Versjon 3:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 3: 11.9.2013"

Transkript

1 Versjon 3:

2

3 Forord Dette er versjon 3 av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune. Her legger styringsgruppen fram anbefalte utbyggingsalternativer. Tidligere versjoner: Versjon 1: I den første versjonen av mulighetsstudien var fokuset å beskrive og illustrere en mulig OL-arena i Asker kommune. Alternativ 2 i denne studien, en OL arena med tilskuerkapasitet på , er Asker kommunes OL-bidrag. Versjon 2: I den andre versjonen er flere ulike alternativer drøftet. Denne versjonen er å betrakte som et arbeidsdokument, som danner grunnlag for den endelige versjonen av mulighetsstudien, versjon 3. Asker 11. september 2013 Marit Eikemo Prosjektleder

4

5 Innhold 1. Generelt Beslutninger - vedtak Mandat for mulighetsstudie Handlingsprogram Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Prosjektorganisering - mulighetsstudie Generelt Referansegruppe Styringsgruppe Prosjektgruppe Eksterne konsulenter Prosess og målsetning med mulighetsstudien Historikk Målsetning Prosess Dagens Askerhall Generelt Tilstandsanalyse av eksisterende Askerhall Ny ishall/flerbrukshall forutsetninger Generelt Referanseprosjekt Prinsippskisser To ulike hallkonsepter Alternativ 1 Ny ishall med tilskuerkapasitet ca Alternativ 2 Ny ishall med tilskuerkapasitet ca Tomtevurderinger Lokalisering Plassering på Risengaområdet Mulig OL-arena i Asker OL-arena med tilskuerkapasitet ca Publikumspotensiale under et OL-arrangement i Asker Trafikkløsninger under et OL-arrangement i Asker Etterbruk av en OL-arena i Asker Generelt Plan for etterbruk Reguleringsmessige forhold

6 12. Eier/juridiske forhold til tomten Kostnader Generelt Investeringskostnader Driftskostnader Finansiering Vedlegg: Tegninger Asker Ishall for alternativ 2 - SG arkitektur AS Illustrasjoner Asker Ishall Oxivisuals Notat transportløsning Asker Ishall OL Asplan Viak AS Tilstandsvurderinger for Askerhallen:

7 1. Generelt Eksisterende Askerhallen tilfredsstiller ikke dagens krav til drift og til gjennomføring av et idrettsarrangement. Asker kommune har derfor planer om å bygge en ny ishall/idrettsarena på Risenga som erstatning for Askerhallen. Det er en målsetning for Asker kommune at den nye ishallen kan være en del av Oslos kommunes søknad om å få arrangere Olympiske vinterleker i Beslutninger - vedtak Det er politisk vedtatt å få utarbeidet en mulighetsstudie for en ny ishall/idrettsarena, et arbeid som skal forankres i dialog med OL-organisasjonen i Oslo kommune. Det er også avsatt midler til ny ishall/idrettsarena i kommunens handlingsprogram. Den nye hallen er også forankret i kommunens «Plan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ». 2.1 Mandat for mulighetsstudie Formannskapet behandlet i møte 19. juni 2012, sak 118, et mandat for mulighetsstudien, med følgende vedtak: 1. Rådmannen bes iverksette mulighetsstudie for ny fleksibel, effektiv og miljøvennlig ishall og idrettsarena på Risenga med 3 forskjellige tilskuerkapasiteter og mulighet for treningsflate i tillegg. Dersom mulighetsstudien ligger an til å gå utover avsatt budsjettramme på 1 million kroner, kommer Rådmannen tilbake til formannskapet med en sak som belyser de økonomiske konsekvenser. 2. Mulighetsstudien presenteres for formannskapet vinteren 2013 og rapporteres fortløpende til ØEE. 3. Arbeidet med mulighetsstudien forankres i dialog med OL- organisasjonen i Oslo Kommune. 2.2 Handlingsprogram Asker kommune har i sitt Handlingsprogram avsatt totalt kr. 250 millioner til ny Askerhall. Utdrag fra HP er vist i tabellen under. Investerings Nye prosjekter Tall i 1000 kr Bevilgning tom 2012 Prognose Anslag tot. kostnad Ny Askerhall Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet «Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» ble vedtatt av kommunestyret i Asker den 30. august Denne planen er Asker kommunes styringsdokument for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og skal gi kommunestyret føringer for behandlingen av kommunens handlingsprogrammer. I planen er ny Askerhall oppført som et av de store idrettsanleggene som skal prioriteres oppført i kommunen. 3

8 3. Prosjektorganisering - mulighetsstudie 3.1 Generelt Prosjektet med mulighetsstudien er organisert i henhold til kommunens rutiner for investeringsprosjekter, med en styringsgruppe med deltakere fra rådmannens administrasjon, en prosjektgruppe samt en referansegruppe med deltakere fra brukere. Asker Idrettsråd har fått i oppgave å utpeke representanter til referansegruppen. Asker Idrettsråd har anbefalt at referansegruppen bør ha representanter fra alle isidretter og hallidretter som er involvert i eksisterende Askerhallen eller nærliggende haller, noe som er ivaretatt fra kommunens side. 3.2 Referansegruppe Idrettsklubber/foreninger i referansegruppen (brukergruppen) har vært: Asker Idrettsråd Asker Badmintonklubb Asker Basketball Club Asker Kunstløpsklubb Asker Skiklubb Håndball Asker Skiklubb Volleyball Asker Skøyteklubb Asker Tennisklubb Asker Turnforening IF Frisk Asker Fotball IF Frisk Asker Hockey junior IF Frisk Asker Hockey senior Holmen Hockey 3.3 Styringsgruppe Deltakerne i styringsgruppen fra kommunens administrasjon har vært: Leder: Ragnar Sand Fuglum: Direktør for kultur og teknikk Styremedlem: Bjørn Erik Olsen: Leder Idrett og friluft Styremedlem: Stein Grimstad: Leder Prosjekt og utbygging Sekretær: Marit Eikemo: Prosjektleder Eiendom 3.4 Prosjektgruppe Deltakerne i prosjektgruppen har vært: Marit Eikemo (prosjektleder) Interne rådgivere fra kommunens administrasjon Eksterne konsulenter, ref neste punkt 3.5 Eksterne konsulenter Eiendomsavdelingen i Asker kommune har engasjert følgende eksterne rådgivningsfirmaer: SG arkitektur as (arkitekter) Asplan Viak (trafikkrådgiver) AF Gruppen (tilstandsanalyser eksiterende Askerhallen) Følgende firmaer har bistått SG arkitektur AS: Oxivisuals (3D-tegninger) Roar Jørgensen AS (brannrådgiver) AS Bygganalyse (kostnadsberegninger) 4

9 4. Prosess og målsetning med mulighetsstudien 4.1 Historikk Før Asker kommune fikk informasjon om den pågående OL-prosessen i Oslo kommune, var det i Asker kommunes handlingsprogram, HP , avsatt kr 1 million i investeringsmidler til en mulighetsstudie for ny ishall. I kommunens langtidsbudsjett var det avsatt totalt kr 250 millioner til gjennomføring av ishallprosjektet. I de opprinnelige planene var målsetningen en ny ishall med plass til tilskuere. I januar 2012 fikk Asker kommune informasjon om den pågående OL-prosessen, og kommunen meldte omgående sin interesse, først til Norges Idrettsforbund (NIF) og deretter til Oslo Kommune. Som resultat at dette ble mulighetsstudien utvidet til å omfatte et mulig OLanlegg i Asker kommune. 4.2 Målsetning Målsetningen med mulighetsstudien har vært å vise flere ulike alternative utbyggingsmuligheter, fra et mindre anlegg i henhold til de opprinnelige planene til et større anlegg som ivaretar alle de krav og forutsetninger som gis for å bygge et OL-anlegg. Et anlegg, som i tillegg til å være fleksibelt, miljøvennlig og energieffektivt, også vil sikre en god etterbruk. Kommunen ønsker med denne mulighetsstudien spesielt å dokumentere at en OL-arena i Asker vil være et godt valg, både i forhold til nærhet til hovedstaden, kommunikasjon med tog og buss og ikke minst etterbruk av hallen, etter et eventuelt OL i Prosess Arbeidet med mulighetsstudien har vært inndelt i to faser: Fase 1: Innledende arbeider, utført i perioden august 2012 oktober 2012 Fase 2: Hovedarbeider, utført i perioden desember 2012 mai 2013 I den første fasen har det vært et sterkt fokus på å gi OL-organisasjonen i Oslo kommune (Oslo 2022) all etterspurt dokumentasjon, i den hensikt at Oslo kommunes søknad skal ha en kvalitet som gjør at den tilfredsstiller IOCs krav og er god nok til å vinne konkurransen mot andre søkerbyer. Det har vært avholdt et trafikkseminar med eksterne og interne rådgivere, samt møter med arkitekt for å se på mulige plasseringer av den nye hallen. Formannskapet, med ordfører og rådmann, har vært på studietur til den nye ishallen i Stavanger, DNB Arena. Ragnar Sand Fuglum og Bjørn Erik Olsen har ført dialogen med Oslo2022, og deltatt i nødvendige møter. Den 26. oktober tilbakemeldte Oslo 2022 at de hadde nok materiale for å foreta det endelige arenavalget. Den 14. desember 2012 offentliggjorde Oslo2022 sin innstilling om konseptet «Games in the City», som innebærer at lekene, med få unntak, skal foregå i hovedstaden. Til tross for dette har Asker kommune arbeidet videre med OL-alternativet i denne mulighetsstudien, mye på grunn av den omfattende støtten som alle idrettsorganisasjonene, med Norges Idrettsforbund i spissen, har gitt til etableringen av en OL-arena i Asker. 5

10 5. Dagens Askerhall 5.1 Generelt Askerhallen er lokalisert på Risenga ved siden av Asker Tennisklubb og Risenga svømmehall. Askerhallen har en spesiell historie, siden den brant ned til grunnen rett etter at den var ferdig bygget i Etter brannen ble hallen bygget opp igjen, og i 1974 stod den nye Askerhallen klar til bruk. I 1975 overtok kommunen Askerhallen, og har siden den gang driftet den til glede for kommunens mange idrettslag. Askerhallen I Askerhallen er det både en isflate med tribune, og en idrettshall. Isflaten er på 60 x 30 meter og er hjemmebane for IF Frisk Asker (ishockey). I tillegg trener og konkurrerer Asker kunstløpsklubb på denne isflaten. Ved siden av isflaten er det en ordinær idrettsflate på 22 x 44 meter, hvor Rytmisk Gymnastikk (RG) i Asker Turn trener og konkurrerer. I tillegg er det i dag både volleyballog badmintontrening på denne idrettsflaten. Askerhallen er dimensjonert for maksimalt 3200 personer. Figuren under viser de to aktivitetsflatene i Askerhallen: Idrettsflate 22 x 44m Isflate 60 m x 30m 6

11 5.2 Tilstandsanalyse av eksisterende Askerhall Generelt Askerhallen er bygget med solide betongkonstruksjoner og limtredragere, men hallen bærer preg av intens bruk, og de tekniske anleggene er mangelfulle. Askerhallen er med i kommunens ENØK-prosjekt på Risenga, og det ble sommeren 2013 utført enkelte mindre ENØK- tiltak som ombygging av varme- og kjøleanlegget i hallen. Det er planlagt ytterligere tiltak på de tekniske anleggene i I tillegg er det anbefalt å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsarbeider, blant annet taktekking og tilleggsisolering, innen For å kunne vurdere om eksisterende Askerhallen bør opprettholdes som en treningsarena i de neste år (eventuelt i tillegg til den nye arenaen), er det utført tilstandsanalyser for alle fag: 1. Vurdering av bærekonstruksjon og klimaskall Multiconsult Tilstandsrapport tak Tak og fasadeforvaltning AS Energi og miljøanalyse - AF Energi og miljøteknikk mars Tilstandsvurderinger elektroinstallasjoner AF Energi & Miljøteknikk Hovedkonklusjonen fra de vurderinger som er utført er at Askerhallen kan benyttes videre som treningsarena i overskuelig framtid, forutsatt at de tekniske anleggene oppgraderes samt at det gjøres enkelte tiltak for å bevare betongkonstruksjonene. Oppgradering/rehabilitering av Askerhallen anbefales håndtert som et eget prosjekt, men som et første utkast til videre diskusjon er det utarbeidet tegninger som viser mulige innvendige ombygginger av Askerhallen. Utdrag fra tegningene er vist under. Tribuner kan tas bort og arealene kan benyttes til nye aktiviteter, garderober eller lager, mm. Isflaten benyttes til trening. 7

12 Tegningene under viser en alternativ bruk av Askerhallen, hvis all isaktivitet flyttes til den nye ishallen: Mulig med to idrettflater (håndballstørrelse), samt nye garderober og lager. Mulig med tre idrettsflater (håndballstørrelse), samt nye garderober og lager. 8

13 6. Ny ishall/flerbrukshall forutsetninger 6.1 Generelt OL2022 meddelte høsten 2012 at aktuelle isidretter som eventuelt ønskes lagt til Asker kommune er kunstløp, kortbaneløp på skøyter og curling. I tillegg til konkurranseflaten skal det i nær avstand også være en treningsflate. I mulighetsstudien er flere ulike alternativer utredet, der tilskuerkapasiteten i den nye hallen varier fra ca til tilskuere. Bygges hallen for tilskuere, vil det i henhold til Oslo2022 være mulig med kunstløp, kortbaneløp på skøyter og sluttspillkamper i ishockey. I prosessen med mulighetsstudien har det vært en diskusjon om hvor mange tilskuere en hall i Asker bør dimensjoneres for. I denne versjonen av mulighetsstudien presenteres to alternativer, en arena med tilskuerkapasitet på ca 4400 og en større arena med tilskuerkapasitet på ca , der sistnevnte arena er å betrakte som en eventuell OL-arena. Størrelsen på arenaen i Asker kan tilpasses i henhold til Oslo2022 sine krav og ønsker. Det er sett på konsekvensene av å rive eksisterende Askerhallen når ny ishall skal bygges. Med andre ord hvilke aktiviteter den nye hallen som minimum må kunne ivareta hvis Askerhallen rives. Det er også vurdert om det er mulig å beholde eksisterende Askerhallen i tillegg til den nye hallen. Eksisterende Askerhallen tenkes da enten brukt som treningsflate for is-idretter, eller som en hall for andre aktiviteter enn is-idrettene (håndball, volleyball, badminton, rytmisk gymnastikk, mm). 6.2 Referanseprosjekt I Stavanger er det nylig bygget en ny ishall, DNB Arena. Både ordfører, rådmann, sentrale politikere, prosjektgruppe og noen representanter fra brukergruppen har vært på befaring til den nye hallen i Stavanger. Ledelsen i prosjektet for DNB Arena har bidratt med mye nyttig informasjon både i forhold til nødvendige arealer i en ishall, fremdrift, mulige gjennomføringsmodeller og erfaringstall med hensyn på både investering- og driftskostnader. Den nye ishallen i Stavanger: DNB Arena 9

14 DNB Arena: Ishockeyens storstue, men også en aventarena DNB Arena er å betrakte som ishockeyens «storstue», men er også en aventarena der det kan arrangeres både konferanser og konserter. Totalt er tilskuerkapasiteten 4377 ved hockeykamper og 5500 ved konserter. DNB Arena: Ishockeyens storstue Noen sentrale data for DNB Arena Tilskuerkapasitet Hockeykamper: 4377 tilskuere Konserter: 5500 tilskuere Arealer: Fotavtrykk: BYA = m2 Bruttoareal: BTA = m2 Byggeperiode: mai 2011 oktober 2012 Prosjektkostnad: 275 millioner inkl. mva som tilsvarer kr/m2 I DNB arena er det 3580 sitteplasser på tribunen og 670 ståplasser (bak eget mål). I tillegg kan man følge en ishockeykamp fra restauranten i tredje etasje som har 164 sitteplasser og fra 36 Vip-losjer. DNB Arena har et mingleområde for sponsorer og VIP-gjester, og utenom kamper kan dette arealet benyttes til interne og eksterne selskapsarrangementer. I tillegg har arenaen konferansesal og flere møterom. DNB Arena: Mingleområde DNB Arena: Restaurant DNB Arena: Konferansesal DNB Arena: Møterom 10

15 6.3 Prinsippskisser Prosjektgruppen har tatt kontakt med «Isbjørn Arena AS» som er en sammenslutning av de tre særforbundene Norges Ishockeyforbund, Norges Skøyteforbund og Norges Curlingforbund. I de vurderingene de tre særforbundene har gjort, har det vært viktig å ta hensyn til at etterbruksmulighetene primært understøtter is-idrettenes behov og aktiviteter, samt at sommeridretter også kan få innpass. Isbjørn Arena har engasjert Multiconsult og Link arkitekter til å utarbeide en prinsippskisse for et anlegg med en fleksibel etterbruksmodell for konkurransedelen. Isbjørn Arena AS anbefaler at prinsippskissene under legges til grunn for alle arenaene som skal bygges. Prinsippskisse mottatt fra Isbjørn Arena AS Prinsipp for etterbruk 11

16 7. To ulike hallkonsepter To ulike hallkonsepter, med ulik tilskuerkapasitet, presenteres i denne utgaven av mulighetsstudien: 1. Ny ishall med tilskuerkapasitet ca Ny ishall med tilskuerkapasitet ca Alternativ 1 Ny ishall med tilskuerkapasitet ca Størrelse og innhold i ny ishall/flerbruksarena er i dette alternativet sammenlignbart med referanseprosjektet DNB arena i Stavanger. Dette tilsier en hall med 3580 sitteplasser og 670 ståplasser når arenaen brukes til hockeykamper. I tillegg kan det tilrettelegges med VIP-losjer og restaurant på tilsvarende vis som det er gjort i Stavanger, slik at samlet tilskuerkapasitet ved hockeykamper vil bli ca Ishallen har en is-konkurranseflate i midten, omkranset av tribuner. Dagens isbane i Askerhallen kan benyttes som is-treningsflate, på tilsvarende vis som i Stavanger der isflaten i gamle «Siddishallen» benyttes som treningsflate. Alt. 1 Ny ishall/flerbrukshall Eksisterende Askerhallen rehabiliteres Ny arena med tilskuerkapasitet: o Ca 4400 ved hockeykamp o Ca 5500 ved konserter Is-konkurranseflate som også kan benyttes til internasjonale mesterskap i håndball og basket Dagens isbane kan benyttes som istreningsbane. På tilsvarende vis som for DNB Arena planlegges arenaen som en fleksibel arena. I tillegg til å være «ishockeyens storstue», kan arenaen benyttes til konserter eller konferanser. Det vil være en målsetning at arenaen kan ta imot inntil 5500 besøkende, når den brukes til konserter. Arenaen kan også benyttes til internasjonale mesterskap i håndball og basket. Arenaen planlegges med treningsrom, møterom, konferansesal, kontorer, «vip-arealer», pressearealer, salgsarealer og tilhørende vrimlearealer. I tillegg kommer alle nødvendige arealer som garderober, toaletter, lager, tekniske rom og servicerom. Det er laget skissetegninger, basert på en hall med 4500 sitteplasser. Tegningen viser plan 2, med konkurranseflaten i midten. Tegningene vil bli videreutviklet og tilpasset alternativ 1 som beskrevet over. Målsetning for arealer for alternativ 1: Fotavtrykk: BYA = m2 Bruttoareal: BTA = m2 Asker ishall prinsipp plan 2 12

17 7.2 Alternativ 2 Ny ishall med tilskuerkapasitet ca Dette alternativet er en større ny ishall med is-konkurranseflate og tilskuerkapasitet på , og som dermed er å betrakte som Asker kommunes OL-alternativ. Isflaten i dagens Askerhallen kan benyttes som treningsflate under et eventuelt OL. Askerhallen vil i dette alternativet bli rehabilitert. Alt. 2 Ny ishall/flerbrukshall Eksisterende Askerhallen rehabiliteres Ny ishall med tilskuerkapasitet på Is-konkurranseflate, som også kan benyttes til internasjonale mesterskap i håndball og basket Dagens isbane kan benyttes som istreningsbane. Arenaen planlegges som en fleksibel arena, som både ivaretar IOC krav til et OL-anlegg og idrettens behov for etterbruk etter et OL (beskrevet i kapittel 10). Arenaen planlegges med treningsrom, møterom, konferansesal, kontorer, «vip-arealer», pressearealer, salgsarealer og tilhørende vrimlearealer. I tillegg kommer alle nødvendige arealer som garderober, toaletter, lager, tekniske rom og servicerom. Tegningen viser plan 2, med konkurranseflaten i midten. Skissetegninger av alle plan, snitt og fasader er vedlagt. Fotavtrykk: BYA = m2 Bruttoareal: BTA = m2 Asker ishall prinsipp plan 2 13

18 8. Tomtevurderinger 8.1 Lokalisering Risengaområdet er vurdert som det aktuelle området for å lokalisere en ny ishall/flerbrukshall. Dette på grunn av nærheten til tog og buss, samt at dette området allerede er etablert som kommunens idrettsområde. Her finnes eksisterende Askerhall (ishall), Risenga svømmehall, tennishall, flerbrukshall, kunstgressbane (11-er bane) og en utendørs kunstisbane (400 meters lengdeløpsbane og bandybane). I tillegg er Bondi Barneskole, Risenga ungdomsskole og Bleiker videregående skole lokalisert her. Ved siden av flerbrukshallen er det plass til et fremtidig parkeringsanlegg, og tomta er allerede regulert til dette formålet. Ved å etablere den nye ishallen på Risenga vil hallen også kunne hente energi fra fjernvarmesentralen som kommunen etablerte i idrettsparken høsten Denne energisentralen er basert på pellets og gir varme til flere av idrettsanleggene i idrettsparken, samt til de nærliggende skolene og til to boligprosjekter som nylig er oppført. I dag leveres overskuddsvarme fra kunstisbanen både til kunstgressbanen og til svømmehallen. Den nye ishallen vil naturlig inngå i dette energisamarbeidet. 14

19 8.2 Plassering på Risengaområdet Alternativ 1 arena tilskuerkapasitet ca Situasjonsplanen viser en mulig plassering av ny ishall, sentralt plassert i nærheten av Askerhallen, med adkomst mellom Tennishallen og Askerhallen. Endelig plassering av den nye arenaen vil bli vurdert i senere faser av prosjektet. Eks. Askerhallen For det videre planleggingsarbeid vil det være en forutsetning at infrastrukturkostnader minimaliseres. Dette tilser at utendørs kunstisbane ikke flyttes, da en flytting vil medføre store kostnader til infrastruktur. Samtidig må tilfredsstillende rømningsforhold fra arenaen ivaretas, noe som krever tilstrekkelig med friareal rundt hallen. Situasjonsplan vil bli videreutviklet og plasseringen av arenaen vil bli tilpasset nevnte forhold. Utendørs kunstisbane forutsettes ikke flyttet. Ny ishall/flerbruksarena. Endelig plassering vil bli nærmere vurdert i neste fase av prosjektet. Alternativ 2 arena tilskuerkapasitet ca Arenaen er også i dette alternativet foreslått plassert i nærheten av Askerhallen, med adkomst mellom Tennishallen og Askerhallen. Det vil også for dette alternativet være en forutsetning å minimere kostnadene til infrastruktur. Målsetningen vil være å unngå å flytte kunstisbanen. Problemstillingen vil bli nøye vurdert i neste fase av prosjektet. Under OL kan Askerhallen benyttes som treningsarena for isidrettene, med eksisterende isbane som treningsbane. Utendørs kunstisbane kan tildekkes og stilles til disposisjon for aktiviteter som er nødvendige i tilknytning til et OL-arrangement (presse, publikum, parkering, servicebusser, mm). Situasjonsplan, terrengsnitt og utomhusplan er vedlagt. Utendørs kunstisbane Ny ishall 15

20 9. Mulig OL-arena i Asker 9.1 OL-arena med tilskuerkapasitet ca Mulighetsstudien konkluderer med at en ishall med tilskuerkapasitet på ca kan anbefales som Asker kommunes OL-bidrag. Årsaken er at dette hallkonseptet lettest kan innpasses på Risengaområdet, uten store infrastrukturkostnader. Av denne grunn blir også investeringskostnaden sammenlignbar med tilsvarende ishaller som er planlagt i Oslo. Investeringskostnaden er beregnet til ca kr 550 millioner eks. mva og marginer, jam. kap Tegningene under er illustrasjoner av en mulig OL-arena i Asker. (Illustrasjonene er også vedlagt). 16

21 Ishockeykamp OL 2022! Etterbruk: Tilskuerkapasiteten er redusert fra ca til ca Arealene på plan 4 kan da brukes til annen idrett. 17

22 9.2 Publikumspotensiale under et OL-arrangement i Asker En ny OL-arena i Asker vil ha et stort publikumspotensiale siden det kun er 23 km fra sentrum av Oslo til sentrum av Asker. Det er etablert et nytt dobbeltspor for jernbanen til Oslo, og i 2022 vil det være avganger hvert 6. minutt mellom Oslo og Asker, med en antatt reisetid på ca minutter. (Lokaltoget fra Asker til Oslo bruker i dag 20 minutter). Asker har to sentrale stasjoner, Asker stasjon som er Norges femte største, og Bondivatn stasjon på Spikkestadsbanen. Begge stasjonene ligger ca 1,2 km fra Risenga-området. Det kan forventes at publikumspotensialet i Asker vil være like stort som Oslos potensiale. 9.3 Trafikkløsninger under et OL-arrangement i Asker I prosessen med mulighetsstudiet har Statens Vegvesen og Akershus Fylkeskommune uttrykt sin bekymring for om eksisterende infrastruktur i Asker kommune har kapasitet til å håndtere folkemengdene (publikum, media, akkrediterte etc) som et eventuelt OL-arrangement vil generere på arrangementsdagene. Bekymringen er rettet mot kapasiteten på E18 og sannsynligheten for at det vil foregå anleggsarbeider på denne veien under vinterlekene. Kommunen har i den forbindelse avholdt et trafikkseminar med eksterne og interne trafikkrådgivere. Resultatet fra dette foreligger i form av et notat (vedlagt) som redegjør for hvordan et OL-arrangement kan gjennomføres rent transportmessig i Asker kommune. Publikum kan ankomme ishallen enten med tog eller buss. I 2022 vil det gå tog mellom Oslo og Asker med 6 minutters mellomrom, og publikum kan gå av på enten Asker eller Bondivann stasjon. Det vil da være ca. 1,2 km å gå til OL-arenaen. Egne gangtraseer er allerede opparbeidet og disse vil bli ytterligere oppgradert i forbindelse med et OL. Under et OL vil det bli opprettet et eget shuttelbuss-system. Bussene kan bruke deler av parkeringsplassen til Asker stasjon som av- og påstigningsområde. Derfra vil busspassasjerene kunne bruke samme gangtrase som togpassasjerene fra Asker stasjon. Deltakere og akkrediterte skal ankomme OL-anlegget via egne busser som bruker en såkalt «Olympic Lane» - løsning. Dette er egne veitraseer som kun skal brukes til bussene som skal frakte deltakere og akkrediterte. I notatet foreslås følgende løsning som Olympic Lane: Olympic Lane Fra Oslo til Lysaker kan et felt i hver retning på Ring 3 fungere som Olympic Lane. Fra Lysaker til Holmen i vestgående retning, kan det ene kjørefeltet fungere som Olympic Lane, og i østgående retning kan kollektivfeltet fungere som Olympic Lane. Fra Holmen til arenaområdet behøver ikke E18 brukes som Olympic Lane, men istedenfor kan Slemmestadveien og Langenga brukes som Olympic Lane på de behovsbestemte tidspunktene. Med en transportløsning som beskrevet i notatet vil et olympisk arrangement i Asker: Tilfredsstille alle krav som IOC setter til transportløsninger for et OL. Kunne ivareta en trafikksikker løsning for fotgjengere og motoriserte kjøretøy. (Trafikantgruppene ferdes langs separate traseer). Kreve minimalt med nye tiltak. Være et miljømessig gunstig alternativ (buss og tog) Trafikknotat utarbeidet av Asplan Viak AS er vedlagt. 18

23 10. Etterbruk av en OL-arena i Asker 10.1 Generelt I Asker kommune vil behovene for hverdagsidretten og etterbruksaspektet vektlegges sterkt, ved vurderingen av løsningsalternativer. Ishockey, kunstløp og kortbaneløp på skøyter er alle godt etablerte idrettsaktiviteter i kommunen, med god bredde og presentasjoner på øverste nasjonale nivå, samt internasjonal konkurransedeltagelse. Asker kommune har en målsetning om å øke antall isflater, samt skape en konkurransearena som vil dekke dagens og fremtidige krav og forventninger. Alle alternativene som er utredet ivaretar etablering av en ny konkurransearena, som vil være tilgjengelig for isidrettene 10 måneder i året. Isflaten i eksisterende Askerhall kan brukes som treningsarena for isidrettene. Asker kommune ønsker at hallen skal være en flerbruksarena som ivaretar så vel bredde, toppidrett, flere isidretter og muligheter for å arrangere fremtidige internasjonale mesterskap. Hallen vil bli tilrettelagt med fleksible gulvløsninger slik at ishallen kan brukes til konserter og andre større arrangementer enten i kommunal- eller nasjonal regi. I hallen kan det for eksempel arrangeres internasjonale mesterskap i håndball og basket. Det er sette på hvilke arealer som frigjøres når tilskuerkapasiteten reduseres fra ca til ca 4 400, som vil være situasjonen etter at OL er avholdt. For å ivareta fleksibiliteten kan de frigjorte arealene deles opp med nedsenkbare skillevegger. De frigjorte arealene kan da benyttes til ulike aktiviteter som kampsport, badminton, bordtennis, volleyball, dans, styrketrening, boksing, turn, fekting, etc. Planen under viser hvordan dette er tenkt: Tegningen viser plan 4 og hvordan man kan utnytte arealene når tilskuerkapasiteten reduseres fra ca til ca For detaljer se vedlagt tegning og illustrasjon. 19

24 10.2 Plan for etterbruk Det vil bli laget en plan for en økonomisk bærekraftig etterbruk, som ivaretar alle idretter i den nye ishallen. Det vil bli gjort utredninger om muligheten for å utnytte arealene som frigis når tilskuerkapasiteten reduseres fra ca til ca Arealene som frigis kan benyttes til idrettsrelatert næringsvirksomhet som for eksempel helsesenter, treningsstudio og idrettsmedisinsk klinikk. Det vil også bli utredet om arealene kan benyttes til offentlig undervisning, i tilknytning til ny Risenga ungdomsskole og/eller Bleiker Videregående skole. Bleiker videregående skole, som er nærmeste nabo til Askerhallen, har i dag inngått en samarbeidsavtale med Frisk Asker ishockey junior. Avtalen sørger for en praktisk tilrettelegging slik at unge ishockeyspillere kan satse på idrett og skole til beste for begge aktiviteter. En mulig OL-arena i Asker vil kunne forsterke dette samarbeidet, og samtidig legge til rette for at Bleiker Videregående skole hvis ønskelig kan utvikles med en idrettslinje spesielt rettet mot skøyteidrettene. Arealene kan også bli frigjort til næringsvirksomhet som ikke direkte er idrettsrelatert, for eksempel kontorarbeidsplasser og restauranter. Hvilke type virksomheter som vil bidra til driftsinntekter og gi synergieffekter, og som dermed vil være formålstjenlig å innarbeide i hallkonseptet, vil bli utredet i neste fase av prosjektet som en tilleggsutredning. Asker kommune ønsker å etablere et etterbruksfond for å sikre at investeringen optimaliseres for idretten ved at arenaen utnyttes til idrettsformål, og som også ivaretar tilgjengelig istid 10 måneder i året. 20

25 11. Reguleringsmessige forhold Ny ishall/flerbrukshall er planlagt lagt til Risenga Idrettspark som er regulert til idrettsformål. Det vil derfor ikke være behov for store og omfattende plan- og reguleringsprosesser for å innpasse et nytt anlegg i idrettsparken. Utdrag fra kartgrunnlag er vist under. Utdrag fra grunnkart. Skravert område viser Risenga Idrettspark. Utdrag fra reguleringskart. Skravert område viser Risenga Idrettspark. 12. Eier/juridiske forhold til tomten Risenga idrettspark der den nye ishallen/flerbrukshallen er planlagt lokalisert, er i sin helhet eiet av Asker kommune, og stilles til disposisjon for en eventuell OL-arena. 21

26 13. Kostnader 13.1 Generelt OL-arenaen med tilskuerkapasitet på ca som presenteres i denne utgaven av mulighetsstudiet er kostnadsberegnet av AS Bygganalyse som også har kostnadsberegnet alle ishaller i Oslo kommunes OL-konsept. Samme konsulent, samme beregningsmetode og samme enhetspriser er benyttet. Beregnet kostnad for ishallen med tilskuerkapasitet på ca er derfor direkte sammenlignbar med ishallene som er planlagt i Oslo i forbindelse med et eventuelt OL i AS Bygganalyse har kostnadsberegnet en «nedskalert» versjon av OL-alternativet, med 4500 sitteplasser. Basert på denne utregningen er det gjort en vurdering av kostnaden for alt Investeringskostnader Alternativ 1 Arenaen med tilskuerkapasitet er kalkulert til en netto kostnad på ca kr 270 millioner eks. mva. Kostnader til nødvendig infrastruktur vil bli utredet nærmere og komme i tillegg. Netto kostnad er framkommet som følger: Asker ishall, alternativ 1 Tilskuerkapasitet: 4400 «Nedskalert OL arena». BTA= Alternativ 1 BTA= Kr/m2 Tall hentet fra kostnads-beregning Bygganalyse Kostnader redusert i forhold til areal 1000 kr, eks mva 1000 kr, eks mva kr, eks mva Sum 1-7 Entreprisekostnad Generelle kostnader Sum 1-8 Byggekostnad Reserver (7 % ) Sum Byggekostnad, inkl. reserver: Forventet bidrag spillemidler (ca): Kalkulert netto kostnad alternativ 1: Det er ikke avsatt midler til marginer i tabellen over. Dette er midler som ikke stilles til disposisjon for byggeprosjektet, men er byggherrens sikkerhetsmargin. AS Bygganalyse kalkulerer med marginer på 8 % av byggekostnaden (sum 1-8), noe som tilsvarer ca kr 20 millioner eks. mva for alternativ 1. Kommer prosjektet til utførelse bør det avsettes midler til byggherrens sikkerhetsmargin. Avsettes det midler til byggherrens sikkerhetsmargin som nevnt over, samt at det antas ca 10 millioner eks mva til infrastruktur, blir stipulert kostnad for alternativ 1 kr. 306 millioner eks. mva. Medtas merverdiavgift på kr 77 millioner blir stipulert prosjektkostnad for alternativ 1 ca kr. 383 millioner inkl. mva. 22

27 Alternativ 2 Arenaen med tilskuerkapasitet er kalkulert til en netto kostnad på ca kr 550 millioner eks. mva. Kostnader til nødvendig infrastruktur vil bli utredet nærmere og komme i tillegg. Asker ishall, alternativ 2 OL arena Tilskuerkapasitet: BTA= Tall hentet fra kostnadsberegning AS Bygganalyse 1000 kr Kr/m2 kr eks. mva eks. mva Sum 1-7 Entreprisekostnad Generelle kostnader Sum 1-8 Byggekostnad Reserver (7 % ) Sum Byggekostnad, inkl. reserver: Forventet bidrag spillemidler: Kalkulert netto kostnad alternativ 2: Det er ikke avsatt midler til marginer i tabellen over. Dette er midler som ikke stilles til disposisjon for byggeprosjektet, men er byggherrens sikkerhetsmargin. AS Bygganalyse har kalkulert marginene til kr 42 millioner eks. mva (8 % av byggekostnaden). Kommer prosjektet til utførelse bør det avsettes midler til byggherrens sikkerhetsmargin. Sammenligning Sognsvann Asker ishall I tabellen under er kostnadene presentert med utgangspunkt i Oslo kommunes konseptsvalgsutredning 1. mars 2013, og delrapporten «Utredning ishockey 1 Sognsvann» som Bygganalyse har utarbeidet. Dette for at det skal være mulig å sammenligne Askers OLarena opp mot tilsvarende haller planlagt i Oslo. Sognsvann Tilskuerkapasitet: BTA = m2 Asker Ishall Tilskuerkapasitet: BTA = m2 Byggekostnad 1-8 (eks. mva, eks reserver og marginer) Tall hentet fra rapporten «Utredning ishockey 1 Sognsvann», Bygganalyse 1000 kr eks. mva kr /m2 eks. mva Tall hentet fra kostnadsutredning Bygganalyse 1000 kr eks. mva kr /m2 eks. mva Delprosjekt Hall: Delprosjekt Riving: Delprosjekt Utendørs: Sum: Provisorier (leie av telt, brakker, mobile toaletter etc) (Antatt som for Sognsvann) Ombygging etter OL Delprosjekt Etterbruk,(1-8) : SUM, eks. mva. eks. reserver og marginer Som det framgår av tabellen over er Asker kommunes OL-arena sammenlignbar med tilsvarende ishall som er planlagt i Oslo. 23

28 Kostnader rehabilitering/oppgradering av eksisterende Askerhallen Tilstandsvurderingen av Askerhallen anbefaler at hallen, uansett valg av alternativ, bør rehabiliteres for ca kr. 30 millioner eks. mva, for å opprettholde bruken av Askerhallen i overskuelig framtid. Dette er i tillegg til ENØK-tiltak gjennomført sommeren 2013, planlagte ENØK-tiltak som vil bli utført i 2014 samt vedlikeholdstiltak som anbefales utført innen I tilstandsvurdering med kostnadsoverslag for Askerhallen (vedlagt), er følgende kostnader antatt: Alle tall i 1000 NOK Overslag kostnader rehabilitering/vedlikehold av Askerhallen Totalt Utføres som del av ENØK prosjekt sommeren 2013 Ordinært vedlikehold anbefalt utført innen 2016 Oppgradering ved ny bruk (20-30 år) Entreprisekost BYGG Entreprisekost VVS Entreprisekost Elektro Uforutsett, avsatt 20% Sum entreprisekost Rigg, prosjektering og byggeledelse, antatt 25 % Byggekostnad (1-8), eks. mva Hvilke tiltak som konkret anbefales utført framgår av vedlegg 4. Det anbefales i tillegg å gjennomføre en studie for å se på hvordan Askerhallen best kan utnyttes, etter at ny ishall/flerbrukshall er oppført. Denne studien vil deretter danne grunnlag for nødvendige investeringskostnader ved en evt. innvendig ombygging av Askerhallen Driftskostnader Driftskostnadene vil være avhengig av hvilke aktiviteter som vil bli etablert i hallen, og hvilket hallkonsept som velges. Driftskostnadene vil bli utredet i neste fase av prosjektet som en tilleggsutredning Finansiering Asker kommune har i sitt handlingsprogram for , avsatt av et beløp på kr 250 millioner til en ny ishall/flerbrukshall. Denne investeringssummen er avsatt til en arena med tilskuerkapasitet på Hvis en OL-arena i Asker kommune blir en realitet, og arenaen bygges med en tilskuerkapasitet på , vil investeringssummen som vist bli betydelig større enn kommunens avsetning. I en slik situasjon forutsetter kommunen at staten bidrar med investeringsmidler på lik linje som for de andre OL-arenaene som skal bygges. 24

29 Det foreligger planer om at de berørte kommuner skal bidra med 22 prosent til anlegg, staten 67 prosent og idretten 11 prosent. For OL-arenaen i Asker vil da Askers kommunes bidrag være i størrelsesorden 121 millioner eks. mva. (22 % av kr 550 millioner eks. mva). Asker kommune vil vurdere å avsette et beløp til et lokalt «etterbruksfond» for å sikre at anlegget vil være åpent og tilgjengelig for kommunens lokale idrettslag. 25

30 Vedlegg: 1. Tegninger Asker Ishall for alternativ 2 - SG arkitektur AS Situasjonsplan og terrengsnitt Utomhusplan Planer og funksjonsdiagrammer Plan 4 etasje etterbruk (alt 2) Snitt Fasader 2. Illustrasjoner Asker Ishall Oxivisuals Asker Ishall - Eksteriør 01.jpg Asker Ishall - Eksteriør 02.jpg Asker Ishall - Interiør 01.jpg Asker Ishall - Interiør 02.jpg 3. Notat transportløsning Asker Ishall OL Asplan Viak AS Tilstandsvurderinger for Askerhallen: Tilstandsvurdering med kostnadsoverslag - AF Energi & miljøteknikk mai 2013 Med følgende vedlegg: 1. Vurdering av bærekonstruksjon og klimaskall - Multiconsult Tilstandsrapport tak - Tak og fasadeforvaltning AS Energi og miljøanalyse - AF Energi & miljøteknikk - mars Tilstandsvurderinger elektroinstallasjoner AF Energi & Miljøteknikk

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Agenda dagens møte 1. Fremdrift 2. Asker kommune: Presentasjon av Mulighetsstudie versjon 3. 3. Asker idrettsråd

Detaljer

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Mulighetsstudie Versjon 1: 30.4.2013 Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr

Detaljer

Idrettsarena "ASKERHALL"

Idrettsarena ASKERHALL Idrettsarena "ASKERHALL" Møte med is idrettene Status i utredningen Handlingsprogram 2012-15 Bevilget kr 1 mill til planleggingsmidler Budsjettprognose kr 250 mill i Hp langtidsbudsjett Forankret i plan

Detaljer

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging.

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Isbjørn Arena er et anleggs selskap som er eiet av tre særforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Curlingforbund og Norges Ishockeyforbund. Vi tror at for å få

Detaljer

RISENGA ISHALL ØEE

RISENGA ISHALL ØEE RISENGA ISHALL ØEE 4.12.2017 Agenda 1. Politiske vedtak 2. Forutsetninger for ny ishall 3. Organisering av prosjektet 4. Status a) Utlysning av konkurranse - Doffin b) Reguleringsplan med tilhørende analyser

Detaljer

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt 7 5 4 53 90 71 46 34 52c 60 36 42 Kunstgressbane 200701136 Bleikervangen Parkering 37 35 33 31 29 27 38 55/799 2 32 55/465 30 28 EKSISTERENDE HLL REHBILITERES Bleikerveien 26 22 23 21 NY ISHLL MED KONKURRNSEREN

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Ny tidsriktig ishockeyhall (matcharena 3500 tilskuere) Rehabilitert Askerhallen med is og RG Ny flerisidrettshall Nytt curlinganlegg Ny utendørs

Detaljer

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 OL/PL 2022 Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 Tidligere vedtak, Drammen Bystyre 20. mars 2012. 1. Drammen kommune er positive til å være vertskommune for ishockey i et eventuelt OL/PL 2022.

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4371-1 Dato: 20.03.2012 DRAMMEN SOM VERTSBY I OL 2022 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Strategi for svømmehallsatsing > Aktiv befolkning: ca 25 000 medlemskap i idrettslag

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Til: Prosjektgruppen Fra: Johannes Devold, Torstein Busland, Ulf Tellefsen Dato: 11.09.09, rev. 18.09.09, rev. 07.10.09 Sak: Program 1.

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg Idrettshall Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette

Detaljer

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 Distribusjon:

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon:

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 14/607 Arkiv: C21 Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet Saksordfører Bjørn Andre Arstad (H) Saksordfører anbefaler komité for teknikk,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Ny Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole Ny Risenga ungdomsskole 1. Plassering av skolen (inkl. tidligere behandling) 2. Gjennomføringsmodell 3. Fremdrift 4. Eventuelt og spørsmål Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 23.1.2017 v/marit Eikemo

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino COWI AS Grensev 88

Detaljer

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 16.09.2014, kl 13.00 Type møte: Koordinerings møte Sted: Drammen Idrettsråd Møte nr.: 1 Referent: Rune Scheele/Lars Michelsen Dato: 16.09.2014

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller

SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller Opplysninger om det enkelte idrettsanlegg finnes i søkerheftet. Idrettslag/Forening/Skole/Organisasjon: Kryss av for riktig

Detaljer

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK Bakgrunn Færder videregående skole skal bygges og stå klar til skolestart 2013. Midt i juni starter arkitektkonkurransen og skolens rom og funksjonsprogram er utarbeidet.

Detaljer

Til Asker idrettsråd. Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell

Til Asker idrettsråd. Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell Til Asker idrettsråd Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell Vi oversender med dette et foreløpig innspill fra isidrettene som

Detaljer

SAK 0021/16 HØRINGSSVAR; VALG AV LØSNING FOR NY ISHALL RISENGA.

SAK 0021/16 HØRINGSSVAR; VALG AV LØSNING FOR NY ISHALL RISENGA. Til Asker Kommune v/formannskapet Kopi: Komité for teknikk, kultur og fritid Direktør, Ragnar Sand Fuglum Direktør, Ragnar Studrød Rådgiver Marit Eikemo Leder Natur og idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly Idrettslag

Detaljer

Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/

Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/ Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/02201-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILSKUDD TIL STØRRE IDRETTSARRANGEMENT HØST 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILSKUDD TIL STØRRE IDRETTSARRANGEMENT HØST 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGAU-15/15501-10 103999/15 13.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett /

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Velkommen til årsmøtet 2015 Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Idrettens verdiskapning Nasjonale dugnadstall: 29.900 gratis årsverk:

Detaljer

Norges Cykleforbunds Kompetansesenter. Fellesmøte 18. mars 2017

Norges Cykleforbunds Kompetansesenter. Fellesmøte 18. mars 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter Fellesmøte 18. mars 2017 BESKRIVELSE AV ASKER Norges Cykleforbunds Kompetansesenter Kompetansesenteret planlegges å inneholde: Velodrom 200m Cat 4 nasjonale konkurranser

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Vi ønsker å oppnå: En vellykket gjennomføring av vinterolympiske leker hvor verden og Norge forenes gjennom

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion En idrettspark for indre Oslo vest er et anlegg med kapasitet til 50.000 trenende! Ishall og mulighet for OL kunstløp 2022 på Frogner Helårs konkurranseanlegg

Detaljer

Inkludering i idrett

Inkludering i idrett Inkludering i idrett Inkludering i idrett Ett årsverk til arbeidet med inkludering i idrett. 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen 750.000,- fra kommunen og 650.000 fra staten via NIF til dette

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109 innholdskonsept 23.05.2016 1 Innhold Bakgrunn og hensikt... 3 Program... 3 Arealformål i planen... 5 Overordnet situasjonsplan... 6 Fotballstadion... 7 Badeanlegg...

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 26.10.2016 kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 32/16: UTVIDELSE AV SKAUN UNGDOMSSKOLE ANBUDSKONKURRANSE, GRUNNLAGSDOKKUMENTER Varamedlemmer

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Ingar Afseth Arkiv: HEIGB 50/64 12/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Ingar Afseth Arkiv: HEIGB 50/64 12/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Ingar Afseth Arkiv: HEIGB 50/64 12/3470-6 Dato: 07.06.2012 NY ISHALL PÅ STAMPESLETTA; BEVILGNING Vedlegg: Plantegning, fasadetegning og snitt. Sammendrag: I denne

Detaljer

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a Innkomne forslag Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33 2012 kretsting i Oslo Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a) Innkomne forslag Det har kommet inn ni forslag fra to forslagsstillere.

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 02.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 Offisiell åpning av Skrim Idrettspark Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 PROGRAM: kl 14.00 Åpen idrettspark. Se og prøv anleggene! En rekke idrettslag og idrettsgrener er representert. De vil vise fram

Detaljer

Styret i Sit 14. september 2017

Styret i Sit 14. september 2017 Styresak B 67 / 2017 Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg Bakgrunn Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus. Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

Infrastrukturkostnader Føyka/Elvely 6. juni 2017

Infrastrukturkostnader Føyka/Elvely 6. juni 2017 Infrastrukturkostnader Føyka/Elvely 6. juni 2017 Reguleringsplan Vedtatt av kommunestyret 23. mai 2017 Eiendomssituasjonen Asker kommune Asker Skiklubb Elvely AS Kirkevn. 226 Ans Sameiet Lenken Formannskapets

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 28.09.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

I det samme møtet fattet kommunestyret følgende vedtak knyttet til ishall i sak 174/11:

I det samme møtet fattet kommunestyret følgende vedtak knyttet til ishall i sak 174/11: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret MAL Formannskap MAL Formannskap 28.02.2012 014/12 MAL Komitè næring, kultur og miljø 28.02.2012 001/12 MAL Kommunestyret

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskap ekstraordinært møte Under drøftingssaken inviteres også gruppelederne fra SV, KrF og Rødt til å delta. Møtetid: 12.10.2016 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer