Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak."

Transkript

1 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

2 Generell informasjon På Samordna opptak sine nettsider finn du den siste oppdaterte søkerinformasjonen. Her kan du søkje om studieplass, melde adresseendring, omprioritere studieønska dine og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. Du finn òg generell informasjon om opptaket. Frå 20. juli finn du poenggrensene i hovudopptaket og ledige plassar på Restetorget, og frå ca 29. juli poenggrensene i suppleringsopptaket. TA VARE PÅ SØKERHANDBOKA Søkerhandboka 2004 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta i september. Ta difor vare på handboka også etter at du har sendt søknaden. STUDIUM UTANOM DET SAMORDNA OPPTAKET Søkerhandboka inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. SØKOFONEN Søkofonen er den automatiske tastafontenesta for det samordna opptaket. Tenesta er open i perioden april september. Den personlege koden din til søkofonen får du i brevet saman med omslagsarket. Ta difor vare på dette brevet. Sjå elles rettleiinga for Søkofonen side 119. SMS 2011 Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan du m.a. få løpande varsling om fristar i opptaket til din mobiltelefon. Etter hovedopptaket kan du søkje ledige studieplassar fra Restetorget på SMS. For meir informasjon, sjå side 119 eller SOs nettsidar TEKST-TV NRK 1 SIDE 480 Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på tekst-tv NRK 1 side 480. Etter hovudopptaket 20. juli blir sidene dagleg oppdaterte, m.a. med oversikt over ledige studieplassar. INFORMASJON PÅ SAMISK Søkerhandboka 2004 og søknadsskjema på samisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på Informasjon på samisk finn du òg på Søkofonen. INFORMATION IN ENGLISH The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. Please note that the information in this catalogue does not apply to foreign applicants without a permit for permanent residence in Norway. See also page 103. ER DU I TVIL OM DU ER STUDIEKVALIFISERT? Kontakt ein av lærestadene for å få vurdert grunnlaget ditt, t.d. om du har dekt fagkrav på annan måte enn det som er nemnt på side 101. Viss det gjeld studium med tilleggskrav, bør du kontakte lærestaden som har studiet. Sjå også om realkompetanse side 103. Utgiver Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Redaktør Henrik Christie Rødsæther Tabeller Informasjon i lærersted-tabellene kommer fra lærerstedene Tekst Trine Hotvedt Øyvind Gjengaar Kristin A. Tambs Brith Walstad Pulido Silje Molander Prosjektansvarlig, distribusjon, form og sats Digital Grafisk, Oslo SPESIELLE OPPTAKSKRAV Vær merksam på at nokre studium har opptakskrav utover generell studiekompetanse. Oversikt over krava finn du på side 98. Trykk og opplag Norprint Rotasjon, Distribusjon Søkerhandboka ble utgitt første gang i februar 1995 under navnet Søkeravisa. Handboka er gratis og distribueres til søkerne via utdanningsmesser, videregående skoler, arbeidskontorer, Forsvaret, biblioteker, høgskoler og universiteter. Du kan få flere eksemplarer ved å henvende deg til nærmeste arbeidskontor, høgskole eller universitet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i opptakskrav, poengberegning og studieopplysninger. Samordna opptak (SO) er opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige og private høgskoler. SO registrerer søknadene og sender ut omslagsark, som søkerne returnerer med relevant dokumentasjon. Alle data fra lærestedenes søknadsbehandling blir samlet i Samordna opptak, som kjører opptak og sender svarbrev til søkerne. Tilbud blir gitt på det høyest prioriterte studieønsket som hver enkelt søker har poeng nok til å komme inn på, lavere studieønsker faller bort. SO registrerer svarene og kjører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Hvordan søker jeg? 1. mars-fristen april-fristen Opptak til ex.phil Reservert studieplass fra Nettsøknad Papirsøknad Omslagsark 1. juni Bekreftede kopier Ettersending 1. juli Omprioritering 1. juli Adresseendring 10. juli Opptak Hovedopptak 20. juli Svarfrist 26. juli Nasjonalt suppleringsopptak 29. juli Lokale suppleringsopptak 5. august Restetorget Reservering av studieplass til Skifte av høgskole Regelendringer Studieløp og gradar Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Menighetssøsterhjemmets Høgskole (MSH). 80 Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges landbrukshøgskole (NLH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Rogaland Høgskole (RHS) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH).. 87 Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (med Norges fiskerihøgskole) (UiTø) Innhold Alfabetisk liste over utdanningsområder. 14 Hvor kan jeg søke? Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) Betanien sykepleierhøgskole i Bergen (BBSH) 39 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmets høgskole (DHS) Diakonissehjemmets høgskole (DH) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) 41 Høgskolen i Agder (HiA) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HSM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen i Stavanger (HiS) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Andre vegar til generell studiekompetanse Utenlandsk utdanning Information in English Realkompetanse Hvordan rangeres søkerne? Poengutrekning Skolepoeng Poengutrekning Tilleggspoeng Medsinstudiet Opptaksprøver som eneste rangeringsgrunnlag 108 Kvotar Dokumentasjon Anna viktig informasjon Adresseliste Stikkordliste SMS Søkofonen Sjekkliste Søkerkalender

4 Søknadsfrister 4 1mars Søknadsfrist bare for søkere med dokumenterte grunner for spesiell vurdering dokumenterte grunner for forhåndsløfte videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 102 Rudolf Steinerskole IB (International Baccalaureate) realkompetanse, se side 103 Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke sende ny søknad til 15. april. Hvis du likevel sender ny søknad med nye studieønsker og ny prioritering, vil denne erstatte den første søknaden. I den nye søknaden må du derfor ta med alle studieønskene du vil beholde fra den første søknaden. Søknader om spesiell vurdering eller forhåndsløfte som er poststemplet etter 1. mars, blir behandlet som ordinære 15. april-søknader. Det samme gjelder nye studieønsker på ny søknad etter 1. mars. FORHÅNDSLØFTE Alle som søker forhåndsløfte må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få forhåndsløfte hvis du skal oppfylle opptakskravene med fag/kurs våren Bare statlige og private høgskoler kan gi forhåndsløfte. Du kan altså ikke krysse av for forhåndsløfte på studieønsker til universitetene eller til Norges Handelshøyskole, Norges Idrettshøgskole, Norges landbrukshøgskole eller Norges Veterinærhøgskole. Det gis normalt ikke forhåndsløfte på grunnlag av spesiell vurdering eller realkompetanse, eller til studier med opptaksprøve. Forhåndsløfte gis ikke i spesielle kvoter, heller ikke i primærskvoten. Du kan søke om forhåndsløfte hvis du: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet Behov for forhåndsløfte må dokumenteres, se side 111. Hvis grunnene dine for forhåndsløfte blir underkjent, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. For å få forhåndsløfte må du ha en poengsum som ville vært i den øvre halvdelen blant poengsummene til søkerne som ble tatt opp til studiet i 2003 i nasjonalt hovedopptak eller suppleringsopptak. Svar på søknad om forhåndsløfte blir sendt ut før 1. mai. Tildeling av forhåndsløfte er et bindende tilsagn om at du får tilbud om studieplassen i hovedopptaket. Etter hovedopptaket 20. juli må du på vanlig måte registrere svar på nettet eller sende inn svarskjemaet innen 26. juli for å bekrefte at du tar imot studieplassen. Hvis du får forhåndsløfte på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere på din nettsøknad på slik at dette studiet blir din førsteprioritet. SPESIELL VURDERING Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig tungtveiende grunner gir grunn til å tro at søkerens opptaksgrunnlag ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. For å få spesiell vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Søkere som får avslag på søknad om spesiell vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For spesiell vurdering får du tilsendt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested, se side 8. RUDOLF STEINERSKOLE Søkere med Rudolf Steinerskole blir behandlet i Nasjonal komité for vurdering av Rudolf Steinerskole. Komiteen gir en anbefaling til lærestedene om generell studiekompetanse og nivå. Søkere som avsluttet Rudolf Steinerskole 2003 eller tidligere, må sende én bekreftet kopi av et med omslagsarket til Samordna opptak. Fagoversikt skal ikke sendes med. Søkere som avslutter Rudolf Steinerskole våren 2004, må sende tomme omslagsark der de krysser av for ettersending av videregående utdanning. Så snart ene foreligger, vil de enkelte Steinerskolene sende ene til Samordna opptak. INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) Årets avgangselever kan få eksamensresultatet fra IB sendt direkte til lærestedene som skal saksbehandle søknaden. Innen 1. mai må du melde fra til IB-kontoret på skolen du går på hvilke læresteder resultatet skal sendes til. Søker du opptak innen 1. mars, vil du vite hvilke(t) lærested(er) som skal saksbehandle søknaden din før 1. mai. Resultatet vil dermed kunne sendes enten elektronisk eller pr telefaks til lærestedet samme dag som det foreligger, normalt første uka i juli.

5 april RESERVERT STUDIEPLASS FRA 2003 Har du reservert studieplass fra i fjor, må du søke på vanlig måte innen 15. april. Reservert studieplass er ikke det samme som forhåndsløfte. Du skal derfor ikke krysse av for forhåndsløfte på søknadsskjemaet. I omslagsarket legger du ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. For dette studiet trenger du ikke å legge ved eller attester. Du er garantert å få tilbud om den reserverte studieplassen så lenge du følger prosedyrene med å sende inn omslagsark og svarkort innen fristene. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere dette/disse foran det studiet der du har reservert plass. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved, attester og eventuell annen dokumentasjon og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak ved et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Dersom du mister søkernummer eller søkofonkode, må du sende brev og kopi av legitimasjon med bilde til Samordna opptak pr post, (ikke telefaks eller e-post), og be om å få det tilsendt. Ordinær søknadsfrist Søknader som er poststemplet etter april, blir ikke med i opptaket. OPPTAK TIL EXAMEN PHILOSOPHICUM I nederste del av søknadsskjemaet er det et eget felt for examen philosophicum (ex.phil.) som kan fylles ut med en tresifret lærestedskode. Koden gjelder også for examen facultatum (ex.fac.) ved de lærestedene som har dette studiet. Søker du bare ex.phil. (og ex.fac. der det fins) høsten 2004 og ikke andre studier våren 2005, fører du opp en tresifret lærestedskode i feltet, og fører ikke opp studieønsker i feltene Ønsker du å studere ex.phil. (og ex.fac. der det fins) høsten 2004 og andre studier våren 2005, må du føre opp en tresifret lærestedskode i ex.phil.-feltet og prioriterte studieønsker i feltene Ønsker du ex.phil. (og ex.fac. der det fins) som reservealternativ høsten 2004 hvis du ikke får tilbud på prioriterte studier, fører du opp en tresifret lærestedskode i ex.phil.-feltet i tillegg til kodene for de andre studieønskene i feltene Dersom du søker og får opptak til et fag eller profesjonsstudium ved et av lærestedene på lista nedenfor, får du også automatisk rett til å ta ex.phil. (og evt. ex.fac.) ved dette lærestedet. Fører du opp en lærestedskode som ikke står på lista under, blir den strøket. Søknadsfrister Lærested Lærestedskode Ansgar Teologiske Høgskole 255 Det teologiske Menighetsfakultet 190 Høgskolen i Agder 201 Høgskolen i Bodø 204 Høgskolen i Finnmark 206 Høgskolen i Telemark 220 Høgskolen i Vestfold 222 Høgskolen i Volda 223 Misjonshøgskolen 256 Norsk lærerakademi 254 Universitetet i Tromsø 186 5

6 Nettsøknad NETTSØKNAD Hvis du har norsk personnummer, kan du fra februar 2004 søke opptak på Registreringen består av tre trinn som alle må være gjennomført for at du har levert gyldig nettsøknad til Samordna opptak. 1. Personopplysninger Først fyller du ut personopplysninger, selvvalgt brukernavn og passord, samt e-postadresse og mobiltelefonnummer dersom du har dette. 2. Studiumopplysninger Deretter fyller du inn studiekoder og andre søknadsopplysninger på nettsøknaden. Vær nøyaktig med utfyllingen! Du er selv ansvarlig for din nettsøknad. Vær derfor nøye med valg av studiekoder, disse kan ikke endres etter søknadsfristen. Du kan omprioritere studieønskene fram til 1. juli (se side 10). Ta godt vare på passordet ditt! Hvis du mister passordet til nettskjema, gå inn på for veiledning om hvordan du får nytt. Husk at alle får nytt passord med omslagsarket (se side 8). 3. Gul sluttkvittering Når trinn 1) og 2) er riktig utført får du en gul sluttkvittering. Denne viser at nettsøknaden er riktig utfylt. Sluttkvitteringen sendes til den e-postadressen du har oppgitt. Vær derfor nøye når du fyller ut e-postadresse. Kvitteringen du får tilsendt kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Hvis du fyller ut mobiltelefonnummer på nettsøknaden kan du også bruke SOs SMS-tjeneste (se s.119). I 2003 brukte 70 % av søkerne SOs nettsøknad. Nettsøknad har følgende fordeler: Det er den sikreste måten å søke på Du får umiddelbart kvittering på søknaden Du kan lett forandre på studier fram til søknadsfristen 15. april og omprioritere til 1. juli Du slipper å vente på svarkortet i posten, og kan logge på med brukernavn og passord og svare fra hvilken som helst datamaskin med nettilkobling Du endrer prioriteringen av studieønskene ved å endre på prioritet-tallene. Når du klikker på studiekodene i Søkerhandboka på nett, legger studiene seg på nettsøknaden i den rekkefølge du velger dem. Du kan eventuelt taste inn studiekodene selv. 6 NB! Bruk enten nettsøknad eller papirsøknad. Hvis du bruker begge deler, blir nettsøknaden den gyldige, selv om papirsøknaden sendes sist. Nettsøknaden vil automatisk forkaste din papirsøknad. Sender du inn flere papirsøknader, vil den sist daterte og underskrevne søknaden før søknadsfristen være den gyldige. Send ikke og attester med søknadsskjema. Disse skal du sende inn sammen med omslagsarket, se side 8. Vitnemål og attester sendt sammen med søknaden vil bli returnert søker. FULLMAKT Hvis du er forhindret fra å søke selv, eller senere i opptaket ikke kan omprioritere eller svare på tilbud innen fristene, kan du gi fullmakt til en person som sender inn på dine vegne. Du må da sende inn et signert brev med navnet på personen du gir fullmakten til i egen konvolutt til Samordna opptak.

7 SØKNAD PÅ PAPIRSKJEMA Søknadsskjemaet finnes på bokmål, nynorsk og samisk, og kan skaffes fra arbeidskontorer, biblioteker, videregående skoler eller lærestedene som er med i det samordnede opptaket. Søknadsskjemaet skal leses maskinelt, merk derfor følgende: ikke brett skjemaet, bruk C4-konvolutt fyll ut nøyaktig og tydelig med blå eller sort penn skriv bokstaver og tall på samme måte som i eksempelruta på skjemaet, husk STORE bokstaver skriv ett tegn i hver rute, og ikke la tegnene gå utenfor de svarte strekene vær nøye med utfylling av studiekoder ikke lag overstrykninger eller skriv i ruter som skal være tomme bruk årets skjema vær nøyaktig med adresseutfylling, se veiledningenunder og på baksiden av søknadsskjemaet Søknaden skal sendes uten vedlegg til Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 OSLO Søknader på annet enn originalt skjema (faks, e-post o.l.) vil bli forkastet. FØDSELSDATO OG PERSONNUMMER Både fødselsdato og personnummer må fylles ut. Har du ikke norsk personnummer, fyller du bare ut fødselsdato. KJØNN Alle må krysse av for kjønn. For søkere uten norsk personnummer er det ikke mulig å registrere søknaden uten avkryssing for kjønn. MORSMÅL/ MÅLFORM Kryss av for samisk morsmål hvis du ønsker at Universitetet i Tromsø og Samisk høgskole/sami allaskuvla skal bruke samisk i brev til deg. Kryss av for annet hvis du ikke har norsk eller samisk morsmål. Kryss for bokmål/nynorsk bestemmer hvilken målform som senere vil bli brukt i brev til deg. NAVN Navn må skrives helt ut. Har du to etternavn uten bindestrek, fører du opp det siste i feltet for etternavn. Mellomnavn kan forkortes hvis du får plassmangel. TELEFON Feltene er beregnet for norske, åttesifrede telefonnummer/mobilnummer. ADRESSE Omslagsark, tilbudsbrev og eventuelle andre utsendelser vil gå til den adressen du oppgir på søknadsskjemaet. Du er selv ansvarlig for at Samordna opptak har fått riktig og fullstendig adresse. Retningslinjer for utfylling: For adresser i Norge må du fylle ut postnummer og poststed (og evt. gate/vei/stedsnavn). Bor du i utlandet må du skrive postnummer i samme boks som poststed. Postnummerfeltet skal da ikke fylles ut. Adresselinjen etter c/o-feltet kan benyttes til c/oadresse (hvis du bor på en adresse du ikke er registrert med hos postverket, fyll ut navnet på postkassens innehaver), postboksnummer, informasjon om hybelhus eller rom- /leilighetsnummer e.l. Bruker du postboksadresse, skal du ikke fylle ut gateadresse. Det er viktig at du (eller en kontaktperson) er tilgjengelig under søknadsprossessen og når tilbud om studieplass sendes ut. Se også om adresseendring side 10. OPPTAKSGRUNNLAG Sett kryss i en av rutene for norsk og nordisk videregående utdanning, International Baccalaureate, videregående utenlandsk utdanning (ikke-nordisk) eller Rudolf Steinerskole. Som nordisk utdanning regnes utdanning fra Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene eller Grønland. REALKOMPETANSE Sett kryss bare hvis du ikke har generell studiekompetanse, men er 25 år eller eldre og vil søke på grunnlag av realkompetanse. Etter å ha krysset av for realkompetanse, må du sende inn de omslagsark du mottar til de lærerstedene der du ønsker å bli vurdert, se artikkel side 103. Krysset kan ikke endres, selv om du har satt kryss i feil boks. Du har ikke krav på realkompetansevurdering hvis du ikke har krysset av riktig. FORHÅNDSLØFTE Sett kryss bare hvis du søker statlige eller private høgskoler og fyller kravene til forhåndsløfte, se side 4. STUDIEØNSKER Det er kun studier som står oppført i lærestedstabellene som kan søkes med dette søknadsskjemaet. Hvis du fører opp studier som ikke står i Søkerhandboka 2004, blir de strøket. Du må fylle ut full sekssifret studiekode for hvert studieønske. Kodene finner du i lærestedstabellene. Vær nøye med utfylling av studiekoder; du er selv ansvarlig for at det er samsvar mellom lærested, studienavn og studiekode. Du kan føre opp inntil 10 studieønsker i prioritert rekkefølge. Prioriteringen er avgjørende for hvilket tilbud du får. Ingen søkere får mer enn ett tilbud, og man får tilbud på det høyest prioriterte studieønsket man har poeng nok til å komme inn på. Ved tilbud blir alle lavere prioriteter strøket. Les også om omprioritering side 10. SPESIELL VURDERING Du må krysse av i feltet ved hvert studium der du ønsker spesiell vurdering. Se side 4 og om blå omslagsark side 8. EXAMEN PHILOSOPHICUM Fyll ut den tresifrede lærestedskoden. Se artikkel og tabell side 5. DATO OG UNDERSKRIFT Søknaden må dateres og underskrives for å være gyldig. Ved å underskrive bekrefter du at du har lest rettledningen på baksiden og fylt ut skjemaet i samsvar med denne. Sender du inn flere søknader, vil den sist daterte søknad være gjeldende. SMS Ønsker du å motta meldinger på SMS? Sett kryss i boksen. 1. gangs fra VG. skole Får du eller fag-/ svennebrev første gang våren 2004? Sett kryss i boksen. Utfylling av søknadsskjema 7

8 Omslagsark 1juni OMSLAGSARK - senest 1. juni Omslagsarket er en skriftlige kvittering på at søknaden din er mottatt og registrert hos Samordna opptak. Her finner du alle opplysninger som er registrert av SO på bakgrunn av søknaden din. Dersom du oppdager avvik fra omslagsarket i forhold til studieønskene du registrerte på søknaden, er det derfor viktig at du melder fra til SO. Opplysninger på omslagsarket Øverst finner du navnet på ditt saksbehandlende lærested, som du skal sende omslagsarket til, med en dato for når det må sendes. Du får også oppgitt ditt søkernummer, som du skal bruke ved alle henvendelser til Samordna opptak eller din saksbehandler. Med omslagsarket følger et brev du kan bruke som dokumentasjon overfor andre instanser på at du har søkt høyere utdanning. Kontroll av omslagsark mot søknad - Internett Kontrollér at opplysningene på omslagsarket samsvarer med din søknad. Har du tilgang til internett finner du din egen nettsøknad på Også de som har søkt på papir får egen nettsøknad hos SO. På personopplysningskortet som følger med omslagsarket finner du passord som du bruker sammen med fødselsnummer til å logge inn på din nettsøknad. Er du nettsøker fra før, kan du også bruke det passordet du valgte da du søkte. Du kan også bruke Søkofonkoden som du finner på personopplysningsarket til å logge inn. Du skal selv forandre på adresse og telefonnummer direkte på din nettsøknad hvis du oppdager feil eller har fått endret kontaktopplysninger etter at du sendte søknaden. Dersom det er avvik mellom søknaden og de studium-/ lærestedopplysninger SO har registrert på omslagsarket, skal du krysse av i en egen avkryssingsboks på nettsøknaden. SO vil da rette eventuelle registreringsfeil. Rettinger er oppdatert og kan sjekkes på nettsøknaden etter at hovedregistreringen er ferdig i uke 25 og 26. Kontroll av omslagsark mot søknad - Søkofonen På personopplysningskortet finnes også kode for SOs automatiske tastafontjeneste, Søkofonen. Hvis du ikke har tilgang til internett kan du sjekke opplysningene som er registrert hos SO ved å ringe Søkofonen Dersom det er avvik mellom søknaden og det SO har registrert på omslagsarket, og du ikke kan melde feil via din nettsøknad, må du gjøre dette skriftlig til Samordna opptak. Du må oppgi søkernummer, person-/ fødselsnummer, navn, og hvilke opplysninger fra søknaden din du mener er registrert feil på omslagsarket. Rettinger er oppdatert og kan sjekkes i Søkofonen etter at hovedregistreringen er ferdig i uke 25 og 26. Utfylling og innsending av omslagsarket Du skal ikke skrive på første side av omslagsarket. Denne er kun for saksbehandler. Rettelser av person- og studiumopplysninger som er skrevet direkte på omslagsarket blir derfor ikke tatt hensyn til. Fyll ut de enkelte postene på omslagsarkets sider 2-4 og legg ved bekreftede kopier av dine og attester. Det er viktig at du sender omslagsarket til riktig adresse, og at du overholder innsendingsfristen. Har du spørsmål om utfylling, kontakt ditt saksbehandlende lærestedet. Skal du ettersende, må dette sendes til den saksbehandler som mottok omslagsarket ditt. NB! Merk også følgende Siden omslagsarkene sendes ut puljevis, vil søkerne motta dem på ulike tidspunkter. Normalt mottar du omslagsark 1 6 uker etter den søknadsfristen som gjelder for deg Har du ikke mottatt omslagsarket innen 1.juni, må du snarest, og innen 10.juni, sende brev til Samordna opptak der du etterlyser omslagsark. Send eventuelt med kopi av søknadsskjemaet ditt. Har du søkt elektronisk kan du legge ved kopi av kvitteringen Du skal alltid sende inn omslagsarket du mottar, også hvis du oppdager feil, har klaget på søknadsbehandlingen, eller har sendt inn mer enn en søknad Omslagsark sendes ut basert på det først registrerte søknadsskjemaet. Hvis du av ulike grunner sender inn flere søknadsskjemaer, vil disse først bli behandlet etter at hovedregistreringen er ferdig i slutten av mai. Du vil da bare unntaksvis motta nytt omslagsark Hvis du omprioriterer, eller hvis Samordna opptak retter feilregistrerte studieønsker, mottar du vanligvis ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, også hvis du etter omprioritering har strøket dette lærestedet Samordna opptak retter opp innmeldte feilregistreringer av studieønsker som oppstår hos SO, men kan ikke foreta rettinger der hvor søkeren oppgir gyldig informasjon på søknadsskjemaet, men har ment å føre inn noe annet Husk å signere omslagsarket 8

9 Inst. År F.nr. Spes Inst. løfte År Saksbehandlende Studie- vurd. Lærested/Studium lærested Realkompetansevurdering Kravkode Tlf.nr. Tlf.nr. F.nr. Spes. vurd Inst. løfte År Termin Grunnla g Tlf.nr. Tlf.nr. kompetanse Alderspoeng sjonsstatus morsmål Kjønns - poeng F.nr. X Forhåndsløftestatus Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende institusjon (se øverst på denne siden). Inst. X Norsk/nordisk X Real - utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudol f Steinersk ole X X År Termin Grunnla g X X X X X X X X X X Forhåndsløftestatupoeng X Militærpoeng X Utdannings- løfte nå Sign. Fo lkehøgsk olepoeng kompetanse poeng Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (na vn/adresse/telefon) Tlf.nr. F.nr. kan du registrere på ordnaopptak.no eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Saksbehandlende Grunnlag/ Prak./ Spe./ Spes./ Spes. Studiekodkode institusjon Mangel Kar.p. Fd. B.p. Real. Kjønn Konk.p. Tilb./Res. Krav- vurd. Lærested/Studium Alderspoeng Tlf.nr. Dokumenta - sjonsstatus Utenlands k morsmål Kjønns - poeng Utenlands k statsbor gerskap GSK-grunnla g Avslagsk ode Skal vurderes nå Saksbeh. Sign. Ulike omslagsark Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark. For studier som ikke krever særskilt søknadsbehandling Blått omslagsark. Har du søkt om spesiell vurdering, vil motta ett omslagsark for hvert lærested der du har bedt om slik vurdering. Med disse omslagsarkene skal du vedlegge egenerklæring, samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer til opptak etter spesiell vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule eller grønne omslagsarket. OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (na vn/adresse/telefon) kan du registrere på ordnaopptak.no eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden). X Norsk/nordisk X Real - X Forhånds - X X X X X X utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudolf Utenlands k Utenlands k Steinersk ole kompetanse X morsmål X statsbor gerskap Termin Grunnla g Dokumenta - Opptaks grunnlag sjonsstatus Avslagsk ode X Saksbeh. Sign. BEKREFTEDE KOPIER Vedlegg med omslagsarket returneres ikke, send derfor ikke originaler. Grønt omslagsark. For studier med egen søknadsbehandling: Arkitekthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og medisinstudiet. Har du søkt om spesiell vurdering vil du ikke motta blått omslagsark. Lærerstedene behandler selv sine søknader, de vil også behandle andre studieønsker du har for andre læresteder, og du mottar kun det grønne. Fiolett omslagsark. Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse, vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt. Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet Alle kopier av og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv) som viser at dette er rett kopi. Stempelet skal vise hvor kopien er bekreftet, bare stempel med RETT KOPI godtas ikke. Husk at det skal være kopier av originale og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Tlf.nr. Tlf.nr. OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (navn/adresse/telefon) kan du registrere på ordnaopptak.no eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Saksbehandlende Spes. Studiekodkode lærested Krav- vurd. Lærested/Studium Realkompetansevurdering X Norsk/nordisk Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet X Real - X X X Forhånds - Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden). utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudolf Utenlands k Utenlands k Steinersk ole kompetanse X morsmål X statsbor gerskap Termin Grunnla g Dokumenta - Opptaks grunnlag sjonsstatus Avslagsk ode X Saksbeh. Sign. X X X X Lærested/Studium Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER OM SPESIELL VURDERING Endring av personoppl ysninger på omslagsar ket (na vn/adresse/telefon) kan du registrere på eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev. Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet kode Saksbe- Studiekodkode Krav- Mangel handlende Grunnlag/ institusjon Skolep. Konk.p. Spesiell vurdering Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak. Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden). X Norsk/nordisk X X Utdanningspoeng X Militærpoeng Fo lkehøgsk ole- X X X X X Real - utdanning X IB X Utenlands k utdanning X Rudol f Utenlands k Utenlands k Steinersk ole X X statsbor gerskap Dokumenta - GSK-grunnla g Avslagsk ode X X X X Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet X Forhånds - X Skal vurderes X Saks.beh. Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet X Forhånds - løfte X X Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet Omslagsark og bekreftede kopier Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. Dersom du mister søkernummer eller søkofonkode, må du sende brev og kopi av legitimasjon med bilde til Samordna opptak pr post (ikke telefaks eller e-post) hvor du ber om å få dette tilsendt. På side finner du en oversikt som viser hva slags dokumentasjon som kreves vedlagt omslagsarket for at søknaden din skal bli godkjent for behandling. Ola Nordmann Lillevik 10. januar

10 Opptak Frister og skjemaer Omprioriteringsfrist Du kan omprioritere studieønskene dine ved hjelp av nettskjema på fram til 1. juli. Det er ikke anledning til å føre opp nye studieønsker etter 15. april. 10 juli Adresseendringsfrist Eventuell adresseendring må du registrere selv på din nettsøknad på innen 10. juli for at SO kan garantere at denne adressen vil bli brukt ved utsendelse av brev i hovedopptaket. Du skal melde adresseendring hvis du endrer adresse i løpet av opptaket. Ettersendingsfrist Hvis adresseendringen bare gjelder en avgrenset periode, må du oppgi fra- og til- dato, ellers vil adresseendringen bli registrert som permanent. Hybeladresser etter studiestart skal meldes fra om til lærestedet du er tatt opp ved. Ved skifte av navn må vi ha melding om navneendring fra Folkeregisteret eller attestert kopi av vigselsattest Hovedopptak Svarfrist Ikke brett, stift eller lim svarkortet. Det skal leses optisk. juli juli Ca. 20. juli sender Samordna opptak ut svar på søknaden din. Svaret er også tilgjengelig på din nettsøknad på og i søkofonen. Du kan enten registrere svaret ditt her, eller du kan sende svarskjemaet til Samordna opptak, poststemplet senest 26. juli. Svar på telefaks godtas ikke. Svarskjemaet angir hvilket studium du evt. har fått tilbud til, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du kan krysse av ja eller nei bare på de studiene som er oppført, ikke føre opp nye eller bortfalte studieønsker. Sett kryss ved alle studier som er oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister du plassen fra hovedopptaket. 1juli for all utdanning og praksis som du avslutter våren Ettersending skal sendes til de samme institusjonene hvor du sendte inn omslagsark. Ved feilsending vil du forsinke behandlingen av søknaden din. Tenk deg derfor godt om før du fyller ut svarskjemaet. Det er ikke anledning til å endre på svaret når det først er sendt inn. Til studier der det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærerstedene gir flere tilbud enn antall studieplasser, dvs. at mange søkere må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. Hvis du ikke har mottatt svarbrev innen 26. juli, og ikke kan svare på internett, ring Søkofonen på Der finner du ditt eventuelle studietilbud. For å svare: Send Samordnet opptak et brev der du oppgir søkernummer, navn hvilket studium du ev. har fått tilbud på, studier du ev. står på venteliste til, og hva du svarer på hvert enkelt studieønske. 10

11 RESTETORGET Restetorget gir oversikt over studier der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene, og det fremdeles er ledige plasser. Disse studieplassene er tilgjengelig fra 20. juli på på Søkofonen , på tekst-tv NRK1 side 480 og på SMS Sende REST INFO til 2011 for nærmere informasjon om hvordan du kan få tilsendt opplysninger om ledige studieplasser til din egen mobiltelefon (se også side 117). Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass ved et av disse studiene, må du kontakte lærestedet direkte. Den første som tar kontakt, får den første plassen osv. SØKOFONEN Fra 20. juli kan du på Søkofonen ( ) få opplysninger om eventuelle tilbud, ventelisteplasseringer, oppmøte og annen relevant informasjon. Se instruksen side 119. RESERVERING AV STUDIEPLASS TIL 2005 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter, ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknad om reservering av studieplass (med dokumentasjon, se side 110) skal sendes til lærestedet der du har fått studieplass snarest, og senest innen 3 uker etter at du fikk tildelt studieplassen. NB! Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Bare de som har søkt innen 15. april kan søke om reservering av studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget, kan du altså ikke reservere den. SKIFTE AV HØGSKOLE I høgskolesektor er det anledning til å søke om skifte av studieplass til en annen høgskole hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. Søknaden skal sendes til høgskolen du ønsker å skifte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at: du har nok poeng til studiet du søker deg til det er ledig plass ved studiet du søker deg til man ikke er kommet så langt i studieåret at det ikke er faglig forsvarlig å skifte studieplass Hvis studieplassen er tildelt på grunnlag av realkompetansevurdering eller i Restetorget, er det ikke anledning til å skifte høgskole. 29 Nasjonalt suppleringsopptak juli 5 august Lokale suppleringsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller fornyet saksbehandling etter hovedopptaket, vil få tilsendt svarskjema i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Du får altså ikke tilsendt nytt svarskjema bare ved endring i ventelisteplassering. Hvis du får nytt tilbud, mister du automatisk de tidligere tildelte studieplassen. Du kan bare registrere svaret ditt på din nettsøknad på eller returnere svarskjemaet til lærestedet du får tilbud ved. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli kort. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere suppleringsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svarskjemaet skal sendes til lærestedet du får tilbud ved. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud. Men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. 11Opptak

12 Regelendringer 2 TILLEGGSPOENG FOR MANNLIGE SØKERE Med hjemmel i 37 i loven om universiteter og høgskoler har departementet fastsatt at det skal gis 2 tilleggspoeng for mannlige søkere ved opptak til følgende studier: Veterinærutdanning ved Norges veterinærhøgskole Dyrepleierutdanning ved Norges veterinærhøgskole. JUSTERING AV TILLEGGSPOENG FOR HØYERE UTDANNING Det er foretatt justeringer i rangeringsforskriften som en konsekvens av innføringen av kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ett studieår er nå definert som 60 studiepoeng. Reglene for tilleggspoeng for høyere utdanning er justert i samsvar med dette. Når det gjelder tilleggspoeng for examen philosophicum er reglene slik: Examen philosophicum med påbyggingsstudier, som samlet utgjør et førstesemesterstudium gir 1,5 poeng. Examen philosophicum sammen med examen facultatum gir 1 poeng. INNFØRING AV NYE SPESIELLE OPPTAKSKRAV FRA OG MED OPPTAKET TIL STUDIEÅRET 2005/2006 Med forskriften som ble fastsatt i 2002 vil følgende studier få nye spesielle opptakskrav som gjelder i tillegg til kravet om generell studiekompetanse: Farmasistudiet vil fra og med opptak til studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ + 2FY + 3KJ som spesielt opptakskrav. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere som tilfredsstiller gammelt opptakskrav være kvalifisert for opptak. Informatikkstudiene vil fra og med opptaket til studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ som spesielt opptakskrav. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere med generell studiekompetanse være kvalifisert for opptak til disse studiene. Realfag, natur- og miljøfag vil fra og med opptaket il studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ+ 3MX/3FY/3KJ/ 3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT) som spesielt opptakskrav. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere med generell studiekompetanse være kvalifisert for opptak til disse studiene. Søkere med teknisk fagskole vil til ingeniørutdanning (med integrert mastergrad) ved de statlige høgskolene få krav om bestått 3MX fra og med opptak til studieåret 2005/2006. Til og med opptak til studieåret 2004/2005 vil søkere med 2-årig teknisk fagskole være kvalifiserte. De fireårige økonomiskadministrative utdanningene (tidligere siviløkonomutdanning ved Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bodø) vil fra og med opptak til studieåret 2005/2006 få krav om 2MX/2MY/3MZ. Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere med generell studiekompetanse være kvalifisert for opptak til disse studiene. 12

13 STUDIELØP OG GRADSSTRUKTUR BACHELORSTUDIUM Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram som fører fram til graden bachelor. Denne graden kan du etter visse reglar byggja ut til graden master og vidare til doktorgrad (ph.d.). Mange 3-årige studieprogram vil kunne gi ein bachelorgrad. Nokre av dei har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du i lærestadane sine eigne studietilbodskatalogar. Dei ulike bachelorstudia blir presenterte innafor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane i Søkerhandboka. KANDIDATSTUDIUM Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. 4-ÅRIGE YRKESUTDANNINGAR Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Lærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. PROFESJONSSTUDIUM Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innafor eit fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. 5-årige profesjonsstudium gir ein mastergrad. Slike studium finn du særleg ved universiteta innafor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning samt samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne grader. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradene cand. med., cand. med. vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. MASTERSTUDIUM Eit masterstudium er eit toårig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/cand.mag.- graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium, med opptak på eige skjema direkte til lærestaden. Oversikter og nærare informasjon finn du i eigne brosjyrar frå lærestadane. ÅRSSTUDIUM Det finst også ei rekke årsstudium ved lærestadane. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. EXAMEN PHILOSOPHICUM Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.) er emne som inngår i dei fleste universitetsstudia. Ta kontakt med aktuell lærestad for informasjon om opptak til ex.phil./ ex.fac. og andre kortvarige studietilbod. 13Studieløp og grader

14 Alfabetisk liste over fag og utdanningar 14 ALFABETISKE LISTER OVER UTDANNINGSOMRÅDE, FAGOMRÅDE OG STUDIUM Dei to listene under er meint som hjelp til å finne fram til studium i lærestadtabellane fra side 39. Den første lista kan vere til hjelp når du vil bruke den andre. LISTE OVER UTDANNINGSOMRÅDE OG FAGOMRÅDE I lærestadtabellane er studia grupperte under ulike utdanningsområde. Lærestadene har sjølv valt det utdanningsområdet som høver best for det einskilde studiet. I tillegg har lærestadene knytta kvart studium opp mot inntil tre fagområde. I denne første lista kan du sjå dei fagområda som er nytta for studiar innan dei einskilde utdanningsområda. Er du interessert i studium innan utdanningsområdet Språk, litteratur? Av lista vil du sjå at slike studium kan Estetiske fag, kunst- og musikkfag Allmennlærar Biletkunst Design Drama/teater Film Håndverk Kultur Kunstfag Kunsthistorie Litteratur Mediefag Musikk Produksjonsteknikk Teatervitenskap Teknologi Tekstil Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Biologi Fiskeri Handel Kjemi Landbruk Marknadsføring Natur- og miljø Næringsmiddelfag Prosessteknikk Realfag Samfunnskunnskap Skogbruk Teknologi Økonomi Historie, religion, idéfag Administrasjon og leiing Arkeologi Europeiske språk/kunnskap Filosofi Historie Informasjon Kateket Kristendom Kultur MERK DEG DETTE! Utdanningsområde og fagområde er fastsett sentralt og passer ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, så kan det løna seg å sjekke eit nærliggjande utdanningsområde eller fagområde. finnast under fagområda Engelsk, Fransk osb. i den andre lista. Du vil sjå at til dømes Bulgarsk ikkje er eit eige fagområde, men at du i staden bør leite under Austeuropeiske språk/kunnskap og slå opp på dei lærestadene som er lista opp der. Utdanningsområda er lista opp i alfabetisk rekkjefølgje, liksom fagområda under kvart utdanningsområde. Kunstfag Kunsthistorie Lektorutdanning Litteratur Livssyn Midtausten språk/kunnskap Musikk Psykologi Religion Russisk Samfunnskunnskap Sosiologi Språk Teatervitenskap Teologi U-land Vesteuropa Hotell- og reiselivsfag Administrasjon og leiing Hotellfag Marknadsføring Reiseliv Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Administrasjon og leiing Allmennlærar Faglærar Friluftsliv Idrett Natur- og miljø Pedagogikk Økonomi Informasjonsteknologi og informatikk Administrasjon og leiing Bygg Datateknikk Design Geografi IKT/IT Informasjon Informatikk Kultur Kunstfag

15 Matematikk Mediefag Mikroteknologi Organisasjon Pedagogikk Psykologi Realfag Sosiologi Språk Teknologi Økonomi Jus Informatikk Juridiske fag Samfunnskunnskap Lærarutdanning Allmennlærar Biologi Datateknikk Drama/teater Elektro Engelsk Ernæring Faglærar Fransk Friluftsliv Fysikk Førskolelærar Geografi Hotellfag Idrett Informatikk Kjemi Kjørelærar Kultur Kunstfag Lektorutdanning Matematikk Musikk Natur- og miljø Norsk/nordisk Næringsmiddelfag Pedagogikk Realfag Samfunnskunnskap Språk Teknologi Tysk Yrkesfaglærar Matematikk og naturfag Administrasjon og leiing Allmennlærar Astronomi Biologi Bioteknologi Datateknikk Fiskeri Fysikk Geografi Geologi Informatikk Kjemi Landbruk Matematikk Materialteknikk Meteorologi Natur- og miljø Næringsmiddelfag Pedagogikk Petroleumsfag Prosessteknikk Realfag Skogbruk Statistikk Teknologi Veterinær Økonomi Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Administrasjon og leiing Bibliotekar/bibliotekkunnskap Biletkunst Datateknikk Design Film Informasjon Informatikk Journalist Juridiske fag Kommunikasjon Kultur Kunsthistorie Litteratur Mediefag Organisasjon Samfunnskunnskap Samisk Statistikk Teknologi Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Administrasjon og leiing Audiograf Barnevernspedagog Bioingeniør Dyrepleiar Ergoterapeut Ernæring Farmasi Fysikk Fysioterapeut Husstell Kjemi Kultur Medisin Odontologi Optikk Organisasjon Ortopedi Pedagogikk Psykologi Radiograf Reseptar Samfunnskunnskap Sjukepleiar Sosionom Tannpleiar Teknologi Vernepleiar Veterinær Pedagogiske fag Drama/teater Pedagogikk Samfunnskunnskap Spesialpedagogikk Teatervitenskap Samfunnsfag, psykologi Administrasjon og leiing Afrikanske språk/kunnskap Allmennlærar Antropologi Asiatiske språk/kunnskap 15Alfabetisk liste over fag og utdanningar

16 Alfabetisk liste over fag og utdanningar Engelsk Europeiske språk/kunnskap Filosofi Fransk Geografi Historie Idrett Informatikk Innovasjon Italiensk Juridiske fag Kommunikasjon Kriminologi Kristendom Kultur Kunstfag Kunsthistorie Likestilling Litteratur Livssyn Marknadsføring Mediefag Midtausten språk/kunnskap Organisasjon Pedagogikk Planleggjing Psykologi Religion Russisk Samfunnskunnskap Sosialantropologi Sosiologi Sosionom Spansk Språk Statsvitskap Teologi Tysk U-land Vesteuropa Økonomi Språk, litteratur Allmennlærar Asiatiske språk/kunnskap Austeuropeiske språk/kunnskap Engelsk Europeiske språk/kunnskap Finsk Fransk Historie Informasjon Italiensk Kultur Lingvistikk Litteratur Marknadsføring Mediefag Midtausten språk/kunnskap Norsk/nordisk Oversettelse Russisk Samfunnskunnskap Samisk Spansk Språk Teiknspråk Teknologi Tolking Tysk Vesteuropa Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Administrasjon og leiing Arkitektur Automatisering Bioteknologi Bygg Datateknikk Design Elektro Fiskeri Fysikk Geografi Geologi Informasjon Informatikk Ingeniør Innovasjon Kjemi Kybernetikk Landbruk Marinteknikk Maritime fag og nautikk Maskinteknikk Matematikk Materialteknikk Mediefag Mikroteknologi Miljøteknikk Næringsmiddelfag Organisasjon Petroleumsfag Planleggjing Produksjonsteknikk Prosessteknikk Realfag Romteknologi Teknologi Transport Tryggleik Økonomi Økonomi og administrasjon Administrasjon og leiing Datateknikk Ernæring Fiskeri Geografi Handel IKT/IT Idrett Informasjon Informatikk Innovasjon Juridiske fag Kostøkonom Kultur Landbruk Logistikk Marknadsføring Organisasjon Petroleumsfag Planleggjing Psykologi Realfag Revisjon Samfunnskunnskap Sosialantropologi Sosiologi Språk Statsvitskap Teknologi Transport Økonomi 16 * Merk at UiO, UiB og NTNU har studium i einskilde språk som ikkje har eige fagområde eller studiumnamn, sjå lærestadtabellane.

17 LISTE OVER FAGOMRÅDE OG STUDIUM Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Under kvart fagområde er det ein alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienavn, lærested T(ype studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta. Lærestadnamnet er gitt som ein 2- til 5-tegns kode, den same som er brukt i Lærestadtabellane. Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i Lærestadtabellane: Å=Årsstudium, K=Kandidatstudium, B=Bachelorstudium, Y=Yrkesutdanning og M=Masterutdanning. Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Av og til vil studiet du leiter etter vere på sida etter. MERK DEG DETTE! Utdanningsområde og fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løna seg å sjekke eit nærliggjande utdanningsområde eller fagområde. Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, Rena, HH Å 53 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 87 Arbeidslivsstudier, UiB B 87 Arealplanlegging og eiendomsfag, NLH M 81 Bedriftsøkonomi, HSF Å 63 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 77 Handel, service og logistikk, HiH B 52 Helseadministrasjon, UiTø B 94 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 90 Hotelledelse, HiS B 65 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 45 Idrett, administrasjon og ledelse, Bø, HiT B 69 Idrett, trening og administrasjon, Bø, HiT B 69 Idrettsadministrasjon, HBO B 47 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 82 Informatikk og administrasjon, Bø, HiT B 69 Internasjonal logistikk, HSM B 57 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT B 60 Kostøkonomutdanning, HiAk B 45 Kulturprosjektledelse, HiL B 55 Naturressursforvaltning, HiF B 50 Offentleg administrasjon, HVO K 74 Offentlig adm. og planlegging årsstudium, HiL Å 55 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 90 Offentlig administrasjon og planlegging, HiL B 55 Offentlig organisering og ledelse, UiB B 87 Offentlig styring, HiO B 61 Organisasjon og administrasjon, HBO K 47 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HH B 53 Planlegging og administrasjon m/fordjuping, HVO B 74 Politikk og administrasjon, HBO B 47 Politikk og forvaltning, HiO Å 61 Reiseliv, HiL B 55 Reiseliv, HiL Å 55 Reiselivsledelse, HiS B 65 Revisjonsfag, HBO B 47 Samfunnsfag med personalledelse, HiS B 65 Siviløkonom/Master of Science in Business, HBO M 47 Sport Management (Idrettsledelse), HSM B 57 Statsvitenskap, HSM Å 57 Velferdsadministrasjon, HiA B 42 Velferdsfag, HiO B 61 Øk./adm. m/markedsf. og internasj., Rena, HH B 53 Økonomi og administrasjon, HiA M 42 Økonomi og administrasjon, HiH B 52 Økonomi og administrasjon, HiL B 55 Økonomi og administrasjon, HiS B 65 Økonomi og administrasjon, HiST B 42 Økonomi og administrasjon, HiTø K 71 Økonomi og administrasjon, HiØ B 76 Økonomi og administrasjon, HSF B 63 Økonomi og administrasjon, HSH B 67 Økonomi og administrasjon, HSM B 57 Økonomi og administrasjon, HVE B 72 Økonomi og administrasjon, NHH M 80 Økonomi og administrasjon, NLH B 81 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT K 69 Økonomi og administrasjon, Grimstad, HiA B 42 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 49 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 49 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, HiA B 42 Økonomi og administrasjon med IKT, Rena, HH B 53 Økonomi og administrasjon, Rena, HH B 53 Økonomi og administrasjon, 2-årig, HSF K 63 Økonomi og administrasjon 2-årig, Rena, HH K 53 Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 61 Økonomi og informatikk, HiS B 65 Økonomi og ledelse, HBO B 47 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 77 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 47 Økonomi og personalutvikling, HBO B 47 Økonomi og prosjektledelse, HiTø B 71 Økonomi og ressursforvaltning, NLH B 81 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 82 Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 90 Allmennlærar Allmennl.utd. m/uteskole, helse og miljø, Elverum, HH Y 53 Allmennlærarutdanning, HSF Y 63 Allmennlærarutdanning, HVO Y 74 Allmennlærarutdanning, deltid, Sandane, HSF Y 63 Allmennlærerutd. - deltid med Internett - Notodden, HiT Y 69 Allmennlærerutd., Grimstad, HiA Y 42 Allmennlærerutd., IKT- og saml.b. Stokmarknes, HBO Y 47 Allmennlærerutd., Kr.sand, HiA Y 42 Allmennlærerutd. med musikk, HiB Y 46 Allmennlærerutd. med musikk, Hamar, HH Y 53 Allmennlærerutd. med realfag, HiST Y 42 17

18 Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side 18 Allmennlærerutdanning, HBO Y 47 Allmennlærerutdanning, HiB Y 46 Allmennlærerutdanning, HiF Y 50 Allmennlærerutdanning, HiNe Y 59 Allmennlærerutdanning, HiO Y 61 Allmennlærerutdanning, HiS Y 65 Allmennlærerutdanning, HiST Y 42 Allmennlærerutdanning, HiTø Y 71 Allmennlærerutdanning, HiØ Y 76 Allmennlærerutdanning, HVE Y 72 Allmennlærerutdanning, NLA Y 86 Allmennlærerutdanning, deltid, HiNe Y 59 Allmennlærerutdanning, Elverum, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, Hamar, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, Kirkenes,, HiF Y 50 Allmennlærerutdanning, Kongsvinger, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, Levanger, HiNT Y 60 Allmennlærerutdanning med IKT, Drammen, HiBu Y 49 Allmennlærerutdanning med IKT, Hønefoss, HiBu Y 49 Allmennlærerutdanning, Notodden, HiT Y 69 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn, HiT Y 69 Allmennlærerutdanning, Roa, HH Y 53 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, HiTø Y 71 Allmennlærerutdanning, Stord, HSH Y 67 Drama, HiB Å 46 Engelsk, HiB Å 46 Integrert lærerutdanning med mastergrad i nordisk, UiB M 87 Kroppsøving, HiB Å 46 Kunst og håndverk, HiB Å 46 Musikk, HiB Å 46 Natur og miljøfag, HiB Å 46 Samf.fag m/fordypn. globale studier, HiB Å 46 Samf.fag m/fordypn. i historie, HiB Å 46 Antropologi Sosialantropologi, UiB B 87 Sosialantropologi, UiO B 90 Arkeologi Antikk kultur og klassisk tradisjon, UiO B 90 Antikke studier, UiTø B 94 Arkeologi, NTNU B 82 Arkeologi, UiO B 90 Arkeologi, UiTø B 94 Historie- og kulturfag, UiB B 87 Kultur- og idéstudier, UiO B 90 Kulturminneforvaltning, NTNU B 82 Middelalderstudier, UiB B 87 Midtøstenkunnskap, UiB B 87 Vesteuropeiske middelalderstudier, UiO B 90 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 Arkitekt, NTNU M 82 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur, NLH M 81 Asiatiske språk/kunnskap Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 90 Språk, UiB B 87 Språk, UiO B 90 Astronomi Fysikk, astronomi, meteorologi, UiO B 90 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 42 Austeuropeiske språk/kunnskap Russisk merkantilt, HiF Å 50 Språk, UiTø B 94 Automatisering Ingeniør, automatisering, HiB B 46 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 77 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, HiTø B 71 Ingeniør, el.-automasjon, HVE K 72 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 69 Ingeniørfag, elektro, HVE B 72 Ingeniørfag, elektro, Førde, HSF B 63 Ingeniørutdanning, automasjon, HiÅ K 77 Barnevernspedagog Barnevern, HiF B 50 Barnevern, HSF B 63 Barnevern, deltid over 4 år Vadsø, HiF B 50 Barnevernspedagog, HiL B 55 Barnevernspedagogutdanning, HBO B 47 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 52 Barnevernspedagogutdanning, HiO B 61 Barnevernspedagogutdanning, HiS B 65 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 42 Barnevernspedagogutdanning, HiT B 69 Barnevernspedagogutdanning, HVO B 74 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 61 Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad, HiØ B 76 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO Å 61 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 61 Bibliotekkunnskap, UiTø Å 94 Dokumentasjonsvitenskap, UiTø B 94 Biletkunst Kunstvitenskap, UiTø B 94 Visuell kultur/film og fjernsyn, HiL B 55 Bioingeniør Bioingeniørutdanning, HiB B 46 Bioingeniørutdanning, HiO B 61 Bioingeniørutdanning, HiST B 42 Bioingeniørutdanning, HiTø B 71 Bioingeniørutdanning, HiÅ B 77 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 76 Biologi Akvakultur, NLH B 81 Akvakultur, UiTø B 94 Biologi, HiA B 42 Biologi, HiØ Å 76 Biologi, NTNU B 82 Biologi, UiB B 87 Biologi, UiO B 90 Biologi, UiTø B 94 Biologi, Levanger, HiNT Å 60 Biologi m/kjemi, HiÅ Å 77 Biologi og kjemi, HBO Å 47 Biologi og kjemi, HiA Å 42 Biomatematikk, NTNU B 82 Bioteknologi, NLH B 81 Bioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Fiskehelse, UiTø M 94 Frie realfag, NLH Å 81 Havbruksbiologi, UiB B 87

19 Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side Landskapsplanlegging, HSF B 63 Lærerutdanning, realfag, UiO M 90 Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Molekylærbiologi, UiB B 87 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 90 Natur og miljø, UiO B 90 Naturfag, HSF Å 63 Naturvitenskapelige fag, NLH B 81 Plantevitenskap, NLH B 81 Realfag, Levanger, HiNT B 60 Skog, miljø og industri, NLH B 81 Økologi og naturforvaltning, NLH B 81 Bioteknologi Bioteknologi, NLH B 81 Bioteknologi, NTNU M 82 Bioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Ingeniør, bioteknologi, Levanger, HiNT B 60 Ingeniør, kjemi, HiO B 61 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg, HiØ B 76 Kjemi-og bioteknologi, NTNU M 82 Marin biologi og foredling, HiÅ B 77 Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 53 Molekylær bioteknologi, UiTø M 94 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 90 Bygg Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 82 Geografiske informasjonssystemer/gis, HiÅ B 77 Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 58 Ingeniør, bygg, HiB B 46 Ingeniør, bygg, HiG B 52 Ingeniør, bygg, HiN B 58 Ingeniør, bygg, HiO B 61 Ingeniør, bygg, HiS B 65 Ingeniør, bygg, HiST B 42 Ingeniør, bygg, HiT B 69 Ingeniør, bygg, HiÅ B 77 Ingeniør, bygg, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør, bygg, Grimstad 2-årig, HiA K 42 Ingeniør, bygg, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør 2-årig, bygg, HiS K 65 Ingeniørutdanning, bygg, HiÅ K 77 Integrert bygningsteknologi, HiN M 58 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur, NLH M 81 Datateknikk Data/IT, HiN M 58 Datasikkerhet, UiTø B 94 Datateknikk, NTNU M 82 Elektronikk og datateknologi, UiO B 90 Fjernsynsteknikk, HiL B 55 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, HiAk B 45 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig, HiAk K 45 Informasjonsbehandling, HSM B 57 Informasjonsteknologi, HBO B 47 Informasjonsteknologi, HiO B 61 Informasjonsteknologi, HiS M 65 Informasjonsteknologi og økonomi, HBO B 47 Informatikk, HiG B 52 Informatikk, HSM B 57 Informatikk, UiO B 90 Informatikk, UiTø M 94 Informatikk, UiTø B 94 Informatikk, mikroelektronikk, UiO M 90 Informatikk, Mo i Rana, HiNe B 59 Informatikk, Mo i Rana, årsstudium, HiNe Å 59 Informatikk, systemutv. og datakomm., UiO M 90 Informatikk, teknisk programvare, UiO M 90 Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 58 Ingeniør, Data, HiTø B 71 Ingeniør, data, HiB B 46 Ingeniør, data, HiG B 52 Ingeniør, data, HiO B 61 Ingeniør, data, HiS B 65 Ingeniør, data, HiST B 42 Ingeniør, data, HiÅ B 77 Ingeniør, data, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør data, Kongsberg, HiBu B 49 Ingeniør, data, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør, datateknikk, HiN B 58 Ingeniør, IKT, Grimstad, HiA M 42 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 69 Ingeniørfag, data, HVE B 72 Ingeniørfag, data, Førde, HSF B 63 IT og info.systemer, HiA B 42 IT-kandidat, Mo i Rana, 2 årig, HiNe K 59 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 82 Lærer/master i naturvitenskap og teknologi, NTNU M 82 Medieteknikk, HiG B 52 Teknologi - Anvendt info. & miljømodellering, NLH M 81 Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 90 Webbaserte tjenester, Rena, HH B 53 Økonomi og IKT, HiTø B 71 Design Design, Interiørarkitektur/møbeldesign, KHiO B 78 Design, Klær og kostymer, KHiO B 78 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiO Å 61 Design og søm av klær, HiO Å 61 Design og teknologi, HVE Å 72 Design, Visuell kommunikasjon, KHiO B 78 Industridesign, AHO M 39 Industriell design, NTNU M 82 Ingeniør, bygg, HiS B 65 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør, maskin, HiG B 52 Ingeniør Produktutvikling m. design, HiÅ B 77 Ingeniørdesign, HiN M 58 Kunst og design, HiO B 61 Kunst og design 1, HiO Å 61 Kunst og handverk, HVO Å 74 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HBO Å 47 Media, IKT og design, HVO B 74 Mediedesign, HiG B 52 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, HiA B 42 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar, HH B 53 Produktdesign, HiAk B 45 Teknologidesign, HiG B 52 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 49 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 69 Drama/teater Drama, DMMH Å 41 Drama, HiA Å 42 Drama, HiB Å 46 Drama, HiNe B 59 Drama, HVO Å 74 Drama og teater, NTNU B 82 Drama og teaterkommunikasjon, HiO Å 61 19

20 Fagområde og studium T Side Fagområde og studium T Side 20 Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 61 Drama, årsstudium, HiNe Å 59 Faglærer i praktiske og estetiske fag, HiTø Y 71 Førskolelærerutd. fordypning drama, forming & mus., DMMH B 41 Teaterarbeid barn og unge, HVE Å 72 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 85 Elektro Elektronikk, NTNU M 82 Elektroteknikk, HiN M 58 Ing., flyteknikk, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 58 Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 77 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, HiTø B 71 Ingeniør, el.-automasjon, HVE K 72 Ingeniør, elektro, HiG B 52 Ingeniør, elektro, HiO B 61 Ingeniør, elektro, HiS B 65 Ingeniør, elektro, HiST B 42 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 49 Ingeniør, elektro, Sarpsborg, HiØ B 76 Ingeniør elektro, 2-årig, Kongsberg, HiBu K 49 Ingeniør, elektronikk, HiB B 46 Ingeniør, elektronikk, HiN B 58 Ingeniør, elektronikk, HiT B 69 Ingeniør, elektronikk, HVE K 72 Ingeniør, elektronikk, Levanger, HiNT B 60 Ingeniør, elektronikk, 2-årig, HiST K 42 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 46 Ingeniør, elkraftteknikk, HiN B 58 Ingeniør, elkraftteknikk, HiT B 69 Ingeniør, energiteknikk, Grimstad, HiA B 42 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 46 Ingeniør, medie-elektronikk, HiG B 52 Ingeniør, teleteknikk, HiA B 42 Ingeniør, teleteknikk, HiÅ B 77 Ingeniørfag, elektro, HVE B 72 Ingeniørfag, elektro, Førde, HSF B 63 Ingeniørutdanning, automasjon, HiÅ K 77 Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiTø M 94 Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag, HiN B 58 Engelsk Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 90 Engelsk, HiA Å 42 Engelsk, HiB Å 46 Engelsk, HiF Å 50 Engelsk, HiS Å 65 Engelsk, HiØ Å 76 Engelsk, HVE Å 72 Engelsk, HVO Å 74 Engelsk, NTNU B 82 Engelsk, UiB Å 87 Engelsk, UiO Å 90 Engelsk, UiTø Å 94 Engelsk, Bø, HiT Å 69 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 49 Engelsk i lærerutdanning, HiØ Å 76 Engelsk, Levanger, HiNT Å 60 Engelsk med fagdidaktikk, HSF Å 63 Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 76 Engelsk, samlingsbasert, HBO Å 47 Engelsk, Stord, HSH Å 67 Engelsk, årsstudium, HiNe Å 59 Engelsk årsstudium, Hamar, HH Å 53 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk, NTNU B 82 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 90 Europeiske og amerikanske studier, Nord-Amerika, UiO B 90 Europeiske og amerikanske studier, Storbr./Irland, UiO B 90 Fortelling og kommunikasjon, HVE B 72 Integrert utd. med mastergrad i ett fremmedspråk, UiB M 87 Litteratur, Engelsk, UiO B 90 Lærerutdanning med mastergrad i språk, NTNU M 82 Oversetting og fagspråk - engelsk, HiA B 42 Språk, UiB B 87 Språk, UiTø B 94 Språk, Engelsk, UiO B 90 Språk og kultur - engelsk fordypning, HiA B 42 Språk og litteratur, fordypning i engelsk, HiS B 65 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 46 Ergoterapeututdanning, HiO B 61 Ergoterapeututdanning, HiST B 42 Ergoterapeututdanning, HiTø B 71 Ergoterapeututdanning, RHS B 86 Ernæring Ernæring, UiO B 90 Ernæring, mat og kultur (heimkunnskap), HiA Å 42 Kostøkonomutdanning, HiAk B 45 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiF B 50 Europeiske språk/kunnskap Europastudier, UiB B 87 Europeiske og amerikanske studier, UiO B 90 Europeiske og amerikanske studier, Storbr./Irland, UiO B 90 Språk, UiO B 90 Faglærar Fagl. utd. i formg./kunst/håndv., Notodden, HiT B 69 Fagl. utd. praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 69 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 47 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 69 Faglærer i praktiske og estetiske fag, HiTø Y 71 Faglærer praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 67 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 61 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HH B 53 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, HiA Y 42 Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag, HiNe Y 59 Integrert lærerutdanning med mastergrad i nordisk, UiB M 87 Integrert utd. med mastergrad i ett fremmedspråk, UiB M 87 Integrert utd. med mastergrad i naturvitenskap, UiB M 87 Lærerutdanning i realfag, UiTø M 94 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiF B 50 Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag, HiN B 58 4-årig integrert lærerutd. i matem. og naturfag, UiB B 87 Farmasi Farmasi, HiO B 61 Farmasi, UiB M 87 Farmasi, UiO M 90 Farmasi, UiTø M 94 Film Animasjonsutdanning, HVO B 74 Film, medier og kommunikasjon, HiO Å 61 Filmvitenskap, NTNU B 82

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2003 SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon 2 TA VARE PÅ SØKERHANDBOKA Søkerhandboka 2003

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger Samordna opptak 2002 04.01.02 13:56 Side 2 Generell informasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2002 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

www.so.uio.no Søkerhandboka Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler

www.so.uio.no Søkerhandboka Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler www.so.uio.no Søkerhandboka 2000 Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon GENERELL INFORMASJON Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Søkerhandboka 2000 omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Generell informasjon Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2001 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer