Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen"

Transkript

1 Forslag til ny forskrift om energiutredninger Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen g

2 Hvorfor foreslås endringer? Nettmeldingen Forsyningssikkerhet Behov for mer detaljert forskriftstekst

3 Forslag til ny forskrift Ny struktur Endringer for ordningen med kraftsystemutredninger Ikke endringer for ordningen med lokale energiutredninger

4 Ny struktur Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Lokale energiutredninger Kapittel 3 Kraftsystemutredninger for regionalnettet Kapittel 4 Kraftsystemutredning for sentralnettet Kapittel 5 Avsluttende bestemmelser

5 Hva er likt for KSU-ordningen? 17 Utredningsområder for regionalnettet Sentralnettet tt t er eget utredningsområde Kraftsystemutredningene består av en hovedrapport og en grunnlagsrapport appo Innholdet i grunnlagsrapporten er ikke vesentlig endret

6 1 formål Fellesbestemmelse for lokale energiutredninger og kraftsystemutredninger Bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet Koordinerte kraftsystemutredninger i regional- og sentralnettet skal vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape felles forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandling av konsesjon.

7 Nye paragrafer for kraftsystemutredninger i regionalnettet

8 8 Utredningsansvarliges oppgaver Oppdateringsfrekvens endret fra årlig til hvert annet år Kraftsystemutredningen skal bestå av en hovedrapport og en grunnlagsrapport Skal gi uttalelse ved høring av melding og søknad om anleggskonsesjon i sitt utredningsområdet

9 9 Varsel om oppstart av utredningsarbeidet Før første regionale kraftsystemsmøte skal utredningsansvarlig varsle følgende aktører: Utredningsansvarlige i tilgrensende områder, Statnett, NVE Innenfor området skal følgende varsles: Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer KDS Større nettkunder Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn Relevante interesseorganisasjoner

10 9 fortsetter: Innhold i varselet Plan for arbeidet Fokusområder Kontaktinformasjon til utredningsansvarlige Sendes senest fire måneder etter forrige KSU

11 10 Regionale kraftsystemmøter Minst to regionale kraftsystemmøter ila toårig prosess Følgende aktører inviteres: Utredningsansvarlige i tilgrensende områder, Statnett, NVE Innenfor utredningsområdet: Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer KDS Større nettkunder Fylkeskommuner og fylkesmenn

12 10 Regionale kraftsystemmøter - Statnetts rolle Utredningsansvarlig for sentralnettet skal presentere forhold og planer relevant for utredningsområdet Systemansvarlig skal informere om relevante driftsforhold f

13 10 Regionale kraftsystemmøter - Kraftsystemmøte ved oppstart Senest 6 måneder etter ferdigstilling av forrige KSU Utredningsansvarlige skal informere om: Utredningsprosessen Fremme forslag til fokusområder Skissere mulige utviklinger av kraftsystemet t t i områder Arena for diskusjon rundt mulige utviklinger av kraftsystemet og behov for fremtidig nettutvikling Valg av representanter til kraftsystemutvalg

14 10 Regionale kraftsystemmøter - Kraftsystemmøte før ferdigstilling Avholdes senest en måned før ferdigstilling av KSU Utkast til KSU drøftes

15 11 Kraftsystemutvalget Skal bistå utredningsansvarlige ved utarbeidelse av KSU Utredningsansvarlig for det regionale utredningsområdet skal lede utvalget t Utvalget skal bestå av Utredningsansvarlig for sentralnettet tt t Minimum tre representanter valgt av det regionale kraftsystemmøtet Minst to møter i tidsperioden mellom kraftsystemmøte ved oppstart og kraftsystemmøte ved ferdigstilling g

16 Ny toårig prosess Ferdigstilt KSU Varsel om oppstart av utredningsarbeidet Kraftsystemmøte før ferdigstilling Kraftsystemmøte ved oppstart Ferdigstille utkast til KSU

17 12 Anleggs- område og fjernvarmekonsesjonærers oppgaver Nytt: Anleggskonsesjonærer skal delta på regionale kraftsystemmøter t t innenfor utredningsområdet t

18 13 Innhold i grunnlagsrapporten Store deler av veileder for KSU foreslås nå forskriftsfestet Direkte og mer detaljerte krav til innhold grunnlagsrapporten

19

20

21

22 13 Innhold i grunnlagsrapporten Nytt innhold: Kommunevis vurdering av tilgjengelig nettkapasitet for innmating av produksjon Potensial for forbrukerfleksibilitet fl k t Tidshorisont for mulige utviklinger i behov for overføringkapasitet utvides til minimum 20 år Investeringer i sentralnettet som er relevant for regionalnettet skal omtales

23 13 Innhold i grunnlagsrapporten Nytt innhold: Vurdering av forsyningssikkerhet Oversikt over alle punkter i regionalnettet hvor N-1 ikke overholdes Forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltak som er nødvendige for å oppnå N-1 Forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av alle planlagte tiltak med alternative løsninger

24 14 Hovedrapporten Skal offentliggjøres å sendes alle som varsles om oppstart av utredningsarbeidet Sammendrag av grunnlagsrapporten med vekt på informasjon av allmenn interesse Beskrivelse av i hvilken grad N-1 kriteriet oppfylles i området Alle forventete nettinvesteringer med alternativer skal beskrives og begrunnes

25 Veien videre Høring frem til 1. oktober Oppsummeringsdokument Ny forskrift vedtas? Neste oppdatering av KSU i regionalnettet 2014? Overgangsordning? Ny veileder for kraftsystemutredninger?

26 Spørsmål?

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer