Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS"

Transkript

1 Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

2

3 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik Svabo Ildgrubforsen Rana Nesna Finneidfjord Meisfjord Leirosen Forsland Kaldåga N.Røssåga Bjerka Alsten Holandsvika Mosjøen Marka Ø.Røssåga Grytåga Andåsfossen NÅVÆRENDE KRAFTSYSTEM Tilrem Oversikt over Regional- og Sentralnett Sømna Langfjord Sentralnett > 132 kv Regionalnett 132 kv Regionalett 66 kv Kolsvik Kraftstasjon Sekundærstasjon Planlagte stasjoner

4 Kraftlinjer Sør og øst Røssåga og Bjerka kraftverk Kraftbalanse Helgeland Naturressurser på Helgeland Kraftbalanse på Helgeland HelgelandsKraft NETT Rana og Langvatn kraftverk 2655 GWh 1000 GWh 2240 GWh 2800 GWh 1000 GWh 2300 GWh Kraftlinje Nord Kraftintensiv industri i Vefsn Kraftintensiv industri i Rana Alminnelig forbruk på Helgeland

5 HK Kraftverk 2006 Inn Mag Mid MW GWh GWh/år Kolsvik ,2 315 Sjona ,3 232 Grytåga 48 85,6 222 Fagervollan 21 55,9 69 Kaldåga 15 17,3 65 Langfjord 9 11,6 38 Ildgrubfossen 5,7 3,5 31 Andåsfossen 2 0,1 6 Forsland 7,2 0,4 29 SUM 222,9 383,

6 Kraftverk Statkraft Røssåga/Bjerka 470 MW 2655 GWh Rana/Langvatn/Reinf. 580 MW 2240 GWh» Tils MW 4900 GWh Effektbalanse Helgeland Produksjon HK/SK 1280 MW EAM/MIP -550 MW Alm.forsyning max! -250 MW Overskudd 480 MW

7 Transittkraft Nordland har totalt ca. 5 TWh overskudd Fra Kobbelv via Salten til Glomfjord

8 Småkraftutbygging Stort potensial med store muligheter for total forvirring

9 Ressurskartlegging, småkraft 3862 GWh v/ kostnader < 3 kr/kwh Helgeland 43 % Nordland for øvrig 57 % 9

10 Ressurskartlegging, småkraft Vevelstad Vega Vefsn Sømna Rana Nesna Leirfjord Herøy Hemnes Hattfjelldal Grane Dønna Brønnøy Alstahaug (GWh/år) 10

11

12 Vindkraft på Helgeland?

13 40 MW 45 MW 40 MW MW 13

14 VEGAØYENE

15 Potensiale videre Status quo for Kraftintensiv industri Glomfjord 2, vannkraft SKS, Vind 790 MW Småkraft Helgeland 250 MW Vind Helgeland 180 MW Vind Reinfjellet 300 MW Vind Vikna 250 MW Totalt 1770 MW MER EFFEKT ENN DET SOM ER UTBYGD!!!

16 Midt-Norge

17 Konsekvenser for overliggende nett Generelle problemstillinger: Her: Ny produksjon som forårsaker flaskehalser i høyere nettnivåer Ansvar for nettutbygging? Incitament? Sjona Langvatn - Svabo, med omliggende nett Sammenheng med nettløsninger for annen produksjon i Rana

18 Nettstudie Helgeland/Salten Samarbeidsprosjekt mellom HK, SKS og Statnett Behov for analyse av regional- og sentralnett på tvers av eiergrenser Kombinasjoner av produksjon- og lastscenarier sett i sammenheng for hele nettet Produksjonsscenarier: Konservativ utbygging: Kraftverk vedtatt bygd eller med innvilget konsesjon Middels utbygging: Alle sannsynlige vannkraftprosjekter Full utbygging: Alle planer, inkludert vindkraft

19 Bakgrunn Svært mange mulige kraftverksprosjekter i Helgeland/Salten-området både små og store vannkraft og vindkraft. Mange bekker små gjør en stor å konsekvenser for både distribusjonsnett, regionalnett og sentralnett. Ønske om å se prosjektene i sammenheng.

20 + ca. 55 MW + ca. 40 MW + ca. 15 MW + ca. 7 MW + ca. 80 MW + ca. 25 MW + ca. 20 MW + ca. 45 MW + ca. 30 MW + ca. 60 MW + ca. 25 MW

21 Sjona-området middels utbygging Varighetskurver viser overlast på Sjona Langvatn ca. 20 % av tiden. 3 alternativer foreslått for å minske problemene: Spenningsoppgradering Mosjøen Leirosen Ny 132 (evt. 420) kv-linje mellom Sjona og Nedre Røssåga Transformering i Svartisen og linje til Halsa.

22 Sjona-området generelt Gitt forutsetningene som er brukt er forbindelse Svartisen Halsa ønskelig både ved middels og stor utbygging!

23 110 MVA

24 Vurderinger av tiltak, Nettstudien Dersom bare deler av den planlagte produksjonen under middels utbygging blir realisert, kan alle tiltakene være tilstrekkelige, hver for seg Dersom all planlagt produksjonen under middels utbygging blir realisert, er det bare tiltak 3 som er tilstrekkelig alene Tiltak 3 er også mest gunstig mhp. nåverdi

25 Sjona-området middels utbygging Sp.oppgr. Sjona Nedre Røssåga Svartisen - Halsa Mosjøen-Leirosen 132 kv 420 kv

26 Forutsatt tiltak MVA ca. 110 MVA MVA?

27 Regelverk om nettkapasitet Nettselskapet har tilknytningsplikt så lenge det er ledig kapasitet i nettet. Ingen investeringsplikt: Nettselskapet kan nekte tilknytning når det er godt dokumentert at tilknytning vil gi en driftsmessig uforsvarlig nettsituasjon, og det ikke foreligger beslutninger om å investere i økt kapasitet.

28 Forts, regelverk om nettkapasitet Produksjonsbegrensninger NVE mener at nettselskapet normalt ikke har anledning til å sette vilkår om produksjonsbegrensinger i tilknytningsavtalen. I enkelte tilfeller kan ny produksjon tilknyttes uten at det gjennomføres investeringer forutsatt at utbyggeren godtar produksjonsrestriksjoner. Etter NVEs vurdering vil imidlertid slike restriksjoner i praksis måtte innebære krav om lavere installert effekt. Systemansvarlig (Statnett) kan fatte vedtak om funksjonalitet i anlegg tilknyttet distribusjonsnettet hvis disse har vesentlig betydning for drift og utnyttelse av regional- eller sentralnettet.

29 Samfunnsøkonomisk optimalt? Store nettinvesteringer Klausul om produksjonsbegrensing ved sjelden overlast? Midlertidig, eller dersom begrenset utbygging? NVE: ikke aktuelt

30 ca. 45 MW MW?

31 Sjona Langvatn: alle eller ingen? Dersom nødvendige tiltak realiseres: Mulig å tilknytte all planlagt produksjon? I Salten: 60 MW rett nord for Sjona nokså konkret (konsesjonssøkt) Dersom ingen nettiltak eller produksjonsbegrensninger: Ingen ny produksjon kan mates inn på linja Sjona - Langvatn Produksjon rundt Langvatnet: mulig nettløsning via Røvassdal (samordning med andre prosjekter)

32 15-20 MW? MW? MW? MW? MW?

33 Tilknyttede kraftverk på Helgeland Utenom de som HK og Statkraft har Første i 1995 mikro 2000 kom første småkraftverk 2005 kartlegging av alle verk tilkoblet til nettet 26 stk pr i dag Største Reingardsåga 1,8 (2,8) MW Flere over 1 MW Vi arbeider videre med ca 70 nye på Helgeland + ca 20 førkonsesjon

34 Utfordringer ved nye tilknytninger Retningslinjer for tilknytning av småkraft til fordelingsnettet er i dag tilgjengelig, og er ment som retn.linjer som hele landet skal bruke. Nettselskapet har ansvar for at produksjon som tilknyttes nettet ikke forårsaker forringet kvalitet hos sluttbrukerne ( forskrift om levering skvalitet) HK har gått bort fra (først til mølla prinsippet ) når det gjelder tilknytning av produksjon på fordelingsnettet. Regelverket inneholder ingen eksplisitt utbyggingsplikt for kapasitet til innmating, derav følger at det er utbygger som må bære kostnadene ved linjetilknytninger Vi har sett på områder samlet, og bygge opp nettstruktur Ihh til total planlagt utbygging. HK vurderer da nye nettanlegg på forskjellige spenningsnivå

35 Realistiske systemkrav Krav til helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) Krav til leveringskvalitet og spenningskvalitet gitt i Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Krav til samfunnsøkonomisk drift ANSVARSFORHOLD Det er HK s ansvar å definere systemkrav og grenseverdier som er nødvendig slik at overordnede systemkrav kan overholdes i det aktuelle nettet. Det er innmatingskundens ansvar å finne ut hvordan systemkravene skal realiseres i eget anlegg. Dette skal sikre at DG enheten designes, utbygges, idriftsettes og drives i henhold til retningslinjer gitt av HK

36 Grytåga Tilrem Brønnøysund Sømna Trongsundet Sekundærstasjon Langfjord Kolsvik Årsandøy 36

37

38 Takk for oppmerksomheten!

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge Nr. 4 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Kraft og Energi -Fornybar energi Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge I mer enn 10 år har Boris Benulic ledet Troms Kraft sin satsning i Sverige,

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Årsrapport. Illustrasjonsfoto: Øvre Forsland Kraftverk

Årsrapport. Illustrasjonsfoto: Øvre Forsland Kraftverk 2012 Årsrapport Illustrasjonsfoto: Øvre Forsland Kraftverk 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer