Utfordringer ved småkraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer ved småkraft"

Transkript

1 Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet, driftslederansvar og risiko. HKs system for måling av spenningskvalitet Måling og avregning

2 HelgelandsKraft AS Vertikalintegrert e-verk Ca km ledningsnett Forsyner alminnelig forbruk med ca. 1 TWh ( ) Forsyner kraftkrevende industri (KII) med ca. 5 TWh Produksjon inn med ca. 6,5 TWh Hvor mye blir egentlig utbygd? Mer enn 150 henvendelser fra potensielle utbyggere 26 småkraftverk i drift per konsesjoner er gitt (296 GWh/66) 16 søknader er inne (312 GWh/94) 4 meldinger er inne (217 GWh/49 ) kraftverk på sikt Til sammen 825 GWh/209

3 Småkraftpotensial på Helgeland (1661,3 GWh/år)

4 + ca ca ca ca. 7 + ca ca ca ca ca ca ca. 25 Hovedprinsipper Kraftverket skal betale tilknytningen I plan-, anleggs- og driftsfase Anlegget skal være effektivt å drifte i mange år Standardisert og selektivt eierskille Tekniske funksjonskrav Kaffi-avtalen (REN) Oppfylle krav til driftssikkerhet Oppfylle krav til avregning og balanseansvar Vi svarer gratis på markedstilgang ikke ytterligere utredninger Disse kravene gjelder også uttakskunder

5 Hva må nettselskapet ta hensyn til Spenningskvalitet for eksisterende kunder (NVE) Nettselskapets økonomi (IR, KILE, tap) (NVE) Driftssikkerhet (dsb) Tekniske løsninger og tekniske regler (dsb) Useriøse konsulenter (??? ) Regelverk for avregning (Statnett) Regelverk for avgifter (Toll & avgift) Regelverk for nøytralitet (NVE) Vårt eneste sanksjon er anleggsbidrag (NVE) Utbyggeren vil ha tilknytningen billigst mulig Grytåga Tilrem Brønnøysund Sømna Trongsundet Sekundærstasjon Langfjord Kolsvik Årsandøy 10

6 Risiko ved kraftverk i nettet I forhold til eget personell I forhold til utenforstående I forhold til teknisk utstyr i kraftsystemet (prod og nett) I forhold til kunders utstyr Hva bygger inn risiko Mange forskjellige tekniske løsninger Unike avtaler for hvert kraftverk Tøye regelverket, og ikke se intensjonene ved det Hvem vil forsikre anleggene?? 11 Systemdrift Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS) Statnett er tillagt ansvaret med å håndheve forskriften Forskriften er utarbeidet med fokus på drift av kraftsystemet over distribusjonsnettnivå. Statnett er passiv, og gir råd om å ta med i tilknyttingskontrakten retten til å få regulert produksjon og spenning ved: unormale nettdrifter, flaskehalser og spenningsproblemer. HK har eksempler på 0 respons på henvendelser om regulering i forbindelse med håndtering av unormale nettdrifter. HK har spurt Statnett om: Sier regime noe om at det skal være forskjell eller skal vi handle etter likhetsprinsippet? Planverdier og gruppering av kraftverk inn mot flaskehalser Systemansvar - Overføring av fullmakter for håndtering av systemansvaret for distribusjonsnettet Har tilbudt seg å være med i utredning om endringer i forskrift (FOS) 12

7 FOS 14. Planlegging og idriftsettelse av tekniske anlegg i kraftsystemet Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig. Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye eller endringer i eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett når disse planene kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- og sentralnettet. Systemansvarlig kan fatte vedtak vedrørende anleggenes funksjonalitet. HK har forventet bedre oppfølging av Statnett på henvendelser om FOS Konklusjon Et kraftnett må ha både forbrukere og produksjon I dag er det ikke enkelt å tilknytte kraftverk grunnet detaljerte forskrifter for eksisterende kunder. Lite hensiktsmessig at praksis avgjøres gjennom klagesaker dårlige forhold i bransjen NVE må revidere og tilpasse regelverket slik at vi slipper krangel mellom utbyggere og nettselskap. Må skille mellom økonomiske og tekniske utfordringer Større og større utfordringer på dynamiske forhold.

8 Bakgrunn for måling av spenningskvalitet Med i spenningskvalitetsprosjekter fra 1993 til 2003 i regi av Sintef Mange store hendelser i forbindelse med industrien de siste årene Ønske om samarbeid med industrien for å unngå uheldige situasjoner Stort småkraftpotensial i forsyningsområdet Med i D2020 som har fokus på distribuert produksjon. NVEs FoL HKs system for måling av spenningskvalitet Encore Series (Dranetz BMI) 27 stk Encore datanoder (Dranetz BMI) 25 stk Medcal N (Cesinel) 6 Medcal H 1 Medcal NT 1 stk Dual Node 5500 (Dranetz BMI) 1 stk Elspec G4400 PQView programvare til analyse av målinger

9 Typisk profil fra småkraftverk uten magasin

10 Storrøvatn Reingardsåga 1.8 Sakrihei Lommahaugen Ravnåga 0.5 Asphaug Bjørnå Langvatn Reinforsen 3.5 Oterbekken 0.2 Reingardsåga Storrødvatn Lommahaug Sakrihei Asphaug Reinforsen

11 Full produksjon i alle kraftverk og 2,1 i Reingardsåga J I

12 Sakrihei etter Reingardsåga settes i drift juni: Ca 3 produksjon i Reinforsen Ca 0,6-0,7 produksjon i Stor-Røvatn Fase-fase nærmer seg V Fase1-jord ca 154V Fase2-jord ca 133 V (Flimmer fra stålovnen vises også godt) Reingardsåga 21. september ,75 kv eller ca 8 Volt lavspent

13 Oppsummering Produksjon inn i svake radialnett er en stor utfordring mht spenningskvalitet Nettselskapene er nødt til å bygge opp kompetanse på dette området Stasjonære og dynamiske forhold HK har etablert et eget team for å bli mer profesjonell i håndtering av alle småkrafthenvendelser Deltakelse i D2020 har gitt svært god læring! Vi har fått bedre kompetanse, men må takle konsekvensene av glipp i startfasen Eierskille - Målinger M2 KWh G1 500 kw M1 4Q T1 KWh Tilknytningspunkt (eierskille) Egetforbruk T2 690 V 230 V Alminnelig forsyning M1 måler aktiv og reaktiv energi i begge retninger. Kostes av netteier. M2 måler aktiv energi ref. generatorklemme. Kostes av produsenten. Begge målerne er fjernavlest m/timesoppløsning Beregner forbruket timevis basert på M1 og M2. Kraftverket blir også uttakskunde 26

14 Småkraftverk og alminnelig forsyning M1 4Q KWh Tilknytningspunkt T1 690 V M2 KWh M3 KWh T2 G1 500 kw G2 90 kw 230 V 27 Prinsipper for måling/avregning/rapportering Alle målerne er timesavlest Sum produksjon rapporteres til Statnett på egen komponent Totalt forbruk beregnes timevis på bakgrunn av målerne og rapporteres til Statnett på egen komponent Produsenten avregnes for fastledd basert på tilknyttet prod. Forbruket avregnes for fastledd ut fra størrelsen på forbruket Avregner energiledd for innmating basert på timevis innmating, marginaltapssats i punktet og spot-pris I perioder med uttak benyttes energileddet for tilhørende fastleddstariff 28

15 Storforshei Ørtfjellmo Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Svabo Illgrubforsen Rana Nesna Finneidfjord Meisfjord Alsten Forsland Leirosen Kaldåga Holandsvika Mosjøen Marka Grytåga Andåsfossen Bjerka Nedre Røssåga Øvre Røssåga Tilrem Trofors Sømna Langfjord Kolsvik

16 Kim er ute og bytter trafoer!

17 Takk for oppmerksomheten!

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer