INTEGRERT KUNST FASADE NOVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTEGRERT KUNST FASADE NOVA"

Transkript

1 KONKURRANSEPROGRAM INTEGRERT KUNST FASADE NOVA CICIGNONS PLASS Presentert under Trondheim Matcmaking oktober 2009 AØF Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon LINK SIGNATUR SIDE 1

2 INNLEDNING Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) inviterer i samarbeid med Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad, Midgard Media Lab-NTNU og TEKS - Trondheim Elektroniske Kunstsenter til konkurranse om utforming av integrert kunst i nye fasader i Folkets Hus. Bygget som får nye fasader ligger ut mot Cicignons plass, Krambugata og Kattveita, med hovedinngang til hotell, kino- og møtesenteret. Folkets Hus har de senere år gjennomgått en betydelig ombygging. 1.del er gjennomført og omfatter ombygging av fem etasjer til et kombinert hotell, møte- og kinosenter. Som en utvidelse av kulturtilbudet er det planlagt en stor kongressal som ny toppetasje på Folkets Hus. For bygget er det prosjektert en ny dobbelfasade i glass. Glassfasadene utgjør i areal ca.1300 m2. Den kunstneriske utformingen av denne glassfasaden kan også ta i bruk rommet bak glassfasaden, mot den gamle fasaden, for evt. tekniske installasjoner. Vinnerforslaget vil presenteres under Kosmorama i februar 2010, og under Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad, og en plass i èn av finalene OPEN eller PARTICIPATIVE Awards Classes under Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad. Mer om Live2011: og om kategoriene: Mer om TEKS - Trondheim Elektroniske Kunstsenter: 1 FORMÅL AØF etablerer nå en ny glassfasade, som gjennom spesiell energiteknisk og miljøvennlig fokus gies en teknisk og estetisk løsning som gjør fasaden til et positivt bidrag i bybildet. AØF har som ambisjon at bygget skal bli en attraksjon. Fasaden vil bli bygget i løpet av høsten 2009 og våren De kunstneriske forslagen må være realistiske i forhold til de løsninger som er valgt for utførelsen av fasaden, iht de føringer som gjelder knyttet til dagslyskrav, solinnstråling med mer. 2 PREKVALIFISERING AØF har satt sammen en kunstnerisk komité. Komitèen er gitt som mandat å sørge for gjennomføring av konkurransen, prekvalifisering av kunstnere, evaluering av forslag og innstille til valg av kunstner for utførelse. Som grunnlag for utvelgelse skal interesserte kunstnere sende inn eksempler på utførte arbeider og lage en enkel beskrivelse av sine tanker knyttet til denne oppgaven. Beskrivelsen skal begrenses til èn A4-side. Etter juryens evaluering av innlevert materiale velges det inntil tre kunstnere for videre deltagelse i en begrenset konkurranse. Innleveringsfrist for prekvalifisering er satt til tirsdag 15. desember 2009 kl Sted for innlevering er Nova kurs- og konferansesenter, resepsjonen i 4. etasje, alternativt sendes med post til AØF Olav Trygvasonsgt Trondheim. Samme frist gjelder slik at forsendelsen må være AØF i hende senest samme tidspunkt. Åpningen vil være lukket. Materialet leveres på engelsk eller på norsk. LINK SIGNATUR SIDE 2

3 3 FORUTSETNINGER/MÅL Folkets Hus har som mål å skape en spennende energivennlig fasade der arkitektur, teknikk og kunst samvirker. Vi ønsker at byen skal få en nyskapende attraksjon ved integrering av digital kunst, som gir identitet til Cicignons plass og byen forøvrig. Kulturhuset Folkets Hus skal gis en dynamisk fasade som gjenspeiler husets virke, som kan fornye seg ut fra skiftende ønsker og behov. Energimål: fasaden skal oppfylle definerte energikrav til bl.a. varmegjennomgang og solavskjerming. Miljømål: fasaden skal oppfylle definerte miljøkrav til materialer og produkter. Estetikk: fasader skal gi bygget og området en identitet og være et positivt bidrag i bybildet. 4 GRUNNLAGSMATERIALE Vedlagte tegninger som benyttes som underlag for kunstnerisk utforming er i målestokk 1: 200 og er utarbeidet av Link Signatur, VVS-tekniske tegninger er utarbeidet av Sweco. Tegninger av bæresystem er utarbeidet av Rambøl. 5 KRAV TIL FORSLAG OG TIL INNLEVERT MATERIALE Det stilles som krav til innlevert materiale, at dette er tilstrekkelig for at det kunstneriske forslaget kan bedømmes ut fra kravene som er angitt. Det skal leveres minimum oppriss av fasader, ett perspektiv og to typiske detaljer som redegjør for teknisk løsning. Den kunstneriske utformingen skal ta hensyn til de byggetekniske forhold, der glassfasaden blir en ramme om den kunstneriske utformingen. Det må også tas hensyn til krav om sikkerhet og brukbarhet. Et eksempel på det er at rom bak fasaden skal ha tilstrekkelig dagslys. Arkitekt vil bistå kunstner i det videre arbeidet i forhold til krav som stilles. Teknisk funksjonalitet som luftgjennomstrømning bak glassfasaden ligger som en premiss for utforming av det kunstneriske forslaget. Funksjoner som for eksempel solskjerming kan være del av det kunstneriske forslaget. Vinnerforslaget skal delta i Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad. For å kvalifisere for Live2011.com Event Awards stilles det krav om bruk av digitale medier i utformingen. Spesifikke temaer/metoder/form finnes i Prosjektet bør bruke/utnytte, en eller flere av følgende: Elektronisk kunst Nye digitale medier Interaktiv teknologi Dynamiske løsninger Stiftelsen Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad, har rett å avvise verk som ikke kvalifiserer til noen av de avsluttende kategoriene i selve grand prix. Kunstneren må visualisere/demonstrere fungerende verk på slik måte at Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad sin jury kan gjøre profesjonell vurdering av verkets uforming, idé og evt. funksjonalitet. LINK SIGNATUR SIDE 3

4 Innlevert materiale må innen innleveringsfristen 2. mars 2010 (evt. må materialet bearbeides i etterkant) oppfylle kravet til deltakelse i Live Reglene for bidrag må følges, mer om dette på: a. Må tillate presentasjon av vinner på Turkus hjemmeside b. Det er begrensinger i formater for innlevering, men en representasjon må kunne produseres og levers (visualiseres). AØF bistår med tilrettelegging både med produksjonsstudio og for visning i Nova 1 c. Presentasjonen for live 2011 må være klart for deres Grand Prix Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad jury innen 30. juni 2010 for å kunne klareres for en hovedjury. Materialet leveres både på engelsk eller på norsk. 6 INNLEVERINGSFRIST Inntil tre kunstnere prekvalifiseres før jul og innleveringsfrist for bearbeidet/videreutviklet utforming for disse settes til tirsdag 2. mars kl Innlevering: Nova kurs- og konferansesenter, resepsjonen i 4. etasje, alternativt sendes med post til AØF Olav Trygvasonsgt Trondheim. Samme frist gjelder slik at forsendelsen må være AØF i hende senest samme tidspunkt. Åpningen vil være lukket. 7 BEDØMMING Valg av kunstner for videre arbeid vil baseres på en helhetsvurdering ut fra ønske om nyskaping, dynamikk estetikk, teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. AØF har nedsatt følgende jury: Stig Klomsten AØF, Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, daglig leder, leder av jury Sverre Nilsen (representant for huseier, Rambøll) Gunnar Næss (arkitekt, Link Signatur) Regina Moeller (KIT Trondheim) Stacey Spiegel (kunstfaglig nye digitale medier, i samhandling med Rockheim) Jeremy Welsh (kunstfaglig elektronisk kunst) Röksä Jarmo (Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad) Sekretær for juryen er: Erling Høvik AØF, Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon mail: Alle spørsmål om programmet og gjennomføringen av konkurransen skal stiles til sekretæren. Vinneren vil bli presentert under den internasjonale filmfestivalen Kosmorama som arrangeres i Trondheim mars LINK SIGNATUR SIDE 4

5 8 HONORAR Det er avsatt N.kr ,- til fordeling til inntil tre kunstnerne som juryen velger ut etter prekvalifisering. Premien utbetales etter innlevering og presentasjon av forslag. Presentasjon av vinner og premiering vil skje under filmfestivalene Kosmorama 11. mars 2010 Vinneren får i tillegg utdelt 2000 EURO og en plass i en av finalene OPEN eller PARTICIPATIVE Awards under Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad. (Dersom kriteriene for deltagelse er oppfylt) 9 VIDERE ARBEID Det er oppdragsgivers intensjon at vinneren av konkurransen blir engasjert for evt. videre bearbeiding av prosjektet og til gjennomføring av oppdraget. Oppdragsgiver tar forbehold om det underveis i prosessen kan bli besluttet å ikke gjennomføre prosjektet. Ved en beslutning om realisering av vinnerprosjektet vil kunstner få oppdraget med gjennomføring av prosjektet under forutsetning om enighet om kontrakter for dette. Bearbeiding av konkurranseforslaget frem til realisert prosjekt vil skje i samarbeid med Trondheim kommune. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med arkitekt for prosjektet, som også er ansvarlig søker (SØK) i byggesaken mot Trondheim Kommune. Som en del av konkurransen inngår å beskrive hvordan konkurranseforslaget skal utvikles og utføres (også håndverksmessig), hvorvidt eksterne leverandører skal benyttes, samt budsjett for gjennomføringen. Kunstner skal sammen med forslaget levere et tilbud på kunstnerisk honorar for gjennomføring av det kunstneriske oppdraget og forslagets kostnad for gjennomføring. Dette omfatter samlet produksjonskostnad som foruten materialer og teknisk utstyr og inkluderer for eksempel transportkostnader, montering og leie av lift etc. Det skal også medtas kostnad for nødvendig bistand kunstner har behov for i fra prosjekterende og utførende som AØF har kontrakt med for selve fasadekonstruksjonen. Oppdragsgiver gies rett til å presentere resultatet i de fora og de medier oppdragsgiver finner det formålstjenelig. 10 FREMDRIFT FOR GJENNOMFØRING Det er AØF sin intensjon at det umiddelbart etter kunngjøring av vinnerutkastet i mars skal igangsettes bearbeiding og gjennomføring av den kunstneriske delen, slik at fasadene med integrert kunst kan ferdigstilles i løpet av høsten Frister i fht deltakelse i Live2011.com Grand Prix i Åbo2011 Europeisk kulturhovedstad må også overholdes. Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon Stig Klomsten Daglig leder LINK SIGNATUR SIDE 5

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Konkurranseprogram 1 Innledning I samsvar med stadfestet kunstplan for Nye Gamlingen, innbyr Stavanger kommune til konkurranse om utforming av kunstprosjekt.

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 INFORMASJON OG KRITERIER «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier» Konkurranser på fylkesmessa - Kirkenes 25.-26. Februar 2014 Ungdomsbedriftene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger UTBYGGERKONKURRANSE Tomteområde til salgs - med flott utsikt søker utbygger konsentrert småhusbebyggelse i felt B2 b - Skytterhusfjellet Kirkenes juni 2011 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 PROSJEKTANSVARLIG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1. MARS 2011 INNHOLD Forord...3 1. Forprosjekt...4

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp INNHOLD 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp OPPDRAG 1: 10 LEGEVAKTEN I OSLO 13 Trygg og informert 16 Designoppdraget 15 Oppgaver 18 Fordypning OPPDRAG 2: 22 KULTURSENSITIV

Detaljer

Kunstplan Nye Gamlingen

Kunstplan Nye Gamlingen Kunstplan Nye Gamlingen Byggets/prosjektets navn: Nye Gamlingen, Svømmeanlegg ved Mosvangen Byggherre: Stavanger Kommune Arkitekt: Laila Løhre Prosjektleder: Bernt Krogh Type bygg: Utendørs svømmeanlegg

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2012/3275-34023/2012 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Utsmykking av nye Søgne rådhus Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet

Detaljer