Kraftsystemutredning. Oslo, Østfold og Akershus. Periode Fylkesmannen i Østfold Fylkesberedskapsråd 25. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftsystemutredning. Oslo, Østfold og Akershus. Periode 2014-2034. Fylkesmannen i Østfold Fylkesberedskapsråd 25. mars 2015"

Transkript

1 Kraftsystemutredning Oslo, Østfold og Akershus Periode Fylkesmannen i Østfold Fylkesberedskapsråd 25. mars 2015 Vidar Solheim Utredningsansvarlig for regional kraftsystem i Oslo, Akershus og Østfold 1 Østfold 25. mars 2015

2 Agenda Fakta om utredningsområdet Utvikling av effekt og energi i Østfold Kan strømmen falle bort? Lastutvikling i Østfold Hva utløser en investering og hvordan dimensjoneres regionalnettet Planer for utbygging i Østfold 2

3 Hvorfor kraftsystemutredning Hjemlet i forskrift om energiutredning håndheves av NVE Tidsperspektivet er 20 år nytt av i år Kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og relevante interesseorganisasjoner skal involveres eller varsles om utredninger og planer Formål er å bidra til en rasjonell utvikling av energisystemet Skape en felles forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet og senere konsesjonssøknader Det utpekes ansvarlig for 18. utredningsområder i Norge For Oslo, Akershus og Østfold er Hafslund Nett utpekt og undertegnede er ansvarlig Skal samordne planene for alle anleggs- og områdekonsesjonærer Anleggskonsesjonærer - Statnett, industribedrifter, JBV, tilgrensende regionalnett (EB-nett og Eidsiva) og kraftprodusenter (HP, ECO, Akershus Energi, osv.) Områdekonsesjonærer distribusjonsnett og fjernvarmselskaper HN eier det meste av regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold og bruker KSUen som et internt verktøy for å lage langsiktige investeringsplaner 3

4 Fakta om utredningsområdet Fylker (Oslo, Akershus og Østfold) Antall kommuner 3 stk 40 stk Mennesker ( kunder) 1.5 mill. ( i Østfold) Antall sentralnettpunkter Nabonett (Buskerud og Eidsiva) Distribusjonsnett Transformatorstasjoner 13 stk 2 stk 6 stk 168 stk + koblings- og kraftstasjonsanlegg i reg.nett 25 stk Antall spenning (33, 50, 66, 132) El. forbruk Maksimaleffekt Kraftstasjoner > 1 MW El. produksjon 4 stk 24 TWh MW 18 stk 5.3 TWh Dekker energi 22 % Dekker effekt (høylasttimen) 7 % Fjernvarme 1.8 TWh 4

5 I strømnettet er det tre nivåer som kan sammenliknes med veiene i Norge Sentralnettet - Europaveier Sentralnettet eies av Statnett. Dette er et landsdekkende overføringsnettet med stor kapasitet og som drives med opptil 420 kv spenning og har stor overføringskapasitet. I Osloområdet sees nettet bla som kraftledninger gjennom Nordmarka og Groruddalen. I tillegg er det flere kabelanlegg gjennom Oslo Regionalnettet Riks og fylkesveier I Oslo, Akershus og Østfold eies regionalnettet av HN. Nettet fører strømmen fra sentralnett og større produksjonsanlegg frem til knutepunkter i de ulike kommunene. Nettet drives med kV spenningsnivå. I sentrum av Oslo er mye av nettet lagt i jordkabel mens det totalt sett er mest kraftledninger. Kraftledninger kan sees utenfor ring 3 fra Sogn i nord til Høybråten og Holmlia øst og sør i Oslo Distribusjonsnettet kommunale og private veier I Oslo, Akershus eier HN nesten alt distribusjonsnettet. I Østfold er det flere eiere. Nettet fører strømmen fra regionalnettet og frem til kundene og drives med 22-0,23kV spenningsnivå. I Oslo er over 90% av distribusjonsnettet lagt som jordkabel 5

6 Innmating, produksjon og store effektforbrukere Stasjoner i sentralnettet Vannkraft Vindmølleparker Datasentre Effektkrevende industri 6

7 Omfattende strømstanser på Østlandet Kan dette skje i Østlands-området? Ja, 100% leveringssikkerhet kan aldri garanteres Hvor lenge kan en strømstans vare erfaring fra de siste 20 årene? feil i sentralnettet normalt under en time - feil på Frogner i 2010 ga sonevis utkobling regionalnettet normalt under fire timer - har vært over 12 timer feil i distribusjonsnettet normalt under 12 timer- ved større feil 2-4 dager før siste kunde har fått tilbake strømmen ROS-analyse gir scenariene for omfattende strømbrudd 1. sammenbrudd i sentralnettet 2. trafobrann / flystyrt i en stasjon i sentralnettet 3. graveskade på flere kabler regionalnettet 4. trafobrann eller sabotasje i en stasjon eller i regionalnettet 5. ekstrem vær, dvs. lyn, vind, snøfall ref. Gudrun i sør Sverige januar 2005 Reparasjonstid for 2 og 3 vil være uker med sonevis utkobling av kunder 7

8 Hva gjør nettet i Østfold sårbart Hver everksjef valgte i sin tid sitt eget «unike» spenningsnivå i distribusjonsnett som gjør det vanskelig å få til gode reserver i lokalnettet Fredrikstad sentrum 11kV Kråkerøy 18 kv Eidsberg kommune 11kV - Marker kommune 22kV Moss kommune 11 kv - Rygge kommune 18kV Sarpsborg 5, 11, 18 og 22kV Rakkestad 11 og 22kV Flere områder forsynt ensidig på kraftlinjer Flere eiere av distribusjonsnettet «Store» geografiske avstander 8

9 Effektutvikling i Østfold og hele utredningsområde 9

10 Energiutviklingen i Østfold og hele området Eks Norske Skog i Halden 10

11 Befolkningsutvikling

12 Befolkningsutvikling i Østfold fordelt på kommuner Iht SSBs midlere prognose frem til 2040 (totalt 0,5 mill. i hele utredningsområde) Nye innbyggere 12

13 Prognose for effektutvikling pr innbygger Effekt pr. innbygger 4,5 4,0 3,5 kw 3,0 2,5 2, Akershus prognose Østfold prognose Oslo prognose Akershus Østfold Oslo 13

14 Dimensjonering av regionalnettet Regionalnettet er ikke dimensjonert ut fra overført energien, men ut fra effekt Regionalnettet skal ha nok kapasitet til å overføre den høyeste lasten som kan oppstå en time hvert tiende år Ved alminnelig forsyning i Oslo oppstår effekttoppen på den tredje dagen med -18,5 grader mellom 7 og 9 på morgningen Det skal være nok reservekapasitet til å klare dette selv når en komponent havarerer, dvs. linje, kabel, transformator ol Analogien med veier bli at det skal dimensjoneres slik at det aldri bli kø på veien selv om ring 3 blir stengt i rushtiden en fredag kveld.. 14

15 Hvor lang tid tar det å bygge et nytt anlegg i regionalnettet Ny kraftledning (uaktuelt i bynære strøk) tar 3-6 år Omfattende konsesjonsbehandling med eventuell ankeprosess Stasjonsanlegg og kabelanlegg tar 2-5 år Krever anleggskonsesjon Normalt mindre kontroversielt enn luftlinjer dvs. enklere konsesjonsbehandling enn linjer. Gjennomføring 2-3 år Å utvide transformatorkapasiteten tar 1-3 år å Dette gjør at HN kan vente med investeringen til en vet at behovet er der. Dvs. basert på målet effektutviklingen. Stasjonsanlegg og 132kV kabelanlegg i Oslo tar 2-3 år HN har områdekonsesjon for nye 132kV kabler og ombygging av stasjoner til 132kV i Oslo Dette gjør at HN fortløpende kan tilpasse prosjektene ut fra behovet for ny effekt i kombinasjon med at levetiden til komponenter går ut Prognosene for effektforbruk brukes for å skissere et fremtidig «målnett». Investeringene gjøres først når behovet er tilstede. Med dette unngår en unødvendige eller for tidlige investeringer 15

16 Grunnlag for utviklingsplaner Ofte en kombinasjon av flere forhold Reinvestering av anlegg pga. utgått levetid Tiltak for å forbedre leveringssikkerheten, leveringskvaliteten og personsikkerhet Nye stasjoner lednings- og kabelanlegg kondensatorbatterier, jordslutningspoler og reaktorer Bryteranlegg osv Generell effektøkning SSB statistikk for bla. befolkningsutvikling Utvikling av effektbehov pr innbygger, nye byggeforskrifter Myndighetspålegg bla. utfasing av olje fyrte anlegg Utbredelse av elbiler, elbusser, landstrøm for cruiseskip og ferger osv. Kjente og store effektøkning store utbyggingsprosjekter ( flyplasser, omformerstasjoner til tog, trikk og T-bane, industri, store utbyggingsprosjektet, Fornebu, Bjørvika/Sørenga,. 16

17 Før 2020 Vammafoss 132/50kV transformator nummer 2. og nytt 132kV bryteranlegg Hasle- Råde - Halmstad, ny 132kV kraftledning. Ny Råde transformatorstasjon Follo Vindmøllepark ved Ørje + linje og kabelanlegg Omlegging av 50kV nettet i regi av Moss kommune Askim Indre Østfold og Mosse-nettet Etter 2020 Ombygging av 50kV koblingsanlegg i FKF + ny 132/50kV transformator Fornye linje Moss 3. Sees i sammenheng med Moss kommunes planer for omlegging/kabling av linje Moss1,2 og 3 Bygge om 50kV linjen Halmstad Fjærå Vamma-Haga temp. oppgradering av 50kV kraftlinje Økt transformatorytelse i noen stasjoner? Moss Sentralnettstasjon 132 kv stasjoner 50 kv stasjoner 66 kv stasjoner

18 Før 2020 Ny kraftledning Hvaler- Kråkerøy Hasle-nettet Forsterke kabelanlegg ut fra Greåker og inn mot Grålum St.Halvard Alvim reinvestering og forsterkning av 50kV oljetrykkskabel 50kV kraftlinje KH-St Halvard, temp. oppgr. alt. øke linetverrsnitt Sarpsborg Økt transformatorytelse i noen stasjoner? Fjærå Etter 2020 Gamlebyen-Kråkerøy reinvestering av 50kV oljetrykkskabel Fredrikstad Sentralnettstasjon 132 kv stasjoner 50 kv stasjoner 66 kv stasjoner Forsterke 50kV forbindelse Fjærå-Skytterhuset- Gluppe-Raa, fjerne stativet i Skytterhuset Raa-Oredalen erstatte betongmastlinje med ny dobbelt 132kV linje Ombygging av 50kV anlegget i Alvim Økt transformatorytelse i noen stasjoner?

19 Før 2020 Brødløs - Stangeberget forsterkning/ reinvestering av 50kV oljetrykkskabler Sarpsborg Brekke kraftverk ombygging av 50kV koblingsanlegg Etter 2020 Bygge om Strup fra koblingsanlegg til transformatorstasjon Økt transformatorytelse i noen stasjoner? Som følge av Kjølen vindmøllepark Ombygging av kraftlinjen Halden Brekke fra 50 til 132kV og ny 132kV linje Brekke Aremark Sentralnettstasjon 132 kv stasjoner 50 kv stasjoner 66 kv stasjoner Fredrikstad Hvaler og Halden nytt 50/132kV transformator i Statnetts anlegg i Halden Sverige

20 Nye anlegg og konsesjonssøknader i Østfold Nytt anlegg Aasgaard Ørje ny 20 km 50kV kraftledning (komposittmaster) ble satt i drift i 2014 Konsesjonssøknader Dyrløkke- Tegneby 20 km 132kV linje søkt jan 2009, innvilget feb. 2013, stadfestet av OED oktober Anleggsarbeidet starter opp i 2015 Kråkerøy- Hvaler 18km 132kV linje søkt april 2012, pålagt tilleggsutredning som er ferdig okt Anmodet av NVE om å utrede kabelalternativ sammen med Hvaler og Fredrikstad kommuner Hasle-Råde -Halmstad- 132kV linjer + ombygging av Råde søkt sept. 2011, pålagt tilleggsutredning bla som følge av «Sydvestlinken» endret konsesjonssøknad sendt oktober Er til behandling hos NVE Kjølen vindpark inkl. en 24km 132kV linje søkt des. 2011, avslått mars 2013 anket til OED Ørje vindparker søkt jan av EON innvilget konsesjon av NVE som ble anket til OED Nytt vannkraft aggregat i Vamma slipper konsesjon vil bli fattet beslutning i løpet av høsten Omlegging av 50kV nett rundt Moss (initiert av Moss kommune) Konsesjonssøknad sendes før påske 20

21

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Kapittel 1Kapittel 1 Kapittel 1 Bakgrunn for Bakgrunn prosjektet for Bakgrunn prosjektet for prosjektet Alternativanalyse Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus 1 Kapittel 1 Bakgrunn

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi 1913 2013 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 RAKKESTAD KOMMUNE FORORD Rakkestad Energi legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren På vei mot framtidens strømnett Innhold Side 4 Om Jærnettet Side 6 Størst vekst i landet Side 9 Husholdninger bruker mest strøm Side 11 Framtidens energibehov Side

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR GJERDRUM KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR GJERDRUM KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR GJERDRUM KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig. Dette

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune Narvik, desember 2013 1 Forord Dette dokumentet presenterer Lokal Energiutredning - 2013 for Narvik kommune. Narvik Energinett AS er områdekonsesjonær og dermed

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer