VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD"

Transkript

1 VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS

2 Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft på Fosen og i Snillfjord Hva vi gjør : Detaljprosjekterer adkomstog nettløsninger Drøfter løsninger med kommuner, grunneiere, vegvesen, reindrift og andre Forhandler turbinkontrakter Hva vi planlegger å gjøre: Utrede prosjektene mot beslutning Ta beslutning Starte bygging 2

3 En oppsummering 26.aug meddelte OED endelig konsesjon for 8 vindparker med totalt knapt 1300 MW effektinstallasjon på Fosen og i Snillfjord. Sammen med tidligere gitte konsesjoner, gir dette et potensiale for utbygging av bortimot 1400 MW effektinstallasjon, tilsvarende vel 4,0 TWh ny fornybar energi. Konsesjonene var fordelt på flere selskap; SAE Vind (Statkraft og Agder Energi) og Sarepta (NTE og TrønderEnergi) på Fosen og SAE Vind og Zephyr (Østfold Energi, Energiselskapet Buskerud, Vardar og Dong) i Snillfjord. Samtidig ble det gitt konsesjon for bygging av ca. 250 km 420 kv sentralnettlinje, samt oppgradert regionalnett for å kunne transportere den produserte kraften. Forutsetningen for bygging av 420 kv sentralnett, var at det totalt ble bygget 1000 MW (600 MW på Fosen og 400 MW i Snillfjord). 3

4 Det måtte en trønder til Norweas årsmøte 20. mars 2013: «Myndighetene har levert på sine tre hovedoppgaver. Vi har sørget for klare rammebetingelser i form av elsertifikater, vi har sørget for nok konsesjoner til vindkraft, og vi tilrettelegger for betydelig nettutbygging.» tja?.. er det nå bare så enkelt? 4

5 Konsesjoner i Fosen og Snillfjord-området Meddelt 28. august 2013 SAE Vind - Kvenndalsfjellet 120 MW - Storheia 220 MW - Geitfjellet 170 MW - Svarthammaren 150 MW Zephyr - Remmafjellet 130 MW Sarepta - Sørmarksfjellet MW - Roan 300 MW - Frøya 60 MW Gitt tidligere Sarepta - Harbaksfjellet - 90 MW SAEV - Hitra 2 75 MW 5

6 Fosen Vind AS For at kraftproduksjonen skal være berettiget til el-sertifikater (grønnesertifikater) må produksjonen være på nett innen utgangen av Dette krever god koordinering mellom flere utbyggingsselskap og nettselskap For å lette denne koordineringen og rekke denne fristen, besluttet eierne bak selskapene med konsesjon på Fosen (Statkraft, Agder Energi, NTE og TrønderEnergi) å samle tilstrekkelig kapasitet (600 MW) for å tilfredsstille kravet om bygging av sentralnett i ett felles selskap; Fosen Vind Selskapet Fosen Vind sitter dermed med følgende konsesjoner; Roan (fra Sarepta), Storheia og Kvenndalsfjellet (fra SAE Vind) De tre prosjektene på Fosen er nå under utvikling mot forventet beslutning i løpet av første halvår 2015 Prosjektene i Snillfjord drives fram av SAE Vind som også har en avtale med Zephyr om å se alle tre konsesjonene i Snillfjord i sammenheng 6

7 7

8 8

9 Struktur for samarbeidet i Fosen Vind AS Eierandel i Fosen Vind AS TE NTE Agder Statkraft NewCo Eierandel Statkraft 50,1 Capex: ca NOK 7 mrd: Kraftproduksjon: >1,8 TWh/år Fosen Vind AS Kvenndalsfjellet Storheia Operatøravtale for alle prosjektfaser, Inkludert drift og vedlikehold Statkraft AE 20,9 NTE 14,5 TE 14,5 Sum 100 Roan Samtidig investeringsbeslutning for alle tre vindparkene, sentral- og regionalnett Fosen Vind AS inngår operatøravtale med Statkraft for alle prosjektfaser 9

10 Fremdeles mange involverte selskaper på Fosen +? 10

11 Utfordringer Gjensidig avhengighet nett og vindkraft - Krevende ennå ikke helt i mål Finansiell løfteevne - Finansiell medinvestor - De regionale selskapenes andel Meget stram tidslinje - Statnett og TEN skal bygge mye nettanlegg på relativt kort tid - Både Fosen Vind og nettselskapene skal bygge mye vei og andre anlegg på relativt kort tid - Produksjonen må være på nett innen utgangen av Lønnsomheten i prosjektene - Svært store investeringer - Krevende kraft- og sertifikatmarked Avhengighet mot andre prosjekter - Beslutning om bygging i Snillfjord må komme samtidig som Fosen 11

12 Fosen: Mye skal gjøres MW * Turbiner Antall Areal km 2 Veilengde Km Fundament m 3 Inv.kost MNOK Kvenndalsfjellet Storheia Roan Sørmarkfjellet Harbaksfjellet TOTALT Minst Sentralnettsanlegget Ca 120 km 420 kv-linje 2 transformatorstasjoner (Roan og Storheia) Koblingsanlegg i Namsos (Skage)

13 Status pr. desember 2014 Detaljprosjektering av adkomstveiene pågår - Underlag for forespørsler til aktuelle entreprenører - Fosen: Forespørsler går ut i januar Detaljprosjektering av nettilknytning pågår - Tett samarbeid med Statnett, TEN og Sarepta MTA er under utarbeiding - Tett dialog med NVE og berørte parter Det pågår forhandlinger med aktuelle turbinleverandører - Konkluderes på nyåret. Det gjennomføres samtidig detaljert «micro-siting» DG3 Investeringsbeslutning tas etter planen i juni Oppstart anleggsarbeid for adkomstveier til Roan og Storheia sommeren

14 Fosen og Snillfjord med lokalt tilgjengelig nett i Q2 det året 420 kv linje ferdigstilles Fosen Statnett Fosen Nord Vindkraft Fosen Sør Vindkraft Endelig konsesjon DG3 DG3 Turbininstallasjon Q2-18 (K og S) 420 kv til Storheia Ferdigstilt Q3-18 Konsesjon Prosjektering Utbygging Driftsfase nett Endelig konsesjon Endelig konsesjon BP2 DG2 DG2 DG3 420 kv til Roan Ferdigstilt Q3-17 Turbininstallasjon Q2-17 (R) Vindparker idriftsatt Q4-18 (R) Konsesjon Prosjektering Utbygging Drift Vindparker idriftsatt Q4-18 (K) og Q4-19 (S) Konsesjon Prosjektering Utbygging Drift Snillfjord Statnett Snillfjord Vindkraft Konsesjon Endelig konsesjon Endelig konsesjon DG2*) DG3 Prosj. Turbininstallasjon Q2-18 Utbygging 420 kv Ferdigstilt Q3-18 Konsesjon Prosjektering Utbygging Driftsfase nett Forprosjektering DG3 Vindparker idriftsatt Q4-19 Drift *) Statnett forplikter seg til bygging av sentralanlegg i Snillfjord ved DG2

15 Svensk trafikkavvikling

16 Tårnmontasje Sverige

17 Tårnmontasje Sverige

18

19 Berry Burn, Scotland

20 Storheia vindkraftverk side 20

21 Vi er i gang 21 Foto: Kjell Inge Skaldebø:

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! VINDKRAFT tema 32 sider Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! Med Europas beste vind- og vannressurser har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle i Europas energiomstilling;

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

RAPPORT. Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging

RAPPORT. Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging RAPPORT Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging Oktober 2010 Dato: 12.10.10 Rapport nr.: 09-165-1 Prosjekt nr.: 09-165 Prosjektnavn: Regionale og lokale ringvirkninger av vindkrautbygging

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk Helge Briseid Risnes Briseid Gård 4770 Høvåg Høvåg 14.01.2014 Norges- vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Sendes som E-post til: NVE@NVE.NO Betraktninger og uttalelser til

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG Innhold 1. Forord 2 2. Begrepsavklaring 3 3. Overføringsnett og nettkapasitet 4 4. Vindkraft 8 5. Olje og gass 13 6. Bioenergi 18 7. Vannkraft 23 8. ENØK 27 9. Andre alternative

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer