PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/ Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012"

Transkript

1 rsk Energiforening F d t 10/ PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/ Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE

2 Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen Investeringsomfanget til

3 EUs fornybar direktiv Forpliktende avtale om bygging av fornybar energi Norge har forhandlet med EU om våre forpliktelser Fornybarandelen skal opp 9,5 % til 67,5 % Norge skal lage en handlingsplan som viser hvordan målene skal nås Mest realistisk i Norge : vannkraft og vindkraft på land 3

4 El-sertifikater Norge og Sverige er enige om et felles sertifikatmarked med oppstart januar Loven vedtatt i Stortingen i juni. Total forpliktelse blir 26,4 TWh fra 2012 til 2020 fordelt på 13,2 TWh i hvert land Prosjektene må være konsesjonsbehandlet innen

5 Status konsesjonsbehandling Siste 5 år er det gitt konsesjon til Vannkraft: 3,7 TWh Vindkraft: 5,9 TWh Fjernvarme: 4,0 TWh Totalt 13, 6 TWh I 2011 klarerte NVE ( konsesjoner + innstillinger): Vannkraft: 1 TWh Vindkraft : 0,75 TWh Fjernvarme: 0,43 TWh 5

6 VINDKRAFT 6

7 EUs fornybar direktiv Forpliktende avtale om bygging av fornybar energi Norge har forhandlet med EU om våre forpliktelser Fornybarandelen skal opp 9,5 % til 67,5 % Norge skal lage en handlingsplan som viser hvordan målene skal nås Mest realistisk i Norge : vannkraft og vindkraft på land 7

8 Vindkraft Det er gitt konsesjon til 58 prosjekter med en samlet produksjon på ca 10 TWh. Av dette er 2,2 TWh bygd eller under bygging 20 prosjekter på 4,5 TWh er til klagebehandling 15 prosjekter på tilsammen 3,3 TWh har rettskraftig konsesjon og er klare til å bygges ut. Ca 100 saker til behandling 60 TWh 8

9 Meddelte konsesjoner 976 MW ca 2700 GWh Hamnefjell 120 MW ikke påklaget Kvinesheia 60 MW Raudfjell 100 MW Dønnesfjord 10 MW Ånstablåheia 32 MW Kvitsøy 4 MW Svarthammeren/Pållifjellet 290 MW Remmafjellet 130 MW Frøya 60 MW Geitfjellet 170 MW 9

10 10

11 Fastsatte utredningsprogram 700 MW ca 1900 GWh Folkestad E-18 Raskiftet Kvitola/Grååhøgda Dalbygda Hovatn Aust 11

12 Havvind 12

13 EUs fornybar direktiv Forpliktende avtale om bygging av fornybar energi Norge har forhandlet med EU om våre forpliktelser Fornybarandelen skal opp 9,5 % til 67,5 % Norge skal lage en handlingsplan som viser hvordan målene skal nås Mest realistisk i Norge : vannkraft og vindkraft på land 13

14 VANNKRAFT 14

15 EUs fornybar direktiv Forpliktende avtale om bygging av fornybar energi Norge har forhandlet med EU om våre forpliktelser Fornybarandelen skal opp 9,5 % til 67,5 % Norge skal lage en handlingsplan som viser hvordan målene skal nås Mest realistisk i Norge : vannkraft og vindkraft på land 15

16 Vannkraft Vannkraft 2,8 TWh har konsesjon uten å være realisert pr 1.jan 2012 Positive innstillinger til OED 733 GWh NVE har ca 620 småkraftsøknader til behandling, 6 TWh Totalt har NVE 11 TWh vannkraft til behandling 5 TWh større vannkraft med varierende reguleringsgrad Ca 340 gamle konsesjoner kan revideres fram til 2022 Kan gi miljøforbedringer men også redusert produksjon 16

17 Globalt miljø / tradisjonelt miljøvern 17

18 Viktige hensyn i beslutningene Biologisk mangfold Naturmangfoldloven - samlet belastning Landskap og estetikk Kulturminner Samiske interesser Leveringssikkerhet Mål om fornybar produksjon Næringsutvikling 18

19 Vassdragskonsesjon (KV) Ca 5 TWh stor kraft til behandling i NVE, ca 1,2 TWh i OED. NVE har i 1. halvår sendt 9 innstillinger til OED med en samlet produksjon på 578 GWh (samt ett avslag på 57 GWh) I tillegg er det gitt unntak fra konsesjonsplikt eller tillatelse til opprusting/utvidelsesprosjekter for 7 prosjekter på til sammen 85 GWh Totalt klarert i første halvår 663 GWh Forventer å passere ca 1 TWh i løpet av året. Aktuelle saker er Holmen, Sauland, Ullsfjorden og Leikanger Markant økning i forhold til 2011 (552 GWh) og 2010 (129 GWh)

20 NETT 20

21 Økt produksjon krever nytt nett Dagens nett har begrenset kapasitet til å ta imot økt produksjon Nytt nett må bygges på grunn av Leveringssikkerhet Økt forbruk Innmating av ny produksjon 21

22 Nettbegrensninger Lite ledig nettkapasitet Sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett Vi har nedprioritert 22 småkraftprosjekter som ikke har ledig nettkapasitet før Ørskog Fardal er på plass. Ca 60 % av småkraftsøknadene har utfordringer når det gjelder nett Samordning nett og produksjon For nye prosjekter må nettutvikling og produksjon sees i sammenheng Eks Fosen. Nytt nett samordnet med 4 store vindkraftprosjekter 22

23 Saker til behandling i NVE Over 1500 km sentralnett Ofoten Varangerbotn (745) Storheia Trollheim (127) Kollsnes Modalen (105) Rød Bamble (35) Lyse Stølaheia (73) 315 km spenningsoppgradering ( kv) 170 km utenlandsforbindelser Ca. 800 km regionalnett Over 130 berørte kommuner

24 Region sør (Investeringsplan 2012 fra Statnett) Nytt siden NUP 2011 Endelig konsesjon spenningsoppgradering Bamble Kristiansand Konseptbeslutning Vestre Korridor Nye prosjekter siden NUP 2011: Lyse Stølaheia Nye stasjoner Fasekompensator og Nytt transformator: siden NUP 2011 Endelig konsesjon spenningsoppgraderi ng Bamble Kristiansand 24

25 Økning beregnede kostnader for prosjekter i planfase (Investeringsplan 2012 fra Statnett) Prosjekt Nye planlagte prosjekter Investerings -anslag 2011 Lyse Stølaheia Investeringsanslag 2012 Ofoten-Balsfjord- Hammerfest Skaidi- Varangerbotn Nye reinvesteringsbehov Nye kapasitetsprosjekter Eksisterende planlagte prosjekter Namsos-Storheia- Snillfjord-Orkdal Ofoten-Balsfjord Hammerfest Vestre korridor Namsos-Storheia- Snillfjord- Orkdal/Trollheim Sydvestlinken/Rød- Sylling Lyse - Stølaheia Vestre korridor Skaidi-Varangerbotn Sydvestlinken/ Rød- Sylling

26 OPPSUMMERING 26

27 Oppsummering NVE har høy prioritet på nettsaker Nytt nett er en forutsetning for å nå fornybarmål Stort antall vann og vind prosjekter til konsesjonsbehandling. 5-6 TWh allerede klarert Må være behandlet inne 2017 for å bidra til 2020 mål Utfordrende avveiningen mellom globale og lokale miljøinteresser Økende utredningskrav Lokal aksept 27

28 Oppsummering når vi målet? I løpet av de siste 5 år er det bygd vannkraftverk som har gitt en produksjonsøkning på ca 5 TWh I samme periode er det bygd vindkraft som gir ca 1 TWh inklusiv Høgjæren) I de neste 8 år må det bygges vann- og vindkraftverk som gir en produksjonsøkning på ca 13 TWh. Det er sannsynlig at dette kan fordele seg likt på vann- og vindkraftprosjekter, men med mulighet for mer vann enn vind. Nett er en begrensende faktor 28

29 Oppsummering Vannkraft Et småkraftverk er typisk i størrelsesorden 2,5 MW/10 GWh, og investering på ~40 + mill kr. Eksempel: 4 TWh fra småkraftverk i neste 8 års periode gir behov for 400 slike kraftverk, eller 50 bygget hvert år. Samlet investering mellom 15 og 20 milliarder kr til

30 Oppsummering Vannkraft En del TWh kan komme fra O/U av vannkraftverk, men disse har flere problemstillinger enn småkraftverk og kan være dyre pr innvunnet kwh. Oppgraderinger av maskin/elektro alene gir få nye GWh, men kan være like lønnsomt som småkraftverk. Større ombygginger koster gjerne mer enn en milliard for en gevinst på 150 GWh og må sees i sammenheng med at hele kraftverkets produksjon blir modernisert. Dette gir fornyet levetid for hele produksjonen og sikrer framtidig inntekt. Investeringer på ca milliarder kr for ca 3 nye TWh. 30

31 Oppsummering Vindkraft Det er klarert 4,6 TWh vindkraft og 0,6 TWh er under bygging. Om vindkraft skal bidra med ca 6 +TWh og vi regner timers brukstid og 10 mill kr pr MW investert betyr dette en investering på ca 25 milliarder kr 31

32 Oppsummering Nett Det planlegges investeringer for mer enn 50 milliarder før Allikevel vil nett være en begrensende faktor for mange prosjekter slik at de ikke kan realiseres før

33 Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge (Investeringsplan 2012 fra Statnett) Investeringer i kraftsystemet (Mrd. NOK) 30 Historisk Forventet Produksjon Mrd. NOK (2010-kroner) Regionalog distribusjon s-nett Sentralnettet Kilde: Statnett, SSB, NVE, NUP Norges 2011, vassdrags- RKSUer, THEMA og energidirektorat Consulting Group *Investeringskostnadene for øvrige sentralnettseiere ikke med

34 Takk for oppmerksomheten 34

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Strømnettet på Vestlandet mot 2025

Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. Nesten alt i samfunnet er avhengig av elektrisitet. Derfor må strømnettet ha stor nok kapasitet og være robust.

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene Det drives

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Vindkraft en nødvendig og sentral klimaløsning. Hvordan unngå konflikter og samtidig få utløst de beste prosjektene.

Vindkraft en nødvendig og sentral klimaløsning. Hvordan unngå konflikter og samtidig få utløst de beste prosjektene. Vindkraft en nødvendig og sentral klimaløsning Hvordan unngå konflikt og samtidig få utløst de beste prosjektene. Bellona ble etablt 16. juni 1986, og en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer. Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF

Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer. Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF Motivasjonen Planen og målet Programmet Effekten Utfordringene Status 2 Motivasjonen 1 Manglende

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer