Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger"

Transkript

1 Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum karakter 3 i fellesfaget og karakter 3 i fellesfaget eller bestått programfag i ved opptak til sykepleieutdanninger gjennom Samordna opptak for i møtte opp til studier på sykepleieutdanninger de fikk tilbud om. Videre ble vi bedt om å presentere konsekvenser av skjerpet opptakskrav for lærestedene. I en oppfølgingsmail av 19. desember ble vi bedt om å utvide analysen ved å se på tenkt mulighet å fylle opp studieplassene med hadde sykepleiestudiene sitt førte valg og ville ha dekket de nye kravene i og isolert sett, men ikke fikk tilbud i i konkurranse med andre med bedre poengsum. Datagrunnlaget Vi ser på møtte opp på sykepleiestudiene både i og i 2015 og har elektroniske vitnemål () lagret i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB). Der det finnes flere elektroniske vitnemål per søker, baserer vi alle beregninger på ns siste lagrede vitnemål i NVB. Tabell 1 viser utvalget av vi har pålitelig grunnlag å basere karakterberegninger på. Tabell 1 Utvalget for tallmaterialet og beregninger Søknadsår 2015 Søknadsår møtte på sykepleieutdanning med elektroniske vitnemål i NVB møtte på sykepleieutdanning Andel med elektroniske vitnemål i NVB møtte på sykepleieutdanning 82 % 84 % Datagrunnlaget mangler 16 % av møtte på sykepleieutdanning i og 18 % av de møtte i Vi mangler statistikk over med dokumentasjon ikke blir lagret i NVB: - har fullført videregående opplæring før 2000-tallet; - med vitnemål for yrkesfaglige utdanningsprogrammer og kompetansebevis med fag for generell studiekompetanse (inklusivt de aktuelle fagene) fullført og bestått i Norge; - en liten gruppe med utenlandsk utdanningsbakgrunn (166 personer eller 3 % av alle møtte på sykepleieutdanning i og 176 personer, igjen 3 % av møtte, i 2015). 1

2 Siden de aller fleste har videregående opplæring, legger vi til grunn at resultatene for med elektroniske vitnemål vil også gjelde for alle møtte på sykepleieutdanninger. Matematikk Vår utredning baserer seg på at opptakskravet vurderes innført er minst karakter 3 i fellesfaget eller bestått programfag i. Tabell 2 viser andel møtte hadde karakter 3 eller bedre i fellesfaget eller bestått programfag på sitt elektroniske vitnemål. Vi ser at 83 % begynte på sykepleieutdanning ville i tilfredsstilt skjerpede kravet. Tilsvarende andel for møtte i 2015 er 78 %. Tabell 2 År med elektronisk vitnemål i NVB møtte til sykepleiestudier møtte fellesfaget eller bestått programfag i på Andel møtte fellesfaget eller bestått programfag i på % % Tallmaterialet vårt viser at 905 personer eller 17 % av med elektroniske vitnemål ikke ville oppfylle opptakskravet i. Tilsvarende tall for 2015 er 720 personer eller 22 %. Her ser vi på opptakskravet isolert sett, dvs. vi ser bort fra søkernes konkurransepoeng eller kombinasjon av kravet med andre faktorer har betydning for rangering av ved opptak. Når vi regner ut karakter i fellesfaget, ser vi på gjennomsnitt av alle karakterer ført på vitnemålet (standpunkt og ev. eksamen) for alle deler av fellesfaget med totalt omfang på 224 timer. Disse timene fordeler seg ulikt i yrkesfaglige løp med påbygging til generell studiekompetanse sammenlignet med studieforberedende løp. Elevene starter på de yrkesfaglige utdanningsprogrammer (f.eks. utdanningsprogram for helse og oppvekst) tar normalt 84 timer på vg1 og 140 timer på vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Elevene i de studieforberedende vil ha 140 timer på vg1 og 84 timer på vg2. Søkere ikke har minst karakter 3 i fellesfaget vil kunne ha karakterer 3 i standpunkt både på vg1 og vg2 eller vg3 påbygg, men kun karakter 2 på ev. eksamen i en av delene. Det er også slik at en god del av gjennomfører et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring, erstatter vg2-delen av fellesfaget 2

3 med et programfag i. Disse vil ha 140 timer av fellesfaget på vg timer programfag i på vg2. I vårt utvalg har 1117 av 4331 (26 %) bestått programfag i i. Tallet for 2015 var 910 av 4179 (22 %). Disse ville ikke blitt påvirket av innføring av et nytt karakterkrav i fellesfaget i motsetning til har yrkesfaglig utdanningsbakgrunn, for eksempel innenfor helse- og omsorg, ikke hadde satset på programfag fra de studieforberedende utdanningrådene. Det er interessant å merke seg at rundt 20 % av alle møtte til sykepleiestudier i gjennomførte videregående opplæring innen helse- og omsorgsfag. Vi har ikke undersøkt i detalj hvorvidt det er stor variasjon i karakterer avhengig av søkernes videregående opplæringsbakgrunn, da dette er en krevende oppgave vil kreve mer tid enn det vi har til rådighet. Norsk Tabell 3 viser andel i utvalget hadde karakter 3 eller bedre i fellesfaget på sine elektroniske vitnemål. Vi ser at 85 % møtte opp på sykepleieutdanning ville i tilfredsstilt skjerpede kravet. Tilsvarende andel i 2015 var 89 %. Tabell 3 År med elektronisk vitnemål i NVB møtte til sykepleiestudier møtte fellesfaget på Andel møtte fellesfaget på % % Når vi regner ut karakter i fellesfaget, ser vi på gjennomsnitt av alle karakterer ført på vitnemålet (standpunkt og ev. eksamen) for alle deler av fellesfaget. Timetallet i faget vil være avhengig av varianten av faget. Vi har ikke undersøkt om karaktersnitt i vil variere avhengig av søkernes videregående skolebakgrunn, men en overfladisk blikk på data viser at med studieforberedende vitnemål har noe bedre karaktersnitt i enn med yrkesfaglige vitnemål. Kombinasjon av karakterkrav i og Videre ser vi på andel i utvalget ville både dekke kravet om minimum 3 i karaktersnitt i fellesfaget eller bestått programfag i og minimum snittkarakter 3 i fellesfaget. Resultatet er presentert i tabell 4. 3

4 Tabell 4 År med elektronisk vitnemål i NVB møtte til sykepleiestudier møtte fellesfaget og 3 i fellesfaget eller bestått programfag i på Andel møtte fellesfaget og 3 i fellesfaget eller bestått programfag i på % % Som ventet, er det færre dekker krav om både minimum 3 i og, 78 % av søkermassen i og 71 % av møtte på sykepleiestudiene i Konsekvenser av innføring av nye opptakskrav for lærestedene Innføring av de nye karakterkravene ville ha ulike konsekvenser for de ulike lærestedene tilbyr slike utdanninger. Dette viser vårt tallmateriale presentert i tabell 5. På grunn av fusjoner av flere læresteder fant sted i presenterer vi her kun tall for årets opptak. Matematikk Tabell 5 viser møtte opp på sykepleieutdanninger per lærested og antall og andel ville dekke karakterkravet i basert på søkernes siste elektroniske vitnemål lagret i NVB. Tabell 5 År Lærestedsnavn møtte opp på sykepleieutdanning møtte med minst 3 i fellesfaget eller bestått programfag i på Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i % Nord % UiT Norges arktiske % Høgskolen i Hedmark % Høgskolen i Østfold % Høgskolen i Molde, Vitenskaplig % Andel møtte med minst 3 i fellesfaget eller bestått programfag i på 4

5 høgskole i logistikk Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i % Høgskulen i Sogn og Fjordane % Høgskolen Stord/Haugesund % Høgskolen i Oslo og Akershus % Norges teknisk-naturvitenskapelige % Høyskolen Diakonova % Universitetet i Stavanger % Universitetet i Agder % VID vitenskapelige høgskole % Lovisenberg diakonale høgskole % Høgskolen i Bergen % Totalt % Tallene viser at blant læresteder "mister" flest av dem i år begynte på sykepleieutdanning, er Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i, Nord og UiT Norges arktiske. Norsk Tabell 6 viser antall møtte opp på sykepleiestudier per lærested og antall og andel av disse ville dekke karakterkravet i basert på søkernes siste elektroniske vitnemål lagret i NVB. Tabell 6 År Lærestedsnavn møtte opp på sykepleieutdanning møtte med minimum 3 i på Nord % Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i % UiT Norges arktiske % Høgskolen i Molde, Vitenskaplig % høgskole i logistikk Høgskolen Stord/Haugesund % Høgskolen i Hedmark % Høgskolen i Østfold % Norges teknisk-naturvitenskapelige % Andel møtte med minimum 3 i på 5

6 Høgskulen i Sogn og Fjordane % Universitetet i Stavanger % Høgskolen i Oslo og Akershus % Universitetet i Agder % Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i % Høyskolen Diakonova % VID vitenskapelige høgskole % Lovisenberg diakonale høgskole % Høgskolen i Bergen % Totalt % Vi ser at de samme lærestedene ville blitt spesielt berørt om karakterkravet i ble innført ved opptak til på sykepleieutdanning, var tilfelle med karakterkrav i : Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i, Nord og UiT Norges arktiske ved at de mister hver 5. student begynte på studiene i. Samtidig ser vi at konsekvensen av innføring av karakterkravet i er litt mindre utslagsgivende enn ved innføring av karakterkravet i. Kombinasjonskrav i og Tabell 7 viser konsekvenser for lærestedene av innføring av skjerpet opptakskrav i både og i antall og andel møtte på sykepleiestudier i og ville dekke nytt krav i. Tabell 7 År Lærestedsnavn møtte opp til sykepleiestudier Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i møtte med eller bestått programfag i % Nord % UiT Norges arktiske % Høgskolen i Hedmark % Høgskolen i Molde, % Vitenskaplig høgskole i logistikk Høgskolen i Østfold % Høgskolen Stord/Haugesund % Høgskulen i Sogn og Fjordane % Andel møtte med eller bestått programfag i 6

7 Høgskolen i Sørøst-Norge, % studier i Høgskolen i Oslo og Akershus % Norges teknisknaturvitenskapelige % Høyskolen Diakonova % Universitetet i Stavanger % Universitetet i Agder % VID vitenskapelige høgskole % Høgskolen i Bergen % Lovisenberg diakonale høgskole % Tallene våre viser at Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i, Nord, UiT Norges arktiske og Høyskolen i Hedmark ville miste over tredjedel av begynte på sykepleiestudiene i ved innføring av karakterkravet 3 i fagene og. Muligheter for å fylle opp plasser med andre Videre ser vi på om det i teori ville ha vært mulig å fylle opp studieplassene ville stått tomme på grunn av at flere ikke lenger ville dekke kravene blant dem møtte opp i. Vi må her sette 2 ulike datagrunnlag mot hverandre, nemlig et datasett viser lærestedene «mister» mot datasett med 1.prioritets stod igjen uten tilbud, men dekker de nye karakterkravene i og med sitt elektroniske vitnemål, uavhengig av konkurransepoeng til disse søkerne. De «tapte» studieplassene Tabell 8 viser antall lærestedene "mister" ved innføring av nye krav i og, hver for seg og kombinert, basert på siste i NVB. Tabell 8 År LÆRESTEDNAVN med møtt på sykeple ie møtte ikke ville dekke kravet av dem møtte FFMAT eller PFMAT nvb møtte ikke ville dekke mattekravet av dem møtte med mat el bestått pfmat møtte ikke ville dekke karakte rkravet i både og matem 7

8 atikk av dem Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Bergen Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sørøst- Norge, studier i Høgskolen i Sørøst- Norge, studier i Høgskolen i Østfold Høgskulen i Sogn og Fjordane Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Nord Norges teknisknaturvitenskapelige UiT Norges arktiske Universitetet i Agder Universitetet i Stavanger VID vitenskapelige høgskole Totalt Potensielle andre dekker nye krav isolert sett Tabell 9 viser 1.pri- til sykepleiestudier uten tilbud i NOM, dekker nye krav med det siste elektroniske vitnemålet lagret i NVB. 8

9 Tabell 9 År LÆRESTEDNAVN 1.pri til sykepleie uten tilbud 1.pri 1.pri FFMAT eller PFMAT nvb 1.pri med mat el bestått pfmat Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Bergen Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen i Østfold Høgskulen i Sogn og Fjordane Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Nord Norges teknisk-naturvitenskapelige UiT Norges arktiske Universitetet i Agder Universitetet i Stavanger VID vitenskapelige høgskole Grand Total Kobling av «tapte» studenter med potensielle andre studenter Videre presenterer vi muligheter for lærestedene å dekke for tapet av studenter ved innføring av hvert enkelt nytt krav ved å kombinere tall fra tabell 8 og tabell 9. Matematikk Muligheter å fylle opp de «tapte» studieplasser ved innføring av skjerpet krav i isolert sett vises i tabell 10. 9

10 Tabell 10 År LÆRESTEDNAVN med møtt på sykeplei e møtt FFMAT eller PFMAT på ikke ville dekke mattekravet av dem 1.pri uten tilbud i FFMAT eller PFMAT nvb Differans e mellom «tapte» og andre 1.pri ville dekke det nye mattekravet alene Nord Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk UiT Norges arktiske Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Østfold Høyskolen Diakonova Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Universitetet i Stavanger VID vitenskapelige høgskole Universitetet i Agder Lovisenberg diakonale høgskole Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Bergen Norges teknisk-naturvitenskapelige Totalt Tallene i tabell 10 viser at 18 studieplasser på sykepleiestudiene ville stått tomme ved Nord ved innføring av nytt opptakskrav i faget alene. Andre læresteder ville kunne fylle opp plassene med søkerne dekket akkurat dette karakterkravet og stod igjen uten tilbud i konkurranse med andre i. Norsk Muligheter å fylle opp de «tapte» studieplasser ved innføring av skjerpet krav i fellesfaget er presentert i tabell

11 Tabell 11 År LÆRESTEDNAVN møtt møtt på ikke ville dekke kravet i kombinasj on med krav om 35 sp av dem 1.pri uten tilbud på Differan se mellom «tapte» og andre 1.pri ville dekke kravet alene Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk Nord Høgskolen i Hedmark Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høyskolen Diakonova Høgskolen i Østfold UiT Norges arktiske Universitetet i Stavanger Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i VID vitenskapelige høgskole Universitetet i Agder Lovisenberg diakonale høgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Oslo og Akershus Norges teknisk-naturvitenskapelige Totalt Tabell 11 viser at forutsatt at vi ser bort fra andre konkurransefaktorer ved opptak til sykepleieutdanninger, ville alle lærestedene kunne fylle opp de tapte plassene med 1.prioritets ville dekke kravet om karakter 3 i snitt isolert sett. Kombinasjonskravet og Muligheter å fylle opp de «tapte» studieplasser ved innføring av både karakterkrav i fellesfaget og fellesfaget på sykepleiestudiene ved de ulike lærestedene gjennomfører opptak gjennom Samordna opptak presenteres i tabell

12 Tabell 12 År LAERESTEDNAVN med møtt på sykeple ie med mat el bestått pfmat ikke ville dekke det nye karakterkra vet i både og av dem 1.pri uten tilbud med mat el bestått pfmat på Nord Høgskolen i Hedmark UiT Norges arktiske Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk Høgskolen i Østfold Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høyskolen Diakonova Universitetet i Stavanger VID vitenskapelige høgskole Universitetet i Agder Høgskolen i Oslo og Akershus Lovisenberg diakonale høgskole Høgskolen i Bergen Norges teknisk-naturvitenskapelige Totalt Differanse mellom «tapte» og andre 1.pri ville dekke opptakskra vet i og matematik k alene Vi ser at 8 av de 17 læresteder tilbyr sykepleieutdanninger, ville stå igjen med tomme studieplasser ved eventuell innføring av karakterkrav i både og. Konsekvensene er størst for Nord mister hele 102 studenter, etterfulgt av Høgskolen i Hedmark mister 42 studenter, UiT Norges arktiske med 25 tapte studieplasser, Høyskolen i Molde med 13 studieplasser blir stående tomme, Høgskolen i Sørøst-Norge med 12 tapte studieplasser i og 3 tapte studieplasser i Buskerud og Vestfold og til slutt 1 ubesatt studieplass ved Høyskolen i Stord/Haugesund. Nye krav og søkernes poengsum Vi har hittil sett på konsekvenser av innføring av de nye opptakskravene isolert sett uten å ta hensyn til poengsummen søkerne konkurrerer med. Det er tydelig at selv der det er potensielt mulig for lærestedene å fylle opp plassene, ville de måtte ta opp studenter 12

13 har lavere poengsum enn de møtte opp i. For å gi et bredere bilde av søkermassen de tapte studieplassene kunne i prinsipp etterfylles med, har vi sett på karakterer i de aktuelle fagene i kombinasjon med minst 35 skolepoeng på elektroniske vitnemål for 1.prioritets til sykepleiestudiene i stod igjen uten tilbud. Skolepoeng vi kan trekke ut fra de elektroniske vitnemålene er summen av karakterpoengene på vitnemålet samt eventuelle tilleggspoeng for realfag og språk. Utfyllende informasjon om poengutregningen ved opptak finnes på Vi finner differansen mellom «tapte» og andre 1.pri- ville dekke nye krav om minst 3 i og 35 skolepoeng, minst 3 i og 35 skolepoeng og endelig kombinasjon av karakter 3 i både og og 35 skolepoeng. Resultatet er presentert i tabellene 13 for faget, tabell 14 for faget og tabell 15 for kombinasjon av kravene. Matematikk og skolepoeng Tabell 13 År LAERESTEDNAVN med møtt på sykepleie møtt FFMAT eller PFMAT + 35 sp på ikke ville dekke mattekravet + 35 sp av dem 1.pri uten tilbud med 35 sp + 3 i ff el bestått pf Nord Høgskolen i Hedmark UiT Norges arktiske Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Østfold Høgskulen i Sogn og Fjordane Høyskolen Diakonova Universitetet i Stavanger VID vitenskapelige høgskole Universitetet i Agder Høgskolen i Oslo og Akershus Lovisenberg diakonale høgskole Differanse mellom «tapte» og andre 1.pri ville dekke det nye mattekravet alene og hadde minst 35 skolepoeng 13

14 Høgskolen i Bergen Norges teknisk-naturvitenskapelige Totalt Norsk og skolepoeng Tabell 14 År LAERESTEDNAVN med møtt på sykeplei e møtt + 35 sp på ikke ville dekke det nye kravet i kombinasjo n med krav om 35 skolepoeng av dem 1.prisøker e uten tilbud med 35 sp + 3 på Differans e mellom «tapte» og andre 1.pri ville dekke kravet alene Nord Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk UiT Norges arktiske Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Østfold Høyskolen Diakonova Universitetet i Stavanger Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Universitetet i Agder VID vitenskapelige høgskole Lovisenberg diakonale høgskole Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Bergen Norges teknisk-naturvitenskapelige Totalt

15 Kombinasjonskrav i, og skolepoeng Tabell 15 År LAERESTEDNAVN med møtt på sykepleie møtt med mat el bestått pfmat + 35 sp på ikke ville dekke det nye kravet om 3 i + 3 i ff el bestått pf i kombinasjo n med krav om 35 sp av dem 1.pri uten tilbud med 35 sp + 3 i + 3 i ff el bestått pf Nord Høgskolen i Hedmark UiT Norges arktiske Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høyskolen Diakonova Universitetet i Stavanger Høgskolen i Oslo og Akershus Universitetet i Agder VID vitenskapelige høgskole Lovisenberg diakonale høgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige Høgskolen i Bergen Totalt Differanse mellom «tapte» og andre 1.pri ville dekke opptakskra vet om 3 i + 3 i eller bestått pf i mat skolepoeng Vi ser at over halvparten av lærestedene ikke ville kunne fylle opp studieplassene på sykepleieutdanningene hvis kravet i og ble innført samtidig lærestedene forventet at summen skolepoeng for var på minimum 35 poeng. Spesielt utsatt er lærestedene i nord ved innføring av de nye kravene ville miste svært mange studenter. Til indirekte sammenligning kan vi oppgi at poenggrensen i kvoten for førstegangsvitnemål etter hovedopptaket i på sykepleiestudiene var i snitt 39,5 poeng. Mer detaljert informasjon om poenggrensene etter hovedopptaket i er publisert på Samordna opptaks nettsider: /. 15

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Bakgrunn I regjeringens strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen, som ble lagt frem i 2014 fremgår det at Regjeringen vil skjerpe kravene for opptak

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e7er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå7. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Studiespesialiserende Idrettsfag MDD TAF 3 eller 4

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Foreldremøte Vg1 25.okt 2010 Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Eksamensuttrekk Vg1-Vg2-Vg3 Vg1 20% av elevene (19 av 91) trekkes

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 28.11.17 05.12.2017 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Program: Innledning ved trinnleder Programområde MDD, kort informasjon Orientering om

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 WANG Toppidrett Tønsberg FELLESFAG VG3 Norsk Historie Religion Kroppsøving Eksamen: Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Eksamen

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Fagvalg. studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg. studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Programfag Hvilke fag og hvor mange poeng? Forsøksordning ved flere høyskoler og universiteter

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Vg2 Vg3 Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset.

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE WANG Toppidrett Tønsberg Agenda for foreldremøte 21.januar Informasjon fra rektor Informasjon fra toppidrettssjef Informasjon fra sportssjefer Mulighet for møter med faglærere

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående skoleløp muligheter

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2017/18

Fagvalg for skoleåret 2017/18 Fagvalg for skoleåret 2017/18 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til vedlagt liste Nr. Vår ref Dato F-01-14 13/3931-21.01.2014 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer