ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015."

Transkript

1 Stavanger, 2. mars 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår RobotStudio-del, oppgave 2. I denne andre RobotStudio oppgaven skal dere til slutt kjøre programmet på Rudolf. Dere skal bruke flere av instruksjonene som finnes i RAPID, det er derfor hensiktsmessig å sette seg noe bedre inn i dette programmeringsspråket. Det er da hensiktsmessig å se på Rapid Reference og det kortere notatet RobotStudio and RAPID - startup, begge tilgjengelige fra It s learning. Det er også lurt å bli kjent med den (omfattende) dokumentasjonen som er inkludert i RobotStudio, bruk Help aktivt. Før der gjør oppgavene på laboratorium E459 skal dere lese Laboratorieinstruks, den er laget som en test på fagets side på It s learning. Dere kan også vite om, og gjerne se litt på prosjektside for Industriroboter (ABB) på It s learning, det er lenke til denne sida fra fagets (ELE610) si side i It s learning. Godkjenning foregår ved at dere viser simulering til slutt, og leverer rapport med RAPID-kode på It s learning, det er ingenting annet som trenger å være med i rapporten. 2 Tegneprogram Rudolf For oversikten sin del er også denne oppgaven delt opp i flere punkt. 2.1 Åpne pack-and-go fil En kan ikke kopiere et prosjekt (en stasjon), en.rsstn-fil, direkte fra en PC til en annen. Det er fordi.rsstn-fila inneholder informasjon knyttet direkte til hvordan RobotStudio er installert på den PCen, for eksempel katalogstruktur og installerte elementer. For å kunne flytte hele arbeidet en har gjort på en enkel måte fra en PC til en annen bruker RobotStudio en spesiell type filer kallet pack-and-go filer,.rspag. Andre ganger ønsker en ikke å flytte hele arbeidet. Det er for eksempel når en ønsker å kjøre et testet program på en annen Karl Skretting, Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), Universitetet i Stavanger (UiS), 4036 Stavanger. Sentralbord Direkte E-post:

2 stasjon, som når vi skal kjøre et program på Rudolf eller Norbert. Da holder det som regel å kopiere RAPID programmet, eller deler av det. Lag en katalog Lab2, for eksempel under../robotstudio/systems/. Last ned pack-and-go fila fra It s learning, den heter RobotStudioAss2.rspag. Selv om denne er laget med en eldre versjon av RobotStudio bør det ikke være problem med å bruke den i siste versjon, versjonene skal være bakoverkompatible. Det kan likevel bli et problem med RobotWare versjonen, dere må gjerne installere RobotWare versjon 5.15 i tillegg, noe som kan gjøres fra RobotStudio Add- Ins-fane. Kontrolleren lastes da ned fra nettet og må så installeres. Eller dere overfører systemet til ny versjon av RobotWare, det siste vet jeg ennå ikke helt hvordan gjøres. En kan imidlertid få et annet problem, flia kan bli (automatisk konvertert til) zip-fil når den lastes ned fra til Windows, i så fall må dere sette etternavnet tilbake til.rspag. I filbehandler dobbelklikker dere på.rspag-fila og RobotStudio skal da åpnes og starte en Wizard for å pakke den ut. En kan også åpne RobotStudio først, det er nødvendig hvis en har flere versjoner av RobotStudio installert på PCen, og så fra File-fanen velge Open og finne og åpne (klikke på) ønsket.rspag-fil. Velg katalogen dere opprettet som der filene skal pakkes ut, trykk Next. En får så se at RobotWare versjonen er 5.15, jeg håper det er greit og trykker Next og Finish og når det er ferdig Close. RobotStudio vil nå vise Home-fanen og roboten med påmontert penn og et bord med et ark på. En kan nå lagre stasjonen under det navnet et ønsker, fra File-fanen velger en Save As og gir navn (og plassering) en ønsker, for eksempel../robotstudio/stations/lab2.rsstn. Under Paths&Targets-fanen til venstre kan en utvide treet og finne at det her er definert to ulike workobject i tillegg til standardobjektet wobj0. Under Tooldata er det definert tre varianter av pennen, alt etter hvor (ende) punktet for verktøyet (pennen) blir plassert. Det er også et standardverktøy tool0. Under workobject for ark er det definert et målpunkt (target), MidtArk. Under Paths er det definert en bane som bruker dette punktet. Se på detaljene for denne banen og legg merke til at ulike verktøy brukes. Dere kan nå avslutte RobotStudio. Gå så inn i filbehandler og se hvor filene har blitt lagret. Ble dette slik dere så for dere at det skulle bli? Start så RobotStudio igjen. Åpne stasjonen med å velge Recent under File-fanen. 2.2 Simulering Det er alt klargjort for simulering, kjør denne og se på roboten slik at høyde for pennen viser bra. Se på RAPID-koden, under RAPID-fanen, og prøv å forstå de ulike instruksjoner og parametre som brukes for de. Bruk gjerne innebygd hjelp. Endre siste ventetid til 4 (for å tydeligere se når en sekvens er ferdig 2

3 og begynner igjen), husk synkronisering og sjekk at RAPID-kode og stasjon (under Home-fanen) virkelig er synkronisert. Under RAPID-fanen kan en så trykke Ctrl + S for lagre og Ctrl + Shift + S og trykk så Ja knappen (eller J tasten) for Apply. Simuler på ny og legg merke til hvordan ulike verktøy posisjonerer høyden av verktøyet. 2.3 Noen mindre justeringer Modellen bør etter hvert justeres slik at den passer med virkeligheten. Vi vet ennå ikke helt hvordan bord og ark står i forhold til hverandre på laboratoriet, men vi justerer likevel litt slik at vi senere vet hvordan vi kan justere mer. Vi jobber først under Home-fanen og skal siden synkronisere til kontrolleren. Først, under Paths&Targets-fanen til venstre, finn WorkObj Ark og bind (attach) det til A4 arket. Bind også WorkObj Bord til bordet (Desk). Under Layout-fane ser en at disse tilknyttingene er gjort og at A4-arket alt er knyttet til bordet. Vi kan nå flytte bordet 100 mm i y-aksen og rotere det 30 grader omkring (base/world) z-akse. Sjekk at gjenstander og tilhørende akser (workobject) flyttes slik en ønsker og at det henger sammen. Kjør simulering igjen. Treffer fortsatt pennen midt på arket? 2.4 Tegne et rektangel Nå skal dere endre RAPID koden slik at et 50x80 mm stort rektangel tegnes midt på arket og med samme orientering som arket. Alle bevegelser gjøres nå med Offs() funksjonen brukt i MoveL instruksjonen med utganspunkt i punktet som er definert midt på arket, MidtArk. Se referanse og eksempler for bruk av funksjoner og instruksjoner i RAPID. Kall funksjonen for DrawRect50x80() og kall denne fra main-funksjonen. Legg merke til hvorvidt x-akse er langs kortside eller langside. Veksle mellom penn oppe og penn nede verktøy slik det er mest hensiktsmessig. Når vi tegner (med pennen nede) ønsker vi å redusere farten til v100. Bruk også hensiktsmessige zone -verdier. Vi ser at det under simulering henger igjen en (blå) strek der pennen nylig har vært, også når den går gjennom lufta. Vi ønsker å forlenge denne streken (til 250 mm), prøv å få det til med innstillinger tilgjengelige under Simulation-fana. Husk lagre og bruke (apply) og synkronisering etter at en endrer i RAPIDkoden. Merk at det er forskjell på å lagre et RAPID-program og å lagre en stasjon. Finn ut hva det går ut på ved å (lete i og så) lese dokumentasjonen. Lagre Module1 som Lab2 4 Module1.mod, denne inkluderes i rapporten. 3

4 2.5 Tegne to trekanter og to sirkler Nå skal dere lage en funksjon som tegner en rettvinklet trekant der de to korteste sidene er parallelle med x-akse og y-akse (for arket). Funksjonen defineres med første linje som: PROC DrawTriangle90(robtarget p1, num x, num y) Se RAPID referance manual for hvordan funksjoner (PROC) defineres, lages og brukes. Kall denne funksjonen fra main og tegn to trekanter på arket. Nå skal dere også lage en funksjon som tegner en sirkel DrawCircle(...) der senter og radius gis inn som argument. Senter kan være av type robtarget. Se RAPID referance manual for MoveC instruksjonen. Kall funksjonen dere laget fra main og tegn to sirkler på arket, la de to korte sidene i rektangelet fra forrige deloppgave være diameter i sirklene. 2.6 Kontrollstrukturer Se RAPID referance manual for instruksjonene FOR, GO TO, IF, TEST, og WHILE. Lag en funksjon DrawInniHverandre som bruker FOR og tegner n kvadrater og n sirkler (der n er mellom 2 og 5, dette skal sjekkes av funksjonen). Første kvadrat har sider med lengde 70 mm og første sirkel er så stor som mulig inni kvadratet, altså tangerer alle sidene på kvadratet. Videre tegnes neste kvadrat inni sirkelen slik at kvadratets hjørner er på sirkelen, og neste sirkel inni der igjen. Dette fortsetter inntil ønsket antall kvadrater og sirkler er tegnet. La n være et argument til funksjonen dere lager. Bruk lokal variabel inni funksjonen der det er hensiktsmessig. Bruk litt tid på å prøve RAPID en del. Lagre Module1 som Lab2 6 Module1.mod. 2.7 Valg mens programmet kjører Vi skal først bruke TEST-CASE som sjekker en numerisk variabel, Valg, og ut fra verdien på den velger hvorvidt en i main skal tegne rektangelet, trekantene, sirklene, eller sirkler i kvadrater. Det kan også være et valg for å tegne alt. Når dette virker går vi videre til kommunikasjon med brukeren under kjøring. Vi skal her bruke TPWrite, TPReadFK og TPReadNum for kommunikasjon med brukeren under kjøring. Se RAPID referance manual for disse instruksjonene. Start med å skrive verdien av variabelen Valg før TEST instruksjonen. Instruksjonen TPWrite skriver til FlexPendanten, det er styreskjermen festet med kabel til hver av robotene. Vi kan også vise en virtuell FlexPendant i simulatoren; under Controller-fanen velg FlexPendant symbolet og et bilde med denne vil komme fram. Simulering kan nå starte med symbolet på FlexPendanten. Ctrl + F5 (kun i Controller-fanen?) viser også FlexPendanten. Les i 4

5 dokumentasjonen hvordan den virtuelle FlexPendanten virker og kan brukes. Bruk nå FlexPendanten og TPReadFK til å gi hvilken del av programmet som skal kjøre, og hvis sirkler inni kvadrat skal tegnes så bruk TPReadNum til å angi hvor mange ganger dette skal gjentas. Når dere er fornøyd så kan dere lagre Module1 som Lab2 7 Module1.mod, denne inkluderes i rapporten. 2.8 Kjør program på Rudolf Husk at på laboratoriet skal alltid en av oss ansatte være tilstede når dere bruker ABB robotene. For tegning er det her mest hensiktsmessig å bruke Rudolf, den roboten som står på sørsida av transportbåndet på laboratoriet. Sjekk at Rudolf har riktig verktøy påmontert, det skal her være en oransje pennholder, og at det står et bord framfor Rudolf. Fest et A4 ark omtrent mint på bordet. Ta gjerne pendanten for Rudolf og jogg litt med Rudolf, plasser gjerne pennen 2-3 mm over et av hjørnene på arket. Avslutt med å plassere pennen vertikalt 100 mm over sentert av arket. Nå skal dere ta programmet dere har laget og testet (ved simulering), laste det over til Rudolf og kjøre det. Start RobotStudio på deres bærbare PC. Hvis dere ikke har brukt bærbar PC kan dere bruke RobotStudio på stasjonær PC på laboratoriet (Brukernavn: Robot, passord: abb), da bør dere ha eget program på en minnepinne. Last inn stasjonen dere har laget fra punkt 2.7, sjekk gjerne at simulering virker slik dere har tenkt. Se om plassering av bord og ark i modellen passer sånn noenlunde med virkeligheten, hvis ikke flytter dere bord og ark i modellen i RobotStudio slik at det passer sånn noenlunde med virkeligheten. Sjekk at simulering virker igjen. For å få kontakt med Rudolf så legger dere til Rudolf som en (virkelig) kontroller på samme måte som dere tidligere koblet på den virtuelle kontrolleren. Fra Controller-fana velg Add Controller og hvis dere nå er på riktig nettverk (unix?) så kommer Rudolf opp, adressa er Passord her er RudolfNorbert, NorbertRudolf, eller noe sånn. Klikk på Rudolf og på OK og Rudolf skal komme opp sammen med den virtuelle kontrolleren. Nå kan dere se på program som ligger på Rudolf på samme måte som dere ser på (deres) program som ligger på virtuell kontroller. For å få skrivetilgang på Rudolf må dere be om det; høyreklikk på Rudolf og velg Request Write Access eller trykk på menysymbolet for det samme. Nå venter RobotStudio på at skrivetilgang skal bekreftes på den virkelige pendanten for Rudolf, trykk Grant her. Operatør (for Rudolf) kan når som helst ta kontrollen tilbake ved å trykke på Revoke på pendanten. Når RobotStudio på PCen har skrivetilgang til Rudolf kan en flytte programmet. Det enkleste er gjerne å merke alt fra Module1 i deres program (på virtuell 5

6 kontroller) og kopiere det, Ctrl + A og Ctrl + C. Deretter går en til Module1 i program på Rudolf, merker alt her og overskriver med det som er klippet ut, Ctrl + A og Ctrl + V. Nå må en gjerne først sjekke at program og virkelighet stemmer, spesielt workobject for arket siden det er det som brukes i alle Move-instruksjonene. Det kan da være lurt å legge inn en (langsom) bevegelse til punkt 30 mm over midten av arket (i programmet/modellen) aller først i main blokka, slik at når programmet startes (fra begynnelsen av) så går roboten til dette punktet, der den tror dette punktet er. MoveL Offs(MidtArk,0,0,30),v10,z100,UISpenDown\Wobj:=WorkObj Ark; Merk at jeg her har brukt verktøyet UISpenDown. De sorte plastklossene med diameter 50 mm (de ligger nær robotene) har høyde 30 mm så hvis en da legger en slik ved siden av pennen ser en hvor langt ned i arket en da trykker pennen. 2 mm er ganske passe siden pennen er fjørbelastet med 4-5 mm ganglengde. En kunne kanskje også endre høyde for verktøyet UISpenUp fra 114 til 113 [mm], dermed vil nå klossene med diameter 70 mm og høyde 25 mm vise hvor høyt over arket (målpunkt) pennen er med verktøyet UISpenUp. Når dette er gjort kan en kjøre programmet (på Rudolf) fra pendanten, velg Production Window eller Program Editor og Debug fra pendanten, der kan en så velge at kjøring av roboten skal starte fra begynnelsen av programmet med PP to Main. Kjøring starter da med symbolet på pendanten, eller stegvis kjøring med symbolet på pendanten. Her betyr det ikke noe siden programmet uansett stopper for å be om hvilken del som skal tegnes. Sjekk nå hvor roboten stopper opp, det er nok ikke helt riktig høyde ennå. For å få dette riktig må WorkObj Ark settes riktig i programmet. Det kan passe med en liten pause før vi går videre. 2.9 Kjør tegneprogram på Rudolf Vi ønsker nå å sette WorkObj Ark riktig i forhold til virkeligheten. Dette kan gjøres på flere måter. Fra PCen kan en redigere direkte i programmet Module1 på Rudolf hvis en har skrivetilgang. En bør (med jevne mellomrom) også kopiere til Module1 i virtuell kontroller, på den måten har en også en ekstra kopi. Før en endrer WorkObj Ark bør en ta en ekstra kopi av linja, sette et kommentartegn (!) foran den ene og skrive at her er WorkObj Ark slik det virker for stasjon på simulatoren. Da kan en endre i den andre (aktive) linja. Rett fram måten er å endre på verdiene, se hvordan det virker og holde på med dette noen ganger til en har det akkurat slik det skal være. Dette kan ta litt tid. En annen måte er å lese inn et workobject ved å jogge roboten til tre punkt, første punkt gir startpunkt for x-aksen, neste et punkt viser da retning for x- aksen, og til slutt et punkt på y-aksen. Det en gjør er at en tar tilbake kontrollen til pendanten for Rudolf, velg Revoke. Velg så vindu for Program Data og velg der wobjdata og ShowData. Velg så WorkObj Ark og Edit og Define. 6

7 Legg her merke til at aktivt verktøy er UISpenUp (eller UISpenDown, det har betydning for hvordan workobjekt blir. Velg så User method: 3 points og gi inn posisjoner for X1, X2, og Y1. Det gjøres ved at roboten jogges til hvert av punktene. Høyden kan gjerne stilles slik at roboten trykker pennen 2 mm ned i arket, slik at pennen trykkes passe inn i holderen for å skrive med passe trykk. Hvis aktivt verktøy er UISpenDown blir dette helt riktig men hvis aktivt verktøy er UISpenUp blir det 6 (eller 5) mm for lavt, da kan en redigere dette direkte i programmet fra PCen senere. Når roboten er i punktet trykker en Modify Position på pendanten og fortsetter med neste punkt. Når alle punkt er gitt inn trykker en OK knappen. En får spørsmål om å lagre punktene, det trenger vi ikke her. Til slutt får en se en oversikt over verdiene for det endrede WorkObj Ark, trykk OK for å akseptere disse. Husk at høyden gjerne må justeres. Her har vi redigert et eksisterende workobject, et alternativ kunne vært å opprette et nytt workobject på tilsvarende måte og så kopiert verdier over til WorkObj Ark. Det kan godt være at en lar det være flere alternativer for WorkObj Ark i RAPID programmet, men husk at alle unntatt et da må kommenteres bort når programmet skal kjøre. Med WorkObj Ark riktig satt er det bare å kjøre programmet, det skal da virke akkurat likt på Rudolf som det gjorde ved simulering. Når Rudolf tegner slik dere har tenkt på arket så har dere gjort oppgaven. Hvis dere har tid igjen på denne oppgaven (normert tid 15 til 20 timer) så kan dere gjerne utvide tegneprogrammet til flere former, for eksempel mangekanter, stjerner, eller hus. Dere kan så la brukeren velge hva som skal tegnes, og gi inn eventuelle parametre, via pendanten Noen eksempler. Noen variabler som kan brukes er her klippet fra et program. Verdiene for wobjbordrudolf og wobjbordnorbert passer når bordet står plassert med langside inntil ene sidekanten av robotfoten. wobjbord settes da lik den ene eller andre alt etter hvilken robot som brukes. MoveAbsJ jcalibpos, v1000, z10, tool0; kan brukes først i main for å sette roboten i en startposisjon. Her har en satt alle akser til enkle vinkler. De robtarget som er definert passer det å bruke sammen med wobjbord. Linjene nedenfor er delt i to av plasshensyn.! Merk forskjell på bord i ulike frames PERS wobjdata wobjbordrudolf := [FALSE,TRUE,"", [[125, 500, 8 ],[1,0,0,0]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; PERS wobjdata wobjbordnorbert := [FALSE,TRUE,"", [[125,-500, 8 ],[0,0,0,1]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; PERS wobjdata wobjbord := [FALSE,TRUE,"", [[125, 500, 8 ],[1,0,0,0]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];! med origo (et hjørne av arket, parkh1) midt på BordRudolf 7

8 !PERS wobjdata wobjark := [FALSE,TRUE,"", [[125, 500, 8 ],[1,0,0,0]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];! med origo (parkh1) litt forskjøvet i forhold til midt på BordRudolf PERS wobjdata wobjark := [FALSE,TRUE,"", [[ 25, 400, 8.1],[1,0,0,0]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];! for BordRudolf +90 grader (og -90 grader for BordNorbert) i akse 1 CONST jointtarget jcalibpos := [[90,30,0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];! med z = 110 som tuispen, med z = 120 som ttriplepennull! PERS tooldata tuispen := [TRUE,[[0,0,110],[1,0,0,0]],[1,[0,0,1],[1,0,0,0],0,0,0]];! punkt for midt av bord og midten og hjørnene av ark VAR robtarget pbordm := [[ 0, 0, 0], VAR robtarget parkm := [[ 148, 105, 0], VAR robtarget parkh1 := [[ 0, 0, 0], VAR robtarget parkh2 := [[ 296, 0, 0], VAR robtarget parkh3 := [[ 296, 210, 0], VAR robtarget parkh4 := [[ 0, 210, 0], Jeg har også flere varianter av løsningsforslag lagret på egen PC. Selv om disse kanskje er noe uryddige og det er vanskelig å finne beste variant så kan de gi dere noen hint hvis dere står fast. I så fall spør meg og så ser vi hvordan det kan bli løst før dere gjør det selv. Jeg har noe på../robotstudio/rapid Programs/Lab2/Module7.mod Jeg har også kopier på../ele610/rs/lab2 9 Module1.mod 8

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2017.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2017. Stavanger, 30. november 2016 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2017. RobotStudio-del, oppgave 3. For denne tredje RobotStudio oppgaven skal dere etter hvert

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2018.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2018. Stavanger, 14. desember 2017 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2018. RobotStudio-del, oppgave 3. For denne tredje RobotStudio oppgaven skal dere etter hvert

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. Stavanger, 29. januar 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. RobotStudio-del, oppgave 1. I denne første oppgaven skal dere installere ABB RobotStudio,

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2016.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2016. Stavanger, 12. januar 2016 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2016. RobotStudio-del, oppgave 4. Også i denne fjerde RobotStudio oppgaven skal dere etter hvert

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, høst 2017.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, høst 2017. Stavanger, 21. juni 2017 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, høst 2017. RobotStudio-del, oppgave 1. I denne første oppgaven skal dere bli kjent med ABB RobotStudio

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Kanter, kanter, mange mangekanter

Kanter, kanter, mange mangekanter Kanter, kanter, mange mangekanter Nybegynner Processing PDF Introduksjon: Her skal vi se på litt mer avansert opptegning og bevegelse. Vi skal ta utgangspunkt i oppgaven om den sprettende ballen, men bytte

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Hvordan du kommer i gang med LOGO.

Hvordan du kommer i gang med LOGO. Hvordan du kommer i gang med LOGO. Innhold: Velkommen til et kurs for å lære grunnleggende bruk av LOGO. Vi går gjennom noen viktige funksjoner slik at du til slutt kan få til å programmere. Dette opplegget

Detaljer

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt!

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Microbit PXT: Terning Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Microbit Språk: Norsk bokmål Introduksjon Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Steg 1: Vi rister løs Vi

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Oppgave nøkkelskilt August 2016

Oppgave nøkkelskilt August 2016 Oppgave nøkkelskilt August 2016 Innføring i 3D modellering og utskrift på 3D printer. Programmet som Charlottenlund videregående skole bruker til 3D modellering er Solid Edge ST8. Du må før du skal bruke

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2017.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2017. Stavanger, 23. januar 2017 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2017. Bildefangst-del, oppgave 2. Hensikten med denne øvingen er å kunne bruke et ueye XS kamera

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er 18.1.2005, Geir Maribu, TISIP Læringsmål: Laste ned ISO-filer fra nettet, og brenne disse til en bootbar cd. ISO-filer trenger du bl.a dersom du skal installere

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

Del 1. Generelle tips

Del 1. Generelle tips Innhold Del 1. Generelle tips... 2 Bruk en "offline installer"... 2 Øk skriftstørrelsen... 3 Sett navn på koordinataksene... 3 Vis koordinater til skjæringspunkt, ekstremalpunkt m.m.... 4 Svar på spørsmålene

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den siste av tre

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon Snurrige figurer Nybegynner Scratch Introduksjon Det er ganske enkelt å lage interessante animasjoner i Scratch. Her skal vi se hvordan vi kan flytte og snurre på figurer for å skape spennende mønstre.

Detaljer

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF Helser Apprentice ComputerCraft PDF Introduksjon I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan datamaskinene bruker såkalte helser for å reagere på ting som tastetrykk, museklikk og så videre. Etterhvert

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Nedlasting 1. Bruk en nettleser og gå til adressen: http://java.sun.com/javase/downloads/ 2. Trykk på lenken Download til høyre for JDK 6 Update

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Teknologi og Forskningslære

Teknologi og Forskningslære Teknologi og Forskningslære Besøk ved Universitetet i Agder Campus Grimstad Mekatronikk Lab D2 024 1. Desember 2015 KKG Teknologi og Forskningslære, 2015. Side: 1 Faglærer KKG: Jan Erik Berg UiA: Geir

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01 ULTIBOARD,11/('1,1* 8OWL%RDUGHUHWSURJUDPIRUODJHXWOHJJIRUP QVWHUNRUWVNRUW9LNDQLPSRUWHUHU NUHWVVNMHPDIUD8OWL&DSHOOHU(OHFWURQLFV:RUNEHQFKVRPJM UGHWPXOLJnWHJQH XWOHJJHWVOLNDWGHWVHQHUHNDQVNULYHVXWSnWUDQVSDUHQWIROLH)

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

Kodetime for Nordstrand barneskole

Kodetime for Nordstrand barneskole Kodetime for Nordstrand barneskole av Veronika Heimsbakk og Lars Erik Realfsen 1 Hva er Processing? Processing er et programmeringsspråk som er gratis, og tilgjengelig for alle! Man kan programmere i Processing

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid:

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1 Revidert 16.1.2015 Sissel Sveipe Knudsen Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1. Velg rett bibliotek (acquisitions department) i Currently at 2. Søk etter tittel på flerbindsverk

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP Debugging Tore Berg Hansen, TISIP Innhold Innledning... 1 Å kompilere og bygge et program for debugging... 1 Når debugger er i gang... 2 Symbolene i verktøylinjen... 3 Start på nytt... 3 Stopp debugging...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Veiledning for Infoserver Citrix

Veiledning for Infoserver Citrix Veiledning for Infoserver Citrix www.safetycomputing.com Kopirett 2014 Safety Computing. Alle rettigheter reservert. Safety Computing AS - Organisasjonsnummer: 992 508 191 Innhold 1. Oppkobling til Infoserver

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Generell informasjon om faget er tilgjengelig fra fagets nettside, og for øvinger brukes It s learning. med Kalman-filter og RLS.

Generell informasjon om faget er tilgjengelig fra fagets nettside, og for øvinger brukes It s learning. med Kalman-filter og RLS. Stavanger, 9. august 2016 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE620 Systemidentifikasjon, 2016. Generell informasjon om faget er tilgjengelig fra fagets nettside, og for øvinger brukes It s learning.

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

Matematisk visualisering

Matematisk visualisering 02/01/17 1/5 Matematisk visualisering Matematisk visualisering GLU 1.-7. trinn: Matematisk visualisering og konstruksjon - GeoGebra Innføring i GeoGebra (2 uv-timer) Denne delen er direkte knyttet til

Detaljer

Bygge en kube. Steg 1: Lage en ny mod. Sjekkliste. Introduksjon

Bygge en kube. Steg 1: Lage en ny mod. Sjekkliste. Introduksjon Bygge en kube Introduksjon Learn To Mod Introduksjon Vi skal bygge en kube i minecraft og lære endel viktige klosser i Learn To Mod. Oppgaven er forklart i detalj og egner seg som den første oppgaven du

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Hei verden Introduksjon Swift PDF

Hei verden Introduksjon Swift PDF Hei verden Introduksjon Swift PDF Introduksjon Swift er et programmeringsspråk laget av Apple og er etterfølgeren til Objective-C. Med Swift kan du lage apper for ios og OSX. For å gjennomføre dette kurset

Detaljer

Innføring i GeoGebra (2 uv-timer)

Innføring i GeoGebra (2 uv-timer) 03/06/17 1/5 Innføring i GeoGebra (2 uv-timer) Innføring i GeoGebra (2 uv-timer) GeoGebra er et dynamisk matematikkprogram for skolebruk som forener geometri, algebra og funksjonslære. Programmet er utviklet

Detaljer

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold Kom i gang med VPN inn til skolens filserver Innhold Forutsetninger... 2 VPN på PC... 3 Slik installerer du VPN-programmet dette gjøres bare en gang... 3 Logge inn på skolen, hver gang du skal arbeide

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Sprettende ball Introduksjon Processing PDF

Sprettende ball Introduksjon Processing PDF Sprettende ball Introduksjon Processing PDF Introduksjon: I denne modulen skal vi lære et programmeringsspråk som heter Processing. Det ble laget for å gjøre programmering lett for designere og andre som

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Før installasjon: Dere må tidligere minst ha oppgradert til Visma Contracting versjon 5.40. Vennligst les dokument Nyheter og forbedringer 541 i forkant

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Grafikk med canvas Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høsten 2011 Informasjonsteknologi 2 Canvas Læreplansmål Eleven skal kunne bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner Med CSS3, HTML og JavaScript

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Mediasite Desktop Recorder er et program der du kan gjøre skjermopptak direkte fra Canvas. Programmet må installeres før det kan brukes: Når du er inne i Canvas

Detaljer

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 3D-modell Innholdsfortegnelse 1. Komme i gang 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 4. Hvordan bruke enkelte funksjoner: - Måle avstander og areal

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon InnsIKT skrivebord InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Husk at du skal ha to vinduer åpne. Det ene er 'Python Shell' og det andre er for å skrive kode i.

Husk at du skal ha to vinduer åpne. Det ene er 'Python Shell' og det andre er for å skrive kode i. Skilpaddeskolen Steg 1: Flere firkanter Nybegynner Python Åpne IDLE-editoren, og åpne en ny fil ved å trykke File > New File, og la oss begynne. Husk at du skal ha to vinduer åpne. Det ene er 'Python Shell'

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Flash preloader med actionscript 3.0

Flash preloader med actionscript 3.0 1 Flash preloader med actionscript 3.0 Når en stor flash-film lastes ned fra internett kan det lang tid, særlig om båndbredden er liten. En preloader er en liten film som lastes raskt ned i starten av

Detaljer

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012 Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

En to-timers oppskrift for å bygge og programmere en Arduino-drevet strikk-

En to-timers oppskrift for å bygge og programmere en Arduino-drevet strikk- Arduinobasert Strikk-kanon En to-timers oppskrift for å bygge og programmere en Arduino-drevet strikk- Joachim Haagen Skeie 1. Arduino Strikk kanon? Med Arduino strikk kanon kan du ved hjelp av en joystick

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer