~~~a~!re~~ Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~~a~!re~~ Møteinnkalling"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saken behandles via e-post. Frist kl. 15:00. Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen For Vivi Myrseth (s.) Leder ~~~a~!re~~ Sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel V.Off Arkivsaks nr PS 13/13 Språkmotiveringsseminar Lønnsdekning for foreldre med barn i barnehagen 2013/3172 P.g.a. storøvelsen Barents Rescue, som ble avholdt i september, ble Samepolitisk utvalg utsatt til Siden sak 13/13 gjaldt lønnsdekning til et Språkmotiveringsseminar den , ble vedtaket å komme for tett opp imot seminaret, med tanke på påmeldingsfrister m.m., at det ble avgjort mellom leder, medlemmer og sekretær at saken kunne behandles over e-post.

3 GÅIVUONA SUOHKAN Arkivsaknr: 2013/ KÅFJORD KOMMUNE Arkiv: Saksbehandler: Inger Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 13/13 Kåfjord Samepolitisk utvalg Språkmotiveringsseminar Lønnsdekning for foreldre med barn i barnehagen Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Informasjon om seminaret inkl. program Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune bevilger kr som skal brukes til frikjøp av foresatte som deltar på språkmotiveringsseminaret i Olderdalen Deltakelse og tap av inntekt må dokumenteres. 3. Bevilgningen belastes post annen lønn Saksopplysninger Fylkesmannen i Troms arrangerer 10.oktober 2013 samisk språkmotiveringsseminar. Målgruppa for seminaret er primært alle ansatte i barnehagene, oppvekstledere og barnehagemyndighetene i kommunene i Nord-Troms. Programmet er også lagt opp slik at det også er mulig for foreldre som ønsker det å delta. Siste del av programmet omhandler samarbeid med barnas hjem knytta til samisk språk og kultur. Seminaret er knytta opp mot Handlingsplan for samisk språk, og oppfølging av denne. I samarbeid med Sametinget og Senter for samisk opplæring v. Samisk høyskole er det utarbeidet program for seminaret. I tillegg har en representant for barnehagene i Kåfjord, en fra språksentrene i Kåfjord og Storfjord deltatt i planleggingen. Seminaret holdes på Kultursentret i Olderdalen, kl. 10:00-17:30. Seminaret er gratis.

4 Vurdering Administrasjonen foreslår å gi foreldre til barn i barnehagene i Kåfjord mulighet for lønnsdekning for tapt inntekt ved deltakelse på dette seminaret. Deltakelse på seminaret og tap av inntekt for denne dagen må dokumenteres. Bakgrunnen for forslaget er at det er viktig å styrke samarbeidet mellom hjemmet og den enkelte barnehage på dette feltet. Vi er kjent med at samisk språk i Kåfjord i stor grad ikke er et hjemmebasert språk, men knyttes opp mot arenaer som barnehage og skole. Dette seminaret kan bidra til økt bevissthet knytta til det felles ansvar som styrking og utvikling av samisk språk i kåfj ordsamfunnet betinger. Det er over noen år nå bevilget ekstra midler til Samisk språksenter for økt satsing i barnehagene i Kåfjord. På språksenteret er det nå ansatt en i 100% ut året for særlig oppfølging av barnehagene i kommunen. Det er organisert opplegg i barnehagene mandag - torsdag, 2 ganger i hver barnehage, inkl. Riebangardi, i uka. Fredag planleggingsdag. På Oppvekst er det også ansatt en i 50% stilling knytta til Sametingets tilskuddsordning til samiske barnehager. Språksenteret samarbeider med oppvekst på barnehageområdet. Tenker en videre utover barnehagen er det totalt sett en nedgang i antallet 2.språkselever i samisk. Denne trenden ser vi også i Kåfjord. Vi ser også at elever velger ofte velger bort samisk på ungdomstrinnet. Tendensen med bortvelging av samisk 2 fortsetter også på videregående skole. I Kåfjord er det store forskjeller i antall elever som velger samisk språk på Manndalen skole vs. Trollvik og Olderdalen skoler. Majoriteten av elever som velger samisk i grunnskolen i Kåfjord er på Manndalen skole. Det er også her vi finner elever med samisk som l.språk. I dette perspektivet vurderes det som ett mulig tiltak å øke kunnskap og bevissthet rundt temaet samisk språk og tospråklighet, også knytta til skole-hjem samarbeid både i barnehage og i grunnskolen. En kan knytte dette saksfeltet opp mot satsingen som Kåfjord kommune har mot barn og unge - samisk språk og kultur. Innenfor formålet foreldrestøtte vil vi for 2013 ha gjenstående kr Det ble i utgangspunktet avsatt til formålet, hvorav halvparten er brukt. Det var ingen søknader om foreldrestøtte til opplegget som var annonsert for høstsemesteret. Det vil derfor være rom for å benytte deler av disse midlene til overnevnte formål.

5 Fylkesmannen i Troms ~ Romssa Fylkkanianni Saksbehandler Solveig Bjørn Telefon Vår dato Deres dato Vår ref. 2013/ Deres ref. Arkivkode 611 Skjervøy kmmnune v/barnehageansvarlig Kvænangen konunune v/barnehageansvarlig Nordreisa kommune v/barnehageansvarlig Kåfjord kommune v/barnehageansvarlig Lyngen kommune v/barnehageansvarlig Storfjord kommune v/barnehageansvarlig Tilbud om samisk språkmotiveringsseminar i Olderdalen til kommunene i Nord-Troms 10. oktober Fylkesmennene i de nordligste fylkene har fått i oppdrag fra Utdamlingsdirektoratet å bidra til å følge opp aktuelle tiltak på barnehageområdet i Handlingsplan for samiske språk. Herunder skal vi særlig legge vekt på, sammen med Sametinget å bidra til at det gjennomføres språkmotiveringsseminar. På bakgrnnn av dette oppdraget har vi sammen med Fylkesmannen i Finnmark, Sametinget og Senter for samisk i opplæringen v/samisk høyskole utarbeidet program for et samisk språkmotiveringsseminar. Vi har også hatt et møte der en representant for barnehagene i Kåfjord kommune, en fra Samisk språksenter i Kåfjord og en fra Storfjord språksenter har deltatt i planleggingen. Fylkesmannen i Troms har valgt ut Nord-Troms regionen for gjennomføring av det første språkmotiveringsseminaret. Tilbudet går til alle ansatte i barnehagene og til oppvekstledere og barnehagemyndigheten i de aktuelle komtmmene. Seminaret vil finne sted: Tid: 10. oktober 2013, kl Sted: Kultursenteret i Olderdalen Seminaret er gratis og det vil bli servert lunsj på kultursenteret. Reisekostnader dekkes ikke av Fylkesmannen. Det er viktig at barnehagenes ledere deltar på seminaret da styrer har en særlig rolle for kompetanseutvikling i sine barnehager. I tillegg vet vi at det er mest utviklende for hele organisasjonen dersom hele personalgruppa deltar. Vi ber derfor om at kommunene ser på muligheten for å bruke en planleggingsdag til dette seminaret. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefaks: Avdeling Oppvekst- og utdanningsavdelingen

6 Side 2 av 2 Progranunet er lagt opp slik at det også er mulig for foreldre som ønsker det å delta. Siste del av dagen omhandler samarbeid med barnas hjem omkring samisk språk og kultur. Vi ber om at tilbudet blir gjort kjent for alle ansatte i barnehagene i Nord-Troms regionen. Den enkelte kommune må ta ansvar for påmelding til seminaret og videresende sine deltakerlister elektronisk til Fylkesmannen iimen 20. september ~,' ~ Solv~m seniorrådgiver Kopi: Sametinget v/marianne Sto1jord, Hannoluohkka 45, 9520 Kautokeino Samisk høgskole, senter for samiske språk v/ Randi Juuso, Hannoluohkka 45, 9520 Kautokeino San1i:>k spr~ksenter i Kåfjord kommune, Øverveien 2, 9146 Olderdalen Storfjord språksenter, Hatteng, 9046 Oteren

7 SPRÅl<MOTIVERINGSSEMINAR - OLDERDALEN 10. OKTOBER 2013 Målgruppe: Oppvekstledere, styrere, pedagogiske ledere, assistenter i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen og Storfjord. Seminaret er for øvrig åpent for foreldre og andre interesserte! Hvor: Olderdalen kultursenter PROGRAM: Kl Kl Kl Kl kl kl språk kl kl Velkommen- Bakgrunn for seminaret - Samisk barnehagetilbud v/solveig Bjørn, Fylkesmannen i Troms og Randi Juuso, Senter for samisk i opplæringa Barns språkutvikling og tospråklighet v/ Kristine Bentzen og Berit Anne Bals Baal, Universitetet i Tromsø (2 x 45 min) Lunsj Hvordan bruke stedsnavn i barnehagens arbeid med samisk språk og kultur v/førsteamanuensis Kaisa Rautio Helander, Sami allaskuvla Pause Hvordan kan barnehagen samarbeide med barnas hjem i forhold til samisk og kultur v/ Kristine Bentzen og Berit Anne Bals Baal, Universitetet i Tromsø Samtaler om hvordan den enkelte barnehage kan og vil jobbe videre i forhold til samisk språk og kultur Avslutning

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 - GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010

Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010 Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010 Til valgte representanter i Barn og unges kommunestyre i Nordreisa Til rektorer v/storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole,

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Konferanserommet, Sonjatun Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer