktivert, vises meldingen "Skriveren er frakoblet" (Printer is offline).

360 Redusere støy fra skriveren Side 360 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre maskininnstillingene fra datamaskinen > Redusere støy fra skriveren Redusere støy fra skriveren Du kan bruke denne funksjonen til å redusere driftsstøyen fra skriveren. Velg dette alternativet hvis du vil at skriveren skal gi fra seg mindre lyd, for eksempel om kvelden. Hvis du bruker denne funksjonen, kan det redusere utskriftshastigheten. Fremgangsmåten for å bruke stillemodusen er som følger: Stillemodus 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Klikk Stillemodus (Quiet Mode) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Stillemodus (Quiet Mode) åpnes. 3. Angi stillemodus Hvis det er nødvendig, kan du angi ett av følgende alternativer: Ikke bruk stillemodus (Do not use quiet mode) Lyden av skriveren er normal. Bruk alltid stillemodus (Always use quiet mode) Velg dette alternativet når du vil at skriveren skal gi fra seg mindre lyd. Bruk stillemodus i angitt tid (Use quiet mode within specified time) Lyden skriveren gir fra seg, kan reduseres i en angitt tidsperiode. Angi Starttid (Start time) og Sluttid (End time) for når stillemodusfunksjonen skal være aktivert. Viktig! Tidspunktene du angir for Starttid (Start time) og Sluttid (End time) må være forskjellige. 4. Overfør innstillingene Kontroller at skriveren er slått på, og klikk på Send. Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises. Innstillingene er nå aktivert. Det er ikke sikkert at effekten av stillemodus er så stor, avhengig av hvilke innstillinger for papirkilde og utskriftskvalitet som er valgt.

361 Endre driftsmodus for skriveren Side 361 av 447 sider Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre maskininnstillingene fra datamaskinen > Endre driftsmodus for skriveren Endre driftsmodus for skriveren Bytt om nødvendig mellom ulike driftsmodi for skriveren. Fremgangsmåten for å konfigurere innstillinger er som følger: Egendefinerte innstillinger 1. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper 2. Kontroller at skriveren er på og klikk på Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Dialogboksen Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) åpnes. Hvis skriveren er slått av, eller toveiskommunikasjon er deaktivert, kan det vises en melding fordi datamaskinen ikke kan hente skriverstatusen. Hvis dette skjer, klikker du OK for å vise de siste innstillingene som er angitt på datamaskinen. 3. Hvis det er nødvendig, kan du angi følgende innstillinger: Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion) Skriveren kan øke åpningen mellom skrivehodet og papiret for å forhindre papirslitasje ved utskrift med høy tetthet. av for dette alternativet for å bruke denne funksjonen. Juster hoder manuelt (Align heads manually) Funksjonen Justering av skrivehodet (Print Head Alignment) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) er vanligvis stilt til automatisk skrivehodejustering, men du kan endre dette til manuell skrivehodejustering. Hvis utskriften ikke er tilfredsstillende etter at du har foretatt automatisk justering av skrivehodet, se " Manuell skrivehodejustering", og foreta en manuell justering av skrivehodet. av for dette alternativet for å utføre manuell justering av skrivehodet. Ventetid for blekktørking (Ink Drying Wait Time) Du kan angi hvor lang tid skriveren skal vente før den begynner å skrive ut neste side. Hvis du flytter glidebryteren mot høyre, forlenges pausen, og hvis du flytter den mot venstre, forkortes pausen. Øk ventetiden for blekktørking hvis utskrevne sider får flekker fordi neste side sendes ut før blekket på den forrige siden har tørket. Hvis du reduserer ventetiden for blekktørking, går det raskere å skrive ut. 4. Overfør innstillingene Klikk Send og deretter OK når bekreftelsesmeldingen vises. Deretter opererer skriveren med de endrede innstillingene.

362 Feilsøking Side 362 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking Feilsøking Hvis det oppstår feil Skriveren kan ikke slås på Alarmlampen lyser oransje Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Kan ikke installere skriverdriveren Kan ikke koble riktig til datamaskinen Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Utskriften starter ikke Utskriften stopper før den er fullført Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Papiret mates ikke riktig Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Papirstopp Det vises en melding på dataskjermen Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift For Windows-brukere Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Vanlige spørsmål Hvis du ikke kan løse problemet Brukerveiledning (skriverdriver)

363 Hvis det oppstår feil Side 363 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Hvis det oppstår feil Hvis det oppstår feil Når det oppstår en feil under utskrift, for eksempel at skriveren går tom for papir, eller at det oppstår papirstopp, vises en feilsøkingsmelding automatisk. Utfør handlingen som er beskrevet i meldingen. Meldingen kan variere avhengig av hvilken versjon av operativsystem du bruker. I Mac OS X v.10.5.x: I Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v :

364 Hvis det oppstår feil Side 364 av 447 sider

365 Skriveren kan ikke slås på Side 365 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Skriveren kan ikke slås på Skriveren kan ikke slås på Kontroll 1: Trykk på Strømknappen. Kontroll 2: Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til kontakten for strømledningen på skriveren, og slå på skriveren igjen. Kontroll 3: Koble fra strømledningen, koble den til igjen og slå på skriveren igjen når det har gått minimum 3 minutter. Hvis problemet vedvarer, kontakter du servicesenteret.

366 Alarmlampen lyser oransje Side 366 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Alarmlampen lyser oransje Alarmlampen lyser oransje Når det oppstår en skriverfeil, blinker Alarm-lampen oransje, som vist nedenfor. Antall blink indikerer hvilken type feil som har oppstått. Tell antall blink og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. (A) Tell antall blink (B) Blinker gjentatte ganger Antall blink/årsak To blink: Skriveren er tom for papir./papiret mates ikke. Tre blink: Papirutmatingsbrettet er lukket./ Papirstopp. Fire blink: Blekktanken er ikke satt riktig inn./det kan være tomt for blekk. Handling Legg i nytt papir i bakskuffen eller kassetten, og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Hvis papirutmatingsskuffen er lukket, åpner du den. Utskriften fortsetter. Hvis det ikke hjelper å åpne papirutmatingsskuffen, eller hvis skuffen allerede var åpen, kan papiret være fastkjørt. Fjern det fastkjørte papiret, legg nytt papir riktig i skriveren og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. Papirstopp Hvis lampen på blekktanken ikke lyser, kan det hende at blekktanken ikke er installert riktig. Sett inn egnet blekktank. Hvis lampen på blekktanken blinker kan det hende at det er tomt for blekk. Det anbefales at du bytter ut blekktanken. Hvis en utskrift pågår og du vil fortsette utskriften, trykk på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) -knappen når blekktanken er installert. Utskriften kan nå fortsette. Det anbefales at du bytter ut blekktanken etter utskriften. Skriveren kan bli skadet dersom utskriften fortsettes når det er tomt for blekk. Rutinemessig vedlikehold Hvis flere blekklamper blinker, kan du se Rutinemessig vedlikehold og kontrollere statusen for hver blekktank. Fem blink: Skrivehodet er ikke installert./ Skrivehodet er defekt. Følg instruksjonene i oppsetthåndboken når du skal installere skrivehodet. Hvis skrivehodet allerede er installert, fjerner du det én gang og installerer det på nytt. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret.

367 Alarmlampen lyser oransje Side 367 av 447 sider Seks blink: Det innvendige dekselet er åpent. Syv blink: Blekktanken er ikke satt inn riktig. Åtte blink: Blekkbeholderen er nesten full. Ni blink: Skriveren har ikke fått noe svar fra det digitale kameraet./det digitale kameraet eller det digitale videokameraet som er koblet til, er ikke kompatibelt med denne skriveren. Ti blink: Kan ikke utføre dupleksutskrift. Elleve blink: Automatisk skrivehodejustering mislyktes. Hvis det innvendige dekselet er åpent når utskriften på papiret starter, må du lukke det innvendige dekselet, og deretter trykker du på FORTSETT/AVBRYT (RESUME/ CANCEL) på skriveren. Noen blekktanker er ikke satt inn riktig. (Lampene på blekktankene blinker.) Det er satt inn mer enn én blekktank med samme farge. (Lampene på blekktankene blinker.) Kontroller at blekktankene er satt inn i riktige posisjoner. Rutinemessig vedlikehold Blekkbeholderen er nesten full. Trykk på FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) -knappen på skriveren for å fortsette utskriften. Kontakt servicesenteret. Kontroller enheten som er koblet til skriveren. Det er bare mulig å skrive ut bilder direkte fra en PictBridgekompatibel enhet. Det oppstår et kommunikasjonstidsavbrudd hvis operasjonen tar for lang tid, eller hvis det tar for lang tid å sende data. Dette kan avbryte utskriften. I slike tilfeller kobler du fra USB-kabelen og kobler den til på nytt. Når du skriver ut fra en PictBridge-kompatibel enhet, må du kanskje velge en PictBridge-kompatibel utskriftsmodus på enheten før du kobler den til skriveren, avhengig av modell og merke. Du må kanskje også slå på enheten eller velge avspillingsmodus manuelt etter at du har koblet enheten til skriveren. Utfør nødvendige operasjoner før du kobler til enheten. Se i instruksjonshåndboken. Hvis feilen fortsatt ikke blir løst, må du se om du kan skrive ut et annet bilde. Det er mulig at størrelsen på papiret ikke kan brukes ved automatisk dupleksutskrift. Papirstørrelsen som kan brukes ved automatisk dupleksutskrift, er A4, Letter, A5 og 5" x 7". Kontroller at størrelsen på papiret i skriveren er riktig. Hvis du trykker på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL), mates papiret ut og utskriften startes på nytt fra forsiden av det neste papiret. Det skrives ikke noe på den motsatte siden av arket som mates ut. Skrivehodedysene er tette. Trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/ CANCEL) for å fjerne feilmeldingen, og skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere statusen til skrivehodet. Rutinemessig vedlikehold Papir som har en annen størrelse enn A4 eller Letter, er lagt i den bakre skuffen. Trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/ CANCEL) for å fjerne feilmeldingen. Legg deretter i papir som følger med (papir til skrivehodejustering) eller Canon Matte Photo Paper MP- 101 i A4- eller Letter-format i bakskuffen med utskriftsiden (den hviteste siden) OPP. Legg alltid papir i bakskuffen ved automatisk skrivehodejustering. Papirleveringssporet er utsatt for sterkt lys. Trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/ CANCEL) for å fjerne feilmeldingen, og juster bruksomgivelsene og/eller maskinens plassering slik at papirleveringssporet ikke utsettes direkte for sterkt lys. Hvis problemet fortsetter etter at skrivehodet er justert på nytt, og etter at du har utført tiltakene ovenfor, trykker du på

368 Alarmlampen lyser oransje Side 368 av 447 sider knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) for å fjerne feilmeldingen. Utfør deretter manuell skrivehodejustering. Manuell skrivehodejustering Tretten blink: Blekknivået er ukjent. Det gjenværende blekknivået kan ikke registreres nøyaktig. (Lampen på blekktanken blinker.) Bytt ut blekktanken og lukk det øvre dekslet. Rutinemessig vedlikehold Skriveren kan ta skade hvis du skriver ut med en blekktank som har vært tom. Hvis du ønsker å fortsette utskriften, må du frigjøre funksjonen for registrering av gjenværende blekknivå. Trykk på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) -knappen på skriveren i minst 5 sekunder. Med denne operasjonen blir funksjonen for registrering av nivå for gjenværende blekk lagt til i minnet. Canon er ikke ansvarlig for skade eller feil på skriveren som skyldes at blekktanken er fylt på nytt. Hvis funksjonen for registrering av blekknivå deaktiveres, vises blekktanken i grått i skjermbildet for overvåking av skriverstatus (Windows) eller i Canon IJ Printer Utility (Macintosh). Rutinemessig vedlikehold Fjorten blink: Blekktank er ukjent. Femten blink: Blekktank er ukjent. Seksten blink: Det er tomt for blekk. Blekktanken er ikke kompatibel med denne skriveren. (Lampen på blekktanken lyser ikke.) Sett inn egnet blekktank. Rutinemessig vedlikehold Det har oppstått en feil med blekktanken. (Lampen på blekktanken lyser ikke.) Bytt blekktank. Rutinemessig vedlikehold Det er tomt for blekk. (Lampen på blekktanken blinker.) Bytt ut blekktanken og lukk det øvre dekslet. Rutinemessig vedlikehold Skriveren kan ta skade hvis du skriver ut når det er tomt for blekk. Hvis du ønsker å fortsette utskriften, må du frigjøre funksjonen for registrering av gjenværende blekknivå. Trykk på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) -knappen på skriveren i minst 5 sekunder. Med denne operasjonen blir funksjonen for registrering av nivå for gjenværende blekk lagt til i minnet. Canon er ikke ansvarlig for skade eller problemer som skyldes at du fortsetter å skrive ut når det er tomt for blekk. Hvis funksjonen for registrering av blekknivå deaktiveres, vises blekktanken i grått i skjermbildet for overvåking av skriverstatus (Windows) eller i Canon IJ Printer Utility (Macintosh). Rutinemessig vedlikehold Nitten blink: Det er koblet til en USB-hub som ikke støttes. Hvis en PictBridge-kompatibel enhet er koblet til via en USBhub, fjerner du huben og kobler den direkte til skriveren.

369 Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Side 369 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Det har oppstått et problem med skriveren. Koble skriverkabelen fra skriveren, slå av skriveren og fjern deretter strømledningen fra skriveren. Koble skriveren til igjen og slå på skriveren igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du servicesenteret.

370 Kan ikke installere skriverdriveren Side 370 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Kan ikke installere skriverdriveren Kan ikke installere skriverdriveren Hvis installeringen ikke starter når du setter inn installerings-cd-romen (Setup CD-ROM) i diskstasjonen på datamaskinen: Start installeringen ved å følge fremgangsmåten nedenfor. 1. Klikk på Start og deretter på Datamaskin (Computer). I Windows XP klikker du på Start og deretter på Min datamaskin (My Computer). I Windows 2000 dobbeltklikker du på ikonet skrivebordet. Min datamaskin (My Computer) på 2. Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet i vinduet som vises. Hvis innholdet på CD-ROMen vises, dobbeltklikker du på MSETUP4.EXE. Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet på skrivebordet for å starte installeringen. Hvis CD-ROM-ikonet ikke vises, prøver du følgende: Fjern CD-ROMen fra datamaskinen, og sett den deretter inn igjen. Start datamaskinen på nytt. Hvis ikonet fortsatt ikke vises, prøver du forskjellige disker og ser om de vises. Hvis andre disker vises, er det et problem med din installerings-cd-rom (Setup CD-ROM). Kontakt i så fall servicesenteret. Hvis du ikke kommer videre fra skjermbildet Skrivertilkobling (Printer Connection):

371 Kan ikke installere skriverdriveren Side 371 av 447 sider Hvis du ikke kommer videre fra skjermbildet Skrivertilkobling (Printer Connection), kontrollerer du at USB-kabelen er koblet riktig til USB-porten på skriveren og datamaskinen, og deretter følger du fremgangsmåten nedenfor for å installere skriverdriveren på nytt. I Windows Vista kan det hende at Finner ikke skriver. Kontroller koblingen. (The printer is not detected. Check the connection.) vises, avhengig av datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfelle, vent en liten stund. Hvis du fremdeles ikke kan gå videre til neste trinn, følger du fremgangsmåten nedenfor for å installere skriverdriveren på nytt. 1. Klikk på Avbryt (Cancel) på skjermbildet Skrivertilkobling (Printer Connection). 2. Klikk på Start på nytt (Start Over) på skjermbildet Installeringen mislyktes (Installation Failure). 3. Klikk på Tilbake (Back) i det neste skjermbildet som vises. 4. Klikk på Avslutt (Exit) i skjermbildet PIXMA XXX, og fjern deretter CD-ROMen. 5. Slå av skriveren. 6. Start datamaskinen på nytt. 7. Sørg for at det ikke er noen programmer som kjører. 8. Sett inn CD-ROM-en på nytt og utfør Enkel installering (Easy Install) for å installere skriverdriveren. I andre situasjoner: Følg fremgangsmåten som beskrives i oppsettshåndboken, for riktig installering. Hvis driveren ikke ble installert riktig, avinstallerer du skriverdriveren, starter datamaskinen på nytt og

372 Kan ikke installere skriverdriveren Side 372 av 447 sider installerer driveren på nytt. Slette en unødvendig skriverdriver Hvis du installerer skriverdriveren på nytt, utfører du Tilpasset installasjon (Custom Install) på installerings-cd-rom-en (Setup CD-ROM) og velger deretter IJ Printer Driver. Hvis installeringsprogrammet ble tvunget til å avslutte som følge av en Windows-feil, kan systemet være ustabilt, og du kan kanskje ikke installere driveren. Start datamaskinen på nytt før du installerer på nytt.

373 Kan ikke koble riktig til datamaskinen Side 373 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Kan ikke koble riktig til datamaskinen Kan ikke koble riktig til datamaskinen Utskriftshastigheten er lav/hi-speed USB-tilkoblingen virker ikke/ "Denne enheten har raskere ytelse" vises Meldingen Hvis systemmiljøet ikke er fullstendig kompatibelt med Hi-Speed USB, vil skriveren fungere ved den lavere hastigheten som leveres med USB 1.1. Hvis det er tilfellet, fungerer skriveren som den skal, men utskriftshastigheten kan være redusert som følge av kommunikasjonshastigheten. Kontroller: Kontroller følgende for å forsikre deg om at systemmiljøet støtter Hi- Speed USB-tilkobling. Støtter USB-porten på datamaskinen Hi-Speed USB-tilkobling? Støtter USB-kabelen, og USB-huben dersom du bruker en slik, Hi-Speed USBtilkobling? Sørg for at du bruker en godkjent Hi-Speed USB-kabel. Du bør bruke en kabel som ikke er lengre enn ca. 10 fot / 3 meter. Støtter operativsystemet på datamaskinen Hi-Speed USB-tilkobling? Få tak i og installer den siste oppdateringen for datamaskinen. Fungerer Hi-Speed USB-driveren korrekt? Få tak i den siste versjonen av Hi-Speed USB-driveren som er kompatibel med maskinvaren, og installer den på datamaskinen på nytt. Viktig! Hvis du ønsker informasjon om Hi-Speed USB i systemmiljøet, tar du kontakt med produsenten av datamaskinen, USB-kabelen eller USB-huben.

374 Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Side 374 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Hvis utskriftsresultatene ikke er tilfredsstillende på grunn av hvite striper, forskjøvede linjer eller ujevne farger, kontrollerer du først innstillingene for papiret og utskriftskvaliteten. Kontroll 1: Samsvarer innstillingene for sidestørrelse og medietype med størrelsen på og typen papir som er lagt i? Hvis disse innstillingene er feil, kan du ikke få et godt utskriftsresultat. Hvis du skriver ut et bilde eller en illustrasjon, kan det hende at kvaliteten på utskriftsfargen reduseres hvis du velger feil innstilling for papirtype. Hvis du skriver ut med feil innstilling for papirtype, kan utskriftsoverflaten også bli ripete. Under kant til kant-utskrift kan fargeleggingen bli ujevn, alt etter kombinasjonen av innstillingen for papirtype og papiret som er lagt i. Hvilken metode som brukes til å kontrollere innstillingene for papir og utskriftskvalitet, avhenger av hva du gjør med skriveren. Skrive ut fra en PictBridge-kompatibel enhet Skrive ut fra en datamaskin Bekreft ved å bruke den PictBridge-kompatible enheten. Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Bekreft ved hjelp av skriverdriveren. Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Kontroll 2: Pass på at riktig utskriftskvalitet er valgt i henhold til medietypen og utskriftsdataene, ved hjelp tabellen i Kontroll 1. Velg et alternativ for utskriftskvalitet som passer til papiret og bildet som skal skrives ut. Hvis blekket gnis utover eller fargene er ujevne, øker du innstillingen for utskriftskvalitet og prøver å skrive ut på nytt. Du kan ikke endre innstillingen for utskriftskvalitet fra en PictBridge-kompatibel enhet. Kontroll 3: Hvis problemet vedvarer, kan det være andre årsaker. Se også delene nedenfor: Kan ikke skrive ut hele jobben Deler av siden skrives ikke ut Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/hvite striper Linjer er forskjøvet Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Baksiden av papiret er flekket Vertikale linjer vises på utskriftssidene Farger er ujevne eller stripete

375 Kan ikke skrive ut hele jobben Side 375 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Kan ikke skrive ut hele jobben Kan ikke skrive ut hele jobben Kontroll 1: Er størrelsen på utskriftsdataene svært stor? Klikk på Utskriftsalternativer (Print Options) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). deretter av for Unngå tap av utskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen som vises. Kontroll 2: Er det nok plass på harddisken i datamaskinen? Slett unødvendige filer for å frigjøre diskplass.

376 Deler av siden skrives ikke ut Side 376 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Deler av siden skrives ikke ut Deler av siden skrives ikke ut Kontroller: Når du utfører automatisk dupleksutskrift, kan en mulig årsak være som beskrevet nedenfor. Når du utfører automatisk dupleksutskrift, blir utskriftsområdet øverst på siden 0,08 tommer / 2 mm smalere enn ved vanlig utskrift. Derfor kan det hende at nederste del av siden ikke skrives ut. Du kan unngå dette ved å velge Bruk redusert utskrift (Use reduced printing) i skriverdriveren. Viktig! Redusert utskrift kan påvirke oppsettet, avhengig av dokumentet. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Klikk her: Skriverdriver * Før du klikker her for å åpne dialogboksen Skriveregenskaper, må du avslutte programmet som kjører. 2. Klikk på Oppsett for utskriftsområde (Print Area Setup) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), og velg Bruk redusert utskrift (Use reduced printing). 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) 2. Velg Duplex Printing & Margin på hurtigmenyen. 3. Velg Automatic Duplex Printing. 4. Klikk på Use reduced printing i Print Area.

377 Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/hvite striper Side 377 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/hvite striper Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/hvite striper

378 Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/hvite striper Side 378 av 447 sider Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Kontroller statusen for blekktankene. Skift ut blekktanken hvis den er tom for blekk. Rutinemessig vedlikehold Kontroll 3: Sitter den oransje tapen eller beskyttelsesfilmen fortsatt på? Kontroller at hele beskyttelsesfilmen er fjernet, og at luftehullet ikke er tildekket, slik det vises i (A). Hvis den oransje tapen fortsatt sitter på, slik som i (B), drar du den av. Kontroll 4: Skriv ut dysesjekkmønsteret og utfør eventuelle nødvendige vedlikeholdsoperasjoner, som for eksempel rengjøring av skrivehodet. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Se Rutinemessig vedlikehold for informasjon om utskrift av dysesjekkmønsteret, rengjøring av skrivehodet og dyprensing av skrivehodet. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig: Kontroller om blekktanken til en bestemt farge er tom. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig selv om det er nok blekk, utfører du rengjøring av skrivehodet og prøver å skrive ut dysesjekkmønsteret på nytt. Hvis problemet ikke er løst etter at du har utført rengjøring av skrivehodet to ganger: Utfør dyprensing av skrivehodet. Hvis dyprensing av skrivehodet ikke løser problemet, slår du skriveren av og utfører en ny dyprensing av skrivehodet etter 24 timer. Hvis problemet ikke er løst når du har utført dyprensing av skrivehodet to ganger: Dersom problemet ikke er løst etter dyprensing av skrivehodet, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret. Kontroll 5: Når du bruker papir med én utskrivbar overflate, må du sørge for at papiret er lagt i bakskuffen med den utskrivbare siden opp. Hvis du skriver ut på feil side av papiret, kan du få uklare utskrifter eller utskrifter med redusert kvalitet. Du finner mer informasjon om hvilken side det skal skrives ut på, i instruksjonsveiledningen som fulgte med papiret.

379 Linjer er forskjøvet Side 379 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Linjer er forskjøvet Linjer er forskjøvet Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Utfør justering av skrivehodet. Hvis du ikke justert skrivehodet etter at du satte det inn, kan det hende at rette linjer blir forskjøvet. Pass på at du justerer skrivehodet etter at du har satt det inn. Rutinemessig vedlikehold Hvis problemet ikke er løst etter at du har foretatt skrivehodejusteringen, justerer du skrivehodet manuelt. Se Manuell skrivehodejustering. Kontroll 3: Er størrelsen på utskriftsdataene svært stor? Klikk på Utskriftsalternativer (Print Options) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). deretter av for Unngå tap av utskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen som vises. Kontroll 4: Bruker du funksjonen for sideoppsettutskrift eller innbindingsmarg? Når du bruker funksjonen for sideoppsettutskrift eller innbindingsmarg, kan det hende tynne linjer ikke blir skrevet ut. Prøv å gjøre linjene tykkere i dokumentet.

380 Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Side 380 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Hvis høy intensitet er valgt, reduserer du innstillingen for Intensitet (Intensity) i skriverdriveren og prøver deretter å skrive ut på nytt. Hvis du skriver ut bilder på vanlig papir med høy intensitet, kan papiret absorbere for mye blekk og bli bølget, slik at det oppstår papirslitasje. Kontroller intensiteten ved hjelp av skriverdriveren. Justere intensitet Kontroll 3: Bruker du fotopapir til å skrive ut bilder? Når du skriver ut data med høy fargemetning, for eksempel fotografier eller bilder med dype farger, anbefaler vi at du bruker Plus-fotopapir, glanset II (Photo Paper Plus Glossy II) eller annet spesialpapir fra Canon. Legge i papir

381 Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Side 381 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Bruker du riktig papirtype? Kontroller følgende: Kontroller at papiret du skriver ut på, passer til utskriftsformålet. Legge i papir Når du utfører kant til kant-utskrift, må du kontrollere at du bruker egnet papir. Hvis papiret du bruker, ikke er egnet til kant til kant-utskrift, kan utskriftskvaliteten bli redusert ved den øvre og nedre kanten av papiret. Utskriftsområde Kontroll 3: Legg inn papiret når du har rettet det ut. For vanlig papir Snu papiret og legg det inn igjen for å skrive ut på den andre siden. Hvis du lar papiret bli liggende i bakskuffen lenge, kan det hende papiret krøller seg. Hvis det skjer, legger du i papiret med den andre siden vendt opp. Dette løser kanskje problemet. Vi anbefaler at du legger ubrukt papir tilbake i pakken og oppbevarer det på et flatt underlag. For andre papirtyper Hvis de fire hjørnene av papiret har en krøll med høyde på mer enn 3 mm (0,1 tomme), kan papiret bli tilsmusset eller ikke riktig matet. Følg i så fall fremgangsmåten beskrevet nedenfor for å glatte ut krøllen.

382 Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Side 382 av 447 sider 1. Rull papiret sammen i motsatt retning av krøllen, som vist nedenfor. 2. Kontroller at papiret nå er flatt. Vi anbefaler at du skriver ut ett ark om gangen av papir som er rettet ut. Selv om papiret ikke er krøllet innover, kan det hende at det blir tilsmusset eller ikke mates riktig, avhengig av medietypen. Følg i så fall fremgangsmåten beskrevet nedenfor for å krølle papiret utover innenfor en høyde på 3 mm / 0,1 tomme (B) før utskrift. Dette kan forbedre utskriftsresultatet. (C) Utskriftsside Vi anbefaler at du skriver ut ett ark om gangen av papir som har vært krøllet utover. Kontroll 4: Hvis du skriver ut på tykt papir, velger du innstillingen Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion). Hvis du merker av for Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion), økes klaringen mellom skrivehodet og papiret som er lagt i. Hvis du legger merke til papirslitasje selv om medietypen er angitt riktig i henhold til papiret som er lagt i, kan du sette skriveren til å forhindre papirslitasje ved hjelp av skriverdriveren. Utskriftshastigheten reduseres når du merker av for innstillingen Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion). * Deaktiver innstillingen Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion) når utskriften er fullført. Hvis du ikke gjør dette, forblir denne innstillingen aktivert for alle etterfølgende utskriftsjobber. Åpne dialogboksen for skriveregenskaper. Under Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) merker du av for Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion), og deretter klikker du på Send. Se Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) for informasjon om hvordan du åpner dialogboksen for skriveregenskaper. I Canon IJ Printer Utility velger du Custom Settings på hurtigmenyen. Deretter merker du av for Prevent paper abrasion og klikker på Send. Se Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) for informasjon om hvordan du åpner Canon IJ Printer Utility. Kontroll 5: Hvis høy intensitet er valgt, reduserer du innstillingen for Intensitet (Intensity) i skriverdriveren og prøver deretter å skrive ut på nytt. Hvis du skriver ut bilder på vanlig papir med høy intensitet, kan papiret absorbere for mye blekk og bli bølget, slik at det oppstår papirslitasje. Reduser innstillingen for Intensitet (Intensity) i skriverdriveren, og prøv å skrive ut på nytt.

383 Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Side 383 av 447 sider 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Klikk her: Skriverdriver * Før du klikker her for å åpne dialogboksen Skriveregenskaper, må du avslutte programmet som kjører. 2. I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/ Intensity), og deretter klikker du på Angi (Set). 3. Dra glidebryteren Intensitet (Intensity) i kategorien Fargejustering (Color Adjustment) for å justere intensiteten. 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) 2. Velg Color Options på hurtigmenyen. 3. Dra glidebryteren Intensity for å justere intensiteten. Kontroll 6: Blir utskriften utført utenfor det anbefalte utskriftsområdet? Hvis du skriver ut utenfor det anbefalte utskriftsområdet på utskriftspapiret, kan den nedre kanten av papiret bli tilsmusset av blekk. Endre størrelsen på originaldokumentet i programmet. Utskriftsområde Kontroll 7: Er papirmaterullen skitten? Rengjør papirmaterullen. Rutinemessig vedlikehold Når du rengjør papirmaterullen, slites den, så du bør bare gjøre dette når det er helt nødvendig. Kontroll 8: Er innsiden av skriveren skitten? Når du foretar dupleksutskrift, kan det etterlates litt blekk i skriveren, slik at utskrifter blir flekkete. Utfør bunnplaterengjøring for å rengjøre innsiden av skriveren. Rengjøre inne i skriveren Angi riktig papirstørrelse for å unngå at skriveren blir tilsmusset innvendig. Kontroll 9: Angi lengre tid for Ventetid for blekktørking (Ink Drying Wait Time). Når du gjør dette, tørker overflaten på utskriften slik at flekkete og ripete papir unngås. 1. Kontroller at skriveren er slått på.

384 Papiret er flekket/utskriftsoverflaten er oppskrapet Side 384 av 447 sider 2. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) 3. Velg kategorien Vedlikehold (Maintenance) og deretter Egendefinerte innstillinger (Custom Settings). 4. Dra glidebryteren Ventetid for blekktørking (Ink Drying Wait Time) for å angi ventetid, og klikk deretter på Send. 5. Bekreft meldingen, og klikk på OK. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Åpne Canon IJ Printer Utility. Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh) 3. Velg Custom Settings på hurtigmenyen. 4. Dra glidebryteren Ventetid for blekktørking (Ink Drying Wait Time) for å angi ventetid, og klikk deretter på Send. 5. Bekreft meldingen, og klikk på OK. Kontroll 10: Er papiret blitt oppskrapet av annet papir som er lagt inn? Det kan hende at papiret blir oppskrapet av annet papir når det mates fra bakskuffen, avhengig av medietypen. I så fall skal du legge inn ett ark om gangen.

385 Baksiden av papiret er flekket Side 385 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Baksiden av papiret er flekket Baksiden av papiret er flekket Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Utfør bunnplaterengjøring for å rengjøre innsiden av skriveren. Rengjøre inne i skriveren Når du foretar kant til kant-utskrift, dupleksutskrift eller for mange utskrifter, kan innsiden bli tilsmusset av blekk.

386 Vertikale linjer vises på utskriftssidene Side 386 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Vertikale linjer vises på utskriftssidene Vertikale linjer vises på utskriftssidene Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papirtype og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Er det riktig størrelse på papiret som er lagt i? De loddrette linjene kan bli skrevet ut i margen hvis størrelsen på skriverpapiret er større enn det som er angitt i skriverdriveren. Angi riktig papirstørrelse i henhold til papiret som er lagt i. Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Retningen til det vertikale linjemønsteret kan variere avhengig av bildedataene eller utskriftsinnstillingen. Denne skriveren utfører automatisk rengjøring når det er nødvendig for å få rene utskrifter. Det brukes noe blekk under rengjøringen. Blekket kommer vanligvis ut i blekkbeholderen, men hvis du bruker papir som er større enn det som er angitt i skriverdriveren, kan blekket komme ut på papiret.

387 Farger er ujevne eller stripete Side 387 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Farger er ujevne eller stripete Farger er ujevne eller stripete Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Skriv ut dysesjekkmønsteret og utfør eventuelle nødvendige vedlikeholdsoperasjoner, som for eksempel rengjøring av skrivehodet. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Se Rutinemessig vedlikehold for informasjon om utskrift av dysesjekkmønsteret, rengjøring av skrivehodet og dyprensing av skrivehodet. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig: Kontroller om blekktanken til en bestemt farge er tom. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig selv om det er nok blekk, utfører du rengjøring av skrivehodet og prøver å skrive ut dysesjekkmønsteret på nytt. Hvis problemet ikke er løst etter at du har utført rengjøring av skrivehodet to ganger: Utfør dyprensing av skrivehodet. Hvis dyprensing av skrivehodet ikke løser problemet, slår du skriveren av og utfører en ny dyprensing av skrivehodet etter 24 timer. Hvis problemet ikke er løst når du har utført dyprensing av skrivehodet to ganger: Dersom problemet ikke er løst etter dyprensing av skrivehodet, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret. Kontroll 3: Utfør justering av skrivehodet.

388 Farger er ujevne eller stripete Side 388 av 447 sider Rutinemessig vedlikehold Hvis problemet ikke er løst etter at du har foretatt skrivehodejusteringen, justerer du skrivehodet manuelt. Se Manuell skrivehodejustering.

389 Utskriften starter ikke Side 389 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriften starter ikke Utskriften starter ikke Kontroll 1: Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til, og slå på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig. Når du skriver ut store mengder data, for eksempel et bilde eller grafikk, kan det ta lengre tid før utskriften starter. Når strømlampen blinker grønt, behandler datamaskinen data og sender det til skriveren. Vent til utskriften starter. Kontroll 2: Kontroller statusen for blekktankene. Skift ut blekktanken hvis den er tom for blekk. Kontroll 3: Åpne toppdekselet, og se om blekklampene blinker rødt. Hvis det fortsatt er nok blekk, men blekklampen blinker rødt, kan det hende at en blekktank er satt inn i feil posisjon. Rutinemessig vedlikehold Kontroll 4: Åpne toppdekselet, og kontroller at blekklampene lyser rødt. Hvis blekklampen ikke lyser, trykker du på -merket på blekktanken til den klikker på plass. Kontroll 5: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen, og kontroller følgende: Hvis du bruker en releenhet, for eksempel en USB-hub, kobler du den fra. Deretter kobler du skriveren direkte til datamaskinen og prøver å skrive ut på nytt. Hvis utskriften starter som normalt, er det et problem med releenheten. Kontakt forhandleren av releenheten for å få mer informasjon. Det kan også være problemer med USB-kabelen. Bytt ut USB-kabelen, og prøv å skrive ut på nytt. Kontroll 6: Start datamaskinen på nytt hvis du skriver ut fra datamaskinen. Hvis det finnes unødvendige utskriftsjobber, sletter du dem. Slette en uønsket utskriftsjobb Kontroll 7: Kontroller at det innvendige dekselet er lukket. Hvis det indre dekselet er åpent, lukker du det indre dekselet og trykker på FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. Kontroll 8: Pass på at skriverens navn er valgt i dialogboksen Skriv ut. Skriveren skriver ikke ut riktig hvis du bruker en driver for en annen skriver. I Windows må du passe på at skriverens navn er valgt i dialogboksen Skriv ut (Print). I Macintosh kontrollerer du at navnet på skriveren er valgt under Skriver (Printer) i dialogboksen Skriv ut.

390 Utskriften starter ikke Side 390 av 447 sider Hvis du vil at skriveren skal velges som standard, velger du Angi som standardskriver (Set as Default Printer) (Windows), Standard skriver (Default Printer) eller Bruk som standard (Make Default) (Macintosh). Kontroll 9: Konfigurer skriverporten riktig. Konfigurer "USBnnn" (der "n" er et nummer) som skriverporten. 1. Logg på med en brukerkonto med administratorrettigheter. 2. Klikk på Kontrollpanel (Control Panel) og deretter på Skriver (Printer) under Maskinvare og lyd (Hardware and Sound). I Windows XP klikker du på Kontrollpanel (Control Panel), Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) og deretter på Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 klikker du på Kontrollpanel (Control Panel) og deretter på Skrivere (Printers). 3. Høyreklikk ikonet for Canon XXX, og velg deretter Egenskaper (Properties). 4. Velg kategorien Porter (Ports) for å kontrollere portinnstillingene. Kontroller at porten USBnnn (der n er et tall) sammen med Canon XXX som vises i kolonnen Skriver (Printer), er valgt under Skriv til følgende port(er) (Print to the following port(s)). Hvis innstillingen er feil, installerer du skriverdriveren på nytt, eller endrer skriverporten til riktig skriverport. Kontroll 10: Er størrelsen på utskriftsdataene svært stor? Klikk på Utskriftsalternativer (Print Options) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). deretter av for Unngå tap av utskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen som vises.

391 Utskriften stopper før den er fullført Side 391 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriften stopper før den er fullført Utskriften stopper før den er fullført Kontroll 1: Er det innvendige dekselet åpent under utskrift på papir? Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. En side med utskriftsdata som ble sendt da feilen oppstod, slettes, så denne siden må skrives ut på nytt. Kontroll 2: Har skriveren skrevet ut kontinuerlig i lang tid? Hvis skriveren har skrevet ut kontinuerlig i lang tid, kan skrivehodet bli overopphetet. Det kan hende at skriveren tar en pause i utskriften ved et linjeskift for å beskytte skrivehodet. Deretter fortsetter utskriften. I slike tilfeller bør du avbryte utskriftsøkten på et egnet tidspunkt og slå av skriveren i minst 15 minutter. Hvis du i tillegg har brukt skriveren kontinuerlig til å skrive ut grafikk eller bilder med sterke farger i en lang periode, kan det hende at utskriften stopper for å beskytte skrivehodet. I slike tilfeller fortsetter ikke utskriften automatisk. Slå av skriveren i minst 15 minutter. Forsiktig! Skrivehodet og området rundt det kan bli ekstremt varmt inne i skriveren. Du må aldri ta på skrivehodet eller komponenter i nærheten av det. Kontroll 3: Er det lagt i papir? Kontroller at det er lagt papir i bakskuffen eller kassetten. Bekreft papirkilden, og legg papiret i på nytt. Kontroll 4: Har dokumentutskriftene mange bilder eller illustrasjoner? Når du skriver ut mye data, for eksempel bilder eller grafikk, tar det tid å behandle disse dataene, og da kan det virke som om skriveren har sluttet å arbeide. Hvis du i tillegg skriver ut data som kontinuerlig bruker store mengder blekk på vanlig papir, kan skriveren dessuten ta enkelte pauser. I begge tilfeller venter du til prosessen er fullført. Hvis du skriver ut et dokument med et stort utskriftsområde eller skriver ut flere kopier av et dokument, kan utskriften stoppe midlertidig for å la blekket tørke.

392 Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Side 392 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Kontroll 1: Er skrivehodedysene tette? Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Se Rutinemessig vedlikehold for informasjon om utskrift av dysesjekkmønsteret, rengjøring av skrivehodet og dyprensing av skrivehodet. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig: Kontroller om blekktanken til en bestemt farge er tom. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig selv om det er nok blekk, utfører du rengjøring av skrivehodet og prøver å skrive ut dysesjekkmønsteret på nytt. Hvis problemet ikke er løst etter at du har utført rengjøring av skrivehodet to ganger: Utfør dyprensing av skrivehodet. Hvis dyprensing av skrivehodet ikke løser problemet, slår du skriveren av og utfører en ny dyprensing av skrivehodet etter 24 timer. Hvis problemet ikke er løst når du har utført dyprensing av skrivehodet to ganger: Dersom problemet ikke er løst etter dyprensing av skrivehodet, kan skrivehodet være skadet. Kontakt servicesenteret. Kontroll 2: Er det tomt for blekk? Åpne toppdekselet, og kontroller status for blekklampen. Rutinemessig vedlikehold Kontroll 3: Sitter den oransje tapen eller beskyttelsesfilmen fortsatt på? Kontroller at hele beskyttelsesfilmen er fjernet, og at luftehullet ikke er tildekket, slik det vises i (A). Hvis den oransje tapen fortsatt sitter på, slik som i (B), drar du den av.

393 Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Side 393 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Kontroll 1: Blir utskriften utført i Stillemodus (Quiet Mode)? Utskriftshastigheten reduseres hvis du har angitt at det skal skrives ut i Stillemodus (Quiet Mode) i skriverdriveren. Ikke skriv ut i Stillemodus (Quiet Mode) hvis du ønsker raskere utskrift. Redusere støy fra skriveren Kontroll 2: Er utskriftskvaliteten satt for høyt? Øk innstillingen for utskriftshastighet i skriverdriveren. Utskriften går raskere hvis du angir at hastighet skal prioriteres. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Klikk her: Skriverdriver * Før du klikker her for å åpne dialogboksen Skriveregenskaper, må du avslutte programmet som kjører. 2. Velg Rask (Fast) for innstillingen Utskriftskvalitet (Print Quality) i kategorien Hoved (Main). Alternativet Rask (Fast) er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av medietype. 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) 2. Velg Quality & Media på hurtigmenyen, og velg deretter Fast for innstillingen Print Quality. Alternativet Fast er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av medietype. Hvorvidt utskriftshastigheten øker merkbart når du følger instruksjonene ovenfor, avhenger av systemmiljøet.

394 Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Side 394 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Kontroll 1: Er strømlampen slått av? Kontroller om strømlampen lyser grønt. Skrivehodeholderen flytter seg ikke med mindre skriveren er på. Hvis strømlampen er av, lukker du toppdekselet og slår på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig, og åpne deretter toppdekselet på nytt. Kontroll 2: Blinker Alarm-lampen? Lukk toppdekselet, kontroller antall ganger Alarm-lampen blinker, og gjør det som er nødvendig for å løse feilen, og åpne dekselet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser feilen, se Alarmlampen lyser oransje. Kontroll 3: Har toppdekselet vært åpent i 10 minutter eller mer? Hvis toppdekselet er åpent i mer enn 10 minutter, flyttes skrivehodeholderen til høyre side, slik at skrivehodet ikke tørker ut. Lukk og åpne toppdekselet på nytt for å flytte skrivehodeholderen tilbake til midten. Kontroll 4: Har skriveren skrevet ut kontinuerlig i lang tid? Lukk toppdekselet, vent en stund og åpne det på nytt. Hvis skriveren har skrevet ut kontinuerlig i lang tid, kan skrivehodet være overopphetet, og det kan hende at skrivehodeholderen ikke flyttes mot midten. Hvis du åpner toppdekselet mens utskriften pågår, flyttes skrivehodeholderen til høyre. Lukk toppdekselet, og åpne det på nytt etter at utskriften er fullført.

395 Papiret mates ikke riktig Side 395 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Papiret mates ikke riktig Papiret mates ikke riktig Kontroll 1: Pass på følgende når du legger i papir. Når du legger i to eller flere papirark, må du bla gjennom dem før de legges i. Når du legger i to eller flere papirark, må du passe på at kantene er jevne før du legger dem i. Når du legger i to eller flere papirark, må du kontrollere at papirbunken ikke overskrider papirkapasiteten. Det kan imidlertid hende at papiret ikke mates riktig ved denne maksimumskapasiteten, avhengig av papirtype eller miljøforhold (svært høy eller svært lav temperatur og fuktighet). I så fall må du redusere papirmengden til under det halve av papirkapasiteten. Legg alltid i papiret i stående retning, enten i bakskuffen eller i kassetten, uavhengig av utskriftsretningen. Når du legger papiret i bakskuffen, legger du papiret med utskriftssiden vendt OPP og skyver papirførerne slik at de justeres etter begge sidene av papiret. Når du legger papir i kassetten, legger du det i med utskriftssiden vendt NED. Legg den høyre kanten av papirbunken inntil den høyre kanten av kassetten, og skyv papirførerne mot den venstre og den nedre kanten av bunken. Legge i papir Kontroll 2: Kontroller at papiret du skriver ut på, ikke er for tykt eller er bøyd. Legge i papir Kontroll 3: Pass på følgende når du legger i konvolutter. Når du skal skrive ut konvolutter, ser du Legge i papir, og klargjør konvoluttene før utskrift. Når du har klargjort konvoluttene, legger du dem i stående retning. Hvis konvoluttene legges inn i liggende retning, mates de ikke riktig. Kontroll 4: Bekreft innstillingen for papirkilden. * Hvis innstillingen for papirkilden ikke er blitt endret siden du kjøpte skriveren, er kassetten papirkilden for vanlig papir. Angi med skriverdriveren: Bytte papirkilde i henhold til formålet Hvis du vil ha informasjon om papirkilden for vanlig papir når Papirkilde (Paper Source) er satt til Velg automatisk (Automatically Select): Angi papirkilde for vanlig papir Kontroll 5: Fjern fremmedelementet i kassetten. Kontroll 6: Kontroller at det ikke finnes noen fremmedelementer i bakskuffen.

396 Papiret mates ikke riktig Side 396 av 447 sider Hvis papiret rives i stykker i bakskuffen, se Papirstopp for hvordan du fjerner papiret. Hvis det er fremmedelementer i bakskuffen, må du slå av skriveren, koble fra strømledningen og fjerne fremmedelementet. Kontroll 7: Kontroller at det innvendige dekselet er helt lukket. Papiret blir ikke matet riktig hvis det innvendige dekselet er bare så vidt åpent. Oversikt over skriveren Kontroll 8: Rengjør papirmaterullen. Rutinemessig vedlikehold Når du rengjør papirmaterullen, slites den, så du bør bare gjøre dette når det er helt nødvendig. Kontroll 9: Hvis to eller flere ark mates fra kassetten på én gang, rengjør du kassetten innvendig. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du rengjør kassetten innvendig, se Rutinemessig vedlikehold. Kontroll 10: Er bakdekselet helt lukket? Papir kan sette seg fast hvis bakdekselet ikke er helt lukket. Trykk på bakdekselet til det er helt lukket. Se Oversikt over skriveren for å se posisjonen til bakdekselet.

397 Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Side 397 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Kontroller: Er det ikke samsvar i innstillingen for papirkilde mellom programmet og skriverdriveren? Endre innstillingen i programmet i henhold til innstillingen i skriverdriveren, eller klikk på Utskriftsalternativer (Print Options) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) i skriverdriveren, og velg Deaktiver papirkildeinnstillingen for programvaren (Disable the paper source setting of the application software) i skjermbildet Utskriftsalternativer (Print Options). Når innstillingen for papirkilde ikke samsvarer mellom et program og skriverdriveren, har innstillingen i programmet prioritet.

398 Papirstopp Side 398 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Papirstopp Papirstopp Hvis du må slå av skriveren for å fjerne fastkjørt papir under utskrift, trykker du på FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) -knappen for å avbryte utskriftsjobbene før du slår av skriveren. Papiret sitter fast i papirleveringssporet eller bakskuffen Papir er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten Hvis det fastkjørte papiret ikke blir fjernet ved automatisk dupleksutskrift: I andre situasjoner

399 Papiret sitter fast i papirleveringssporet eller bakskuffen Side 399 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Papirstopp > Papiret sitter fast i papirleveringssporet eller bakskuffen Papiret sitter fast i papirleveringssporet eller bakskuffen Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal fjerne papiret. 1. Trekk papiret sakte ut, enten fra bakskuffen eller fra papirleveringssporet. Gjør det som er enklest. Hvis papiret rives i stykker og en bit blir sittende fast i skriveren, åpner du toppdekselet og fjerner papiret. Vær forsiktig så du ikke berører komponentene inne i skriveren. Når alt papiret er fjernet, lukker du toppdekselet, slår av skriveren og slår den deretter på igjen. Hvis du ikke kan trekke ut papiret, slår du av og på skriveren. Det kan hende at papiret mates ut automatisk. 2. Legg i nytt papir og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. Hvis du slo av skriveren i trinn 1, ble alle utskriftsjobber i køen avbrutt. Skriv ut på nytt om nødvendig. Når du legger i papir på nytt, passer du på at du bruker riktig papir, og at du legger det riktig i skriveren. Legge i papir Papir i A5-størrelse er egnet til utskrift av dokumenter som hovedsakelig består av tekst. Vi anbefaler ikke at du bruker slikt papir til å skrive ut dokumenter med fotografier eller grafikk, ettersom utskriften kan bli krøllet og forårsake papirstopp der papiret mates ut. Hvis du ikke kan fjerne papiret, hvis papiret blir revet i stykker inne i skriveren, eller hvis papirstoppfeilen vedvarer etter at du har fjernet papiret, kontakter du servicesenteret.

400 Papir er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten Side 400 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Papirstopp > Papir er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten Papir er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal fjerne papiret. 1. Fjern bakdekselet. 2. Dra papiret sakte ut. Vær forsiktig så du ikke berører komponentene inne i skriveren. Hvis du ikke kan trekke ut papiret, slår du av og på skriveren. Det kan hende at papiret mates ut automatisk. 3. Fest bakdekselet. Trykk på venstre side av bakdekselet til det er helt lukket. Hvis du ikke klarte å fjerne papiret i trinn 2: 4. Ta ut kassetten. 5. Dra papiret sakte ut.

401 Papir er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten Side 401 av 447 sider 6. Hvis noe papir stikker ut av kassetten, tar du ut papiret, justerer det og legger det i kassetten på nytt. Hvis du ikke klarte å fjerne det fastkjørte papiret i trinn 1 til 5 ved automatisk dupleksutskrift, kontrollerer du transportdelen for dupleksutskrift. Hvis det fastkjørte papiret ikke blir fjernet ved automatisk dupleksutskrift: Når du legger papir i skriveren på nytt, passer du på at du bruker riktig papir, og at du legger det riktig i skriveren. Legge i papir 7. Sett kassetten inn i skriveren på nytt, og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. Hvis du slo av skriveren i trinn 2, ble alle utskriftsjobber i køen avbrutt. Skriv ut på nytt om nødvendig. Hvis du ikke kan fjerne papiret, hvis papiret blir revet i stykker inne i skriveren, eller hvis papirstoppfeilen vedvarer etter at du har fjernet papiret, kontakter du servicesenteret.

402 Fastkjørt papir fjernes ikke ved automatisk dupleksutskrift Side 402 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Papirstopp > Hvis det fastkjørte papiret ikke blir fjernet ved automatisk dupleksutskrift: Hvis det fastkjørte papiret ikke blir fjernet ved automatisk dupleksutskrift: Før du fjerner fastkjørt papir, se Papiret er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten for hvordan du fjerner det fra transportenheten. Hvis papirstoppfeilen vedvarer, fjerner du det fastkjørte papiret ifølge fremgangsmåten nedenfor. 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen på skriveren fra strømforsyningen. 2. Ta ut kassetten. Hvis papir er lagt i bakskuffen, må du fjerne papiret fra bakskuffen og trekke tilbake papirstøtten. 3. Sett skriveren på høykant med venstre side ned. 4. Dra det fastkjørte papiret sakte ut slik at det ikke rives i stykker. Sett skriveren tilbake i opprinnelig stilling så snart du har fjernet det fastkjørte papiret. 5. Juster papiret, og legg det i kassetten på nytt. Legg papir i bakskuffen på nytt om nødvendig. Når du legger papir i skriveren på nytt, passer du på at du bruker riktig papir, og at du legger det riktig i skriveren. Legge i papir 6. Sett kassetten inn i skriveren igjen. 7. Koble skriveren til igjen og slå på skriveren igjen. Alle utskriftjobber i køen ble avbrutt. Skriv ut på nytt om nødvendig. Hvis du ikke kan fjerne papiret, hvis papiret blir revet i stykker inne i skriveren, eller hvis papirstoppfeilen vedvarer etter at du har fjernet papiret, kontakter du servicesenteret.

403 I andre situasjoner Side 403 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Papirstopp > I andre situasjoner I andre situasjoner Pass på følgende: Kontroll 1: Er det noen fremmedelementer rundt papirleveringssporet? Kontroll 2: Er det noen fremmedelementer i bakskuffen? Hvis det er fremmedelementer i bakskuffen, må du slå av skriveren, koble fra strømledningen og fjerne fremmedelementet. Kontroll 3: Er bakdekselet helt lukket? Kontroll 4: Er papiret krøllete? Kontroll 3: Legg inn papiret når du har rettet det ut.

404 Det vises en melding på dataskjermen Side 404 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Det vises en melding på dataskjermen Det vises en melding på dataskjermen Følgende vises: Feilnummer: B200 Det har oppstått en skriverfeil. Slå av skriveren, og trekk ut skriverens strømledning fra strømforsyningen. Kontakt deretter servicesenteret. Feilnummer: **** Det har oppstått en skriverfeil. Slå skriveren av og deretter på igjen. Hvis feilen vedvarer, ser du brukerhåndboken for å få mer informasjon. Det vises en feil i forbindelse med automatisk dupleksutskrift Det vises en feil i forbindelse med automatisk skrivehodejustering Feil under skriving/utdatafeil/kommunikasjonsfeil Feilnummer: 300 vises Feilnummer: 1700 vises Blekkinformasjonsnummer: 1600 vises Blekkinformasjonsnummer: 1683 vises Blekkinformasjonsnummer: 1688 vises Feilnummer: 1851 vises Feilnummer: 1856 vises Feilnummer: 2001 vises Feilnummer: 2002 vises Feilnummer: 2500 vises Andre feilmeldinger Skjermbildet Extended Survey Program for blekkskriver/skanner/faks vises Ikonet for Extended Survey Program for Blekkskriver/skanner/faks vises. Følgende vises: Feilnummer: B200 Det har oppstått en skriverfeil. Slå av skriveren, og trekk ut skriverens strømledning fra strømforsyningen. Kontakt deretter servicesenteret. Slå av skriveren, og koble strømledningen på skriveren fra strømforsyningen. Kontakt servicesenteret. Feilnummer: **** Det har oppstått en skriverfeil. Slå skriveren av og deretter på igjen. Hvis feilen vedvarer, ser du brukerhåndboken for å få mer informasjon. "****" vises i det alfanumeriske tegnet og avhenger av hvilken feil som har oppstått eller 5110 vises Kontroller at skrivehodeholderen ikke kan bevege seg. Avbryt utskriften fra datamaskinen, og slå av skriveren. Fjern deretter det fastkjørte papiret eller beskyttelsesmaterialet som hindrer skrivehodeholderen i å bevege seg, og slå på skriveren igjen. Viktig! Vær forsiktig så du ikke berører komponentene inne i skriveren. Det kan hende skriveren ikke skriver ut skikkelig hvis du rører disse. Hvis problemet vedvarer, kontakter du servicesenteret vises

405 Det vises en melding på dataskjermen Side 405 av 447 sider Hvis det er plassert en gjenstand foran skriveren, må den fjernes. Åpne papirutmatingsskuffen forsiktig og slå strømmen av og på igjen. Et firesifret alfanumerisk nummer og "Skriverfeil har oppstått" vises. Slå av skriveren, og koble strømledningen på skriveren fra strømforsyningen. Koble skriveren til igjen og slå på skriveren igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du servicesenteret. Det vises en feil i forbindelse med automatisk dupleksutskrift Kontroll: Se Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift og gjør det som er nødvendig. Det vises en feil i forbindelse med automatisk skrivehodejustering Kontroller: Se Elleve blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Feil under skriving/utdatafeil/kommunikasjonsfeil Kontroll 1: Hvis strømlampen er av, kontrollerer du at strømkabelen er riktig koblet til, og slår på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig. Kontroll 2: Kontroller at skriverporten er riktig konfigurert i skriverdriveren. * I fremgangsmåten nedenfor står XXX for navnet på skriveren din. 1. Logg på med en brukerkonto med administratorrettigheter. 2. Klikk på Kontrollpanel (Control Panel) og deretter på Skriver (Printer) under Maskinvare og lyd (Hardware and Sound). I Windows XP klikker du på Kontrollpanel (Control Panel), Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) og deretter på Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 klikker du på Kontrollpanel (Control Panel) og deretter på Skrivere (Printers). 3. Høyreklikk ikonet for Canon XXX, og velg deretter Egenskaper (Properties). 4. Velg kategorien Porter (Ports) for å kontrollere portinnstillingene. Kontroller at porten USBnnn (der n er et tall) sammen med Canon XXX som vises i kolonnen Skriver (Printer), er valgt under Skriv til følgende port(er) (Print to the following port(s)). Hvis portinnstillingen er feil, installerer du skriverdriveren på nytt eller endrer portinnstillingen i henhold til grensesnittet du bruker. Kontroll 3: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen. Hvis du bruker en releenhet, for eksempel en USB-hub, kobler du den fra. Deretter kobler du skriveren direkte til datamaskinen og prøver å skrive ut på nytt. Hvis utskriften starter som normalt, er det et problem med releenheten. Kontakt forhandleren av releenheten for å få mer informasjon. Det kan også være problemer med USB-kabelen. Bytt ut USB-kabelen, og prøv å skrive ut på nytt.

406 Det vises en melding på dataskjermen Side 406 av 447 sider Kontroll 4: Kontroller at skriverdriveren er riktig installert. Avinstaller skriverdriveren ved å følge fremgangsmåten i Slette en unødvendig skriverdriver, sett inn installerings-cd-romen (Setup CD-ROM) i diskstasjonen på datamaskinen, utfør Tilpasset installasjon (Custom Install) og velg IJ Printer Driver for å installere på nytt. Kontroll 5: Kontroller statusen til enheten på datamaskinen din. Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere statusen til enheten. 1. Klikk på Kontrollpanel (Control Panel), Maskinvare og lyd (Hardware and Sound) og deretter på Enhetsbehandling (Device Manager). Hvis skjermbildet Brukerkontokontroll (User Account Control) vises, følger du instruksjonene på skjermen. I Windows XP klikker du på Kontrollpanel (Control Panel), Ytelse og vedlikehold (Performance and Maintenance), System, og deretter klikker du på Enhetsbehandling (Device Manager) i kategorien Maskinvare (Hardware). I Windows 2000 klikker du på Kontrollpanel (Control Panel), System og deretter på Enhetsbehandling (Device Manager) i kategorien Maskinvare (Hardware). 2. Dobbeltklikk på Universal seriell busskontroller (Universal Serial Bus controllers) og deretter på Støtte for USB-utskrift (USB Printing Support). Hvis Støtte for USB-utskrift (USB Printing Support) ikke vises, kontrollerer du at skriveren er riktig koblet til datamaskinen. Kontroll 3: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen. 3. Velg kategorien Generelt (General), og kontroller at det ikke er noen tegn til problemer med enheten. Hvis det vises en enhetsfeil, kan du se Hjelp for Windows for å få hjelp til å rette opp feilen. Feilnummer: 300 vises Kontroll 1: Hvis strømlampen er av, kontrollerer du at strømkabelen er riktig koblet til, og slår på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig. Kontroll 2: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen. Hvis du bruker en releenhet, for eksempel en USB-hub, kobler du den fra. Deretter kobler du skriveren direkte til datamaskinen og prøver å skrive ut på nytt. Hvis utskriften starter som normalt, er det et problem med releenheten. Kontakt forhandleren av releenheten for å få mer informasjon. Det kan også være problemer med USB-kabelen. Bytt ut USB-kabelen, og prøv å skrive ut på nytt. Kontroll 3: Pass på at skriverens navn er valgt i dialogboksen Skriv ut. Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) Feilnummer: 1700 vises Se Åtte blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkinformasjonsnummer: 1600 vises

407 Det vises en melding på dataskjermen Side 407 av 447 sider Se Fire blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkinformasjonsnummer: 1683 vises Se Tretten blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkinformasjonsnummer: 1688 vises Se Seksten blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Feilnummer: 1851 vises Kontroller: Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. Feilnummer: 1856 vises Kontroller: Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. En side med utskriftsdata som ble sendt da feilen oppstod, slettes, så denne siden må skrives ut på nytt. Feilnummer: 2001 vises Se Ni blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Feilnummer: 2002 vises Se Nitten blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Feilnummer: 2500 vises Se Elleve blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Andre feilmeldinger Kontroller: Hvis det vises en feilmelding utenfor overvåking av skriverstatus, kontrollerer du følgende: "Kan ikke legge jobber i utskriftskøen på grunn av for liten diskplass" ("Could not spool successfully due to insufficient disk space") Slett eventuelle unødvendige filer for å øke mengden ledig diskplass. "Kan ikke legge jobber i utskriftskøen på grunn av for lite minne" ("Could not spool successfully due to insufficient memory")

408 Det vises en melding på dataskjermen Side 408 av 447 sider Avslutt åpne programmer for å øke mengden ledig minne. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut, starter du datamaskinen på nytt og prøver å skrive ut igjen. "Finner ikke skriverdriveren" ("Printer driver could not be found") Avinstaller skriverdriveren ved å følge fremgangsmåten beskrevet under Slette en unødvendig skriverdrivere, og installer deretter driveren på nytt. "Kan ikke skrive ut programnavn - Filnavn" ("Could not print Application name - File name") Prøv å skrive ut på nytt når gjeldende jobb er fullført. Skjermbildet Extended Survey Program for blekkskriver/skanner/faks vises. Hvis Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) installeres, vil et skjermbilde der du blir bedt om tillatelse til å sende informasjon om skriverbruken, vises tre måneder etter installasjonen, og deretter seks måneder etter. Deretter vil det vises hver sjette måned i ca. fire år. Les instruksjonene på skjermen og følg fremgangsmåten nedenfor. Hvis du sier deg enig i å delta i undersøkelsesprogrammet: Klikk på Samtykker (Agree), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Informasjonen om skriverbruken sendes via Internett. Hvis du har fulgt instruksjonene på skjermen, vil informasjonen bli sendt automatisk fra og med den andre gangen, og bekreftelsesskjermbildet vil ikke vises igjen. Når informasjonen sendes, kan det vises en advarsel om for eksempel sikkerhet på Internett. Bekreft i så fall at programnavnet er "IJPLMUI.exe", og tillat det. Hvis du fjernet merket for Send automatisk fra neste gang (Send automatically from the next time), vil ikke informasjonen bli sendt automatisk fra og med den andre gangen, og et bekreftelsesskjermbilde vil vises ved neste undersøkelse. Hvis du vil sende informasjonen automatisk, se Endre innstilling for bekreftelsesskjermbildet. Hvis du ikke sier deg enig i å delta i undersøkelsesprogrammet: Klikk på Samtykker ikke (Do not agree). Bekreftelsesskjermbildet vil lukkes, og du hopper over gjeldende undersøkelse. Skjermbildet vil vises igjen etter tre måneder. Slik avinstallerer du Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program: Hvis du vil avinstallere Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program), klikker du på Avinstaller (Uninstall) og følger deretter

409 Det vises en melding på dataskjermen Side 409 av 447 sider instruksjonene på skjermen. Endre innstilling for bekreftelsesskjermbildet: 1. Velg alternativer på Start-menyen, som vist nedenfor. I Windows Vista velger du Start-menyen > Kontrollpanel (Control Panel) > Avinstaller et program (Uninstall a program). I Windows XP velger du Start-menyen > Kontrollpanel (Control Panel) > Legg til eller fjern programmer (Add or Remove Programs). I Windows 2000 velger du Start-menyen > Innstillinger (Settings) > Kontrollpanel (Control Panel) > Legg til / fjern programmer (Add/Remove Programs). I Windows Vista kan det vises en dialogboks for bekreftelse/advarsel når du installerer, avinstallerer eller starter opp programvare. Dialogboksen vises når det kreves administrative rettigheter for å utføre en oppgave. Hvis du er logget på en administratorkonto, klikker du på Fortsett (Continue) eller Tillat (Allow) for å fortsette. 2. Velg Canon Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Canon Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program). 3. Velg Endre (Change). Hvis du velger Ja (Yes) etter at du har fulgt instruksjonene på skjermen, vil bekreftelsesskjermbildet vises ved neste undersøkelse. Hvis du velger Nei (No), blir informasjonen sendt automatisk. Hvis du velger Avinstaller (Uninstall) (eller Fjern (Remove)), avinstalleres Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program). Følg instruksjonene på skjermen. Ikonet for Extended Survey Program for blekkskriver/skanner/faks vises. Hvis Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program installeres, blir informasjonen om skriverbruken sendt tre måneder etter installasjonen, og deretter seks måneder etter. Deretter blir den sendt hver sjette måned i ca. fire år. Ikonet Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) vises i Dock når det er på tide å sende informasjon om skriverbruken. Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) installeres ikke i Mac OS X v Les instruksjonene på skjermen etter at du har klikket på ikonet, og følg deretter fremgangsmåten nedenfor.

410 Det vises en melding på dataskjermen Side 410 av 447 sider Hvis du sier deg enig i å delta i undersøkelsesprogrammet: Klikk på Samtykker (Agree), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Informasjonen om skriverbruken sendes via Internett. Hvis du har fulgt instruksjonene på skjermen, vil informasjonen bli sendt automatisk fra og med den andre gangen, og bekreftelsesskjermbildet vil ikke vises igjen. Hvis du fjernet merket for Send automatisk fra neste gang (Send automatically from the next time), vil ikke informasjonen bli sendt automatisk fra og med den andre gangen, og ikonet Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) vil vises i Dock ved neste undersøkelse. Hvis du ikke sier deg enig i å delta i undersøkelsesprogrammet: Klikk på Samtykker ikke (Do not agree). Bekreftelsesskjermbildet vil lukkes, og du hopper over gjeldende undersøkelse. Skjermbildet vil vises igjen etter tre måneder. Slik stopper du sending av informasjonen: Klikk på Slå av (Turn off). Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program) stoppes, og informasjonen vil ikke bli sendt. Hvis du vil fortsette undersøkelsen, se Endre innstillingen:. Slik avinstallerer du Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program: 1. Stopp Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program). Endre innstillingen: 2. Velg Programmer (Applications) på menyen Start (Go), og dobbeltklikk på mappen Canon Utilities og deretter på mappen Inkjet Extended Survey Program. 3. Plasser filen Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Canon Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program.app) i Papirkurv (Trash).

411 Det vises en melding på dataskjermen Side 411 av 447 sider 4. Start datamaskinen på nytt. Tøm Papirkurv (Trash), og start datamaskinen på nytt. Endre innstillingen: Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil at bekreftelsesskjermbildet skal vises hver gang informasjon om skriverbruken sendes, eller hvis du vil fortsette undersøkelsen. 1. Velg Programmer (Applications) på menyen Start (Go), og dobbeltklikk på mappen Canon Utilities og deretter på mappen Inkjet Extended Survey Program. 2. Dobbeltklikk på ikonet Canon Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program). Ikke vis bekreftelsesskjermbildet når informasjon sendes (Do not display the confirmation screen when information is sent): Hvis du merker av i avmerkingsboksen, blir informasjonen sendt automatisk. Hvis du ikke merker av i avmerkingsboksen, vil ikonet Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) vises i Dock ved neste undersøkelse. Klikk på ikonet, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Knappen Slå av (Turn off) / Slå på (Turn on): Klikk på knappen Slå av (Turn off) for å stoppe Canon Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program). Klikk på knappen Slå på (Turn on) for å starte Canon Inkjet skriver/skanner/faks Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) på nytt.

412 Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift Side 412 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift Kontroller: Er sidestørrelsen eller medietypen riktig? Kontroller at den faktiske størrelsen på papiret er egnet for automatisk dupleksutskrift. Papirstørrelsen som kan brukes ved automatisk dupleksutskrift, er A4, Letter, A5 og 5" x 7". Legg i papir i egnet størrelse, og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren. Kontroller at innstillingen for Sidestørrelse eller Papirstørrelse stemmer overens med den faktiske papirstørrelsen, som er egnet for automatisk dupleksutskrift. Kontroller først innstillingen for Sidestørrelse i programmet du skriver ut fra. Kontroller deretter innstillingen for Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) i dialogboksen Skriveregenskaper (Windows), eller innstillingen for Papirstørrelse (Paper Size) i dialogboksen Utskriftsformat (Macintosh). Det kan hende at dupleksutskrift ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av programversjonen. Kontroller at papirtypen som er lagt i, er egnet for automatisk dupleksutskrift, i kategorien Hoved (Main) (Windows) eller kategorien Quality & Media i dialogboksen Skriv ut (Macintosh). Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil bytte til manuell dupleksutskrift. Åpne dialogboksen for skriveregenskaper, fjern merket for Automatisk (Automatic) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), og skriv ut på nytt. Vær oppmerksom på følgende når du utfører manuell dupleksutskrift: Hvis du skriver ut tre sider eller mer av et dokument med manuell dupleksutskrift, blir én side på alle arkene skrevet ut først. Vend papiret og legg det i skriveren igjen. Dermed blir den andre siden av alle arkene skrevet ut. Pass på at du ikke endrer rekkefølgen på papiret i bunken. Fremgangsmåten for å vende papiret varierer avhengig av stiftesiden og utskriftsretningen. Følg instruksjonene på skjermen. Manuell dupleksutskrift er ikke tilgjengelig.

413 For Windows-brukere Side 413 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > For Windows-brukere For Windows-brukere Overvåking av skriverstatus vises ikke Kontroller: Er overvåking av skriverstatus aktivert? Kontroller at Aktiver Statusovervåker (Enable Status Monitor) er valgt på menyen Alternativ (Option) i skriverstatusovervåkeren. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) 2. Klikk på Vis skriverstatus (View Printer Status) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). 3. Velg Aktiver Statusovervåker (Enable Status Monitor) på menyen Alternativ (Option) hvis det ikke allerede er valgt.

414 Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Side 414 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Nedenfor vises mulige feil som kan oppstå når du skriver ut direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet, og hva du må gjøre for å rette dem. I denne delen beskrives feil som angis på PictBridge-kompatible enheter fra Canon. Feilmeldingene og fremgangsmåtene kan variere avhengig av hvilken enhet du bruker. For feil på PictBridge-kompatible enheter som ikke er fra Canon, må du sjekke statusen på Alarm-lampen, og utføre handlingen som er nødvendig for å rette feilen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Alarmlampen lyser oransje. Se også i instruksjonshåndboken for den PictBridge-kompatible enheten for feilene som indikeres, og løsningen for disse. Hvis det oppstår andre problemer med enheten, kontakter du produsenten. Feilmelding på den PictBridgekompatible enheten "Skriver i bruk" "Mangler papir" "Papirfeil" "Fastkjørt papir" "Skriverdeksel åpent" "Mangler skrivehode" "Overskuddstank full"/"blekkbeholderen er full" "Mangler blekk"/"feil ved blekkassett" "Feil ved blekk" "Maskinvarefeil" Handling Hvis skriveren skriver ut fra datamaskinen eller varmer opp, venter du til jobben er ferdig. Når skriveren er klar, begynner den å skrive ut automatisk. Legg i papir, og velg Fortsett (Continue)* på skjermen på den PictBridge-kompatible enheten. * Hvis du vil fortsette utskriften, kan du også trykke på FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) -knappen på skriveren i stedet for å velge Fortsett (Continue) på enheten. Hvis papirutmatingsskuffen er lukket, åpner du den. Utskriften fortsetter. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent, og velg Stopp (Stop) på skjermen på den PictBridgekompatible enheten for å stoppe utskriften. Velg Stopp (Stop) på skjermen på den PictBridge-kompatible enheten for å stoppe utskriften. Fjern det fastkjørte papiret, legg i nytt papir og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT (RESUME/CANCEL) på skriveren, og prøv å skrive ut på nytt. Lukk toppdekselet på skriveren. Skrivehodet er defekt eller ikke installert. Se Fem blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkbeholderen er nesten full. Se Åtte blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekktanken er ikke satt riktig inn, eller den er tom. Kontroller antall ganger Alarm-lampen blinker, og gjør det som er nødvendig for å løse feilen. Alarmlampen lyser oransje Det er satt inn en blekktank som har vært tom. Se Tretten blink: i Alarmlampen lyser oransje og gjør det som er nødvendig for å rette opp feilen. Det har oppstått feil med blekktanken. Bytt blekktank. Rutinemessig vedlikehold

415 Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Side 415 av 447 sider

416 Vanlige spørsmål Side 416 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Vanlige spørsmål Vanlige spørsmål Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/hvite striper Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Kan ikke installere skriverdriveren Utskriften starter ikke Utskriften stopper før den er fullført Feil under skriving/utdatafeil/kommunikasjonsfeil Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Papirstopp Papiret mates ikke riktig

417 Hvis du ikke kan løse problemet Side 417 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Hvis du ikke kan løse problemet Hvis du ikke kan løse problemet Hvis du ikke får løst problemet med noen av løsningene i dette kapittelet, kontakter du selgeren eller servicesenteret. Canons kundestøttepersonell er opplært til å gi teknisk støtte som er nyttig for kundene. Forsiktig! Hvis skriveren avgir uvanlige lyder, røyk eller lukt, må du slå den av umiddelbart. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og kontakt selgeren eller servicesenteret. Prøv aldri å reparere eller ta fra hverandre skriveren selv. Hvis kunden prøver å reparere eller ta fra hverandre skriveren, ugyldiggjøres alle garantier uavhengig av om de er utgått eller ikke. Ha følgende klart før du kontakter servicesenteret: Produktnavn: * Navnet på skriveren står under frontdekselet på oppsettshåndboken. Serienummer: se oppsettshåndboken Detaljer om problemet Hvordan du prøvde å løse problemet, og hva som skjedde

418 Brukerveiledning (skriverdriver) Side 418 av 447 sider Videregående veiledning > Feilsøking > Brukerveiledning (skriverdriver) Brukerveiledning (skriverdriver) Denne skriverdriveren har følgende begrensninger. Vær oppmerksom på følgende ved bruk av skriverdriveren. Begrensninger for skriverdriveren Det er ikke sikkert at papirmatingsmetoden som er angitt av skriverdriveren, fungerer på riktig måte, avhengig av dokumentet som skal skrives ut. Hvis dette skjer, åpner du oppsettskjermbildet i skriverdriveren fra dialogboksen Skriv ut (Print) i programmet og kontrollerer innstillingen i feltet Papirkilde (Paper Source) i kategorien Hoved (Main). I noen programmer kan det hende at innstillingen Kopier (Copies) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) i skriverdriveren ikke er aktivert. I så fall bruker du innstillingen for kopier i dialogboksen Skriv ut (Print) i programmet. Hvis valgt Språk (Language) i dialogboksen Om (About) ikke stemmer overens med språket i operativsystemets grensesnitt, kan det hende at driverskjermbildet ikke vises som det skal. Ikke endre innstillingene i kategorien Avansert (Advanced) i skriveregenskapene. Hvis du gjør det, vil du ikke kunne bruke funksjonene nedenfor på riktig måte. Hvis du har valgt Skriv til fil (Print to file) i dialogboksen Skriv ut (Print) i det gjeldende programmet eller i programmer som hindrer EMF-spoling, for eksempel Adobe PhotoShop LE og MS Photo Editor, vil ikke funksjonene nedenfor fungere. Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) i kategorien Hoved (Main) Unngå tap av utskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen Utskriftsalternativer (Print Options) Sideoppsett (Page Layout), Plakat (Poster), Hefte (Booklet), Dupleksutskrift (Duplex Printing) (manuelt), Angi marg... (Specify Margin...), Skriv ut fra siste side (Print from Last Page), Sorter (Collate) og Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Fordi oppløsningen på forhåndsvisningen er forskjellig fra oppløsningen på utskriften, kan det hende at tekst og streker i forhåndsvisningen ser forskjellig ut fra det faktiske utskriftsresultatet. I noen programmer deles utskriften opp i flere utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte utskriften, sletter du alle delte utskriftsjobber. Hvis bildedata ikke skrives ut på riktig måte, åpner du dialogboksen Utskriftsalternativer (Print Options) fra kategorien Utskriftsformat (Page Setup) og endrer innstillingen for Programmet krever at ICM deaktiveres (Disable ICM required from the application software). Dette løser kanskje problemet. Det kan hende at programvarevinduer ikke vises riktig i Windows Vista når skrifter er satt til Større skalering (Larger scale). Hvis du vil vise vinduene med skrifter som har Større skalering (Larger scale), setter du skrivebordstemaet til Windows-standard (Windows Classic) på følgende måte: 1. Velg Kontrollpanel (Control Panel) på Start-menyen. 2. Velg Utseende og personlig tilpasning (Appearance and Personalization) -> Personlig tilpasning (Personalization) -> Tema (Theme). Dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings) åpnes. 3. Klikk på kategorien Temaer (Themes) i dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings), og velg Windows-standard (Windows Classic) fra Tema (Theme). 4. Klikk på OK. Skrivebordsvisningen endres Windows-standard (Windows Classic).

419 Brukerveiledning (skriverdriver) Side 419 av 447 sider Ting du må være oppmerksom på i programmer Følgende begrensninger gjelder i Microsoft Word (Microsoft Corporation). Hvis Microsoft Word har de samme utskriftsfunksjonene som skriverdriveren, bruker du Word til å angi dem. Når du velger Skalert (Scaled), Tilpass til side (Fit-to-Page) eller Sideoppsett (Page Layout) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), kan det hende at den valgte utskriftsfunksjonen ikke fungerer som den skal, avhengig av hvilken Word-versjon du bruker. Hvis dette skjer, følg fremgangsmåten nedenfor. 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print) i Word. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper, angi Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) og klikk OK. 3. Lukk dialogboksen Skriv ut (Print) uten å starte utskriften. 4. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print) i Word igjen. 5. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper på nytt, og klikk OK. 6. Start utskrift. Illustrator/Adobe Systems Inc. Hvis det er punktgrafikkutskrift som startes, kan det ta lengre tid å skrive ut eller enkelte data blir kanskje ikke skrevet ut. Skriv ut etter at du har fjernet merket for Punktgrafikkutskrift (Bitmap Printing) i dialogboksen Skriv ut (Print).

420 Tillegg Side 420 av 447 sider Videregående veiledning > Tillegg Tillegg Utskriftsområde Slette en uønsket utskriftsjobb Oppdatere skriverdriveren Avinstallere de elektroniske manualene Transportere skriveren Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Dele skriveren i et nettverk

421 Utskriftsområde Side 421 av 447 sider Videregående veiledning > Tillegg > Utskriftsområde Utskriftsområde Det blir satt inn en marg på hver side av mediet for å sikre best mulig utskriftskvalitet. Det faktiske utskriftsområdet er området innenfor disse margene. Anbefalt utskriftsområde Utskriftsområde : Canon anbefaler at du skriver ut innenfor dette området. : Området der det er mulig å skrive ut. Utskrift i dette området kan imidlertid påvirke utskriftskvaliteten eller papirmatingspresisjonen. Kant til kant-utskrift Ved å velge kant til kant-utskrift kan du lage utskrifter uten marger. Ved kant til kant-utskrift kan kantene bli beskåret litt fordi det utskrevne bildet er forstørret slik at det fyller hele siden. Bruk følgende papirtyper for kant til kant-utskrift: Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501 Photo Paper Glossy GP-502 Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201 Photo Paper Pro Platinum PT-101* Photo Paper Plus Glossy II PP-201 Photo Paper Pro II PR-201 Matte Photo Paper MP-101* * Denne papirtypen kan bare brukes ved utskrift fra en datamaskin. Kant til kant-utskrift på annen type papir kan redusere utskriftskvaliteten i betydelig grad og/eller gi utskrifter med endrede fargenyanser. Kant til kant-utskrift på vanlig papir kan gi utskrifter med redusert kvalitet. Bruk vanlig papir bare til testutskrifter. Du kan bruke kant til kant-utskrift på vanlig papir bare når du skriver ut fra en datamaskin. Kant til kant-utskrift er ikke tilgjengelig for papir i formatene Legal, A5 eller B5 eller konvolutter. Avhengig av papirtype kan kant til kant-utskrift redusere utskriftskvaliteten nederst og øverst på papiret eller føre til at disse delene av papiret blir flekkete. Når du utfører automatisk dupleksutskrift, blir utskriftsområdet øverst på siden 0,08 tommer / 2 mm smalere enn ved vanlig utskrift. Letter, Legal Konvolutter Andre størrelser enn Letter, Legal, Konvolutter

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO NPD4134-00 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO NPD4134-01 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON B-500DN http://no.yourpdfguides.com/dref/558970

Din bruksanvisning EPSON B-500DN http://no.yourpdfguides.com/dref/558970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON B-500DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON B-500DN i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner:

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner: Europas mestselgende blekkskriver blir enda bedre Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon oppdaterer i dag serien PIXMA- fotoskrivere,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver

Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver Pressemelding Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 24. januar 2008: Med lanseringen av PIXMA ip2600 viderefører

Detaljer

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007:

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007: Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500 Høyoppløste bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 22. februar 2007: Canon gjør nå kreative bildeutskrifter tilgjengelig for et bredere publikum,

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation. Fargelaserskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation. Fargelaserskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Installasjonshåndbok. Norsk. Sikkerhetsinstruksjoner... 1. Sette sammen skriveren... 2. Konfigurere skriveren... 3. Legge i papirrull...

Installasjonshåndbok. Norsk. Sikkerhetsinstruksjoner... 1. Sette sammen skriveren... 2. Konfigurere skriveren... 3. Legge i papirrull... Installasjonshåndbok Norsk Sikkerhetsinstruksjoner...................... 1 Sette sammen skriveren..................... 2 Konfigurere skriveren....................... 3 Legge i papirrull............................

Detaljer

Bruke skriverfunksjonene

Bruke skriverfunksjonene Canon JX210P series Elektronisk manual Стор. 1 із 93 MC-3545-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken Hente den nyeste skriverdriveren Bruke skriverfunksjonene Angi antall kopier

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 EPSON STYLUS DX-deler... 2 Kontrollpanel... 3 Legge i papir... 5 Velge papir... 5 Legge papiret i EPSON STYLUS DX... 5 Kopiere et fotografi eller et dokument...

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 5 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 5 Betydningen av fargene på indikator- og hvileknapplampene... 6 2 Legge inn papir

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3359-00

Brukerhåndbok NPD3359-00 NPD3359-00 Innhold Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner.................................................... 10 Installere skriveren..........................................................

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Pressemelding Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer