ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015."

Transkript

1 Stavanger, 29. januar 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår RobotStudio-del, oppgave 1. I denne første oppgaven skal dere installere ABB RobotStudio, fortrinnsvis på egen bærbar PC, og bli kjent med programpakken og den ganske omfattende dokumentasjonen som følger med. I første øving er det RobotStudio, og den tilhørende virtuelle kontrolleren, som skal brukes. Først i de neste oppgavene skal RobotStudio knyttes til virkelige kontrollere, det vil si våre ABB roboter Rudolf og Norbert. Godkjenning foregår ved at dere viser simulering til slutt, og leverer rapport med RAPID-kode på It s learning, det er ingenting annet som trenger å være med i rapporten. 1 Simulering med propellbord. For oversikten sin del er oppgaven delt opp i flere punkt. 1.1 Installere RobotStudio RobotStudio bør installeres på deres egen bærbare PC, merk at en må ha Windows 7 eller 8. Det er en fordel at hver gruppe har en bærbar PC som en kan jobbe på for å forberede arbeidet så langt som mulig, og deretter kan PCen tas med på laboratoriet E459 for å knyttes, gjerne via trådløst nett, til ABB robotene og overføre program og kjøre programmene på de virkelige robotene. Alternativt kan en bruke RobotStudio på PCer på E468 der FPGA delen av faget gjøres, i så fall kan program overføres til robot med minnepinne via PCer på laboratoriet E459. Nå er det PCene ved siden av de som ble brukt for FPGA delen som må brukes. FPGA PCene har fortsatt Windows XP, mens RobotStudio versjon 6 trenger Windows 7 eller 8. Det finns både en 32 bits og en 64 bits versjon, det beste er at en kjører 64 bits versjonen. Karl Skretting, Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), Universitetet i Stavanger (UiS), 4036 Stavanger. Sentralbord Direkte E-post:

2 En bør installere riktig (siste) versjon av RobotStudio og RobotWare (virtuell) kontroller. 20 januar 2015 var det versjon 6.00 datert 21 nov. 2014, størrelse er 1.6 GB så en bør ha en god og rask nettforbindelse når en laster ned denne fila. Ideelt sett bør versjon av RobotStudio og RobotWare stemme overens, virtuell kontroller følger med RobotStudio og er i utgangspunktet samme versjon som RobotStudio, (virkelig) kontroller som kjøres på robotene, Rudolf og Norbert, er ennå RobotWare versjon Imidlertid bør (og alt tyder på at det er slik) programmene være bakoverkompatibelt med tildligere versjoner. En kan installere siste versjon av RobotStudio fra ABB si nettside RobotStudio downloads, på egen (bærbare) PC. RobotWare trengst også, en kan ikke programmere eller simulere uten en controller (RobotWare). Merk at flere versjoner av RobotWare kan være installert samtidig på samme PC. For å kunne bruke pack-and-go filer laget med en tidligere versjon av RobotWare, må denne versjonen være installert. Etter installasjon bør en aktivere nettverks lisensen. En får riktig nok 30 dager gratis bruk (uten lisens) men det er likevel hensiktsmessig å knytte seg opp mot UiS lisensen. Når en starter RobotStudio uten lisens, altså første gang, får en spørsmål om å aktivere lisens. Svar likevel at du vil aktivere senere her. Når så RobotStudio startes mens PCen er knyttet til UiS nettverk lokalt (gjerne trådløst) og startbilde, figur 1, kommer opp velger du File (oppe til venstre) og Help (i venstre sidestolpe) og Manage Licenses (nederst i Support-delen). Gi der inn vår lisensserver, rs.lm.ux.uis.no, deretter startes RobotStudio på nytt (og aktiveres for 90 dager). 1.2 Bli kjent med RobotStudio Start RobotStudio, en bør da få opp et bilde tilsvarende figur 1. Se litt under Help og den ganske så omfattende dokumentasjonen som ligger der. Ikke les alt nå, men se gjerne litt på innholdslista og Overview delene for de mest aktuelle dokumentene RobotStudio Help, Introduction to RAPID og RAPID Reference. Lag en ny stasjon, tilsvarer det en i mange andre verktøy kaller et prosjekt. I stasjonen er en modell av robot, verktøy, geometri og sammenhenger mellom de, inkludert punkt og baner. En stasjon redigeres under Home-fanen i Robot- Studo. Lagres som.rsstn fil, for eksempel../(mine )Dokumenter/RobotStudio/Stations/Lab1.rsstn. Nå skal en opprette en tom (default) stasjon, og så gi den innhold. Velg du File (oppe til venstre) og New (i venstre sidestolpe) og Empty Station og Create. Da får en opp et innholdsrikt skjermbilde med flere deler, den sentrale delen er en modell med verden der en etter hvert vil ha roboten og det den jobber med. En vil se at File-fane helt til venstre ikke lenger styrer meny/symbol delen nedenfor, dette tilhører nå Home-fane. Fra ABB Library (oppe til venstre) 2

3 Figur 1: Oppstartbilde for RobotStudio 6.0, slik det kommer opp etter at en eventuelt har hoppet over spørsmål om oppgradering til siste versjon og aktivering av lisens. velges robot, gjerne IRB-140 siden det er den typen vi har. Roboten vil nå komme med i stasjonen og vises i midtre bilde. Finn ut hvordan du kan rotere og flytte bilde som vises, bruk CTRL, Shift og mus og eventuelt hjulet på musa. Legg merke til aksene som viser nede til venstre. Deretter kan stasjonen lagres. Gå til File-fane og velg Save station as og gi den for eksempel navn Lab1, eller noe tilsvarende. For å kunne simulere en robot må vi koble til en virtuell kontroller til stasjonen. En får da et System som består av stasjon og tilknyttet kontroller. Systemet lagres i en passende katalog på PCen, for eksempel../(mine )Dokumenter/RobotStudio/Systems/Lab1 del Lab1. Trykk riktige knapper i dialogvinduet, jeg tror det som foreslås vil virke godt, Next, Next og Finish. Når dialogvinduet lukkes vil en etter hvert se at kontroller status (nede til høgre i skjermbildet) skifter fra rød til gul og så til grønn. Stasjonen lagres igjen, CTRL + S eller trykke på diskettsymbol øverst til venstre i skjermbildet. Nå kan RobotStudio avsluttes uten å miste arbeidet så langt, under File-fanen velg Exit. Når så RobotStudio startes på ny kan stasjonen hentes fram på ny, under File-fanen velg Open. En får da opp stasjonen med tilknyttingen til valgt kontroller som før. Systemet (kontrolleren) er en katalog der hele oppsettet for robotsystemet er lagret, ca 32 MB. Stasjonen er ei enkel.rsstn-fil der det som er spesielt lagres, 3

4 Figur 2: Skjermbilde med vinduet der en knytter kontroller til systemet. Legg merke til at jeg har flere kontrollere å velge blant. 4

5 det er gjerne ei lita fil ned mot 30 kb. Dette er delt slik at en enkelt kan lagre flere varianter av stasjonen (for samme system). 1.3 Koble verktøy til stasjonen Et verktøy er det som festes i enden av robotarmen, det festes til robothånden. I RobotStudio må verktøyene være riktig definert for at simulering skal bli som i virkeligheten, men merk likevel at noen ting alltid blir ulikt. For eksempel har ikke simulatoren med ytre krefter (tyngdekraft) som virker på objektene. Å lage verktøy for bruk i RobotStudio er litt mer krevende enn å bruke et klargjort verktøy. Her skal en velge et klargjort verktøy. Det er to forskjellige alternativ. Prøv gjerne å installere begge. Velg så å beholde det ene og slette det andre Alternativ 1, standardverktøy. Et vertøy legges til med å velge (under Home-fanen) Import Library (klikk på tekst, symbolet går direkte til Browse for Library) og Equipment. Velg et av verktøyene, for eksempel Pen under Training Objects Alternativ 2, verktøy laget for UiS. Hvis UiSPenHolder er installert kan den velges. Et bibliotek, for eksempel UISpenholder.rslib, kan importeres ved å laste fila ned til PCen fra en kilde, for eksempel It s learning. Merk at enkelte nettlesere automatisk endrer filetternavn.rslib til.zip siden dette faktisk er ei zip-fil. For at RobotStudio skal kunne bruke fila må da filetternavnet endres tilbake til.rslib. Fila kan da lagres på PCen, for eksempel som../(mine )Dokumenter/RobotStudio/Libraries/UISpenholder.rslib. I RobotStudio kan dette så velges med å velge (under Home-fanen) Import Library (nå kan en klikke direkte på symbolet for å velge et alternativt bibliotek, eller på teksten og så på Browse for Library...) Begge alternativ Verktøyet blir ikke automatisk festet til roboten, men blir med som en del i stasjonen og plassert i origo. Når en er under Home-fanen ser en verktøyet (navnet) i venstre del av skjermbildet (under Layout-fanen). En kan klikke på verktøyet der, og når det er valgt (uthevet) kan en dra det over roboten (som står like ved i samme bilde) og slippe det der for å feste verktøyet til roboten. Tilsynelatende ingenting skjer for Layouten, men på skjermbildet i 5

6 midten bør verktøyet nå være festet til robotarmen. Verktøyet kan kobles av ved å velge Detach på menyen en får fram med å høyreklikke på verktøyet i Layout-fanen i venstre del av skjermbilde. Når en har bestemt seg for hvilket verktøy en vil bruke kan en slette det verktøyet en ikke lenger ønsker. Det slettes (når en er under Home-fanen) ved å klikke på verktøyet (navnet) i venstre del av skjermbildet (under Layoutfanen) og trykke Delete -tasten. Det virker som om dette fjerner verktøyet fra Layout men ikke helt fra stasjonen, tilhørende aksekors henger igjen og kanskje noe mer. 1.4 Koble arbeidsbord til stasjonen Ofte ønsker en også å vise et arbeidsstykke eller andre elementer som er i robotens nærhet i simulatoren. Dette gjøres tilsvarende som når en koblet til verktøy. Velg (under Home-fanen) Import Library (klikk på teksten) og Equipment. Velg propeller table under Training Objects. Nå kan det passe å lagre stasjonen igjen. En kan overskrive samme navn som først brukt (.../Stations/Lab1.rsstn), eller en kan gi et nytt navn, for eksempel (.../Stations/Lab14.rsstn). 1.5 Definere er arbeidsobjekt Et arbeidsobjekt (workobject) er et viktig begrep i RobotStudio, det tilhørende aksesystemet brukes når robotens bevegelser skal angis. En kan gjerne ha flere arbeidsobjekter definert, og skifte mellom hvilket som brukes alt etter hva som er mest hensiktsmessig. Uansett bør en ha et workobject definert for arbeidsstykket, det er jo i forhold til arbeidsstykket en oftest ønsker å posisjonere roboten. Under Home-fanen se øverst på midten av skjermen der en har en Settings-del med tre valgbokser under hverandre, disse har navn Task, Workobject og Tool. Hvis Workobject ikke er endret står det fortsatt med utgangspunktinnholdet wobj0. Vi ønsker å bruke bordet som arbeidsobjekt, og for å gjøre det må det først defineres. Velg (under Home-fanen) Other og Create Workobject, en får da opp et vindu oppe til venstre med fane Create Workobject. Her skal en gi verdier før en så trykker på knappen Create. Verdiene kan gis ved å zoome inn på arbeidsbordet på tegningen i hovedvinduet på skjermen. velg Snap Object funksjonen fra de gjennomsiktige symbolene øverst i dette vinduet. Klikk på Frame by points i Create Workobject vinduet litt nedenfor der det står User Frame med fet skrift slik at Frame by points blir merket og så på trekanten med spiss ned til høgre på samme linje, velg her Three-point for å angi at workobject skal defineres ved tre punkt som velges på tegningen. Plasser 6

7 kursor (klikk) i rosa felt for første punkt, og klikk så på punkt i tegningen, gjerne et av hjørnene for bordet, klikk så på hjørnet i andre enden av langsida på bordet for å definere x-aksen langs denne kanten, og til sist på punktet i andre enden av kortsida (i forhold til første punkt) for å definere y-aksen parallellt med kortside av bordet. z-akse blir i henhold til høyrehåndsregelen. Trykk så Accept og Create og workobject er laget. Aksekorset vises på hjørnet av bordet i tegningen. For å endre navn kan en gå til fanen Paths&Targets og utvide elementene til en får fram det aktuelle workobject og så høyreklikke på det og velge Rename fra menyen som da kommer opp. En endre for eksempel til wbord. I Settingsdelen med valgbokser Task, Workobject og Tool har også Workobject endret navn. Det er nyttig å bruke workobject når en programmerer roboten, da kan en enkelt justere programmet hvis for eksempel bordet flyttes. Alt en da trenger å gjøre er å flytte workobject også, og programmet vil virke som før (forutsatt at alle punkt i programmet fortsatt kan nås av roboten). En kan også knytte workobject til arbeidsstykket (bordet) slik at når dette flyttes (i tegningen) så følger workobject med. Lagre stasjonen først, slik at den kan hentes fram igjen hvis det blir rotete her. Under Layout-fanen i venstre del av skjermbildet høyreklikk på table and fixture 140 og velg Set Position på menyen, la referanse være verdenskoordinater og endre x-posisjon (rosa felt) fra 400 til 300 (mm) for å flytte bordet nærmere roboten. Klipp på Apply for å få dette gjort og Close for å lukke dialogvinduet, en vi se at bordet flytter seg men ikke workobject som en la til et hjørne av bordet, wbord. Under Paths&Targets kan du klikke på wbord for å få uthevet aksekorset på figuren. Flytt bordet tilbake igjen. Nå skal en knytte workobject wbord til bordet. Under fanen Paths&Targets høyreklikker en på wbord og velger Attach to i menyen. En velger table and fixture 140 og Nei i dialogboksen for å unngå å flytte aksekorset. En vil nå se at workobject wbord (tilhørende aksekors) følger med når en flytter eller roterer bordet. Det kan nå passe å flytte bordet litt nærmere roboten, og gjerne også rotere det 90 eller -90 grader slik at langsida er nærmest roboten. Det må gjerne også flyttes litt igjen for å få bordet midt framfor roboten. Nå er stasjonen klar for å starte å programmere bevegelser eller baner (paths). Det kan passe å lagre stasjonen igjen, gjerne også med et eget navn, f.eks. Lab15, slik at om noe roter seg til med Lab1 videre så trenger dere ikke starte helt på nytt. 1.6 Definere baner Vi skal her programmere roboten til å gjøre enkle bevegelser. 7

8 a. I Freehand-delen under Home-fanen (den nest siste gruppa av symboler øverst i skjermbilde) er det noen symboler for jogging av roboten (det vil si manuelt styre bevegelsene). Prøv dette. Legg merke til at valgboksen over disse symbolene står på World, det betyr at (om en lagrer eller tar opp ) punkt og/eller bane (path) blir disse lagret i aktuelt koordinatsystem. b. Nå skal en lese inn bestemte målpunkt (target) ved å velge punkt i figuren. Ha Snap Object aktiv i figurvinduet og velg Target og det kommer opp en Create Target-fane i venstre del av skjermbilde. En kan velge referanse Workobject for å vise koordinatene i gjeldene workobject, men uansett lagres koordinatene med det workobject som er valgt (tror jeg). Omtrent midt i tilhørende vindu er ei tom liste med punkt, der klikker en på <Add new> slik at den er uthevet. Når en så klikker på et punkt i figurvinduet legges dette til denne lista. En legger så til flere punkt i denne lista ved å klikke på flere punkt i figuren. Gjør dette for de fire hjørnepunktene på bordet. Trykk Create og Close når dette er gjort. Target-punkt legges til i treet under Path&Targets-fanen. c. Se på de definerte target (som automatisk har fått navn Target 10, Target 20, Target 30, og Target 40). Når en klikker på de ser en at aksekorset tilhørende hvert punkt blir litt større (og kanskje uthevet/hvitt). En bane (path) kan nå lages. Velg Path symbolet, eller teksten og Empty Path. Path, med navn Path 10 legges til i treet under Path&Targets-fanen. De fire target som er laget kan utheves og dras og slippes over Path 10 og deretter tas første punkt en gang til slik at bane består av 5 punkt der første og siste punkt er det samme. I treet under Path&Targets-fanen er nå Path 10 utvidet med 5 MoveL instruksjoner. Banen viser også med gult i figurvinduet. 1.7 Kontrollere baner Vi har ennå ikke tenkt på hvordan roboten skal stå i hvert punkt i banen, det vil si posisjon for hver av robotens 6 akser, dette kalles robotens konfigurering og bestemmer hvilken retning verktøyet skal ha i hvert av de definerte punktene. Robotens konfigurering må sjekkes i hver punkt, og en må sjekke om punktet kan nås med ønsket konfigurering. a. Først sjekker vi orientering (av verktøy i hvert målpunkt). Høreklikk på Target 10 (hvis det er navnet for første target hos dere) i treet under Path&Targets-fanen og velg View Tool at Target og UISpenholder. Det kan da være at pennen peiker på punktet fra undersiden, det må da roteres 180 grader om x-akse (eller y-akse). Høyreklikk på Target 10 igjen og velg nå Modify Target og Rotate, i fana som kommer opp 8

9 velger en så ønsket rotasjon og trykker Apply. En kan nå gjøre dette for de andre punkta også med å klikke direkte på target-ene i i treet under Path&Targets-fanen og angi ønske rotasjon der. Når alle punkt har riktig orientering klikker en Close knappen. b. Sjekker om punkt kan nås. Dette kan gjøres med å jogge roboten til de ulike punkt og se at de nås. Det kan være at dette ikke går, da må en flytte bordet nærmere roboten og kanskje også rotere det 90 grader om z-aksen. Nå er det en stor fordel at workobject (og dermed målpunkt og baner) er knyttet til bordet. Bordet kan flyttes ved å høyreklikke på det (table and fixture 140) under Layout-fanen i venstre del av skjermbildet, og velg Set Position på menyen. Eksperimenter med dette til du forstår mulighetene som finnes, hvordan dette gjøres, og dere har oppnådd ønsket resultat. Begge på gruppa må få Handson-feelingen. 1.8 Lage RAPID program Selv om bane ser bra ut nå så kan det likevel være problemer, kanskje noen mellomliggende posisjoner ikke kan nås, eller at roboten får problemer når den skal gå fra en konfigurasjon til en annen. For å se dette må en lage robotprogrammet og teste hvordan det kjører. I første omgang gjør en det ved å bruke den virtuelle kontrolleren. Forhåpentligvis viser Controller status som grønn ned til høyre i skjermbildet. Ved å synkronisere stasjonen med robot kontrolleren lages et RAPID program med definerte målpunkt (targets) og baner (paths). Synkronisering kan gjøres begge veier og en må passe på at det gjøres riktig vei for ikke å miste noe. Under RAPID-fanen velger en Synchronize og Synchronize to RAPID, i tidligere versjoner av RobotStudio var dette Synchronize to VC. En får opp en dialogboks der en nærmere kan bestemme hva som skal synkroniseres, en trenger nemlig ikke synkronisere alt. Her synkroniserer vi alt, og alle valgbokser har da hake i seg, en gjør dette ved å klikke på OK knappen. I venstre del av skjermbildet, fortsatt under RAPID-toppfanen, er det et vindu med to faner, utvid treet under Controller-fana der til bunns. Programmet er delt opp i ulike moduler, som alle er ganske små i dette tilfellet, hver modul er et blad under greina T ROB1. En kan lagre programmet ved å høyreklikke på T ROB1 og så velge Save Program As og gi inn en katalog der programmet ønskes lagret, for eksempel under../(mine )Dokumenter/RobotStudio/RAPID Programs/. Dobbelklikk på de ulike blad under greina T ROB1. Innholdet i de ulike delene vil nå vise som delfaner under ei fane i hovedvinduet midt i skjermbildet. Det mest interessante her er gjerne T ROB1/Module1 der selve RAPID koden for banen er gitt. En kan endre i RAPID-koden i dette vinduet om en ønsker, og 9

10 det ønsker vi her. Det mangler nemlig en main funksjon som kaller Path 10, denne legges til. Se i RAPID dokumentasjonen og finn ut hvordan RAPID er, hvilke instruksjoner det er mulig å bruke, hva de ulike instruksjoner gjør og hvordan de kan brukes, spesielt hvilke parametre og typer de kan ha. Når en har endret direkte i RAPID-koden kan en synkronisere tilbake til stasjonen og se at treet for Paths&Targets-fane er blitt oppdatert. 1.9 Simulering Nå skal en simulere (kjøre på virtuell kontroller) RAPID programmet en har laget. Under Simulation-fane velg Simulation Setup og du får opp et nytt vindu merket som Simulation Setup-fane i den sentrale delen av skjermbildet. Sats på at det er i orden. Pass på at fane som viser roboten er aktiv i den sentrale delen av skjermbildet. Simulering kan nå startes ved å trykke på Play symbolet under Simulation-fanen. Simulering bør da starte. En grunn til at det ikke skjer kan være at mellomliggende punkt ikke kan nås. Like under Play symbolet er teksten Simulation Control og til høyre for den et lite symbol for Simulation Options, klikk på den og reduser simuleringshastigheten til 10%. Kjør simulering på ny. Dere vil nå se at hjørnene i banen kuttes (avrundes). Finn ut hvilken parameter som styrer dette, og reduser avrundingen for tredje målpunkt, kanskje Target 30 til 5 mm. Kjør simulering på ny med ulike synsvinkler og zoom og se at det virker. Eksperimenter med dette til du forstår mulighetene som finnes, hvordan dette gjøres, og dere har oppnådd ønsket resultat. Begge på gruppa må få Handson-feelingen Lage en bane til Nå går banen langs kantene av bordet. Vi ønsker en bane som går langs øvre kanten av arbeidsstykket, den firkanta plata som er festet til arbeidsbordet med fire kraftige bolter. Dette gjøres på tilsvarende måte som beskrevet i del 1.6. Sjekk så orientering av de nye målpunktene og lag RAPID program på ny. Dere vi se at Module1 delen av RAPID programmet er utvidet med flere målpunkt og den nye banen. Det er også ei linje med PROC main() der hovedprogrammet starter, under her vil dere se at kun en bane er med. Legg til den nye banen. Dere vil kanskje også se at endringen dere gjorde med svingradius omkring Target 30 er overskrevet igjen. Dette fordi endring kun ble gjort i kode og ikke i selve stasjonen, for å få endringer i kode til å speiles over i stasjonen må en synkronisere motsatt vei, altså to Station. En kan oppdatere instruksjonen i stasjonen under Home-fanen, velg Paths&Targetsfanen i venstre del av skjermbildt og høyreklikk på aktuell instruksjon i Pathsgreina i treet, velg Modify Instruction og gjør ønsket endring. 10

11 Merk også at en må velge Apply under RAPID-fanen (eller Ctrl + Shift + S ) og trykk så Ja knappen (eller J tasten) for å bruke endringene en gjør i koden. For å lagre RAPID-kode er det Ctrl + S. Det kan være at en også må trykke Ja knappen i en ny dialogboks om hvorvidt en vil apply changes. Hvis simulering plutselig stopper, så er det noe som kan skje fordi en kommer til ugyldig konfigurering. Å finne ut av dette er ikke alltid like lett. En kan prøve å endre på konfigurering i de enkelte målpunkt (target). En ting som ofte virker er å endre orientering på målpunktet. Bruker en UISpenholder verktøyet kan en rotere et målpunkt omkring z-aksen uten at det endrer hvordan roboten ser ut (siden vi her har symmetrisk verktøy) og det kan gjøre hele forskjellen på hvorvidt ønsket konfigurering kan nås eller ikke. Denne endringen kan gjøres på målpunkt under Home-fanen ved å dobbelklikke på målpunkt. Merk at når du endrer stasjonen under Home-fanen så må en (under RAPID-fanen) velge Synchronize og Synchronize to VC. Endrer en RAPID-koden direkte kan en synkroniserer andre veien, altså (under RAPID-fanen) velge Synchronize og Synchronize to Station. En endring dere kan gjøre i RAPID-koden er å legge til ekstra punkt litt over start og slutt på banen slik at en går (loddrett) ned mot målpunktet. Se dokumentasjon for RAPID koden, funksjonen Offs() Bruke kollisjonssett En kan bruke simulering for å teste om kollisjoner oppstår. Noe vil en se ved å bare observere simulering fra en hensiktsmessig vinkel, men en kan også bruke automatisk kollisjonsdeteksjon. a. Under Simulation velg Create Collision Set. Under Layout-fanen til venstre er det nå kommet et ekstra punkt, Collision Sets i tillegg til de to som var fra før Mechanisms og Components. Nå kan en dra og slippe UISpenholder fra Mechanisms punktet til et av objektene i Collision Sets punktet og table and fixture 140 fra Components punktet til det andre objektet. Høyreklikk på CollisionSet 1 og velg Modify Collision set og prøv ulike innstillinger her. Simuler og se hva som skjer. b. Antakelig så vil en få kollisjoner hele tiden fordi tuppen av verktøyet går litegrann lenger ned enn tilhørende koordinatsystem. For å tegne med pennen må det være litt press, altså en berøring som vil komme som kollisjon, og det er egentlig riktig for dette verktøyet. Kollisjon kan unngås ved å endre verktøyet (men det ønsker vi ikke) eller å endre på banen. En enkel måte å endre banen på er å flytte tilhørende workobject noen få millimeter. Prøv det og se hva som skjer nå. 11

12 c. Antakelig får en enda kollisjoner, nå fordi verkøyet kolliderer med boltene. Dette ordnes ved at zone-paramenteren settes til z0, eller fine eller z1, slik at pennen går (nesten) nøyaktig innom hjørnepunktene på plate. Les litt i dokumentasjonen om de ulike muligheter her. Gjør gjerne endringen under Home-fanen og synkroniser så og se hvilke endringer som gjøres i RAPID-koden Enda en bane Hvis dere har tid så legg til en liten bane til i stasjonen deres. Denne banen skal gå innom alle boltene og gi de et lett trykk (rett ovenfra) i sentrum av hver bolt, det registreres da en kollisjon et kort øyeblikk under simuleringen, men ellers skal det ikke være kolllisjoner. Når dere er fornøgd med arbeidet deres så viser dere simuleringen til veileder, leverer inn RAPID-koden i Program Modules (CalibData og Module1) i It s learning, og denne oppgaven kan så bli godkjent. 12

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. Stavanger, 2. mars 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. RobotStudio-del, oppgave 2. I denne andre RobotStudio oppgaven skal dere til slutt kjøre programmet

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2016.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2016. Stavanger, 12. januar 2016 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2016. RobotStudio-del, oppgave 4. Også i denne fjerde RobotStudio oppgaven skal dere etter hvert

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila.

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila. Digitalisering av geoobjekter (eller tegning av stein ) Dette er en liten mal om oppsett av digitalisering av geoobjekter, f.eks. stein fra ortofoto, til Intrasis. Hvordan man setter opp shapefiler i ArcGIS

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

1 Workbench (utdrag av faget Strukturell analyse)

1 Workbench (utdrag av faget Strukturell analyse) Side 1 av 9 1 Workbench (utdrag av faget Strukturell analyse) 1.1 Ny Workbench Trykk på knappen ANSYS 12.0 (ANSYS 12.1) på hovedmenyen, øverst, ca midt på, velg Workbench. Arbeidsfelt Objekt(er) med felter

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01 ULTIBOARD,11/('1,1* 8OWL%RDUGHUHWSURJUDPIRUODJHXWOHJJIRUP QVWHUNRUWVNRUW9LNDQLPSRUWHUHU NUHWVVNMHPDIUD8OWL&DSHOOHU(OHFWURQLFV:RUNEHQFKVRPJM UGHWPXOLJnWHJQH XWOHJJHWVOLNDWGHWVHQHUHNDQVNULYHVXWSnWUDQVSDUHQWIROLH)

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS?

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? Eduroam Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? 1 Innhold Microsoft Windows XP, Vista og 7 Apple Mac OsX iphone/ipad Android Mulige problemer 2 Windows Åpne en nettleser og skriv inn www3.uis.no/eduroam

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 11

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 11 www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 11 Innhold Side MÅL. 1 OPPGAVE / RESULTAT. 1 BESKRIVELSE ØVING 5A. 2 BESKRIVELSE ØVING 5B. 6 VIKTIGE KOMMANDOER 9 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne:

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Nytt prosjekt og programlogikk

Nytt prosjekt og programlogikk Hima myexample steg for steg 1 Generelt Denne steg for steg oppskriften for myexample prosjektet er et supplement til Create Projekt.pdf filen. I Create Project.pdf står det ytterligere informasjon av

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display.

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. 1. Laste ned programmet Gå til http://www.weather-display.com/files.php

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon InnsIKT skrivebord InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet...

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Inventor 10 Skill builder Animation - Inventor Studio

Inventor 10 Skill builder Animation - Inventor Studio På samme måte som i Skill builder Animation skal vise hvordan en skifter batteri på en telemetrienhet v.h.a. animering, men nu med Inventor Studio. Inventor Studio er ny funksjon i Inventor 10 og er et

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer