VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»"

Transkript

1 VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014

2 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging Ny 420 kv sentralnettslinje er en forutsetning Behov for betydelig omlegging og nybygging i regionalnettet Sentralnettslinja Namsos Klæbu oppgraderes fra kv 2 Footnote optional text

3 Endelige konsesjoner i Midt-Norge OED stadfestet 26. august 2013 NVEs konsesjonsvedtak: 8 vindkraftverk, > 1300 MW - Strøm til husstander - 3 ganger årlig strømforbruk i Trondheim by - Halvparten av årlig kraftunderskudd i Midt-Norge mil nytt sentralnett - 3 trafostasjoner ++ - Inkl 7 km sjøkabel 2023 Mye nytt regionalnett 2019 Total investering > 20 milliarder NOK 3

4 Samarbeid er nødvendig for utbygging Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, TrønderEnergi, Agder Energi og Statkraft er enige om å etablere et samarbeid for å utvikle vindkraft på Fosen Samarbeidet omfatter utvikling av prosjektene Storheia, Kvendalsfjellet og Roan med samlet kapasitet på ca 600 MW Samarbeidet er nødvendig for å sikre samtidighet i investeringsbeslutningene knyttet til investering i vindparker, sentral- og regionalnett innen utgangen av første kvartal Dette er nødvendig for å få vindparkene i drift innen utløpet av 2020 og dermed få tildelt grønne sertifikater Videre er det viktig å etablere et konsept som er interessant for finansielle investorer og realisere stordriftsfordeler i alle prosjektfaser inkludert drift og vedlikehold 4

5 Samarbeidet om utvikling av vindkraft på Fosen

6 Struktur for samarbeidet Fosen (600 MW) Eierandel i NewCo TE NTE Agder Statkraft NewCo Eierandel Statkraft 50,1 Capex: ca NOK 7 mrd: Kraftproduksjon: >1,8 TWh/år NewCo AS Fosen Kvenndalsfjell et Storheia Operatøravtale for alle prosjektfaser, Inkludert drift og vedlikehold Statkraft AE 20,9 NTE 14,5 TE 14,5 Sum 100 Roan Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan legges inn i NewCo. Full realisering av disse prosjektene (600 MW) er påkrevet for å utløse bygging av sentralnettslinje Samtidig investeringsbeslutning for alle vindparkene, sentral- og regionalnett NewCo inngår operatøravtale med Statkraft for alle prosjektfaser NTE/TE utvikler Harbaksfjellet og Sørmarksfjellet i egen regi. 6

7 Fremdeles mange involverte selskaper «NewCo»: +? 7

8 Mye skal gjøres MW Turbiner Antall Areal km 2 Veilengde km Fundament m 3 Inv.kost MNOK Kvenndalsfjellet Storheia Roan Sørmarkfjellet Harbaksfjellet TOTALT Minst Sentralnettsanlegget Ca 120 km 420 kv-linje 2 transformatorstasjoner (Roan og Storheia) Koplingsanlegg i Namsos (Skage)

9 Vi er i gang 9 Foto: Kjell Inge Skaldebø:

10 Fosen og Snillfjord framdrift for sentralnett og vindkraft Fosen Statnett Fosen Nord Vindkraft Fosen Sør Vindkraft Endelig konsesjon Investerings- Beslutning Q1-15 Investerings- Beslutning Q1-15 Turbininstallasjon Q kv til Storheia Ferdigstilt Q1-18 Konsesjon Prosjektering Utbygging Driftsfase nett Endelig konsesjon Endelig konsesjon BP2 BP2 BP2 Investerings- Beslutning Q kv til Roan Ferdigstilt Q1-17 Turbininstallasjon Q1-17 1), 2) Vindparker Idriftsatt Q3-19 Konsesjon Prosjektering Utbygging Driftsfase? Vindparker Idriftsatt Q3-18 Konsesjon Prosjektering Utbygging Driftsfase? Snillfjord Statnett Snillfjord Vindkraft Konsesjon Endelig konsesjon Endelig konsesjon BP2 Investerings- Beslutning Q4-16 Investerings- BP2 Beslutning Q4-16 Prosjektering Turbininstallasjon Q1-19 Utbygging 420 kv Ferdigstilt Q1-19 Konsesjon Prosjektering Utbygging Driftsfase nett Forprosjektering? Vindparker Idriftsatt Q1-20 Driftsfas e ) Statnett styrer i stor grad kritisk tidslinje 2) I tillegg skal det bygges betydelig regionalnett i regi av TrønderEnergi Nett (TEN)

11 Hva bestemmer kontraktsstrategier? Hva er spesielle rammebetingelser som påvirker kontraktsstrategi? Geografi, korrupsjon, HMS forhold, ekstern finansiering, konsesjonsvilkår etc. Egen styringsevne og behov Hva har vi erfaring med å styre? Hvilken kompetanse har vi til å styre dette prosjektet? Hvilken kapasitet har vi? Hvilken innflytelse trenger vi i verdikjeden? Rammebetingelser Tekniske utfordringer Kontraktsstrategi Hva er markedet i stand til/foretrekker å levere? Hvilken oppdeling gir tilgang på de beste tekniske og kommersielle løsningene? Hvilket ansvar/risiko mener vi leverandørene er i stand til å bære? Leverandørmarkedet Hva slags risiko er viktigst for prosjektet av tid, kostnad, kvalitet, teknisk gjennomføring, HMS, CR? Hvem er best i stand til å håndtere denne risiko i byggefasen? 1 1

12 Anskaffelsesprosessen for prosjektkjøp Fase 1 Planlegging av kjøpet Fase 2 Prekvalifisering og utvelgelse av leverandører Fase 3 Forespørsel / tilbud Fase 4 Evaluering / avklaring Fase 5 Forhandlinger / innstilling Fase 6 Forpliktelse / kontrakt Fase 7 Oppfølging Fase 8 Erfaringstilbakeføring Vindturbiner: Utsendelse av forespørsel er nært forestående 12

13 Det stilles krav til leverandører: 13

14 Endelig konsesjon noe endret i forhold til NVE-konsesjon Inntil 300 MW installert effekt ca.900 GWh årlig produksjon Hovedadkomstvei i Einarsdalen 2 interne trafostasjoner 132 kv nettilknytning til Roan sentralnettstasjon

15 Kvenndalsfjellet Konsesjon i hovedsak i henhold til søknad Inntil 120 MW installert effekt ca. 350 GWh årlig produksjon ca 6 km adkomstvei fra Langdalen ca 1 km 132 kv jordkabel med tilkobling til konsesjonsgitt 132 kv kraftledning Harbaksfjellet Hubakken 15

16 Kvenndalsfjellet vindkraftverk Visualisering av Kvenndalsfjellet vindkraftverk (2 MW) sett fra Stokkøya 16

17 Storheia Planområdet er redusert i sør jfr. konsesjonssøknad, men i hovedsak som i vedtak fra NVE Inntil 220 MW installert effekt ca. 700 GWh årlig produksjon 1,5 km 132 kv kraftledning til transformatorstasjon i sentralnettet ved Storheia 2,5 km adkomstvei fra Austdalen 17

18 Storheia vindkraftverk Visualisering av Storheia vindkraftverk (2,3 MW) sett fra Monstad 18

19 Visualisering av Storheia vindpark (2,3 MW) sett fra fjelltoppen med samme navn øst for Rv 715 side 19

20 Statkraft operatør Prosjektleder Ole Chr. Albert mob Ass. prosjektleder Mattis Vidnes mob

21 TAKK 21 Foto: Kjell Inge Skaldebø

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring SFE energikonferansen Kraft i Vest Håkon Borgen, Konserndirektør 27. September 2013 Tema Anstrengt nett og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

RAPPORT. Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging

RAPPORT. Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging RAPPORT Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging Oktober 2010 Dato: 12.10.10 Rapport nr.: 09-165-1 Prosjekt nr.: 09-165 Prosjektnavn: Regionale og lokale ringvirkninger av vindkrautbygging

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Windcluster Norway 7. mai 2015

Windcluster Norway 7. mai 2015 Windcluster Norway 7. mai 2015 Ragnhild Remmen Energi i Multiconsult; et kraftsenter i vekst «I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi; både produksjon, distribusjon og forbruk»

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

JA eller NEI? Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6. Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6. Rammer reiselivet Valborg Bakken

JA eller NEI? Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6. Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6. Rammer reiselivet Valborg Bakken Vindmølleparken på Frøya Informasjon fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og TrønderEnergi august 2005 JA eller NEI? Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6 Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6 Den

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden Rapport 30/03 Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden ECON-rapport nr. 30/03, Prosjekt nr. 39540 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-603-0 HJE/MSA/mbh,

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting

Verdiskaping og sysselsetting Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer