Nummer Litt om Strilen: ë

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 15.000. Litt om Strilen: ë

Transkript

1 2014 Torsdag 19. desember 2013 Nr. 145 årgang 53 Kor endar me forresten opp om me ikkje bryr oss om andre? Søkjer rik onkel Etter budsjettmøtet på Fedje nyleg, ønskjer kommunen seg ein rik onkel. Side Frilligpris til Kallekleiv Randi Kallekleiv har fått Radøy kommune sin frivilligpris. Side 10 Side 2 Bruk refleks! Klar melding frå rallycrosstopp Andreas Bakkerud. Side 2-3 Korpsdirigent fekk pris Inger Marie Håheim Tynning fekk tysdag Gulatingsprisen laussal 20,- Gulen-tunnel vert høgare Undalstunnelen på Fv57 i Gulen skal gjerast høgare neste år. Side 10 Knarvik-tunnel ut av bompakken Tunnelen frå Knarvik til Isdal forsvinn ut av første del av Nordhordlandspakken. Også Tysdag 10. desember 2013 Nr. 141 årgang 53 talet på bommar skal vurderast, seier Pål Kårbø og Helge Hopen. Side 4 Det er klubba for ei langt rimelegare omsorgsløysing på Fedje enn planlagt, som me håpar vil visa seg å fungera. Leiaren, side 2 Kan få fleire timar i senga Eldre nord i Meland kan få fleire timar i senga og må venta lenger ved alarm, i følgje eit brev frå tilsette innan omsorg på Vikebø stasjon. Karate-Kids side 4 Mange store og små var med på karategradering i helga. side Heimetenesta fekk pris Fekk Radøy sin arbeidsmiljøpris for side 2 Dobbelt gull i US Open Tommy Urhaug gjorde reint bord i San Diego og kjem heim som nummer éin i verda. side 15 Verdsstjerne på Sandnes Virtousen Leif Ove Andsnes ein av verdas aller beste pianistar spelte sin ein aste nordiske konsert i haust i Sandnes laussal 20,- Ute av drift igjen Fensfjord-ferja var ute av drift i går måndag. side 3 kyrkje, i Masfjorden på laurdag. Publikum sat blanke i augo og kunne knapt tru sine eigne øyre. side Litt om Strilen: Strilen er lokalavis for Nordhordland og Gulen og dekkjer 8 kommunar mellom Bergen og Sognefjorden: Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen og Gulen. Me dekkjer eit spennande vekstområde og har Statoil Mongstad som hjørnesteinsbedrift. Me har eksistert sidan 1961 og heldt til i regionsenteret Knarvik. Nyleg kom meldinga om at olja frå Johan Sverdrup-feltet skal ilandførast på Mongstad. I tillegg skal Mongstad vera forsyningsbase for fleire plattformer enn i dag. Dette har ført til auka optimisme i næringslivet o g spennande framtidsutsikter :-) 14. desember Nr Årgang 53 Laussal 20,- Fakta om Strilen: Opplag Antall lesarar papir Antall lesarar nett Forventa annonseomsetning i 2014 : utgåver i veka: tysdag, torsdag og laurdag. Nummer Kyrkja går sin gang Jaktar nokon som kan fullføra Knarvik-kyrkja. Innbyggjar nummer i Lindås heiter Nicklas. Side 14 Side 4-5 Fotoflaum Fedje Sjukeheim fekk inn 250 foto. Side Foreldra på bana Vert etterlyste etter fersk undersøking om unge og alkohol. Side Side 2-3 Me satsar for tida tungt på annonsesalg på nett og kombinasjonen nett og papir. Me er nr 2. avis i vårt område, og er til dagleg i tøff konkurranse med Nordhordland avis. tysdag, torsdag og laurdag

2 Utdanningsmagasin for Nordhordland 2013 Samarbeidsprosjekt som har gitt oss god inntening, nøgde kundar og nøgde samarbeidspartnarar Utdanningsavisa Vidare Eit samarbeid med Nordhordland Handverk og Industrilag sin kompetansekorordinator og deira KOMPETANSEPROSJEKT. Prosjektet er eit initiativ frå NHIL, men er betalt 50 % av Hordaland Fylkeskommune og 50 % av kommunane i Nordhordland. Side 11 Side 20 Side 33 Side 6 Mange av hovudaktivitetane i prosjektet er knytt til faget «Utdanningsval» på ungdomstrinnet. Hovudhensikta er å gje elevane betre kunnskap om yrkesval, mellom anna gjennom hospitering i vidaregåande skule og målretta yrkespraksis i lokale bedrifter. Vedlegg til Strilen 14. november 2013 I samband med den Regionale Yrkes og utdanningsmessa for Nordhordland lagar me utdanningsavisa Vidare. Utdanningsmessa går over to dagar i november og vert besøkt av ca foreldre og elevar. Både lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjonar er representerte.

3 Slit med å velja? Her er starthjelp frå ekspertane Strilen har spurt tre ekspertar om utdanningsval og kompetansebehov om deira beste råd til deg som skal velja utdanningsveg vidare. Av Silje Sæterdal Bøyum Kva for utdanning bør eg velja om eg vil vera sikker på å få jobb fem år frå no? Nils Skavhellen: Det einaste heilt sikre er at ein treng folk i omsorgssektoren om fem år. For at ungdommen skal velje eit slikt yrke er det avgjerande viktig at kommunane får ressursar til å tilsetje lærlingar. Det hjelper lite å råda ungdommen til å ta ei slik utdanning, dersom ein ikkje får høve til å fullføre utdanninga, sjølv om samfunnet ropar etter fleire hender. Vivian Kårbø: Den utdanninga ein tek dannar ofte eit grunnlag, slik at ein har noko å bygge vidare på seinare. Ofte jobbar ein ikkje med akkurat det ein var utdanna til, men kanskje med noko beslekta med utdanninga ein tok. Ein kan til dømes vera utdanna lærar, men jobba med kurs og opplæring i ei bedrift. Are Turmo: Noko av det sikraste me kan seia, er at ein vil ha svært gode mulegheiter med ei ingeniør - utdanning. Fagarbeidarar vil det også verta stor etterspurnad etter, så me kan absolutt råda ungdom til å gå den vegen. Helse- og omsorgssektoren vil sjølvsagt også ha bruk for mange nye medarbeidarar framover. 4 Tenk kva DU vil utdanna deg til, ikkje kva venene dine vil utdanna seg til. Nils Skavhellen Kva viss eg vil ha jobb i Nordhordland? Nils Skavhellen: Nordhordland har mange store bedrifter innanfor offshore og mekanisk industri. Statoil er vel flaggskipet her. Dei siste åra har fleire og fleire søkt til utdanning innanfor dette feltet. Diverre kan ikkje alle få ei framtid innanfor denne sektoren, og dei som kjem ut frå ungdomsskulen dei neste åra bør prøva å innhenta informasjon frå bedriftene om korleis dei ser på utviklinga. Det er ikkje sikkert at det er like stor trong for til dømes industrimekanikarar om fem år som det er i dag. Dei største bedriftene tilset også folk frå «øvste hylle», og dermed kan det vera at det vil vere lurt for mange å sikra framtida si innanfor andre fag som det også vil vera trong for i framtida. Det som er sikkert er at i all framtid må folk bu i hus og at dei treng mat. Kanskje ei utdanning innanfor desse felta vil vera vel så attraktivt når ein kjem til det stadiet i livet at ein treng ein sikker og god arbeidsplass. S T R I L E N T O R S D A G 1 4. N O V E M B E R SKULE I NOREG OG TYSKLAND: Christian Brørvik frå Lindås tok elektrikarutdanninga si i Knarvik, på Askøy og i Tyskland. No er han lærling hjå Statoil Mongstad. (Foto: Silje S. Bøyum og privat) LINDÅS/MONGSTAD: Christian Brørvik reiste til Tyskland for å verta elektrikar, og fekk læreplass hjå Statoil på Mongstad. Av Ketil Tjore 16 Søknaden min skilte seg nok litt ut, sidan eg var i Tyskland og tok deler av studiet, seier Christian Brørvik frå Lindås. Sidan september har han vore elektrikarlærling hjå Statoil på Mongstad, der han i løpet av to og eit halvt år i lære skal sikra seg kunnskapen som gjev fagbrev. Eg har eit variert arbeid som lærling, koplar ulike komponentar og driv litt med feilsøking, seier Brørvik, som nett har runda atten år. Han var den einaste i elektrikarfaget som kom inn som lærling på Mongstad i denne omgang. Via Askøy S T R I L E N T O R S D A G 1 4. N O V E M B E R TETT PÅ NÆRINGSLIVET: Are Turmo er kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. (Foto: Caroline Roka/NHO) Vivian Kårbø: I Nordhordland er det mange spennande jobbar innan mange ulike fagområde både innan offentleg og privat sektor. Aktuelle yrkesfag kan vera tømrar, betongfaget, røyrleggjar, stillas, elektrofag, automasjon, bilmekanikar, CNC maskinering, sveising, industrirøyrleggjar, industrimekanikar, logistikk, helsefagarbeidar, barne og ungdomsarbeidar med fleire. Naturbruk er også eit spennande område i vår region. Innan høgskule og universitetsutdanningar har ein trong for sjukepleiarar, førskulelærarar, lærarar og ingeniørar for å nemne nokre fagområde. Dersom ein ynskjer å bu i Nordhordland, så er det stor bredde i mogelege fagområde, og mange spennande utdanningar. Are Turmo: Du må sjølvsagt ta omsyn til næringsstrukturen i regionen. Du bør også sjekka kva for muligheiter det er for å få lærlingkontrakt om du vel eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. Utdanning innan realfag og teknologi vil høgst sannsynleg gje ein sikker arbeidsplass. Are Turmo Framtida er Søstrene hans og mora hadde studert i utlandet, og dermed dukka spørsmålet opp om ikkje Christian skulle gjera det same. Mor mi spurte meg, om ikkje eg også ville ta eit år i utlandet. Men eg trudde ikkje det var noko slikt for elektrikarutdanninga. Men så fekk Brørvik vita at Askøy vidaregåande har eit samarbeid med ein skule i Erfurt i Thüringen, og søkte seg så over til Askøy frå Knarvik vidaregåande etter førsteåret. Først hadde me nokre månader på Askøy, mellom anna med intensivopplæring i tysk. Etterpå var me sju månader i Tyskland, før me avslutta med ein månad på Askøy til slutt, seier Brørvik. Eit slikt skuleår er absolutt noko eg kan rå andre til søka seg inn på. Måtte pugga I alt ni elevar reiste til Erfurt, tre frå automasjon og seks elektrikarelevar. Dei budde saman på internat, og gjekk tre og tre saman i klassar med resten tyske elevar. Tysken var ei utfordring, eg hadde ikkje hatt tysk tidlegare. Ein del av fagspråket måtte eg berre notera ned i løpet av undervisninga i Erfurt, og så pugga på det etter skuletid. Elektrointeressa har Brørvik hatt heilt sidan han var liten, og ein del ting har vorte skrudd opp for nærare undersøking. Men alt har fungert også etter at eg har skrudd på det. Vel eit fagområde som du har interesse for og evner innan. Vivian Kårbø Er det nokre «feller» eg bør styra unna? Nils Skavhellen: Dersom du først er så sikker som du kan bli på utdanningsveg, bør du søkja fleire enn éin skule på søknadsskjemaet. Om du ikkje kjem inn på første skuleval er det betre å få plass på ein annan skule med same program enn å måtte byte utdanningsprogram for å gå på ein bestemt skule. Mange har gått i den fella, og tatt utdanning i eit fag som ein ikkje er så interessert i, berre elektrisk KJENNER NORDHORDLAND: Vivian Kårbø er kompetansekoordinator i Nordhordland handverk- og industrilag (NHIL). (Foto: Silje Sæterdal Bøyum) for å få gå på same skule som venene sine. Som VG1-elev i Knarvik markerte Brørvik seg med å vinna Nordhordlandsmeisterskapen i elektrofag. Kanskje ingeniør? Vivian Kårbø: Å velja trendy kan ofte verta feil. Are Turmo: Det er farleg viss valet vert for mykje styrt av kva vener har valt eller andre «utanomfaglege» omsyn. Generelt kan me også seia at det vert utdanna litt for mange samfunnsvitarar i Noreg i dag. Mange av dei har problem med å få ein fagleg relevant jobb. Det gjeld også fleire som har studert humanistiske fag. Når fagbrevet er i boks om nokre år kan det vera at han går tilbake til skulebenken, for å verta ingeniør. Kanskje kan Brørvik kombinera utdanninga med litt jobbing. Eg har tenkt ein del på det å gå vidare på ingeniørstudiet. Med fagbrevet som grunnlag får eg den fordelen at eg ikkje berre kan faget på papiret, men også har det i hendene. Og at det er bruk for elektrikarar framover, det er han sikker på. Framtida er elektrisk, seier Christian Brørvik. Kva anna bør ein tenkja på når ein skal velja seg utdanning? Nils Skavhellen: Tenk kva DU vil utdanne deg til, ikkje kva venene dine vil. Tenk på kva DU har lyst, interesse og anlegg for. Søk råd, gjerne direkte frå aktuelle bedrifter om kva fag dei trur det vil bli etterspurnad etter i framtida. Prøv å unngå fella med å søkja Studiespesialiserande fordi du ikkje veit kva yrke du vil ha i framtida. Sjølvsagt skal du søkja Studie - spesiali serande dersom du veit at du må ha denne utdanninga for å koma inn på høgare utdanning som universitet/høgskule, men ikkje søk dette om du alt no meiner at dette ikkje er vegen vidare. Val av utdanning som åring er ikkje enkelt, og skal heller ikkje vere det. Difor må du bruke tid på dette, ikkje berre tenkje gjennom valet dei siste vekene/timane før søknadsfristen til vidaregåande opplæring går ut. Dei beste jobbsjansane får du med høgare- eller yrkesretta utdanning, spår SSB. Av Silje Sæterdal Bøyum Arbeidsmarknaden vil ha bruk for meir og meir folk med utdanning frå høgskule- og universitetsnivå, samt frå yrkesfaglege studieretningar på vidaregåande skule i åra i åra fram mot Dette syner dei ferskaste framskrivingane frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Trong fleire innan helse Spesielt aukar behovet for arbeidstakarar med høgare utdanning innan helse, pleie og omsorg. Framskrivingar er alltid usikre fordi trendar både i utdanning og på jobbmarknaden endrar seg undervegs, men ein peikepinn på kva jobbar som vil venta der ute er godt å ha når du skal satsa år av livet ditt på utdanning. Færre jobbar til ufaglærte Framskrivingane viser at høgare utdanning vert stadig viktigare. Det vil verta færre jobbtilbod for folk med berre grunnskule eller grunnkurs frå vidaregåande skule. Har du ikkje høgare eller yrkesretta utdanning, vil du oppleva ein stadig trongare arbeidsmarknad i same periode, spår SSB. Etterspurnaden etter folk med allmenne fag eller økonomiske og administrative fag frå vidaregående skule som høgast fullførte utdanning vil også falla i perioden. Høgare utdanning viktigare SER SØKNADANE OG UNGDOMMEN: Nils Skavhellen er inntaksleiar i Hordaland. Han har sett søknadar frå tusenvis ungdom på utdanningsjakt og veit det som er å vita om å velja vidaregåande utdanning.(foto: Bjarte Brask Eriksen/Hordaland Fylkeskommune). Vivian Kårbø: Vel eit fagområde du har interesse for, og som du har evner innan. Arbeidsmarknaden fram mot 2030: Are Turmo: Det er svært viktig at ein skaffar seg innsikt i lokalt arbeidsliv før ein vel studieprogram i vidaregåande skule. Å velja utan kunnskap om alternativa er eit dårleg utgangspunkt. Viss ikkje ungdomsskulane har eit organisert opplegg for bedriftsbesøk, bør dette komma på plass så fort som mogleg av omsyn til elevane. Kva arbeidskraft er det Noreg verkeleg treng dei neste åra? Are Turmo: Kompetanseframskriving er ei vanskeleg øving, så svaret må verta generelt. Me vil trenga fleire som er innstilt på å etablera eiga verksemd, og utdanning innan realfag og teknologi vil høgst sannsynleg gje ein sikker arbeidsplass. Sørvisnæringane vil nok også veksa. Men går du vidare med økonomi- og administrasjonsutdanning på eit høgare nivå, ligg du betre an. Fram skriv ingane viser at det vert vekst i behov for dei fleste utdanningsretningane innan høgare utdanning. Behovet for folk med høgare utdanning innan økonomi- og administrasjon og høgskuleutdanning eller bachelor i helse-, pleie- og omsorgsyrke vil auka spesielt mykje. Lærarar og sjukepleiarar Etterspurnaden etter folk med vidaregåande fagutdanning veks raskare enn folk kjem seg gjennom utdanning. Dette kan føra til mangel på lærarar og sjukepleiarar. SSB spår at fleire må utdanna seg innan desse felta for å møta etterspurnaden fram mot Mangelen på ingeniører og andre med realfagsbakgrunn kan vera i ferd med å verta redusert, fordi gjennomføringa på desse studia har betra seg dei siste åra. Framskrivingane indikerer at det framleis er fleire som utdannar seg innan samfunnsvitenskap, jus og humanistiske fag enn arbeidsmarknaden har behov for. Hugs å søkja innan fristen! Søknad til vidaregåande opplæring og registrering av svar skjer på vigo.no. Du treng kodane til MinID for å søkja. Når inntaket er klart vil du få beskjed på SMS og e-post. Søknadsfristen er 1. februar for: søkarar på særskilt grunnlag, minoritetsspråklege søkjarar til individuell behandling, søkjarar til lærekandidatordninga. Søknadsfristen er 1. mars for: søkjarar til ordinært inntak og søkjarar til lærefag. Du kan endra i søknaden din heilt fram til søknadsfristen går ut. Gløymer du å søkja -innan fristen, mister du retten til skule plass neste skuleår. Ta i så fall kontakt med Inntaks kontoret i fylket ditt så fort som mogeleg. Kjelde: Ung.no Kongshaug musikkgymnas er Norges eneste kristne musikkgymnas med internat. Skolen ligger tre mil sør for Bergen i naturskjønne omgivelser. Vi tilbyr generell studiekompetanse og fordypning i musikk. Elevene våre kommer fra hele landet, og får et studietilbud med faglig tyngde, mange utfordringer og et godt kristent og sosialt miljø. Du er velkommen til å søke! For mer info: kongshaug.no 1. Kva var din første jobb? 2. Kva jobbar du med i dag? 3. Korleis fekk du den jobben? Kjell Arne Eide 1. Å gå med avisa. 2. Eg driv med brønnboring, borar etter vatn til folk. 3. Jobben fekk eg gjennom bekjente. Augsornsawen Eide 1. Lærar i heimlandet mitt Thailand. 2. No er eg heimeverande, men jobben i Thailand fekk eg ved å søkja på han. Lars-Kristian Thomsen 1. Eg var bærplukkar for bestemor. 2. No jobbar eg som innkjøpar for 1subsea. 3. Eg ringte eit bemanningsbyrå, og dei tipsa meg om stillinga. Rune Skarpenes 1. Eg hogde ved for mestemor mi. 2. Maskiningeniør for Radøygruppen Engineer. 3. Eg og to andre starta bedrifta saman med Radøygruppen. S T R I L E N T O R S D A G 1 4. N O V E M B E R Utdanningsavisa Vidare Strilen tok initivativ til å laga avisa for 5 år sidan, i samarbeid med NHIL sitt kompetanseprosjekt. Strilen står som ansvarleg utgjevar og står heilt fritt når det gjeld det redaksjonelle basert på idèmyldring saman med kompetansekoordinatoren. Opplæringskontoret og dei 2 vidaregåande skulane i området er med å dekker utgifter til distribusjon. Distribusjon: Alle husstandar i vårt nedslagsfelt, ca klassesett til alle 9 og 10. klassingar på alle ungdomsskulane våre, samt alle elevar på vidaregåande. Annonsørar: Skular, opplæringskontor og næringsdrivande som ønskjer lærlingar samt alle andre som har ungdom som målgruppe. Her er det kun fantasien som set grenser.

4 6. MARS KNARVIK vekst i nordhordland jobbmesse slik sel du deg inn overfor jobbsøkjarar side 4 5 det ynglar rundt statoil på Mongstad side 8 9 audmjuk son tek over far sin suksess side Vekst i Nordhordland Ei jobbmesse i regi av BusinessRegionBergen, Vekstlandet.no, Nav, Industriutviklling Vest og NHIL Formålet med messa er å rekruttera, visa kva området kan tilby av ledige stillingar. Få pendlarar og andre til å sjå kor fantastisk det er å bu og jobba i Nordhordland. Fokus på natur, opplevingar og oppvekstvilkår. Jobbmessa skulle eigetleg kun marknadsførast på Facebook, og det var også der me snappa det opp. Me foreslo avis som også blei lagt ut på våre nettsider,og sendt ut som vedlegg til Strilen. Annonsørar: Alle utstillarane på messa (40 stk). Messa var ein suksess med over 1000 besøkjande, og mange interessante CV-arog me har muntleg avtale med ny avis neste år! Ver først ute med dei gode forslaga og spel på lag med næringslivet! Slikt blir det kroner av:-)

5 8 Jobbmesse i Nordhordlandshallen 6. mars Jobbmesse i Nordhordlandshallen 6. mars Her står jobbane i kø Talet på bedrifter i Mongstad-regionen for bausar mange. Denne oppsummeringa viser at det er godt over 50 bedrifter i området, og mange av dei har jobbar å tilby. Av Hans Egil Storheim Me kan ta inn kring 20 ingeniørar/ prosjektleiarar og like mange mekanikarar på Mongstad, frå no av og utover året. Det seier dagleg leiar Oddbjørn Haukøy i PSW Group Mongstad til Strilen. Selskapet er etablert også på Kokstad og Ågotnes, og har kome inn på eigarsida i Fedje Sikkerhetssenter. Totalt ønskjer me å utvida arbeidsstokken med kring 50 personar. Me ser at det er grunnlag for dette gjennom auka oppdragsmengde. Blant anna går talet på installasjonar i Nordsjøen opp, seier Haukøy. Fagfolk HR-manager Marita Duesund Ibsen, som har ansvaret for rekrutteringa, seier at selskapet kan tilby jobb til ingeniørar, prosjektleiarar og mekanikarar innan mekanisk verksemd og/ eller subsea. Men me tek ikkje inn «kven som helst», men dei med rett bakgrunn som passar inn i vårt miljø og måte å arbeida på. Det er litt vanskeleg å gje eit eksakt tal for kor mange me treng, men i alt kan det dreia seg om kring 40 ingeniørar og fagarbeidarar i løpet av året, seier Duesund Ibsen. Samstundes ser ho ikkje bort frå at talet kan koma til å auka ut frå den trenden ein ser i marknaden. Kamp om fagfolka Dei fagfolka me er ute etter, er det fleire bedrifter som jaktar på, også i Mongstadområdet. Det ser me heilt tydeleg. Sjølvsagt spelar det inn kva lønn me kan tilby, men me kan heller ikkje la den karusellen løpa heilt løpsk for å få tak i folk, seier Duesund Ibsen. Ho viser til at Statoil og andre større bedrifter ikkje er så enkle å konkurrera med når det gjeld gode som kan tilbydast. Men som ung bedrift vert me lagt merke til om utfører oppdraga våre på ein god måte. Då er det også lettare å rekruttera nye tilsette. Me meiner og me kan tilby eit godt arbeidsmiljø. Samstundes kan me ikkje gøyma oss bort om me ikkje gjer god nok jobb, seier Marita Duesund Ibsen. ÅSW Group reknar om kort tid med å passera 150 tilsette. Mylder av bedrifter Mongstad er ikkje berre Statoil Mongstad i nord og hovudaktøren Mongstadbase på forsyningsbasen i sør. I tillegg kjem altså eit stadig veksande mylder av andre bedrifter. På baseområdet på Mongstad Sør vil talet på bedrifter og tilsette auka med frå 2015 og utover. Grunnen til det er Statoil si omlegging av seglingsmønsteret på installasjonane i Nordsjøen. Det vil gje ein kraftig auke i leveringane frå basen på Mongstad. Med Statoil Mongstad, forsyningsbasen og dei andre servicebedriftene, ligg talet på arbeidsplassar på kring MANGE ARBEIDSPLASSAR: Mongstad-området har fleire bedrifter og arbeidsplassar enn mange anar, og frå 2015 og utover vert det fleire hundre nye jobbar på forsyningsbasen i sør. Men alt no er det mange bedrifter som ønskjer å tilsetja nye folk på dagen, blant anna ingeniørar og teknikarar. (Foto: Jim Heldal). JAKTAR PÅ FOLK: - Me kan tilsette kring 40 nye ingeniørar/fagfolk i løpet av dette året ut frå aukande oppdragsmengde, seier dagleg leiar Oddbjørn Haukøy i PSW Group, ei av fleire bedrifter i området som er på jakt etter dei rette fagfolka. 9 Her er lista over medlemmer i Nordhordland Handverkog Industrilag som held til på og ved Mongstad: 2 Jobbmesse i Nordhordlandshallen 6. mars LINDÅS: Kari Traa er det store trekkplasteret på jobbmessa i Nordhordlandshallen 6. mars. Av Livar Aksnes Me er godt nøgde med påmeldinga til messa. Rundt 40 verksemder har meldt seg på og skal ha stand, fortel Vivian Kårbø, som er kompetansekoordinator i Nordhordland Handverk og Industrilag (NHIL). Noko å tilby Saman med Nav, Industriutvikling Vest på Mongstad og Business Region Bergen står dei bak jobbmessa «Vekst i Nordhordland», der elevar, studentar, arbeidssøkjande, pendlarar og andre interesserte kan få vita kva jobbtilbod distriktet kan tilby. Me veit at mange av verksemdene som er på messa har ledige jobbar å tilby, seier Kårbø. Kari Traa kjem Men kanskje det største trekkplasteret på messa er at OL-vinnar og gründer Kari Traa frå Voss kjem for å fortelja om seg og verksemda si. Traa har både gull, sølv og bronse i kulekøyring frå ulike OL. I tillegg er ho gründeren bak verksemda Kari Traa AS. Ho produserer og sel fritids- og sportklede, og innslaget hennar har fått tittelen «Ei humpete og kul reise». Ho har også vore med på å byggja opp Ekstremsportveko på Voss. Me har høyrt om ungdommar som vil koma på messa berre på grunn av henne, seier Kårbø. Allsidig Verksemdene som skal vera med på messa representerer eit breitt spekter. Sjølvsagt vil dei store industriverksemdene på Mongstad vera til stades, Bring Cargo AS Caverion Norge AS CO2 Technology Centre Mongstad DA COSL Drilling Europe AS Cramo AS Deep Sea Mooring AS Eide Autosenter AS Euro Offshore AS Flowserve Norway AS Frank Mohn Mongstad AS GAC Shipping Norway AS Grieg Logistics AS Industriutvikling Vest AS IR-teknikk AS KCA Deutag Drilling Norge AS Kvantum AS Magne Hope AS Manpower AS Mongstad Kran AS Mongstad Service AS Mongstad TavleTeknikk AS Mongstad Terminalen AS Mongstad Vekst AS Mongstadbase AS MTI Holding AS MTI Technology AS Multiconsult AS Nomaco Services AS Nordhordland Grunn og Betong AS Nordic Crane Stangeland AS Norsk Gjenvinning Industri AS O.A. Snekkevik AS Oceaneering AS Ole Moen AS Panalpina AS PSW Engineering AS PSW GROUP AS RV Service AS Seljelid Truckutleie AS Statoil ASA TESS Vest AS Nordhordland Tools Astrup Mongstad TWMA Norge Uniko AS VMS-SafePort AS Voith Industrial Services AS West Piping AS SAMARBEID: Det er fire arrangørar bak jobbmessa i Nordhordlandshallen 6. mars. Frå venstre Tobby Sander Tomassen, som driv med profilering og marknadsføring i Business Region Bergen, forretningsutviklar Rolf Svendsen i Industriutvikling Vest, kompetansekoordinator Vivian Kårbø i NHIL og Eldbjørg Ness, som er marknadskoordinator i Nav tenesteområde Nordhordland. Lokkar med Traa og ledige jobbar men også alle kommunane i Nordhordland vil vera der for å visa kva jobbmogelegheiter dei kan tilby. Fleire firma som driv med utleige av arbeidskraft, vil og vera til stades. Og så er me svært glade for at Haukeland Universitetssjukehus har meldt seg på, seier Kårbø. Ja, jobbmessa vil visa eit langt breiare jobbtilbod enn det som vert utlyst gjennom Nav, seier Eldbjørg Ness, som er marknadskoordinator i Nav tenesteområde Nordhordland. Ho tykkjer odet er flott at det vert arrangert ei messe som viser alle mogelegheitene distriktet kan tilby. Det tykkjer og Rolf Svendsen, som er forretningsutviklar i Industriutvikling Vest på Mongstad, og Tobby Sander Tomassen frå Business Region Bergen. Gratisbuss For å få eit godt frammøte på jobbmessa vert det sett opp gratisbuss til og frå både Høgskulen i Bergen og Austrheim vidaregåande skule i Mastrevik. Ein har og fått avtale med Skyss om at deltakarar kan reisa gratis med snøggbåten mellom Bergen og Knarvik. Me rettar oss likevel ikkje berre mot skulelevar og studentar, men mot alle som er på jakt etter jobb i distriktet, og mot pendlarane. Det er personar som pendlar ut av distriktet på jobb. Kanskje kan jobbmessa visa at der finst jobbar for dei lokalt, seier Kårbø. Folk må gjerne ta med seg CV-en på messa, for det skal ikkje utelukkast at ein kan knyta kontaktar med interesserte arbeidsgjevarar. Det kan og vera ein fin plass for unge som er på jakt etter læreplass, meiner Kårbø. Det er første gong det vert arrangert ei jobbmesse her i distriktet, i alle fall av denne storleiken, og Kårbø håpar det ikkje vert den siste. På jobbmessa vil det verta servert frukt, bollar og truleg og kortreist mat. Knarvikmila vil vera til stades for å fortelja om aktivitetar ein kan driva med på fritida, og kanskje vil andre liknande aktørar visa seg fram. Andre bedrifter i Mongstad-regionen: Nordhordland Grunn og Betong AS RS Dekk AS RS Service AS Europcar Mongstad Mongstad Bilvask AS Spar Mongstad Nor Tekstil Kaland Trelast AS

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Relevans og fleksibilitet i opplæringa

Relevans og fleksibilitet i opplæringa Relevans og fleksibilitet i opplæringa - kva er viktig, og kvifor? Septik 24 - Arild Bødal 24 gruppa Nettverk av fleire selskap med gjensidig og lokalt eigarskap Leiande i Noreg på innsamlings- og avvatningsløysingar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Ein døropnar til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidarar er velkomne hos dei fleste arbeidsgivarar. Men unge med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer