Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland"

Transkript

1 Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen -

2 Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef Personal /IKT/ kundeservice Strategi / Marked Økonomisjef BE Kraftsalg AS BE Varme AS Nordlandsnett AS BE Energimontasje AS

3 Nordlandsnett AS 2005 Kjøp av Skjerstad kraftlag 2007 Ble eget aksjeselskap BE Nett AS 2008 Kjøp av Sjøfossen Energi (Nettdelen) 2010 Kjøp av regionalnettet (SKS Nett) Fusjon SKS Nett og BE Nett Nytt navn Nordlandsnett AS 2013 Kontorer i Bodø, Fauske, Beiarn og Inndyr

4 Nordlandsnett ett av 16 nettselskap i Nordland Distribusjonsnettet jan. 2012: Konsesjonsområde: 3277 km2 (i 3 kommuner) Kunder : ca Overført energi : 945 GWh LSP luftnett : 744 km LSP jordkabel : 1007 km LSP sjøkabel : 9 km HSP luftnett : 587 km HSP kabel : 345 km HSP sjøkabel: 62 km SUM Nettlengde ca 2750 km Nettstasjoner HSP: 1094 Trafoer HSP(1151) og LSP(51) :1202

5 Nøkkeltall Regionalnettet jan kv luftledninger : 427,8 km 66 kv luftledninger : 61,0 km 132 kv sjøkabler : 5,0 km Skjelvareid Botn Vassmo Falkelv Kobb 132 kv jordkabler : 4,4 km 66 kv jordkabler : 8,1 km Hopen Bodø mm. Valljord Salten tra Fauske Trafo/koblingsstasjoner : 22 stk Installert trafokapasitet : 777 MVA 132 kv effektbryterfelt : 47 stk 66 kv effektbryterfelt : 16 stk 22 kv effektbryterfelt : 154 stk Innmatet energi : 3,0 TWh. Uttak (forbruk) : 2,3 TWh. Overskudd sentralnettet : 0,7 TWh. Øresvik Sundsfjord Glomfjord Enga Halsa Svartisen Reppa Sjona Oldereid Beiarn Sulitje Rognan

6 KDS funksjon og rolle Nordlandsnett er av NVE tildelt funksjonen som KDS Kraftforsyningens distriktssjef - Nordland for perioden KDS skal arbeide for å ivareta beredskaps- og sikkerhetsmessige oppgaver innen kraftforsyningen i distriktet

7 Forts. KDS funksjon og rolle Samordne kraftforsyningens forebyggende sikkerhetstiltak og beredskapsforberedelser overfor fylkesmann, sivilforsvar, politi og forsvaret Gjøre seg kjent med ressurser innen distriktet som har betydning for kraftforsyningsberedskapen

8 NVEs forventninger til KDS KDS får årlig et forventningsbrev fra NVE: KDS skal ha oversikt over vesentlige beredskapsmessige utfordringer i sitt distrikt og følge opp dette på hensiktsmessig vis overfor den enkelte KBO-enhet, Statnett og NVE. NVE forventer videre at KDS informerer og videreformidler krav og utfordringer for beredskapsarbeidet til KBO-enhetene i sine områder

9 Forts. NVEs forventninger til KDS KDS bes også å vurdere aktuelle initiativ til konkrete samarbeidsordninger om beredskap ut over det som det enkelte selskap selv må sørge for. Her er det også rimelig at KDSene vurderer slikt samarbeid med andre KDS. Avholde minimum ett årlig møte med KBO enhetene, der NVE gjerne deltar. Tema i KBO møtene for 2013 forventes å være den nye beredskapsforskriften

10 Forts. NVEs forventninger til KDS Varsle og tilrettelegge for samarbeid i krisesituasjoner og informere NVE ved større hendelser Ansvar for å be om hjelp tilligger den KBO enhet som evt. har behov for hjelp. Informere Fylkesmannen ved større hendelser, møter i fylkesberedskapsrådet synliggjøre viktigheten av at samfunnskritiske virksomheter gjør egne avveininger i forhold til behov for egenberedskap Delta i planlegging og gjennomføring av regionale øvelser

11 Samarbeid i Nordland Hvorfor samarbeide? Er det bare for at NVE forventer det? Omfattende linjenett Nordland er det fylket som har mest linjenett i sentral- og regionalnettet. Dette sier litt om utfordringene her oppe 25 KBO - enheter i Nordland Det er mye vi kan lære av hverandre Nordland er nest størst fylke på produksjon Har 12 % av nasjonal produksjon), mens Hordaland er størst (vel 13 %), og Sogn og Fjordane (vel 11 %) er tredje størst. Utfordrende mht til leveringssikkerhet med produksjon som kjøres etter markedspris og ikke forsyningssikkerhet

12 Samarbeid i Nordland Samtlige nett- og produksjonsselskap dannet i 2010 El-beredskap Nordland Avtalen er basert på Gode relasjoner Tillit Ønske om å gjøre hverandre bedre! Ønske om å minske skadeomfanget til en nabo! Avtalen omhandler: Materiell Personell Kompetanse heving Avtalen er forpliktende når det gjelder materiell og kompetanse heving Det er ikke gjort avtale med ansatte organisasjoner som forplikter dem. Men ansatte på alle nivå i bransjen har i alle tider vist at når krisen inntrer så stiller vi opp. Dette ble til fulle bevist under Dagmar, og i Nordland ved den siste feilen på Vega.

13 Samarbeid i Nordland Bakteppet for etablering av El-beredskap Nordland: Steigen hendelsen Mange dager uten strøm NVE øker fokuset på beredskap Krav om mer koordinert beredskap i samfunnet generelt Fokus fra regionrådet samling av kommunetopper i Salten Startet med EL beredskap Salten formelt samarbeid og egen avtale Med KDS rollen ble det naturlig og utvide samarbeidet til å gjelde hele Nordland Dette ligger i forventningene til KDS Det er en god mulighet for å få startet dette, og videreutvikle det i KBO møtene, som er en god arena for slike temaer.

14 Samarbeid i Nordland Avtale partene forplikter seg til å utarbeide øvelseskalender. Selskapene inviteres til å delta på øvelser som observatør ROS-analyser Partene oppfordres til å samarbeide om ROS-analyser Evaluering av hendelser Evaluering av større hendelser presenteres på KBO-møte Ved større hendelser som omfatter flere selskap innkaller KDS til gjennomgang/evaluering. Her inviteres også representanter fra Fylkesmann og Fylkeskommunen

15 Samarbeid i Nordland Det er knyttet gode forbindelser til Beredskapsseksjonen hos Fylkesmannen og Næringsavdelingen i Fylkeskommunen Fylkesmannen, KDS Nordland og El-beredskap Nordland har i fellesskap gjort avtale om øvelser hvor samtlige 44 kommuner skal øves i løpet av valgperioden. Hver øvelse er bygd opp slik at den er regional og sektorovergripende Fylkesmannen og Fylkeskommunen inviteres til årlige KBOog KSU møter (og de deltar) Samarbeidet som her er opprettet bidrar til å øke den generelle forståelsen for forsyningssikkerhet og beredskap, og dermed lette det enkelte energiselskaps arbeid også når konsesjoner skal søkes. FM har bevilget 500 til Regional ROS for Lofoten- denne vil deles videre

16 Samarbeid i Nordland Ett praktisk eksempel på resultat av samarbeidet er økt oppmerksomhet knyttet til sårbarheten i deler av nettet her i Nordland Situasjonen i Lofoten/Vesterålen ble tatt opp som særskilt viktig for beredskapen i Nordland KDS har gitt uttalelse samt koordinert opp mot Fylkesmannen og Fylkeskommunen i forbindelse med eierskaps prosessen. Få Statnett til å ta over Lofotringen som en del av sentralnettet. Oppfølging av brev fra fylkeskommunen til OED Den stramme forsyningssituasjonen Fortgang i konsesjonssøknader Rammebetingelser for nettselskaper incentiv til investeringer i nettregimet Oppgradering av sentralnettet Haster med Lofotringen Ny trase til Bodø og Svartisen- Halsa

17 Videre arbeid: Samarbeid i Nordland Fortsette dialogen mellom alle parter Bruke KBO møtene til å ta opp aktuelle beredkapsmessige temaer (Store aggregater, store trafoer,fjordspenngruppe) Kjenne hverandres utfordringer- og hjelpe til Invitere nabo KDSer til KBO møtene Utvide bruken av e-beredskap (egen fane for EL beredskap Nordland er etablert forventninger til REN om bedre brukervennlighet) Oppfordre selskapene til å være tidlig ute i konsesjonsprosesser for tiltak som øker forsyningsikkerheten Bekjentgjøre de mest kritiske prosjektene for Fylkesmann og Fylkeskommune øke trykket oppover

18 Takk for oppmerksomheten

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer