Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: kan også koble en USB-flashstasjon til denne porten for å lagre skannede data på den. Se Lagre skannede data. * I noen land eller områder er ikke Bluetooth-enheten tilgjengelig på grunn av nasjonale eller regionale lover eller forskrifter. Kontakt din lokale Canon-forhandler hvis du ønsker mer informasjon. Advarsel Ikke koble annet utstyr enn PictBridge-kompatible enheter, BU-30 Bluetooth-enheter og USB -flashstasjoner til direkteutskriftsporten på maskinen. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på maskinen. Advarsel Ikke berør metalldelene. (10) Papirutmatingsbrett Åpnes automatisk når en utskrifts- eller kopieringsjobb starter og papirutskrifter mates ut. (11) Mottakerbrettforlengelse Åpne for å støtte utskriftene. trenger ikke å røre denne knappen. ) Hvis du vil ha mer informasjon om skanneenheten (deksel), kan du se Skanneenhet (deksel). Sett bakfra Hovedkomponenter (15) USB-port Sett inn USBkabelen for å koble maskinen til en datamaskin. Strona 6 z 818 Advarsel Ikke berør metalldelene. Viktig Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skanner originaler eller mens maskinen skriver ut fra eller skanner originaler til datamaskinen. (16) Bakdeksel Trekk opp papirstøtten og ta av bakdekselet for å fjerne fastkjørt papir. (17) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. Sett fra innsiden (18) Blekklampe Lyser eller blinker rødt for å angi statusen til blekktanken. Se Kontrollere blekkstatus. (19) Låsehendel for skrivehode Låser skrivehodet på plass. Viktig Ikke trekk opp denne hendelen etter at du har installert skrivehodet. (20) Skrivehodeholder Sett inn skrivehodet. (21) Skanneenhet (deksel) Skanner originaler. Åpne den for å skifte ut blekktanker, sjekke blekklamper eller fjerne fastkjørt papir i maskinen. Når du åpner skanneenheten (dekselet), løfter du den med dokumentdekselet lukket. (22) Innvendig deksel Lukk dette dekselet når du skriver ut på papir. (23) Kortspor Sett inn et minnekort. Se Sette inn minnekortet. (24) Tilgangslampe Lyser eller blinker for å angi minnekortstatusen. Se Sette inn minnekortet. Merk Hovedkomponenter Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skrivehodet og blekktankene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Strona 7 z 818 Betjeningspanel (1) ON (PÅ)-knapp Slår strømmen av eller på. Før du slår på strømmen, må du kontrollere at dokumentdekselet er lukket. Viktig Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen lyser eller blinker, kan det hende at maskinen ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. (2) Knapper som brukes til å bla gjennom menyene på LCD-skjermen Se Bruke menyene på LCD-skjermen. (3) Svart-knapp Starter utskrift, kopiering eller skanning i svart/hvitt. (4) Fargeknapp Starter utskrift, kopiering eller skanning i farger. (5) Stopp-knapp Avbryter en handling når en utskriftsjobb er i gang. (6) Alarmlampe Lyser eller blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk. (7) [+] [-] -knapper Angir hvor mange eksemplarer som skal kopieres eller skrives ut. (8) Strømlampe Blinker og lyser grønt når strømmen er slått på. (9) OK-knapp Velger en meny eller et innstillingselement. Se Bruke menyene på LCDskjermen. Løser en feil mens utskrift pågår eller gjenopptar maskinens normale drift etter at du har fjernet fastkjørt papir. Øverst på siden Bruke menyene på LCD-skjermen Videregående veiledning Innhold > Oversikt over maskinen > Bruke menyene på LCD-skjermen Strona 8 z 818 Feilsøking Bruke menyene på LCD-skjermen Du kan bruke maskinen til å lage kopier eller ulike typer utskrifter uten en datamaskin. Du kan betjene (høyre), (venstre), (opp), maskinen ved å bruke Easy-Scroll Wheel, knappene (ned) eller OKknappen på betjeningspanelet til å gå rundt i menyer eller velge alternativer på LCD-skjermen. Denne delen beskriver den grunnleggende betjeningen med bevegelser i menyen i skjermbildet HJEM samt hvordan du velger innstillinger som er nødvendige for utskrift. Velge menyer i skjermbildet HJEM Skjermbildet HJEM vises når strømmen blir slått på eller når du trykker på knappen HJEM (HOME). Hvis du vil skrive ut fotografier fra et minnekort, kopiere eller skanne, velger du menyer i skjermbildet HJEM. 1. Trykk på knappen HJEM (HOME) (A). Skjermbildet HJEM vises. 2. Bruk Easy-Scroll Wheel (B) til å velge menyen du vil bruke, og trykk på OKknappen (C). Du kan også bruke knappene (venstre) eller (høyre) (D) til å velge meny. Skjermbildet for den valgte menyen vises. Følgende menyer er tilgjengelige i skjermbildet HJEM. Du kan endre skala for kopiering, lage tosidet kopi eller kopiere i forskjellige layouter. Se Kopiere. Du kan skrive ut bilder som er lagret på et minnekort i et digitalt kamera. Se Skrive ut fra et minnekort. Kopier (Copy) Minnekort (Memory : Bruke menyene på LCD-skjermen card) : Du kan skanne papirbilder og deretter skrive dem ut enkelt. Du kan også angi antall eksemplarer for hvert foto.se Fotoutskrift fra utskrevet bilde. Du kan utføre vedlikehold på maskinen eller endre ulike innstillinger på maskinen. Se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige, Rengjøre papirmaterullene eller Innstillinger for maskinen. Du kan enkelt skrive ut bilder som er lagret på et minnekort, ved hjelp av Photo Index Sheet. Se Bruke Photo Index Sheet til utskrift. Du kan lagre skannede data på datamaskinen, eller på et minnekort eller en USB-flashstasjon som er satt inn i maskinen, ved hjelp av betjeningspanelet. Se Skanne. Strona 9 z 818 Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) : Innstillinger (Settings) : Photo Index Sheet : Skann (Scan) : Merk Hvis du setter inn et minnekort mens skjermbildet HJEM eller et skjermbilde i menyene Kopier (Copy), Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) eller Innstillinger (Settings) vises, endres skjermbildet til fotovalg-skjermbildet i Utskr. flere bilder (Select and print) i menyen Minnekort (Memory card).

3 Hvis du vil velge en annen funksjon enn Utskr. flere bilder (Select and print), trykker du på HJEMknappen og viser HJEM-skjermbildet. Angi innstillinger Hvilket skjermbilde som vises, er avhengig av hvilken meny du har valgt, men bruken er den samme. Denne delen beskriver hvordan du endrer utskriftskvalitet, og bruker bekreftelsesskjermbildet for utskrift fra Utskr. flere bilder (Select and print) i menyen Minnekort (Memory card) som eksempel. 1. Bruk Easy-Scroll Wheel (B) eller knappene utskriftskvalitet og trykk på OK-knappen (C). (Opp) eller (Ned) (D) til å velge 2. Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene utskriftskvalitet og trykk på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å velge en annen Skjermen går tilbake til skjermbildet for utskriftsbekreftelse i Utskr. flere bilder (Select and print). Andre handlinger Bruke menyene på LCD-skjermen Strona 10 z 818 Velge alternativer nederst på LCD-skjermen Du kan bruke de to funksjon-knappene (E) til å velge alternativer som vises nederst på LCD-skjermen. Du kan trykke på høyre funksjonknapp for å velge alternativet til høyre og venstre funksjon-knapp til å velge alternativet til venstre. Hvilke alternativer som vises nederst p&aruke, og hvor du skal sette dem inn, kan du se i Sette inn minnekortet. Skjermbildet for valg av bilde vises. Merk Du kan også vise skjermbildet for valg av bilde i Utskr. flere bilder (Select and print) ved å sette inn et minnekort mens skjermbildet HJEM eller et skjermbilde i menyene Kopier (Copy), Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) eller Innstillinger (Settings) vises. I tillegg til Utskr. flere bilder. (Select and print) finnes det flere nyttige utskriftsfunksjoner. Se Bruke forskjellige funksjoner. Når Skrivbart fra PC (Writable from PC) er valgt i Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) for Avanserte innstillinger (Advanced settings) under Enhetsinnstillinger (Device settings), kan du ikke skrive ut bildedata på minnekortet eller lagre skannede data i minnet ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Sett Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) til Ikke skrivbar fra PC (Not writable from PC). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 3. Velg bildene du vil skrive ut. (1) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappen bildet du vil skrive ut. Merk (Venstre) eller (Høyre) for å vise vises kanskje på LCD-skjermen mens bildene leses. Hvis du bruker Easy-Scroll Wheel eller knappen (Høyre) for å vise bildet mens vises på LCD(Venstre) eller Skrive ut bilder som er lagret på et minnekort skjermen, er det ikke sikkert ønsket bilde vil bli vist. Strona 14 z 818 (2) Trykk på knappen [ +] eller [-] for å angi antall eksemplarer. (3) Gjenta fremgangsmåten (1) til (2) for å angi antall kopier for hvert bilde. Merk Andre alternativer Hvis du vil endre visningen for bilder, ser du Endre visningen. Hvis du vil beskjære en del av et bilde (Beskjæring (Trimming)), kan du se Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato. Hvis du vil søke etter bilder etter en viss dato, (Søk (Search)), kan du se Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato. (4) Trykk på OKknappen. Skjermbildet for bekreftelse av utskriftsinnstillinger vises. 4. Start utskrift. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet og andre innstillinger. Her bekrefter vi at 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) er valgt som Sidestørrelse (Page size), og at fotopapiret som er lagt i, er valgt sommedietype (Media type). Du kan endre innstillingene ved å bruke Easy-Scroll Wheel eller knappene velge alternativet du vil endre, og deretter trykke på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å Se Angi innstillinger og Innstillinger. Merk Når Vanlig papir (Plain paper) er valgt som Mediatype (Media type), og A4 eller 8.5"x11" (LTR) er angitt som Sidestørrelse (Page size), vises Kassett (Cassette) som Papirkilde (Paper source). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i riktig papirkilde. (2) Bekreft totalt antall ark som skal brukes for å skrive ut de valgte bildene. (3) Trykk på den høyre funksjon-knappen, (B) for å velge Kontroller foto (Check photo) og angi de valgte bildene og antall eksemplarer for hvert bilde. Trykk på OK-knappen for å gå tilbake til skjermbildet for utskriftsbekreftelse. (4) Trykk på Farge -knappen (Color). Maskinen starter å skrive ut bilder. Merk Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt ved å trykke på den venstre funksjonknappen (A) for å velge Avansert (Advanced). Maskinen vil som standard korrigere fotografier automatisk. Se Bruke forskjellige funksjoner. Skrive ut bilder som er lagret på et minnekort Trykk på Stoppg (Change display) vises nederst på skjermen. Du kan også velge Lysbildevisning (Slide show). Miniatyrbildevisning (Thumbnail display) Fullskjermsvisning (Fullscreen display) Forstørret visning (Enlarged display) Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato Du kan angi funksjon ved å trykke på den høyre funksjon-knappen mens Rediger (Edit) vises nederst på skjermen. Bruke forskjellige funksjoner Strona 18 z 818 Stor (16:9) (Wide (16:9)) Standard (4:3) Beskjæring Søk (Search) Korrigere bilder Du kan korrigere bilder ved å trykke på den venstre funksjon-knappen mens Avansert (Advanced) vises nederst på skjermen. Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt, for eksempel ved å justere lysstyrke, kontrast og fargetone eller legge effekter til bilder. Auto bildefiks PÅ (Auto photo fix ON) (Standard) Øverst på siden Sette inn minnekortet Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra et minnekort > Sette inn minnekortet Strona 19 z 818 Feilsøking Sette inn minnekortet Før du setter inn minnekortet Følgende typer minnekort og bildedata er kompatible med maskinen. Viktig Hvis du har tatt og lagret bilder på en type minnekort som ikke er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, kan det hende at bildedataene ikke leses på denne maskinen eller at de er skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke minnekort som er garantert å virke sammen med det digitale kameraet, slår du opp i brukerveiledningen som fulgte med det digitale kameraet. Formater minnekortet med et digitalt kamera som er i samsvar med DCF (Design rule for Camera File system) ver.

