Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård"

Transkript

1 Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

2 Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Trinnleder Informasjon om fagvalg og opptak til studier Informasjon om forebygging rus Samtale med lærere

3 Trinnleder Elever og foresattes vei inn i skolens ledelse Oppfølging av elevfravær Oppfølging av kontaktlærere på trinnet På Vg2 er trinnleder Pål David Blakely

4 Skolens hjemmeside

5 Kalender på hjemmesiden med vurderinger og aktiviteter

6 Følg oss på Facebook og Instagram

7 Aktiviteter Squash & klatring

8 Representerte fylket på Nordic Edge

9 Aktiviteter - lappesteking

10 Aktiviteter bli-kjent blindefotball

11 Stavanger katedralskole tilbyr i 2019/20 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi

12 Videregående skole Vg2: midt i det videregående skoleløp muligheter og utfordringer! Du som foresatt er fortsatt en viktig ressurs for ditt barn! Når foresatte engasjerer seg, uavhengig av utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene, blir elevene mer motiverte, og de trives bedre på skolen. (Hattie Thomas Nordahl).

13 Foresatte Opplæringsloven om foreldresamarbeid (OL 20: 20-4) Fra 2010 er det lovpålagt med foreldresamarbeid også på videregående skole til eleven fyller 18 år. Samarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Foresatte vil fra desember 2014 motta månedlige rapporter om elevenes fravær fra skolen. Når elev er fylt 18 år, vil rapport om elevens fravær ikke bli sendt foresatte.

14 Sikker jobb i fremtiden? Det aller viktigste man gjør er å studere. Det er den beste forberedelse man kan gjøre for å lykkes på jobbmarkedet om noen år. Velg utdanning ut fra interesser. Og fullfør utdanningen. Det er lite som kan måle seg med interesse og entusiasme. Fremtidens jobbutsikter: - /home

15 Inneværende skoleår skjer følgende: 1. Valg av programfag for Vg3 (frist januar/februar) Skoleinternt valg (kartlegge elevenes valg av program for neste skoleår) 2. Formelt valg av skole (frist 1. mars) Nettsøknad på Elever som har bestått Vg2 har førsterett til å få plass på egen skole. 3. Eksamen

16 Eksamen Vg2 Alle elever på Vg2 skal ha en eksamen(enten muntlig, muntlig/praktisk eller skriftlig) Fag som eleven kan trekkes ut til: -Fremmedspråk nivå II -Matematikk R1/S1/2P -Valgfrie programfag

17 Elever i Vg2, studiespesialiserende utdanningsprogram, har allerede valgt sitt programområde Programområde for realfag Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

18 Timefordeling/uke for fellesfagene Avsluttende fag der karakteren kommer på vitnemålet er markert med oransje tall. Tysk, fransk eller spansk nivå II betyr at elevene fortsetter med det språket de har lest i grunnskolen. De blå tallene gjelder elever som har programfagene matematikk S1 eller R1 i Vg2

19 Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Sum Religion og etikk 3 3 Norsk Matematikk P eller T 5 3/0 8/5 Naturfag 5 5 Engelsk 5 5 Tysk II, Fransk II, Spansk II Samfunnsfag 3 3 Geografi 2 2 Historie Kroppsøving Sum fellesfag Programfag Totalt omfang

20 Oversikt over programfag Programfagene er vanligvis på 5 timer/uke. Innen programområdet for realfag finnes fag som kun er på 3 timer/uke. Disse fagene har tilleggsbetegnelsen X og er merket med (3 t) i oversikten. + mellom fagene betyr at man må ha faget i Vg2 for å velge det i Vg3

21 Vg2 Vg3 Matematikk R1 + Matematikk R2 Matematikk S1 + Matematikk S2 Kjemi 1 + Kjemi 2 Fysikk 1 + Fysikk 2 Biologi 1 Biologi 2 Teknologi og forskningslære 1 Matematikk X (3t) Teknologi og forskningslære 2

22 Vg2 Vg3 Internasjonal engelsk + Engelsk litteratur og kultur Tilbudet i Vg3 gjelder kun for elever med fransk II, tysk II eller spansk II som fellesfag i Vg1 og Vg2 med (4 + 4) timer/uke + Samfunnsfaglig engelsk + Fransk III + Tysk III + Spansk III Psykologi 1 Psykologi 2 Kommunikasjon og kultur 1 + Kommunikasjon og kultur 2 Arabisk I + Arabisk II Hist. og filosofi 1 + Hist. og filosofi 2 Sosiologi og sosialantropologi Rettslære 1 Rettslære 2 Politikk og menneskerettigheter Musikk/Teaterprod. fordypning 1 + Musikk/Teaterprod. fordypning 2

23 Hovedregler ved valg av programfag: Elevene fortsetter på valgt programområde 3 programfag velges for Vg3 2 av de 3 programfagene skal bygge på fag fra Vg2 fra eget programområde.

24 Hva en må ta hensyn til ved valg av programområde og programfag: Anlegg og interesser Studie- og yrkesplaner Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse

25 Hva en må ta hensyn til ved valg av programområde og programfag: Skolens krav for fullverdig vitnemål Begrensninger i valgskjema Opptakspoeng til universitet og høgskoler Karakterpoeng Realfagpoeng og fremmedspråkpoeng Førstegangsvitnemål Andre tilleggspoeng

26 Førstegangsvitnemål får en ved å fullføre og bestå videregående skole på 3 år. Fag- og eksamenskombinasjon må være godkjent. I løpet av skoletiden er det lov å forbedre fag ved privatisteksamen. Da faller standpunktkarakter og tidligere eksamenskarakter bort.

27 50% av studieplassene gis til søkere med førstegangsvitnemål som ikke er eldre enn 21 år. Disse konkurrerer på grunnlag av skolepoeng som er summen av: Karakterpoeng: Gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet * 10 Realfagspoeng*: Alle valgfrie programfag i realfag på 5 timer/uke gir 0,5 realfagspoeng. Unntak: Matematikk R2 og fysikk 2 på Vg3 gir 1 realfagspoeng. Fremmedspråkpoeng*: Fremmedspråk III dvs. fransk, spansk eller tysk lest i Vg3 gir ett poeng. Arabisk I og arabisk II gir 0,5 poeng hver. Kjønnspoeng: Til noen få studium gis det ekstra poeng til kvinner eller menn * det gis samlet maksimalt 4 realfagspoeng/fremmedspråkpoeng

28 Til de resterende 50% av studieplassene kan søkerne få ytterligere konkurransepoeng i tillegg til skolepoengene: 2 poeng for et års utdanning på universitets-/høgskolenivå eller 2 poeng for et år på folkehøgskole eller 2 poeng for militær-/siviltjeneste og 2 poeng for alder fra og med det året en fyller 20 år. (maksimalt 8 alderspoeng)

29 Generell studiekompetanse. Gir rett til å søke opptak ved universitet eller høgskole Eksempler på yrker der utdanningen krever kun generell studiekompetanse: sykepleier, journalist, teolog, politi, lærer, bibliotekar, musiker, Spesiell studiekompetanse. Enkelte studier krever visse kombinasjoner av fag, og/eller karakterkrav i enkelte fag.

30 Eksempler på studier som har spesielle krav: Ingeniørstudier: matematikk R1 og R2 + fysikk 1 Medisinstudier: (matematikk R1 eller matematikk S1 og S2) + fysikk 1 + kjemi 1 og 2 Masterstudier i økonomi: matematikk R1 eller matematikk S1 og S2 Realfagstudier: (matematikk R1 eller matematikk S1 og S2) + (matematikk R2 eller fysikk 2 eller kjemi 2 eller biologi 2)

31 Mer informasjon: Skolens hjemmeside: Der finner dere link til bl.a.: Forskriften: Samordna opptak: