Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022"

Transkript

1 Mulighetsstudie Versjon 1: Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

2

3 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr 30. april I denne versjonen er det spesielt fokusert på å beskrive og illustrere en mulig OL-arena i Asker kommune. I neste versjon vil de resterende alternativene som er omtalt i denne studien bli nærmere beskrevet og illustrert med skisser. Det vil også bli vedlagt en teknisk tilstandsanalyse av eksisterende Askerhall. Målsetningen er å ferdigstille hele mulighetsstudien i løpet av mai Asker Marit Eikemo Prosjektleder

4

5 Innhold 1. Generelt Beslutninger - vedtak Mandat for mulighetsstudie Handlingsprogram Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Prosjektorganisering - mulighetsstudie Generelt Prosjektgruppe Referansegruppe Eksterne konsulenter Prosess og målsetning med mulighetsstudien Historikk Målsetning Prosess Dagens Askerhall Generelt Tilstandsanalyse av eksisterende Askerhall Ny ishall/flerbrukshall forutsetninger Generelt Referanseprosjekt Prinsippskisse Tre ulike hallkonsepter Alternativ 1 Ny ishall med tilskuerplasser Alternativ 2 Ny ishall med tilskuerplasser Alternativ 3 Ny ishall med tilskuerplasser Tomtevurderinger Lokalisering Plassering på Risengaområdet Mulig OL-arena i Asker OL-arena med tilskuerplasser Publikumspotensiale under et OL-arrangement i Asker Trafikkløsninger under et OL-arrangement i Asker Etterbruk av en OL-arena i Asker Generelt Plan for etterbruk Reguleringsmessige forhold

6 12. Eier/juridiske forhold til tomten Kostnader Generelt Investeringskostnader Driftskostnader Finansiering Vedlegg: Tegninger Asker Ishall - SG arkitektur AS Illustrasjoner Asker Ishall Oxivisuals Notat transportløsning Asker Ishall OL Asplan Viak AS Tilstandsanalyse eks. Askerhall AF gruppen (blir vedlagt neste versjon)

7 1. Generelt Eksisterende Askerhall tilfredsstiller ikke dagens krav til drift og til gjennomføring av et idrettsarrangement. Asker kommune har derfor planer om å bygge en ny ishall på Risenga som erstatning for Askerhallen. Det er en målsetning for Asker kommune at den nye ishallen kan være en del av Oslos kommunes søknad om å få arrangere Olympiske vinterleker i Beslutninger - vedtak Det er politisk vedtatt å få utarbeidet en mulighetsstudie for en ny ishall/idrettsarena, et arbeid som skal forankres i dialog med OL-organisasjonen i Oslo kommune. Det er også avsatt midler til ny ishall/idrettsarena i kommunens handlingsprogram. Den nye hallen er også forankret i kommunens «Plan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ». 2.1 Mandat for mulighetsstudie Formannskapet behandlet i møte 19. juni 2012, sak 118, et mandat for mulighetsstudien, med følgende vedtak: 1. Rådmannen bes iverksette mulighetsstudie for ny fleksibel, effektiv og miljøvennlig ishall og idrettsarena på Risenga med 3 forskjellige tilskuerkapasiteter og mulighet for treningsflate i tillegg. Dersom mulighetsstudien ligger an til å gå utover avsatt budsjettramme på 1 million kroner, kommer Rådmannen tilbake til formannskapet med en sak som belyser de økonomiske konsekvenser. 2. Mulighetsstudien presenteres for formannskapet vinteren 2013 og rapporteres fortløpende til ØEE. 3. Arbeidet med mulighetsstudien forankres i dialog med OL- organisasjonen i Oslo Kommune. 2.2 Handlingsprogram Asker kommune har i sitt Handlingsprogram avsatt totalt kr. 250 millioner til ny Askerhall. Utdrag fra HP er vist i tabellen under. Investerings Nye prosjekter Tall i 1000 kr Bevilgning tom 2012 Prognose Anslag tot. kostnad Ny Askerhall Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet «Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» ble vedtatt av kommunestyret i Asker den 30. august Denne planen er Asker kommunes styringsdokument for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og skal gi kommunestyret føringer for behandlingen av kommunens handlingsprogrammer. I planen er ny Askerhall oppført som et av de store idrettsanleggene som skal prioriteres oppført i kommunen. 3

8 3. Prosjektorganisering - mulighetsstudie 3.1 Generelt Prosjektet med mulighetsstudien er organisert i henhold til kommunens rutiner for investeringsprosjekter, med en prosjektgruppe med deltakere fra rådmannens administrasjon samt en referansegruppe med deltakere fra eksterne brukere. Asker Idrettsråd har fått i oppgave å utpeke representanter til referansegruppen. Asker Idrettsråd har anbefalt at referansegruppen bør ha representanter fra alle isidretter og hallidretter som er involvert i eksisterende Askerhall eller nærliggende haller, noe som er ivaretatt fra kommunens side. 3.2 Prosjektgruppe Deltakerne i prosjektgruppen fra kommunens administrasjon er: Ragnar Sand Fuglum: Kommunaldirektør Teknikk og kultur Bjørn Erik Olsen: Leder Idrett og friluft Stein Grimstad: Leder Prosjekt og utbygging Marit Eikemo: Prosjektleder Utviklingsavdelingen i Eiendomsforvaltningen 3.3 Referansegruppe Idrettsklubber/foreninger i referansegruppen (brukergruppen) er: Asker Idrettsråd Asker Badmintonklubb Asker Basketball Club Asker Kunstløpsklubb Asker Skiklubb Håndball Asker Skiklubb Volleyball Asker Skøyteklubb Asker Tennisklubb Asker Turnforening IF Frisk Asker Hockey junior IF Frisk Asker Hockey senior Holmen Hockey 3.4 Eksterne konsulenter Eiendomsavdelingen i Asker kommune har engasjert følgende eksterne rådgivningsfirmaer: SG arkitektur as (arkitekter) Asplan Viak (trafikkrådgiver) AF Gruppen (tilstandsanalyser) Følgende firmaer har bistått SG arkitektur AS: Oxivisuals (3D-tegninger) Roar Jørgensen AS (brannrådgiver) Bygganalyse (kostnadsberegninger) 4

9 4. Prosess og målsetning med mulighetsstudien 4.1 Historikk Før Asker kommune fikk informasjon om den pågående OL-prosessen i Oslo kommune, var det i Asker kommunes handlingsprogram, HP , avsatt kr 1 million i investeringsmidler til en mulighetsstudie for ny ishall. I kommunens langtidsbudsjett var det avsatt totalt kr 250 millioner til gjennomføring av ishallprosjektet. I de opprinnelige planene var målsetningen en ny ishall med plass til tilskuere. I januar 2012 fikk Asker kommune informasjon om den pågående OL-prosessen, og kommunen meldte omgående sin interesse, først til Norges Idrettsforbund (NIF) og deretter til Oslo Kommune. Som resultat at dette ble mulighetsstudien utvidet til å omfatte et mulig OLanlegg i Asker kommune. 4.2 Målsetning Målsetningen med mulighetsstudien har vært å vise flere ulike alternative utbyggingsmuligheter, fra et mindre anlegg i henhold til de opprinnelige planene til et større anlegg som ivaretar alle de krav og forutsetninger som gis for å bygge et OL-anlegg. Et anlegg, som i tillegg til å være fleksibelt, miljøvennlig og energieffektivt, også vil sikre en god etterbruk. Kommunen ønsker med denne mulighetsstudien spesielt å dokumentere at en OL-arena i Asker vil være et godt valg, både i forhold til nærhet til hovedstaden, kommunikasjon med tog og buss og ikke minst etterbruk av hallen, etter et eventuelt OL i Prosess Arbeidet med mulighetsstudien har vært inndelt i to faser: Fase 1: Innledende arbeider, utført i perioden august 2012 oktober 2012 Fase 2: Hovedarbeider, utført i perioden desember 2012 mai 2013 I den første fasen har det vært et sterkt fokus på å gi OL-organisasjonen i Oslo kommune (Oslo 2022) all etterspurt dokumentasjon, i den hensikt at Oslo kommunes søknad skal ha en kvalitet som gjør at den tilfredsstiller IOCs krav og er god nok til å vinne konkurransen mot andre søkerbyer. Det har vært avholdt et trafikkseminar med eksterne og interne rådgivere, samt møter med arkitekt for å se på mulige plasseringer av den nye hallen. Formannskapet, med ordfører og rådmann, har vært på studietur til den nye ishallen i Stavanger, DNB Arena. Ragnar Sand Fuglum og Bjørn Erik Olsen har ført dialogen med Oslo2022, og deltatt i nødvendige møter. Den 26. oktober tilbakemeldte Oslo 2022 at de hadde nok materiale for å foreta det endelige arenavalget. Den 14. desember 2012 offentliggjorde Oslo2022 sin innstilling om konseptet «Games in the City», som innebærer at lekene, med få unntak, skal foregå i hovedstaden. Til tross for dette har Asker kommune arbeidet videre med OL-alternativet i denne mulighetsstudien, mye på grunn av den omfattende støtten som alle idrettsorganisasjonene, med Norges Idrettsforbund i spissen, har gitt til etableringen av en OL-arena i Asker. 5

10 5. Dagens Askerhall 5.1 Generelt Askerhallen er lokalisert på Risenga ved siden av Asker Tennisklubb og Risenga bad. Askerhallen har en spesiell historie, siden den brant ned til grunnen rett etter at den var ferdig bygget i Etter brannen ble hallen bygget opp igjen, og i 1974 stod den nye Askerhallen klar til bruk. I 1975 overtok kommunen Askerhallen, og har siden den gang driftet den til glede for kommunens mange idrettslag. Askerhallen I Askerhallen er det både en isflate med tribune, og en idrettshall. Isflaten er på 60 x 30 meter og er hjemmebane for IF Frisk Asker (ishockey). I tillegg trener og konkurrerer Asker kunstløpsklubb på denne isflaten. Ved siden av isflaten er det en ordinær idrettsflate på 22 x 44 meter, hvor Rytmisk Gymnastikk (RG) i Asker Turn trener og konkurrerer. I tillegg er det i dag både volleyballog badmintontrening på denne idrettsflaten. Askerhallen er dimensjonert for maksimalt 3200 personer. Figuren under viser de to aktivitetsflatene i Askerhallen: Idrettsflate 22 x 44m Isflate 60 m x 30m 6

11 5.2 Tilstandsanalyse av eksisterende Askerhall Askerhallen er bygget med solide betongkonstruksjoner og limtredragere, men hallen bærer preg av intens bruk, og de tekniske anleggene er mangelfulle. Tilstandsanalyser av bygg og tekniske anlegg i eksisterende Askerhall er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt i løpet av mai Tilstandsanalysene vil bli vedlagt neste revisjon av mulighetsstudien. 7

12 6. Ny ishall/flerbrukshall forutsetninger 6.1 Generelt OL2022 meddelte høsten 2012 at aktuelle isidretter som eventuelt ønskes lagt til Asker kommune er kunstløp, kortbaneløp på skøyter og curling. I tillegg til konkurranseflaten skal det i nær avstand også være en treningsflate. I mulighetsstudien er flere ulike alternativer utredet, der tilskuerkapasiteten i den nye hallen varier fra til tilskuere. Bygges hallen for tilskuere, vil det i henhold til Oslo2022 være mulig med kunstløp, kortbaneløp på skøyter og sluttspillkamper i ishockey. I prosessen med mulighetsstudien har det vært en diskusjon om hvor mange tilskuere en hall i Asker bør dimensjoneres for. I mulighetsstudien er det valgt å utrede to større arenaer med hhv og tilskuerplasser, samt en mindre hall med tilskuerplasser. Størrelsen på arenaen i Asker kan tilpasses i henhold til Oslo2022 sine krav og ønsker. Det er sett på konsekvensene av å rive eksisterende Askerhall når ny ishall skal bygges. Med andre ord hvilke aktiviteter den nye hallen som minimum må kunne ivareta hvis Askerhallen rives. Det er også vurdert om det er mulig å beholde eksisterende Askerhall i tillegg til den nye hallen. Eksisterende Askerhall tenkes da enten brukt som treningsflate for isidretter, eller som en hall for andre aktiviteter enn isidrettene (håndball, volleyball, badminton, rytmisk gymnastikk, mm). 6.2 Referanseprosjekt I Stavanger er det nylig bygget en ny ishall, DNB Arena. Både ordfører, rådmann, sentrale politikere, prosjektgruppe og noen representanter fra brukergruppen har vært på befaring til den nye hallen i Stavanger. Ledelsen i prosjektet for DNB Arena har bidratt med mye nyttig informasjon både i forhold til nødvendige arealer i en ishall, fremdrift, mulige gjennomføringsmodeller og erfaringstall med hensyn på både investering- og driftskostnader. Den nye ishallen i Stavanger, DNB Arena 8

13 6.3 Prinsippskisse Prosjektgruppen har tatt kontakt med «Isbjørn Arena AS» som er en sammenslutning av de tre særforbundene Norges Ishockeyforbund, Norges Skøyteforbund og Norges Curlingforbund. I de vurderingene de tre særforbundene har gjort, har det vært viktig å ta hensyn til at etterbruksmulighetene primært understøtter is-idrettenes behov og aktiviteter, samt at sommeridretter også kan få innpass. Isbjørn Arena har engasjert Multiconsult og Link arkitekter til å utarbeide en prinsippskisse for et anlegg med en fleksibel etterbruksmodell for konkurransedelen. Isbjørn Arena AS anbefaler at denne prinsippskissen legges til grunn for alle arenaene som skal bygges Prisnippskisse mottatt fra Isbjørn Arena AS 7. Tre ulike hallkonsepter Tre ulike hallkonsepter, med ulik tilskuerkapasitet, er vurdert i denne mulighetsstudien: 1. Ny ishall med tilskuerplasser 2. Ny ishall med tilskuerplasser 3. Ny ishall med tilskuerplasser 7.1 Alternativ 1 Ny ishall med tilskuerplasser I dette alternativet vil ny ishall dimensjoneres for ca tilskuerplasser. Hallstørrelsen vil være avhengig av om is-treningsbanen skal legges til den nye hallen eller beholdes i eksisterende Askerhallen, samt hvorvidt en curlingbane skal inngå i den nye ishallen. Dette alternativet er derfor delt i flere del-alternativer (a, b og c). Alt. 1 Ny ishall/flerbrukshall Eksisterende Askerhallen rehabiliteres a) Ny ishall med tilskuerplasser Dagens isbane benyttes som istreningsbane. Is-konkurranseflate b) Ny ishall med tilskuerplasser Hele hallen kan benyttes av andre Is-konkurranseflate idretter enn isidrettene. Is-treningsflate c) Ny ishall med tilskuerplasser Is-konkurranseflate Is-treningsflate Is-flate for Curling Alternativ1 vil bli presentert i neste utgave av mulighetsstudien. Hele hallen kan benyttes av andre idretter enn isidrettene. 9

14 7.2 Alternativ 2 Ny ishall med tilskuerplasser Dette alternativet er en større ny ishall med is-konkurranseflate og plass til tilskuerplasser. Isflaten i dagens Askerhallen kan benyttes som treningsflate under et eventuelt OL. Askerhallen vil i dette alternativet bli rehabilitert. Alt. 2 Ny ishall/flerbrukshall Eksisterende Askerhallen rehabiliteres Ny ishall med tilskuerplasser Dagens isbane benyttes som istreningsbane. Is-konkurranseflate Tegningen viser plan 1, med konkurranseflaten i midten. Tegninger av alle plan, tabeller med planlagte funksjoner, samt snitt og fasader, er vedlagt. Fotavtrykk: BYA = m2 Bruttoareal: BTA = m2 7.3 Alternativ 3 Ny ishall med tilskuerplasser I dette alternativet er all is-aktivitet i sin helhet lagt til den nye hallen, og Askerhallen vil kunne rehabiliteres til annen bruk. Alt. 3 Ny ishall/flerbrukshall Eksisterende Askerhallen rehabiliteres Ny ishall med tilskuerplasser Askerhallen rehabiliteres til bruk for Is-konkurranseflate andre idretter enn isidrettene Is-treningsflate Curling med fire baner Tegningen viser plan 1 med konkurranseflaten i midten, ny treningsflate og bowling med 4 baner. Fotavtrykk: BYA = m2. Bruttoareal: BTA = m2 10

15 8. Tomtevurderinger 8.1 Lokalisering Risengaområdet er vurdert som det aktuelle området for å lokalisere en ny ishall/flerbrukshall. Dette på grunn av nærheten til tog og buss, samt at dette området allerede er etablert som kommunens idrettsområde. Her finnes eksisterende Askerhall (ishall), Risenga bad (svømmehall), tennishall, flerbrukshall, kunstgressbane (11-er bane) og en utendørs kunstisbane (400 meters lengdeløpsbane og bandybane). I tillegg er Bondi Barneskole, Risenga ungdomsskole og Bleiker videregående skole lokalisert her. Ved siden av flerbrukshallen er det plass til et fremtidig parkeringsanlegg, og tomta er allerede regulert til dette formålet. Ved å etablere den nye ishallen på Risenga vil hallen også kunne hente energi fra fjernvarmesentralen som kommunen etablerte i idrettsparken høsten Denne energisentralen er basert på pellets og gir varme til flere av idrettsanleggene i idrettsparken, samt til de nærliggende skolene og til to boligprosjekter som nylig er oppført. I dag leveres overskuddsvarme fra kunstisbanen både til kunstgressbanen og til svømmehallen. Den nye ishallen vil naturlig inngå i dette energisamarbeidet. 11

16 Versjon 1: Plassering på Risengaområdet Alternativ 1 ishall med tilskuerplasser Dette alternativet vil bli presentert i neste utgave av mulighetsstudien. Eks. Askerhallen Alternativ 2 ishall med tilskuerplasser Situasjonsplanen viser en mulig plassering av ny ishall, sentralt plassert i nærheten av Askerhallen. Under OL kan Askerhallen benyttes som treningsarena for isidrettene, med eksisterende isbane som treningsbane. Utendørs kunstisbane kan tildekkes og stilles til disposisjon for aktiviteter som er nødvendige i tilknytning til et OL-arrangement (presse, publikum, parkering, servicebusser, mm). Situasjonsplan, terrengsnitt og utomhusplan er vedlagt. Utendørs kunstisbane Ny ishall Alternativ 3 hall med tilskuerplasser I dette alternativet har ishallen og kunstisbanen byttet plass, hovedsakelig pga hallens størrelse. Konsekvensen er mer omfattende grunnarbeider fordi terrenget er sterkt fallende der kunstisbanen nå er plassert. 12

17 Versjon 1: Mulig OL-arena i Asker 9.1 OL-arena med tilskuerplasser Mulighetsstudien konkluderer med at en ishall med tilskuerplasser kan anbefales som Asker kommunes OL-bidrag. Årsaken er at dette hallkonseptet lettest kan innpasses på Risengaområdet, uten store infrastrukturkostnader. Av denne grunn blir også investeringskostnaden sammenlignbar med tilsvarende ishaller som er planlagt i Oslo. Investeringskostnaden er beregnet til kr inkl. mva, reserver og marginer, jam. kap Tegningene under er illustrasjoner av en mulig OL-arena i Asker. (Illustrasjonene er også vedlagt). 13

18 Versjon 1: Ishockeykamp OL 2022! Etterbruk: Tribunekapasiteten er redusert fra til tilskuerplasser. Arealene på plan 4 kan da brukes til annen idrett. 14

19 9.2 Publikumspotensiale under et OL-arrangement i Asker En ny OL-arena i Asker vil ha et stort publikumspotensiale siden det kun er 23 km fra sentrum av Oslo til sentrum av Asker. Det er etablert et nytt dobbeltspor for jernbanen til Oslo, og i 2022 vil det være avganger hvert 6. minutt mellom Oslo og Asker, med en antatt reisetid på ca minutter. (Lokaltoget fra Asker til Oslo bruker i dag 20 minutter). Asker har to sentrale stasjoner, Asker stasjon som er Norges femte største, og Bondivatn stasjon på Spikkestadsbanen. Begge stasjonene ligger ca 1,2 km fra Risenga-området. Det kan forventes at publikumspotensialet i Asker vil være like stort som Oslos potensiale. 9.3 Trafikkløsninger under et OL-arrangement i Asker I prosessen med mulighetsstudiet har Statens Vegvesen og Akershus Fylkeskommune uttrykt sin bekymring for om eksisterende infrastruktur i Asker kommune har kapasitet til å håndtere folkemengdene (publikum, media, akkrediterte etc) som et eventuelt OL-arrangement vil generere på arrangementsdagene. Bekymringen er rettet mot kapasiteten på E18 og sannsynligheten for at det vil foregå anleggsarbeider på denne veien under vinterlekene. Kommunen har i den forbindelse avholdt et trafikkseminar med eksterne og interne trafikkrådgivere. Resultatet fra dette foreligger i form av et notat (vedlagt) som redegjør for hvordan et OL-arrangement kan gjennomføres rent transportmessig i Asker kommune. Publikum kan ankomme ishallen enten med tog eller buss. I 2022 vil det gå tog mellom Oslo og Asker med 6 minutters mellomrom, og publikum kan gå av på enten Asker eller Bondivann stasjon. Det vil da være ca. 1,2 km å gå til OL-arenaen. Egne gangtraseer er allerede opparbeidet og disse vil bli ytterligere oppgradert i forbindelse med et OL. Under et OL vil det bli opprettet et eget shuttelbuss-system. Bussene kan bruke deler av parkeringsplassen til Asker stasjon som av- og påstigningsområde. Derfra vil busspassasjerene kunne bruke samme gangtrase som togpassasjerene fra Asker stasjon. Deltakere og akkrediterte skal ankomme OL-anlegget via egne busser som bruker en såkalt «Olympic Lane» - løsning. Dette er egne veitraseer som kun skal brukes til bussene som skal frakte deltakere og akkrediterte. I notatet foreslås følgende løsning som Olympic Lane: Olympic Lane Fra Oslo til Lysaker kan et felt i hver retning på Ring 3 fungere som Olympic Lane. Fra Lysaker til Holmen i vestgående retning, kan det ene kjørefeltet fungere som Olympic Lane, og i østgående retning kan kollektivfeltet fungere som Olympic Lane. Fra Holmen til arenaområdet behøver ikke E18 brukes som Olympic Lane, men istedenfor kan Slemmestadveien og Langenga brukes som Olympic Lane på de behovsbestemte tidspunktene. Med en transportløsning som beskrevet i notatet vil et olympisk arrangement i Asker: Tilfredsstille alle krav som IOC setter til transportløsninger for et OL. Kunne ivareta en trafikksikker løsning for fotgjengere og motoriserte kjøretøy. (Trafikantgruppene ferdes langs separate traseer). Kreve minimalt med nye tiltak. Være et miljømessig gunstig alternativ (buss og tog) Trafikknotat utarbeidet av Asplan Viak AS er vedlagt. 15

20 10. Etterbruk av en OL-arena i Asker 10.1 Generelt I Asker kommune vil behovene for hverdagsidretten og etterbruksaspektet vektlegges sterkt, ved vurderingen av løsningsalternativer. Ishockey, kunstløp og kortbaneløp på skøyter er alle godt etablerte idrettsaktiviteter i kommunen, med god bredde og presentasjoner på øverste nasjonale nivå, samt internasjonal konkurransedeltagelse. Asker kommune har en målsetning om å øke antall isflater, samt skape en konkurransearena som vil dekke dagens og fremtidige krav og forventninger. Alle alternativene som er utredet ivaretar etablering av en ny konkurransearena, som vil være tilgjengelig for isidrettene 10 måneder i året. Isflaten i eksisterende Askerhall kan brukes som treningsarena for isidrettene. Asker kommune ønsker at hallen skal være en flerbruksarena som ivaretar så vel bredde, toppidrett, flere isidretter og muligheter for å arrangere fremtidige internasjonale mesterskap. Hallen vil bli tilrettelagt med fleksible gulvløsninger slik at ishallen kan brukes til konserter og andre større arrangementer enten i kommunal- eller nasjonal regi. I hallen kan det for eksempel arrangeres internasjonale mesterskap i håndball og basket. Det er sette på hvilke arealer som frigjøres når antall seter reduseres fra til i den nye hallen, som vil være situasjonen etter at OL er avholdt. For å ivareta fleksibiliteten kan de frigjorte arealene deles opp med nedsenkbare skillevegger. De frigjorte arealene kan da benyttes til ulike aktiviteter som kampsport, badminton, bordtennis, volleyball, dans, styrketrening, boksing, turn, fekting, etc. Planen under viser hvordan dette er tenkt: Tegningen viser plan 4 og hvordan man kan utnytte arealene når antall sitteplasser reduserer fra til For detaljer se vedlagt tegning og illustrasjon. 16

21 10.2 Plan for etterbruk Det vil bli laget en plan for en økonomisk bærekraftig etterbruk, som ivaretar alle idretter i den nye ishallen. Det vil bli gjort utredninger om muligheten for å utnytte arealene som frigis når tribunekapasiteten reduseres fra til tilskuerplasser. Arealene som frigis kan benyttes til idrettsrelatert næringsvirksomhet som for eksempel helsesenter, treningsstudio og idrettsmedisinsk klinikk. Det vil også bli utredet om arealene kan benyttes til offentlig undervisning, i tilknytning til ny Risenga ungdomsskole og/eller Bleiker Videregående skole. Bleiker videregående skole, som er nærmeste nabo til Askerhallen, har i dag inngått en samarbeidsavtale med Frisk Asker ishockey junior. Avtalen sørger for en praktisk tilrettelegging slik at unge ishockeyspillere kan satse på idrett og skole til beste for begge aktiviteter. En mulig OL-arena i Asker vil kunne forsterke dette samarbeidet, og samtidig legge til rette for at Bleiker Videregående skole hvis ønskelig kan utvikles med en idrettslinje spesielt rettet mot skøyteidrettene. Arealene kan også bli frigjort til næringsvirksomhet som ikke direkte er idrettsrelatert, for eksempel kontorarbeidsplasser og restauranter. Hvilke type virksomheter som vil bidra til driftsinntekter og gi synergieffekter, og som dermed vil være formålstjenlig å innarbeide i hallkonseptet, vil bli utredet i neste fase av prosjektet som en tilleggsutredning. Asker kommune ønsker å etablere et etterbruksfond for å sikre at investeringen optimaliseres for idretten ved at arenaen utnyttes til idrettsformål, og som også ivaretar tilgjengelig istid 10 måneder i året. 17

22 11. Reguleringsmessige forhold Ny ishall/flerbrukshall er planlagt lagt til Risenga Idrettspark som er regulert til idrettsformål. Det vil derfor ikke være behov for store og omfattende plan- og reguleringsprosesser for å innpasse et nytt anlegg i idrettsparken. Utdrag fra kartgrunnlag er vist under. Utdrag fra grunnkart. Skravert område viser Risenga Idrettspark. Utdrag fra reguleringskart. Skravert område viser Risenga Idrettspark. 12. Eier/juridiske forhold til tomten Risenga idrettspark der den nye ishallen/flerbrukshallen er planlagt lokalisert, er i sin helhet eiet av Asker kommune, og stilles til disposisjon for en eventuell OL-arena. 18

23 13. Kostnader 13.1 Generelt OL-arenaen med tilskuerplasser som presenteres i denne utgaven av mulighetsstudiet er kostnadsberegnet av AS Bygganalyse som også har kostnadsberegnet alle ishaller i Oslo kommunes OL-konsept. Samme konsulent, samme beregningsmetode og samme enhetspriser er benyttet. Beregnet kostnad for ishallen er derfor direkte sammenlignbar med ishallene som er planlagt i Oslo Investeringskostnader Investeringskostnaden for OL-arenaen med tilskuerplasser er kostnadsberegnet til kr. 750 millioner inkl. mva, reserver og marginer. Det er i dette tallet ikke medregnet kostnader til nødvendig infrastruktur i området. Dette vil bli utredet nærmere og komme i tillegg. Investeringskostnaden er framkommet som følger: Asker ishall, delprosjekt hall 1000 Kr/m2 BTA = m2 NOK Byggekostnad 1-8: (Delprosjekt hall) Mva: Reserver og marginer: SUM Investeringskostnad Asker Ishall I tabellen under er kostnadene presentert med utgangspunkt i Oslo kommunes konseptsvalgsutredning 1. mars 2013, og delrapporten «Utredning ishockey 1 Sognsvann» som Bygganalyse har utarbeidet. Dette for at det skal være mulig å sammenligne Askers OLarena opp mot tilsvarende haller planlagt i Oslo. Sognsvann tilskuerplasser BTA = m2 Tall hentet fra rapporten «Utredning ishockey 1 Sognsvann», AS Bygganalyse 1000 kr eks. mva kr /m2 eks. mva Byggekostnad 1-8 (eks. mva, eks reserver og marginer) Asker Ishall tilskuerplasser BTA = m2 Tall hentet fra kostnadsutredning AS Bygganalyse 1000 kr eks. mva kr /m2 eks. mva Delprosjekt Hall: Delprosjekt Riving: Delprosjekt Utendørs: Sum: Provisorier (leie av telt, brakker, mobile toaletter etc) (Antatt som for Sognsvann) Ombygging etter OL Delprosjekt Etterbruk,(1-8) : SUM, eks. mva. eks. reserver. og marginer Som det framgår av tabellen over er Asker kommunes OL-arena sammenlignbar med tilsvarende ishall som er planlagt i Oslo. 19

24 13.3 Driftskostnader Driftskostnadene vil være avhengig av hvilke aktiviteter som vil bli etablert i hallen, og hvilket hallkonsept som velges. Driftskostnadene vil bli utredet i neste fase av prosjektet som en tilleggsutredning Finansiering Asker kommune har i sitt handlingsprogram for , avsatt av et beløp på kr 250 millioner til en ny ishall/flerbrukshall. Denne investeringssummen er avsatt til en arena med ca tilskuerplasser. Hvis en OL-arena i Asker kommune blir en realitet, og arenaen bygges med tilskuerplasser, vil investeringssummen som vist bli betydelig større enn kommunens avsetning. I en slik situasjon forutsetter kommunen at staten bidrar med investeringsmidler på lik linje som for de andre OL-arenaene som skal bygges. Det foreligger planer om at de berørte kommuner skal bidra med 22 prosent til anlegg, staten 67 prosent og idretten 11 prosent. For OL-arenaen i Asker vil da Askers kommunes bidrag være i størrelsesorden 165 millioner inkl. mva. (22 % av kr 750 millioner). Asker kommune vil vurdere å avsette et beløp til et lokalt «etterbruksfond» for å sikre at anlegget vil være åpent og tilgjengelig for kommunens lokale idrettslag. 20

25 Vedlegg: 1. Tegninger Asker Ishall - SG arkitektur AS Situasjonsplan og terrengsnitt Utomhusplan Planer og funksjonsdiagrammer Plan 4 etasje etterbruk Snitt Fasader 2. Illustrasjoner Asker Ishall Oxivisuals Asker Ishall - Eksteriør 01.jpg Asker Ishall - Eksteriør 02.jpg Asker Ishall - Interiør 01.jpg Asker Ishall - Interiør 02.jpg 3. Notat transportløsning Asker Ishall OL Asplan Viak AS 4. Tilstandsanalyse eks. Askerhall AF gruppen (blir vedlagt neste versjon) 21

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Agenda dagens møte 1. Fremdrift 2. Asker kommune: Presentasjon av Mulighetsstudie versjon 3. 3. Asker idrettsråd

Detaljer

Versjon 3: 11.9.2013

Versjon 3: 11.9.2013 Versjon 3: 11.9.2013 Forord Dette er versjon 3 av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune. Her legger styringsgruppen fram anbefalte utbyggingsalternativer. Tidligere versjoner: Versjon

Detaljer

Idrettsarena "ASKERHALL"

Idrettsarena ASKERHALL Idrettsarena "ASKERHALL" Møte med is idrettene Status i utredningen Handlingsprogram 2012-15 Bevilget kr 1 mill til planleggingsmidler Budsjettprognose kr 250 mill i Hp langtidsbudsjett Forankret i plan

Detaljer

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging.

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Isbjørn Arena er et anleggs selskap som er eiet av tre særforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Curlingforbund og Norges Ishockeyforbund. Vi tror at for å få

Detaljer

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 OL/PL 2022 Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 Tidligere vedtak, Drammen Bystyre 20. mars 2012. 1. Drammen kommune er positive til å være vertskommune for ishockey i et eventuelt OL/PL 2022.

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt 7 5 4 53 90 71 46 34 52c 60 36 42 Kunstgressbane 200701136 Bleikervangen Parkering 37 35 33 31 29 27 38 55/799 2 32 55/465 30 28 EKSISTERENDE HLL REHBILITERES Bleikerveien 26 22 23 21 NY ISHLL MED KONKURRNSEREN

Detaljer

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Strategi for svømmehallsatsing > Aktiv befolkning: ca 25 000 medlemskap i idrettslag

Detaljer

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Ny tidsriktig ishockeyhall (matcharena 3500 tilskuere) Rehabilitert Askerhallen med is og RG Ny flerisidrettshall Nytt curlinganlegg Ny utendørs

Detaljer

Til Asker idrettsråd. Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell

Til Asker idrettsråd. Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell Til Asker idrettsråd Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell Vi oversender med dette et foreløpig innspill fra isidrettene som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon:

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 14/607 Arkiv: C21 Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet Saksordfører Bjørn Andre Arstad (H) Saksordfører anbefaler komité for teknikk,

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller

SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller Opplysninger om det enkelte idrettsanlegg finnes i søkerheftet. Idrettslag/Forening/Skole/Organisasjon: Kryss av for riktig

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion En idrettspark for indre Oslo vest er et anlegg med kapasitet til 50.000 trenende! Ishall og mulighet for OL kunstløp 2022 på Frogner Helårs konkurranseanlegg

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 Distribusjon:

Detaljer

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a Innkomne forslag Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33 2012 kretsting i Oslo Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a) Innkomne forslag Det har kommet inn ni forslag fra to forslagsstillere.

Detaljer

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino COWI AS Grensev 88

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILSKUDD TIL STØRRE IDRETTSARRANGEMENT HØST 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILSKUDD TIL STØRRE IDRETTSARRANGEMENT HØST 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGAU-15/15501-10 103999/15 13.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett /

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Vi ønsker å oppnå: En vellykket gjennomføring av vinterolympiske leker hvor verden og Norge forenes gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 02.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Velkommen til årsmøtet 2015 Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Idrettens verdiskapning Nasjonale dugnadstall: 29.900 gratis årsverk:

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Kilde: Norges Idrettsforbund

Kilde: Norges Idrettsforbund Campus marienlyst Campus Marienlyst skal utvikles til å bli et regionalt kraftsenter for Drammensidretten gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv Kilde: Norges Idrettsforbund

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion

Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion Protokoll Møtedato tid og sted: Deltakere: Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion Anders Glende (Ås IL), Oddbjørn Granlund (Holstad volley), Thor Ringstad (Nordby

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Spillemidler og programsatsingsordningen

Spillemidler og programsatsingsordningen Spillemidler og programsatsingsordningen Avdelingsdirektør Ole Fredriksen Friidrettshallforum - Sandnes 1 Spillemidler Hovedfordelingen til idrettsformål Post 1.1 Anlegg i kommunene Søknader ord. anlegg

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Ny ishall på Risenga / Disposisjonsplan Risenga. Rapport 30. januar 2015

Ny ishall på Risenga / Disposisjonsplan Risenga. Rapport 30. januar 2015 Ny ishall på Risenga / Disposisjonsplan Risenga Rapport 30. januar 2015 Risenga Ishall og Disposisjonsplan Revision 01 Dato: 2015-01-30 Forfatter: Utarbeidet av tegn_3 og Tengbom Innledning Dette er en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 31/2009-2012 Utsendelsesdato: 25. april Merknadsfrist: 30. april Møtetid: Mandag 23. april 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Ny ishall på Risenga / Disposisjonsplan Risenga. Rapport 30. januar 2015

Ny ishall på Risenga / Disposisjonsplan Risenga. Rapport 30. januar 2015 Ny ishall på Risenga / Disposisjonsplan Risenga Rapport 30. januar 2015 Risenga Ishall og Disposisjonsplan Revision 01 Dato: 2015-01-30 Forfatter: Utarbeidet av tegn_3 og Tengbom Innledning Dette er en

Detaljer

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1 Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014 1 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no 59 idrettslag 25 837 medlemskap Bredde- og toppidrett Anleggsutvikling Idrett for funksjonshemmede Idrettsnettverk AIR Forum

Detaljer

Kjøp av driftstjenester på idrettsanlegg. 30. Januar 2014

Kjøp av driftstjenester på idrettsanlegg. 30. Januar 2014 Kjøp av driftstjenester på idrettsanlegg 30. Januar 2014 AGENDA > Utgangspunkt > Rammer > Prosessen hittil > Dagens situasjon, drift > Dagens situasjon, bruk > Forslag til videre prosess > Mulige følger

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

SVAR PÅ HØRING: RAPPORT NY ISHALL RISENGA / DISPOSISJONSPLAN RISENGA

SVAR PÅ HØRING: RAPPORT NY ISHALL RISENGA / DISPOSISJONSPLAN RISENGA Til Asker kommune Komité for Teknikk, Kultur og Fritid kopi: Direktør Ragnar Studsrød Direktør Ragnar Sand Fuglum Leder Natur og Idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly Rådgiver Eiendom, Marit Eikemo Asker, 19.

Detaljer

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet»

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer for idrett og friluftsliv «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer GJELDENDE FRA 2013 Retningslinjene omfatter: 1) Årsplan 2) Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 3) Utleie kommunale

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Inkludering i idrett

Inkludering i idrett Inkludering i idrett Inkludering i idrett Ett årsverk til arbeidet med inkludering i idrett. 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen 750.000,- fra kommunen og 650.000 fra staten via NIF til dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet TEMA Kultur Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet Rogaland fylkeskommune som regional utviklingsaktør skal tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal kunne utøve egenaktivitet

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE

ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE Spesialrådgiver Lars Magnussen Norconsult AS FOTO: ARENDAL KOMMUNE RUNE HALVORSEN 1 HISTORIKK Arbeidet startet allerede for 20 år siden 1998 Rapport fra utredningsgruppe fremlagt

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 Offisiell åpning av Skrim Idrettspark Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 PROGRAM: kl 14.00 Åpen idrettspark. Se og prøv anleggene! En rekke idrettslag og idrettsgrener er representert. De vil vise fram

Detaljer

Tematime sykkel- og litt kollektiv

Tematime sykkel- og litt kollektiv Tematime sykkel- og litt kollektiv Plan, samferdsel og næringsutvalget 15. Januar 2015 Sykkelbygruppen Hvem er vi? - Mari Gabrielsen, kommunalteknisk avdeling - Lars Eskeland, kommunalteknisk avdeling

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Byrådserklæringen Hele Oslos befolkning skal ha mulighet til å drive idrett og ha tilgang på gode områder

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 ÅRSPROGRAM 2010

Detaljer

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Bakgrunn og premisser Vedtak fra FSK Utvikling Heggedal sentrum - kommunale tjenester, 23.10.13 Ideen om etablering av et funksjonsbasert, innendørs innbyggertorg

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer