Viktig å tenke på i prosessen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig å tenke på i prosessen:"

Transkript

1 Valg av programfag

2 Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har du? (WIE) Hvilket fagfelt er best for deg? Realfag? Samfunnsfag? Språk? Økonomi? Idrett?

3 Tilbud Økonomi og ledelse? Sosiologi og sosialantropologi? Politikk og menneskerettigheter? Engelsk? Biologi? Spansk, fransk, tysk? Fysikk? økonomistyring? Trykk og foto? Medie- og informasjonskunnskap? Breddeidrett? Kjemi? Psykologi? Rettslære? Samfunnsgeografi Matematikk? Sosialkunnskap?

4 Vg R1, S1, 2P 2. Fy1, KJ1, RL1, SS, Bredde1, Bredde 2 3. Kj1, EN1, MI1, ØS, PSY1 4. Bi1, FY1, TF, EN1, SS 5. TOF1 6. Vg2 i utlandet

5 Fag og fordypninger Programområde realfag: (med fordypningsmuligheter) R1+R2 S1+S2 Kj1+Kj2 Fy1+Fy2 Bi1 og Bi2 kan tas uavhengig av hverandre

6 Programområde samfunnsfag, økonomi, språk: (Med fordypningsmuligheter) Internasjonal engelsk + enten samfunnsfaglig engelsk eller engelsk litteratur og kultur Sosiologi og sosialantropologi, samfunnsgeografi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter to av disse gir en fordypning Økonomistyring + økonomi og ledelse Psykologi 1 og psykologi 2 kan tas uavhengig av hverandre, men det er lurt å ha Psy1 før Psy2 Medie- og informasjonskunnskap1 + medie- og informasjonskunnskap2 Rettslære1 og rettslære 2 kan velges uavhengig av hverandre Breddeidrett kan velges både på vg2 og vg3, men gir ikke fordypning. Trykk og foto kan velges enten på vg2 eller på vg3.

7 Hva skal du gjøre? Velge fire fag i skjemaet Minst to av disse fagene skal du fordype deg i over to år og må være fra samme programområde. Eksempel: (Kanskje du vil bli politi? Sosionom? Lærer i samfunnsfag? Jurist?) Fordypning nr 1: a) Sosiologi og sosialantropologi (vg2) + politikk og menneskerettigheter (vg3) Fordypning nr 2: a) Rettslære 1 og rettslære 2

8 Fordypning 1: (kanskje du vil studere regnskap, revisjon, økonomi, mediefag?) Økonomistyring + økonomi og ledelse (vg2- vg3) Fordypning 2: Medie- og info.kunnskap 1+ medie- og infokunnskap 2 (vg2- vg3 Fordypning 1: (Kanskje du vil studere medisin? Tannlege? Ingeniør? Ernæringsfysiologi? Veterinær?) Matematikk R1 + Matematikk R2 (vg2- vg3) Fordypning 2: Kjemi 1 + Kjemi 2 (vg2- vg3) (Du må velge Fy1 i tillegg til disse fagene!)

9 VIKTIG!!! Hvis du skal fortsette med fellesfaget 2P, skal du velge tre programfag på vg2 Hvis du vil velge matematikk R eller S og ikke ha TOF1 på vg2, skal du velge tre programfag på vg2. Hvis du vil fortsette med TOF1 (2t) og velge 2P, skal du velge to programfag i tillegg. Hvis du vil fortsette med TOF1 (2t) og velge S eller R matematikk, skal du velge tre programfag i tillegg.

10 1. R1, S1, 2P 2. Fy1, KJ1, RL1, SS, Bredde1, Bredde 2 3. Kj1, EN1, MI1, ØS, PSY1 4. Bi1, FY1, TF, EN1, SS 5. TOF1 6. Vg2 i utlandet

11 Fag i tillegg til fordypningen: Når du har valgt to fag innen samme programområde som du vil fordype deg i, kan du velge på tvers av programområdene. F. eks: R1 + R2, KJ1 + KJ2 (fordyping over to år) Engelsk og FY1 (vg2) Fire programfag pga R-matematikk F.eks: Rettslære 1 + rettslære 2, Øk.stying + øk. og ledelse (fordyping over to år) S1 (vg2) og engelsk 1 Fire programfag pga S-matematikk F.eks: Sosiologi og sosialantropologi + Poitikk og menneskerettigheter, Psykologi1 + psykologi2 (fordyping over to år) Engelsk Tre programfag pga 2p

12 Inntakskrav til studier som krever spesielle fagkombinasjoner fra videregående skole: SIVILINGENIØR OG ARKITEKT NTNU: R1 + R2 + FYS1 + karakteren 4 i R2 (Kode ING4R2) HØGSKOLEINGENIØR: R1 + R2 + FYS1 (Kode HING) MATEMATIKK OG NATURFAG: R1/S1+S2 og enten R1 + R2 eller FYS1 + 2 eller KJE1 + 2 eller BIO1 + 2 eller INFO eller GEO eller TEK1 + 2 (Kode REALFA) BIOINGENIØR: R1/S1+S2 og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1 (Kode BIOI) MEDISINUTDANNING: R1/S1+S2 og FYS1 og KJE1 + 2 (Kode MEROD) FARMASIUTDANNING, ERNÆRING, ODONTOLOGI ved UIO (Profesjonsstudier): R1/S1 +S2 og FYS1 og KJE1+2 (Kode MEROD) VETERINÆRUTDANNING: R1/S1+S2 og KJE1+2 (Kode VETE) SIVILØKONOMUTDANNING NHH (Profesjonsstudiet): R1/S1+S2 (Kode MATRS) RESEPTARFARMASØYT (Bachelorstudium): R1/S1+S2 og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1 ALLMENNLÆRERUTDANNING: Karakteren 3 i norsk og matematikk (gj.snitt) + minimum 35 skolepoeng (Kode LÆRER) LEKTORUTDANNING (MASTER): Samme som for allmennlærer, bortsett fra lektorutdanning realfag som i tillegg krever R1/S1+S2 og enten R2 eller FYS1+2 eller KJE1+2 eller BIO1+2 eller INFO1+2 eller GEO1+2 eller TEK1+2 - Egne opptaksprøver til en del studier innen kunstfag, musikk, døvetolk, foto/film, design, arkitektur osv.

13 De aller fleste utdanningene krever ikke spesielle fagkombinasjoner på vgs Politi (opptaksprøver i tillegg) Jurist/advokat Psykolog Fysioterapi Sykepleie Sosionom Økonom, unntatt direkte inn på 5-årig master Språkutdanning Samfunnsfaglige utdanninger (sosiolog, statsviter, sosialøkonomi.) og mange flere

14 Konkurranse om studieplasser: Førstegangsvitnemålskvote: Elever konkurrerer om studieplasser med utgangspunkt i vitnemålet de sitter igjen med etter vg. skole, altså karakterene dine er avgjørende for om du kommer inn. 50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. (karakterpoeng + realfags/språkpoeng) De eneste ekstrapoengene du får med deg er realfagspoeng og språkpoeng S1, R1, FY1, BI1, KJ1, S2, BI2, KJ2, TOF1 gir et halvt poeng hver R2 og FY2 gir ett poeng hver Fremmedspråk nivå 3 gir ett poeng

15 Ordinærkvoten: Alle søkere konkurrerer om en studieplass i ordinærkvoten. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng Tilleggspoeng: - 2 tilleggspoeng for enten - - ett år på folkehøgskole - - Ett års fulltids utdanning på høgskole/universitet - - Ett års militærtjeneste Alderspoeng: - 2 alderspoeng fra og med det året du fyller 20

16 I førstegangsvitnemålskvoten konkurrerer du kun med elever som bruker vitnemålet fra vgs som grunnlag for inntak (50 % av studieplassene) I ordinærkvoten konkurrerer du med alle andre søkere som har skaffet seg tilleggspoeng, alderspoeng og som også har brukt tid på å forbedre karakterene sine fra vgs KONKLUSJON Det er lurt å sørge for at du skaffer deg et godt førstegangsvitnemål. Du konkurrerer med førstegangsvitnemålet til og med det året du fyller 21 år.

17 Hva betyr fagvalget for deg? Fagvalget ditt kan henge sammen med studier i høgskole og universitet Noen få studier krever realfag fra vgs Har du tenkt på hva du kan tenke deg å studere? Begynn tenkinga nå! Vær nysgjerrig på hva som finnes av muligheter

18 Lykke til!

19 Hva gjør en sosiolog? Lærer å forstå verden og menneskene i den Sosiologer finner du i en lang rekke stillinger innenfor både privat og offentlig sektor. Eksempler på yrker kan være forsker, veileder, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, politisk rådgiver, rådgiver, konsulent, HR, prosjektkoordinatorer, lærer og liknende. Hva er et samfunn? Hva er sammenhengen mellom hvordan du lever livet ditt og samfunnet du vokser opp i? Studiet i sosiologi utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og hvordan de fungerer. Sosiologen ser på alle sider ved samfunnet og leter etter handlings- og samhandlingsmønstre og prosesser som ligger til grunn for samfunnets institusjoner og struktur.

20 Hva gjør en sosionom? Som sosionom skal du arbeide med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon. Da må du vite hvordan du skal møte og snakke med enkeltmennesker og hvilke ressurser samfunnet har til rådighet for å hjelpe. Sosionomer arbeider f eks i Nav, barnevern, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, familievern, skolesektoren, flyktning- og innvandrerarbeid og ulike frivillige organisasjoner.