Stikkord for innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stikkord for innhold:"

Transkript

1 KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling, koblinger i nettet Godkjent: Revidert: DRIFTSSENTRALEN RUTINE FOR VARSLING, KOBLINGER I NETTET Stikkord for innhold: Bestilling av koblinger Rutiner for varsling Koblinger i høyspenningsnettet Koblinger i lavspenningsnettet Innhold 1. INNLEDNING KOBLINGER I REGIONALNETTET KOBLINGER I DISTRIBUSJONSNETTET KOBLINGER I LAVSPENTNETTET ARBEID PÅ SAMBAND OG KONTROLLANLEGG SAKSGANGEN VED BESTILLING AV KOBLING... 5 Kvalitetssystem EB Nett - Underdokument ForvaltningDriftVedlikehold - Driftssentralen ( ) - 1 (3) Side 1 av 5

2 1. INNLEDNING Driftssentralen hos EB Nett ivaretar funksjonen Leder For Kobling på alle anlegg, og de skal til enhver tid ha informasjon om relevante tidspunkter i tilknytning til planlagt igangsatt, igangsatt, og planlagt ferdigstilt arbeid. 2. KOBLINGER I REGIONALNETTET Ved koblinger i regionalnettet skal entreprenører og andre eiere av regionalnett inkludert produksjonsanlegg som har betydning for regionalnett bestille kobling fra driftssentralen. Driftssentralen vil deretter undersøke om koblingene kan utføres på ønsket tidspunkt eller ikke. Hvor lenge i forveien ett koblingsønske må være mottatt av driftssentralen er avhengig av flere faktorer, slik som lastforhold, andre konsesjonærer, pågående arbeid osv. Tidsfristene under gjelder ikke ved nødvendig feilretting. Utkoblinger i regionalnettet som fører til avbrudd for sluttbrukere aksepteres kun under helt spesielle forhold. Entreprenøren vil få en kopi av «Plan for driftsstans» på e-post når denne er ferdig. A. For 132kV regionalnett må utkoblingsønske være mottatt senest fem uker før kobling. Dette skyldes at driftssentralen må sende søknad til Statnett ved revisjonskontoret som krever melding minst fire uker i forveien. I tillegg må koplingene koordineres med Statnett og/eller andre berørte konsesjonærer. B. For 66kV regionalnett hvor andre konsesjonærer blir berørt gjelder samme frist og begrunnelse som for 132kV. C. For 50kV og 66kV regionalnett hvor EB Nett er eneste berørt konsesjonær gjelder fem virkedagers varsel. Koblinger i regionalnettet utføres av driftssentralen. Sikring mot innkobling og endepunktsjording utføres normalt av EB`s egne ansatte. 3. KOBLINGER I DISTRIBUSJONSNETTET. På samme måte som for regionalnett skal entreprenøren bestille koblinger fra driftssentralen. Driftssentralen vil deretter undersøke om koblingene kan tas på ønsket tidspunkt eller ikke. I tillegg avgjør driftssentralen hvordan arbeidet skal foretas med hensyn til KILE kostnader. Dette betyr at driftssentralen vil avgjøre om aggregat skal benyttes, om arbeidet må utføres som AUS osv. EB Nett ønsker i stor grad å benytte egne ansatte eller entreprenører med rammeavtale til koblingsoppdrag. Ved større omkoblinger i nettet, vil aktuelle koblinger gjennomføres i egen regi av EB. Ved koblinger i 11/22kV distribusjonsnettet som medfører avbrudd må bestilling være sendt minst 5 virkedager før koblingene skal utføres, slik at det er tilstrekkelig tid til å varsle berørte sluttbrukere/kunder om avbruddet, se for øvrig avsnitt 4 strømstanser lavspent. Koblinger i 11/22kV distribusjonsnettet som ikke medfører avbrudd må også i utgangspunktet bestilles minst 5 dager i forveien slik at nødvendig personell er tilgjengelig. Kvalitetssystem EB Nett - Underdokument ForvaltningDriftVedlikehold - Driftssentralen ( ) - 1 (3) Side 2 av 5

3 For innkobling av nye nettstasjoner og kabler, skal melding gis minst 5 virkedager før innkobling er planlagt. Hvis nettanlegget tidligere er ferdigbefart, skal følgende skjema oversendes: idriftsettelse og vedlikehold av nettanlegg. Det er imidlertid et krav at melding også inneholder all nødvendig dokumentasjon som en-linjeskjema etc. for å kunne verifisere nettanlegget i kraftsystemet. Når behov for koplinger meldes til driftssentralen, skal høyspent en-linjeskjema gjennomgås, slik at det ikke skal være avvik på driftssentralens koplingsbilde og en-linjeskjemaet som oppføres ute i nettstasjonene. Det er spesielt viktig at bryteridentiteter gjennomgås i.h.h.t adresse og identitet. Dette gjelder også merking av komponenter for øvrig. 4. KOBLINGER I LAVSPENTNETTET a. Avsnittet beskriver rutinene for varsling og koblinger i lavspentnettet. ( < 1000V) b. Ved koblinger og arbeid i lavspentnettet er det flere faktorer som avgjør hvor lenge i forveien varsling skal skje og på hvilken måte, slik som antall berørte kunder, varligheten, kundegrupper osv. Tabellen under gir en beskrivelse av varslingsmetodene. I mange tilfeller vil en kombinasjon av flere metoder være aktuelt. Metode Muntlig varsel SMS eller lapp i postkassa Telefon Varsling av strømstans Kundegrupper Husholdninger: Minimum 2.virkedager før utkobling. Næring og offentlige instanser: Minimum 2.virkedager før utkobling. Utkoblingstidspunkt må avtales med partene. Noter hvem som har mottatt varselet. Husholdninger: Minimum 2.virkedager før utkobling Næring og offentlige instanser: Minimum 2.virkedager før utkobling. Utkoblingstidspunkt må avtales med partene. Noter hvem som har mottatt varselet. Ved generelle strømstanser i lavspentnettet skal driftssentralen ha beskjed minst 4 virkedager før utkobling dersom driftssentralen skal forestå varsling av kundene. Dersom entreprenøren varsler selv skal driftssentralen varsles i forkant av kundene. c. Utførende montør skal ved ut- og inn-kobling gi beskjed om koblingene til driftssentralen etter samme rutine som for høyspenningsanlegg dvs. før koblinger utføres. Det er alltid noen som av ulike årsaker ikke får, eller husker at de har fått, varsel om strømstans og melder da dette inn som en feil. Eventuelle kostnader knyttet til vaktutrykning utløst av manglende melding til driftssentralen om strømstans belastes entreprenør. Ved ikke-varslede avbrudd, f.eks. ved jordfeilsøk eller feilretting skal utførende montør informere driftssentralen på samme måte. Kvalitetssystem EB Nett - Underdokument ForvaltningDriftVedlikehold - Driftssentralen ( ) - 1 (3) Side 3 av 5

4 d. Utkoblingstidspunktet og varighet avhenger av type kunder, tidspunkt og temperatur. Husholdninger Næring og offentlige instanser Begrensninger for utkobling. Utkoblinger skal være så korte som mulig. Ved avbrudd over 8.timer bør aggregat benyttes. Utkoblinger skal helst være mellom 09:00 og 15:00 eller 00:00 til 06:00. Ved temperatur mellom 0 C og -10 C skal alltid aggregat benyttes der det er praktisk mulig ved utkobling over 2.timer. Når temperaturen er under -10 C skal jobben utsettes. Entreprenøren eller driftssentralen avtaler passende utkoblingstidspunkt og varighet direkte med kundene. Normal vil dette være nattarbeid på hverdager og natt/tidlig morgen i helger. 5. ARBEID PÅ SAMBAND OG KONTROLLANLEGG Ved planlagt arbeid på samband, RTU`er eller kontrollanlegg skal driftssentralen informeres på e-post fem virkedager før arbeidet starter for å koordinere med andre jobber. E-posten skal inneholde en kort beskrivelse av hva som skal gjøres. Utførende personell skal før arbeidet starter melde fra til driftssentralen på radio eller telefon og informere om hvilke signaler driftssentralen kan forvente å motta. Kortvarig avbrudd ved testing eller feilretting av samband, RTU`er eller kontrollanlegg meldes til driftssentralen på radio eller telefon før arbeidet stater, samt at det informeres om hvilke signaler driftssentralen kan forvente å motta. I alle tilfeller skal utførende personell forvisse seg om at arbeidet ikke vil kunne utløse ukontrollerte koblinger, spenningsreguleringer eller andre uønskede hendelser som kan forårsake avbrudd eller skade på vårt eller våre kunders anlegg. Dersom arbeidet kan medføre ukontrollerte hendelser skal driftssentralen informeres senest 5 virkedager før arbeid slik at omkobling kan vurderes. Kvalitetssystem EB Nett - Underdokument ForvaltningDriftVedlikehold - Driftssentralen ( ) - 1 (3) Side 4 av 5

5 6. SAKSGANGEN VED BESTILLING AV KOBLING A. Koblingsønske sendes til driftssentralen ved bruk av revisjonsverktøyet som finnes på HTTPS://REVISJON.EB.NO * B. Driftssentralen avgjør om koblingene kan utføres som ønsket. Hvis ikke avtales nytt tidspunkt med bestilleren. C. Når driftssentralen har ferdigbehandlet saken får bestilleren en «Plan for driftsstans». Denne inneholder en beskrivelse av arbeidet, en funksjonell beskrivelse av koblinger, tidspunkter, metode for varsling osv. Koblingsoppdraget går da som planlagt. * Revisjonsverktøyet administreres av EB Netts Driftssentral. Brukernavn og brukerveiledning distribueres normalt til prekvalifiserte entreprenører. For selskapene opprettes det en «ekstern admin» som videre oppretter brukere i eget selskap. Ved spørsmål ta kontakt med Driftssentralen på Kvalitetssystem EB Nett - Underdokument ForvaltningDriftVedlikehold - Driftssentralen ( ) - 1 (3) Side 5 av 5

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

ADMINISTRATIVE FORHOLD

ADMINISTRATIVE FORHOLD KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 21.10.14 KS Rutine: Administrative forhold

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16 HOVEDDOKUMENT Retningslinjer og revisjonsdokument for bemanningsbransjens RA ordning en frivillig revisjonsordning for økt arbeidsgiverprofesjonalitet i bransjen Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer