Veien fram til investeringsbeslutning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien fram til investeringsbeslutning"

Transkript

1 Veien fram til investeringsbeslutning

2 Agenda Energidrivere El-sertifikater Faser i prosjektutviklingen Nett/markedsadgang Lønnshetsanalyser Finansering Generelle markedsbetraktninger Ass.dir Styreleder Daglig leder

3 Energi- og klimapolitikken til 2020 EUs nåværende klimapolitikk er basert på de såkalte målene som gjelder fram til Disse målene er: Utslippene av klimagasser skal reduseres med 20 prosent sammenliknet med 1990, og 30 prosent dersom andre land tar på seg sammenlignbare forpliktelser. Andelen fornybar energi av samlet energibruk skal øke til 20 prosent i 2020 (andelen i transportsektoren skal være minst 10 prosent). Energibruken i 2020 skal reduseres med 20 prosent sammenliknet med en antatt referansebane som beskriver utviklingen uten klimapolitikk.

4 El-sertifikater er et viktig investeringsinsentiv Svein Roar Brunborg Ler til banken Enova-støtte og feed-in-tariff ville ikke vært noe mindre inngrep i markedet enn elsertifikatene, sier NVE-sjef Per Sanderud. Gevinsten til utbyggerne av de billigste grønne prosjektene, som for eksempel storskala vannkraft, gjør at de smiler hele veien til banken, sier Brunborg.

5 El-sertifikater vinnere og tapere Forbrukere Produsenter

6 Nye vannkraftprosjekter SKS + tilknyttede selskaper Utbygger Navn/antall GWH SKS Produksjon AS Storelvvatn 20 SKS Produksjon AS Oldereid (utvidelse) 9 SKS produksjon AS Smibelg og Storåvatn 200 Govddesåga Kraftverk AS Govddesåga 58 Inntak Govddes Nord Norsk Småkraft AS Suliskraft AS 4 19 Sjøfossen Energi AS 4 38 Beiarkraft AS 4 53 Helgeland Småkraft AS Sum 704 Oldereid kraftverk

7 Fra drift til investering nye utfordringer for organisasjonen SKS Produksjon AS Adm.dir Stein Mørtsell Smibelg / Storåvatn Stig Grønli Stab Rune Stensland Gisle kofoed Kraftverk Thor Åge Jensen (35) Prosjekt Ragnar Pettersen (6) Vassdrag Terje H. Nygaard (5) Driftssentral Per Arne Mathisen (8) Handel Kjetil Haugli (3) IT Åge Torkilseng (8) Nord-Norsk Småkraft / Suliskraft: - Prosjektledere Jostein Fagerheim og Robert Hagen

8 Prosjektfaser Bra prosjekt? Konsesjon Fallavtale Innstilling styre Investerings -beslutning Forprosjekt Planlegging Prosjektering Anbud Lønnsomhet Styrebehandl Kraftpotensiale Tekniske løsninger Kostnadsoverslag Miljø Erverve fall og rettigheter Nett-tilknytning Utrede miljø Konsesjonssøknad Høring, befaring Organisering Prosjektering Optimalisering Entrepriseform Kontraktsstandard Anbudsdokumenter Innhente tilbud Vurdere tilbud Inngå kontrakter Bygg, el-mek, finans Prisprognoser Rammebetingelser Driftskostnader Investeringsanalyse Styrebehandling I Styrebehandling II Styrebehandling III Konsulent Falleier Nettselskap Konsulent Miljø/natur Advokat Falleier Offentlige myndigheter Nettselskap Konsulent Advokat Offentlige myndigheter Nettselskap Konsulent Advokat Bank / finans Markedsanalytikere Lønnsomhetsanalytiker Ledelse Ledelse Styrer Eiere

9 Forprosjekt Kartlegging av vannressurs Miljøkonsekvenser Tekniske løsninger Kostnadsoverslag Viktig med gode kart - laserscanning

10 Konsesjonssøknader behandling og høring Tar lengre tid enn planlagt Mange skal mene noe.. Ofte krav om tilleggsutredninger Viktig hva kommunen mener utbyggingsavtaler Justering prosjektet Utbygging bit for bit Vurdering av hvert enkelt prosjekt i et område Krav om utredning av sumvirkninger

11 Reindriftskart planfasen

12 Reindrift viktig aktør også etter konsesjon

13 Fallrettigheter (og andre rettigheter) To muligheter : 1. Bli enig om en avtale Vanlig på småkraft (anbud) 2. Retten større prosjekt

14 Falleie grunneier ulike modeller for avtaler Engangsbeløp signering, konsesjon Andel av bruttoinntekt Andel av overskudd «Hjemfall» etter økonomisk levetid Eierandel Innslagspunkt Kombinasjoner av punktene ovenfor

15 Valg av entrepriseform / kontraktstrategi Ulike entrepriseformer Ulike entrepriseformer i samme prosjekt En eller flere kontrakter Kontraktsstandard Vurderinger som gjøres : Risikobilde Varierer fra prosjekt til prosjekt ansvar for koordinering, framdrift Tilgjengelig egenkompetanse Muligheter for involvering, innflytelse, kontroll Markedssituasjonen hos tilbyderne Lokale sentrale leverandører Fauskebygg driver tunnel i Govddes

16 «Vanlig» kontraktsinndeling Byggherre EL-mek Bygg Prosjekterende Nett Turbin Generator Luker Rør Apparat og kontrollanlegg

17 Nett - marked - kraftbalanse Før Energiloven: Oppdekkingsplikt i hvert område/region Magasinkraftverk fordelt utover landet. Nettet er utbygg etter dette, med samkjøring/utveksling mellom regionene Etter energiloven Ingen/liten investering i ny produksjon eller nytt nett. Nettet er ikke tilpasset nye «utfordringer», hverken ny stor produksjon, ny stor overføring eller nytt stort forbruk

18 Nettadgang - utfordring i Salten Til Balsfjord Kvandal - nettkapasitet mellom regional - sentralnett Ballangen Ulvsvåg Ofoten Kjøpsvik Kalvåg Drag Skjelvareid Botn Vassmo Falkelv Kobbelv Nytt sentralnettspunkt Øresvik Sundsfjord Glomfjord Enga Halsa Reppa Hopen Bodø mm. Oldereid Sulitjelma Rognan Beiarn Svartisen Valljord Salten trafo Fauske Ny stasjon med økt trafokapasitet + ny linje Sjona Økt linjekapasitet Nedre Røssåga Marka Linje 420 kv Linje 300 kv

19 Innmatingskostnader (driftskostnad) Fastledd + energiledd = 0, øre/kwh ( Salten reg.nett) Det er energileddet som betyr noe for produsentene i Salten! Høyt energiledd signaliserer dårlig nettkapasitet / markedsadgang Marginaltapssatser beregnes som: Sentralnettsats : 0-15 % Regionalnettsats : 0-5% Distribusjonsnettsats : 0-10% Sum : 0 30 % Energileddet beregnes som: Tapssats x pris x produsert volum Noe som betyr at innmatingskostnaden i perioder kan utgjøre inntil 30 % av inntekten for et småkraftverk.

20 Utvikling innmatingskostnader for produksjon Statnett planlegger en kraftig økning av fastleddet 2013: 0,8 øre/kwh 2014: 1,2 øre/kwh 2015: 1,8 øre/kwh Dvs + 18 mill.kr/år for SKS Fortsatt systempris i energileddet Kraftpris = Områdepris Innmating = Systempris Risiko for produsenten Mer nett kan bedre nettkapasiteten og gi lavere tapssats/energiledd.

21 Forbrukere Nettleie i Nord Produsenter

22 Lønnsomhetsanalyser

23 Investeringskostnader Lønnsomme prosjekt Småkraftverk : 3,5 5,5 kr / kwh Større kraftverk : 6,5 kr / kwh Galbmefossen etter utbygging i juni Fallavtale og ingen regulering Lønnsomheten påvirkes sterkt av fallavtaler. Reguleringsmuligheter (magasin) er en klar fordel. Smibelg kraftverk - Veste Sandvikvatn regulering 33 m

24 Lønnsomhetsanalyse nåverdianalyse småkraftverk Beregning kontantsstrøm Spotsalg 2,87 2,94 3,02 3,09 3,17 3,25 3,33 3,41 3,50 3,59 3,68 3,77 3,86 3,96 4,06 Elsertifikater 1,44 1,48 1,51 1,55 1,59 1,63 1,67 1,71 1,75 1,80 1,84 1,89 1,94 1,98 2,03 Sum - inntekter 4,31 4,42 4,53 4,64 4,76 4,88 5,00 5,12 5,25 5,38 5,52 5,66 5,80 5,94 6,09 Innmatingskostnader 0,50 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,58 0,60 0,61 0,63 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 Falleie 0,65 0,66 0,68 0,70 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 Eiendomsskatt 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 Driftskostnader 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,31 Sum - kostnader 1,61 1,63 1,66 1,70 1,72 1,76 1,79 1,83 1,86 1,90 1,94 1,98 2,02 2,06 2,10 Avskrivinger 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Rente- og andre finanskostnader 1,82 1,82 1,82 1,82 1,81 1,82 1,73 1,64 1,55 1,45 1,36 1,27 1,18 1,09 1,00 Resultat før skatt 0,21 0,30 0,37 0,45 0,55 0,63 0,80 0,98 1,16 1,36 1,54 1,73 1,93 2,12 2,32 Overskuddsskatt 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,22 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,54 0,59 0,65 Resultat etter skatt 0,15 0,21 0,27 0,33 0,40 0,45 0,58 0,71 0,84 0,98 1,11 1,25 1,39 1,53 1,67 + Avskrivinger 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Kontantstrøm 0,83 0,89 0,94 1,00 1,07 1,13 1,25 1,38 1,51 1,65 1,79 1,92 2,06 2,20 2,35

25 Følsomhetsanalyser

26 Følsomhetsanalyser

27 Prisprognoser

28 Følsomhetsanalyser - pris

29 Lønnsomhetsanalyse - resultater Småkraftverk : Årlig produksjon : 7 GWh Utbyggingskostnad : 4,8 kr/kwh Falleie : 10% av brutto inntekt Netto nåverdi utbygger : 1,2 mill.kr. Nåverdi falleier : 6,6 mill.kr.

30 Finansiering Arrangert konkurranse med minimum 3 tilbydere Innledende runde + mulighet for revidert tilbud Tilbyderne er interessert skarp konkurranse Flere tilbydere belyser «saken» fra ulike sider Gode tilbakemeldinger på lønnsomhetsanalysen Vi vurderer en totalpakke : Andel egenkapital ( %) Krav til likviditet under drift Rentemarginer Avdragsprofil ( eks år) Løpetid - refinansiering Mulighet for garantier til leverandører

31 Markedsituasjonen for energi & kraft Ikke fornybar produksjon Fornybar produksjon Forbrukere

32

33 Rammebetingelser fornybar kraft i regjeringserklæringen Heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraft fra 5 til 10 MVA. Vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater Lage tiltaksplan for å redusere samlet konsesjonsbehandlingstid La kommunene gi konsesjon til små-mikro-minikraftverk

34 Framtid er elektrisk og fornybar! Produsenter Forbrukere

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere.

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere. Årsmelding 2010 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge Nr. 4 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Kraft og Energi -Fornybar energi Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge I mer enn 10 år har Boris Benulic ledet Troms Kraft sin satsning i Sverige,

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv

Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv Jon Arild Hellebust Banksjef Team Energi Bransjeansvarlig Fornybar Energi AGENDA Sparebanken Vest satsningen

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland Byggestart på Imsland 2 5 FANTASTISKE ÅR 2003: Fjellkraft går i dialog med grunneierne i Svartdalen vedrørende mulig investering. Her fra befaring på anlegget høsten 2004. Thorstein Jenssen (til venstre)

Detaljer

Med samhandling og kunnskap

Med samhandling og kunnskap ET SMÅKRAFTMAGASIN FRA FJELLKRAFT AS Med samhandling og kunnskap Fjellkraft AS er en sammensveiset organisasjon av høyt kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, men med felles mål: Vi skal i samarbeid

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Hans Erik Horn, NPM 1 Agenda Aktuelle tema vi jobber med: Dagsaktuelle temaer Vanndirektivet og utfordringer videre Geir Taugbøl Verneplaner og andre planer

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3. Økt fokus på energi og bærekraft...5. Geografisk plassering av virksomheten...6

Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3. Økt fokus på energi og bærekraft...5. Geografisk plassering av virksomheten...6 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Økt fokus på energi og bærekraft...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelse og selskapsorganisasjon...7 Visjon og verdier...8 Overordnede

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer