Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent. Formannskapet godkjente å behandle en referatsak og en politisk sak som ble lagt fram i møtet. Fra administrasjonen møtte: Navn Øystein Rørslett Kjell J. Lillegård Stilling rådmann konsulent Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling PS 45/11 Rast i Kunst 2011/177 PS 46/11 Søknad om støtte til deltakelse i Norway Cup - guttespillere fra Dyrøy kommune i Salangen IF PS 47/11 Søknad om støtte til vedlikehold av bygdevei - Lille - Vinje 2011/ /98 PS 48/11 Bli BIL-sponsor 2011/55 PS 49/11 Læringshage 2011/176 PS 50/11 PS 51/11 Kommunal næringsutvikling - Finnlandsmoan Industriområde Invitasjon til samarbeidsavtale mellom Visit Snowman (Snowman Sales) og Målselv kommune 2008/ /171 PS 52/11 Søknad tilskudd til prosjekt - kultursykepleier 2011/181 PS 53/11 Søknad prosjekt "Sammen om en bedre kommune" 2011/119 PS 54/11 Søknad om tomt X 2011/156 PS 55/11 Tilbud om fast stilling i Dyrøyseminarsenteret KF X 2007/435 PS 56/11 Bistand i kommunal næringsutviklingssak X 2010/427 PS 57/11 Referatsaker RS 18/11 Tilskudd til kommunalt rusfaglig arbeid /16 Rolf Espenes ordfører

3 Saker til behandling PS 45/11 Rast i Kunst 1. Saken tas til etterretning 2. Rikard Johansen utnevnes som prosjektleder for forprosjektet Rast i Kunst i Dyrøy. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med omforent forslag til endring av teksten i pkt. 1 til orientering og videre oppfølging. 1. Saken tas til orientering og videre oppfølging. 2. Rikard Johansen utnevnes som prosjektleder for forprosjektet Rast i Kunst i Dyrøy. PS 46/11 Søknad om støtte til deltakelse i Norway Cup - guttespillere fra Dyrøy kommune i Salangen IF 1. Søknad om støtte for å kunne delta i Norway Cup 30. juli 7. august fra 5 fotballspillende Brøstadbotn-gutter som er medlemmer og av Salangen IF, innvilges med kr pr spiller, til sammen kr. 2. Beløpet overføres reisekassa, oppgitt bankkonto Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med omforent forslag i pkt. 1 til 1.500,- hver. 1. Søknad om støtte for å kunne delta i Norway Cup 30. juli 7. august fra 5 fotballspillende Brøstadbotn-gutter som er medlemmer og av Salangen IF, innvilges med kr 1.500,- pr spiller, til sammen kr 7.500,- 2. Beløpet overføres reisekassa, oppgitt bankkonto Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. PS 47/11 Søknad om støtte til vedlikehold av bygdevei - Lille -Vinje 1. Lillevinje Veilag, org.nr innvilges et tilskudd på kr til vedlikehold av bygdevei fra snuplass Store-Vinje til snuplass Lille-Vinje. 2. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost.

4 Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med omforent forslag i pkt. 1 til kr ,-. 1. Lillevinje Veilag, org.nr innvilges et tilskudd på kr ,- til vedlikehold av bygdevei fra snuplass Store-Vinje til snuplass Lille-Vinje. 2. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. PS 48/11 Bli BIL-sponsor 1. Dyrøy kommune blir sponsor for BIL ihht. Alt 1 i framlagte avtaleforslag. 2. Sponsoravtalen har en kostnadsramme på totalt kr.. og gjelder i 3 år. 3. I tillegg bevilges inntil kr ,- for utarbeidelse av sponsormerker. 4. Beløpet dekkes over næringsfondet. Som rådmannens forslag til vedtak Enst. vedtatt som ordførers innstilling med omforent forslag til pkt. 2 til kr ,-. 1. Dyrøy kommune blir sponsor for BIL ihht. Alt 1 i framlagte avtaleforslag. 2. Sponsoravtalen har en kostnadsramme på totalt kr ,- og gjelder i 3 år. 3. I tillegg bevilges inntil kr ,- for utarbeidelse av sponsormerker. 4. Beløpet dekkes over næringsfondet. PS 49/11 Læringshage 1. Dyrøy kommune bevilger inntil kr ,- til fysisk tilrettelegging/opprusting av tidligere Norstat-lokaler for etterfølgende etablering av Læringshage. Tilskuddet defineres inn under kommunalt tiltaksarbeid tilrettelegging for nyetablering, og dekkes over næringsfondet. 2. Innholdsmessig driftskonsept, herunder leietakere, promotering og markedsføring, koordineres gjennom Dyrøyseminarsenteret i samarbeid med Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg A/S. 3. Husleie til Dyrøy Utleiebygg A/S dekkes av Dyrøy kommune over formannskapets tiltaksfond/-disposisjonsfond med fradrag av husleieinntekter fra leietakere. Det settes av kr i 2011 til formålet. 4. Kommunebudsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. Som rådmannens forslag til vedtak

5 Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Dyrøy kommune bevilger inntil kr ,- til fysisk tilrettelegging/opprusting av tidligere Norstat-lokaler for etterfølgende etablering av Læringshage. Tilskuddet defineres inn under kommunalt tiltaksarbeid tilrettelegging for nyetablering, og dekkes over næringsfondet. 2. Innholdsmessig driftskonsept, herunder leietakere, promotering og markedsføring, koordineres gjennom Dyrøyseminarsenteret i samarbeid med Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg A/S. 3. Husleie til Dyrøy Utleiebygg A/S dekkes av Dyrøy kommune over formannskapets tiltaksfond/-disposisjonsfond med fradrag av husleieinntekter fra leietakere. Det settes av kr i 2011 til formålet. 4. Kommunebudsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. PS 50/11 Kommunal næringsutvikling - Finnlandsmoan Industriområde 1. Dyrøy kommune opparbeider næringsarealer på Finnlandsmoan Industriområde for etterfølgende etablering av flislager til Dyrøy Bioenergi A/S. 2. Det forutsettes at opparbeidelsen gjennomføres innenfor 1,5 mill. Evt. fylkeskommunalt tilskudd reduserer kommunal finansiering tilsvarende. 3. Kommunal egenandel finansieres med 50 % over næringsfondet og 50 % over investeringsreserve Rådmannen delegeres fullmakt til å gjennomføre utbyggingen. Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt som ordførers innstilling med omforent nytt pkt Administrasjonen utreder videre spørsmålet om plassering av arealet. 1. Dyrøy kommune opparbeider næringsarealer på Finnlandsmoan Industriområde for etterfølgende etablering av flislager til Dyrøy Bioenergi A/S. 2. Det forutsettes at opparbeidelsen gjennomføres innenfor 1,5 mill. Evt. fylkeskommunalt tilskudd reduserer kommunal finansiering tilsvarende. 3. Kommunal egenandel finansieres med 50 % over næringsfondet og 50 % over investeringsreserve Rådmannen delegeres fullmakt til å gjennomføre utbyggingen. 5. Administrasjonen utreder videre spørsmålet om plassering av arealet.

6 PS 51/11 Invitasjon til samarbeidsavtale mellom Visit Snowman (Snowman Sales) og Målselv kommune 1. Dyrøy kommune tegner basismedlemskap i Visit Snowman ihht. framlagte forslag til samarbeidsavtale. 2. Basismedlemsskapet finansieres gjennom kr ,- i fylkeskommunale midler, jf. fylkestingets vedtak 15/ For 2011 avsetter Dyrøy kommune kr ,- over formannskapets tiltaksfond/- disposisjonsfond for henholdsvis sommer- og vinterpakken Disse avtaler mellom Visit Snowman og Dyrøy kommune avventes tegnet til de er nærmere gjennomgått og avklart mht helhetlig profilering av regionen. 4. Budsjettet justeres samlet ved budsjettregulering. 5. Rådmannen delegeres fullmakt til å følge opp avtalen overfor Visit Snowman. Som rådmannens forslag til vedtak Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Dyrøy kommune tegner basismedlemskap i Visit Snowman ihht. framlagte forslag til samarbeidsavtale. 2. Basismedlemsskapet finansieres gjennom kr ,- i fylkeskommunale midler, jf. fylkestingets vedtak 15/ For 2011 avsetter Dyrøy kommune kr ,- over formannskapets tiltaksfond/- disposisjonsfond for henholdsvis sommer- og vinterpakken Disse avtaler mellom Visit Snowman og Dyrøy kommune avventes tegnet til de er nærmere gjennomgått og avklart mht helhetlig profilering av regionen. 4. Budsjettet justeres samlet ved budsjettregulering. 5. Rådmannen delegeres fullmakt til å følge opp avtalen overfor Visit Snowman. PS 52/11 Søknad tilskudd til prosjekt - kultursykepleier Formannskapet gir sin tilslutning til at søknad om tilskudd til prosjekt Kultursykepleier fremmes.

7 Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Formannskapet gir sin tilslutning til at søknad om tilskudd til prosjekt Kultursykepleier fremmes. PS 53/11 Søknad prosjekt "Sammen om en bedre kommune" Formannskapet gir sin tilslutning til at søknad om deltakelse i prosjektet Sammen om en bedre kommune fremmes. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Formannskapet gir sin tilslutning til at søknad om deltakelse i prosjektet Sammen om en bedre kommune fremmes. PS 54/11 Søknad om tomt PS 55/11 Tilbud om fast stilling i Dyrøyseminarsenteret KF PS 56/11 Bistand i kommunal næringsutviklingssak PS 57/11 Referatsaker Referatsaken tas til orientering. Enst. Referatsaken tas til orientering. RS 18/11 Tilskudd til kommunalt rusfaglig arbeid 2011

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 14:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP Ole

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer