Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010"

Transkript

1 Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010 Til valgte representanter i Barn og unges kommunestyre i Nordreisa Til rektorer v/storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, Straumfjordnes skole, Nordreisa videregående skole En representant fra Nordreisa Ap Nordreisa Høyre Nordreisa Sp Nordreisa Frp Nordreisa Sv Nordreisa Krf Skole og barnehagerådgiver, Rådmann, Kommuneplanlegger, Sosial lærer v/storslett skole, Ordfører John Karlsen, formannssekretær, ungdomsrådet, og utvalgssekretær for ungdomsrådet. Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre Møtested: Kinosalen og kantina, Nordreisahallen Dato: Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller på e-post til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Program for dagen: Alle møter i kinosalen i Nordreisahallen Kl Velkommen ved ordfører John Karlsen. Kl Gruppearbeid om temaene fritid og skole Kl Lunsj Kl Barn og unges kommunestyremøte (BUK) i Nordreisa Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/10 Valg av representanter til opprettelse av Barn og unges kommunestyre i Nordreisa 2010/3607 RS 2/10 Innkalling til Seriøse tingtang dagen program for dagen PS 1/10 1/10 Leksefri skole og flere pc-er i skolen Representanter fra Storslett skole og avd Sørkjosen innleder om saken (max 4 min). 2010/ /3607 2/10 Åpen idrettshall og oppussing av hallen Representanter fra Storslett skole innleder om saken (max 4 min). 3/10 Bredbånd til alle Representanter fra Storslett skole innleder om saken (max 4 min). 4/10 Svømmehallen åpen hele året og forbedring av badstuer Representanter fra Reisa Montessoriskole innleder om saken (max 4 min). 5/10 Skolematservering Representanter fra Storslett skole, avd Sørkjosen innleder om saken (max 4 min). 6/10 Trivselsledere i småskoletrinnet Representanter fra Ungdomsrådet innleder om saken (max 4 min). 7/10 Point arena for presentasjoner av kulturskoleelevenes arbeid Representanter fra Ungdomsrådet innleder om saken (max 4 min). 8/10 Lokale bussruter Representanter fra Nordreisa videregående skole innleder om saken (max 4 min). 9/10 Orienterings- og informasjonskanal til barn og unge Representanter fra Nordreisa videregående skole innleder om saken (max 4 min). Side 2

3 Orienteringer: 1. Klasseinndelinger på Storslett skole Representanter fra Storslett skole orienterer om saken (max 4 min). 2. Vennskapskommuner Representanter fra Ungdomsrådet innleder og ordfører John Karlsen orienterer om saken (max 6 min). 3. Lokal læreplan for elevråd og representanter Representanter fra Ungdomsrådet orienterer om saken (max 4 min). 4. Skoleskyss og skolebusser Representanter fra Storslett skole, avd Sørkjosen skole innleder og Nordreisas ordfører John Karlsen (max 8 min). Side 3

4 Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2010/ / Valg av representanter til opprettelse av Barn og unges kommunestyre i Nordreisa, samt innmelding av saker Den 23. september i år vedtok Kommunestyret i Nordreisa at det skal opprettes Barn og unges kommunestyre i Nordreisa. Det er ungdomsrådet som er initiativtaker og vi er nå i gang med planleggingen av dette. Det første møtet blir den 24. november i år i kinosalen i Nordreisahallen. Vi har kalt dette for Barn og unges kommunestyre (forkortet BUK) fordi vi ønsker at det skal være med unge fra mellomtrinnet og opp og t.o.m. videregående skole. Det er ordføreren som er ordfører for BUK. Alle skolene og ungdomsrådet i Nordreisa skal være representert med følgende antall elever i BUK og navnene på representantene som skolene velger må vi ha inn innen 5. november: Rotsundelv kl med 2 stk + 2 personlige vararepr. Reisa Montessoriskole kl med 2 stk + 2 personlige vararepr. Straumfjordnes privatskole kl med 2 stk + 2 personlige vararepr. Nordreisa vgs med 2 stk + 2 personlige vararepr. Storslett skole (15 klasser) kl med 15 stk (en fra hver klasse) + 15 personlige vararepr. Ungdomsrådet med 2 stk + 2 personlige vararepr. Totalt 25 stk. Det er knapt en måned igjen, så vi håper dere kommer med rask tilbakemelding. Storslett skole har i år valgt å velge BUK-representantene fra de som allerede er valgt inn i elevrådet. Ungdomsrådet har diskutert denne saken og mener at det nødvendigvis ikke trenger å være de samme personene. Det skal være kun to møter pr skoleår (neste møte blir antakelig i mars-april) og representantene velges kun for et skoleår i gangen. Første del av dagen blir en temadag hvor deltakerne blir delt inn i ca fire grupper fordelt etter alder. Det skal jobbes med temaene skole og fritidsaktiviteter. Det vil være politikere og andre tilstede som skal bidra til i gruppearbeidet. Andre halve dagen blir det holdt kommunestyremøte. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr: E-post: Internett: Side 4

5 Til møtet må hver av skolene melde inn maksimum 4 saker. Disse må vi ha innen 5. november! Saken kan være innenfor temaer som angår unge som f.eks skole, helse, miljø, transport og fritid. Vi vil ha tittel på saken, samt en kort forklaring av saken som skal tas opp. Sakene som skal tas opp skal presenteres av de skolerepresentantene som melder inn saken. Vi må ha inn sakene så pass snart for at vi skal få tid til å sette opp saksliste, samt sende ut innkalling til de valgte representantene. Representantene får en kort innføring i hvordan de skal legge fram saker i møtet og sakene blir så tatt opp til diskusjon. Dette blir et forslagsmøte og det skal stemmes over saker som det skal jobbes videre med. Sakene og navnene sendes inn innen fristen enten pr brev eller pr mail til undertegnede. For at dette ikke skal virke altfor skremmende og seriøst (selv om det er seriøst) så har Ungdomsrådet i Nordreisa bestemt at denne dagen, som altså skal bestå av temajobbing og BUK, skal kalles for: Seriøse tingtang-dagen! Oppsummering: Vi må ha inn navn på representanter, samt personlige vararepresentanter fra hver skole og maksimum 4 saker som angår de unges hverdag, innen 5. november Velkommen til tidenes første Seriøse Tingtang Dagen den 24. november i NordreisaJ Med hilsen May Halonen konsulent/sekretær for Ungdomsrådet i Nordreisa Direkte innvalg: Tilsvarende brev sendt til: Karianne Pedersen, elevrådsleder v/nordreisa Høgegga STORSLETT videregående skole Storslett skole v/merete Rasmussen Postboks STORSLETT Rotsundelv skole v/johanne Båtnes Rotsundelv 9153 ROTSUND Johanne Olaussen, leder i Ungdomsrådet i Nordreisa Storbakken STORSLETT Straumfjordnes skole Straumfjord 9151 STORSLETT Reisa Montessoriskole Snemyr 9151 STORSLETT Side 5 Side 2 av 2

6 Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Til valgte representanter i Barn og unges kommunestyre i Nordreisa Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2010/ / Innkalling til Seriøse tingtang dagen 24. november 2010 Tid og sted: Kl 8.30 i kinosalen i Nordreisahallen Velkommen til en historisk dagj Dere som er valgt inn som representanter for det første møtet i Barn og unges kommunestyre i Nordreisas historie kommer til å bli historisk! Det er Ungdomsrådet i Nordreisa som er initiativtakere til denne dagen og vi håper at alle de valgte representantene kan møte. Dette brevet sendes til skolene som deler ut til de valgte representantene. Hvis noen er forhindret fra og møte, må vararepresentant få beskjed slik at kommunestyret blir mest mulig fulltallig. Vi håper skolene kan organisere dette, slik at eventuelt vararepresentanter får beskjed i tide hvis det skulle være aktuelt. Vi sender derfor ut innkallinger som deles ut både til representanter og vararepresentanter slik at varaer også vet hva dette går ut på, hvis de må møte på kort varsel. Program for dagen: Alle møter i kinosalen i Nordreisahallen kl Velkommen ved ordfører John Karlsen. Kl : Gruppearbeid om temaene fritid og skole Oppgavene presenteres og representantene deles i grupper etter alder. Gruppearbeid og framføring av resultater (noen av sakene som er meldt inn er angående fritidstilbud og disse sakene/forslagene tas med på denne delen av dagen). Kl : Lunsjservering Enkel lunsj serveres i kantina på idrettshallen Kl : Barn og unges kommunestyremøte (BUK) i Nordreisa Se vedlagte saksliste. Dere må lese all utdelt informasjon nøye og forberede dere til å legge fram de foreslåtte sakene. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr: E-post: Internett: Side 6

7 Vi er ferdig senest kl slik at alle rekker busser hjem. Vi håper rektorene på alle skolene kan bidra med å organisere transporten for de elevene som har behov for det. Det vil også være mange voksne (politikere og fra administrasjonen) tilstede. Hvis det er aktuelt å kjøre elevene opp til bussterminalen på Storslett etter at vi er ferdig, kan vi sikkert få det til. Si i fra om det før vi slutter av. Orientering til representanter, foreldre og foresatte: Det har vakt positiv oppsikt at Nordreisa kommune har tatt initiativ til en dag hvor de unge kan få si hva de mener og hvordan de vil ha det i vår kommune. Fylkesmannen i Troms har et prosjekt som heter Sjumilssteget. Sjumilssteget har et særlig fokus på at barn og unges stemmer skal høres når framtidas lokalsamfunn skal formes. Det å opprette Barn og unges kommunestyre faller helt inn under denne filosofien. Den 24. november vil det derfor være to personer fra Fylkesmannen i Troms til stede som skal filme at Nordreisa kommune tar barn og unges medbestemmelse på alvor. Filmopptaket skal bli til en filmsnutt på 2-3 minutter. Etter at filmen er ferdig redigert vil de kontakte oss for å identifisere de unge som er med på filmen, og for å innhente tillatelser fra foreldre og foresatte til å kunne bruke filmen som blant annet skal publiseres på websiden Denne websiden skal lanseres ca 30. november. Hvis det er noen som ikke ønsker å bli filmet må vi få tilbakemelding om det før den 24. november, gjerne på mail til undertegnede. Om BUK: Dette er det første møtet i BUK. Vi tar sikte på å ha to møter hvert skoleår. Det neste møtet blir antakelig i april. Det som kommer fram i gruppearbeidet og som det blir stemt for under BUK blir arbeidsoppgaver for ungdomsrådet, administrasjonen og politikere fram til neste møte. De valgte representantene gjelder for skoleåret 2010/2011. Det skal foretas nyvalg ved skolestart neste år, altså høsten Fordi det i år ble litt knapt med tid, har enkelte skoler valgt å velge sine BUKrepresentanter fra de som allerede er valgt inn i elevrådet. Fra neste skoleår bør valget av representanter til BUK skje samtidig som valg av representanter til elevrådet, og det trenger nødvendigvis ikke å være de samme personene. Vi vil avslutte med å ønske de valgte representantene hjertelig velkommen til tidenes første Barn og unges kommunestyremøte i Nordreisa kommune. Med hilsen May Halonen konsulent/sekr for ungdomsrådet, Direkte innvalg: Vedlegg: 1 Representanter BUK 2010/2011 Side 7 Side 2 av 2

8 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 033 Saksbehandler: May Halonen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/10 Nordreisa barn og unges kommunestyre Barn og unges kommunestyremøte den 24. november 2010 Henvisning til lovverk: FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtak til behandling: Saksliste for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa Velkommen ved ordfører John Karlsen og opplæring i møtekultur, tale- og debatteknikk. Konstituering av Barn og unges kommunestyre i Nordreisa ved presentasjon av representantene. Følgende saker skal presenteres, diskuteres og stemmes over. Sak nr: 1/10 Leksefri skole og flere pc-er i skolen Representanter fra Storslett skole og avd Sørkjosen innleder om saken (max 4 min). 2/10 Åpen idrettshall og oppussing av hallen Representanter fra Storslett skole innleder om saken (max 4 min). 3/10 Bredbånd til alle Representanter fra Storslett skole innleder om saken (max 4 min). 4/10 Svømmehallen åpen hele året og forbedring av badstuer Representanter fra Reisa Montessoriskole innleder om saken (max 4 min). 5/10 Skolematservering Representanter fra Storslett skole, avd Sørkjosen innleder om saken (max 4 min). Side 8

9 6/10 Trivselsledere i småskoletrinnet Representanter fra Ungdomsrådet innleder om saken (max 4 min). 7/10 Point arena for presentasjoner av kulturskoleelevenes arbeid Representanter fra Ungdomsrådet innleder om saken (max 4 min). 8/10 Lokale bussruter Representanter fra Nordreisa videregående skole innleder om saken (max 4 min). 9/10 Orienterings- og informasjonskanal til barn og unge Representanter fra Nordreisa videregående skole innleder om saken (max 4 min). Orienteringer: 1. Klasseinndelinger på Storslett skole Representanter fra Storslett skole orienterer om saken (max 4 min). 2. Vennskapskommuner Representanter fra Ungdomsrådet innleder og ordfører John Karlsen orienterer om saken (max 6 min). 3. Lokal læreplan for elevråd og representanter Representanter fra Ungdomsrådet orienterer om saken (max 4 min). 4. Skoleskyss og skolebusser Representanter fra Storslett skole, avd Sørkjosen skole innleder og Nordreisas ordfører John Karlsen (max 8 min). Side 9

Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre Møtested: Kinosalen og kantina, Nordreisahallen Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 11:30 13:45

Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre Møtested: Kinosalen og kantina, Nordreisahallen Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 11:30 13:45 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre Møtested: Kinosalen og kantina, Nordreisahallen Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 11:30 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Representerer Johanne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato 09/1412-22 033// KJSA 27.01.2010 913/10

Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato 09/1412-22 033// KJSA 27.01.2010 913/10 Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato 09/1412-22 033// KJSA 27.01.2010 913/10 REFERAT FRA MØTE I BUK 27. JANUAR 2010 Til stede: Tommy Myhrvang, Marita S. Hermannsen, Anders B. Løkhaug,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Kommunehuset Dato: 24.06.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer