universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess"

Transkript

1 universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

2 FORVIRRA? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning og yrke de skal velge... I denne brosjyren finner du tips til hvordan man bør velge utdanning. Du finner også informasjon om høyere utdanning, høgskoler og universitet. Dessuten kan du lese om hvordan man søker, opptakskrav og poengberegning. DENNE BROSJYREN INNEHOLDER: Gode råd for riktig skolevalg 3 Høyere utdanning 4 Studiepoeng og karakterer 6 Gradsstrukturer 7 Andre typer skoler 8 Folkehøgskole 9 Opptak og poengberegning 10 Når skjer hva? 11 2

3 BRUK TID! Er du usikker på hva du skal velge? Vet du ikke hva du vil bli? Du er ikke alene... Tenk deg godt om. Mange endrer utdanningsretning underveis. Imidlertid så er det uansett lettere å føle seg sikker på valget sitt dersom man har brukt god tid på å finne ut hvilke muligheter som finnes og hva man har lyst til. SKAFF DEG INFORMASJON OM MULIGHETENE! Les om forskjellige yrker, finn ut hvordan de ulike utdanningene er bygget opp, sjekk hva slags jobber man kan søke etter fullført utdanning osv. Man finner mye informasjon på skolenes hjemmesider. I tillegg finnes egne nettsider med informasjon om forskjellige yrker, utdanninger osv. På slike nettsteder finnes det også intervjuer med tidligere elever. Dette kan gi et klarere inntrykk av hvordan yrket/utdanningen faktisk er. Snakk med studiekonsulent/rådgiver/tidligere elever på skolen/ høgskolen/universitetet som du vurderer å søke. Gå også på utdanningsmesser, "åpen dag" ved skolene osv. KJENN DEG SELV! Still deg selv spørsmål som: Trives jeg best med teorifag eller praksis? Vil jeg studere videre senere, eller vil jeg helst bli ferdig utdannet så raskt som mulig? Hvilke positive egenskaper har jeg og hva er jeg flink til? Har jeg noen fritidsinteresser som jeg vil gå videre med på skolen? Har jeg noen tanker om hvilket fagområde/bransje jeg ønsker å jobbe innenfor? Hvordan ser jeg for meg at jeg har det om 10 år? LYTT TIL TIPS OG ERFARINGER! Foreldre, venner og bekjente kan ofte bidra med råd, eller de kan dele egne erfaringer fra da de selv gikk på skole eller studerte. Kanskje kan slike tips hjelpe deg litt på vei. VELG DET DU HAR LYST TIL OG SOM DU ER MEST MOTIVERT FOR!...da er det mindre sjanse for at du angrer på valget ditt senere. Alle har rett til å velge sin egen utdanning. Selv om mennesker rundt deg kan gi mange velmenende råd, så er det uansett DU som må velge hvilken utdanning DU tror vil være riktig for akkurat DEG! 3

4 HVA OG HVOR VIL DU STUDERE? Hvis du har generell studiekompetanse, kan du søke studier ved høgskoler og universitet. Dine interesser og ferdigheter, hvordan du liker å studere, hvor du vil bo og hva slags karakterer du har fra videregående skole, bestemmer hvilken utdanning du tar. Du kan studere ved flere typer utdanningsinstitusjoner: universitet, vitenskaplige høgskoler, høgskoler og private skoler. Forskjellen på institusjonene er i stor grad hvilken type utdanning du finner der. Ved universitetene er det flest teoretiske studier, mens på høgskoler finner du mer praktiske utdanninger. Husk bare at dette er en grov forenkling, og det finnes mange overlappinger og unntak fra dette. Til syvende og sist blir valget hvilken utdanning du vil ta og hvor du vil ta den. UNIVERSITET Undervisningen ved universitetene blir ofte gitt i form av forelesninger og i seminargrupper. Du står forholdsvis fritt til å legge opp studiedagene slik du selv synes er best. De fleste studiene har obligatoriske oppgaveinnleveringer i løpet av semesteret, men måten du løser oppgavene og kommer deg gjennom pensum på er som regel helt opp til deg selv. Det er vanlig at flere studenter danner kollokvier (studiegrupper) på 3-5 personer som samarbeider om å hjelpe hverandre gjennom pensum. Dette er en effektiv og sosial måte å studere på. På universitetet er det stor frihet, men det kreves også stor selvdisiplin. Dette i og med at du får mye ansvar for selv å lære pensum. Med universitetsutdanning får du sjelden en konkret yrkestittel, men du får unik kompetanse på mange viktige felt. For det første får du konkret kunnskap om det du har lest. For det andre får du trent opp en analytisk tankegang og du får erfaring med å jobbe selvstendig og målrettet med et konkret prosjekt, enten alene eller sammen med andre. Noen universitetsutdanninger er imidlertid profesjonsrettede. Eksempler på dette er legestudiet (medisin) og psykologutdanningen. 4

5 HØGSKOLER Studier ved høgskolene er for det meste lagt opp som profesjonsutdanninger. Dette betyr at utdanningen fører fram til et bestemt yrke eller en yrkestittel. Du blir for eksempel ingeniør, fysioterapeut, lærer, sosionom, økonom eller sykepleier. Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, oppgaveinnleveringer, prosjekter, praksisperioder og eksamener. Det er mer obligatorisk undervisning enn på universitetene. Studentene er som regel organisert i klasser og får tett oppfølging fra lærerne. Sånn sett likner høgskoleundervisningen mer på klasseromsundervisningen du kjenner fra grunnskolen og videregående. Høgskolenes undervisning baseres på sosiale relasjoner i kombinasjon med fag. Det legges i stor grad opp til at studentene jobber sammen om konkrete oppgaver utover studietiden. PRIVATE SKOLER Det finnes både statlige og private høgskoler. Forskjellen er hva du må betale for å gå der. Ved de statlige skolene er undervisningen gratis. Pensumbøker og annet materiell må man imidlertid kjøpe selv. På de private høgskolene må du som regel betale skolepenger i tillegg. Ønsker du å gå på en privat høgskole, er det viktig å kontakte den aktuelle høgskolen for å sjekke priser og hva slags utdanning du får for pengene. SØKNADSFRISTER 15. april (ordinær frist) 1. mars (spesiell vurdering) De fleste høgskoler og universitet har opptak én gang i året. Søknadsfristen er 15. april for alle de offentlige og en del private høgskoler (1. mars for søkere med særskilt vurdering, utenlandsk utdanning, IB-linje eller liknende). Enkelte skoler har tidligere søknadsfrist. Dette gjelder blant annet skoler med opptaksprøver. Eksempler er Norges musikkhøgskole, Politihøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen. 5

6 STUDIEPOENG Hvor mye du har studert regnes i studiepoeng. Ett års fulltidsstudie gir 60 studiepoeng. Ett halvt års studie gir 30 studiepoeng. Beregningen er 60 studiepoeng for et fullt studieår for heltidsstudenter. Dette tilsvarer beregningen i ECTS (European Credit Transfer System), med 60 credits for et studieår. KARAKTERSYSTEM Karaktersystemet ved universiteter og høgskoler består av karakterene A, B, C, D, E og til slutt F som er strykkarakter. Det heter seg at Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Denne skalaen er i tråd med ECTS (European Credit Transfer System) og er dermed lik skalaer som brukes i mange andre land. I noen fag/emner benyttes i stedet kun bestått/ikke bestått. STUDIEPROGRAM Alle definerte utdanningsløp som fører fram til avsluttende grad (årsstudium, høgskolekandidat, bachelor og master) får betegnelsen studieprogram. Det enkelte studieprogrammet vil ha et definert faginnhold og læringsmål (plikter og rettigheter) i forhold til den enkelte student. Se neste side for mer om forskjellige type studier og grader. 6

7 ÅRSSTUDIUM: KANDIDATSTUDIER: PROFESJONSSTUDIER: BACHELORGRAD: MASTERGRAD: DOKTORGRAD: Mange av disse kan inngå i en bachelorgrad. I tillegg kan noen av dem være grunnlag for å etterpå søke seg inn på en 5-årig mastergrad. 2- eller 4-årige fulltidsstudier ved høgskole, gir tittelen høyskolekandidat. Disse har fastlagte fagplaner over flere år innenfor et spesielt fagområde. 3-årig studium gir en bachelor, 5-årige gir en mastergrad og 6- årige studier gir egne grader. Denne oppnås vanligvis etter 3 års studier eller 180 avlagte studiepoeng. Dette er en 2-årig fordypning av bachelorgraden. Noen masterstudier er lagt opp som 5-årige profesjonsstudier med en fast oppbygning (integrerte masterstudier). Dette gjelder blant annet tannlegestudiet, jus, farmasi, teknologi og informatikk. Disse studiene gjennomføres innenfor rammene av et forskerutdanningsprogram, og skal etter innføring av kvalitetsreformen gi graden Ph.D. Doktorgradskandidater som ikke har fulgt et slik program, får graden dr.philos. UTDANNING I UTLANDET: Både bachelor- og mastergradsstudiene, samt karaktersystemet, har en internasjonal profil. Dette gjør det enklere enn tidligere å få delstudier fra utlandet godkjent inn i en norsk utdanning, og omvendt. Det legges opp til at studenter kan ta deler av utdanningen sin i utlandet om de vil. Ta kontakt med din skole for å få vite hvilke samarbeidspartnere de har. Det er også mulig å ta hele utdanningen sin i utlandet. UngInfo har flere Ut i verden-brosjyrer om det å studere i utlandet og hvilke muligheter som finnes. 7

8 PRIVATE SKOLER Det finnes en rekke private skoler som verken er videregående skoler, høgskoler eller universitet. Disse kan være kunstskoler, IT-skoler, reiselivsskoler eller annen type yrkesrettede utdanninger. Studiene er ofte av kortere varighet enn et høgskole- eller universitetstudie. Velger du en slik utdanning så er det ekstra viktig at du sjekker hva slags utdanning du får for pengene og hvilke jobbmuligheter du vil ha etterpå. Lånekassen klassifiserer en del slike utdanninger under videregående nivå. Dette betyr at de ikke gir like mye støtte til slike studier som til universitets-/høgskolestudier. Hvis du trenger studielån til utdanningen din, så er det viktig å sjekke om skolen er godkjent av Lånekassen. Dette vet skolen selv, så det er bare å spørre. PRIVATIST Det er mulig å ta en del fag ved universitetene som privatist. Å være privatist vil si at du ikke er registrert som vanlig student, men følger et studieprogram på egen hånd. Dersom du vil gjøre dette, ta kontakt med det enkelte studiested for nærmere informasjon. PS. Det koster penger! ENKELTEMNE- STUDENT Ved de fleste universitetene er det mulig å være det som kalles enkeltemnestudent. Dette innebærer at man får studierett til kun enkelte fagemner, i stedet for studieplass på en hel bachelorgrad. Emnene man kan melde seg opp i er gjerne de som har ledige plasser igjen etter at programstudentene har valgt hvilke fag de vil ha. Noen emner er også åpne for alle, eksempelvis ex.phil og ex.fac. 8

9 Et år på folkehøgskole omtales ofte som ditt år. Folkehøgskoler har som regel ikke eksamen, men er ment som et år der eleven skal konsentrere seg om en eller flere av sine personlige interesser. Dette kan være for eksempel musikk, dans, forming, drama, religion, miljøvern, foto, friluftsliv, idrett, skrivekunst eller språk. På folkehøgskole er det vanlig å bo på internat ved skolen, og for mange er dette første gangen de flytter hjemmefra. Hybelen og måltidene er inkludert i skolepengene du betaler. Folkehøgskoler kan kalles en myk overgang til livet på egenhånd. Man får ingen studiepoeng eller liknende for å gå på folkehøgskole. Imidlertid får man 2 tilleggspoeng som regnes sammen med skolepoengene fra videregående, hvis man siden skal søke høyere utdanning ved høgskole/ universitet. Tlf: (09-15 hverdager) Prisene for skoleåret vil variere etter hvilken skole du velger, men også hvilken linje du vil gå og eventuelle studieturer du er med på. Sjekk derfor den enkelte skole du er interessert i. Folkehøgskolene er godkjent av Lånekassen. Kontakt derfor Lånekassen for informasjon om økonomisk støtte. Folkehøyskoler i Sverige. Folkehøyskoler i Danmark. Folkehøyskoler på Færøyene. Folkehøyskoler i Finland. 9

10 BEREGNE POENG FRA VIDEREGÅENDE SKOLE: Karakterpoeng: (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfagspoeng og/eller språkpoeng + Kjønnspoeng (til utvalgte studium) + Poeng for opptaksprøver (til utvalgte studium) = Skolepoeng i kvote for førstegangsvitnemål Skolepoeng (inkl. eventuelle forbedringer eller nye fag): + Alderspoeng + Tilleggspoeng (for førstegangstjeneste eller folkehøgskole eller høyere utdanning) = Konkurransepoeng i ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål vs. Ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål er for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret og som etter vanlig videregående opplæring har fått vitnemål som gir generell studiekompetanse. Ordinær kvote er for alle andre. Hvis man tar opp fag eller tar nye fag som privatist etter at man har fullført videregående skole, så søker man altså i ordinær kvote. NYTTIGE NETTSIDER Her finner du informasjon om en rekke forskjellige yrker, samt utdanningsmuligheter i Norge. Du kan søke etter universiteter, høgskoler, folkehøgskoler og videregående skoler. I tillegg kan man lese yrkesintervjuer, artikler om rettigheter, studentaktiviteter ved institusjonene osv. Utdanning.no drives av Kunnskapsdepartmentet. Samordna opptak er fellessiden hvor du søker på alle offentlige høgskoler og universiteter. Her finner du også oversikt over poenggrensene som var gjeldende for å komme inn på de forskjellige studiene ved forrige opptak. Hos Lånekassen kan du søke om stipend og studielån. Alt utbetales som lån, men hvis du består eksamen så blir deler av studielånet omgjort til stipend. Du søker om lån/stipend direkte på Lånekassens nettside. Du behøver kodene til MinID for å logge inn. 10

11 SØKERKALENDER 1. februar 1. mars 15. april 18. mai 1. juni 1. juli 10. juli 20. juli 26. juli 29. juli 5. august Nettsidene til Samordna Opptak åpner for registrering av nettsøknad Søknadsfrist for tidlig opptak, særskilt vurdering, utenlandsk utdanning, IB, realkompetanse, Politihøgskolen Ordinær Søknadsfrist Resultat av tidlig opptak Nå skal du ha mottatt omslagsark. Hvis ikke, kontakt Samordna Opptak! Omslagsark skal fylles ut og returneres til det lærestedet som er oppgitt på omslagsarket. Frist for ettersending og omprioritering Siste frist for adressending. På nett er fristen 15. juli Hovedopptak. Resultatet kommer på nett. Logg deg inn hos Samordna opptak for å se om du har kommet inn. Restetorget åpner. Svarfrist Lokale etterfyllingsopptak Nasjonalt suppleringsopptak Cirka 15. august Studiestart 11

12 Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. RETT INFORMASJON PÅ ETT STED UTDANNING JOBB BOLIG UT I VERDEN HELSE & SOSIAL JUS & ØKONOMI FRITID EGEN BEDRIFT NEW IN OSLO Vi informerer om alt mulig, delt opp i forskjellige tema. Brosjyrene finner du både på nettsiden og i senteret. Møllergata 3 (Bak Glasmagasinet) Her finner du UngInfo; et tilbud for deg mellom 13 og 26 år. Uansett hva du lurer på vil vi gjøre vårt beste for å gi deg et skikkelig svar. Vi gir informasjon på en uformell og forståelig måte. Alle våre tjenester er gratis. Dette er nettstedet vårt, der vi hele tiden legger ut ny og oppdatert informasjon. Du kan sende en e-post til oss om det du lurer på. Vi svarer! Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. Vi har åpent: Mandag fredag Lørdag Juli august: Mandag fredag Tirsdag Lørdag UngInfo Oslo, Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: Web: E-post: UngInfo drives av Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, og er et tilbud for all ungdom mellom 13 og 26 år. Brosjyren ble sist oppdatert 1. juli 2011.

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

offentlige og private skoler

offentlige og private skoler offentlige og private skoler IKONER: Det finnes mange forskjellige kreative utdanninger i Norge. Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet ved både offentlige og private læresteder. Du finner også

Detaljer

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S208. 29650 Mijas (Málaga) Tlf: (+34) 952 19 74 40 E-post: postspania@amh.no www.amh.no atlantis Oslo Sandakerveien 116,

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

offentlige og private skoler

offentlige og private skoler offentlige og private skoler IKONER: Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet ved både offentlige og private læresteder. Du finner også informasjon om hvilke utdanninger som er godkjent av Lånekassen,

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

tips og råd for å finne og velge bolig

tips og råd for å finne og velge bolig tips og råd for å finne og velge bolig IKONER: Boligmarkedet i Oslo går opp og ned. I perioder kan du få deg en bolig på dagen, mens andre ganger må du lete en stund før du finner deg noe. Stort sett er

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

tips og råd for deg som er kreativ

tips og råd for deg som er kreativ tips og råd for deg som er kreativ IKONER: Det er mange forskjellige kreative utdanninger i Norge. Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet til de ulike kunst-, design- og fotoskolene, både offentlige

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer