Bygge- og anleggsstøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygge- og anleggsstøy"

Transkript

1 Bygge- og anleggsstøy TA

2 2

3 Bygge- og anleggsstøy Skal du i gang med bygge eller anleggsarbeider? Du kan spare mye tid om du legger en god plan for støyende arbeider som kan påvirke naboene. Støy aksepteres lettere hvis de som blir berørt har fått god informasjon om hva de kan forvente av støy til hvilke tider. Er naboene forberedt på når det vil støye, kan du unngå forsinkende og ubehagelige klager og utsettelser. Hva du må ta hensyn til i planleggingen kan du lese om her. Mer informasjon om støyregelverket finner du på nettstedet På nettstedet finner du også eksempler på støyplaner for forskjellige typer støyende arbeider og forslag til brev for varsling av naboer.

4 Støy fra bygg- og anlegg kan bli et problem når støyen er kraftig når de som utsettes for støyen ikke vet hvor lenge når støyen er til stede når støyen kommer kveld- eller nattestid. 4

5 Du som skal utføre bygge- og anleggsarbeider må forberede deg riktig slik at naboene kan leve med støyen 1. Støytider Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 har anbefalte grenser for bygge- og anleggs-støy. Støygrensene er minst strenge på dagtid kl , strengere på kveldstid fra kl og svært strenge om natta fra kl For arbeider som varer mer enn seks uker er støygrensene strengere. Husk! Hvis støygrensene brytes må du ha tillatelse. 2. Små arbeider trenger ikke støyutredning Små arbeider trenger ikke støyutredning, men naboene må varsles. Små arbeider omfatter dagarbeid, arbeid inntil to ukers varighet eller to dager svært støyende arbeid. 3. Store arbeider må ha støyprognoser For store samferdselsarbeider i regi av vegvesen, jernbaneverk og så videre, og store arbeider som boliger og næringsområder, skal det utarbeides støyprognoser i samarbeid med en akustisk rådgiver. 4. Støyprognose I god tid før start må du i samarbeid med fagfolk, lage en prognose for støyen. Prognosen gir oversikt over hvordan og med hva slags maskiner arbeidet skal utføres, hva slags arbeidstid tillates og hvem som kommer til å bli forstyrret. Prognosen er enkel og rimelig for mindre arbeider. Større arbeider krever mer omfattende støyprognoser. Eksempel på prognose for mindre arbeider er vist i TA Varsling Du må alltid varsle naboer godt om hvordan og når arbeidet skal utføres. Naboene må ha god kontroll med at dere følger støyreglene. Du må ha logg for klager og tiltak, overholde avtalt arbeidstid og eventuelt få støyen kontrollmålt. 6. Forutsigbarhet Varslet arbeid må alltid utføres som beskrevet i varselet. Men arbeidstid, opplegg for arbeidet og maskinutvalg kan måtte endres. Før dere endrer er derfor ny varsling og god kommunikasjon med naboene viktig. De fleste, inkludert naboene, vil være interessert i at arbeidet blir fort ferdig. 7. Retningslinjer Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 kap. 4 har anbefalte grenser for bygge- og anleggsstøy. Mer utfyllende informasjon finnes i Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (veilederen til støyretningslinjen TA-2115, utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet (Miljødirektoratet fra 1. juli 2013) Regelverket finner du på nettstedet 5

6 Arbeid Lite arbeid To dager svært støyende eller to uker med noe støy Mindre arbeider Mindre bolig og nærings prosjekter Store arbeider Vei, jernbane, større bolig og næringsprosjekter Ytre miljøplan (YM-plan) Fastlegge miljøfaglige mål og risiko som støykrav og forhold som er kritisk for å tilfredsstille støykrav. Nødvendige løsninger og kontrolltiltak Ytre miljøplan (YMplan utarbeides for prosjektering og entreprise Forutsetning for reguleringsplan/ rammetillatelse Kort melding om at støyprognose skal utarbeides før rammetillatelse kan gis Kort melding om at støyprognose skal utarbeides Kort melding om at støyprognose skal utarbeides Prognose Støyfaglige råd, med kart, støyberegning og forslag til tiltak for å tilfredsstille støygrenser. Viser hvem som er mest utsatt, arbeidets varighet som bestemmer støygrensene. Driftsomfang og utstrålt støy pr. maskin. Utbyggers prognoser for støyen under hele arbeidet Utbyggers prognoser for støyen under hele arbeidet Kontrakt Avtale mellom utbygger og entreprenør om deler av oppdraget skal gjøres på en spesiell måte i forhold til støy Entreprenørens prognose Omlasting eller skjerming av boliger Kontrakt om for eksempel tunnelventilasjon, omlasting eller skjerming av boliger Entreprenørens prognose for støy Melding til kommunelegen Søke om dispensasjon fra støyregelverket for deler av arbeidene Søke om dispensasjon fra støyregelverket for deler av arbeidene Varsling Dialog med naboene må startes tidlig. Arbeidene må følge det som er varslet med hensyn til tider og støynivåer Enkel varsling. Se forslag til varsel på Varsling Se forslag til varsel på Varsling Se forslag til varsel på Internkontroll Loggføring av klager, kontrollmålinger etc Loggføring av klager, kontrollmålinger etc Loggføring av klager, kontrollmålinger etc 6

7 Les mer om støy på Nettstedet gir en oversikt over kommunens myndighet og oppgaver i lover og regler som sorterer under Miljøverndepartementet. På nettstedet er det også forslag til hvordan oppgaver kan løses med tilhørende flytskjema for saksgang, og maler til saksdokumenter. Utbygger bør sørge for å få laget støyprognose før det blir gitt rammetillatelse. Les også mer om støy på På finner du forslag til varslingsbrev for alle typer støyarbeider, blant annet: 1. Varsling av Lite anleggs- og byggearbeid 2. Varsling av bygge- og anleggsarbeider 3. Tillatelse / avslag/ fra kommunelege til støyende nattarbeid /dagarbeid 7

8 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: TA 2988/2012 Design: / Foto: Fotolia MILJØMERKET 07 OSLO

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS Slik bør T-1442 og M-128 være Sigurd Solberg, Sweco Norge AS NAS God sakshåndtering-boliger T-1442 Hent riktig støyvarselkart M-128 FM K Hva er tillatt? Hva er vilkårene? Vis hvor FM R Hva er nødvendige

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer