Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS71/11 RS24/11 Innhold Lukket Arkiv - Saksnr Sakertil behandling Referatsaker Kurs for folkevalgtei kommuneøkonomienog kommunejuss.praktiskeopplysningerog informasjon om påmelding,pris mv 2011/104 RS25/11 Vedrørendesøknadfra ThomasRognli 2011/194 PS72/11 PS73/11 Sakertil behandling Godkjenningav protokoller- lokaleforhandlingeretter HTA kap.3 og 5 Søknadom startlån- MarteJohansenog Tommy Wilhelmsen X 2011/190 X 2011/251 PS74/11 Opprustingkommunaleveger- styrking budsjett /138 PS75/11 ØkonomirapportII /138 Rolf Espenes ordfører

4

5 Saker til behandling

6 PS 71/11 Referatsaker

7 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Saksbehandler Asle Tjeldflåt Alle kommuner i Troms ved rådmann/administrasjonssjef TelefonVår datovår ref.arkivkode / Deres dato Saksnr.: : Dok.nr.:Lepenr.: MMUNE 0 2 SEPT 2011 S.beh.: (5 0 Ret.: Kopi: L. ÇO Krk.kode P: Kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommun "asse:spraktiske opplysninger og informasjon om påmelding, pris mv. Fylkesmannen i Troms har for 2011 holdt av 2 millioner kroner av prosjektskjønnsmidlene til gjennomføring av kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejuss. Vi viser i den forbindelse både til Fylkesmannens januarmøte og til e-post til alle ordførere og rådmenn av 4. april 2011 med blant annet informasjon om dato for de regionvise samlingene. Tid og sted I samråd med rådmannsutvalget, de fire regionrådene og KS har følgende datoer og steder blitt bestemt for de ulike samlingene: Dato Re ion Sted 7-8 november 2011 Sør-Troms Grand Nordic Hotel, Harstad november 2011 Midt-Troms Kulturhuset, Finnsnes november 2011 Tromsø og omegn Fylkestingsalen, Tromsø november 2011 Nord-Troms Idrettshallen, Storslett De aktuelle datoene ble avtalt i møte 7. februar 2011 og kommunisert til alle ordførere og rådmenn i nevnte e-post av 4. april Deltagelse og påmelding I tillegg til de folkevalgte i kommunene i Troms (både nye og gjenvalgte representanter) inviteres rådmennene til å delta på kurset. Så langt kapasiteten på de ulike lokalene tillater det, kan også andre fra administrativt hold i kommunen delta på kurset. Fylkesmannen ber rådmannen i den enkelte kommune om å gi en skriftlig tilbakemelding til oss om hvor mange deltagere som kommer, både folkevalgte og evt. administrativt ansatte. Vi ber om en slik tilbakemelding innen 5. oktober Fylkesmannen har fått mange positive tilbakemeldinger fra kommunene på vårt initiativ til å gjennomføre kurs for de folkevalgte, og forventer derfor at kommunene sørger for bred deltagelse. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen

8 Side 2 av 2 Pris og økonomisk oppgjør De avsatte prosjektskjønnsmidlene (2 millioner kroner) vil i hovedsak gå til å kompensere folkevalgte for tap av arbeidsinntekt som de påføres ved å delta på kurset. Hver kommune vil få en kompensasjon på kr. 3500,- for hver folkevalgt som deltar på kurset, til dekning av tapt arbeidsinntekt. I tillegg vil det gis et tilskudd på kr. 500,- pr. folkevalgt for reise og overnatting. Skjønnsmidlene utbetales av Kommunal- og regionaldepartementet etter anmodning fra Fylkesmannen til den enkelte kommune, som en del av rammetilskuddet. Kommunene må deretter selv ha et eget oppgjør med sine folkevalgte. Av praktiske hensyn er det mest hensiktsmessig at kommunene hvor de ulike kurssamlingene avholdes tar seg av det økonomiske oppgjøret med hotellet/konferanselokalet, ved at det lages en samlefaktura. Disse vertskommunene vil derfor i tillegg motta skjønnsmidler for utgifter knyttet til leie av lokaler, lunsj mv. (konferansepakke dag 1 og dag 2). Program Vedlagt ligger program for kurssamlingene. Det legges opp til å ha en sosial samling på ettermiddag/kveld den første dagen av samlingen. Rammene for dette er ikke fastsatt ennå, men vil organiseres i samarbeid med vertskommunene. Utgiftene knyttet til dette vil dekkes av skjønnsmidler. ed bilse Svein Ludvigsen 41/,KifQ1.AlLf4.1) Itn-Ped Andreassen avdelingsdirektør Vedlegg: Program for folkevalgtopplæringen 2011 Kopi: KS Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak, 9479 Harstad Midt-Troms regionråd, Postboks 46, 9305 Finnsnes Nord-Troms regionråd, Hovedveien 2, 9151 Storslett Tromsø og omegn regionråd, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

9 Program for folkevalgtopplæringen november 2011 Ettersom Tromsø kommune har ytret ønske om å ha noe tid til et eget opplegg for sine folkevalgte i tillegg til temaene under, vil programmet se noe annerledes ut for samlingen for Tromsø og omegn med hensyn til oppstart og rekkefølge på de ulike innleggene. Tid og sted for de ulike samlingene Dato 7-8 november november november november 2011 Re ion Sør-Troms Midt-Troms Tromsø og omegn Nord-Troms Sted Grand Nordic Hotel, Harstad Kulturhuset, Finnsnes Fylkestingsalen, Tromsø Idrettshallen, Storslett Dag 1 Tid Tema Ansvarli Velkommen og innledning Fylkesmann Svein Ludvigsen Sentrale begreper i kommuneøkonomien Alf-Erlend Vaskinn og Dag-Arne Kind, KomRev Nord Pause Økonomisk status og utvikling siste år i Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver Troms Fylkesmannen i Troms Lunsj Kommunelovens, økonomibestemmelser Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver Fylkesmannen i Troms Pause Hva er premissene for god Geir Andersen, økonomisjef Tromsø økonomistyring i kommunene? (Oppbygging av budsjett og økonomiplan, rapporteringsrutiner mv. kommune (på samlingene i Tromsø og på Storslett) John Rørnes, økonomirådgiver Harstad kommune (på samlingene i Harstad og på Finnsnes) Pause med frukt/kake Hva er KOSTRA, og hvilken nytte har de KS v/ Halvard Svendsen folkevalgte av det? Pause Info om KS sin politikerskole KS v/ Magne Nicolaisen Avslutning Fylkesmannen Sosialt opplegg

10 Dag 2 Tid Tema Ansvarli Kommunenes inntekter Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy kommune Pause Erfaringer som folkevalgt John Helland, ordfører i Kvænangen kommune Pause Kommunenes planstrategi og planarbeid Per Elvestad, fylkesberedskapssjef Lunsj Saksbehandlingsregler i folkevalgte NN fra JUSA, Fylkesmamien i Troms organer Pause Habilitet NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms Pause Bestemmelsene om lovlighetskontroll NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms Krav til imhold i vedtak i folkevalgte NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms organer Avslutning Fylkesmannen

11 file://\\aspkon003\pdfserverdocproc$\39071.html Page1 of Hei. Jeggårut fra at søknadenfra ThomasRognli skaloppi formannskapet.jegberom at vedlegget derjeg forklarermitt synblir tatt medi densaken.kopi av denn ensendesogsåordførerog IngeBones. -- Roy-FrodeLøvland Furøyveien Sørreisa tlf:

12 Til Formannskapet, Dyrøy kommune. Vedrørende søknad fra Thomas Rognli om fradeling på Berg Thomas Rognli har bedt om å få skille ut en tomt til hyttebygging på Berg. Han er grunneier til markene rundt min eiendom der ute og han ga meg nabovarsel om dette tiltaket. Han ser for seg å kunne selge hyttetomter på flata rett over Berg, altså på Brekka med utsikt over Berg og fjorden. Jeg har stor respekt for Thomas og den jobben han gjør for seg selv og sin familie, men jeg skulle ønske at området der ute ikke ble frarøvet sin unike stillhet og det "gamle" miljøet som har vært der i hundrevis av år. Dette har jeg også sagt til Thomas - både at jeg ønsker ham alt godt i sitt arbeid, men også at jeg skulle ønske han ikke ville selge tomter der ute. Videre er han ganske bestemt på at det er behov for en bom med nøkkel der ute for å regulere trafikken. Det er jeg uenig i og ser på det som en klar ulempe for meg selv og sauebønder i området. Den eneste trafikken der ute består av oss. Unntaket var f.eks. på forrige konsert i sommer, da Hjørdis Berg (siste fastboende) ønsket å komme dit, men ikke kunne gå selv. Muligheten til å kjøre benyttes ikke av fler enn dette. En bom vil være et signal til folk om at området er privat. Vi ønsker å sende motsatt signal, like inn til vårt eget hus på Berg. Lise og jeg har tatt initiativ til å skape en verdi der ute. Thomas vil kunne argumentere med det samme, selvfølgelig. Forskjellen, slik jeg ser det, er at den verdiskapningen man kan oppnå med å selge hyttetomter er ganske kortvarig, mens tanken om Berg som kultursted er en langsiktig investering med langsiktig gevinst. Jeg håper Dyrøy kommune ser omfanget av hva som kan skapes på Berg og ser på dette som noe kommunen selv har investert i og er en positiv del av. Å åpne for hyttebygging eller annen virksomhet som fører nye elementer og andre personer til Berg, vil plassere gården i et hyttefelt og dermed redusere min motivasjon for å fortsette mitt arbeid der. Jeg vil be Dyrøy kommune om å ikke åpne for hyttebygging eller annen nybygging på Berg. Hvis vi kan bevare Berg og området rundt, inkludert veien utover, vil plassen fortsatt være unik og til glede for langt fler enn vi kan oppnå ved å selge hytter til dem som tilfeldigvis skulle ha råd til det og ha nøkkel til bommen. Ved et ekte og levende engasjement for kommunen og Berg kan dette miljøet være allemannseie og en viktig base for kulturell virksomhet og kulturformidling. Jeg ber kommunen ta vare på mitt engasjement ved å sikre at stedet forblir uforandret, unikt - og tilgjengelig. Med vennlig hilsen, Roy-Frode Løvland

13 Saker til behandling

14 Saker til behandling

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Opprusting kommunale veger- styrking budsjett 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 74/ Kommunestyret Saksopplysninger Plan- og naturutvalgetvedtok enprioriteringslistefor opprustningav kommunale veger, og deter et årlig mål å bevilgekr (tidligere500000)til formålet. Pr utgangenav 2009ble prioritet utført: 1. Heimveienferdigstilles 2. Kaffeveientil Espenesterminalen 3. Sentrum 4. Restenav Kaffeveien 5. Korgedalen,oppkjøpog asfalt 6. Østfor kryssfossmoveien/tverrveien 7. Mohamn 8. Betholmveien,fra Espeneselvabru til snuplass PåPNUs gamle prioriteringslistegjenstår: 9. Mikkelbostad 10.Stormyrveien 11.Skaubu 12.Bjørkebakkenboligfelt I 2010ble budsjettertbeløpdisponerttil opprettingav flomskader,etterenvintermedmye barfrostog tele,bl a Skogshamnveien, samtnoeasfaltarbeid,bl a i Brøstadbakkan. I 2011harPNU prioritert Tverrveien(opprettingog asfalt),i tillegg til diversenødvendige sikringsarbeid(autovern,mv) påskogshamnveien. Administrasjonens vurdering Kommunenharnåinnhentetpristilbudpåopprettingog asfalteringav Tverrveien,sammenmed diverseasfaltarbeidersomgåroverandrebudsjettposter. Innkomneprisermedførerat detikke er stornok rammetil å gjennomføretiltak påheletverrveien.

16 Rådmannenfinner detuheldigå må te deledetteoverto år. Vi vil dafå enmarkertskjøt,og prismessigvil detværeugunstig. Tverrveiener kommunensmesttrafikkertevei medinnfarttil detmesteavkommunens forretningerog størsteindustribedrifter,og samtidiggjennomfarttil bl a boligfelt, skoleog barnehage. Rådmannenforeslårat investeringsbudsjettet,post02350,ansvar437kommunaleveger,styrkes medkr i 2011,eventueltsomenforskutteringav forventetbevilgning2012.detforeslås budsjettdekningveddisponeringav midler fra vedtattinvesteringsreserve. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar172 Ordførers innstilling: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar Overvintringsskaderpåvei somhull etc,skalrepareresomgåend etterteleløsningenfor å forebyggeytterligereforringelseav veikroppen,og for at folk skalhabestmulig veg gjennomsommeren. Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksfr amlegg Økonomirapport II Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/ Kommunestyret Vedlegg 1 Reguleringdrift - september2011 Innledning Leggermeddettefram 2. rapporteringpr 31. august2011medstatuspåenkelteenhet.for noen enhetermedflere ansvarsområder forbruksrapportenegjort merdetaljerte,og summertmed forbruk påhvertansvar. Driftsbudsjettet: Økonomirapport rammeområde1 Sentraladministrasjonogfellesdrift Tabellenvisernettoutgiftpr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskappr Reg.budsj Forbruk i % 100 Komm/form/adm/hovedutvalg , ,8 102 Eldrerådet 720, ,5 104 Overformynderiet , ,6 106 Arbeidsmiljøutvalget , ,8 107 Kommune- ogstortingsvalg , ,8 108 Støttepolitiskepartier 0, ,0 109 Kontrollutv/revisjon , ,0 111 Rådmannskontoret , ,8 112 Økonomiavdelingen , ,3 115 Tiltakskonsulent , ,1 121 Fellestjenesten , ,9 122 Fellesutgifter , ,9 123 EDB-drift , ,1 131 Næringsfondet 0,00 0 0,0 132 Næringsarbeid , ,2

18 133 Utviklingsfond , ,3 136 Boligtiltak , ,0 139 DyrøyVekst (VTA) , ,7 151 Kirkelig administrasjon , ,3 152 Andrereligiøseformål 0, ,0 171 Tilleggs- og nyebevilgn , ,2 172 Tilfeldige utg./inntekter 4 000, ,0 179 Lønnsreg.alle ansvarsomr. 0, ,0 180 Bredbåndprosjektet , ,8 189 Det godeliv i nord ,01 0 0,0 190 Drift i Nordavindshagen , ,8 195 Dyrøyseminarsenteret ,91 0 0,0 198 Dyrøy 2017(fra 08) ,20 0 0, , ,4 Ansvar 139,189,195og 198motregnesfor faktisk utgift vedregnskapsavslutningen. Mellomregnskapet for Dyrøyseminarsenteret, ansvar195,oppjusterestil sammenivå som budsjett2011for senteretvedtatti egensaki kommunestyret. Ansvar112 Økonomiavdelingen:Avtale medhovedbankforbindelsenutløper SamtligeMidt-Tromskommunergårsammenom fellesutlysing,og er i forhandlingerfor antakelseav firma for å gjennomføreprosesen.kommunensandelanslåstil kr Ansvar122 Fellesutgifter:Positivtpremieavviketteroppgavefra pensjonsleverandørene posterespådennepostenvedregnskapsavslutningen. Denneer ikke kjent. Ansvar133 Utviklingsfond: Tilskuddtil næringsutviklingblir regnskapsmessigavsatttil fond vedregnskapsavslutningen. Ansvar179 Lønnsreguleringalle ansvarsområdene: Det er foretattreguleringfor destørste lønnstakergruppeneav dennepostenetterlokalelønnsforhandlingerhøsten2010og detsentrale oppgjøretpr Det gjenstårlokaleforhandlingerfor kap.3 og 5, og virkningendekkesmed overføringfra dennepostentil deaktuelleansvarene.rådmannenharfullmakt til reguleringtil deenkelteansvarsområdene innenforrammenav budsjettet. Økonomirapport rammeområde2 Barnehage,skole,SFOogkultursektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: Driftsenhet: Dyrøy barnehage Ansvari budsjettet: 211 Regnskap Reg.budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt

19 Fast lønn: Vi haret lite overforbrukpålønn. Slik detserut nåvil detvedåretsslutt ligge påca75 000,-. Det kommeri hovedsakav at vi i vår tok inn flere barn,og måttedermedøkebemanningen. Det sammegjelderfor høsthalvåretdervi fra nytt barnehageår fikk inn flere barnunder3 år somutgjørmerennbarnover3 år, og dermedmåtteøkebemanningenframoverpåenav våreavdelinger.videreble detøkteutgifter i forbindelsemedfl ytteprosessentil ny avdeling. Kommentarer: Vi harennoehøyereforbruk bådepålønn,menogsåpåvikarerpgahøyt fraværi vår. Viderevar deti forbindelsemedoppstartav ny avdelingendel utgifter påinnventarog utstyr. Destørsteinnkjøpeneergjort,mendetgjenstårlitt. I tillegg måvi utbedrevognskuret påsmuledadetpr i dagikke er holdbarti forhold til slitasjepåpersonalet.vognskuretskal byggesom medinnganginnenfraogdetskalkjøpesinn "krybber"slik at vi ikke lengerskal brukeprivatevognertil soving.videreharvi økt utgifter pårundt80 000,- for leie av midlertidigelokaler,mensslottetble bygd ut. Generelt: Vi følgernøye medregnskapetil barnehagen,og pr i dagligger vi greit an. Dato: RosmariForsberg enhetsleder MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI SKOLE/SFO Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: Pr august 2011 Driftsenhet: Elvetun skole Ansvari budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2011 Forbruk pr. i dag Restbudsj. i % Utgift , , ,38 61,72 Inntekt , , ,00 60,90 Netto utg./innt , , ,38 61,78 Kommentarer. Ifl g prognoseskalvel 63 % av årsbudsjettetværemedgåttpålønnspostene.på fastlønnspostener forbruketlitt lavere,mendettemedgårtil merforbrukvikarer. Skoleskyssutgiftenevil bli høyereennbudsjettert,menogsåinntekteri form av sykelønnsrefusjoner.det ligger imidlertid noeusikkerheti vurderingene.vi harsomkjent konstituertny midlertidig ledelsevedskolenog vi harmåttetgjøreendel rokkeringerav

20 personalet.det er ogsåvedtattenreduksjoni timetall og forbruk fra høstenav. Tiltak. Ingen Konklusjon. Det er lite somtyderpåat vi får storenegativebudsjettavvik,samletsett. Driftsenhet: SFO Ansvari budsjettet: 232 Regnskap Budsjett 2011 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , , ,31 61,99 Inntekt , , ,40 74,20 Netto utg./innt , , ,91 57,60 Kommentarer. SFOharet overforbrukpålønn,mendetteoppveiesav underforbrukpåandreposterog merinntekt i form av brukerbetaling.sfohari vårsemesteret hatthøyeredeltakelseennbudsjettert. Tiltak. Ingen. Konklusjon. Det ligger ikke antil vesentligebudsjettavvikpådetteansvaret. May-Elin Hals kst. enhetsleder(medlitt bistandfra rådmannen) ØKONOMIRAPPORT KULTUR Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,13 65,7 Inntekt , ,20 71,85 Netto utg./innt , ,93 64,58 Fast lønn , ,81 65,45

21 Kommentarer. Fastlønn. Fasttilsattei kulturskolener rektor(20%)og kulturskolelærer(50%). Timelærerehartil sammenca51 % stilling inneværendeskoleår(2011/2012). Eventuelloverskridelsesenerekansesi sammenhengmedpost13710hvor deter et mindreforbruk. I regnskapetinkludererfastlønnfastansatteog timelærere. I budsjetteter fastlønnog timelæreresattinn påpost10100og Detteer tatt hensyn til i estimertlønnsforbruk.pr er lønnsforbruket2,33%overdet estimerte. Kulturskolenstarteroppmedet nytt tilbud fra høstenav - Kul Mat.Dyrøykulturskoleer enav noen få skoleri landetsomer invitert av Norskkulturskolerådå væremedi et forprosjektom matkultur og kokkekunst. Med eneventuellgodkjenningav departementet, vil dettefortsettemedet 3-årig hovedprosjekt. Kulturskolenemottarøkonomiskemidler til prosjektet. Lærereer fra kokkeskoleni Sørreisaog Dyrøymat. Inntekter: Kr ,80utgjørsykelønnsrefusjon.Vedkommend er tilbakei full stilling fra Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,52 68,99 Inntekt , ,40 0 Netto utg./innt , ,92 68,16 Fast lønn , ,67 63,96 Fastlønn: Gjelderlønnkulturleder60 % og dagliglederminnestiftelsen15 %. Lønnsutbetalinger til sommervertener belasteti sin helhetkulturkontoretog utbetales v/timeliste Dettegjør at detblir overskridelserpålønnspostene. Deter naturligmedenfordelingmellomdyrøy 2017/Dyrøyseminarsenteret,biblioteket, Nordavindshagen, formannskap.sommerverteneopptrerogsåsomenforlengelseav servicetorget. Inntekter: Kr ,40er sykelønnsrefusjonpost17100.vedkommendegårtilbakei full stilling fra Salgsinntektersesmot post11280,arrangementsutgifter.

22 272 - Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift , ,14 72,46 Inntekt , ,00 106,7 Netto utg./innt , ,14 59,18 Fast lønn , ,21 63,01 Fastlønn: Gjelderbiblioteksjef,50 % stilling. Budsjettregulering: 1.Kanbli budsjettreguleringi forbindelsemedoppstartenav"nøkkel til biblioteket". 2. Dyrøykommuneharsagtfra segvertskapsfunksjoneni forbindelsemedregionalt biblioteksamarbeid. Denøkonomiskereguleringeni forhold til deandremidt-tromskommunenefremkommeri postene17311,17510,19400.h.h.v.tilskuddfra fylkeskommunen,ref. fra kommunerog bruk avdisposisjonsfond. Post11750Reiseutg.GjeldersluttoppgjørMidt-TromsBiblioteksamarbeid,tilbakeførtsom inntekti regnskapet Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,42 58,88 Inntekt , ,00 44,93 Netto utg./innt , ,42 59,92 Fast lønn , ,91 53,76 Fastlønn: Gjelderungdomsleder50%stilling og assistent20 % stilling. Assistentharpermisjon.Vikar løsesvedengasjementpåtimebasis. Pgavikarerpåtimebasis,ligger fastlønnmed9,36% underdetestimerte. Ungdomsbaseni Revegårdener underoppussingog maling. Ungdommenbidrarmeddugnadsarbeid Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,15 64,85 Inntekt , ,00 89,44 Netto utg./innt , ,15 21,29

23 Fast lønn , ,27 62,82 Fast lønn: Gjelderlønndagligleder100% stilling. I løpetav høstenvil nærmiljøsentralenflytte lokaliteterfra Nordavindshagentil "Revegården". Det foregåroppussing.det leggesneddugnadsarbeidav sentralen Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,99 20,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,99 20,02 Ansvar276gjeldertilskuddtil kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte,badevakt,folkeuniversitetet samtkjøp av privatetjenester. Aktivitetsstøttenbehandlesi OpOm Post er budsjettregulertmedkr 7 000,- somgjeldertilskuddtil lysløype Finnlandsmoen-Espenes Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,00 51,24 Inntekt , ,00 0 Netto utg./innt , ,00 30,53 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler. Inntekter: Kr ,- gjelder tilskudd til gapahuk Finnlandsholmen fra Troms fylkeskommune. Midlene utbetales Dyrøy båtforening Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,55 52,57 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,55 52,57

24 Post Div. tilsk. priv./bedr. Gjelderkommunensandeltil Midt-TromsMuseum. Øvrigepostergjelderstrøm,forsikringer,kommunaleavgifteri forb. medmuséenei kommunen Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,07 42,16 Inntekt , ,20 76,17 Netto utg./innt , ,87 28,82 Fast lønn , ,32 55,22 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 7,9% under det estimerte pr.aug. mnd. Posten er regulert og ses i sammenheng med 5,18% over det estimerte ved forrige rapportering (april 2011) Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Økonomirapport rammeområde3 NAV, helseog pleie- og omsorgssektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvari budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift , ,54 55,3 Inntekt , ,80 49,6 Netto utg./innt , Kommentarer NAV lederhargåttgjennomregnskapetpr august.forbruketpåallepostersersålangtut til å væreinnenforbudsjettet.utgiftenetil økonomisksosialhjelpvil medsammeforbruk restenav åretværeinnenforbudsjett,mendetteer selvsagtenpostdetalltid vil væreusikkerhetomkring. Budsjettetfor Kvalifiseringsprogrammetåpnerfor endeltakertil restenav året.

25 HåkonEinarHaug enhetsleder ØKONOMIRAPPORT 2/ 2. TERTIAL 2011.Rapport per HELSESTASJONEN (311). Sendesrådmann/enhetsleder økonomi perepost. Dato: Driftsenhet:Helsestasjonen Ansvari budsjett:311 Regnskap Budsjett Restbudsj. pr. i dag hele året Utgift Inntekt Netto utg./innt Utgifter: Lønn: Forbruk:60,69%.Lønnfor augusterkjørt 60,69% rett i underkantav prosentnøkkel på63.12% Faglitteratur/abonnement; forbruk på2320,- er innkjøpav litteraturtil prosjektet Jordmortjeneste andel; 10 % stilling leiesfra Lenvik kommune.regning/kravpå førstehalvårbetalt påcakr , utstyr/leker; budsjettertmedkr 3000,-. Hittil ingenforbruk, mendetmåhandlesinn en del lekerog praktisk utstyr til helsestasjonen. Inntekter: Salgav medisiner: Inntektkr 2250,- i år. Det er budsjettertmedkr 4000,- i inntekt. Det størstesalgetav medisinergjørespåsommer(reisevaksinering)og påhøsten (influensavaksinering) Ref. fra Staten; deter foreløpigikke sendtinn noenrefusjonertil HELFO (for svangerskapskontroller). Kommentarer/tiltak; ingenspesielletiltak iverksettes.helsestasjonens regnskaper oversiktlig og deter dekninginnenforegetbudsjettfor alle poster. Brøstadbotn Lotte Karlsen Helsesøster

26 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: Regnskappr Driftsenhet: Sykehjemmet Ansvari budsjettet: 371 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Inntekter Pr i dagburdeikke værtmedgåttmerennvel 63 % av lønnsbudsjettet. Når tabellenviser66 % er detlitt i overkant.en forklaring er nye vedtaksomkom etterat budsjettetvar laget.samtidiger alle vikarpostenehøyereennnormalt. Detteskyldesenspesiellsommer,medbehovfor ekstrabemanningog overtidsforbruk.det er ventetmerbelastningpåovertidsbetalingetterseptember. Påinntektssidenvet vi deter vanskeligå værei rutep.g.aetterslep.vi vetdet er et ettersleppåbrukerbetaling/egenandel. Ca40.000,- Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/redinntekt 10100Fastlønn Overtid Nettoøkt utgift-371sykehjem Driftsenhet: Hjemmetjenesten Ansvari budsjettet: 372 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Her er fastlønnsposteni balanse.det er vikarer p.g.aekstraoppdragsom gir et størreforbruk. Detteoppdrageter ogsåmedpåå økeovertidsposten. Enhetenprøverå henteinn overforbrukog avventermedå foreslåbudsjettøkning. Inntekter Foreslåringenøkningav inntektssiden.her er detforventetmindre inntektrestenav åretpgamindreutleiei enperiode. Reguleringsforslag Ingen

27 Driftsenhet: Kjøkken og vaskeri Ansvari budsjettet: 375 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Inntekter Utgiftspostenetotalt settpåansvar375er fint i balanse.noehøy prosentforbruk påfastlønnmåjusteresi nytt budsjettarbeid.regnermedå ta inn overforbruk. Inntekssidenserut til å værei balanse. Reguleringsforslag Ingen Driftsenhet: Møteplassen Ansvari budsjettet: 376 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingenreguleringsforslagpåansvar376. Driftsenhet: Tiltak funksjonshemmede Ansvari budsjettet: 377 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingen. Driftsenhet: Psykiatriprosjektet Ansvari budsjettet: 391

28 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Utgifter Utgiftspostener i balansepåtotalforbruk. Driftsenhet: Personligassistent Ansvari budsjettet: 395 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingen. Regnermedå balanserepåbådeinntekterog utgifter. Her brukesdetav bundne fondsmidler.inntektssidenble justertvåren2011. Brøstadbotn Eli KarinePedersen Økonomirapport rammeområde4 Teknisk sektor. FORBRUKSRAPPORT AUGUST 2011 Forbruksrapportentar utgangspunkti registrertforbruk pr. utgangenav aug.mnd2011. Ansvar Kommunalebygg/anlegg: Energi:El-kraft og annenenergi(fjernvarme) Det samledeel-kraftforbruketi kommunalebygg utgjordepr. 30.august52%avbudsjettert beløp. Det antasat strømprisen ikke vil økevesentligutoverhøsten. Normaltskalvi for resterendedel av året( 4 mnd)haet el-kraftforbrukpåca kwh og fjernvarmeforbrukpåca kWh. Fjernvarmeprisener fast(80 ørepr. kwh). Antarat el-kraftprisenvil ligge pået snitt på65 ørefor deneste4 mnd. Dettevil betyatvi kanfå etbudsjettoverskuddpåel-kraft og fjernvarmei år påca.kr ,- Ansvar437 Kommunaleveier Sommervedlikeholdav veierer budsjettertmedkr ,-.Forbuketpr er påkr ,-

Detblir ettermøtetfelleslunsj meddetpåtroppendekommunestyre.

Detblir ettermøtetfelleslunsj meddetpåtroppendekommunestyre. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestordførerpåtlf. 77 18 92 02/99506

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:45 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 11.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Knut Arne Johansen Varaordfører FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Knut Arne Johansen Varaordfører FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen Medlem FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: Tid: 12:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: Tid: 12:00 Porsangerkommune Møteinnkalling Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: 01.09.2009 Tid: 12:00 Forfall meldestil utvalgssekretær somsørgerfor innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 16.10.2012 Kl: 10.00 Sørreisa, 19.10.2012 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - Tiltak for å øke valgdeltakelsen

Innhold Lukket Arkivsaksnr. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - Tiltak for å øke valgdeltakelsen Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Nordreisa næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Harald Tørfoss

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 11:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Stokkland NESTL AP Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Stokkland NESTL AP Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2017 Tidspunkt: 09:00-15:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer