Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS"

Transkript

1 Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS: Veileder for Funksjonskrav I KraftSystemet i Norge Eier/utbygger av kraftverket innarbeider FIKS i sine krav under utstyrsspesifikasjonen (ikke erstatning for andre krav fra eier/utbygger!) Alle produksjonsanlegg godkjennes først idriftssatt etter enkeltvedtak. Er FIKS fulgt er dette normalt ikke noe problem. Utbygger sender melding (felles til Statnett / NVE). Avvik fra FIKS lønner seg å ta opp på et tidlig tidspunkt

2 FIKS gjelder for alle produksjonsanlegg over 1 MVA, også vindkraft, småkraft og termiske kraftverk Utbygger plikter å undersøke hvilke krav iht. FIKS utstyret skal holde. Evt. avvik meldes til Statnett Statnett/områdekonsesjonær (lokalt nettselskap) har et informasjonsansvar Det finnes andre veiledere som kan være til nytte, eksempelvis for småkraftverk (Sintef), men obs.! Erstatter ikke FIKS!

3 Hvorfor funksjonskrav: Overføring av elektrisk kraft stiller krav til nettets termiske (strøm-) kapasitet, evnen til å holde riktig spenning og til riktig aksjon ved feil Dersom det ikke var forstyrrelser ville nettets stasjonære overføringsevne lett kunne beregnes Men: Det er stadig små forstyrrelser (ikke feil) som lastendringer, transformatortrinning, linjekoblinger etc. Under enhver forstyrrelse kommer de dynamiske egenskapene inn, og de bestemmes først og fremst av produksjonsmaskineriet Det er derfor nødvendig å stille krav til alle typer kraftproduserende enheter hvordan de skal fungere reguleringsmessig og stabilitetsmessig samt hvordan de takler feil

4 Hva omfattes? FoS 14 omfatter alle anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, samt produksjonsenheter i distribusjonsnettet. FoS 20 omfatter alle vern i regional- og sentralnettet. Små kraftverk (alle under 10 MVA): Områdekonsesjonær skal i forbindelse med planlegging av produksjonsanlegg i distribusjonsnettet gjøre en objektiv vurdering om disse anleggene samlet sett kan ha en vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- og sentralnettet. Dersom betydningen kan være vesentlig, skal systemansvarlig informeres om dette

5 Hva skal sendes inn (skjema)? Konsesjonær Idriftsettelsesdato Begrunnelse for anlegget Teknisk utforming og nøkkeltall (merkespenning, MVA ytelse/kapasitet, ledningstverrsnitt, dimensjonerende ledningstemperatur, termisk grenselast relatert omgivelsestemperatur, ladeytelse, etc.) Enlinjeskjema (relevante ledninger, transformatorer, produksjonsenheter, effektbrytere, skillebrytere) Dokumentasjon av eventuelle avvik fra FIKS og tilhørende begrunnelse Berørte konsesjonærer (for eksempel andre anleggskonsesjonærer eller konsesjonærer i distribusjonsnettet). Konsesjonær skal sende kopi av informasjonen til eventuelle berørte konsesjonærer, se

6 Produksjonsanlegg, kap. 5 i FIKS: Noe uklar tekst: Skal gjelde alle enkeltaggregater over 1 MVA (dvs. skal ha spenningsregulator) Fulle krav til turbinregulatorer gjelder vannkraftaggregat (enkelt) over 10 MVA Småkraftverk 1 10 MVA bør ha en viss grad av regulering der det er mulig, og dersom det er påkrevet (lokal øydrift) Dersom tvil i Kap. 5 i FIKS, vil alltid Vedlegg 3 Spesifikasjon for turbinregulator og Vedlegg 4: Spesifikasjon for magnetiseringssystemer og dempetilsatser gå foran

7 Vern og frakobling Fault-ride-through krav (evne til å holde inne ) for store aggregater (> 10MVA), vann, vind og termisk. For ulike spenningsnivåer < og > 200 kv Småkraftverk ikke slike krav, men må kobles ut på en sikker måte Utdrag fra Kap. 9: Vern i regionalnettet : Krav som stilles til enhetens vernsystem for normal frakobling av feil på enheten Krav som stilles til frakobling av feil ved vernsystem- eller effektbrytersvikt på enheten Vil legge til: Krav til sikker utkobling ved unormale tilstander. I.e. stående feil, isolertnett, frekvens, spenning. Utallige eksempler på at (småkraft-)aggregatenes dynamiske egenskaper har vært utilstrekkelige

8 Hva er overføringsgrense for et småkraftverk i et distribusjonsnett (skrekk-eksempel): Statisk overførbart: P s = U G *U N /X, max MW Dynamisk overførbart: P d = 6 7 MW, uten spesielle tiltak Eksempelet tatt fra real life for et aggregat på 16 MVA/14,4 MW og 14,4 km lang 22 kv-ledning (FeAl 240 ). Transformatorimpedans er inkludert. T U G R + jx Lokal produksjon og nett U N Kraftsystemekvivalent