Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015"

Transkript

1 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging

2 Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending av dokumentasjon Hvor finner søkerne informasjon? Opptaksregelverket - kvalifisering og rangering - endringer i opptaksreglene

3 Opptak til grunnutdanninger foregår via Samordna opptak årsenheter treårige bachelorprogrammer femårige masterprogrammer seksårige profesjonsutdanninger UiO har til sammen 98 søknadsalternativer gjennom Samordna opptak i år

4 Søknadsfrist Opptaket åpnet for søking 1. februar Søknadsfristen er 15. april, men 1. mars er fristen for noen søkergrupper: søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak Søkere i jobb med oppsigelsestid, som skal flytte med familie, har behov for tilrettelegging på studiestedet eller skal søke om oppholdstillatelse. Svaret på tidligopptaket fås i nettsøknaden rundt 20. mai søkere med dokumenterte grunner for særskilt vurdering må ha generell studiekompetanse må dokumentere forhold (annet morsmål enn norsk og med kortere botid i Norge enn 6 år, funksjonshemming, sykdom, ulykker, eller andre spesielle forhold) som har påvirket karakterene fra videregående skole det er ikke sannsynlig å få tilbud om studieplass om man ligger flere poeng under poenggrensen - søkerne må ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper med andre som får tilbud om opptak

5 1. mars-fristen gjelder også søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden søkere med ønske om opptak på grunnlag av realkompetanse Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre. Hvert lærested definerer nødvendige kvalifikasjoner for sine studier søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT Husk: Søknadsfristen 15. april/1. mars gjelder også studier med oppstart våren 2016 (medisin, jus, psykologi profesjon ved UiO). Oppstart høst og vår er separate søknadsalternativer

6 Tidsfrister videre i opptaket oversikt over viktige datoer finnes på samordnaopptak.no 20. mars: frist for å sende inn følgeskjema for 1. mars-søkere 10. mai: frist for å sende inn følgeskjema for 15. april-søkere 1. juli: frist for å ettersende utdanning som avsluttes våren juli: frist for å endre rekkefølgen på søknadsalternativene, omprioritere NB! Det er ikke mulig å legge til nye søknadsalternativer etter 15. april

7 20. juli: Hovedopptaket publiseres i nettsøknaden. Søkeren må takke ja eller nei til eventuelle tilbud innen 26. juli, i nettsøknaden Ledige studieplasser (het tidligere Restetorget, åpent både for nye og eksisterende søkere): 19. juli kl. 9: Oversikten over ledige studieplasser legges ut 20. juli kl. 9: Søking til Ledige studieplasser starter 29. juli: Nasjonalt suppleringsopptak, publiseres i nettsøknaden

8 Fremgangsmåte ved søknad Alle søkere til grunnutdanninger må søke via nettsøknad på nettsidene til Samordna opptak: I nettsøknaden kan søkeren: registrere og oppdatere kontaktinformasjon angi utdanningsbakgrunn søke på inntil 10 studieønsker se hvem som er saksbehandler og laste ned følgeskjema få info om dokumentasjon som skal sendes inn endre på eller trekke søknaden se svaret på søknaden sin og takke ja/nei til ev. tilbud om studieplass eller venteliste

9 Nettsøknad via forsiden på

10 Brukerveiledning for nettsøknaden:

11 24. februar 2015 Opptak til grunnstudier og master 2015/2016 Søkerne må huske å ha elektronisk ID tilgjengelig gjennom hele søknadsprosessen

12 Søknadsregistreringen i nettsøknaden har 5 trinn: Trinn 1: Registrering (legge inn person- og kontaktopplysninger) Trinn 2: Bakgrunn (angi utdanningsbakgrunn) Trinn 3: Studieønsker (legge inn søknadsalternativer) Trinn 4: Dokumentasjon (angi hvilken dokumentasjon som skal sendes inn) Trinn 5: Kvittering

13 Trinn 2 Bakgrunn

14 Trinn 3 Studieønsker Søkeren kan føre opp inntil 10 søknadsalternativer

15 Trinn 3 Studieønsker 24. februar 2015 Opptak til grunnstudier og master 2015/2016

16 Trinn 3 Studieønsker 24. februar 2015 Opptak til grunnstudier og master 2015/2016

17 Hjelp til å fylle ut nettsøknaden Se brukerveiledningen for nettsøknaden på Samordna opptak sine nettsider: pdf Det gis også god veiledning steg for steg underveis i nettsøknaden Søkere som trenger mer hjelp til utfylling kan kontakte Samordna opptak eller et lærested som deltar i opptaket. Ved UiO er det Knutepunktet som er kontaktpunktet for søkere Det er ingen endringer i nettsøknaden i år, men til opptaket i 2016 planlegges det ny søkeportal

18 Innsending av dokumentasjon Dokumentasjon sendes inn sammen med Følgeskjema: - Søkerne får følgeskjema i nettsøknaden ca. 1 uke etter søknadsfrist - Søkerne må selv skrive ut følgeskjemaet fra nettsøknaden sin (under fanen Brev ) - Søkerne må sende følgeskjema og dokumentasjon til saksbehandlende lærested (adressen står på følgeskjemaet) - Innsendingsfrist: 20. mars for 1. mars-søkere og 10. mai for 15.april-søkere

19 Innsending av dokumentasjon Elektronisk vitnemål: - Søkere som har e-vitnemål i NVB ser disse i nettsøknaden sin - De samme vitnemålene er tilgjengelige for lærestedet som saksbehandler søknaden, og behøver ikke sendes inn - Søker varsles via e-post hvis et nytt elektronisk vitnemål gjøres tilgjengelig i nettsøknaden

20 Innsending av dokumentasjon Må søkeren sende inn følgeskjema? NEI: Hvis søkeren har eller får elektronisk vitnemål og dette er det eneste hun/han skal dokumentere, trenger ikke søkeren sende inn følgeskjema JA: Har søkeren annen dokumentasjon som ligger til grunn for søknaden, må denne sendes inn sammen med følgeskjemaet innen frist for innsending Det er søkerens eget ansvar å forsikre seg om at vitnemål er tilgjengelig for saksbehandlende lærested innen 1. juli. Har ikke søkeren fått e-vm i god tid før da, må papirkopi av vitnemålet sendes inn. Ikke alle vitnemål blir importert i NVB

21 Innsending av dokumentasjon Det er ikke krav om bekreftede kopier, men kopiene som sendes inn må være tydelige og lesbare Dokumentasjonen må sendes inn via post det er ikke mulig å sende den som vedlegg til e-post Søker må i nettsøknaden samtykke til å vise frem originaler på forespørsel. Stikkprøvekontroll Hvis det er noen mangler ved dokumentasjonen som sendes inn, får søkeren en e-post. Viktig å følge med på e-postadressen som oppgis i nettsøknaden!

22 Hvor finner søkerne informasjon? Nettsøknad og all generell informasjon: finnes på nettsidene til Samordna opptak Informasjon om studietilbudet ved UiO finnes: i Studiekatalogen på nettsidene til UiO i tabellen over studier og læresteder hos Samordna opptak (studieoversikten): det ligger en PDF-versjon av studieoversikten på nettsidene til Samordna opptak

23 Opptakskrav og poeng: Samordna opptak: Klikk på «Slik regner vi ut poengsummen din» for mer informasjon om poengberegning Programsidene til UiO: under «Søknadsfrist og opptak» eks: matematikk og økonomi

24 Dokumentasjon: Samordna opptak: n/riktig-dokumentasjon/index.html Klikk på kategoriene i venstremenyen for eksempler på hvordan ulike typer dokumentasjon skal se ut

25 Poenggrenser: Oversikt over fjorårets poenggrenser finnes bl.a.: i studieoversikten på Samordna opptaks nettsider: på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak. Vi vet ikke hva årets poenggrenser blir!

26 ENTEN ELLER OG Opptaksregelverk Opptaksreglene for grunnutdanninger er fastsatt av Kunnskapsdepartementet i forskrift om opptak til høyere utdanning I forskriften er det bestemmelser om blant annet kvalifisering (opptakskrav): Normalt krav om generell studiekompetanse VGS 23/5 FAG Vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse 23 år eller eldre & 5 års fulltids praksis og/eller utdanning norsk 393t engelsk 140t matematikk 224t naturfag 140t samfunnsfag 84t historie 140t

27 Opptaksregelverk Noen studier har i tillegg spesielle opptakskrav, som oftest fag fra videregående skole Kan også være opptaksprøve (Musikkvitenskap ved UiO) Informasjon om spesielle opptakskrav til UiOs studier finnes: i studiekatalogen på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi på nettsidene til Samordna opptak (studieoversikten) Når det er flere søkere enn studieplasser er det ikke nok å være kvalifisert for studiet, søkerne må i tillegg rangeres og nå opp i konkurransen for å få en studieplass

28 Rangering og kvoter Kvote for førstegangsvitnemål utgjør 50% av studieplassene alderskrav: søkerne må være 21 år eller yngre i opptaksåret dokumentasjonskrav: søkerne må ha førstegangsvitnemål eller tilsvarende fra videregående skole NB! I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer søker kun med skolepoeng fra førstegangsvitnemålet, dvs. karakterpoeng og ev. språk- og realfagspoeng (maks 4 til sammen). I kvote for førstegangsvitnemål får ikke søkerne regnet med nye fag og forbedringer tatt i tillegg til vitnemålet

29 Ordinær kvote (gjelder alle søkere, også de som i tillegg konkurrerer i kvote for førstegangsvitnemål) I ordinær kvote konkurrerer søkerne med: - karakterpoeng - språk-/realfagspoeng (maks 4 totalt) - alderspoeng (maks 8 totalt, 2 per år fra og med fylte 20 år) (fra og med fylte 24 år i 23/5-regelen) - tilleggspoeng for høyere utdanning/ militær-/siviltjeneste eller folkehøgskole (maks 2 totalt) I ordinær kvote får søkerne regnet med nye fag og forbedringer tatt i tillegg til vitnemålet

30 Regelendringer Ingen store endringer i årets opptak NYTT i opptaket 2016 er endringer i spesielle opptakskrav til lektorprogrammet (gjelder også grunnskolelærerutdanning): Dagens krav: - minimum 35 skolepoeng - et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) - et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i matematikk (224 timer) Har søkeren bestått et programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2), dekker hun kravet uansett karakter i dette programfaget

31 Skjerpet opptakskrav i matematikk som gjelder fra og med opptak til studieåret 2016/2017: Søkere må ha et gjennomsnitt på minimum 4,0 i matematikk (224 timer) Søkere kan fremdeles dekke kravet med bestått programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2), uansett karakter i programfaget Kravet i norsk (3,0) og skolepoeng (35) forblir uendret

32 Husk: Fra og med fjorårets opptak blir det gitt 0,5 språkpoeng for hvert av programfagene Gresk I, Gresk II, Latin I og Latin II Det gis maks 1,5 poeng per språkfag/realfag

33 Kontaktinformasjon UiOs kontaktpunkt for søkere er Knutepunktet Tlf (mandag fredag 10-15) E-post: Nettside: html

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e7er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå7. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL Jeg har ikke elektronisk versjon av vitnemålet mitt, hva gjør jeg da? Hvis du ikke har mulighet til å skanne inn vitnemålet,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer