Rapportnr: Antall sider: UTFØRT AV (navn/dato): SISTE REVISJON (navn/dato): 1 Stein W. Bergli Stein W. Bergli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportnr: Antall sider: UTFØRT AV (navn/dato): SISTE REVISJON (navn/dato): 1 Stein W. Bergli 5.9.2008 Stein W. Bergli 5.9.2008"

Transkript

1 Troms Kraft Nett AS Postadresse: Evjenvn Tromsø Nettundersøkelse i forbindelse med tilknytning av vannkraftverk ved Steinnes, Stordal og Skognesdalen i Ullsfjord, Tromsø kommune Besøksadresse: Evjenvn 34 Telefon: Telefaks: HENDELSE DATO: DOKUMENTANSVARLIG: Internet: Stein W. Bergli Arkiv: 462 Rapportnr: Antall sider: UTFØRT AV (navn/dato): SISTE REVISJON (navn/dato): 1 Stein W. Bergli Stein W. Bergli Avd: Nett GODKJENT (navn/dato): Dokumentet er elektronisk lagret som I:\nett-ut\Divisjon NettService\Felles NettService\2 Avsluttet\Kunder nettjenester\småkraftverk - Lokal produksjon\måsvik Vindkraft\Utredning-rapport nr.2\måsvik Vindkraft-Tromsø kommune_tkp AS.doc Side: 1 av 14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING DAGENS DISTRIBUSJONSNETT ALTERNATIVE OPPGRADERINGER FOR LINJESTREKNINGEN FORUTSETNINGER KOSTNADER VED BYGGING AV NYTT NETTANLEGG SPENNINGSGRENSER FORSTERKNINGER I 22KV DISTRIBUSJONSNETT SIMULERING I OPPGRADERT NETTANLEGG BELASTNING PÅ STASJONSAVGANGER (UTEN DRIFT AV GENERATORER) SPENNINGSFORHOLD PÅ RADIALER (UTEN DRIFT AV GENERATORER) DRIFTSFORHOLD PÅ RADIALER (DRIFT AV GENERATORER) KRAV SOM MÅ SETTES FRA TROMS KRAFT NETT AS LANGSOMME SPENNINGSVARIASJONER SPENNINGSSPRANG FLIMMER SPENNINGSDIPP VED START OG STOPPFORLØP AV GENERATORER OVERHARMONISKE KONKLUSJON REFERANSER SIDE Side: 2 av 14

3 1 INNLEDNING Dette er rapport nr.1 etter at Troms Kraft Produksjon AS har signalisert interesse for utbygging av vannkraftverk i Ullsfjord, Tromsø kommune. Troms Kraft Produksjon AS ønsker innmating av produksjon tilsvarende 46,7 MW. Dette forstudiet ser på problematikken rundt tilknytning til distribusjonsnett og regionalnett. Til undersøkelsen modelleres nødvendig nett for tilknytningen. Undersøkelser kjøres ut fra stasjonære forhold som berører Troms Kraft Netts nettanlegg. Som bakgrunn for analysen benyttes rapport fra: EBL Kompetanse, TR A5329 Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk. Rapporten tar for seg de fleste problemstillinger med vindkraft tilkoblet distribusjonsnett. SINTEF, TR A Tekniske retningslinjer for tilknytning av produksjonsenheter, med maksimum aktiv effektproduksjon mindre enn 10 MW, til distribusjonsnettet. Den kom Norges vassdrags- og energidirektorat med en ny forskrift. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Denne forskriften skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet. Denne forskriften erstatter tidligere gjeldende Europanorm, EN Side: 3 av 14

4 2 DAGENS DISTRIBUSJONSNETT Distribusjonsnettet i området kraftverkene planlegges består av FeAl nr.16 og er ikke egnet til innmating av produksjon. Innmating direkte til eksisterende 22kV nett blir derfor ikke vurdert videre. Eksisterende 22kV nett vil ved en produksjon på ca 4 MW oppnå termisk grenselast. Side: 4 av 14

5 3 ALTERNATIVE OPPGRADERINGER FOR LINJESTREKNINGEN Undersøkelser tar utgangspunkt i at full planlagt produksjon skal kunne mates inn i nettet. For at dette skal være mulig er det nødvendig å bygge nytt regionalnett fra Ullsfjord Trafostasjon til Steinnes eller nærliggende område hvor det etableres en ny trafostasjon. Trafostasjon og ny 132kV linje vil bli et rent produksjonsnett/anlegg. 3.1 Forutsetninger Ny 132kV linje fra Ullsfjord Trafostasjon til ny trafostasjon ved Steinnes. Innmating av produksjon forutsettes tilknyttet 22kV nett der produksjon ved Steinnes og Skognesdalen tilknyttes egne separate avganger fra trafostasjonen ved Steinnes. Produksjon ved Stordal tilknyttes eksisterende 22kV nett som forlenges og forsterkes. Regulering av reaktiv effekt kan være nødvendig for å opprettholde ønsket spenningsnivå, herunder overholde krav i henhold til gjeldende forskrift om leveringskvalitet. Figur 1Prinsippskisse Side: 5 av 14