4 1.0/2.0-standarden. Hvis minnekortet er formatert på en datamaskin, kan det kanskje ikke brukes på maskinen. Minnekort som ikke krever en kortadapter SDminnekort (Secure Digital) SDHC-minnekort MultiMedia-kort (ver. 4.1) MultiMedia-kort Plus (ver. 4.1) CF-kort (Compact Flash) Støtter Type I/II (3,3 V) Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Minnekort som krever en kortadapter Viktig Pass på at du fester spesialkortadapterne til følgende minnekort før du setter dem inn i kortsporet. Hvis ett av følgende minnekort settes inn uten kortadapter, kan det hende at du ikke kan ta ut minnekortet. I dette tilfellet kan du se i "Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. minisd-kort *1 minisdhc-kort *1 microsd-kort *1 microsdhc-kort *1 xd-picture-kort *2 xd- Picture-kort Type M *2 xd-picture-kort Type H *2 RS-MMC (ver. 4.1) *3 Memory Stick Micro *4 Sette inn minnekortet *1 Bruk spesialadapteren for SD Card. *2 Krever kjøp av en separat Compact Flash-kortadapter for xd-picture Card. *3 Bruk spesialkortadapteren. *4 Bruk spesialadapteren for Memory Stick Micro Duo Size. Strona 20 z 818 Bildedata som kan skrives ut Denne maskinen støtter bilder som er opprettet med et DCF-system (Design rule for Camera File system) versjon 1.0/2.0 som standard (kompatible med Exif versjon. 2.2/2.21 inkludert TIFF og liknende). Andre bilde- eller filmtyper, for eksempel RAW-bilder, kan ikke skrives ut. Sette inn minnekortet Advarsel Når et minnekort settes inn i kortsporet, lyser lampen Tilgang (Access). Når lampen Tilgang (Access) blinker, får maskinen tilgang til minnekortet. Da må du ikke røre området rundt kortsporet. Merk Når Skrivbart fra PC (Writable from PC) er valgt i Lese-/skriveattributt (Read/write attribute) for Avanserte innstillinger (Advanced settings) under Enhetsinnstillinger (Device settings) i menyen Innstillinger(Device settings), kan du ikke skrive ut bildedata på minekortet eller lagre skannede data i minnet ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Når du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for en datamaskin, tar du ut minnekortet og passer på å sette Lese-/skriveattributt (Read/write attributte) i Ikke skrivbart fra PC (Not writable from PC). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når du bruker en datamaskin til å redigere eller forbedre bilder som er lagret på et minnekort, må du skrive dem ut fra datamaskinen. Hvis du bruker betjeningspanelet, kan det hende at bildene ikke skrives ut som de skal. 1. Klargjør minnekortet. Koble til en spesialkortadapter hvis det er nødvendig for å bruke minnekortet. Se Minnekort som krever en kortadapter. 2. Slå på strømmen, og åpne kortspordekselet. 3. Sett inn bare ett minnekort i kortsporet. Innsettingsstedet for minnekortet varierer i henhold til minnekorttypen. Sett minnekortet rett inn MED SIDEN MED ETIKETTEN VENDT MOT VENSTRE i kortsporet, i innsettingsstedet som vises i illustrasjonen nedenfor. Når minnekortet er satt inn riktig, vil Tilgang-lampen (A) lyse. Pass på at du fester kortadapteren til minnekort med merket kortsporet. (stjerne) nedenfor, og sett den deretter inn i : For Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo eller Memory Stick Micro Sette inn minnekortet Strona 21 z 818 For minnekort av type SD Secure Digital, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard (ver. 4.1), MultiMediaCard Plus (ver.4.1) eller RSMMC (ver.4.1) : For Compact Flash (CF), Microdrive, xd-picture-kort kort Type H :, xd-picture-kort Type M eller xd-picture- Advarsel En del av minnekortet skal stikke litt ut fra kortsporet, ikke tving det lengre inn i sporet. Da kan maskinen eller minnekortet bli skadet. Pass på at du holder minnekortet i riktig retning før du skyver det inn i kortsporet. Hvis du tvinger minnekortet inn i kortsporet i feil retning, kan minnekortet eller maskinen bli skadet. Viktig Ikke sett inn flere enn ett minnekort om gangen. 4. Lukk kortspordekselet. Ta ut minnekortet Viktig Hvis du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for datamaskinen, må du utføre en "sikker fjerning"-operasjon på datamaskinen før minnekortet tas ut av maskinen. - I Windows høyreklikker du på ikonet som kan fjernes, og klikker på Løs ut (Eject). Hvis Løs ut (Eject) ikke vises på skjermen, kontrollerer du at Tilgang-lampen lyser, og deretter tar du ut minnekortet. - I Macintosh drar du (Mount drive) til papirkurven Åpne kortspordekselet. Kontroller at Tilgang -lampen lyser, og ta deretter ut minnekortet. Ta tak i delen av minnekortet som stikker ut, og å ta den rett ut av maskinen. Advarsel Ikke ta ut minnekortet mens Tilgang -lampen blinker. Tilgang-lampen blinker mens maskinen leser eller skriver data fra/til minnekortet. Hvis du tar ut minnekortet eller slår av maskinen mens Sette inn minnekortet Tilganglampen blinker, kan dataene som er lagret på minnekortet, bli skadet. Strona 22 z Lukk kortspordekselet. Øverst på siden Kopiering Videregående veiledning Innhold > Kopiere Strona 23 z 818 Feilsøking Kopiering Du kan kopiere med forskjellige metoder som for eksempel forstørring/forminsking eller to originalsider på ett enkelt papirark. Lage kopier Angi elementer Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Øverst på siden Lage kopier Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Lage kopier Strona 24 z 818 Feilsøking Lage kopier Denne delen inneholder informasjon om den grunnleggende betjeningen ved å bruke innstillingene for kopiering av et dokument med vanlig papir i A4-størrelse som et eksempel. Du finner mer informasjon om betjeningen i merknadene og beskrivelsen av fremgangsmåten på referansesiden. Du må klargjøre følgende: Originaler som skal kopieres. Se Originaler som du kan legge i. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør for kopiering. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. Lage kopier (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn vanlig papir i størrelsen A4 i kassetten. Strona 25 z 818 Merk Legg vanlig papir i størrelse A4, B5, A5 eller Letter i kassetten. Legg andre papirstørrelser eller -typer i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Kontroller at Kopier (Copy) OK-knappen. Se Velge menyer i skjermbildet HJEM. er valgt i skjermbildet HJEM (HOME) og trykk på (5) Legg i en original på glassplaten.

5 Legg originalen med siden som skal kopieres, VENDT NED, og juster den etter justeringsmerket som vist nedenfor. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. 2. Start kopieringen. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, forstørring og andre innstillinger. Her bekrefter vi at 100 % (100%) er valgt som Forstørrelse (Magnification), A4er valgt som Sidestørrelse (Page size) og Vanlig papir (Plain paper) er valgt som Medietype (Media type). Du kan endre innstillingene ved å bruke Easy-Scroll Wheel eller knappene alternativet du vil endre, og deretter trykke på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å velge Se Angi innstillinger og Innstillinger. Merk Når Vanlig papir (Plain paper) er valgt som Medietype (Media type),og A4, B5, A5 eller 8.5"x11" (LTR) er angitt som Sidestørrelse (Page size), vises Kassett (Cassette) som Lage kopier Papirkilde (Paper source). Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i riktig papirkilde. Du kan se på forhåndsvisning av utskriftsresultatet hvis du trykker på høyre funksjonknapp (B) for å velge Forhåndsvisning (Preview). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du kan velge forskjellige kopieringsfunksjoner, som Tosidig kopi (Two-sided copy), Kant til kant-kopi (Borderless copy), 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) og Slett ramme (Frame erase) hvis du trykker på venstre funksjons-knapp (A) for å velge Spesialkopi (Special copy). Se Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner. Strona 26 z 818 (2) Trykk på knappen [ +] eller [-] for å angi antall eksemplarer. (3) Trykk på Farge -knappen for fargekopiering eller Svart-knappen for svart/hvittkopiering. Kopieringen starter. Fjern originalen fra glassplaten når kopieringen er fullført. Viktig Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på Stopp-knappen. Gjenta fremgangsmåten for (5) i trinn 1 og påfølgende for å kopiere en original til. Du kan gå ut av Kopier-menyen (Copy) og velge en annen meny hvis du trykker på HJEMknappen. Angi elementer (1) Forstørring (Magnification) Velg metode for forminsking eller forstørring. Du kan angi skala for kopiering ved å velge tall eller sidestørrelse: A4 til 8.5"x11", A4 til B5 og så videre. Hvis du ikke vil forstørre/forminske sidestørrelsen, velger du 100 % (100%). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (2) Intensitet (Intensity) Angi intensitet hvis du vil lage en kopi som er mørkere eller lysere enn originalen. Du kan også angi at intensiteten skal justeres automatisk etter originalen. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Sidestørrelse (Page size) Velg sidestørrelse for papiret som skal skrives ut: A4, LTR(8,5"x11") (8.5"x11" (LTR)) osv. (4) Medietype (Media type) Velg medietype for papiret som skal skrives ut: Vanlig papir (Plain paper), Plus Glossy II eller liknende. Merk Hvis du ikke velger riktig sidestørrelse og medietype, kan det hende maskinen henter papiret fra feil papirkilde eller skriver ut med feil utskriftskvalitet. Se Papirkilde til å legge i papir. (5) Utskriftskvalitet (Print quality) Juster utskriftskvaliteten etter kvaliteten på originalen som skal kopieres: Høy(kval.-prioritet) (High(qualitypriority)) Standard og så videre. Hvilke innstillinger for utskriftskvalitet som er tilgjengelig, avhenger av papiret som er valgt som Medietype (Media type). (6) Papirkilde (Paper source) Papirkilde for valgt sidestørrelse og medietype vises på skjermen. Når vanlig papir i størrelse A4, B5, A5 eller Letter er valgt, vises Kassett (Cassette). Lage kopier Når andre størrelser eller papirtyper er valgt, vises Bakskuff (Rear tray). Kontroller at papir av valgt type er lagt i papirkilden som vises på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om papirkildeinnstillingen, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Strona 27 z 818 Merk Innstillingene for sidestørrelse, medietype og utskriftskvalitet, automatisk intensitet og så videre beholdes, og de kommer frem neste gang Kopier-menyen (Copy) blir valgt, selv om maskinen slås av og på. Avhengig av hvilke funksjoner som er valgt, kan det hende at enkelte kombinasjoner av elementer ikke kan angis. Hvis du velger Rask(hast.-prioritet) (Fast (speed-priority)) og medietypen Vanlig papir (Plain paper), og kvaliteten ikke er så god som forventet, velger du Standard (Standard) eller Høy(kval.-prioritet) (High(quality-priority)) og prøver å kopiere på nytt. Når du lager kopier i svart/hvitt ved å trykke på Svartknappen (Black), velger du Høy(kval.prioritet) (High(quality-priority)) som utskriftskvalitet for å gjengi gråtoner (gråtonekopi). Gråtoner gjengir farger i ulike gråtoner i stedet for i svart eller hvitt. Øverst på siden Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Strona 28 z 818 Feilsøking Bruke forskjellige kopieringsfunksjoner Du kan lage en kopi ved hjelp av forskjellige funksjoner hvis du trykker på venstre funksjon-knapp for å velge Spesialkopi (Special copy) nederst på Kopier-skjermbildet (Copy). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Tosidig kopi (Two-sided copy) Kant til kant-kopi (Borderless copy) 2 på 1-kopi (2-on-1 copy) 4-på-1-kopi (4-on-1 copy) Gjenta bilde (Image repeat) Slett ramme (Frame erase) Beskjæring Maskering (Masking) Øverst på siden Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier Strona 29 z 818 Feilsøking Skrive ut fotografier fra utskrevne fotografier Du kan skrive ut utskrevne fotografier på nytt i forskjellige utforminger. Skrive ut fra utskrevet bilde Bruke forskjellige funksjoner Skrive ut fotografier i forskjellige utforminger Korrigere bilder Øverst på siden Skrive ut fra utskrevne fotografier Videregående veiledning Innhold > Fotoutskrift fra utskrevet bilde > Skrive ut fra utskrevet bilde Strona 30 z 818 Feilsøking Skrive ut fra utskrevet bilde Utskrift fra utskrevet bilde.

6 Denne delen beskriver den grunnleggende betjeningen og bruker innstillingene for å skrive ut utskrevne fotografier kant til kant på papir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6" som eksempel. Merk Du kan ikke lagre skannede bilder med denne funksjonen. Bruk datamaskinen for å skanne bilder og lagre dem. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du må klargjøre følgende: Papirbilder. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Forberedelser til utskrift av utskrevet bilde. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 10 x 15 / 4" x 6" cm i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Velg Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) og trykk på OK-knappen. i HJEM-skjermbildet (HOME) Når skjermbildet for plassering av bilde vises, trykker du på OKknappen igjen. 2. Skann bilder ved å legge dem på glassplaten. (1) Åpne dokumentdekselet. (2) Legg fotografiet med siden som du vil skanne, VENDT NED på glassplaten. Skrive ut fra utskrevne fotografier Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. Strona 31 z 818 (A) Plassere fire fotografier på glassplaten (B) Plassere to fotografier på glassplaten Merk Plasser fotografi(ene) minst 0,4 tommer / 10 mm fra og parallelt med kantene på glassplaten. Når du legger på to eller flere fotografier samtidig, plasserer du dem minst 0,4 tommer / 10 mm fra hverandre. Hvis fotografiene plasseres nærmere hverandre, kan de bli skannet som ett bilde. Funksjonen Oppretting (Skew Correction) kompenserer automatisk for bilder som er plassert på skrått med en vinkel på opptil omtrent 10 grader. Skjeve bilder med en langside på 7,1 tommer / 180 mm eller mer kan ikke korrigeres. Hvis vises på forhåndsvisningsskjermen, kontrollerer du følgende og justerer bildene før du skanner dem på nytt. - Ligger bildene for skjevt? - Ligger bildene for nær kanten på glassplaten? Fotografier som er mindre enn omtrent 1 kvadrattomme / 25 mm2, kan ikke skannes riktig. Bildetypene som er oppført nedenfor, kan kanskje ikke skannes riktig. - Fotografier som ikke er rektangulære, eller som har en uregelmessig form (for eksempel bilder som er klippet ut). - Fotografier som er helt hvite. - Fotografier som har hvite kanter. Kantene på fotografier med kanter kan kanskje ikke skannes riktig. Beskjær fotografiene om nødvendig. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Lukk dokumentdekselet forsiktig og trykk på OK. Maskinen begynner å skanne. Viktig Fotografiene skannes på nytt før utskriften starter. Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne fotografiene som er lagt i, før utskriften er fullført. 3. Angi antall eksemplarer. (1) Kontroller at Utskr. flere bilder (Select and print) knappen. Merk er valgt, og trykk på OK- I tillegg til Utskr. flere bilder. (Select and print) finnes det flere nyttige utskriftsfunksjoner. Se Bruke forskjellige funksjoner. (2) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappen fotografiet du vil skrive ut. (Venstre) eller (Høyre) for å vise (3) Trykk på knappen [ +] eller [-] for å angi antall eksemplarer. Skrive ut fra utskrevne fotografier Strona 32 z 818 Merk Hvis vises ved siden av fotografiet på skjermen, kan det hende det ikke er skannet skikkelig. Trykk på Tilbake-knappen (Back) og venstre funksjon-knapp for å velge Skann på nytt (Rescan). Bekreft meldingen og gjenta fremgangsmåten for trinn 2 og påfølgende for å skanne fotografiet på nytt. Andre alternativer Hvis du vil endre fotovisningen, kan du se Endre visningen. (Du kan også velge Fullskjermsvisning (Full-screen display) og Forstørret visning (Enlarged display) i tillegg til Normalvisning (Normal screen display).) Hvis du vil beskjære en del av et bilde (Beskjæring (Trimming)), kan du se Beskjære en del av et bilde / Søke etter fotografier etter angitt dato. (4) Gjenta fremgangsmåten (2) til (3) for å angi antall kopier for hvert bilde. (5) Trykk på OK-knappen. 4. Start utskrift. (1) Kontroller sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet og andre innstillinger. Her bekrefter vi at 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) er valgt som Sidestørrelse (Page size), og at fotopapiret som er lagt i, er valgt sommedietype (Media type). Merk Du kan endre innstillinger ved å velge et element og trykke på OK-knappen. Se Angi elementer. Innstillingene for sidestørrelse, medietype, utskriftskvalitet, kant til kant-utskrift, bildekorrigering og så videre beholdes, og de kommer frem neste gang menyen Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) velges, selv om maskinen slås av og på. (2) Bekreft totalt antall ark som skal brukes for å skrive ut de valgte bildene. Merk Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt ved å trykke på den venstre funksjonknappen for å velge Avansert (Advanced). Se Bruke forskjellige funksjoner. (3) Trykk på Farge -knappen (Color) for å skrive ut i farger eller knappen Svart (Black) for å skrive ut i svart-hvitt. Maskinen starter utskriften. Fjern fotografiene fra glassplaten når utskriften er fullført. Merk Trykk på Stopp-knappen (Stop) for å avbryte utskrift. Du kan avslutte menyen Enkelt bildeopptrykk (Easy photo reprint) og velge en annen meny hvis du trykker på knappen HJEM etter at utskriften er ferdig. Bekreft meldingen og velg Ja (Yes) for å slette de skannede bildedataene. Skrive ut fra utskrevne fotografier Strona 33 z 818 Øverst på siden Bruke forskjellige funksjoner Videregående veiledning Innhold > Fotoutskrift fra utskrevet bilde > Bruke forskjellige funksjoner Strona 34 z 818 Feilsøking Bruke forskjellige funksjoner Denne delen beskriver noen nyttige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX-menyen. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Skrive ut fotografier med forskjellige utforminger Du kan velge en utforming og skrive ut fotografier også på andre måter enn med Utskr. flere bilder (Select and print). Merkeutskrift (Sticker print) Skriv ut alle bilder (Print all photos) Korrigere bilder Du kan korrigere bilder ved å trykke på den venstre funksjon-knappen mens Avansert (Advanced) vises nederst på skjermen. Du kan korrigere bilder automatisk eller manuelt, for eksempel ved å justere lysstyrke, kontrast og fargetone, eller du kan benytte falmegjeonoppretting.

7 Lysstyrke (Brightness) Kontrast (Contrast) Øverst på siden Skanning Videregående veiledning Innhold > Skanning Strona 35 z 818 Feilsøking Skanning Du kan sende skannede data til datamaskinen, redigere eller behandle dem med den medfølgende programvaren og deretter lagre dataene. Du kan også lagre skannede data på en USB-flashstasjon eller et minnekort som er satt inn i maskinen. Lagre skannede data Lagre skannede data på en USB-flashstasjon Sette inn USB-flashstasjonen Fjerne USB-flashstasjonen Øverst på siden Lagre skannede data Videregående veiledning Innhold > Skanning > Lagre skannede data Strona 36 z 818 Feilsøking Lagre skannede data Du kan lagre skannede dokumenter eller bilder på en USB-flashstasjon, et minnekort eller en datamaskin ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Du kan også skanne originaler ved hjelp av datamaskinen. Denne delen beskriver hvordan du skanner dokumenter og lagrer dem i PDF-format på USBflashstasjonen. Du finner mer informasjon om andre typer bruk i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du finner detaljert informasjon om hvordan du korrigerer skannede bilder eller skriver dem ut med forskjellige innstillinger. Viktig Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer dataene på minnekortet eller USB-flashstasjonen regelmessig og lagrer dem på andre lagringsmedier for å hindre at du mister data ved uhell. Legg merke til at Canon ikke er ansvarlig for skade på eller tap av data, uansett årsak, også innenfor garantiperioden for maskinen. Lagre skannede data på en USB-flashstasjon 1. Gjør klar en USB-flashstasjon til bruk. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Sett inn en USB-flashstasjon i direkteutskriftsporten. Se Sette inn USB-flashstasjonen. 2. Velg skanneoperasjonen. (1) Velg Skann (Scan) i HJEM-skjermbildet (HOME) og trykk på OK-knappen. (Høyre) til å velge (Venstre) eller (2) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene USB-flashstasjon (USB flash drive), og trykk på OK-knappen. Skjermbildet for valg av handling vises. (3) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene Lagre til USB-flash (Save to USB flash) Skjermbildet for skanneinnstillinger vises. (Venstre) eller (Høyre) til å velge og trykk på OK-knappen. 3. Angi skanneinnstillingene. (1) Kontroller dokumenttypen, skannestørrelse, skanneoppløsning og andre innstillinger. Her bekrefter vi at Dokument (Document) er valgt som Dokumenttype (Document type), A4 er valgt som Skannestørrelse (Scan size) og PDF-format (PDF format) er valgt som Dataformat (Data format). Du kan endre innstillingene ved å bruke Easy-Scroll Wheel eller knappene alternativet du vil endre, og deretter trykke på OK-knappen. (Opp) eller (Ned) til å velge Merk Lagre skannede data Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger og Avansert bruk av funksjon-knappen, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når PDF (PDF) er valgt, kan opptil 100 sider lagres på én fil. Strona 37 z 818 (2) Velg Neste (Next) og trykk på OK-knappen. 4. Start skanningen. (1) Bekreft meldingen, trykk på OK-knappen og legg en original på glassplaten. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. Merk Størrelsen på originaler som kan skannes, er A4, 8.5"x11" (LTR), 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) og 13x18cm 5"x7"(5"x7" 13x18cm). (2) Trykk på Farge -knappen (Color) for fargeskanning eller Svart-knappen (Black) for svart/hvitt-skanning. Maskinen begynner å skanne. (3) Kontroller forhåndsvisningen av de skannede dataene på skjermen. Merk Forhåndsskjermbildet vil ikke vises hvis Forhåndsvisning AV (Preview OFF) er valgt under Videregående (Advanced) i fremgangsmåten for (1) i trinn 3. Hvis du vil skanne originalen på nytt, trykker du på venstre funksjon-knapp for å velge Skann på nytt (Rescan). Bekreft meldingen som vises, og skann originalen på nytt. Hvis du vil rotere de skannede dataene 90 grader med klokken, trykker du på høyre funksjon-knapp for å velge Roter (Rotate). (4) Trykk på OK-knappen for å lagre de skannede dataene. Meldingen "Avslutt skanning?" (End scanning?) vises når skanningen er fullført. (5) Velg Avslutt (End) og trykk på OK-knappen. Fjern originalen fra glassplaten når skanningen er fullført. Merk Hvis du vil skanne et dokument på flere sider til en fil, velger du Fortsett (Continue) og trykker på OK-knappen. Legg deretter den neste siden på glassplaten og gjenta fremgangsmåten fra (2) i trinn 4. Gjenta den samme fremgangsmåten til du har skannet alle sidene. Viktig Ikke ta ut USB-flashstasjonen eller slå av strømmen mens maskinen er i drift. Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før skanningen er fullført. De skannede dataene vil bli lagret i mappen "CANON_SC" på USB-flashstasjonen. Du kan ikke skrive ut de lagrede dataene ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Merk Når du skal ta ut USB-flashstasjonen når skanningen er fullført, ser du Fjerne USBflashstasjonen. Du kan avslutte menyen Skann (Scan) og velge en annen meny hvis du trykker på knappen HJEM etter at skanningen er ferdig. Lagre skannede data Strona 38 z 818 Slette skannede data 1. Gjør klar en USB-flashstasjon til bruk. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Sett inn en USB-flashstasjon i direkteutskriftsporten. Se Sette inn USBflashstasjonen. 2. Slett skannede data (1) Velg Skann (Scan) i HJEM-skjermbildet (HOME), og trykk på OK-knappen. (Høyre) til å velge (Venstre) eller (2) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene USB-flashstasjon (USB flash drive), og trykk på OK-knappen. Skjermbildet for valg av handling vises. (3) Bruk Easy- Scroll Wheel eller knappene Slett skannede data (Delete scanned data) Skjermbildet for dataliste vises. (Venstre) eller (Høyre) til å velge og trykk på OK-knappen. (4) Bruk Easy-Scroll Wheel eller knappene (Opp) eller bildedataene du vil slette, og trykk på OKknappen. Merk (Ned) til å velge Velg bildedataene og trykk på den venstre funksjon-knappen for å vise de valgte dataene på skjermen. Trykk på den høyre funksjon -knappen for å skifte datalisten mellom PDF-dataene og JPEG -data. Du kan bare slette bildedataene som er blitt skannet og lagret med maskinen. (5) Når meldingen "Slett?" (Delete?) vises, velger du Ja (Yes) og trykker på OKknappen.

8 (6) Når meldingen "Er du sikker på at du vil slette?" (Are you sure you want to delete?) vises, velger du Ja (Yes) og trykker på OK-knappen. De valgte bildedataene slettes fra USB-flashstasjonen. Sette inn USB-flashstasjonen Viktig Før du setter inn USB-flash-enheten Hvis du ikke kan sette inn USBflashstasjonen i direkteutskriftsporten på maskinen, kan det hende at du må bruke en kabel til USB-flashstasjonen. Den fås kjøpt i elektrobutikker. Det er ikke sikkert at alle USB-flashstasjoner virker som de skal på maskinen. Det kan hende at du ikke kan bruke USB-flashstasjoner med sikkerhetsfunksjoner. 1. Sett inn USB-flashstasjonen i direkteutskriftsporten. Kontroller at du holder USB-flashstasjonen riktig vei før du setter den rett inn i direkteutskriftsporten. Lagre skannede data Strona 39 z 818 Fjerne USB-flashstasjonen 1. Kontroller at maskinen ikke leser eller skriver data til/fra USBflashstasjonen. Se på LCD-skjermen om lese- eller skriveoperasjonen er fullført. Viktig Ikke ta ut USB-flashstasjonen eller slå av strømmen mens maskinen er i drift. Merk Hvis du bruker en USB-flashstasjon med tilgangslampe, må du se i håndboken som ble levert med USB-flashstasjonen for å se om lese- eller skriveoperasjonene er fullført på USBflashstasjonen. 2. Fjerne USB-flashstasjonen. Ta tak i USB-flashstasjonen og å ta den rett ut av maskinen. Øverst på siden Skrive ut fra datamaskinen Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen Strona 40 z 818 Feilsøking Skrive ut fra datamaskinen Denne delen beskriver hvordan du skriver ut dokumenter eller bilder med en datamaskin. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX som følger med maskinen. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) For Mac OS X v.10.5.x For Mac OS X v x eller Mac OS X v Øverst på siden Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Strona 41 z 818 Feilsøking Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med maskinen. Denne delen beskriver fremgangsmåten og bruker utskriftsinnstillingen for å skrive ut bilder kant til kant på fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6" som eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Windows. Betjeningen er den samme for utskrift i Macintosh. Installer Easy-PhotoPrint EX fra installerings-cd- ROM-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX (EasyPhotoPrint EX) i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at maskinen er slått på. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 10 x 15 / 4" x 6" cm i bakskuffen. Merk Legg vanlig papir i A4- eller Letter-format i kassetten, og andre størrelser eller typer papir (f.eks. fotopapir) i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Start Easy-PhotoPrint EX, og velg Fotoutskrift (Photo Print). Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Strona 42 z 818 (1) Start Easy-PhotoPrint EX. Dobbeltklikk på (Easy-PhotoPrint EX) på skrivebordet. Klikk her: Easy-PhotoPrint EX Velg menyen Start (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities og Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX), og dobbeltklikk deretter på Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Merk Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, dobbeltklikker du på (Solution Menu) på skrivebordet og klikker på (Skriv ut bilder, album osv.). Se Starte Solution Menu. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra menyen Start (Start), velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) og deretter Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, klikker du på Dock og klikker på (Skriv ut bilder eller album osv.). Se Starte Solution Menu. (Solution Menu) i (2) Klikk på Fotoutskrift (Photo Print). Merk Du kan velge Album (Album), Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) osv. i tillegg til Fotoutskrift (Photo Print). Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. 3. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen som bildene er lagret i. (2) Klikk på bildet som du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig. Merk Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Hvis du vil avbryte valget, klikker du på bildet for å avbryte i visningsområdet for valgte bilder og klikker på (Slett importert bilde (Delete Imported Image)). Du kan også bruke (Pil ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Strona 43 z 818 (3) Klikk på Velg papir (Select Paper). 4. Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på maskinen er valgt i Skriver (Printer). (2) Kontroller at Velg automatisk (Automatically select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Merk Hvis du vil ha mer informasjon om papirmating, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Velg papirstørrelsen og -typen som skal skrives ut, i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her velger vi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og papirtypen som legges i, under Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger vanlig papir i A4- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, som for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet.

9 (4) Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). 5. Velg en layout, og start utskriften. (1) Velg layouten for bildet. Her velger vi Kant til kant (hele arket) (Borderless (full)). Forhåndsvisningen vises i den valgte layouten for å bekrefte ønsket utskriftsresultat. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Merk Du kan endre retningen for et bilde eller beskjære deler av et bilde (trimming) som du vil skrive ut. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Strona 44 z 818 (2) Klikk på Skriv ut (Print). Merk Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på Stopp-knappen på maskinen eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, kan du klikke på Canon XXX-skriver (Canon XXX Printer) (hvor " XXX" er navnet på din maskin) på oppgavelinjen. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut. Øverst på siden Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Videregående veiledning Feilsøking Strona 45 z 818 Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) > Bruke forskjellige funksjoner i EasyPhotoPrint EX Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Denne delen beskriver noen nyttige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Lage egne utskrifter Du kan opprette et album eller en kalender ved bruk av bildene dine. Album Kalender Klistremerker Layoututskrift Korrigere bilder Du kan bruke Korriger røde øyne (Red-Eye Correction), Skarpere ansikt (Face Sharpener), Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing), Lysstyrke (Brightness), Kontrast (Contrast) osv. for å justere, korrigere eller forbedre bilder automatisk eller manuelt. Lysstyrke (Brightness) Øverst på siden Skrive ut dokumenter (Windows) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut dokumenter (Windows) Strona 46 z 818 Feilsøking Skrive ut dokumenter (Windows) Merk Betjeningen kan variere avhengig av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. Skjermbildene i denne delen gjelder for utskrift i operativsystemet Windows Vista Ultimate Edition (heretter kalt "Windows Vista"). 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Betjeningspanel. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. Merk Legg vanlig papir i A4-, B5,-, A5,- eller Letter-format i kassetten, og andre størrelser eller typer papir, som for eksempel fotopapir i bakskuffen. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. (1) Velg Skriv ut (Print) på menyen Fil (File) eller kommandolinjen i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. (2) Kontroller at navnet på maskinen er valgt. Merk Hvis navnet på en annen skriver er valgt, klikker du og velger navnet på din maskin. (3) Klikk på Preferanser (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)). Skrive ut dokumenter (Windows) Strona 47 z Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. (1) Velg medietypen for papiret som skal skrives ut, under Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5,- A5- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, som for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller at det blir skrevet ut med feil utskriftskvalitet. (2) Kontroller at Velg automatisk (Automatically select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Merk Hvis du vil ha mer informasjon om papirmating, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Angi utskriftskvaliteten osv. i Utskriftskvalitet (Print Quality) og Farge/Intensitet (Color/Intensity) etter behov. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillinger, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (4) Klikk på OK. Merk Klikk på kategorien Utskriftsformat (Page Setup) for å bekrefte sidestørrelsen. Hvis innstillingen ikke stemmer med papirstørrelsen som er valgt for dokumentet i programmet, må du sette papirstørrelsen til samme størrelse eller bruke Skalert utskrift (Scaled Printing) eller Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om andre skriverdriverfunksjoner, klikker du på Hjelp (Help) eller Instruksjoner (Instructions) for å vise den elektroniske hjelpen eller manualen: Videregående veiledning. Knappen Instruksjoner (Instructions) vises på arkene Hoved (Main) og Vedlikehold (Maintenance) hvis de elektroniske manualene er installert på datamaskinen. Du kan forhåndsvise for å kontrollere utskriftsresultatet ved å merke av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) på arket Hoved (Main). Det kan hende at ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) (eller OK (OK)) for å starte utskriften. Skrive ut dokumenter (Windows) Strona 48 z 818 Merk Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på Stopp-knappen på maskinen eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, kan du klikke på Canon XXX-skriver (Canon XXX Printer) (hvor "XXX" er navnet på din maskin) på oppgavelinjen. Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Øverst på siden Skrive ut dokumenter (Macintosh) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut dokumenter (Macintosh) Strona 49 z 818 Feilsøking Skrive ut dokumenter (Macintosh) Merk Betjeningen kan variere avhengig av programvaren.

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 Deler...2 Kontrollpanel...3 Håndtere papir... 5 Velge papir...5 Legge i papir...5 Håndtere en CD/DVD... 7 Legge i en CD/DVD...7 Løse ut CD/DVD-skuffen...8 Justere

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 EPSON STYLUS DX-deler... 2 Kontrollpanel... 3 Legge i papir... 5 Velge papir... 5 Legge papiret i EPSON STYLUS DX... 5 Kopiere et fotografi eller et dokument...

Detaljer

Pressemelding. Canon lanserer nytt, avansert PIXMA multifunksjonsprodukt

Pressemelding. Canon lanserer nytt, avansert PIXMA multifunksjonsprodukt Canon lanserer nytt, avansert PIXMA multifunksjonsprodukt Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon styrker sin serie multifunksjonsprodukter

Detaljer

Bruke skriverfunksjonene

Bruke skriverfunksjonene Canon JX210P series Elektronisk manual Стор. 1 із 93 MC-3545-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken Hente den nyeste skriverdriveren Bruke skriverfunksjonene Angi antall kopier

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan 5600F Elektronisk manual Sayfa 1 / 308 sayfa MC-2520-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner:

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner: Europas mestselgende blekkskriver blir enda bedre Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon oppdaterer i dag serien PIXMA- fotoskrivere,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Grunnleggende driftshåndbok for bruk uten datamaskin

Grunnleggende driftshåndbok for bruk uten datamaskin Grunnleggende driftshåndbok for bruk uten datamaskin Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner...3 Funksjoner på kontrollpanel Kontrollpanel...4 Håndtere papir Velge papir...7 Legge i papir...8

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL DCP-J125 DCP-J315W Version 0 NOR Brukermanualer og informasjon om hvor du finnerdem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Sikkerhet og juridisk informasjon Hurtigstartguide

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan LiDE 700F Elektronisk manual Sayfa 1 / 315 sayfa MC-3720-V1.00 Bruke denne håndboken Skrive ut denne håndboken Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PREMIUM C309H http://no.yourpdfguides.com/dref/4167658

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PREMIUM C309H http://no.yourpdfguides.com/dref/4167658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART PREMIUM C309H. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

HP Photosmart Premium C309 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Hjelp for Windows HP Photosmart Premium C309 series Hjelp for Windows HP Photosmart Premium C309 series Innhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjelp...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...8

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Alt i ett-produkt Grunnleggende brukerveiledning Sikkerhetsforskrifter..............................3 Viktige sikkerhetsforskrifter........................... 3 Advarsler, forsiktighetsregler og merknader.............

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Canon PIXMA MP640 og PIXMA MP990 multifunksjonsprodukter med Canons intelligente utskriftsteknologi for det beste innen ytelse og brukervennlighet PIXMA MP990 PIXMA MP640 Oslo, 19. august

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan LiDE 100 Elektronisk manual Sayfa 1 / 276 sayfa MC-2483-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Hvor finner jeg informasjon

Hvor finner jeg informasjon Hvor finner jeg informasjon Montering Denne veiledningen hjelper deg med hvordan du monterer og begynner å bruke skriveren. Den inneholder opplysninger om hvordan du monterer skriveren og installerer skriverprogramvaren.

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007:

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007: Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500 Høyoppløste bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 22. februar 2007: Canon gjør nå kreative bildeutskrifter tilgjengelig for et bredere publikum,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Pressemelding. Nye PIXMA multifunksjonsprodukter for hjemmekontorbrukere med fotointeresse

Pressemelding. Nye PIXMA multifunksjonsprodukter for hjemmekontorbrukere med fotointeresse Nye PIXMA multifunksjonsprodukter for hjemmekontorbrukere med fotointeresse Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon styrker

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Merknader... 2 Innføring... 4 Legge i papir... 5 Få tilgang til bilder for utskrift... 7 Sette inn et minnekort... 7 Koble til en ekstern stasjon... 8 Utskrift fra

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer