Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012"

Transkript

1 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven

2 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og NTE. Hydros aksjer i Sarepta ble senere overført til Statoil og i 2011 kjøpte TrønderEnergi Statoils andel i Sarepta Energi. Sareptas formål er å lete etter, finansiere og utvikle vindkraft-prosjekter herunder gjennom direkte eller indirekte eierskap, bygge og drifte vindkraftanlegg, produsere elektrisk kraft basert på vindkraft, omsette slik kraft samt omsette elsertifikater tilknyttet denne samt være engasjert i virksomhet som står i naturlig tilknytning til denne.

3 Visjon og ambisjon Vår visjon Verdiskapning fra midtnorsk vind TrønderEnergi og NTE har sammen og igjennom Sarepta en ambisjon om å ha 2020 GWh vindkraft i produksjon i løpet av 2020

4 Sareptas prosjektportefølje Størrelse MW Investering *) MNOK Status Ytre Vikna Under utbygging Ytre Vikna Rettskraftig konsesjon Harbaksfjellet Rettskraftig konsesjon 2004, mangler nett Roan Påklaget til OED 2010 Sørmarkfjellet Påklaget til OED 2010 Frøya **) Konsesjonssøkt 2004 Totalt *) Antar 12 MNOK pr MW **) Eies 50/50 av NTE/TrønderEnergi

5 Alle våre prosjekter ligger i Trøndelag Ytre Vikna Sørmarkfjellet Harbakfjellet Roan I tillegg til våre parker på Fosen har SAE Vind 2 prosjekter; Storheia (220 MW) og Kvenndalsfjellet (100 MW) Tilsammen ~2,5 TWh vindkraft på Fosen Prosjektene på Fosen kjennetegnes av total mangel på nett...

6 Hvem må bidra for at dette skal lykkes? Departementet må avklare konsesjonene som er påklaget Statnett må prioritere bygging av nett i områder der vindkraft er prioritert samt gi forutsigbare tariffer/kostnader for innmating av kraft Myndighetene må vise at de mener alvor med elsertifikatordningen og bidra til at denne fungerer (riktige kvoter og sertifikatpliktige) Myndighetene må ta ansvar for etablering av tilstrekkelig kapasitet for utveksling av kraft med utlandet bare sånn får man et robust kraftmarked og bidrar til at målene i EUs Fornybarhetsdirektiv blir oppnådd Så går det rykter om overføring av eiendomsbeskatning fra kommune til stat? Vil jo ikke akkurat hjelpe utbygger...

7 Hva må vi som tiltakshaver gjøre? Modne prosjektene slik at de er klar for investeringsbeslutning Kartlegging av kostnader knyttet til infrastruktur og logistikk; kai, adkomstveier, infrastruktur internt i park og val av løsning Kartlegging av kostnader og valg av løsning for nettilknytning (eget nett, regionalnett samt sentralnett) Besørge tilstrekkelig med vinddata av god kvalitet slik at vi kan utarbeide robuste produksjonsestimater Ferdigstille avtaler med berørte aktører (kommuner, grunneiere, reindriftsnæringen, etc) Skaffe finansiering!! Sammen med gode vindressurser skal vi basert på eiernes kompetanse - greie å modne prosjektene til å være interessante investeringsmuligheter Vi ser bare muligheter...vi skal være klar!

8 Våre prosjekter har potensiale til å bli blant til de beste Investeringskostnadene må ned Lavere enn 12 MNOK/MW Kontroll på driftskostnadene Minimalisere kostnader knyttet til anmelding av vind Velge gode drifts- og vedlikeholdsstrategier Industriell aktør som vil drifte våre anlegg selv Bygge kompetanse slik at drift av våre anlegg blir bedre og billigere Velge teknologikonsept basert på optimalisering av livsløpskostnader samt vurdering av beste løsning for HMS og ytre miljø (eks direkte drift vs. gir) Utarbeide kontraktsstrategi der vi skaper rom og muligheter for lokale og regionale aktører samtidig med å sikre en kostnadseffektiv anskaffelse

9 Sammen har vi ansvar for at dette skal fungere... Vi som utbygger har også ansvar for å skape entusiasme i lokalmiljøene slik at vi bidrar til økt verdiskapning lokalt og bidra til aksept av vindkraft lokalt Investeringsbeslutning... må tro på elsertifikater og at denne ordning vil fungere som et marked...kan ikke bygge ut basert på om det blåser i dag => må tro på at fornybarenergi er fremtiden Denne «troen» må bygges sammen Norge må tro at vi får det til! Vi kan og vi vil og vi skal få det til!