6 3.2 Kostnader ved bygging av nytt nettanlegg Grove overslag på kostnader ved etablering av nettilknytning for planlagt kraftverk i Ullsfjord. Prisindeksen i følge SSB er innen kraftbransjen på 306 per juli år 2008 i forhold til gjennomsnittet år 2000 (prisindeks 2000 = 100). KPI (konsumprisindeksen) er på 123 per juli 2008 i forhold til gjennomsnittet år 1998 (KPI 1998 = 100). Kostnader gjelder ved etablering av trafostasjon ved Stordal og ikke ved Steinnes. Felles dersom TKN skal bygge/eie stasjon ved kraftverk Objekt Andel av objekt Spenning Typebetegnelse Tverrsnitt, nr Lengde, antall [km, stk] Kostpris [mill kr] Planlegging 132 Admin 1 0,80 Stasjon 132 Bygning 1 2,89 Elektroteknisk 132 Kraftelektronikk 1 2,40 Trafo MVA 1 17,14 22kV felt 22 Innendørs 4 1,48 SUM 25 SUM + Margin 27 Alt 1 (ihht TKP alt) Østsiden av fjorden Objekt Andel av objekt Spenning Typebetegnelse Tverrsnitt, nr Lengde, antall [km, stk] Kostpris [mill kr] Luftlinje 132 * FeAl ,59 Jordkabel 132 * TSLE 3x1x630 AQ (Al) 630 2,3 9,41 Sjøkabel Kabel 132 * TKZA 3x1x400 KQ (Cu) ,05 Endeavslutninger ,55 Utlegging 12 1,77 Gangtid skip/rigging 1 1,85 Sikring landtak 6 1,48 Dokumentasjon 4 0,15 Trasekarlegging 4 0,31 Skilting 2 0,03 Bryterfelt 132 Luftisolert/Utendørs 1 1,85 Bryterfelt 132 SF6/Innendørs 1 2,71 SUM 70 SUM + Margin 77 Side: 6 av 14

7 Kostnad på fjordspenn er ukjent, men antar rundt 1,8 mill NOK per km. Kan bli utfordringer med sjøkabel grunnet tidevannsstrøm. Alt 2 (ihht TKP alt) Vestsiden av fjorden Objekt Andel av objekt Spenning Typebetegnelse Tverrsnitt, nr Lengde, antall [km, stk] Kostpris [mill kr] Luftlinje 132 * FeAl ,83 Jordkabel 132 * TSLE 3x1x630 AQ (Al) 630 0,3 1,23 Sjøkabel Kabel 132 * TKZA 3x1x400 KQ (Cu) 400 3,6 9,91 Endeavslutninger ,55 Utlegging 3,6 0,53 Gangtid skip/rigging 1 1,85 Sikring landtak 6 1,48 Dokumentasjon 1,2 0,05 Trasekarlegging 1,2 0,09 Skilting 2 0,03 Bryterfelt 132 Luftisolert/Utendørs 1 1,85 Bryterfelt 132 SF6/Innendørs 1 2,71 SUM 42 SUM + Margin 46 Kostnader for bygging/forsterkning av 22kV nett er ikke behandlet og kommer som tillegg. *Ved valg av linedimensjon på 132kV nettet er dimensjonen valgt ut fra dimensjonen på resterende nett som inngår i sentralnettet i området. Valg av spenningsnivå er gjort ut fra at tilknytningspunktet driftes med 132kV og prisen på 132kV nett grovt sett koster omtrent det samme som 66kV nett. Ved å bygge 132kV nett unngår man også kostnaden ved å utvide Ullsfjord Trafostasjon med nytt traforom og sette inn ny trafo i trafostasjonen. 3.3 Spenningsgrenser Spenningen i 22kV nettet skal ikke variere mer enn ± 4,0 %. Dette kravet gjelder i 100 % av tiden. Spenningen i 132kV nettet skal ikke variere mer enn ± 2,0 %. Dette kravet gjelder i 100 % av tiden. Ved eventuelle undersøkelser av spenning betraktes verste tilfelle. Side: 7 av 14

8 3.4 Forsterkninger i 22kV distribusjonsnett 1 Objekt Fra Til Typebetegnelse Antall Jordkabel Ny trafostasjon/krv Linje 386 Skarmunken TSLE AL 3x1x240 1 Steinnes Jordkabel Ny trafostasjon /KRV Linje 386 Stordal TSLE AL 3x1x240 2 (Produksjonsrelatert) Steinnes Jordkabel Ny trafostasjon/krv KRV Skognesdalen TSLE AL 3x1x240 1 (Produksjonslinje) Steinnes Luftlinje Steinnes Eksisterende linjeende * FeAl nr (Produksjonsrelatert) ved Stordal Luftlinje (Produksjonslinje) Eksisterende linjeende ved Stordal Stordal KRV * FeAl nr * Minste mulige dimensjon på luftlinje. Dersom luftnettet skal bygges for dimensjonerende temperatur på 50 C må dimensjonen økes til FeAl nr Forutsetter trafostasjon ved Steinnes og at kraftverket ved Steinnes ligger i samme bygg som trafostasjonen. Side: 8 av 14

9 4 SIMULERING I OPPGRADERT NETTANLEGG Simulering i eksisterende nett vil ikke sammenlignes med simuleringer i oppgradert nett. Simulering vil derimot se på virkningen av ny produksjon i oppgradert nett. Belastningsdata i simuleringer er målt uttak for år Belastning på stasjonsavganger (uten drift av generatorer) Tabell 1 Belastning på stasjonsavganger uten produksjon Stasjon Avgang Spenning [kv] Tunglast [A] Lettlast [A] Ullsfjord Trafostasjon Steinnes Trafostasjon ,0 23,0 Steinnes Trafostasjon Skognesdalen 22 2,8 2,8 Steinnes Trafostasjon Skarmunken 22 16,0 4,4 Steinnes Trafostasjon Stordal 22 1,9 0,7 4.2 Spenningsforhold på radialer (uten drift av generatorer) Figur 2 Spenningsprofil uten produksjon på radial mot Stordal og Skarmunken Tabell 2 Spenning på utvalgte punkter i nettet (uten drift av generator) Sted Tunglast [kv] 2 Lettlast [kv] 3 Middelverdi Steinnes Trafostasjon (132kV nivå) 132, , ,224 Steinnes Trafostasjon (22kV nivå) 22,032 22,041 22,037 Skarmunken 21,703 21,957 21,830 Stordal 22,031 22,041 22,036 Skognesdalen 22,033 22,042 22,038 2 Simulert spenningsnivå ved tunglast/vinter 3 Simulert spenningsnivå ved lettlast/sommer Side: 9 av 14

10 4.3 Driftsforhold på radialer (drift av generatorer) Figur 3 Produksjon ved tunglast, effektfaktor Cosφ 0,9 Figur 4 Produksjon ved lettglast, effektfaktor Cosφ 0,9 Tabell 3 Belastning på stasjonsavganger (drift av generatorer, effektfaktor Cosφ 0,9) Stasjon Avgang Spenning [kv] Tunglast [A] Lettlast [A] Ullsfjord Trafostasjon Steinnes Trafostasjon Steinnes Trafostasjon Skognesdalen Steinnes Trafostasjon Skarmunken ,4 Steinnes Trafostasjon Stordal Tabell 4 Spenning på utvalgte punkter i nettet (drift av generatorer, effektfaktor Cosφ 0,9) Sted Tunglast [kv] 4 Lettlast [kv] 5 Steinnes Trafostasjon (132kV nivå) 131, ,512 Steinnes Trafostasjon (22kV nivå) 22,327 22,335 Skarmunken 22,003 22,254 Stordal 22,246 22,255 Skognesdalen 22,412 22,420 4 Simulert spenningsnivå ved tunglast/vinter 5 Simulert spenningsnivå ved lettlast/sommer Side: 10 av 14

11 Tabell 5 Spenningsendring (ref. middelspenning u/prod) ved utfall av all produksjon, tunglast Sted Før feil (middel)* [kv] Etter feil [kv] U Steinnes Trafostasjon (132kV nivå) 132, ,215 1,000% Steinnes Trafostasjon (22kV nivå) 22,037 22,794 1,034% Skarmunken 21,830 22,795 1,044% Stordal 22,036 22,793 1,034% Skognesdalen 22,038 22,477 1,020% *Se tabell 2 side 9 Tabell 6 Spenningsendring (ref. middelspenning u/prod) ved utfall av all produksjon, lettlast Sted Før feil (middel)* [kv] Etter feil [kv] U Steinnes Trafostasjon (132kV nivå) 132, ,234 1,000% Steinnes Trafostasjon (22kV nivå) 22,037 22,802 1,035% Skarmunken 21,830 22,723 1,041% Stordal 22,036 22,802 1,035% Skognesdalen 22,038 22,803 1,035% *Se tabell 2 side 9 Tabell 5 og tabell 6 viser spenningsendring fra middelspenning ved feilhendelser i nettet som medfører utfall av all produksjon tilknyttet trafostasjonen ved Steinnes. Spenningsendring ved Skarmunken kommer utenfor grensen ved utfall av all produksjon. Årsaken til dette er at linjen fra Steinnes og nesten hele veien til Skarmunken består av FeAl nr.16. For å holde spenningen innenfor kravene til spenningskvalitet er det derfor nødvendig å forsterke denne linjestrekningen. Linjen fra Skarmunken mot Sandvika Trafostasjon består av FeAl nr.35 og kan bli en flaskehals ved endring av koblingsbildet i distribusjonsnettet. Det er ikke utført undersøkelser av distribusjonsnettet på strekningen i tilknytning til denne undersøkelsen av nettet. Generatorer må under normal drift kunne regulere for lavere Cosφ enn faktoren som er benyttet ved simuleringen. Regulator på trafoen i Steinnes Trafostasjon bør kunne trinne trafoen ved avvik på 1,5 % spenningsendring med reguleringspunkt på trafoens 22kV vikling der trinnstørrelsen ikke overstiger 1,67 %. Ved større trinnstørrelse eller der større spenningsendring tillates vil kraftverkene måtte regulere mer induktivt for å holde spenningen på tillatt spenningsnivå. Konsekvenser ved utfall av produksjon vil bli større der trafoens regulator settes med grovere trinning enn antatt. Her vil også kraftverkenes regulering i større grad gi bidrag til forhøyet spenning ved feilsituasjoner. Ved eventuell realisering av kraftverkene og nettilknytning må regulering av trafoer og generatorer optimaliseres siden det ved simuleringer er benyttet antatte verdier for impedanser i trafoer. Det foreligger heller ikke nøyaktige opplysninger om eventuelle generatorer slik at en endelig plan for samkjøring av nettanlegg og produksjon ikke er mulig per dags dato. 22kV distribusjonsnett som vil kunne forsynes fra Steinnes Trafostasjon kan per i dag forsynes fra to forskjellige trafostasjoner. En eventuell fremtidig gevinst for nettselskapet med tanke på KILE vil derfor være minimal. Nettap i distribusjonsnettet og regionalnettet vil ved tilknytning av produksjon øke som følge av større energitransport i nettet. Side: 11 av 14

12 5 KRAV SOM MÅ SETTES FRA TROMS KRAFT NETT AS Troms Kraft Nett AS må i forbindelse med nett-tilkobling av generator sette krav til utbygger for fortsatt å tilfredsstille kravene om leveringskvalitet, slik at nettet ikke blir forurenset av de planlagte generatorene kom en ny forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet som setter strenge krav til nettselskapet når det gjelder hvilken kvalitet det er på den spenning og strøm som leveres til kundene. Nettet skal totalt sett drives innenfor Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat den 30. november Det viktigste punktet er 3-3, som sier at langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi skal være innenfor +/- 10 % i leveringspunktet målt som gjennomsnitt over ett minutt. I tillegg gjelder 3-5 som beskriver spenningsprang som kan oppstå ved start og stopp av motorlast eller generatorlast. De andre kravene som forskriften beskriver finnes nærmere beskrevet i forskriften. I tillegg forholder Troms Kraft Nett AS seg til EBL Kompetanse sin utredning, EBL-K TR A5329 retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk. 5.1 Langsomme spenningsvariasjoner Generator skal ikke bidra med mer enn +/- 4 % spenningsendring ved langsomme spenningsvariasjoner. 5.2 Spenningssprang. I den nye forskriften til leveringskvalitet er det satt krav til spenningssprang. Det tillates ikke større spenningsprang en det som er beskrevet i forskriften 3-5 for spenninger med nettilknytning over 1 kv. 5.3 Flimmer Flimmer i levert spenning hos kundene må i henhold til Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 3-6 ikke overstige P lt = 1,0. For å overholde dette kravet må hver installasjon tilkoblet nettet kun gi et begrenset flimmerbidrag. IEC [4] beskriver metoder for å fastsette maksimalt tillatt flimmerbidrag. Det anbefales i EBL-K TR A5329 Retningslinjer for tilkobling av vindkraftverk [1] at beregning av flimmerbidraget kan unnlates hvis flimmerbidraget fra vindkraftverket en mindre enn P lt = 0,5 for long term flimmer (2 timer) og P st =0,7 for short term flimmer (10 minutter). Dette er et forholdstall slik at det må dokumenteres av produsent av generatoren, at generatoren vil holde seg innenfor dette kravet. Krav til flimmer gjelder for vindkraftverk på lik linje med vindkraftverk. 5.4 Spenningsdipp ved start og stoppforløp av generatorer Start og stopp av generator kan forårsak spenningsdipp, årsaken til dette er magnetiseringen av maskinen. Starten foregår normalt med en frekvensomformer. For å unngå kritisk dipp anbefales det at tillatt negativ spenningsendring som følge av start begrenses til 4 % av nominell spenning (nominell spenning = 22kV). Dette betyr at hvis spenningen i utgangspunktet er 10 % under nominell verdi hos en kunde, vil den ved start maksimalt redusere spenningen til 100 % 10 % 4 % = 86 % av nominell verdi eller 18,9 kv i startforløpet. Anbefalte grenseverdier i EBL-K TR A5329 Retningslinjer for tilkobling av vindkraftverk ved start er 4 %. Grenseverdiene gjelder også for andre typer kraftverk. Side: 12 av 14

13 5.5 Overharmoniske De overharmoniske strømmene må begrenses slik at levert spenning hos kundene i nettet overholder grenseverdier for overharmoniske spenninger i henhold til Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. For å overholde dette kravet må hver installasjon tilkoblet nettet kun gi ett begrenset bidrag. IEC [3] beskriver metoder for å fastsette det maksimalt tillatte bidraget av overharmoniske strømmer fra hver enkelt installasjon. Dette er først og fremst relevant for generatorer med frekvensomformer. Forenklet kan man si at si at veiledende grenseverdier for overharmoniske strømmer i henhold til IEC [4] kan frekvensomformere tilkoblet et relativt svakt tilknytningsnett slik som dette, finnes på følgende måte. Ved å benytte kortslutningsforholdet bedre enn (Kortslutningsytelse S k over omformerytelse S n ) S k / S n = 20. Dette resulterer i at de overharmoniske strømmene vil bli innenfor det som er beskrevet i de veiledende grenseverdenene. Dette er et forholdstall slik at det må dokumenteres av produsent av generatoren, at generatoren vil holde seg innenfor dette kravet. Veiledende grenseverdier for overharmoniske strømmer er ifølge EBL-K rapport Orden odde harmoniske I h (% av I n ) like harmoniske I h (% av I n ) 0<h<11 4,0 % 1,0 % 11<h<17 2,0 % 0,5 % 17<h<23 1,5 % 0,4 % Faktiske grenseverdier anbefales fastsatt ved bruk av metodene i IEC [3] Total overharmonisk skal i henhold til 3-8 i Forskrift om leveringskvalitet ikke være over 8 % som ti minutts middel, eller over 5 % som middel over en uke. Side: 13 av 14

14 6 KONKLUSJON Startstrøm på generatoren må begrenses til å holde seg innenfor de tillatte 4 % i spenningsfall. Generatorene skal ikke bidra til mer enn ±4 % spenningsendring i 22kV distribusjonsnett ved frakobling av produksjon. Generatorene skal ikke bidra til mer enn ± 2 % spenningsendring i 132kV regionalnett ved frakobling av produksjon. Generatorene skal ikke bidra til mer enn ±4 % spenningsendring i 22kV distribusjonsnett ved langsomme spenningsvariasjoner. Generatorene skal ikke bidra til mer enn ± 2 % spenningsendring i 132kV regionalnett ved langsomme spenningsvariasjoner. Overharmoniske skal ligge innenfor grensen ved bruk av tommelfingerregel, men produsent må dokumentere bidraget i overharmoniske fra generatoren. Flimmerbidraget fra generator skal være mindre enn P long term = 0,5 og P short term = 0,7 hvis ikke må produsent dokumentere bidraget nærmere. Kompensering skal driftes synkront med generator. Enhver tid gjeldende forskrifter til spenningskvalitet skal følges. Forhold som medfører brudd på leveringskvaliteten og kan henføres til produksjonsenhet, vil medføre frakobling inntil forholdet er utbedret av kraftverkets eier. Nettet må gjennomgå en dynamisk analyse for å belyse dynamiske problemstillinger før produksjonsenhetene tilknyttes nettet. Nytt nettanlegg vil bli et rent produksjonsnett/anlegg. 7 REFERANSER [1] EBL-Kompetanse EBL-K TR A5329 retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk [2] EBL Standardavtale for nettleie og vilkår for nettilknyting herunder Europanormen EN50160 [3] IEC (1996) Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems [4] IEC (1996) Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems [5] Forskrift om leveringskvalitetet i kraftsystemet gjeldende fra [6] Kraftsystemutredning for Troms [7] SINTEF, TR A Tekniske retningslinjer for tilknytning av produksjonsenheter, med maksimum aktiv effektproduksjon mindre enn 10 MW, til distribusjonsnettet. Tromsø den Kraftsystemutreder Troms Kraft Nett AS Side: 14 av 14

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet Forskrift om leveringskvalitet Brukermøte spenningskvalitet 2008 17. og 18. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak t E Norges vassdrags- og energidirektorat N V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 08. 05. 2009 Vår ref.: emp/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22

Detaljer

Definisjoner. Vedlegg 1

Definisjoner. Vedlegg 1 er til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 1 ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av: ROLJOS Godkjent av: JONTRO Gjelder fra:

Detaljer

Elbilladning Muligheter og utfordringer

Elbilladning Muligheter og utfordringer Elbilladning Muligheter og utfordringer Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Agder Energi Nett tall 2. Effektkrevende apparater 3. Hva er svake nett 4. Elbilladning

Detaljer

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND 15 07. 2011 Vår dato: Vår ref.: 201100866-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS PLUSSKUNDEAVTALE mellom [Navn kunde] i Tilknytningspunkt [Måler ID] og Lyse Elnett AS ARKIVREFERANSE LYSE: [fylles inn] SAKSNUMMER: [fylles inn] DOKUMENTNUMMER: [fylles inn] Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN

Detaljer

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett TEKNISKE KRAV Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett Mal godkjent av: AS(LARSHS) Utgave: 1.2 Eier Lyse Elnett AS Status: Utkast

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

UTFORDRINGER I FORBINDELSE MED TILKNYTNING AV PRODUKSJON I DISTRIBUSJONSNETTET. av Astrid Petterteig, SINTEF Energiforskning AS

UTFORDRINGER I FORBINDELSE MED TILKNYTNING AV PRODUKSJON I DISTRIBUSJONSNETTET. av Astrid Petterteig, SINTEF Energiforskning AS UTFORDRINGER I FORBINDELSE MED TILKNYTNING AV PRODUKSJON I DISTRIBUSJONSNETTET av Astrid Petterteig, SINTEF Energiforskning AS Sammendrag og konklusjon: Det er en stadig økende interesse for utbygging

Detaljer

Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 RICA Seilet Hotell 1. november. Nettanalyser ved tilknytning av vindmølleparker

Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 RICA Seilet Hotell 1. november. Nettanalyser ved tilknytning av vindmølleparker Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 RICA Seilet Hotell 1. november Nettanalyser ved tilknytning av vindmølleparker Agenda -Nettanalyser fra planstadiet til idriftsettelse av en vindpark -Hensikten

Detaljer

[Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4

[Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 [Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold Vedlegg 4 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett.

Detaljer

Leveringskvalitet: utfordringer for og med småkraftverk

Leveringskvalitet: utfordringer for og med småkraftverk Leveringskvalitet: utfordringer for og med småkraftverk IEEE Power & Energy Nettilknytning av småkraft Rica Gardermoen Onsdag 6. oktober 2010 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning

Detaljer

Nettanalyser for Hemne Kraftlag

Nettanalyser for Hemne Kraftlag Nettanalyser for Hemne Kraftlag Småkrafttilknytning under Hemne transformatorstasjon og ny linje til Kvernstad Kraft Kapasitet i nettet, forsterkningsløsninger og reguleringsområde for reaktiv produksjon.

Detaljer

Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 NAVN PÅ DG

Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 NAVN PÅ DG Tilpasninger og særlige forhold til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 4 NAVN PÅ DG ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av:

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger Skagerak Kraft AS Elektriske anlegg og overføringsledninger 2013-10-14 Oppdragsnr.: 5133526 J03 08.11.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo J02 15.10.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo A01 15.08.2013

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for lavspente PV-enheter. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder ÅPENT Utført av:

Detaljer

01-00-04 TILKNYTNING OG LEVERINGSKVALITET

01-00-04 TILKNYTNING OG LEVERINGSKVALITET Retningslinje 01-00-04 TILKNYTNING OG LEVERINGSKVALITET Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Jan C. Andreassen v1 Jan C. Andreassen Nettutvikling Åpen 2004-12-20 2005-01-01

Detaljer

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Informasjonsmøte installatører 29.1.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. Tendenser mot mer effektkrevende utsyr og utfordringer 2. Hva er utfordrende

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet NVEs Høringsdokument 3:2012: Foreslåtte endringer i leveringskvalitetsforskriften Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012

Detaljer

FoL og KUNDENS opplevelse

FoL og KUNDENS opplevelse FoL og KUNDENS opplevelse Forventninger til og erfaringer fra forskrift om leveringskvalitet Er forventningene innfridd? Hva er behovet til industrikunder framover i tid? Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav?

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav? Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav? Brukermøte spenningskvalitet 2009 23.-25. september KIEL-fergen Karstein Brekke senioringeniør,

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet mellom Sunnfjord Energi AS (Nettselskapet) på den ene siden og [Fyll inn kundens navn] (Innmatingskunden)

Detaljer

Kvalitetsbegrepet de ulike parametere, definisjoner, symptomer/problemer og løsninger. Kjell Sand SINTEF Energiforskning

Kvalitetsbegrepet de ulike parametere, definisjoner, symptomer/problemer og løsninger. Kjell Sand SINTEF Energiforskning Kvalitetsbegrepet de ulike parametere, definisjoner, symptomer/problemer og løsninger Hva er leveringskvalitet? hvilke tekniske fenomen inngår Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 Innhold Hva er leveringskvalitet?

Detaljer

Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS

Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS Sammendrag Utfordrende elektriske apparater som kan skape problemer med spenningskvaliteten i distribusjonsnettet har i det siste økt i omfang i Norge.

Detaljer

Hvordan kan områdekonsesjonær i praksis håndtere den nye informasjonsplikten i Forskrift Om Systemansvaret (FOS LEDD)

Hvordan kan områdekonsesjonær i praksis håndtere den nye informasjonsplikten i Forskrift Om Systemansvaret (FOS LEDD) 1 Regional- og Sentralnettsdagene 16. 17. april 2008, Oslo Hvordan kan områdekonsesjonær i praksis håndtere den nye informasjonsplikten i Forskrift Om Systemansvaret (FOS 14. 2. LEDD) Øivind Håland Agder

Detaljer

Definisjoner. Vedlegg 1

Definisjoner. Vedlegg 1 er Vedlegg 1 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett. Vedlegg 1 er Utført av: AI Godkjent

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Saksbehandler/Adm. enhet: '... S!d.tr!>.. " ". Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal Risnes /Systemfunksjonalitet. s 1gn. avvifa 9.

Saksbehandler/Adm. enhet: '... S!d.tr!>..  . Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal Risnes /Systemfunksjonalitet. s 1gn. avvifa 9. Statnett Notat Sak: Veileder til krav i FIKS om "Fault Ride-Through" egenskaper for produksjonsanlegg Dokumentet sendes til: Saksbehandler/Adm. enhet: Stefan Ring/Systemfunksjonalitet '..... S!d.tr!>..

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL

Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Litt kort historikk rundt Forskrift om Leveringskvalitet Etter en høringsperiode sommeren/høsten

Detaljer

TR A5329 EBL-K 17-2001. Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk. (revidert utgave) John Olav Giæver Tande

TR A5329 EBL-K 17-2001. Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk. (revidert utgave) John Olav Giæver Tande TR A5329 EBL-K 17-2001 Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk (revidert utgave) John Olav Giæver Tande Mars 2001 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD...3 BEGREP...4 SYMBOLLISTE...5 1 INNLEDNING...6

Detaljer

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse.

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. KILE Problematikk FASIT dagene 2009 Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. Hendelsesforløp 09.02.2009 2 Hele hendelsesforløpet 4 min 22.40 22.36 10 min KILE = ca. 350.000,- 09.02.2009

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet Aktuelle vedtak og praksis hos NVE Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012 Hege Sveaas Fadum senioringeniør NVE, Energiavdelingen,

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Endelig forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer Frode Trengereid (red.) 13 2004 D O K U M E N T Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Bygging av nytt LS nett i dag REN retningslinjer. v/hans Brandtun, REN

Bygging av nytt LS nett i dag REN retningslinjer. v/hans Brandtun, REN Bygging av nytt LS nett i dag REN retningslinjer v/hans Brandtun, REN Spenningsnivå 420kV 300kV 145kV De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) 24kV TN 400V 1995-2016 IT/TT 230 V Frem til 1996 2 LS

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene 2010-2014 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering

Detaljer

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046 Anleggskonsesjon Meddelt: Mørenett AS Organisasjonsnummer: 912 631 532 Dato: 08.04.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201507185-10 Kommune: Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff Filnavn: \\fiks\home-avdem\ijs\oeds_vedtak\oedvedtak2001sak13_ballangenognordkraft2002.doc Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 Ballangen Deres ref Vår ref Dato OED 2001/1672 EV MM 13.02.2002 Klagesak

Detaljer

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013 Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2 Status september 2013 Ytre Vikna vindkraftverk Vikna kommune i Nord Trøndelag Konsesjon 16.03.2009 12,0 (reg.plan) - 2,3 (trinn I) = 9,7 km 2 Totalkostnad søknad 2004:

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Støy på nettet, årsaker og løsninger

Støy på nettet, årsaker og løsninger Støy på nettet, årsaker og løsninger Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Effektkrevende nye utfordrende apparater 2. Utfordrer spenningskvaliteten og kapasiteten i

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 976944801. Dato: 15.06.2016. Varighet: 01.01.2046

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 976944801. Dato: 15.06.2016. Varighet: 01.01.2046 Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 15.06.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201503893-2 Kommune: Askøy, Austrheim, Bergen, Fjell, Granvin, Kvam, Lindås, Meland, Masfjorden,

Detaljer

Rapport. Utfordrende elektriske apparater. Eksempelsamling, definisjoner, minimum kortslutningsstrøm, forebygging og håndtering av UEA.

Rapport. Utfordrende elektriske apparater. Eksempelsamling, definisjoner, minimum kortslutningsstrøm, forebygging og håndtering av UEA. - Åpen Rapport Utfordrende elektriske apparater Eksempelsamling, definisjoner, minimum kortslutningsstrøm, forebygging og håndtering av UEA Forfatter(e) Henrik Kirkeby Helge Seljeseth SINTEF Energi AS

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Noen eksempel Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Eks 1 Havari på elektriske apparat og branntilløp Kunde

Detaljer

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse (side 1 av 6) Data for stasjon Basisdata Navn Anleggskonsesjon Konsesjonærens/eierens navn på stasjonen. Normalt navngis stasjoner basert på sin lokalisering. Benevnelsene transformatorstasjon, kraftstasjon

Detaljer

Statnetts marginaltapsmodell kart vs terreng, Troms Krafts syn. Fredd Arnesen Tromsø / 23.1.2013

Statnetts marginaltapsmodell kart vs terreng, Troms Krafts syn. Fredd Arnesen Tromsø / 23.1.2013 Statnetts marginaltapsmodell kart vs terreng, Troms Krafts syn Fredd Arnesen Tromsø / 23.1.2013 Work shop marginaltap - Disposisjon Metodikk hos Troms Kraft Fakta om nettområde Troms Punktvis marginaltap

Detaljer

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sammendrag Norske nettselskap opplever i dag stor interesse og etterspørsel om informasjon vedrørende mikroproduksjon. Lokal produksjon som en

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft sin praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft sin praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak Sognekraft AS Postboks 3 6891 VIK I SOGN Vår dato: 17.09.2014 Vår ref.: 201400295-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft

Detaljer

Vedlegg 1 - Definisjoner til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i

Vedlegg 1 - Definisjoner til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Vedlegg 1 - er til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Formål Sammen med Rammeavtalen og øvrige vedlegg utgjør herværende vedlegg det samlede Avtaleforholdet mellom

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Site Acceptance Test (SAT) Vedlegg 6

Site Acceptance Test (SAT) Vedlegg 6 Site Acceptance Test (SAT) Vedlegg 6 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett. Vedlegg 6 Site

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Vern mot dårlig kvalitet

Vern mot dårlig kvalitet Vern mot dårlig kvalitet Tiltak i nett og hos kunde Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Maaaaaaange mulige tiltak Nettforsterkninger Øke tverrsnitt Større transformatorer Oppgradere

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat. - Tor Enok Larsen Bjarne Aaslidsvei 14 D 8690 HATTFJELLDAL Vår dato: 2 1. 05. 2010 Vår ref.: NVE 200904304 ep/vem Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie

Detaljer

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Sammendrag Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen bestående av fem olje og gass plattformer og en

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD Martin Eldrup Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn BESØKSADRESSE Storgt. 159 b 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 815 33 933 TELEFAKS 35 55 65 02 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST kundeservice@skagerakenergi.no

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltapskalkulatoren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - Kraftsystem,

Detaljer

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE 2015 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering 1.1 Innledning Høsten 2006

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Håndtering av spenningsproblem i praksis

Håndtering av spenningsproblem i praksis Håndtering av spenningsproblem i praksis Problembeskrivelse Identifisering/årsak (inkl. måleopplegg, -resultat og teori) Løsning eller videre plan Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Småkraft as. v/ Sigbjørn Rabbe Driftssjef Småkraft AS. Bygger ut og driver små vannkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere

Småkraft as. v/ Sigbjørn Rabbe Driftssjef Småkraft AS. Bygger ut og driver små vannkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere v/ Sigbjørn Rabbe Driftssjef Småkraft AS 1 Småkraft as Kraftselskap etablert 2002 ene og alene for å utvikle, bygge og drive Småkraftverk Eid av selskaper i Statkraftalliansen Bygger ut og driver små vannkraftverk

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering AVTALE mellom [Lillekraft] AS ([Lillekraft]) og [[ ] Energiverk] (Energiverket) (Lillekraft og Energiverket i fellesskap betegnet Partene) om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

Detaljer

Velkommen til Installatørmøte 2013

Velkommen til Installatørmøte 2013 Velkommen til Installatørmøte 2013 Agenda Presentasjon av nye Teknisk kundemottak Meldingssystemet Elsmart Jordfeil Spenningskvalitet Regler for framføring av strøm til bygg med et målepunkt og bygg med

Detaljer

Spenningskvalitet scenario 2020

Spenningskvalitet scenario 2020 Spenningskvalitet scenario 2020 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energi www.energy.sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 "Utfordringen" Norske lavspenningsnett er relativt svake Lavt

Detaljer

SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER

SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER Av Oddvar Tesaker, Rejlers Consulting AS Sammendrag I utlandet ser vi ofte dobbelt-linjer i distribusjonsnettet, noe som ikke er vanlig i Norge. I

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Hvordan kan nettselskapene håndtere forurensende sluttbrukere?

Hvordan kan nettselskapene håndtere forurensende sluttbrukere? Hvordan kan nettselskapene håndtere forurensende sluttbrukere? Nettkonferansen Gardermoen, 2.-3.desember 2008 Jens F. Bibow www.thommessen.no Bakgrunn Hvordan kan nettselskapene håndtere sluttbrukere som

Detaljer

Veileder for betinget tilknytningsplikt for ny kraftproduksjon

Veileder for betinget tilknytningsplikt for ny kraftproduksjon Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-77-0 Veileder for betinget tilknytningsplikt for ny kraftproduksjon På oppdrag fra Energi Norge mai, 2015 THEMA Rapport 2015-19 Om prosjektet Om rapporten Prosjektnummer:

Detaljer

Er det behov for samordnet håndtering av. Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale

Er det behov for samordnet håndtering av. Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale Er det behov for samordnet håndtering av Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale Brukermøte Spenningskvalitet September 2009 Agenda Grunnlag Eksempler Problemstilling

Detaljer