Oppland fylkeskommune 12. mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland fylkeskommune 12. mai 2011"

Transkript

1 Oppland fylkeskommune 12. mai 2011 Opptak til høyere utdanning Oddvar Kværnhaug Seniorrådgiver Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo

2 Innhold I Aktuell informasjon om Kunnskapsløftet Aktuell informasjon om opptak til høyere utdanning Betegnelser i KL Omfang i KL Andre omfang målt i årstimer Studieforberedende utdanningsprogram Fremmedspråk Vitnemål + kompetansebevis Generell studiekompetanse Overgangsordninger fra R94 til KL omtale av enkelte fag Matematikk på studieforb. Utdanningsprogram 23/5-regelen Studiekompetansefagene og samspillet med gskbestemmelsene Gsk og yrkesfaglig opplæring Gsk andre muligheter Søkere med nordisk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning Spesielle opptakskrav Grunnskolelærerutdanning Kravkoden REALFA Overgangsregel om spesielle opptakskrav

3 Innhold II Opptak til ingeniørutdanning Fagskole Dispensasjon Betinget opptak Særskilt vurdering Realkompetanse Politiattest Kvote for førstegangsvitnemål Spesielle kvoter ved HiO Poengberegning oversikt Karakterpoeng Tilleggspoeng for realfag og språk Poeng for alder og underrepresentert kjønn Poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utd. Samspillet mellom kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote Rangering med/uten poengberegning Poenggrenser Samordning av opptak Tidsrammene i det nasjonale opptaket Generell studiekompetanse i Reform 94

4 Rundskriv UDir (publisert ) Vedlegg1, Fag- og timefordeling i grunnopplæringen 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen 2. Grunnskolen 3. Videregående opplæring - Tilbudsstruktur - Studieforberedende utdanningsprogram - Yrkesfaglige utdanningsprogram - Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram - Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vedlegg II, Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr

5 Aktuell informasjon om opptak til høyere utdanning Lov om universiteter og høgskoler av 12. mars kapittel 9, 3 6 og 3 7. F Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler ( ) gjelder til og med opptaket til 2008/2009, tatt med her pga overgangsregler i F F Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning oppdatert versjon med merknader ( ) gjelder fra 1. januar Departementene, Kunnskapsdepartementet, Dokumenter, Rundskriv..

6 Betegnelser i Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet (KL) Utdanningsprogram Programområder Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) Fellesfag Programfag Felles programfag Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig) Reform 94 (R94) Studieretning Grunnkurs (GK) Vid. kurs 1 (VK1) Vid. kurs 2 (VK2) Felles allmenne fag Studieretningsfag Studieretningsfag 6

7 Omfang i Kunnskapsløftet Omfang oppgis i årstimer (timer) = det totale antall undervisningstimer (klokketimer) - 56 årstimer tilsvarer om lag 2 uketimer (à 45 min.) - 84 årstimer tilsvarer om lag 3 uketimer (eks.: samfunnsfag til gsk) - 112/113 årstimer tilsvarer om lag 4 uketimer årstimer tilsvarer om lag 5 uketimer (eks.: engelsk, historie, naturfag til gsk eller programfag fra studiespesialisering/studieforberedende) - 168/169 årstimer tilsvarer om lag 6 uketimer (eks.: historie på studieforberedende utdanningsprogram) - 224/225 årstimer tilsvarer om lag 8 uketimer (eks.: matematikk til gsk) årstimer tilsvarer om lag 10 uketimer (eks.: påbygging i norsk) årstimer tilsvarer om lag 14 uketimer (eks.: norsk til gsk) 7

8 Andre omfang målt i årstimer Omfang oppgis i årstimer (timer) = det totale antall undervisningstimer (klokketimer) årstimer omfang av påbygging gsk-fagene årstimer påbygging til generell studiekompetanse (fullt skoleår) årstimer sum studiekompetansefag 8

9 Studieforberedende utdanningsprogram (KL) Idrettsfag (totalt 2943 timer over tre år) Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk (totalt 2943 timer over tre år) Dans (totalt 2943 timer over tre år) Drama (totalt 2943 timer over tre år) Studiespesialisering med disse programområdene: Formgivingsfag (normalt 2943 timer over tre år) Realfag (normalt 2523/2579 timer over tre år) Språk, samfunnsfag og økonomi (normalt 2523/2579 timer over tre år). og har oppnådd generell studiekompetanse Det finnes mange varianter mht det totale minimumstimetallet. 9

10 Fagkoder fremmedspråk (udir.no, Fagkoder, Fellesfag/Programfag studieforberedende osv) Fellesfag FSP5025 Fransk I+II, 2. år FSP5097 Spansk I+II, 2. år FSP5124 Tysk I+II, 2. år ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Programfag PSP5013 Fransk nivå I PSP5051 Spansk nivå II PSP5071 Tysk nivå III PSP5072 Tysk nivå III, muntlig SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig SPR3009 Internasjonal engelsk, muntlig 10

11 Fremmedspråk studieforberedende utdanningsprogram (Udir , tabell 4 og punkt ) Eksempel på føring Tysk III (programfag) Tysk II (fellesfag) Spansk II (programfag) Spansk I (fellesfag) Fransk I + II (fellesfag) Vg3 Nivå III programfag (140 timer) Nivå II programfag (140 timer) Nivå II fellesfag (140 timer) Vg2 Nivå II fellesfag (112 timer) Nivå I fellesfag (112 timer) Nivå I fellesfag (112 timer) Vg1 Nivå II fellesfag (113 timer) samme språk Nivå I fellesfag (113 timer) nytt språk Nivå I fellesfag (113 timer) Ungdomstrinn Nivå 1 (227 timer) Nivå 1 (227 timer) Ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet

12

13 Vitnemål + kompetansebevis To/flere kompetansebevis som til sammen fyller kravene til vitnemål Vitnemål MÅ skrives ut av videregående skole. Lærestedene for høyere utdanning skal ikke konstruere vitnemål for videregående opplæring! Vitnemål som gir gsk kombinert med kompetansebevis - forbedringer, tilleggspoeng eller spesielle opptakskrav. Kompetansebevis er greit, men fagene teller ikke i kvote for førstegangsvitnemål. Vitnemål som IKKE gir gsk kombinert med kompetansebevis - resten av studiekompetansefagene. Fagene teller i kvote for førstegangsvitnemål, men avhengig av alder: år. - forbedringer, tilleggspoeng eller spesielle opptakskrav, men fagene teller ikke i kvote for førstegangsvitnemål. 13

14 Generell studiekompetanse (gsk) KL (F-15-10, 2 1) Treårig videregående opplæring som gir studiekompetanse Treårig videregående opplæring som gir yrkeskompetanse (inkludert fagopplæring, jfr. kommentarene) Fylt 23 år, minimum 5 års arbeidserfaring/utdanning (23/5-regelen) Følgende fag fra videregående opplæring må være dekket: Norsk, 393 årstimer Engelsk, 140 årstimer *) Matematikk, 224 årstimer Naturfag,140 årstimer Historie, 140 årstimer **) Samfunnsfag, 84 årstimer SUM studiekompetansefag: 1121 årstimer *) Engelsk fra yrkesfag R94 (2 + 2 uketimer) godkjennes som gsk-engelsk i KL, ( 9 1, punkt 9). **) Historie leses med 169 timer på studieforberedende utdanningsprogram. Omfang 169 timer er et krav til vitnemål på studieforb. utd.program. 14

15 Norsk Overgangsordninger R94 / KL omtale av enkelte gsk-fag Norsk 14 uketimer, VKII-nivå (R94) kan forbedres med Vg3-nivå (KL), det er anledning til å forbedre ett/flere fag av hovedmål, sidemål og muntlig. Engelsk Yrkesfaglig timer (R94) kan forbedres med ENG1002 (KL), jfr. opptaksforskriften, 9-1 (9), overgangsordninger. Nyere historie Nyere historie 4 uketimer kan forbedres med HIS1003, 140 timer (KL). Matematikk 1MX/1MY (R94) Må normalt forbedres med full gsk-matematikk i KL. Kan forbedres med MAT1011 (140 timer) eller MAT1013 (140 timer), dersom søker har bestått studieretn.fag i matematikk (2MZ/3MZ/2MX/3MX). Oversikt i brev fra UDir, (ref.: 07/2874). 15

16 Engelsk Overgangsordninger R94 / KL omtale av flere gsk-fag Engelsk 5 uketimer (Vg1200 R94) kan forbedres med ENG1002, 140 timer (KL). Naturfag Naturfag 5 uketimer (Vg1400 R94) kan forbedres med NAT1002, 140 timer (KL). Samfunnslære Samfunnslære 2 uketimer (Vg2500 R94) kan forbedres med SAF1001, 84 timer (KL) Oversikt i brev fra UDir, (ref.: 07/2874). 16

17 Matematikk på studieforberedende utdanningsprogram (Udir , punkt ) MATEMATIKK R2 Programfag Vg3 140 timer MATEMATIKK S2 Programfag Vg3 140 timer MATEMATIKK 2T Fellesfag Vg2 84 timer MATEMATIKK R1 Programfag Vg2 140 timer MATEMATIKK S1 Programfag Vg2 140 timer MATEMATIKK 2P Fellesfag Vg2 84 timer MATEMATIKK 1T Fellesfag Vg1 140 timer MATEMATIKK 1P Fellesfag Vg1 140 timer

18 23/5-regelen I (F-15-10, 2 1) Fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23 / 5 søkere). Alle må dokumentere eksamen i studiekompetansefagene : Norsk, 393 årstimer Engelsk, 140 årstimer Matematikk, 224 årstimer Naturfag,140 årstimer Historie, 140 årstimer Samfunnsfag, 84 årstimer NB! Alle aldersangivelser gjelder i løpet av opptaksåret; dvs. det kalenderåret søkeren normalt søker og får tilbud om studieplass. 18

19 23/5-regelen II (F-15-10, kommentarene til 2 1) Arbeidserfaring skal normalt være på heltid. Deltidsarbeid som til sammen utgjør minst halv stilling i samme tidsperiode, kan medtas i beregningen. Arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke. Det er ikke krav om at arbeidserfaring er lønnet, men den må kunne dokumenteres. Fullførte og beståtte fag (løse fag) fra videregående opplæring kan inngå i praksiskravet, dersom fagenes omfang til sammen utgjør minimum årstimekravet til utdanningsprogrammet fagene inngår i. Deretter godskriving pr. halvår. NB! Alle aldersangivelser gjelder i løpet av opptaksåret; dvs. det kalenderåret søkeren normalt søker og får tilbud om studieplass. 19

20 Praksis 23/5-regelen III Lønnet/ulønnet arbeid Omsorgsarbeid Au pair Militær førstegangstjeneste/siviltjeneste Utdanning Høyere utdanning minst 30 studiepoeng Fullført/bestått årskurs/halvårskurs i videregående skole Årskurs fra folkehøgskole med minimum 90 % nærvær Fullført/bestått årskurs fra fagskoleutdanning Fullførte og beståtte fag (løse fag) fra videregående opplæring, dersom fagenes omfang til sammen utgjør minimum årstimekravet til utdanningsprogrammet fagene inngår i. Deretter godskriving pr. halvår. OBS! Studiekompetansefagene utgjør ett år - Kunnskapsløftet: 1121 årstimer - Reform 94: 35 uketimer Øvrig utdanning må være fullført/bestått 20

21 Oppsummering: 23/5-regelen Alderskrav Femårskrav *) Gsk-fagene *) Femårskravet kan oppfylles med bare utdanning. Dette medfører at 3-årig videregående skole + 2 års utdanning i tillegg er nok til å oppfylle femårskravet. Dette kan bl. a. være høyere utdanning, folkehøgskole eller enda et bestått årskurs fra videregående opplæring. NB! Alle aldersangivelser gjelder i løpet av opptaksåret; dvs. det kalenderåret søkeren normalt søker og får tilbud om studieplass. 21

22 Studiekompetansefagene og samspillet med bestemmelsene om generell studiekompetanse Studiekompetansefagene alene gir IKKE generell studiekompetanse. Fagene må alltid være satt inn i en sammenheng, f. eks: - kombinert med øvrige krav til 23/5-regelen - kombinert med fullført fagopplæring - kombinert med vitnemål for yrkesfaglig videregående opplæring - kombinert med utenlandsk utdanning 22

23 Generell studiekompetanse og yrkesfag/fagbrev/svennebrev I Vg1 + Vg2 + Vg3 (yrkesfag) + påbygging gsk-fagene (645 årstimer) gir generell studiekompetanse Vg1 + Vg2 (yrkesfag) + fag-/svennebrev + påbygging gsk-fagene (645 årstimer) gir generell studiekompetanse Vg1 + Vg2 (yrkesfag) + (Vg3) Påbygging til generell studiekompetanse gir gsk (vitnemål) Påbygging gsk-fagene 645 årstimer (dersom ikke noen av disse fagene er avsluttet fra før) Norsk 281 timer Matematikk 140 timer Naturfag 84 timer Historie 140 timer Reform 94 har de samme mulighetene. 23

24 Generell studiekompetanse og yrkesfag/fagbrev/svennebrev II Vg1 + Vg2 (yrkesfag) årstimer påbygging gir IKKE generell studiekompetanse. Da må vi vurdere om betingelsene for 23 / 5 vurdering er oppfylt. Avbrutt fag-/svennebrev årstimer påbygging gir IKKE generell studiekompetanse. Da må vi vurdere om betingelsene for 23 / 5 vurdering er oppfylt. Reform 94 har de samme begrensningene. 24

25 Generell studiekompetanse andre muligheter I 2-3: Bestått høyere utdanning på minst 1 år (60 studiepoeng/20 vekttall), eller to beståtte studier à 30 studiepoeng (10 vekttall) gir generell studiekompetanse. Dersom den høyere utdanningen ikke har norsk/annet nordisk språk som undervisningsspråk, må søkerne oppfylle krav om norsk etter bestemmelsene i 2-2 (se kommentarene). - Regelen gjelder bare dersom søker ikke har gsk etter Avbrutt utdanning gir ikke gsk. - Oversikt over private høgskoler med eksamensrett på nokut.no Private høgskoler mv. - NOKUTs vedtak om studietilbud med eksamensrett: nokut.no, Akkrediterte studier på universiteter og høyskoler, (ajour pr. 15/ ) - Kunnskapsdepartementets oversikt over akkrediterte studietilbud før 2003, (rundskriv F fra UFD, ajour 31/ , link fra samme side). 25

26 Generell studiekompetanse andre muligheter II 2-4: Fullført 2-årig godkjent fagskoleutdanning etter lov av 2003 om fagskoleutdanning gir generell studiekompetanse, forutsatt at søker oppfyller krav om norsk etter bestemmelsene i Regelen gjelder bare dersom søker ikke har gsk etter Oversikt over godkjent fagskoleutdanning på nokut.no Rudolf Steiner-skole ( 9-1, 8) dersom søknaden ikke kan poengberegnes (da gjelder 2-1). 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene - som gir generelt opptak til universiteter/ høyskoler i hjemlandet ( 2-2,1). Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) må være på nivå med norsk videregående opplæring ( 2-2, 2). Diplom fra International Baccalaureate (IB) eller IB-Certificate som oppfyller visse krav ( 2-2, 4). 26

27 Søkere med nordisk utdanning (F-15-10, 2 2, 1) Avtale mellom Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland om adgangen til høyere utdanning. - Artikkel 3 Dersom det stilles krav til særlige kvalifikasjoner eller faglige kunnskaper for å bli tatt opp til en bestemt høyere utdanning, skal utdanningssøkende fra de andre nordiske landene oppfylle disse kravene på tilsvarende vilkår som landets egne søkere. - Artikkel 4 Dersom adgangen til høyere utdanning er begrenset, gjøres opptaket av søkere fra de andre nordiske land etter de samme eller tilsvarende regler som gjelder for søkere fra eget land. Søkere med 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak uten tilleggskrav i norsk, når de er kvalifisert for opptak til universiteter og høyskoler i hjemlandet. Søknaden poengberegnes ved hjelp av konverteringstabeller, som finnes på samordnaopptak.no 27

28 Søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden (F-15-10, 2 2, 2) Utdanning på nivå med norsk videregående skole, dette går fram av GSU-lista. GSU-lista i oppdatert versjon finnes på nokut.no, Utenlandsk utdanning, GSU-liste. Det er også laget en engelsk versjon. Må dokumentere kunnskaper i norsk etter bestemte regler: norsk (393 årstimer) eller trinn 3 i norsk (fra universitetene) eller 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap eller Bergenstesten (minimum 450 poeng eller Bestått etter ny vurderingsordning). Lærestedet kan godta annen dokumentasjon av norskkunnskaper (kan være høyere utdanning i Norge, jobb i Norge med dokumentert bruk av norsk skriftlig og muntlig, norskstudier i hjemlandet eller i Norge m.v., jfr. Innledning til Vurderingshåndboka på soda.uio.no). Må eventuelt dokumentere kunnskaper i engelsk (GSU-lista gir oversikt). Testene kan være maks to år gamle. Det er forskriftsfestet at søkere fra en del land kan poengberegnes ( 7-5). Oversikt over hvilke land dette gjelder: utenlandsk utdanning, velg deretter verdensdel og land. 28

29 Spesielle opptakskrav (F-15-10, kapittel 4) Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravene til generell studiekompetanse. Det kan være krav til bestemte fag, utdanning, praksis, opptaksprøve m.v. Studier med spesielle opptakskrav er oppført i det respektive informasjonsmateriellet med ulike kravkoder. Oversikt/forklaring av kravkodene blant annet på nettsidene til Samordna opptak, i Søkerhandboka og i Studiekatalogen til HiO. Spesielle opptakskrav kan også bety unntak fra bestemmelsene om generell studiekompetanse (eks.: HING). Kravkode GENS = generell studiekompetanse. 29

30 Studier ved HiO med spesielle opptakskrav Studium Kravkode Krav Grunnskolelærer LÆRER Se spesifisering av kravene Barnevern deltid BVDE Enten 2 års relevant fulltids forpraksis eller 50 % arbeidstilknytning i studietiden Bioingeniør/Farmasi BIOI Matematikk R1 / (S1+S2) og Biologi 1 eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 (anbefaling: kjemi) Fotojournalist FOTO Godkjent opptaksprøve Førskolelærer deltid FØDE Ett års relevant fulltids forpraksis og minimum 20 % arbeidstilknytning i studietiden Informasjonsteknologi MATRS Matematikk R1 / (S1+S2) Ingeniør HING Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 Forkurs kvalifiserer, teknisk fagskole kan kvalifisere, dessuten muligheter via treterminordning. Ortopediingeniør ORTO Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 Tanntekniker TANN Matematikk R1 / (S1+S2) eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 (anbefaling: kjemi) 30

31 Kravkode LÆRER Spesielle opptakskrav til grunnskolelærerutdanning Minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng, realfagspoeng og språkpoeng). Gjennomsnitt minimum 3 i norsk (393 årstimer/14 uketimer): gjennomsnitt av samtlige karakterer i hovedmål, sidemål og muntlig. Minimum karakter 3 i matematikk-kravet til generell studiekompetanse (224 årstimer/5 uketimer). Dersom søker har matematikk på høyere nivå, regnes kravet som oppfylt når faget er bestått (2 eller bedre), for eksempel R1, S1, matematikk X (84 årstimer), 2MX, 2MZ, 2MY osv. 31

32 Kravkoden REALFA Spesielle opptakskrav til realfag, natur- og miljøfag: Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og enten Matematikk (R1 + R2) eller Fysikk (1 + 2) eller Kjemi (1 + 2) eller Biologi (1 + 2) eller Informasjonsteknologi (1 + 2) eller Geofag (1 + 2) eller Teknologi og forskningslære (1 + 2) Hva står det egentlig her?? 32

33 Overgangsregel om spesielle opptakskrav F-15-10, 9 3 Søkere som dokumenterer fastsatte spesielle opptakskrav (realfag) med studieretningsfag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, oppfyller kravet når de kan dokumentere det fastsatte kravet på VK2-nivå eller tilsvarende ( høyeste nivå ). Tillegg fra 1. januar 2011: Søkerne vil samtidig anses å ha oppfylt lavere nivå i faget. 33

34 Opptak til ingeniørutdanning Utgangspunktet er generell studiekompetanse og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 ordinært opptak via Samordna opptak, kravkode HING. Forkurs kvalifiserer uten hensyn til øvrige krav lokalt opptak til forkurs. Teknisk fagskole etter rammeplan av 1998/99 og tidligere studieordninger kvalifiserer til HING. Søkere med fagskole etter lov om fagskoler av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. 3-termin: To sommerkurs à 6 uker før og etter første studieår. Fra andre studieår er det ordinær studieprogresjon. Kvalifikasjonskrav er generell studiekompetanse. Pr ikke mulig å komme inn på maskin og bygg ved HiO via 3-termin. Ordningen tilbys ved 12 læresteder lokalt opptak. Restetorget OBS!! Søkere på Restetorget må være kvalifisert uansett! 34

35 Opptak til ingeniørutdanning Y-veien, F-15-10, foreløpig ikke aktuelt ved HiO 3-3 Institusjoner kan ta opp søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning, jf 2-1 første ledd, og 4-4 fjerde strekpunkt. Det forutsettes at søkerne har relevant fag- /svennebrev. 4-4 Omhandler unntak fra kravene til Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1, ved opptak via Y-veien. Kommentarene presiserer krav om 12 måneders relevant praksis, men læretid kan oppfylle praksiskravet (ny bestemmelse) Ordinær poengberegning, normalt på grunnlag av vitnemål fra KL eller kompetansebevis fra Reform 94. Ved poenglikhet rangeres søkere med meget godt på fag-/svenneprøven foran søkere med godt. Ved fortsatt poenglikhet rangeres eldre søkere foran yngre søkere. 35

36 F-15-10, 2-4 Fagskole etter lov av 20. juni 2003 Søkere som har fullført 2-årig fagskole godkjent etter lov om fagskoler av 20. juni 2003, får generell studiekompetanse under forutsetning av at de også oppfyller kravet om norsk, jfr F-15-10, 4-4, ledd 4, opptak til 3-årig ingeniørutdanning Søkere med nyere godkjent fagskoleutdanning, må dokumentere tilsvarende kunnskaper: (R1 + R2) og fysikk I. Konsekvenser Søkere med fagskole godkjent etter lov om fagskoler av 2003 må ta gsk-norsk for å få generell studiekompetanse. Søkere med denne fagskolen må ta matematikk (R1 + R2) og fysikk 1, for å kvalifisere seg til ingeniørutdanninger (kravkode HING). Da er ikke gsk-norsk et krav, og de får ikke gsk. Søkere til 3-termin må ta gsk-norsk, fordi kravet til 3-termin er gsk. 36

37 Dispensasjon (F-15-10, 3 2) Lærestedene kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra enkelte av kravene til generell studiekompetanse: Unntaksbestemmelse for søkere under 25 år (ellers vurdering på grunnlag av realkompetanse). Det må dokumenteres at søker pga. varig sykdom, funksjonshemming eller lignende ikke er i stand til å fullføre enkelte av kravene til generell studiekompetanse. Gjelder kun ved opptak til enkeltstudier det gis ikke generell dispensasjon. Lærestedet vurderer om søker har de nødvendige faglige kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet. Søknaden poengberegnes ikke (F-15-10, 7-12). 37

38 Betinget opptak (F-15-10, 5 1) Søkere som ikke har fullført videregående skole pga. sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie eller andre spesielle grunner, og som derfor ikke kan få dokumentasjon for bestått opplæring som normalt er krav. Søker sender inn et kompetansebevis og dokumentasjon på fravær fra eksamen (sykmelding). Betingelser for betinget opptak: må ha standpunktkarakter i faget (ordningen gjelder ikke privatister), må ha dokumentasjon som viser gyldig grunn, kan ikke ha tidligere avsluttende vurdering i faget. Søknaden poengberegnes ut fra kompetansebeviset. Studenten må bestå manglende eksamen i løpet av det første semesteret, ellers mister han/hun studieretten. Resultater fra høyere utdanning blir ikke gyldige før vitnemål fra videregående skole er utskrevet. 38

39 Særskilt vurdering, (F-15-10, 7 13) Søker skal være kvalifisert for studiet. Gjelder for søkere som har spesielle grunner til at poengsummen ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner: kan være annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold. Krever egenerklæring og dokumentasjon fra sakkyndig (lege osv.). Søkere vurderes opp mot poenggrensene, det kan tillates et mindre poengavvik. Søkere som kommer inn under bestemmelsene, har ikke automatisk krav på studieplass. Søkere som ikke får tilbud etter særskilt vurdering, konkurrerer automatisk om studieplass etter de vanlige reglene. 39

40 Realkompetanse (F-15-10, 3 1), (F-55-00, , fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse: kunnskaper ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonserfaring, utdanning eller på annen måte. Det er den enkelte institusjon som skal vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner for et studium. Det er den enkelte institusjon som vurderer hva som er hensiktsmessige framgangsmåter ved saksbehandling. Søkerne skal rangeres etter bestemmelsene om rangering av søkere som ikke kan poengberegnes ( 3-12). 40

41 Krav til realkompetanse ved HiO Generelle krav - Minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Omsorg for egne barn kan telle innefor 2-årsrammen, til enkelte studietilbud. - Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet (egenerklæringer). - Egenerklæringer: motivasjon, hvorfor de tror de kan gjennomføre studiet, hva de tror studiet vil kreve av seg. 41

42 Krav til realkompetanse ved HiO eksempler Bachelorstudiet i sykepleie Praksis, utdanning osv. innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor. Omsorg for egne barn kan telle. I tillegg kreves kunnskaper i matematikk på nivå med kravet til gsk. Bachelorstudiet i informasjonsteknologi Praksis, utdanning osv. innen tekniske fagområder. I tillegg må det spesielle opptakskravet oppfylles: matematikk R1 eller (S1 + S2). Bachelorstudiet førskolelærer deltid Praksis, utdanning osv. innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor, der søker har arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre. Omsorg for egne barn kan telle. I tillegg må det spesielle opptakskravet oppfylles. Kunst og design (årsstudium og bachelorstudium) Praksis, utdanning osv. fra områder, der hovedvekt er lagt på formgiving, kunst og håndverk eller tilsvarende. Full oversikt på 42

43 Politiattest (F-15-10, kapittel 6) Søkere til bestemte utdanninger må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, ellers får de ikke anledning til å delta i obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning. Utdanninger med krav om politiattest er blant annet barnevernspedagogutdanning, lærerutdanninger, sosialt arbeid og en rekke utdanninger innen helsefag. Dersom politiattest ikke legges fram, kan utdanningen ikke fullføres. Krav om politiattest gjelder forskjellige former for usedelighet/vold og seksuelle overgrep mot barn, men lovteksten ( 4-9) er mer omfattende (besittelse/bruk/omsetning av narkotiske stoffer/medikamenter ikke tatt med i forskriften). Dersom det er aktuelle merknader på politiattesten, skal saken legges fram for en nasjonal nemnd. 43

44 Studier ved HiO med krav om politiattest Allmennlærer/Grunnskolelærer Barnevernspedagog Ergoterapeut Faglærer i formgiving, kunst og håndverk Fysioterapeut inkl. mensendieck Førskolelærer Idrett, friluftsliv og helse Ortopediingeniør Radiograf Sosialt arbeid Sykepleier Tegnspråk og tolking 44

45 Kvote for førstegangsvitnemål - I (F-15-10, 7 2) For søkere som har et førstegangsvitnemål Kvoten gjelder for søkere som er år 50 % av studieplassene skal tilbys i kvoten Alle søkerne er i ordinær kvote. Kvote for førstegangsvitnemål er et ekstratilbud til de søkerne som oppfyller kriteriene for kvoten. 45

46 Kvote for førstegangsvitnemål - II (F-15-10, 7 2) Forskrift til opplæringsloven 3-43 Førstegangsvitnemål blir gitt til den som innenfor normal tid har bestått vid. opplæring som gir generell studiekompetanse, og kan normalt bare utstedes en gang. Unntak fra krav til normal tid (maksimalt fem år): internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid med omfang minst 6 måneder, omvalg av Vg1 eller Vg2, langvarig sykdom eller at eleven har rett til spesialundervisning i to år ekstra Førstegangsvitnemål ved utsatt prøve pga sykdom. Førstegangsvitnemål ved ny prøve dersom medhold i klage (etter feil ved eksamensavvikling), bortvist ved eksamen eller eleven har 1 i standpunktkarakter og ikke blitt trukket ut til eksamen. IKKE førstegangsvitnemål ved ny prøve pga stryk. OBS: Forbedringer innenfor løpet er tillatt! OBS: Tilleggsdokumentasjon er ikke tillatt! 46 Høgskolen i Oslo

47 Spesielle kvoter ved HiO Praksiskvote til bachelorstudiet i journalistikk Inntil 10 % av studieplassene til søkere med minimum ½ års fulltidspraksis innen utøvende journalistisk virksomhet. 2 poeng pr. halvår i inntil 3 år, kan gi maksimum 12 poeng. Ikke alderspoeng i kvoten. Søkere med minoritetsbakgrunn til bachelorstudiet i journalistikk Inntil 5 studieplasser til søkere, der søker selv eller begge foreldrene er født i et ikke-vestlig land. Forkurskvote til bachelorstudiene i ingeniørfag Inntil 20 % av studieplassene til søkere som har fullt 1-årig forkurs for ingeniør-/maritim utdanning, dvs. avlagt minimum 30 timer. 47

48 Poengberegning - oversikt (F-08-07, kapittel 7) Karakterpoeng Realfagspoeng/språkpoeng Poeng for folkehøgskole eller førstegangstjeneste eller høyere utdanning Kjønnspoeng Alderspoeng 48

49 Karakterpoeng I 7 5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring Alle fag med tallkarakter skal regnes med. Gjennomsnittet av samtlige karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. For fellesfag skal bare karakter(er) på høyeste nivå inngå i beregningen av karakterpoeng. Kommentarene: For høyeste nivå i fellesfag vises det til føringsregler for vitnemål, som fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Gjelder også for søkere med fagopplæring + gsk-fagene. Gjelder også for søkere med yrkeskompetanse + gsk-fagene. 49

50 Karakterpoeng II 7 6 Karakterpoeng for 23/5-søkere Karakterpoengene regnes ut på grunnlag av de fagene som dekker generelle og spesielle opptakskrav + fag som gir realfags-/språkpoeng (dersom det lønner seg for søker). Gjennomsnittet av samtlige tellende karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. For fellesfag skal bare karakter(er) på høyeste nivå inngå i beregningen av karakterpoeng. Kommentarene:????? NB: Dersom 23/5-søkere tilfredsstiller ett/flere generelle/spesielle fagkrav på annen måte enn ved fagene fra norsk vid. skole, skal tilbud om studieplass skje etter skjønnsmessig vurdering (F-15-10, 7-6 og 7-12). 50

51 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk (F-15-10, 7 8 ) Gjelder alle programfag fra programområde for realfag: biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk og teknologi og forskningslære. Gjelder fremmedspråk nivå I, nivå II og nivå III som programfag - med fagkoder PSPxxxx. 0,5 poeng for hvert fag pr. årstrinn (med omfang 140 årstimer). Det er tre unntak: matematikk R2, Fysikk 2 og fremmedspråk III gir 1,0 tilleggspoeng for hvert fag på Vg3-nivå. Det gis maksimum 4 tilleggspoeng for realfag/fremmedspråk. Det kan gis inntil 4 tilleggspoeng for tidligere strukturer i vid. opplæring, ved fagkombinasjoner som er likeverdige med fag som gir rett til realfags-/språkpoeng i Kunnskapsløftet. 51

52

53 Tilleggspoeng for alder og tilleggspoeng for underrepresentert kjønn Det kan gis 2 alderspoeng pr. år i inntil 4 år, maksimum 8 alderspoeng ( 7-10) gjelder ikke i kvote for førstegangsvitnemål. 3-årig videregående skole Søkere med GSK på grunnlag av 3-årig videregående opplæring, som gir studie- eller yrkeskompetanse får alderspoeng fra og med det året de fyller 20 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 23 år. Søkere med GSK etter 23/5-regelen får alderspoeng fra og med det året de fyller 24 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 27 år. Det kan gis 1 2 tilleggspoeng til søkere av underrepresentert kjønn til bestemte studier ( 7-9). Oversikt i kommentarene til forskriften: gjelder stort sett kvinnelige søkere til ingeniørutdanninger, landbruksutdanninger og maritime utdanninger. 53

54 Poeng for førstegangstjeneste mv. (F-15-10, 7 11) Det gis 2 tilleggspoeng for enten fullført militær førstegangstjeneste/siviltjeneste, eller folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon, avlagt fra og med skoleåret 1997/98, eller ett års høyere utdanning fullført studium eller samlet 60 studiepoeng (20 vekttall). Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng dersom ikke andre poeng under denne overskriften. 54

55 Samspillet mellom kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote Søker er i kvote for førstegangsvitnemål, har et karaktersnitt på 4,45, har grunnlag for 2,5 realfagspoeng, 0,5 språkpoeng, er 21 år gammel og har vært ett år på folkehøgskole. Kvote for førstegangsvitnemål Karakterpoeng = 44,5 poeng Realfagspoeng = 2,5 poeng Språkpoeng = 0,5 poeng SKOLEPOENG = 47,5 poeng Ordinær kvote (alle søkerne er i ordinær kvote) SKOLEPOENG = 47,5 poeng Alderspoeng = 4,0 poeng Tilleggspoeng for folkehøgskole = 2,0 poeng KONKURRANSEPOENG = 53,5 poeng 55

56 Rangering med/uten poengberegning Rangering kan skje med poengberegning ( 7-1) Ved lik poengsum skjer rangering etter alder, der den eldste går foran. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, der det er utarbeidet omregningstabeller blir poengberegnet, 7-5 (3). Rangering uten poengberegning ( 7-12) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. Det kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud etter poengberegning. Gjelder blant annet: Søkere med Rudolf Steiner-skole (dersom vitnemålet ikke kan poengberegnes), GSK på grunnlag av høyere utdanning, 23/5-søkere som skal ha skjønnsmessig vurdering, søkere med realkompetanse som fullt opptaksgrunnlag, søkere med utenlandsk utdanning som ikke kan poengberegnes og søkere som har fått innvilget dispensasjon fra enkeltkrav til gsk. 56

57 Poenggrenser - generelt Poenggrensene er som regel fra foregående år, dvs. siste gang det var opptak på det respektive studiet. De offisielle poenggrensene er poengsummen til den siste som fikk tilbud i de respektive kvotene i det nasjonale suppleringsopptaket normalt ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Poenggrensene er ikke absolutte, men kan likevel gi en antydning av hvor vanskelig/lett det kan være å få studieplass ved et bestemt studium. Faktorer som kan påvirke poenggrensene: - endringer i søkertall - endringer i antall studieplasser - endringer i regelverk - endringer i tilbudsstruktur - osv. 57

58 Samordning av opptak til høyere utdanning I Nasjonal OpptaksModell (NOM) Elektronisk søknadsskjema for alle tilbud i det samordnete opptaket ( oversikt på samordnaopptak.no, og i Søkerhandboka) tilgjengelig fra begynnelsen av februar hvert år. Søker kan sette opp inntil 10 søknadsalternativ. Søknad alltid uten vedlegg. Samordna opptak fordeler saksbehandlingsansvar etter bestemte kriterier, og sender følgeskjema til søker, puljevis utsending/puljevis innsendingsfrist. Enkelte søkere kan ha flere saksbehandlingsorgan, f. eks. ved REA-søkere, søknad til Politihøgskolen, ved bestemte studier osv. Søker fyller ut og returnerer følgeskjema med vedlegg til saksbehandlende lærested. Men det er ikke lenger alle søkerne som trenger å sende inn følgeskjema/vedlegg. All omprioritering og endring av personopplysninger gjøres elektronisk av søker. 58

59 Samordning av opptak til høyere utdanning II Tilbud om studieplass på høyeste søknadsalternativ, som søker er kvalifisert for og har nok poeng til. Tilbud om ventelisteplass på eventuelt høyere alternativ. Tilbud om studieplass/ventelisteplass gis bare via nettsøknaden. Søker får epost om at det er lagt inn tilbud på nettsøknaden. Søker svarer elektronisk på alle tilbud. Eventuelle tilbud om ventelisteplass må besvares. samordnaopptak.no 59

60 Tidsrammene i det nasjonale opptaket 1. februar Søknadsskjema tilgjengelig på nettet. 1. mars Tidlig søknadsfrist for bestemte søkergrupper *). Fristen kan også gjelde for bestemte studier. 15. april Ordinær søknadsfrist 1. juli Frist for ettersending og omprioritering 15. juli Frist for adresseendring til hovedopptaket 20. juli Resultatet av hovedopptaket legges ut/sendes ut 20. juli Restetorget åpner 26. juli Svarfrist etter hovedopptaket 29. juli Det nasjonale suppleringsopptaket 5. august Lokale etterfyllingsopptak starter 16. august Offisiell studiestart ved Høgskolen i Oslo og Akershus *) Tidlig opptak, utenlandsk utdanning, realkompetanse, spesiell vurdering, IB og studier ved Politihøgskolen. 60

61 2-1 Generell studiekompetanse i Reform 94 (F-10-05, tidligere opptaksforskrift, kapittel 2) Fullført/bestått 3-årig videregående skole med GK, VKI og VKII, eller fagopplæring dokumentert med fag-/svennebrev, eller søkere som er 23 år eller eldre og har 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning (23 / 5 regelen). Alle må dessuten dokumentere eksamen i bestemte studiekompetansefag : Norsk (14 uketimer) Engelsk (5 uketimer) Matematikk (5 uketimer) Naturfag (5 uketimer) Nyere historie (4 uketimer) } Samfunnsfag Samfunnslære (2 uketimer) } SUM studiekompetansefag i Reform 94 = 35 uketimer 61

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler Søkerhandboka 1999 Søknad om opptak til SPH Statlige og private høgskoler UVH Universiteter og vitenskapelige høgskoler Tabelloversikter Statlige og private høgskoler (SPH-sektor) Betanien sykepleierhøgskole

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Søkerhandboka 2000 omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Generell informasjon Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2001 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer