Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no"

Transkript

1 Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino

2 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato Utarbeidet Kontrollert Godkjent Bent Ramsfjell Stig Mathisen Morten Tveit

3 Norges Curlingforbund Konsepthall Curling: En teknisk og økonomisk veileder for etablering av curlinghaller 1 Forord Norsk curling er en idrett i vekst Gode prestasjoner i internasjonale mesterskap har bidratt til at interessen for curling har økt markant Særlig OL-gullet i Salt Lake City har gjort at curling har fått en større plass på Norgeskartet Curling har likevel fortsatt et stort vekstpotensial i Norge Erfaringer fra steder som har curlinganlegg tilsier at anlegg og klubber er forutsetninger for å skape livskraftige lokale curlingmiljøer Den største begrensningen for økt utbredelse av curling i Norge er derfor mangelen på dedikerte anlegg Det har ikke skortet på interessen for å bygge curlinghaller, men teknisk og økonomisk usikkerhet har generelt ført til at det har vært vanskelig å få realisert utbyggingsplaner Dette ønsker Norges Curlingforbund å gjøre noe med! Vi har derfor utarbeidet denne tekniske og økonomiske veilederen om Konsepthall Curling Denne rapporten er en bruksanvisning for hva som skal til for å bygge og drive et curlinganlegg Rapporten er således ment å være et hjelpemiddel for potensielle utbyggere og en katalysator for realisering av planer om curlinghaller Rapporten om Konsepthall Curling vil være et sentralt element i NCFs anleggspolitisk plan for curling for perioden Den anleggspolitiske planen vil være rettet mot offentlig forvaltning og lokale idrettslag, og vil ha sterkt fokus på å etablere flere curlinghaller Til å lage selve rapporten har Norges Curlingforbund fått hjelp av ingeniør- og rådgiverselskapet COWI AS og Ramsfjell Arkitekter AS I dette arbeidet har brødrene Eigil og Bent Ånund Ramsfjell vært sentrale Det er få som har vært innom flere curlinghaller enn de I tillegg har Stig Mathisen, Frode Fjeldstad og Sverre Sandbakken vært sentrale tekniske bidragsytere Også Ole Ingvaldsen i A/S Curlingbaner har bidratt med sine erfaringer fra utbygging og drift av Snarøyhallen Norges Curlingforbunds budskap er: Bygg flere curlinghaller nå! Curling er en sport for livet Jeg håper at stadig flere nordmenn vil få oppleve dette Oslo, 22 mars 2007 Morten Tveit President Norges Curlingforbund

4 Norges Curlingforbund Konsepthall Curling: En teknisk og økonomisk veileder for etablering av curlinghaller 2 Bakgrunn og formål Konsepthalløsninger (dedikerte anlegg) Sammendrag Denne rapporten er en teknisk og økonomisk veileder for etablering av curlinganlegg I rapporten er det skissert tre mulige løsninger hvordan en curlinghall kan utformes Det er gjort rede for tekniske utfordringer samt økonomiske konsekvenser som bygging av en curlinghall vil være forbundet med I utarbeidelsen av Konsepthall Curling er det valgt å fokusere på tre prinsipielle anleggsløsninger med dedikert isflate for curling Løsningene er differensiert for ulike hallstørrelser Løsningene omfatter: A Konsepthall 2 baner B Konsepthall 2+2 baner C Konsepthall 4 (6) baner Valg av partall i konsepthalløsningene er ikke tilfeldig Det har sammenheng med at mulighetene for optimal utnyttelse av anlegget til turneringsformål er bedre enn ved oddetallsløsninger Halløsningen med 2+2 baner er spesielt tilpasset sambruk med annen isaktivitet (skøyter, puttehockey, kunstløp oa) Konsepthalløsningene er basert på prinsipper for universell utforming Dette innebærer at det er krav om heis der hvor det er områder for aktive og publikum på to plan (eller mer) Det er lagt spesiell vekt på å utvikle standardiserte A4-løsninger, som likevel er fleksible med høy grad av tilpasningsmuligheter I rapporten er det redegjort for tekniske krav og forutsetninger for de tre skisserte halløsningene Hensikten er å redusere risiko og usikkerhet knyttet til etablering av nye curlinganlegg Det er likevel grunn til å gjøre oppmerksom på at et hvert nytt curlinganlegg må planlegges og behandles individuelt Stedlige forhold vil alltid kreve lokale tilpasninger og løsninger Bygningsdeler i en curlinghall I prinsippet består en curlinghall av to bygningsdeler: 1 Selve ishallen 2 Tekniske og sosiale rom

5 Norges Curlingforbund Konsepthall Curling: En teknisk og økonomisk veileder for etablering av curlinghaller 3 Arealbehov Skissene for de tre halløsningene viser minimumsløsninger for romstørrelser Arealbehov for halløsningene er vist i Tabell S1 KONSEPTHALL AREALER baner baner baner Ishall Sosiale rom Tekniske rom SUM Tabell S1: Minimum arealbehov for konsepthalløsninger curling (m2) Tekniske vurderinger Investeringskostnader De største utfordringene ved bygging av en curlinghall er i første rekke knyttet til bygningsteknikk og VVS-anlegg Kravene til såle/gulv, isolasjon, ventilasjon, varme og kuldeanlegg i ishallen kan karakteriseres som strenge Dette er således nøkkelfaktorer for å oppnå en høyklasset curlinghall Investeringskostnader for en curlinghall kan deles i anleggskostnader og curlingspesifikke kostnader De samlede anleggskostnadene for de ulike konsepthalløsningene (ihht forutsetninger beskrevet i rapportens avsnitt 4) er vist i Tabell S2 KOSTNADSKALKYLE 2 Baners hall 2+2 Baners hall 4 Baners hall Bygn del Beskrivelse Kr Kr Kr 0 MARGINER OG RESERVER FELLESKOSTNADER BYGNING VVS EL TELE- OG AUTOMATISERING ANDRE INST HUSKOSTNAD UTENDØRSARBEIDER ENTREPRISEKOSTNAD GENERELLE KOSTNADER BYGGEKOSTNAD SPESIELLE KOSTNADER PROSJEKT KOSTNAD, EKS MVA (avrundet) Tabell S2: Anleggskostnader for ulike løsninger for Konsepthall Curling (sum) Til sammenligning vil de curlingspesifikke investeringene beløpe seg til omlag kroner Driftskostnader Finansiering Driftskostnader for en curlinghall vil være avhengig av en rekke forhold Det viktigste elementet er imidlertid energiforbruket Årlig energikostnad for en 4- baners curlinghall er estimert til ca kroner Det er da tatt høyde for gjenvinning av termisk energi fra isproduksjon Konkret finansieringsplan for etablering av curlinghaller ligger utenfor rammen for dette prosjektet Generelt kan aktuelle finansieringsløsninger for bygging og drift av en curlinghall deles inn i følgende kategorier:

6 Norges Curlingforbund Konsepthall Curling: En teknisk og økonomisk veileder for etablering av curlinghaller 4 Offentlig finansiering (spillemidler, kommunale midler, støtte fra NCF/WCF ol) Klubb finansiering (egenkapital, banklån, medlemsavgifter ol) Privat finansiering (investorer) Driftsinntekter Driftsmodell Utleie til næringslivet (bedriftsarrangement mv) er en viktig inntektskilde for eksisterende curlinghaller i Norge Det er de sosiale rommene i en curlinghall som gir grunnlag for slike driftsinntekter Finansieringsløsninger for en curlinghall bør sees i sammenheng med valg av driftsmodell Aktuelle driftsmodeller for en curlinghall vil i første rekke være: Klubb (en eller flere) Driftsselskap (AS eller tilsvarende) Løsninger for samlokalisering I denne rapporten er det fokusert på curlinghaller som selvstendige anlegg (dvs som er dedikert curling) Samlokalisering av curlinghaller med andre idrettsanlegg vil imidlertid ofte være fordelaktig Dette vil både skape større idrettslig mangfold, gi et rikere idrettsmiljø og ha positive driftsmessige ringvirkninger

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller REVIDERT VERSJON (1 1) Juli 2015 Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Det tas forbehold om

Detaljer

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Mulighetsstudie Versjon 1: 30.4.2013 Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell RAPPORT 2014/05 Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell Vibeke Wøien Hansen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/05 Rapporttittel

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer