SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012"

Transkript

1 NORSK MARITIMT MUSEUM (NMM) "TIL SJØS!" SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012 BÅTHALLEN, NMM PML ARKITEKTUR I SAMARBEID MED LASSE ALTERN HALVORSEN

2 PML ARKITEKTUR AS + LASSE ALTERN HALVORSEN (LAH) Sivilarkitekt Per Martin Landfald (PML): tlf mail: web: org.nr Sivilarkitekt Lasse Altern Halvorsen (LAH): tlf mail: org.nr Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo Norsk Maritimt Museum SKISSEPROSJEKT TIL SJØS! Med dette leveres skisseprosjekt for utstillingen Til sjøs!, Norsk Maritimt Museum. Prosjektutviklingen av Til sjøs! har frem til nå vært en prosess som inkluderer både programmering, konseptutvikling og idéer om utformingen for utstillingen og utstillingsrommet. Arbeidet har kommet ganske langt på alle områder, men lenger på noen områder enn andre. Slik prosjektet ser ut nå foreligger det imidlertid en uttalt enighet om løsninger på overordnet nivå, og også om endel elementer på mer detaljert nivå. Det begynner å tegne seg ganske klare bilder på hvordan sirkulasjonen skal være, hva slags hovedsoneinndelinger utstillingen skal ha, hvilke hovedelementer/objekter som skal være med i utstillingen, og hvordan det hele ønskes å se ut/fungere. Siden tids-spennet fra prosjekteringen startet til forprosjektet tenkes levert er såpass stor finner vi det nyttig å ha en innlevering av skisseprosjekt som en egen milepæl nå når det er etablert enighet om hovedtrekkene. Skisseprosjektet er derfor å regne som en status-milepæl og "masterplan" for arbeidet videre. Arbeidet går etter levering skisseprosjektet uten opphold videre rett inn i forprosjekt, siden det nå foreligger overordnet enighet om hovedtrekkene for løsningene. Skisseprosjektet inkluderer ikke kostnadsbregning og konsulentbistand på øvrige tekniske fag. Dette må inngå som del av forprosjekt når prosjektet har nådd et høyere detaljeringsnivå og evalueringen av bygningstekniske/utstillingstekniske behov har kommet lenger. Til sjøs! har frem til skisseprosjekt utviklet seg til å bli en relativt sammensatt og kompleks utstilling med mye innhold og mange ulike soner. Dette er delvis en konsekvens av at vi under arbeidet med utformingen har måttet forholde oss til både en ganske krevende fysisk ramme i form av utstilllingsrommets trekantede form, frittstående søyler, mye glassflater/dagslysinnslipp, store utstillingsobjekter samt en premiss om persongestaltning som bærende utstillingskonsept. Det er i prosjektet lagt vekt på at utstillingens utforming skal ta utgangspunkt i de gitte fysiske rammene på en måte som skaper et interessant samspill mellom utstilling og bygg. Prosjektet søker å bidra til å understreke kvaliteter knyttet til rommets form og rommets henvendelse og dra nytte av disse til å gi spennende arkitektoniske og utstillingsmessige opplevelser for de besøkende. Planen for utstillingen slik den nå foreligger bør være godt utgangspunkt for å programmere de ulike sonene på et enda mer detaljert nivå i den videre prosess. Vi har kommet med et forslag til fremdriftsplan basert på ønsket utstillingsåpning i februar 2014, der dead-liner for ulike faser av prosjekteringen/gjennomføringen fremgår. Denne vil danne grunnlag for den videre planleggingen av prosessen. Innlevering av forprosjekt til sommeren 2012 foreslås som neste viktige milepæl. Fremdriftsplanen vedlegges bakerst i heftet. Det er opprettet en drop-box-folder der levende dokumenter legges. Dreiebøkene er eksempler på slike dokumenter, og på planløsningen i dette skisseprosjektet er det angitt dreiebok-dokumenter for hver sone (prog TS 01-11). Dreiebøkene er under utvikling og vedlegges ikke skisseprosjektheftet, men den pågående og kontinuerlige utviklingen av disse ligger som premiss for løsninger vist i skisseprosjektet. Det er viktig for fremdriften at arbeidet med dreiebøkene for alle områdene i prosjektet prioriteres fremover, da disse er premissgivende for det mer detaljerte arbeidet med formgivingen av utstillingen i forprosjektet. Skisseprosjektet består av hoved-tegninger, skjemategninger og illustrasjoner. Fremdriftsplanen omhandler de tre delene som har med programmering innhold utstilling, prosjektering/gjennomføring arkitektur og klargjøring av salen. PML ARKITEKTUR AS + LAH Oslo, 27. mars 2012

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Fremdriftsplan Til Sjøs! Norsk Maritimt Museum PML+LAH Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Programmering & Skissefase Forprosjekt Detaljprosjekt Buffer Div Anbud Bygging Montasje 1.0 Innhold utstilling, prog. og prod. 1.1 Programmering 1.2 Skisseprosjekt Opprette dreiebok mal Programmering innhold utstilling 1.3 Forprosjekt Gestaltning av karakterer * Rammeverk/konsept "konkurranse" * "Konkurranse" * Valg av produsent Prog. for øvrige soner * Ingress * Intro * Persongalleri, bilder, objekter, tekst * Tidslinjen * Kapp Horn * Lystseilas * Landlov * Til sjøs i dag * Sentralrommet * Lugarer * Outro 1.4 Detaljprosjekt Gestaltning av karakterer ferdigstilles Rammeverk/konsept for produksjon Ferdigstillelse av øvrige soner 1.5 Produksjon fil audio (utenfor anbud, prototypeutvikling?) Film Audio Interaktivt, stjernehimmel, konstanter 1.6 Produksjon tekst/bilder (inkludert i anbud, ordinær produksjon) Tekst print Finjustere tekst, innhold, vasking av tekst Produksjon Bilder print Produksjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Programmering & Skissefase Forprosjekt Detaljprosjekt Buffer Div Anbud Bygging Montasje Prosjekteringsfase arkitektur 2.0 Skisseprosjekt (gjenstående arbeider) 2.1 Programmering Masterplan 2.2 Tegninger + 3d illustrasjoner 2.3 Fremdriftsplan 2.4 Enkelt skisseprosjektdokument 3.0 Forprosjekt 3.1 Prosjektering fast inventar Gulv Vegger Himling 3.2 Prosjektering innredning Videreutvikling av monter 3.3 Belysning utstilling Generell utstillingsbelysning Spesialbelysning monter/soner 3.4 Digital formidling Audio Film Potensielle leverandører 3.5 Prosjektering bygg, tekniske instal. Elføringer gulv/tak VVS Brann Sprinkling Posjekteringsmøter 3.6 Beskrivelse av prosjekt 3.7 Kostnadskalkyle 4.0 Gjennomgang kostnadskalkyle 5.0 Detaljprosjekt 5.1 Prosjektering fast inventar Gulv Vegger Himling 5.2 Prosjektering innredning Monter prototype Ferdig prosjektering av øvrige soner Prototype audio sone Prototype film sone 5.3 Belysning utstilling Ferdig prosjektering av utstillingsbelysning Ferdigprosjektering av pesialbelysning monter/soner 5.4 Prosjektering bygg, tekniske instal.

23 Fremdriftsplan Til Sjøs! Norsk Maritimt Museum PML+LAH Klargjøring av salen Prosjekteringsfase arkitektur Elføringer gulv/tak VVS Brann Sprinkling Posjekteringsmøter 5.5 Anbudsbeskrivelse av prosjekt 6.0 Buffer/Div Forberedelse av anbudspapirer Byggledelse OPAK Div 5.0 Anbud 5.1 Anbudsmateriell sendes ut 5.2 Anbud gjennomgang 5.3 Forhandlinger, valg av leverandører 3.0 Bygging 3.1 Tenkiske innstallasjoner Elføringer gulv/tak VVS Brann Sprinkling 3.2 Overflate bahandlinger Male pusse overflater 3.3 Montering, bygging av fast inventar Vegger Gulv 3.4 Montering, bygging av løst inventar Monter/Nisjer Belysning utstilling Ineriør elementer for soner tidslinjer etc. 4.0 Montasje utstilling innhold 4.1 Gjenstander 4.2 Tablå prints 4.3 Digitale løsninger 5.0 Soft opening 6.0 Åpning Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Programmering & Skissefase Forprosjekt Detaljprosjekt Buffer Div Anbud Bygging Montasje 7.0 Klargjøring av salen 7.1 Fasaderehabilitering Kartlegging omfang fasade Studere nye type glass Prosjektering Anbud Bygging 7.2 Flytte gjenstander til magasin

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-13 Journalnr.: 2013/1029 Møtedato: 26.september 2013 Saksansvarlig: Arne Bjørlykke Sakstittel:

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon 0.1 2015-08-04 Forsidebilde av Philippe Bompas http://philippebompas.com/ Norske

Detaljer

Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole

Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole LUNNER KOMMUNE Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole I kommunestyrets møte den 11.05.06 i sak nr. 29/06 ble det fattet flg. vedtak: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Siri Teigum

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Siri Teigum Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av skisseprosjekt/forprosjekt for ny ungdomsskole i Lenvik kommune. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2014 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Statusrapport for tegnordbokprosjektet 30.08.03

Statusrapport for tegnordbokprosjektet 30.08.03 Statusrapport for tegnordbokprosjektet 30.08.03 Finn Arild Thordarson Utviklingsavdelingen Møller kompetansesenter finn.arild.thordarson@ks-moller.no Organisasjon Prosjektleder: Finn Arild Thordarson (UTV)

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT Forprosjektrapporten er en prosjektintern rapport som kvitterer ut arbeidet i forprosjektet og beskriver overgangen fra forprosjekt til

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Drive rive og bygge på samme tid

Drive rive og bygge på samme tid Drive rive og bygge på samme tid Prosjekt fra 2010 til 2013 Bygget 4000 m2 og 3800 m3 Varmepumper på 30-40 000 l/m De fleste settefisk utbygginger bygges med en biomasse oppbygging «i nakken». Den biomassen

Detaljer

UTSIKTEN *Hotell *Golf *Kunstsenter

UTSIKTEN *Hotell *Golf *Kunstsenter Prosjektrapport ATTRAKSJONEN UTSIKTEN *Hotell *Golf *Kunstsenter Øke UTSIKTEN sin attraksjonskraft - attraksjonsutvikling, samt utvikling av nytt reiselivskonsept i Norge: Kortreist kultur kulturmeny.

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/prosjekteringsledelse og kontrakt Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fredrik Røyeng

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget Side 4-7: Mulig lokalisering av kunstprosjektene Vestibylen (side 4) Storsalen, kammersalen,

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse vedrørende oppussing av kjøkken til en rekke barnehager. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 8-5 (1) ved ikke i

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet.

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Et prosjekt for reduksjon av muskel og skjelettplager og sykemeldinger i 6 utvalgte barnehager i Fredrikstad kommune. Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling.

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 07.11.07 SAK NR 061 2007 PROSJEKTPLAN MED REVIDERT HOVEDFUNKSJONSPROGRAM OG FORPROSJEKT FOR NYTT AKUTTBYGG FOR UNGDOM OG VOKSNE INNEN PSYKISK HELSEVERN. PLANFASEUTREDNING

Detaljer