Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger"

Transkript

1 Samordna opptak :56 Side 2 Generell informasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2002 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta i september. Ta difor vare på handboka også etter at du har sendt søknaden. Studium utanom det samordna opptaket Søkerhandboka inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar frå lærestadene kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Er du i tvil om du er studiekvalifisert? Kontakt ein av lærestadene for å få vurdert grunnlaget ditt, t.d. om du har dekt fagkrav på annan måte enn det som er nemnt på side 61. Viss det gjeld studium med tilleggskrav, bør du kontakte lærestaden som har studiet. Sjå også om realkompetanse side 65. På Samordna opptak sine nettsider kan du søkje om studieplass, melde adresseendring, omprioritere studieønska dine og svare på tilbod om studieplass/ ventelisteplassering. Du finn òg generell informasjon om opptaket og nettutgåva av Søkerhandboka Frå 25. juli finn du poenggrensene i hovudopptaket og ledige plassar på Restetorget, og frå ca 10. august poenggrensene i suppleringsopptaket. Søkofonen Søkofonen er telefontenesta for det samordna opptaket. Tenesta er open i perioden april-september. Den personlege koden din til søkofonen får du i brevet saman med omslagsarket. Ta difor vare på dette brevet. Sjå elles rettleiinga for Søkofonen side 79. Tekst-tv NRK 1 side 480 Generell informasjon om det samordna opptaket finn du på NRK 1 tekst-tv side 480. Etter hovudopptaket 25. juli blir sidene dagleg oppdaterte med oversikt over poenggrenser og ledige studieplassar. Informasjon på samisk Søkerhandboka 2002 og søknadsskjema på samisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Nettutgåva av samisk søkjarhandbok og søknadsskjema finn du på Informasjon på samisk finn du òg på Søkofonen. Utgiver Samordna opptak Postboks 1175 Blindern, 0317 Oslo Telefon (9-15) Redaktør Henrik Christie Rødsæther Tabeller Brith Walstad Pulido Pål Kalvsjøhagen Tekst Trine Hotvedt Øyvind Gjengaar Prosjektansvarlig, distribusjon, form og sats Typ & Graf AS, Oslo Trykk Litografen Trykk AS Opplag Distribusjon Søkerhandboka ble utgitt første gang i februar 1995 under navnet Søkeravisa. Handboka er gratis og distribueres til søkerne via utdanningsmesser, videregående skoler, arbeidskontorer, Forsvaret, biblioteker, høgskoler og universiteter. Du kan få flere eksemplarer ved å henvende deg til nærmeste arbeidskontor, høgskole eller universitet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i opptakskrav, poengberegning og studieopplysninger. Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. Please note that the information in this catalogue does not apply to foreign applicants without a permit for permanent residence in Norway. See also page 65. Utdanningsmesser Følgjande større utdanningsmesser skal haldast etter at Søkerhandboka 2002 blir utgitt: januar UTDANNING OG YRKE 2002 Trondheim, Nidarøhallen januar YRKESMESSEN Stavanger Forum januar UTDANNINGSMESSE Fredrikstad, Kongstenhallen 29. januar januar UTDANNING 2002 Bergen, Arenum februar JOBB OG UTDANNING 2002 Oslo, Sjølyst Det blir også halde lokale messer; kontakt lærestadene. Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige og private høgskoler. SO registrerer søknadene og sender ut omslagsark til søkerne. Omslagsarkene skal sendes til de enkelte læresteder, som poengberegner søkerne etter retningslinjer gitt i departementets rundskriv F-83-99: Nytt felles regelverk for rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Alle data fra lærestedenes søknadsbehandling blir samlet i Samordna opptak, som kjører opptak og sender svarbrev til søkerne. Tilbud blir gitt på det høyest prioriterte studieønsket som hver enkelt søker har poeng nok til å komme inn på, lavere studieønsker faller bort. SO registrerer svarene og kjører suppleringsopptak etter behov. Hvordan søker jeg? Søknadsfrister Forhåndsløfte Spesiell vurdering Rudolf Steinerskole International Baccalaureate Reservert studieplass fra Opptak til universitetsstudier Opptak til examen philosophicum Søknad på nettskjema Søknad på papirskjema Frister og skjemaer Omslagsark Omprioriteringsskjema Personopplysningsskjema Opptak Hovedopptak Restetorget Reservering av studieplass til Bytte av studieplass i høgskolesektor Nasjonalt suppleringsopptak Lokale suppleringsopptak Bekreftede kopier Studieløp og gradar Forklaring til lærestedstabellene Hvor kan jeg søke? Ansgar Teologisk Høgskole Arkitekthøgskolen i Oslo Betanien sykepleierhøgskole i Bergen Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmets høgskolesenter Diakonissehjemmets høgskole Dronning Mauds Minne Høgskolen Høgskolen for Diakoni og Sykepleie Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stavanger Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Oslo Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøgskole. 39 Misjonshøgskolen Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges landbrukshøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 40 Norges veterinærhøgskole Norsk Lærerakademi Rogaland Høgskole Sámi allaskuvla/samisk høgskole Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø (med Norges Fiskerihøgskole) Alfabetisk liste over fag og utdanningar Regelendringer Hvem kan søke? Generell studiekompetanse Andre veier til generell studiekompetanse Spesielle opptakskrav Utenlandsk utdanning Information in English Realkompetanse Hvordan rangeres søkerne? Poengutrekning Skolepoeng Tilleggspoeng Studier med opptaksprøver Medsinstudiet Kvotar Dokumentasjon Annet Opptak til høgskoleingeniørog maritim utdanning Halvårs- og årseiningar i lærarutdanninga Anna viktig informasjon Adresseliste Stikkordliste Søkofonen Søkerkalender Innhold 2 3

2 Samordna opptak :57 Side 4 Søknadsfrister 4 1mars Søknadsfrist bare for søkere med dokumenterte grunner for spesiell vurdering dokumenterte grunner for forhåndsløfte Rudolf Steinerskole IB (International Baccalaureat) videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 64 realkompetanse, se side 65 Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke sende ny søknad til 15. april. Hvis du likevel sender ny søknad med nye studieønsker og ny prioritering, vil denne erstatte den første søknaden. I den nye søknaden må du derfor ta med alle studieønskene du vil beholde fra den første søknaden. Søknader om spesiell vurdering eller forhåndsløfte som er poststemplet etter 1. mars, blir behandlet som ordinære 15. april-søknader. Det samme gjelder nye studieønsker på ny søknad etter 1. mars. FORHÅNDSLØFTE Alle som søker forhåndsløfte må være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få forhåndsløfte hvis du skal oppfylle opptakskravene med fag/kurs våren Det er bare statlige og private høgskoler som kan gi forhåndsløfte. Du kan altså ikke krysse av for forhåndsløfte på studieønsker til universitetene eller til Norges Handelshøyskole, Norges Idrettshøgskole, Norges landbrukshøgskole eller Norges Veterinærhøgskole. Det gis heller ikke forhåndsløfte til studier med opptaksprøve. På grunn av lang saksbehandlingstid kan det ikke gis forhåndsløfte til søkere som søker på grunnlag av realkompetanse. Forhåndsløfte gis ikke i kvoter, bare i ordinært opptak. Du kan søke om forhåndsløfte hvis du: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet Behov for forhåndsløfte må dokumenteres, se side 73. Hvis grunnene dine for forhåndsløfte blir underkjent, blir søknaden overført til hovedopptaket 25. juli. For å få forhåndsløfte må du ha en poengsum som ville vært i den øvre halvdelen blant poengsummene til søkerne som ble tatt opp ved studiet i 2001 i nasjonalt hovedopptak eller suppleringsopptak. Svar på søknad om forhåndsløfte blir sendt ut før 1. mai. Tildeling av forhåndsløfte er et bindende tilsagn om at du får tilbud om studieplassen i hovedopptaket. Etter hovedopptaket 25. juli må du på vanlig måte registrere svar på nettet eller sende inn svarskjemaet innen 1. august for å bekrefte at du tar imot studieplassen. Hvis du får forhåndsløfte på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere på nett eller med omprioriteringsskjema til Samordna opptak, slik at dette studiet blir din førsteprioritet. SPESIELL VURDERING Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig tungtveiende grunner gir grunn til å tro at søkerens opptaksgrunnlag ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. For å få spesiell vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Søkere som får avslag på søknad om spesiell vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For spesiell vurdering får du tilsendt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested; se side 8. RUDOLF STEINERSKOLE Søkere med Rudolf Steinerskole blir behandlet i Nasjonal komité for vurdering av Rudolf Steinerskolevitnemål. Komiteen gir en anbefaling til lærestedene om generell studiekompetanse og nivå. Søkere som avsluttet Rudolf Steinerskole 2001 eller tidligere, må sende én bekreftet kopi av vitnemålet med omslagsarket til Samordna opptak. Søkere som avslutter Rudolf Steinerskole våren 2002, må sende tomme omslagsark der de krysser av for ettersending av videregående utdanning. Så snart vitnemålene foreligger, vil de enkelte Steinerskolene sende vitnemålene til Samordna opptak. INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) Årets avgangselever kan få eksamensresultatet fra IB sendt direkte til lærestedene som skal saksbehandle søknaden. Elevene må før 1. mai melde fra til IB-kontoret hvilke læresteder resultatet skal sendes til. Søker du opptak innen 1. mars, vil du vite hvilke(t) lærested(er) som skal saksbehandle søknaden din før 1. mai. Resultatet vil dermed kunne sendes enten elektronisk eller pr telefaks til lærestedet samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. 15 blir april Ordinær søknadsfrist Søknader som er poststemplet etter 15. april ikke med i opptaket. RESERVERT STUDIEPLASS FRA 2001 Har du reservert studieplass fra i fjor, må du søke på vanlig måte innen 15. april. Reservert studieplass er ikke det samme som forhåndsløfte. Du skal derfor ikke krysse av for forhåndsløfte på søknadsskjemaet. I omslagsarket legger du ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. For dette studiet trenger du ikke å legge ved vitnemål eller attester. Du er garantert å få tilbud om den reserverte studieplassen så lenge du følger prosedyrene med å sende inn omslagsark og svarkort innen fristene. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere dette/disse foran det studiet der du har reservert plass. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak ved et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. OPPTAK TIL UNIVERSITETSSTUDIER Ved universitetene søker du normalt opptak til studium/fakultet, og ikke direkte til enkeltfag. På søknadsskjemaet fører du derfor opp studienavn som du finner i venstre kolonne i lærestedstabellene, og ikke navnet på det enkelte fag. I lærestedstabellene for universitetene finner du en oversikt over fagene som hører inn under de enkelte studiene/fakultetene. Får du tilbud om studieplass ved et av disse studiene/fakultetene, kan du velge hvilke fag/emner du vil studere. Opplysninger om fagpåmelding finner du i universitetenes egne brosjyrer. Her framgår det også om undervisningen i faget starter hvert semester, eller om det er studiestart bare en gang i året. Ved noen fag kan det være interne kapasitetsavgrensinger som gjør at du må ta fagene i en annen rekkefølge enn du kanskje hadde planlagt. OPPTAK TIL EXAMEN PHILOSOPHICUM I nederste del av søknadsskjemaet er det et eget felt for examen philosophicum (ex.phil.) som kan fylles ut med en tresifret lærestedskode. Koden gjelder også for examen facultatum (ex.fac.) ved de lærestedene som har dette studiet. Søker du bare ex.phil. (og ex.fac. der det fins) høsten 2002 og ikke andre studier våren 2003, fører du opp en tresifret lærestedskode i feltet, og fører ikke opp studieønsker i feltene Ønsker du å studere ex.phil. (og ex.fac. der det fins) høsten 2002 og andre studier våren 2003, må du føre opp en tresifret lærestedskode i ex.phil.-feltet og prioriterte studieønsker i feltene Ønsker du ex.phil. (og ex.fac. der det fins) som reservealternativ høsten 2002 hvis du ikke får tilbud på prioriterte studier, fører du opp en tresifret lærestedskode i ex.phil.-feltet i tillegg til kodene for de andre studieønskene i feltene Dersom du søker og får opptak til et fag eller profesjonsstudium ved et av lærestedene på lista nedenfor, får du også automatisk rett til å ta ex.phil. (og evt. ex.fac.) ved dette lærestedet. Fører du opp en lærestedskode som ikke står på lista under, blir den strøket. Lærested Lærestedskode Ansgar Teologiske Høgskole 255 Høgskolen i Agder 201 Høgskolen i Bodø 204 Høgskolen i Lillehammer 210 Høgskulen i Sogn og Fjordane 216 Høgskolen i Telemark 220 Høgskolen i Volda 223 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 194 Norsk lærerakademi 254 Universitetet i Bergen 184 Universitetet i Oslo 185 Universitetet i Tromsø 186 Søknadsfrister 5

3 Samordna opptak :57 Side 6 Utfylling av nettskjema Søknad på nettskjema Har du norsk personnummer, kan du fra ca. 1. februar søke om opptak på Samordna opptaks nettsider: Når du har registrert deg med ditt fødselsnummer og selvvalgt passord, kan du fylle ut nettskjemaet. Når skjemaet er korrekt utfylt og sendt Samordna opptak via nettet, vil du få en kvittering til den e-postadressen du har oppgitt. Kvitteringen kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om Du endrer prioriteringen av studieønskene ved å endre på prioritettallene. NB Bruk enten nettskjema eller papirskjema. Hvis du bruker begge deler, blir nettsøknaden den gyldige. Nettsøknaden vil automatisk forkaste din papirsøknad. Sender du inn flere papirsøknader, vil den sist daterte og underskrevne søknaden før søknadsfristen være den gyldige. Send ikke vitnemål og attester med søknadsskjema. Disse skal du sende inn sammen med omslagsarket, se side 8. Vitnemål og attester sendt sammen med søknaden vil bli returnert søker. studieplass. Se nettsidene for en fullstendig brukerveiledning. Du er selv ansvarlig for din nettsøknad. Vær derfor nøye med valg av studiekoder, disse kan ikke endres etter søknadsfristen. Ved å bruke nettskjema kan du rette på alle detaljer ved søknaden helt fram til søknadsfristen 15. april. Ta derfor godt vare på passord ditt! Når du klikker på studiekodene i Søkerhandboka på nett legger studiene seg på søknadsskjemaet i den rekkefølge du velger dem. Du kan eventuelt taste inn studiekodene selv. FULLMAKT Hvis du er forhindret fra å søke selv, eller senere i opptaket ikke kan omprioritere eller svare på tilbud innen fristene, kan du gi fullmakt til en person som sender inn på dine vegne. Du må da sende inn et signert brev med navnet på personen du gir fullmakten til i egen konvolutt til Samordna opptak. Søknad på papirskjema Søknadsskjemaet finnes på bokmål, nynorsk og samisk, og kan skaffes fra arbeidskontorer, biblioteker, videregående skoler eller lærestedene som er med i det samordnede opptaket. Søknadsskjemaet skal leses maskinelt. Derfor er det viktig at du: ikke bretter skjemaet, bruk C4-konvolutt fyller ut nøyaktig og tydelig med blå eller sort penn skriver bokstavene og tallene på samme måte som i eksempelruta på skjemaet, husk STORE bokstaver skriver ett tegn i hver rute, og ikke lar tegnene gå utenfor de svarte strekene er nøye med utfylling av studiekoder ikke lager overstrykninger eller skriver i ruter som skal være tomme bruker årets skjema er nøyaktig med adresseutfylling, se veiledningen under og på baksiden av søknadsskjemaet Søknaden skal sendes uten vedlegg til Samordna opptak. Søknader på annet enn originalt skjema (faks, e-post o.l.) vil bli forkastet. FØDSELSDATO OG PERSONNUMMER Både fødselsdato og personnummer må fylles ut. Har du ikke norsk personnummer, fyller du bare ut fødselsdato. KJØNN Alle må krysse av for kjønn. For søkere uten norsk personnummer er det ikke mulig å registrere søknaden uten avkryssing for kjønn. MORSMÅL/ MÅLFORM Kryss av for samisk morsmål hvis du ønsker at Universitetet i Tromsø og Samisk høgskole/sami allaskuvla skal bruke samisk i brev til deg. Kryss av for annet hvis du ikke har norsk eller samisk morsmål. Kryss for bokmål/nynorsk bestemmer hvilken målform som senere vil bli brukt i brev til deg. NAVN Navn må skrives helt ut. Har du to etternavn uten bindestrek, fører du opp det siste i feltet for etternavn. Mellomnavn kan forkortes hvis du får plassmangel. TELEFON Feltene er beregnet for norske, åttesifrede telefonnummer/mobilnummer. ADRESSE Omslagsark, tilbudsbrev og eventuelle andre utsendelser vil gå til den adressen du oppgir på søknadsskjemaet. Du er selv ansvarlig for at Samordna opptak har fått riktig og fullstendig adresse. Retningslinjer for utfylling: For adresser i Norge må du fylle ut postnummer og poststed (og evt. gate/vei/stedsnavn). For adresser i utlandet må du dessuten fylle ut land-feltet. Postnummerfeltet skal da ikke fylles ut. Adresselinjen etter c/o-feltet kan benyttes til c/oadresse (hvis du bor på en adresse du ikke er registrert med hos postverket, fyll ut navnet på postkassens innehaver), postboksnummer, informasjon om hybelhus eller rom-/leilighetsnummer e.l. Bruker du postboksadresse, skal du ikke fylle ut gateadresse. Det er viktig at du (eller en kontaktperson) er tilgjengelig under søknadsprossessen og når tilbud om studieplass sendes ut. Se også om adresseendring side 8. OPPTAKSGRUNNLAG Sett kryss i en av rutene for norsk og nordisk videregående utdanning, International Baccalaureate, videregående utenlandsk utdanning (ikke-nordisk) eller Rudolf Steinerskole. Som nordisk utdanning regnes utdanning fra Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene eller Grønland. REALKOMPETANSE Sett kryss bare hvis du ikke har generell studiekompetanse, men er 25 år eller eldre og vil søke på grunnlag av realkompetanse. Etter å ha krysset av for realkompetanse, må du sende inn de omslagsark du mottar til de lærerstedene der du ønsker å bli vurdert, se artikkel side 65. Krysset kan ikke endres, selv om du har satt kryss i feil boks. Du har ikke krav på realkompetansevurdering hvis du ikke har krysset av riktig. FORHÅNDSLØFTE Sett kryss bare hvis du søker statlige eller private høgskoler og fyller kravene til forhåndsløfte, se side 4. STUDIEØNSKER Det er kun studier som står oppført i lærestedstabellene som kan søkes med dette søknadsskjemaet. Hvis du fører opp studier som ikke står i Søkerhandboka 2002, blir de strøket. Du må fylle ut full sekssifret studiekode for hvert studieønske. Kodene finner du i lærestedstabellene. Vær nøye med utfylling av studiekoder; du er selv ansvarlig for at det er samsvar mellom lærested, studienavn og studiekode. Hvis du søker universitet, se artikkel side 5 om opptak til universitetsstudier. Du kan føre opp inntil 15 studieønsker i prioritert rekkefølge. Prioriteringen er avgjørende for hvilket tilbud du får. Ingen søkere får mer enn ett tilbud, og man får tilbud på det høyest prioriterte studieønsket man har poeng nok til å komme inn på. Ved tilbud blir alle lavere prioriteter strøket. Se også om omprioriteringsskjema side 8. SPESIELL VURDERING Du må krysse av i feltet ved hvert studium der du ønsker spesiell vurdering. Se side 4 og om blå omslagsark side 8. EXAMEN PHILOSOPHICUM Fyll ut den tresifrede lærestedskoden. Se artikkel og tabell side 5. DATO OG UNDERSKRIFT Søknaden må dateres og underskrives for å være gyldig. Ved å underskrive bekrefter du at du har lest rettledningen på baksiden og fylt ut skjemaet i samsvar med denne. Sist daterte søknad er gjeldende. SØKNAD OM OPPTAK TIL UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 2001/2002 Skal sendes til: Samordna opptak, Postboks 1175 Blindern, 0317 Oslo Registreringsskjema skal leses maskinelt. Bruk sort/blå penn. Bokstaver og tall Du kan søke via Internett bør se slik ut Fødselsdato Personnummer Statsborgerskap Kjønn Morsmål Målform Norsk Utenlandsk Mann Kvinne Norsk Samisk Annet Bokmål Nynorsk D D M M Å Å Etternavn: For- og evt. mellomnavn: Tlf.: Postboks, c/o e.a. Gate/vei/ Event. stedsnavn gt.nr./ oppg.: Postnr.: Poststed: Land: (bare ett) Tlf.: c/o (Ikke Norge) Jeg av: (NB Se baksiden) Forhåndsløfte International Utenlandsk utdanning Rudolf Nordisk utdanning Baccalaureate (ikke nordisk) Steinerskole søker på grunnlag Realkompetanse Jeg søker om Gjelder kun statlige og private høgskoler Prioritering av maksimum 15 studieønsker,send kun ett søknadsskjema Prioritet Lærested Studienavn Studiekode Se Søkerhandboka MÅ IKKE BRETTES SEND IKKE VEDLEGG SAMMEN MED SØKNADSSKJEMAET LES RETTLEDNING PÅ BAKSIDEN Jeg ønsker å ta examen philosophicum ved følgende studiested Jeg har lest og fulgt rettledningen på baksiden av dette skjemaet (må dateres og underskrives) Utfylling av papirskjema Sted Dato Underskrift D D M M Å Å A B C I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Søker om opptak etter spesiell vurdering (X pr. studium) 6 7

4 Samordna opptak :57 Side 8 Frister og skjemaer 8 1 juni Alle søkere skal ha mottatt omslagsark Omslagsarket er din kvittering for at søknaden er mottatt og registrert. Med omslagsarket følger ett omprioriteringsskjema og to personopplysningsskjemaer, samt et brev du kan bruke som dokumentasjon overfor andre instanser på at du har søkt høyere utdanning. Omslagsarkene sendes ut puljevis, dvs. at søkerne vil motta dem på forskjellig tidspunkt, fra én til seks uker etter at søknaden er sendt. Omslagsarket er påtrykt de personopplysninger og studieønsker vi har registrert på grunnlag av søknaden din. Kontroller at personopplysningene er riktig registrert. Er det feil i navn, adresse eller telefonnumre, kan du rette feilen på et personopplysningsskjema og sende dette til Samordna opptak. Rettelser ført direkte på omslagsarket blir ikke tatt hensyn til. Kontroller også at alle studieønskene dine er registrert i riktig rekkefølge. Er det avvik fra søknaden, må du sette X i avkryssingsboksen på omprioriteringsskjemaet og sende dette til Samordna opptak innen samme frist som for omslagsarket. Du vil da motta nytt omprioriteringsskjema som en bekreftelse på at vi har rettet opp feilen. Rettinger vil bli utført når hovedregistreringen av søknader er ferdig, i uke 25 og 26. Fyll ut de enkelte postene på omslagsarkets side 2-4 og legg ved attesterte kopier av dine vitnemål og attester (se side 72 om dokumentasjon). Har du spørsmål om utfylling, må du kontakte institusjonen som du skal sende omslagsarket til (adresse øverst på forsiden av omslagsarket). Det er viktig at du sender omslagsarket til riktig adresse, og at du overholder innsendingsfristen. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du snarest og innen 10. juni skrive et brev til Samordna opptak der du etterlyser omslagsark, eventuelt med kopi av søknadsskjemaet ditt. Har du søkt elektronisk, kan du legge ved kopi av kvitteringen. Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark: For studier som ikke krever særskilt søknadsbehandling. Grønt omslagsark: For studier med egen søknadsbehandling: Medisinstudiet, Veterinærhøgskolen, Arkitekthøgskolen og Kunsthøgskolen. Blått omslagsark: Har du søkt om spesiell vurdering (se side 4), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested der du har bedt om spesiell vurdering. I disse omslagsarkene skal du legge egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer til opptak etter spesiell vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule eller grønne omslagsarket. Fiolett omslagsark: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 65), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt. 1 juli 10 juli Ettersendingsfrist for utdanning og praksis som du avslutter våren Ettersending skal sendes til de samme institusjonene hvor du har sendt inn omslagsark. Omprioriteringsfrist Du kan omprioritere studieønskene dine ved hjelp av nettskjema på eller på omprioriteringsskjemaet som du mottar sammen med omslagsarket. Skjemaet skal sendes til Samordna opptak. Send helst ikke inn omprioriteringer flere ganger, vent heller til nærmere fristen. Det er ikke anledning til å føre opp nye studieønsker etter 15. april, slike vil bli strøket. Dersom du omprioriterer både på nettet og på papir, gjelder nettregistringen. Har du mistet omprioriteringsskjemaet og ikke har adgang til nettsidene, kan du skrive en ny og fullstendig prioriteringsliste på eget ark og sende til Samordna opptak. Husk da å oppgi ditt 6-sifrede registreringsnummer. Siste frist for adresseendring til hovedopptaket, sendes til Samordna opptak Adressendring kan du gjøre ved hjelp av nettskjema på eller du kan bruke personopplysningsskjemaet som du får tilsendt i to eksemplarer sammen med omslagsarket. Du skal melde adresseendring bare hvis du endrer permanent adresse i løpet av opptaket, eller hvis du av andre årsaker vil ha brev fra Samordna opptak til en annen adresse enn den du har oppgitt på søknadsskjemaet. Hvis adresseendringen bare gjelder en avgrenset periode, må du oppgi fra- og til- dato, ellers vil adresseendringen bli registrert som permanent. For å få tilsendt svarbrev fra hovedopptaket til riktig adresse, må du melde fra om eventuell adresseendring innen 10. juli. Bruk personopplysningsskjemaet også for å melde fra om eventuelle feilregistreringer av navn, telefonnummer eller avkryssinger på søknadsskjemaet. Se om dokumentasjon av navneskifte side 73. Hvis du flytter før du har mottatt omslagsark, må du melde flytting ved hjelp av Postens adresseendringsskjema. Oppgi da fullt navn, fødselsdato og personnummer. Bruk også Postens skjema hvis du har mistet personopplysningsskjemaene eller sendt fra deg begge. Send inn alle omslagsark selv om ikke alle opplysninger du er registrert med er fullstendig korrekte. Omslagsark sendes ut på grunnlag av det først registrerte søknadsskjemaet. Hvis du av ulike grunner sender inn flere søknadsskjemaer, vil disse først bli behandlet etter at hovedregistreringen er ferdig i slutten av mai. Du vil bare unntaksvis motta nytt omslagsark etter at siste søknad er registrert. Vær oppmerksom på at nettsøknad alltid overskriver papirsøknad, uansett tidspunkt for innsending/ nettregistrering. Du kan altså ikke endre en nettsøknad ved å sende papirsøknad. Hvis du omprioriterer, eller hvis Samordna opptak retter et feilregistrert studieønske, mottar du vanligvis ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil altså være den samme, også selv om du etter omprioritering har strøket dette lærestedet. 25 juli 10 august Hovedopptak Tilbud blir gitt på det høyest prioriterte studieønsket du har poeng nok til å komme inn på Ca. 25. juli sender Samordna opptak ut svar på søknaden din. Svaret er også tilgjengelig på Du kan enten registrere svaret ditt på nettstedet, eller du kan sende svarskjemaet til Samordna opptak, poststemplet senest 1. august. Svarer du både på nett- og papirskjema, vil nettsvaret være det gyldige. Svar på telefaks godtas ikke. Svarskjemaet angir hvilket studium du evt. har fått tilbud til, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Reservering av studieplass til 2003 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter, ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknad om reservering av studieplass (med dokumentasjon, se side 73) skal sendes til lærestedet der du har fått studieplass. NB Svarskjemaet må sendes inn til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Nærmere informasjon om reservering av studieplass får du i svarbrevet 25. juli. Nasjonalt suppleringsopptak Kort svarfrist! Bare søkere som får nytt tilbud eller fornyet saksbehandling etter hovedopptaket, vil få tilsendt svarskjema i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 10. august. Du får altså ikke tilsendt nytt svarskjema bare ved endring i ventelisteplassering. Hvis du får nytt tilbud, mister du automatisk den tidligere tildelte studieplassen. Du kan enten registrere svaret ditt på eller returnere svarskjemaet til lærestedet du får tilbud ved. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli kort. Svar på telefaks godtas ikke. 1 august Sett kryss ved alle studier som er oppført. Du kan ikke krysse for bortfalte studieønsker eller føre opp nye studieønsker. Manglende kryss blir automatisk betraktet som NEI. Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister du ugjenkallelig plassen fra hovedopptaket. Det er ikke anledning til å endre på svaret når det først er sendt inn. Tenk deg derfor godt om før du fyller ut svarskjemaet. Til studier der det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at 15 august Svarfrist for tilbud/venteliste lærestedene overbooker og gir flere tilbud enn antall studieplasser, dvs. at mange søkere må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. Hvis du av en eller annen grunn ikke har mottatt svarbrev innen 1. august, og ikke kan svare på nett, kan du ringe Søkofonen, se instruks side 79. Du må da sende Samordna opptak et brev der du oppgir søkernummer, navn, hvilket studium du har fått tilbud på, studium/studier du står på venteliste til og hva du svarer på hvert enkelt studieønske. Restetorget Restetorget gir oversikt over studier der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene, og det fremdeles er ledige plasser. Disse studieplassene blir kunngjort fra 25. juli på Søkofonen, på tekst-tv side 480 og på Studieplassene på restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass ved et av disse studiene, må du kontakte lærestedet direkte. Den første som tar kontakt, får den første plassen osv. Søkofonen Fra 25. juli kan du på Søkofonen ( ) få opplysninger om eventuelle tilbud, ventelisteplasseringer, oppmøte og annen relevant informasjon. Se instruksen side 79. Bytte av studieplass i høgskolesektor I høgskolesektor er det anledning til å søke om bytte av studieplass til en annen høgskole hvis det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer må skifte arbeid. Byttesøknaden skal sendes til høgskolen du ønsker å bytte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig. I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at: du har nok poeng til studiet du søker bytte til det er ledig plass ved studiet du søker bytte til man ikke er kommet så langt i studieåret at det ikke er faglig forsvarlig å bytte studieplass Lokale suppleringsopptak Kort svarfrist! Til enkelte studier kan det foretas ytterligere suppleringsopptak fra ca. 15. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svarskjemaet skal sendes til lærestedet du får tilbud ved. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud. Men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. Opptak 9

5 Samordna opptak :57 Side 10 Bekreftede kopier Søknadspapirer returneres ikke, send derfor ikke originaler med omslagsarket. Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv) som viser at dette er rett kopi. Stempelet skal vise hvor kopien er bekreftet, bare stempel med RETT KOPI godtas ikke. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. Dersom du mister søkernummer, søkofonkode eller nettkode, må du sende brev og legitimasjon med bilde til Samordna opptak pr post (ikke telefaks eller e-post) hvor du ber om å få dette tilsendt. På side 72 finner du en oversikt som viser hva slags dokumentasjon som kreves vedlagt omslagsarket for at søknaden din skal bli godkjent for behandling. Examen philosophicum Examen philosophicum (ex.phil.) er eit obligatorisk filosofi- og vitskapsteoretisk studium som inngår i dei fleste universitetsgradar. Examen facultatum (ex.fac.) er eit anna obligatorisk studium i dei fleste universitetsgradane. Til saman kan ex.phil. og ex.fac. utgjere eit førstesemesterstudium. Til enkelte studium kan det òg vere krav om visse forprøver, til dømes i samfunnsvitskaplege eller språkvitskaplege metodar. Grunnfag Eitt års fulltidsstudium som kan inngå i bachelor-/ cand.mag.-grad. Eit grunnfagsstudium kan byggjast ut til mellomfag og hovudfag, eller det kan vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget. Dette gjeld til dømes kristendom eller psykologi grunnfag, som kan byggjast ut til hovudfag eller danne grunnlag for profesjonsstudiet i teologi eller psykologi. Årsstudium 1- eller 2-årige fulltidsstudium som kan inngå i bachelor- /cand.mag.-grad. Kandidatstudium Eit 2- eller 3-årig fulltidsstudium ved ein høgskole, til dømes økonomisk-administrative studium eller journalistutdanning. Studia gir tittelen høgskolekandidat. Kandidatstudium kan normalt inngå i ein bachelor-/ cand.mag.-grad. Profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innafor eitt fagområde, til dømes sosionomutdanning, allmennlærarutdanning, teologi, jus og medisin. Lengda på utdanninga går fram av lærestadtabellane i Søkerhandboka. Sjå elles lærestadene sine eigne studietilbodsbrosjyrar. 3-årig profesjonsstudium gir bachelorgrad. Kva for akademisk grad dei profesjonsstudia som er meir enn tre år vil få, er det ikkje teke stilling til enno. Bachelorstudium Det skal innføres nye grader for studier ved norske universiteter og høgskoler fra høsten 2002 og senest høsten 2003, se også side 59. I det nye systemet kan tre års studier gi bachelorgrad. Du kan velge et fastlagt studieløp innenfor et fagområde eller du kan velge fag fra ulike fagområder og fra ulike læresteder, både universiteter og høgskoler. Både grunnfag, årsstudium, kandidatstudium og profesjonsstudium kan normalt inngå i en slik grad, men for å oppnå graden må studenten sette sammen studiene etter retningslinjer gitt av lærestedet. Oversikter og nærmere informasjon finner du i lærestedenes egne studietilbudsbrosjyrer. Master-/ hovudfagsstudium Bachelor-/cand.mag.-graden kan i dei fleste høve byggjast ut med eit to års fulltids mastergradstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/cand.mag.-graden og omfattar mellom anna ei sjølvstendig vitskapleg avhandling. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar vil tilby mastergradstudium, med opptak på eige skjema direkte til lærestaden. Oversikter og nærare informasjon finn du i lærestadene sine eigne studietilbodsbrosjyrar. Studieløp og gradar Ola Nordmann Lillevik 10. januar

6 Samordna opptak :57 Side 12 Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) STUDIENAVN... er så langt som mulig lik lærestedets offisielle navn på studiet, med visse tillempninger for å gjøre navnebruken enhetlig. Hvis undervisningsstedet skiller seg vesentlig fra lærestedets administrative beliggenhet (se adressen), er undervisningssted oppgitt etter studienavnet. STUDIEKODE er den sekssifrede koden du fører opp på nett- og papirskjemaet. De tre første sifrene angir lærestedet, og de tre neste angir studiet. VARIGHET angir hvor lang tid det minimum tar å fullføre studiet, og gir ikke nødvendigvis uttrykk for hvor mange vekttall studiet tilsvarer ved innpassing f.eks. i en universitetsgrad. TYPE STUDIUM/GRAD angir om studiet er et grunnfag, årsstudium, kandidatstudium, profesjonsstudium, bachelorgrad eller om det er fag/emner som kan bygges ut til en bachelorgrad. Se nærmere forklaring av studietypene i artikkelen om studieløp og grader side 11. KAN INNGÅ I/BYGGES UT TIL... angir om studiet kan ses på som del av et lengre studieprogram og hvilken grad eller grader studiet kan inngå i. Finnes bare i universitetstabellene. Se også artikkelen om studieløp og grader side 11. KRAVKODE angir de formelle opptakskravene til studiet. Forklaring av kravkodene finner du på side 62. STUDIEPLASSER... angir hvor mange plasser studiet hadde ved tilsvarende opptak i fjor. Årets antall kan avvike fra i fjor. Nye studier, eller studier som er blitt omorganisert, har ingen verdi i denne kolonnen. POENGGRENSER primærvitnemål... angir poenggrensen i primærvitnemålskvoten etter det nasjonale suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak. Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass. Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud. Hvis feltet er blankt, var det ikke noe opptak i denne kvoten i Hvis det står nytt, er studiet nyopprettet i 2002, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2001, eller opptaket til studiet er omorganisert siden Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i vanlig... angir poenggrensene etter det nasjonale suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak. Åpent, alle, blankt felt eller nytt er mulige verdier også her, med de samme forbehold som i kolonnen for primærvitnemål. FOTNOTE Fotnotene angir f.eks. hvilke fag/studieretninger man senere kan velge mellom innenfor utdanningen, eller hvilke kvoter som finnes for studiet og eventuelt poenggrensene i disse kvotene ved opptaket i Finner du ikke kvotepoenggrensen her, kan du finne den i lærestedenes egne brosjyrer, eller du kan kontakte lærestedet direkte. Studenter: 120 Ansgar Teologiske Høgskole Telefon: Lesesalspl.: 32 Fredrik Fransonsvei 4 Telefaks: Hybler: 78 Hånes Barnehagepl.: 4635 KRISTIANSAND Kristendom, KRL år Grunnfag GENS 70 åpent åpent 1) 1) Fram til etablering av bachelorgrad vil første års studium fortsatt være grunnfag i KRL. Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) Studenter: 342 Arkitekthøgskolen i Oslo Telefon: Lesesalspl.: 18 Postboks 6768 St. Olavs plass Telefaks: Hybler: Tildeles gj. SiO Maridalsveien 29 Barnehagepl.: Tildeles gj. SiO 0130 OSLO ARKITEKTUR URBANISME INDUSTRIDESIGN Sivilarkitekt år Profesjonsstudium ARKA ) Sivilindustridesigner år Profesjonsstudium ARKI ) 1) Rangering på grunnlag av opptaksprøve. Betanien sykepleierhøgskole i Bergen (BBSH) Studenter: 195 Betanien sykepleierhøgskole Telefon: Lesesalspl.: 55 i Bergen Telefaks: Hybler: 24 Vestlundveien 19 Barnehagepl.: FYLLINGSDALEN Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS ) 1) Det er knyttet særvilkår til tros- og verdigrunnlag. Tidligere krav om kristen bekjennelse er fjernet. Eget skjema vil bli tilsendt ved tilbud om opptak. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. Det teologiske Menighetsfakultet (MF) B Studenter: 590 Det teologiske Menighetsfakultet Telefon: Lesesalspl.: 358 Postboks 5144 Majorstua Telefaks: Hybler: Tilgj. gjennom SiO 0302 OSLO Barnehagepl.: Tilgj. gjennom SiO Kristendoms-, religions- og år Bachelor GENS 200 åpent åpent 1) livssynskunns./ teolog 1) Fram til etablering av bachelorgrad vil første års studium fortsatt være grunnfag i KRL. Examen facultatum kan tas ved MF. Examen philosophicum tas ved Universitetet i Oslo

7 Samordna opptak :57 Side 14 Diakonhjemmets høgskole (DHS) Studenter: 450 Diakonhjemmets høgskole Telefon: Lesesalspl.: 80 Postboks 184 Vindern Telefaks: Hybler: OSLO Barnehagepl.: Sosionomutdanning år Profesjonsstudium GENS Sosionomutdanning, deltid år Profesjonsstudium SODH 40 alle Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS Diakonissehjemmets høgskole (DH) Studenter: 220 Diakonissehjemmets høgskole Telefon: Lesesalspl.: 20 Ulriksdal 10 Telefaks: Hybler: 5009 BERGEN Barnehagepl.:Studienavn Studiekode Varighet Type studium/grad Kravkode Studieplasser Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS ) 1) Det er knyttet særvilkår til høgskolens tros- og verdigrunnlag. Tidligere krav om kristen bekjennelse er fjernet. Eget skjema vil bli tilsendt ved tilbud om opptak. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Studenter: 734 Dronning Mauds Minne Høgskolen Telefon: Lesesalspl.: 150 Thonning Owesens gate 18 Telefaks: Hybler: TRONDHEIM Barnehagepl.: 270 Drama år Årsstudium GENS 25 Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 175 alle alle Førskolelærerutdanning, nettbasert år Profesjonsstudium GENS 45 nytt nytt Høgskolen for Diakoni og Sykepleie (HSDS) Studenter: 800 Høgskolen for Diakoni og Sykepleie Telefon: Lesesalspl.: 127 Lovisenberggata 15 Telefaks: Hybler: OSLO Barnehagepl.: Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 160 alle alle 1) 1) Det er særvilkår knyttet til høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen. Høgskolen i Agder (HiA) Studenter: 6600 Høgskolen i Agder Telefon: Opptak , Lesesalspl.: 958 Opptak Infosenter , Sentralbord Hybler: 828 Serviceboks 422 Telefaks: Sentraladm Barnehagepl.: KRISTIANSAND S Allmennlærerutd år Profesjonsstudium GENS 150 alle alle Allmennlærerutd., deltid, Grimstad år Profesjonsstudium GENS 30 nytt nytt Analytisk kjemi år Bachelor GENS 20 åpent åpent Biologi og kjemi år Årsstudium GENS 30 åpent åpent Drama år Årsstudium GENS Energi og økonomi, Grimstad år Bachelor GENS 35 åpent åpent Engelsk år Grunnfag GENS 95 alle alle Ernæring, mat og kultur (heimkunnskap) år Årsstudium GENS 32 alle Fagoversetter engelsk år Profesjonsstudium ENGF ) Fagoversetter fransk år Profesjonsstudium FRAN 15 åpent åpent 2) Fransk år Grunnfag GENS 30 åpent åpent Førskolelærerutd år Profesjonsstudium GENS 110 åpent åpent Førskolelærerutd., Grimstad år Profesjonsstudium GENS 30 nytt nytt Førskolelærerutd., deltid år Profesjonsstudium GENS 30 åpent åpent Historie år Grunnfag GENS 70 alle alle 3) Høg.ing., bygg, Grimstad år Bachelor HING 20 åpent åpent 4) Høg.ing., data, Grimstad år Bachelor HING 95 åpent åpent 5) Høg.ing., elektro, Grimstad år Bachelor HING 50 åpent åpent 6) Høg.ing., fly-og hurtigbåtteknikk, Grimstad år Bachelor HING 20 åpent åpent 7) Høg.ing., maskin,grimstad år Bachelor HING 20 åpent åpent 8) Høg.ing.,energiteknikk, Grimstad år Bachelor HING 20 åpent åpent 9) IT og info.systemer år Bachelor GENS Idrett år Grunnfag GENS Informatikk og matem. metoder år Bachelor GENS 25 åpent åpent 10) Ingeniørutd., bygg, Grimstad år Profesjonsstudium BYGA 25 åpent 11) Ingeniørutd., maskin, Grimstad år Profesjonsstudium MASA 30 åpent 8) Kjemi år Kandidatstudium GENS 15 åpent åpent Kristendom med livssyn år Grunnfag GENS 45 åpent 3) Kunst og håndverk år Årsstudium GENS Matematikk år Kandidatstudium GENS 15 åpent åpent Mediekunnskap år Årsstudium GENS Musikk år Grunnfag GENS Nordisk år Grunnfag GENS 50 åpent åpent 3) Offentlig administrasjon år Bachelor GENS 70 åpent åpent 12) Revisjon år Bachelor GENS 10 nytt nytt Siv.ing, industriell øk. og info.ledelse, Grimstad år Profesjonsstudium HING 10 nytt nytt Siv.ing., IKT, Grimstad år Profesjonsstudium HING Siviløkonom år Profesjonsstudium GENS 20 nytt nytt Sosionomutd år Bachelor GENS Sykepleierutd år Bachelor GENS Sykepleierutd., Arendal år Bachelor GENS 100 alle alle Tysk grunnfag år Grunnfag GENS 25 åpent Utviklingsstudiet år Årsstudium GENS Vernepleierutd., Arendal år Bachelor GENS 30 alle alle Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 165 nytt nytt 10) Økonomi og administrasjon, Grimstad år Bachelor GENS 100 nytt nytt 10) 1) 1. studieår er engelsk grunnfag 2) 1. studieår er fransk grunnfag 3) Også opptak vår ) INNHOLD: Dataassistert design 5) INNHOLD: Datateknikk, drift av datasystemer. 6) INNHOLD: Teleteknikk 7) Studieretning på maskin. Kun opptak til flyteknikk 8) INNHOLD: Marinteknikk (skips- og offshoreteknikk), mekatronikk 9) Studieretning på elektro 10) Kan avsluttes etter 2 år og gi tittelen Høgskolekandidat 11) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk 12) Årsstudium i statsvitenskap inngår 14 15

8 Samordna opptak :57 Side 16 Høgskolen i Akershus (HiAk) Studenter: 1970 Høgskolen i Akershus Telefon: Opptak: (9-15) Lesesalspl.: 155 Opptakskontoret Sentralb: Hybler: 807 Ringstabekkveien 105 Telefaks: Barnehagepl.: BEKKESTUA Husøkonomutdanning år Kandidatstudium HUSØ 30 alle Kostøkonomutdanning år Kandidatstudium KOST 30 alle Produktdesign år Bachelor PROD 40 nytt nytt 1) Sykepleierstudiet, deltid Eidsvoll år Bachelor GENS 30 nytt nytt Sykepleierutdanning, Lørenskog år Bachelor GENS 102 alle alle Vernepleierutdanning, Sandvika år Bachelor GENS 60 alle alle Vernepleierutdanning, deltid Kongsvinger år Bachelor GENS 40 nytt nytt Vernepleierutdanning, deltid Lillestrøm år Bachelor GENS 40 alle alle Vernepleierutdanning, deltid Sandvika år Bachelor GENS 40 alle alle Yrkesfagl.utd. i hotell- og næringsmf., deltid år Bachelor YLHN 25 alle Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag år Bachelor YLFO 25 alle Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag, deltid år Bachelor YLFO 25 alle Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag år Bachelor YLHS 30 alle Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid år Bachelor YLHS 30 alle Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmiddelfag år Bachelor YLHN 25 alle 1) Rangering på grunnlag av opptaksprøve. Opptaksprøven finner du på Høgskolen i Bergen (HiB) Studenter: 5000 Høgskolen i Bergen Telefon: Lesesalspl.: 400 Opptakskontoret Telefaks: Hybler: 3000 Postboks 7030 Barnehagepl.: BERGEN Allmennlærerutd. med musikk år Profesjonsstudium ALMUSB ) Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS Bioingeniørutdanning år Bachelor BIOI Drama år Årsstudium GENS 12 nytt Engelsk år Årsstudium GENS 15 nytt Ergoterapeututdanning år Bachelor GENS Fysioterapeututdanning år Bachelor GENS Førskolelærerutdanning år Bachelor GENS 155 alle alle Høg.ing., automatisering år Bachelor HING 35 alle alle Høg.ing., bygg år Bachelor HING 40 alle alle 2) 3) Høg.ing., data år Bachelor HING ) Høg.ing., elektronikk år Bachelor HING Høg.ing., elkraftteknikk år Bachelor HING 20 alle alle 2) Høg.ing., kjemi år Bachelor HING 25 alle alle 2) 5) Høg.ing., marinteknikk år Bachelor HING 20 alle alle 2) Høg.ing., maskin år Bachelor HING 30 alle alle 2) 6) Høg.ing., miljø og havbrukstek år Bachelor HING 20 alle alle 2) Høg.ing., produksjonsteknikk år Bachelor HING 15 alle alle 2) Jordskifte år Kandidatstudium JORD 25 alle alle Kroppsøving år Årsstudium GENS Kunst og håndverk år Årsstudium GENS 10 nytt Musikkpedagogikk år Årsstudium GENS 15 nytt Natur- og miljøfag år Årsstudium GENS 12 nytt Radiografutdanning år Bachelor GENS Samf.fag m/ hist. eller geo., år Årsstudium GENS Sosionomutdanning år Bachelor GENS Sykepleierutdanning år Bachelor GENS Vernepleierutdanning år Bachelor GENS Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag år Bachelor YLTEK 20 nytt nytt Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 40 nytt nytt 7) Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS ) For dokumentasjon av ferdigheter og kunnskaper i musikk benyttes eget tilleggsskjema som blir tilsendt sammen med omslagsarket. 2) HIB tilbyr tre-semesters ordning for søkere uten 3MX/2FY. Se side 74. 3) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk, teknisk planlegging 4) INNHOLD: Datateknikk, drift av datasystemer 5) INNHOLD: Kjemiteknikk 6) INNHOLD: Allmenn maskin 7) Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat). Alternativer 3. år: Generelle økonomisk-administrative fag eller logistikk

9 Samordna opptak :57 Side 18 Høgskolen i Bodø (HBO) Studenter: 4000 Høgskolen i Bodø Telefon: / Lesesalspl.: BODØ Telefaks: Hybler: 600 Barnehagepl.: 90 Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS Barnevernspedagogutdanning år Bachelor GENS 45 alle 37.2 Biologi og kjemi år Årsstudium GENS 16 alle alle Eksportmarkedsføring m/internasj. praksis år Kandidatstudium GENS 20 alle 40.9 Fiskeri og akvakultur år Bachelor GENS 32 åpent åpent Fiskeri og akvakultur, basisår år Årsstudium GENS 12 åpent åpent Fiskeriøkonomi år Bachelor GENS 16 åpent åpent Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 45 alle alle Historie år Grunnfag GENS 50 åpent åpent Idrett/kroppsøving år Årsstudium GENS 8 alle Informasjonsteknologi år Bachelor GENS Informasjonsteknologi og økonomi år Bachelor GENS 35 alle alle Journalistutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Kulturkunnskap år Årsstudium GENS 15 åpent Kunst og håndverk år Årsstudium GENS Musikk år Årsstudium GENS 5 alle Nordisk språk/litteratur år Grunnfag GENS 15 åpent Organisasjon og administrasjon år Kandidatstudium GENS 25 åpent åpent Politikk og administrasjon år Bachelor GENS 20 alle alle Siviløkonomutdanning år Profesjonsstudium GENS 20 nytt nytt Sosiologi år Grunnfag GENS 50 alle alle Sosionomutdanning år Bachelor GENS 45 alle 43.6 Statsvitenskap år Grunnfag GENS 30 åpent åpent Sykepleierutdanning år Bachelor GENS Sykepleierutdanning, Mo i Rana år Bachelor GENS 40 alle 41.0 Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 100 åpent åpent Økonomi og administrasjon m/regnskap/revisjon år Bachelor GENS 30 nytt nytt 2) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Studenter: 2046 Høgskolen i Buskerud Telefon: Lesesalspl.: 25(D),196(H),50(K) Postboks 235 Telefaks: Hybler: 93(D),120(H),122(K) Frogsvei 41 Barnehagepl.: 11(D),12(H),21(K) 3603 KONGSBERG Allmennlærerutdanning med IKT, Hønefoss år Profesjonsstudium GENS 60 alle alle 1) Engelsk, Hønefoss år Grunnfag GENS 20 alle Høg.ing., data år Bachelor HING 72 alle alle 2) 3) Høg.ing., elektro år Bachelor HING 24 alle alle 2) 4) Høg.ing., maskin år Bachelor HING 18 alle alle 2) 5) Høg.ing., optikk år Bachelor HING 63 alle alle 2) 6) Informatikk, Hønefoss år Bachelor GENS 70 alle alle 7) Informatikk, Hønefoss år Årsstudium GENS 30 alle Ingeniørutdanning, elektro år Profesjonsstudium ELBU 6 alle 4) Ingeniørutdanning, maskin år Profesjonsstudium MASB 6 alle 5) Juridiske fag, Hønefoss år Årsstudium GENS 35 alle alle Statsvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS 35 alle alle Sykepleierutdanning, Drammen år Bachelor GENS 140 alle 44.3 Visuell kommunikasjon, Drammen år Kandidatstudium VISKOM 40 8) Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 60 alle alle 7) Økonomi og administrasjon, Hønefoss år Bachelor GENS 70 alle alle 7) 1) INNHOLD: Allmennlærerutdanning med vekt på IKT og flerkulturelt perspektiv. 2) HIBU tilbyr tresemester-ordning for søkere som mangler 3MX og 2FY, se side 74 3) INNHOLD: Programvareutvikling, maskinvareutvikling 4) INNHOLD: Automatiseringsteknikk, mekatronikk 5) INNHOLD: Produksjonsteknikk 6) INNHOLD: Optometri 7) Studiet kan avsluttes etter 2 år med graden høgskolekandidat. 8) Det kreves generell studiekompetanse og i tillegg bestått hjemmeoppgave. Kontakt høgskolen innen 15. april for bestilling av hjemmeoppgave. 1) Praksiskvote: 52,6 2) Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat

10 Samordna opptak :57 Side 20 Høgskolen i Finnmark (HiF) Studenter: 1975 Høgskolen i Finnmark Telefon: , Lesesalspl.: 196 Follums vei 31 Telefaks: Hybler: ALTA Barnehagepl.: 72 Akvakultur år Kandidatstudium GENS 12 alle alle Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 95 alle alle Barnevernpedagogutdanning år Bachelor GENS 40 alle alle Bedriftsøkonomi år Grunnfag GENS 25 alle alle Engelsk år Grunnfag GENS 30 alle alle Friluftsliv år Årsstudium GENS 20 alle 46.6 Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Førskolelærerutdanning, deltid Kirkenes år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Hotelladministrasjon år Bachelor GENS 15 alle alle IT og Økonomi år Bachelor GENS 15 nytt nytt Idrett år Grunnfag GENS 40 alle alle Informasjonsteknologi år Kandidatstudium GENS 30 alle alle Informasjonsteknologi år Bachelor GENS 40 alle alle Kristendomsk. m. religions- og livssynsorient år Grunnfag GENS 20 1) Kulturfag år Kandidatstudium GENS 20 alle alle Markedsføring år Årsstudium GENS 25 alle alle Mediekunnskap år Årsstudium GENS 27 alle alle Offentlig styring og økonomi år Kandidatstudium GENS 12 2) Reiseliv og turisme år Bachelor GENS 35 alle alle 3) Russisk, merkantilt studium år Årsstudium GENS 15 alle alle 4) Samfunnsfag år Årsstudium GENS 30 Sosionomutdanning år Bachelor GENS 40 alle alle Sosionomutdanning, deltid i Tromø år Bachelor GENS 40 Statsvitenskap år Grunnfag GENS 15 alle alle 5) Sykepleierutdanning år Bachelor GENS 55 alle alle 6) Yrkesf.l.utd. i helse- og sosialfag, delt. Tromsø år Profesjonsstudium GENS 40 alle Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 20 Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 30 alle alle Økonomisk administrativ ledelse år Årsstudium GENS 20 alle alle Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studenter: 1400 Høgskolen i Gjøvik Telefon: / / Lesesalspl.: 50 Postboks 191 Telefaks: Hybler: GJØVIK Barnehagepl.: 30 Data- og multimedieteknikk år Kandidatstudium GENS 90 alle alle Geomatikk år Bachelor GENS 15 nytt nytt Høg.ing., bygg år Profesjonsstudium HING 25 alle alle 1) 2) Høg.ing., data år Profesjonsstudium HING 75 alle alle 1) 3) Høg.ing., elektro år Profesjonsstudium HING 20 alle alle 1) 4) Høg.ing., grafisk år Profesjonsstudium HING 40 alle alle 1) 5) Høg.ing., maskin år Profesjonsstudium HING 15 alle alle 1) 6) Radiografutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Siv.ing., El. publisering og multimedietek år Profesjonsstudium HING 8 alle alle Sykepleier, deltid, Gjøvik år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 150 alle alle 1) Høgskolen i Gjøvik kan tilby tre-semesterordning for søkere uten 3MX/2FY til dette studiet se side 74. 2) INNHOLD: Allmenn bygg, Landmåling 3) INNHOLD: Drift av datasystemer, Programvareutvikling, Systemutvikling 4) INNHOLD: Elektronikk microdata og Teleteknikk 5) INNHOLD: Produksjonsledelse og Digital medieteknikk 6) INNHOLD: Allmenn maskinteknikk (Industriell design og teknologiledelse). 7) Høgskolen i Bergen er faglig ansvarlig for studiet. 1) Studiet kan tas i 4 moduler av 5 vt. 2) Sammen med studiet Statsvitenskap grunnfag gir studiet rett til tittelen; Høgskolekandidat i offentlig styring og økonomi. 3) Kandidatene kan gjennomføre en del av studiet (4. semester) som utvekslingsstudenter ved en av høgkolens samarbeidspartnere i Europa. 4) Studiet består i sin helhet av Merkantil russisk grunnfag (20 vt) og Merkantil russisk mellomfagstillegg (10 vt). Søkere som vil ta bare mellomfagstillegget må ha bestått grunnfag. Disse henvender seg direkte til høgskolen. Studiene starter i januar. 5) Sammen med studiet Offentlig styring og økonomi grunnfag gir studiet rett til tittelen; Høgskolekandidat i offentlig styring og økonomi. 6) Studiet har regional kvote med 70 % for søkere fra Finnmark og 10 % for søkere som behersker det nord-samiske språk

11 Samordna opptak :57 Side 22 Høgskolen i Harstad (HiH) Studenter: 1134 Høgskolen i Harstad Telefon: Lesesalspl.: HARSTAD Telefaks: Hybler: 75 Barnehagepl.: 15 Barnevernspedagogutdanning år Profesjonsstudium GENS 36 alle 35.5 Engelsk grunnfag år Grunnfag GENS 40 åpent åpent Handel, service og logistikk år Kandidatstudium GENS 6 åpent åpent Handel, service og logistikk år Bachelor GENS 6 nytt nytt 1) Handel/service/logistikk m/e-handel og internettmf år Bachelor GENS 6 nytt nytt Reiseliv og turisme år Kandidatstudium GENS 20 åpent åpent Reiseliv og turisme år Bachelor GENS 20 åpent åpent 2) Statsvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS 40 åpent åpent Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 70 alle 35.0 Vernepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 50 åpent åpent Øk/adm med e-handel og internettmarkedsføring år Bachelor GENS 16 nytt nytt Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 17 åpent åpent Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 16 nytt nytt 3) Økonomi og administrasjon med revisjon år Bachelor GENS 16 åpent åpent 1) Fordypningsmuligheter: e-handel og internettmarkedsføring, Internasjonal handel, Advanced Marketing, Engelsk, Statsvitenskap 2) Fordypningsmuligheter: Reiseliv og turisme, Næringsretta reiseliv, e-handel og internettmarkedsføring, Internasjonal handel, Advanced Marketing, Engelsk, Statsvitenskap 3) Fordypningsmuligheter: e-handel og internettmarkedsføring, Internasjonal handel, Revisjon, Advanced Marketing, Næringsretta reiseliv, Engelsk, Statsvitenskap Høgskolen i Hedmark (HH) Studenter: 3650 Høgskolen i Hedmark Telefon: Lesesalspl.: 360 Lærerskolealleen 1 Telefaks: Hybler: ELVERUM Barnehagepl.: 68 Administrasjon og ledelse, Rena år Årsstudium GENS 40 åpent åpent Administrativ databehandling, Rena år Årsstudium GENS 40 åpent åpent Allmennlærer med IKT,kommunikasjon og medier,hamar år Profesjonsstudium GENS 30 åpent åpent Allmennlærerutd. med musikk, Hamar år Profesjonsstudium ALMUSH 30 åpent åpent 1) Allmennlærerutdanning, Elverum år Profesjonsstudium GENS 90 åpent åpent Allmennlærerutdanning, Hamar år Profesjonsstudium GENS 90 åpent åpent Allmennlærerutdanning, Kongsvinger år Profesjonsstudium GENS 30 alle 36.1 Allmennlærerutdanning, Leira år Profesjonsstudium GENS 30 nytt nytt Allmennlærerutdanning, Roa år Profesjonsstudium GENS 30 nytt nytt Bedriftsøkonomi, Blæstad (Hamar) år Årsstudium GENS 25 åpent åpent Bedriftsøkonomi, Rena år Årsstudium GENS 35 åpent åpent Bioteknologi, Blæstad (Hamar) år Bachelor GENS 20 åpent åpent Engelsk, Hamar år Grunnfag GENS 20 åpent åpent Faglærerutd. i kroppsøving, Elverum år Bachelor GENS 40 alle alle Førskolelærerutdanning, Hamar år Bachelor GENS 60 åpent åpent Førskolelærerutdanning, desentralisert/nettbasert år Bachelor GENS 35 nytt nytt 2) Idrett år Grunnfag GENS Info./samfunnskontakt m/org.kommunikasj.rena år Bachelor GENS 20 nytt nytt Informasjon og samf.kontakt, Rena år Kandidatstudium GENS 30 alle alle Informatikk med multimedia, Rena år Bachelor GENS 20 åpent åpent Informatikk med systemarbeid, Rena år Bachelor GENS 20 åpent åpent Informatikk, Rena år Kandidatstudium GENS 50 åpent åpent Innovasjon,entrepenørskap - foretaksutv.,rena år Årsstudium GENS 30 alle alle Kommunaløkonomi, Rena år Bachelor GENS 10 åpent åpent Kommunikasjon og samfunn, Rena år Årsstudium GENS 20 åpent åpent Landbruksteknikk m/bed.øk, Blæstad(Hamar) år Bachelor GENS 10 åpent åpent Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar) år Bachelor GENS 10 åpent åpent Mediekunnskap, Rena år Årsstudium GENS 30 alle alle Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar) år Bachelor GENS 10 åpent åpent Miljøforvaltning, Blæstad (Hamar) år Bachelor GENS 10 åpent åpent Naturfag, Blæstad (Hamar) år Årsstudium GENS 10 åpent Norsk, Hamar år Grunnfag GENS 20 åpent åpent Revisjon, Rena år Bachelor GENS 25 åpent åpent Skogbruk 3-årig, Evenstad (Koppang) år Bachelor GENS 20 åpent åpent 3) Skogbruk, Evenstad (Koppang) år Årsstudium GENS 20 åpent åpent Sykepleierutdanning, Elverum år Bachelor GENS Sykepleierutdanning, Kongsvinger år Bachelor GENS Utmarksforvaltning 3-årig, Evenstad (Koppang) år Bachelor GENS 20 alle alle 3) Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang) år Årsstudium GENS 20 alle alle Øk./adm. m/markedsf. og internasjonalisering, Rena år Bachelor GENS 20 åpent åpent Økologisk landbruk m/bed.øk, Blæstad år Bachelor GENS 10 åpent åpent Økologisk landbruk, Blæstad (Hamar) år Bachelor GENS 10 åpent åpent Økonomi og administrasjon med IKT, Rena år Bachelor GENS 20 åpent åpent Økonomi og administrasjon, Rena år Kandidatstudium GENS 50 åpent åpent 1) Søkere må dokumentere faglig nivå på følgende: -Hovedinstrument/selvvalgt instrument og -Sang. Dette må dokumenteres på en videokassett (VHS), CD eller kassett på en måte som best mulig viser ditt nivå. Frist for innsending av denne dokumentasjonen er den samme som for innsending av omslagsark. Videokassett, CD eller kassett sendes:høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning v/musikkseksjonen, 2318 Hamar. For mer informasjon: eller ta kontakt med høgskolen. 2) Studiet er tilrettelagt som nettstudium. Det vil bli holdt en til to samlinger på Hamar pr. semester. Den øvrige undervisning foregår på Internett kombinert med praksis i barnehage. 3) 3. studieår er lagt til studiested Rena (1. og 2. studieår til Evenstad på Koppang) 22 23

12 Samordna opptak :57 Side 24 Høgskolen i Lillehammer (HiL) Studenter: 2300 Høgskolen i Lillehammer Telefon: (sentralbord) Lesesalspl.: 190 Storhove Telefaks: Hybler: 573 (herav 87 leil.) 2626 LILLEHAMMER Barnehagepl.: 57 3-årig utdanning i Fjernsynsteknikk år Bachelor MEDTEK ) 3-årig utdanning i fjernsynsregi år Bachelor PROGR ) Barnevernspedagogutdanning år Bachelor GENS Filmvitenskap år Grunnfag GENS 75 alle alle Geografi år Grunnfag GENS 40 alle alle Kunsthistorie år Grunnfag GENS 50 alle alle Offentlig organisering og styring år Årsstudium GENS 20 alle alle Pedagogikk år Grunnfag GENS 80 alle alle Reiseliv år Bachelor GENS 90 alle alle Samfunnsplanlegging år Kandidatstudium GENS 30 alle alle Samtidshistorie år Grunnfag GENS 60 alle alle Sosionomutdanning år Bachelor GENS Vernepleierutdanning år Bachelor GENS 75 alle alle Økonomi og administrasjon, 3-årig år Bachelor GENS ) 1) Fjernsynsteknikk: Søkere til dette studiet må innen 15. april i tillegg til søknad til SO, sende inn til HiL, i fire eksemplarer: 1. En fyldig CV. med passfoto, som inneholder alt som du mener er relevant for oss å vite om deg. 2. Du skal skrive et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen,hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning. 3. En lydprøve av deg selv, ca 1-2 minutter. 4. Dokumentasjon av generell studiekompetanse eller realkompetanse Dette sendes høgskolen og vil danne grunnlag for utvelgelsen av de som går videre til intervju/opptaksprøve. 2) Fjernsynsregi: Søkere til dette studiet må innen 15. april i tillegg til søknad til SO, sende inn til HiL, i fire eksemplarer: 1. En fyldig CV. med passfoto, som inneholder alt som du mener er relevant for oss å vite om deg. 2. Du skal skrive et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, din interesse primært for faktaproduksjon, dine svake og sterke sider, dine personlige erfaringer med lederrollen og/eller andre roller i en gruppe (team), hvorfor nettop du egner deg til dette yrket, hvorfor du søker fjersynsregiutdanningen ved HiL og hva slags forventninger du har til utdanningen. 3. Dokumentasjon av generell studiekompetanse eller realkompetanse Dette sendes høgskolen og vil danne grunnlag for utvelgelsen av de som går videre til intervju/opptaksprøve. 3) Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat. Høgskolen i Molde (HSM) Studenter: 1400 Høgskolen i Molde Telefon: Lesesalspl.: 320 Serviceboks 8 Telefaks: Hybler: MOLDE Barnehagepl.: 60 Akvakultur og økonomi år Kandidatstudium GENS 20 åpent åpent 1) Bedriftsøkonomi år Årsstudium GENS 30 åpent åpent Elektronisk handel år Bachelor GENS 20 nytt nytt Elektronisk handel og innkjøpsledelse år Årsstudium GENS 20 åpent åpent Finansiell styring år Bachelor GENS 20 nytt nytt Industriell logistikk år Bachelor GENS 40 nytt nytt Informatikk år Bachelor GENS 100 alle alle 2) Informatikk år Årsstudium GENS 30 alle alle Matematikk år Årsstudium GENS 20 åpent åpent Revisjon år Bachelor GENS 30 nytt nytt Samfunnsendring og innovasjon år Bachelor GENS 30 nytt nytt Statsvitenskap år Grunnfag GENS 40 åpent åpent Sykepleierutdanning år Bachelor GENS ) Sykepleierutdanning, deltid Kristiansund år Bachelor GENS 27 nytt nytt 4) Transportøkonomi og logistikk år Bachelor GENS 40 åpent åpent 5) Vernepleierutdanning år Bachelor GENS 37 nytt nytt Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 40 åpent åpent Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 60 nytt nytt 6) Økonomi og innovasjonsledelse år Bachelor GENS 20 nytt nytt 1) Første studieår er lagt til Sunndalsøra i tilknytning til AKVAFORSK 2) SPESIALISERINGER: Generell informatikk + spesialiseringer i systemutvikling, nettsystemer og informasjonsbehandling med økonomi. 3) Studentene vil bli utplassert på praksisplasser enten i Molde eller i Kristiansund. 4) Studenter som skal ta dette studiet må ha tilgang til PC, internett-tilkobling og nødvendig programvare. 5) SPESIALISERINGER: Logistikk og godstransport, samferdselsplanlegging og persontransport 6) SPESIALISERINGER: Elektronisk handel og innkjøp, finansiering, fotballøkonomi, kunnskapsledelse og innovasjon, konkurransestrategier, markedsføring, informatikk, logistikk

13 Samordna opptak :57 Side 26 Høgskolen i Narvik (HiN) Studenter: 1000 Høgskolen i Narvik Telefon: Lesesalspl.: 450 Postboks 385 Telefaks: Hybler: 350 Lodve Langes gt. 2 Barnehagepl.: NARVIK Høg.ing., Alta, alle linjer år HING 20 alle alle 1) Høg.ing., bygg år Bachelor HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., datateknikk år Bachelor HING 90 alle alle 2) Høg.ing., elektronikk år Bachelor HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., elkraftteknikk år Bachelor HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., maskin år Bachelor HING 30 åpent åpent 2) Høg.ing., romteknologi år Bachelor HING 30 åpent åpent 2) Siv.ing. Data- og elektrotekn år Profesjonsstudium HING 20 alle alle 3) Siv.ing.,Ing.des. og prod.tek år Profesjonsstudium HING 5 alle alle 4) Siv.ing.,Integrert bygninstekn år Profesjonsstudium HING 5 alle alle 5) Sykepleierutdanning år Bachelor GENS 50 alle 37.5 Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag år Bachelor YLTEK 20 nytt nytt 6) 1) INNHOLD: 1.årskurs høgskoleingeniør innen Datateknikk, Allmenn maskin, Allmenn bygg, Elkraftteknikk, Elektronikk eller Romteknologi med studiested Alta. Studentene er sikret videre studieplass f.o.m. 2. årskurs innenfor samme linje med studiested Narvik. 2) HiN tilbyr tresemesterordning for søkere som mangler 3MX og 2FY, se side 74. Eget søknadsskjema på eller kontakt høgskolen. Søknaden sendes direkte til høgskolen. 3) INNHOLD: Spesialiseringene: *Data/IT, *Elektroteknikk eller *Romteknologi. Skjema for valg av spesialisering vil bli tilsendt. Studiet består av 3-årig høgskoleingeniør + 2-årig sivilingeniør. Fullført sivilingeniørutdanning vil gi graden master. 4) INNHOLD: Spesialiseringene: *Ingeniørdesign eller *Data-assistert produksjonsteknologi. Skjema for valg av spesialisering vil bli tilsendt. Studiet består av 3-årig høgskoleingeniør + 2 årig sivilingeniør. Fullført sivilingeniørutdanning vil gi graden master. 5) INNHOLD: Spesialiseringen: *Integrert bygningsteknologi. Studiet består av 3-årig høgskoleingeniør + 2 årig sivilingeniør. Fullført sivilingeniørutdanning vil gi graden master. 6) INNHOLD: Elektrofag, Mekaniske fag, Tekniske byggfag eller Byggfag. I siste halvdel av studiet vil det være fordypning innenfor den enkelte fagretning. Høgskolen i Nesna (HiNe) Studenter: 1520 Høgskolen i Nesna Telefon: Lesesalspl.: NESNA Telefaks: Hybler: 224/40 Barnehagepl.: 36 Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 80 alle alle Allmennlærerutdanning, deltid år Profesjonsstudium GENS 60 Engelsk år Grunnfag GENS 30 alle alle Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Førskolelærerutdanning, deltid år Profesjonsstudium GENS 70 IT-kandidat, Mo i Rana år Kandidatstudium GENS 45 alle alle Idrett år Grunnfag GENS 30 alle alle Musikk år Grunnfag GENS 20 alle alle Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Studenter: 2900 Høgskolen i Nord-Trøndelag Telefon: Lesesalspl.: 575 Postboks 222 Telefaks: Hybler: STEINKJER Barnehagepl.: 86 Allmennlærerutdanning, Levanger år Profesjonsstudium GENS 150 alle alle Biologi, Levanger år Bachelor GENS 20 Biologi, Levanger år Årsstudium GENS 10 alle Engelsk, Levanger år Årsstudium GENS 10 alle Friluftsliv, Levanger år Årsstudium GENS 10 alle Førskolelærerutdanning, Levanger år Profesjonsstudium GENS 45 alle alle Førskolelærerutdanning, delt, Levanger år Profesjonsstudium GENS 20 alle alle Geografi, Steinkjer år Bachelor GENS 20 Geografi, nettbasert, Steinkjer år Grunnfag GENS 30 alle alle Husdyrfag, Steinkjer år Årsstudium GENS 10 Husdyrfag, Steinkjer år Bachelor GENS 25 alle alle Høg. ing, bioinformatikk, Levanger år Bachelor HING 15 1) Høg.ing, bioteknologi, Levanger år Bachelor HING 15 1) Høg.ing., elektronikk, Levanger år Bachelor HING 30 alle alle 1) Informasjonsteknologi, Steinkjer år Bachelor GENS 70 alle alle 2) Informatikk, Steinkjer år Årsstudium GENS 40 alle alle 2) Internettadministrasjon, Steinkjer år Bachelor GENS 20 2) Internettadministrasjon, Steinkjer år Årsstudium GENS 40 alle alle 2) Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer år Årsstudium GENS 10 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer år Bachelor GENS 10 alle alle Kroppsøving, Levanger år Årsstudium GENS 10 alle Kroppsøving, Levanger år Bachelor GENS 20 Landbruksøk. og næringsutvikl., Steinkjer år Bachelor GENS 10 alle alle Landbruksøkonomi, Steinkjer år Årsstudium GENS 10 alle alle Matematikk, Levanger år Årsstudium GENS 10 alle Miljøledelse, Steinkjer år Årsstudium GENS 10 Musikk, Levanger år Årsstudium GENS 10 alle Musikk, Levanger år Bachelor GENS 20 Naturforvaltning, Steinkjer år Bachelor GENS 25 alle alle Naturforvaltning, Steinkjer år Årsstudium GENS 10 Norsk, Levanger år Årsstudium GENS 10 alle Reseptarutdanning, Namsos år Bachelor RESO 30 Skogbruk, Steinkjer år Bachelor GENS 25 alle alle Skogbruk, Steinkjer år Årsstudium GENS 10 alle alle Sosiologi, Steinkjer år Grunnfag GENS 50 alle alle Sykepleierutdanning, Levanger år Bachelor GENS Sykepleierutdanning, Namsos år Bachelor GENS 76 alle 39.0 Vernepleierutdanning, Namsos år Bachelor GENS 30 alle alle Økonomi og IT, Steinkjer år Bachelor GENS 20 2) Økonomi og administrasjon, Steinkjer år Kandidatstudium GENS 80 alle alle Økonomi og administrasjon, Steinkjer år Bachelor GENS 40 1) Høgskolen tilbyr en tresemesterordning for søkere som mangler 3MX og/eller 2FY 2) 40 timers forkurs i datamaskinverktøy fra uke

14 Samordna opptak :57 Side 28 Høgskolen i Oslo (HiO) Studenter: 8000 Høgskolen i Oslo Telefon: (betjent kl ), Lesesalspl.: 530 Opptakskontoret Telefaks: Hybler: 807 Pilestredet Barnehagepl.: OSLO Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 270 alle 37.5 Barnevernspedagogutdanning år Bachelor GENS Barnevernspedagogutdanning, deltid år Bachelor BVDE Bibliotek- og informasjonsvitenskap år Bachelor GENS 120 alle alle 1) Billedvev, form og farge år Årsstudium FTIL 10 alle Bioingeniørutdanning år Bachelor BIOI Design og søm av klær år Årsstudium FTIL Design og veving av tekstiler år Årsstudium FTIL 10 alle Drama og teaterkommunikasjon år Grunnfag GENS ) Ergoterapeututdanning år Bachelor GENS Estetiske fag - inntaksfag drama år Bachelor GENS 10 nytt nytt 3) Estetiske fag - inntaksfag kunst og håndverk år Bachelor GENS 10 nytt nytt 3) Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk år Bachelor FTIL Fysioterapeututdanning år Bachelor GENS Fysioterapeututdanning, mensendieck år Bachelor GENS Førskolelærerutdanning år Bachelor GENS 180 alle alle Førskolelærerutdanning, deltid år Bachelor FØDE 60 alle Høg.ing., bygg år Bachelor HING 60 alle alle 4) 5) Høg.ing., data år Bachelor HING 145 alle alle 4) 6) Høg.ing., elektro år Bachelor HING 90 alle alle 4) 7) Høg.ing., energi og miljø år Bachelor HING 30 nytt nytt 4) 8) Høg.ing., kjemi år Bachelor HING 30 alle alle 4) 9) Høg.ing., maskin år Bachelor HING 30 alle alle 4) 5) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi år Bachelor GENS 30 nytt nytt 1) Ingeniørutdanning, maskin år Profesjonsstudium MASO 10 alle 5) Journalistikk år Bachelor GENS ) Kunst og håndverk år Årsstudium GENS Offentlig styring år Bachelor GENS 54 alle alle 11) Politikk og forvaltning år Årsstudium GENS 15 alle alle Radiografutdanning år Bachelor GENS Reseptarutdanning år Bachelor RESO 60 alle alle 12) Sosionomutdanning år Bachelor GENS Sosionomutdanning, deltid år Bachelor SODE Sykepleierutdanning år Bachelor GENS 424 alle 35.5 Sykepleierutdanning, deltid år Bachelor GENS 50 alle 43.3 Tannteknikerutdanning år Bachelor TANN ) Utviklingsstudier år Årsstudium GENS Økonomi og administrasjon/revisjon år Bachelor GENS ) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Studenter: 2500 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon: Lesesalspl.: 300 Postboks 133 Telefaks: Hybler: SOGNDAL Barnehagepl.: 54 Akvakultur år Bachelor GENS 20 alle alle Allmennlærarutdanning år Profesjonsstudium GENS 60 alle alle Barnevernpedagogutdanning år Bachelor GENS 30 alle alle Engelsk år Grunnfag GENS 30 alle alle Førskulelærarutdanning år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Høgskuleingeniør, data, Førde år Bachelor HING 20 alle alle 1) 2) Høgskuleingeniør, elektro, Førde år Bachelor HING 10 alle alle 1) 3) Idrett år Bachelor GENS 20 nytt nytt Idrett år Grunnfag GENS Informasjonsbehandling år Årsstudium GENS 30 alle alle Informasjonsbehandling toårig år Kandidatstudium GENS 25 alle alle Landskapsplanlegging år Bachelor GENS 20 nytt nytt Natur og miljøfag, basisstudium år Kandidatstudium GENS 10 alle alle Naturvitskaplege basisemne år Årsstudium GENS 10 nytt nytt 4) Organisasjons- og adm.vitenskap år Grunnfag GENS 25 alle alle Ressursgeologi år Bachelor GENS 20 nytt nytt Samfunnsfag år Årsstudium GENS 50 alle alle Sjukepleiarutdanning, Førde år Bachelor GENS Sjukepleiarutdanning, deltid, Førde år Bachelor GENS Sosionomutdanning år Bachelor GENS 42 alle alle Ungdomssosiologi år Årsstudium GENS 60 alle alle Vernepleiarutdanning år Bachelor GENS 20 alle alle Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 50 alle alle Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 25 nytt nytt Økonomi og informasjonsbehandling år Bachelor GENS 25 alle alle Økonomi og reiseliv år Bachelor GENS 30 alle alle 1) HSF tilbyr høgskuleingeniørutdanning for søkjarar som manglar 3MX og 2FY. Ta kontakt med høgskulen for meir informasjon. 2) INNHOLD: Studieretning: Drift av datasystem 3) INNHOLD: Studieretning: Automatiseringsteknikk 4) Studiet inneheld valfrie basisemne som kan nyttast i ein naturvitskapleg bachelorgrad 1) Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat. 2) Studiet har 10 % kvote for søkere med dramafaglig bakgrunn. Poenggrense i kvoten var 64,3. 3) Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat - avhengig av fagsammensetting. 4) Det tilbys tresemesterordning for søkere som mangler 3MX og/eller 2FY, se side 74. 5) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk. 6) INNHOLD: Datateknikk. 7) INNHOLD: Automatiseringsteknikk, teleteknikk. 8) INNHOLD: Energi og miljø. 9) INNHOLD: Bioteknologi. 10) Studiet har kvote for søkere med relevant praksis. Poenggrense i denne kvoten var 55,8. Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat. 11) Tidligere kommunalkandidatutdanning. 12) Studiet har 10 % regional kvote for søkere med dokumentert tilknytning til Nord-Norge. Samiske søkere har førsterett innen denne kvoten. Alle kvalifiserte fikk tilbud i kvoten

15 Samordna opptak :57 Side 30 Høgskolen i Stavanger (HiS) Studenter: 6300 Høgskolen i Stavanger Telefon: Lesesalspl.: 650 Postboks 2557 Ullandhaug Telefaks: Hybler: privatleie 4091 STAVANGER Barnehagepl.: 81 Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS Barnevernspedagogutdanning år Bachelor GENS Engelsk år Grunnfag GENS 80 alle alle Engelsk med didaktikk år Grunnfag GENS 20 nytt Fransk år Grunnfag GENS 40 nytt nytt 1) Førskolelærerutdanning år Bachelor GENS 145 alle alle Historie år Grunnfag GENS 90 alle 44.5 Hotelledelse år Bachelor HOTA 75 alle Høg.ing., bygg år Bachelor HING 27 alle alle 2) Høg.ing., data år Bachelor HING ) Høg.ing., elektro år Bachelor HING 75 alle alle 4) Høg.ing., kjemi år Bachelor HING 30 alle alle 5) Høg.ing., maskin år Bachelor HING 35 alle alle 6) Høg.ing., petroleumsteknologi år Bachelor HING 80 alle alle 7) Ingeniørutdanning, bygg år Profesjonsstudium BYGS 28 alle 8) Journalistutdanning år Kandidatstudium GENS ) Kjøkken- og restaurantledelse år Kandidatstudium KJØK 20 alle Kristendomskunnskap år Grunnfag GENS 55 alle alle Kroppsøving år Årsstudium GENS Kunst- og kulturforvaltning år Bachelor GENS 50 alle alle 10) Kunsthistorie år Grunnfag GENS nytt nytt Matematikk år Årsstudium GENS 35 alle alle Medieteknikk år Bachelor HING Nordisk år Grunnfag GENS 60 alle alle Reiselivsledelse år Bachelor GENS Samfunnsfag m/personalledelse år Bachelor GENS ) Siv.ing., industriell økonomi år Profesjonsstudium HING ) Siv.ing., informasjonsteknologi år Profesjonsstudium HING ) Siv.ing., offshoreteknologi år Profesjonsstudium HING 16 alle alle 14) Siv.ing., petroleumsteknologi år Profesjonsstudium HING ) Siv.ing., samfunnssikkerhet år Profesjonsstudium HING 4 alle alle 12) Sosiologi år Grunnfag GENS nytt nytt Sosionomutdanning år Bachelor GENS Sykepleierutdanning år Bachelor GENS Tysk år Grunnfag GENS 40 alle alle Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS Økonomi og informatikk år Bachelor GENS Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Studenter: 2000 Høgskolen Stord/Haugesund Telefon: Lesesalspl.: 320 Opptakskontoret Telefaks: Hybler: 403 Bjørnsonsgt. 45 Barnehagepl.: HAUGESUND Allmennlærarutdanning, Stord år Profesjonsstudium GENS 90 alle alle Engelsk år Årsstudium GENS 20 Faglærer praktisk-estetiske fag, Stord år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Førskulelærarutdanning, Stord år Profesjonsstudium GENS 60 alle alle Høg.ing., maskin år Bachelor HING 25 alle alle 1) 2) Høg.ing., sikkerhet år Bachelor HING 70 alle alle 1) 3) Kroppsøving år Årsstudium GENS 20 Maritim utdanning, nautikk år Bachelor MARI 30 alle alle 4) Musikk år Årsstudium GENS 20 Sjukepleiarutdanning, Stord år Bachelor GENS Sykepleierutdanning år Bachelor GENS Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 90 5) 1) HSH tilbyr tresemesterordning for søkere som mangler 3MX og 2FY se side 74. 2) INNHOLD: Prosess- og energiteknikk 3) INNHOLD: Brannsikkerhet; helse, miljø og sikkerhet (HMS). 4) HSH tilbyr tresemesterordning for søkere som mangler 2MX og 2FY se side 74. 5) Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat). 1) Studiet går over 3 semester med opptak annethvert år. 2) Innhold: Konstruksjonsteknikk, teknisk planlegging, hvor konstruksjonsteknikk gir direkte grunnlag for opptak til sivilingeniørstudiet i Offshoreteknologi. 3) Innhold: datateknikk, som gir direkte grunnlag for opptak til sivilingeniørstudiet i Informasjonsteknologi. 4) Innhold: Automatiseringsteknikk, elkraftteknikk, medisinsk teknikk, teleteknikk, hvor automatisering og teleteknikk gir direkte grunnlag for opptak til sivilingeniørstudiet i Informasjonsteknologi. I tillegg gir også elkraft og medisinsk teknikk med rette valgfag også grunnlag for opptak. 5) Innhold: Miljøbioteknologi (bioteknologi, miljøteknikk) gir direkte grunnlag for opptak til sivilingeniørstudiet i Offshoreteknologi. 6) Innhold: Konstruksjonsteknikk, materialteknikk, som begge gir direkte grunnlag for opptak til sivilingeniørstudiet i Offshoreteknologi. 7) Innhold: Allmenn petroleumsteknologi, basisfaglig petroleumsteknologi, som begge gir direkte grunnlag for opptak til sivilingeniørstudiet i petroleumsteknologi. 8) Innhold: Konstruksjonsteknikk, teknisk planlegging. 9) Praksiskvote: ) Studiet kan evt. avsluttes etter 1 år (kunsthistorie grunnfag) eller etter 1.5 år (kunsthistorie mellomfag). 11) Studiet kan avsluttes etter 1 år, som gir sosiologi grunnfag. 12) Opptak gjennom høgskoleingeniørstudier (alle linjer). 13) Opptak gjennom datalinje og elektrolinje. 14) Opptak gjennom bygglinjen, kjemilinjen, maskinlinjen. 15) Opptak gjennom linjen for petroleumsteknologi

16 Samordna opptak :57 Side 32 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Studenter: 5500 Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: Lesesalspl.: 500 Opptakskontoret Telefaks: Hybler: TRONDHEIM Barnehagepl.: 262 Allmennlærerutd. med realfag år Profesjonsstudium GENS 60 alle ) Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS Audiografutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Barnevernspedagogutdanning år Bachelor GENS Bioingeniørutdanning år Bachelor BIOI 55 alle 38.9 Drift og vedl. av edb-systemer år Kandidatstudium EDBDR Ergoterapeututdanning år Bachelor GENS Fysioterapeututdanning år Bachelor GENS Høg.ing., bygg år Bachelor HING 60 alle alle 3) Høg.ing., data år Bachelor HING ) Høg.ing., elektro år Bachelor HING 110 alle alle 5) Høg.ing., kjemi år Bachelor HING 30 alle alle 6) Høg.ing., maskin år Bachelor HING 40 alle alle 7) Høg.ing., metallurgi/mat.tekn år Bachelor HING 15 alle alle 8) Høg.ing., transp.tekn./logistikk år Bachelor HING 25 alle alle Informasjonsbehandling år Kandidatstudium GENS ) Ingeniørutdanning, elektronikk år Profesjonsstudium ELST 25 alle 10) Ingeniørutdanning, maskin år Profesjonsstudium MAST 25 alle 7) Næringsmiddelteknologi år Bachelor NÆRM 85 alle alle 11) Radiografutdanning år Bachelor GENS Sosionomutdanning år Bachelor GENS Sykepleierutdanning år Bachelor GENS Tegnspråk for hørende år Årsstudium GENS Vernepleierutdanning år Bachelor GENS 83 alle 40.0 Vernepleierutdanning-Røros, deltid år Bachelor GENS 12 nytt 12) Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS ) 1) Forutsetter at studentene gjennomfører alle fire år ved HiST, avdeling for lærerutdanning. 2) Studiets lengde kan bli omgjort fra 2 til 3 år fra høsten ) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, husbyggingsteknikk, teknisk planlegging, bergteknikk 4) INNHOLD: Datateknikk, systemutvikling 5) INNHOLD: Elektronikk, automatiseringsteknikk, teleteknikk, elkraftteknikk 6) INNHOLD: Bioteknologi 7) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk, VVS-teknikk, marinteknikk, drifts- og vedlikeholdsteknikk 8) INNHOLD: Materialteknikk, metallurgiteknikk 9) Opplegget er i sin helhet basert på fjernundervisning. Studentene arbeider hjemmefra og må ha tilgang til PC med internetttilknytning. 10) INNHOLD: Elektronikk, automatiseringsteknikk, teleteknikk 11) Kvote for søkere med spesiellt tilpasningskurs 12) Studiet går over 4 år på deltid. Studiet er desentralisert med undervisningssted Røros. 13) Studiet gir også mulighet til å spesialisere seg, og få Bachelor-grad, innen revisjon. Høgskolen i Telemark (HiT) Studenter: 4242 Høgskolen i Telemark Telefon: kl.9-15: Lesesalspl.: 600 Opptakskontoret Telefaks: Hybler: 852 Pb. 203, Kjølnes ring 56 Barnehagepl.: PORSGRUNN Allmennlærerutdanning - Notodden år Profesjonsstudium GENS 92 alle alle Allmennlærerutdanning - Porsgrunn år Profesjonsstudium GENS 60 alle 35.6 Allmennlærerutdanning, nettbasert - Notodden år Profesjonsstudium GENS 35 nytt nytt Barnevernspedagogutdanning år Bachelor GENS Bedriftsøkonomi - Bø år Årsstudium GENS 15 nytt nytt Bokbransjefag - Bø år Kandidatstudium GENS 5 alle alle Bokbransjefag - Bø år Årsstudium GENS 5 alle alle Engelsk - Bø år Grunnfag GENS 40 alle alle Fagl. utd. i formg./kunst/håndv. - Notodden år Bachelor FTIL Fagl. utd. praktisk-estetiske fag - Notodden år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Faglærerutdanning i kroppsøving - Notodden år Bachelor GENS 30 alle alle Folkekunst - Rauland år Bachelor GENS 10 nytt nytt 1) Folkekunst - Rauland år Grunnfag GENS 25 alle alle 1) Folkemusikk - Rauland år Grunnfag GENS 15 alle alle 1) 2) Folkemusikk - Rauland år Bachelor GENS 8 nytt nytt 1) 2) Friluftsliv, kultur og natur - Bø år Kandidatstudium GENS 20 alle 54.0 Friluftsliv, kultur og natur - Bø år Årsstudium GENS Førskolelærer, praktiske/estetiske fag -Notodden år Bachelor GENS 15 nytt nytt Førskolelærer,fleksibel (internettbasert)-notodden år Bachelor GENS 32 alle alle Førskolelærerutdanning - Drammen år Bachelor GENS 41 alle alle Førskolelærerutdanning - Notodden år Bachelor GENS 30 alle alle Geoinformatikk - Bø år Bachelor GENS 15 nytt nytt Helse- og miljøvern - Bø år Bachelor GENS 20 nytt nytt Historie - Bø år Grunnfag GENS 65 alle alle Høg.ing., bygg år Bachelor HING 20 alle alle 3) 4) Høg.ing., elektronikk år Bachelor HING 12 alle alle 3) 5) Høg.ing., elkraftteknikk år Bachelor HING 12 alle alle 3) 5) Høg.ing., informatikk og automatisering år Bachelor HING 12 alle alle 3) 6) Høg.ing., kjemi år Bachelor HING 12 alle alle 3) 7) Høg.ing., maskin år Bachelor HING 12 alle alle 3) 8) Idrett - Bø år Grunnfag GENS Idrett og friluftsliv - Bø år Bachelor GENS 15 nytt nytt Idrett, administrasjon og ledelse - Bø år Bachelor GENS 25 nytt nytt Idéhistorie - Bø år Grunnfag GENS 20 nytt nytt Informatikk - Bø år Bachelor GENS 35 alle alle Informatikk - Bø år Kandidatstudium GENS 25 alle alle Informatikk - Bø år Grunnfag GENS 35 alle alle Informatikk og administrasjon - Bø år Bachelor GENS 26 nytt nytt Ingeniørutdanning, elektro år Profesjonsstudium ELTE 10 nytt nytt 9) Ingeniørutdanning, elkrafttek år Profesjonsstudium ELKT 10 alle Ingeniørutdanning, kjemi år Profesjonsstudium KJTE 10 nytt nytt 10) Ingeniørutdanning, maskin år Profesjonsstudium MATEL 10 nytt nytt 11) Internasjonal markedsføring - Bø år Bachelor GENS 15 alle alle Kulturarbeid - Bø år Bachelor GENS 20 alle alle Kulturarbeid - Bø år Kandidatstudium GENS 45 alle alle 1) Søkere uten GENS, men med høy kunnskap innen fagområdet, kan ta kontakt med høgskolen. 2) Studiet krever musikkteoretiske kunnskaper. Søkere kan evt. få tilbud om intensivkurs. 3) Det tilbys forkurs i sommerterminen for søkere som mangler 3 MX/2FY (TRES), se side 74. 4) INNHOLD: Teknisk planlegging. Fordypninger: IKT, økonomi og ledelse 5) Fordypninger: IKT, økonomi og ledelse. 6) INNHOLD: Fordypning: økonomi og ledelse 7) INNHOLD: Kjemiteknikk. Fordypninger: Analytisk kjemi, prosesskjemi, IKT eller økonomi og ledelse 8) INNHOLD: Prosess og energiteknikk. Fordypninger: allmenn maskin, konstruksjonsteknikk, IKT eller økonomi og ledelse 9) INNHOLD: Elektronikk, informatikk og automatisering 10) INNHOLD: Kjemiteknikk 11) INNHOLD: Prosess- og energiteknikk fortsetter neste side 32 33

17 Samordna opptak :57 Side 34 Høgskolen i Telemark (HiT) fortsetter Kunst og håndverk - Notodden år Grunnfag GENS 32 alle alle Landbruksøkonomi - Bø år Kandidatstudium GENS 15 alle alle Matematikk - Bø år Grunnfag GENS 15 alle alle Natur og friluftsliv - Bø år Bachelor GENS 16 nytt nytt Natur- og miljøvern med GIS, Bø år Bachelor GENS 15 nytt nytt Natur- og miljøvernfag - Bø år Årsstudium GENS 17 alle alle Natur-, helse- og miljøvernfag, basis - Bø år Kandidatstudium GENS 10 alle alle Naturfag og IKT - Notodden år Bachelor GENS 30 nytt nytt Naturforvaltning - Bø år Bachelor GENS 20 nytt nytt Norsk - Bø år Grunnfag GENS 25 alle alle Reiseliv - Bø år Bachelor GENS 15 alle alle Revisjon - Bø år Bachelor GENS 40 alle alle Siv.ing., Energi og miljøteknologi år Profesjonsstudium HING alle alle 3) 12) Siv.ing., Kybernetikk og industriell IT år Profesjonsstudium HING alle alle 3) 13) Siv.ing., Prosessteknikk og teknisk sikkerhet år Profesjonsstudium HING alle alle 3) 14) Sykepleierutdanning år Bachelor GENS Sykepleierutdanning, deltid år Bachelor GENS 40 nytt nytt 15) Tegning, bilde - Notodden år Grunnfag GENS 16 alle alle Vernepleierutdanning år Bachelor GENS 45 alle alle Visuelle kunstfag - Notodden år Bachelor GENS 16 nytt nytt Økonomi og administrasjon - Bø år Bachelor GENS 30 nytt nytt Økonomi og administrasjon - Bø år Kandidatstudium GENS 25 alle alle 3) Det tilbys forkurs i sommerterminen for søkere som mangler 3 MX/2FY (TRES), se side ) Opptak gjennom høgskoleingeniørstudiet i maskin, kjemi. Påbygging (2 år) til siv.ing (Energy and Environmental Technology) undervises på engelsk. Tutorial language: English. Høgskolen i Tromsø (HiTø) 13) Opptak gjennom høgskoleingeniørstudiet i elektronikk, elkraft og informatikk/automatisering. 14) Opptak gjennom høgskoleingeniørstudiet i maskin, kjemi. 15) Forventet oppstart: September eller oktober. Samlinger vil primært bli lagt til Porsgrunn. Kontakt høgskolen for nærmere informasjon. Studenter: 2350 Høgskolen i Tromsø Telefon: Lesesalspl.: 305 Opptakskontoret (NOM) Telefaks: Hybler: TROMSØ Barnehagepl.: 322 Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS Allmennlærerutdanning, desentral år Profesjonsstudium GENS 30 alle ) Bedriftsøkonomi år Grunnfag GENS 60 alle alle Bioingeniørutdanning år Bachelor BIOI 24 alle alle 2) Ergoterapeututdanning år Bachelor GENS ) Fagl. praktisk-estetiske fag år Profesjonsstudium GENS 60 alle alle Fysioterapeututdanning år Bachelor GENS ) Førskolelærerutdanning år Bachelor GENS 70 alle alle Høg.ing., automatiseringsteknikk år Bachelor HING 30 alle alle Høg.ing., data år Bachelor HING 30 alle alle 5) Høg.ing., marinteknisk drift år Bachelor HING 15 alle alle Høg.ing., miljø og havbruksteknologi år Bachelor HING 15 alle alle Høg.ing., nautikk år Bachelor HING 15 alle alle Radiografutdanning år Bachelor GENS ) Sykepleierutdanning år Bachelor GENS ) Tannpleierutdanning år Profesjonsstudium GENS ) Økonomi og administrasjon år Kandidatstudium GENS 60 alle alle Høgskolen i Vestfold (HVE) Studenter: 2700 Høgskolen i Vestfold Telefon: Lesesalspl.: 180 Postboks 2243 Telefaks: Hybler: TØNSBERG Barnehagepl.: 45 Allmennlærerutd., m/vekt på realfag, Eik år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Allmennlærerutd., med vekt på estetiske fag, Eik år Profesjonsstudium GENS 30 alle alle Allmennlærerutdanning, Eik år Profesjonsstudium GENS 110 alle alle Engelsk grunnfag, EIK år Grunnfag GENS 30 nytt nytt Fritidspedagogikk, Eik år Årsstudium GENS 30 alle Førskolelærer, deltid, Eik år Profesjonsstudium GENS 25 alle alle Førskolelærerutdanning, Eik år Profesjonsstudium GENS 105 alle alle Historie grunnfag, Borre år Grunnfag GENS 52 alle alle Høg. ing., mikroteknologi, Borre år Bachelor HING 30 nytt nytt 1) Høg.ing., data, Borre år Bachelor HING 60 alle alle 1) 2) Høg.ing., elektro, Borre år Bachelor HING 45 alle alle 1) 3) Høg.ing., maskin, Borre år Bachelor HING 20 alle alle 1) 4) Idrett grunnfag, Eik år Grunnfag GENS 30 alle Informatikk, Borre år Bachelor GENS 80 nytt nytt Ing.utd., maritim el.-autom., Borre år Profesjonsstudium ELKV 20 alle Ingeniørutdanning, elektronikk, Borre år Profesjonsstudium ELVE 15 alle Ingeniørutdanning, maskin, Borre år Profesjonsstudium MASV 10 alle 4) Maritim utd. marinteknisk drift, Borre år Bachelor MARI 30 nytt nytt 5) Maritim utd., nautikk, Borre år Bachelor MARI 60 nytt nytt 5) Sosiologi grunnfag, Borre år Grunnfag GENS 62 alle alle Sykepleierutdanning, Borre år Bachelor GENS Økonomi og administrasjon, Borre år Bachelor GENS 85 nytt nytt 1) Det tilbys tresemesterordning for søkere som mangler 3MX og 2FY se side 74 2) INNHOLD: Datateknikk 3) INNHOLD: Elektronikk, maritim elektro-automasjon 4) INNHOLD: Drifts- og vedlikeholdsteknikk, konstruksjonsteknikk 5) Det tilbys forkurs i sommerterminen for søkere som mangler 2MX og 2FY se side 74 1) Ukesamlinger, 8 pr. år, vil bli lagt til Tromsø. Søkere/studentene må disponere PC med internett-tilknytning. Tilleggskriterier for studiestart er et tilstrekkelig antall søkere fra passende geografiske områder, dvs. nok til å fylle lokale praksisgrupper. 2) Helsefaglige studier har regional kvote for søkere fra Nordland, Troms og Finnmark. 3) Regional kvote (se note 2); skolep.: 44.6 konk.p.: ) Regional kvote (se note 2); skolep.: 52.8 konk.p.: ) INNHOLD: Datateknikk 6) Regional kvote (se note 2); skolep.: 39.4 konk.p.: ) Regional kvote (se note 2); skolep.: 41.1 konk.p.: ) Regional kvote (se note 2); konk.p.:

18 Samordna opptak :57 Side 36 Høgskulen i Volda (HVO) Studenter: 2126 Høgskulen i Volda Telefon: Lesesalspl.: 435 Postboks 500 Telefaks: Hybler: VOLDA Barnehagepl.: 45 Allmennlærarutdanning år Profesjonsstudium GENS 132 alle alle Allmennlærarutdanning på deltid i regionen år Profesjonsstudium GENS 40 nytt nytt 1) Animasjonsutdanning år Bachelor ANIM 10 nytt nytt 2) Barnevernspedagogutdanning år Bachelor GENS 50 alle alle Drama år Årsstudium GENS 15 alle Engelsk år Grunnfag GENS 55 alle Førskulelærarutdanning år Bachelor GENS 60 alle alle Historie år Grunnfag GENS 65 alle alle Informasjons - og kommunikasjonstekn år Årsstudium GENS 48 alle 3) Informasjonsutdanning år Bachelor GENS 30 nytt nytt Journalistutdanning år Bachelor GENS 57 nytt nytt 4) Kateketutdanning år Profesjonsstudium GENS 10 alle alle Kristendomskunnskap år Grunnfag GENS 25 alle alle Kroppsøving år Årsstudium GENS 35 alle Kunst og handverk år Årsstudium GENS 10 alle Matematikk år Årsstudium GENS 25 3) Media, IKT og design år Bachelor GENS 15 nytt nytt Mediekunnskap år Årsstudium GENS 30 alle Musikk år Årsstudium GENS 15 alle Natur- og miljøfag år Årsstudium GENS 25 alle 3) Norsk år Grunnfag GENS 50 alle alle Offentleg administrasjon år Kandidatstudium GENS 15 alle alle Offentleg administrasjon og samfunnsplanlegging år Bachelor GENS 10 nytt nytt 5) Samfunnsfag år Årsstudium GENS 25 alle 3) Samfunnsvitskap år Årsstudium GENS 15 alle alle Sosionomutdanning år Bachelor GENS 50 alle alle Tysk år Grunnfag GENS 40 alle alle 1) Studiet er regiontilpassa og kan takast på deltid med samlingar i regionen (Volda, Ålesund, Molde, Kristiansund) og fagleg veiledning via Internett. 2) Opptaket til studiet har krav om innsending av arbeidsprøver. Søkjarar som får godkjent sine arbeidsprøver må gjennomføre ei opptaksprøve ved HVO. Det vert sendt ut eigen informasjon. 3) Studentar kan ta studiet på deltid gjennom samlingar og direkte fagleg veiledning via Internett. 4) Kvote for søkjarar med relevant praksis. Søkjarar som har fullført 1-års høgare utdanning kan søkje om innpassing. 5) Studiet kan avsluttast etter 2 år med tittelen Høgskulekandidat i offentleg administrasjon. Høgskolen i Østfold (HiØ) Studenter: 3550 Høgskolen i Østfold Telefon: (Sentralbord) Lesesalspl.: 720 Opptakskontoret / ( , kl.10-14) Hybler: 180+priv.formidl. Remmen Telefaks: Barnehagepl.: 14 (Fr.stad) 1783 HALDEN Allmennlærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 130 alle alle Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad år Bachelor GENS Bioingeniørutdanning, Fredrikstad år Bachelor BIOI 40 alle alle Engelsk år Grunnfag GENS 55 alle alle Engelsk år Årsstudium GENS 20 alle 1) Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon år Bachelor GENS 35 alle alle 2) Fransk og internasjonal markedskommunikasjon år Bachelor FRANL 20 alle alle 2) Friluftsliv med naturlære år Årsstudium GENS 20 nytt nytt Førskolelærerutdanning år Profesjonsstudium GENS 80 alle alle Førskolelærerutdanning, deltid år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Høg.ing., bygg, Sarpsborg år Bachelor HING 15 alle alle 3) 4) Høg.ing., data, Sarpsborg år Bachelor HING 60 alle alle 3) 5) Høg.ing., elektro, Sarpsborg år Bachelor HING 25 alle alle 3) 6) Høg.ing., kjemi, Sarpsborg år Bachelor HING 15 alle alle 3) 7) Høg.ing., maskin, Sarpsborg år Bachelor HING 15 alle alle 3) 8) Høg.ing., teknisk design, Sarpsborg år Bachelor HING 25 nytt nytt 3) 9) Idrett år Årsstudium GENS Informatikk år Bachelor GENS Informatikk år Årsstudium GENS 50 alle alle Musikk år Årsstudium GENS Natur- og miljøfag år Årsstudium GENS 15 alle Revisjon år Bachelor GENS 30 nytt nytt Samfunnsfag år Årsstudium GENS 25 alle Sosionomutdanning, Fredrikstad år Bachelor GENS 30 nytt nytt Statsvitenskap år Grunnfag GENS 45 alle alle Sykepleier, deltid, Fredrikstad år Bachelor GENS 53 alle alle Sykepleierutdanning, Fredrikstad år Bachelor GENS Tysk år Grunnfag GENS 10 alle alle Tysk og internasjonal markedskommunikasjon år Bachelor TYSL 20 alle alle 2) Vernepleier, deltid, Fredrikstad år Bachelor GENS 67 alle alle Vernepleierutdanning, Fredrikstad år Bachelor GENS 30 alle alle Økonomi og administrasjon år Bachelor GENS 100 alle alle 2) 1) Engelsk i lærerutdanning. 2) Studiet kan avsluttes etter 2 år, og gi tittelen Høgskolekandidat. 3) HiØ kan tilby tre-semesters ordning for søkere uten 3MX/2FY. Se side 74. 4) INNHOLD: Allmenn bygg 5) INNHOLD: Intelligente robotsystemer 6) INNHOLD: Elkraftteknikk, teleteknikk 7) INNHOLD: Bioteknologi, kjemiteknikk 8) INNHOLD: Konstruksjonsteknikk, produktutvikling 9) INNHOLD: Teknisk design/produktdesign 36 37

19 Samordna opptak :57 Side 38 Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Studenter: 1250 Høgskolen i Ålesund Telefon: Lesesalspl.: 150 Opptakskontoret Telefaks: Hybler: ÅLESUND Barnehagepl.: 10 Bioingeniørutdanning år Bachelor BIOI 30 alle alle Biologi m/kjemi år Årsstudium GENS 20 alle alle Eksportmarkedsføring år Bachelor GENS Geografiske infosystemer år Kandidatstudium GENS 25 alle alle Høg.ing., Produktutvikling m. design år Bachelor HING 15 Høg.ing., automatiseringstekn år Bachelor HING 15 alle alle Høg.ing., bygg år Bachelor HING 22 alle alle Høg.ing., data år Bachelor HING 50 alle alle Høg.ing., marinteknikk år Bachelor HING 15 alle alle Høg.ing., maskin år Bachelor HING 15 alle alle Høg.ing., teleteknikk år Bachelor HING 20 alle alle Ingeniørutdanning, marintekn år Profesjonsstudium MATE 5 alle Marin biologi og foredling år Bachelor GENS 30 alle alle 1) Maritim utdanning, nautikk år Bachelor MARI 45 alle alle Sjukepleiarutdanning år Bachelor GENS 123 alle 33.6 Økonomi og ledelse år Årsstudium GENS 35 alle alle 1) Innhold i studiet: Akvatisk biologi og næringsmiddelteknologi Menighetssøsterhjemmets Høgskole (MSH) Studenter: 260 Menighetssøsterhjemmets Høgskole Telefon: Lesesalspl.: 43 Linstows gate 5 Telefaks: Hybler: OSLO Barnehagepl.: Sykepleierutdanning år Profesjonsstudium GENS 45 alle ) 1) Studiet stiller krav om kristen tro og kirketilhørighet. Eget skjema for dokumentasjon av dette vil bli tilsendt sammen med omslagsarket. Misjonshøgskolen (MHS) Studenter: 190 Misjonshøgskolen Telefon: Lesesalspl.: 119 Misjonsveien 34 Telefaks: Hybler: Tilgjengelig via SiS 4024 Stavanger Barnehagepl.: Tilgjengelig via SiS Kristendom-, religions- og livssynsorientering år Årsstudium GENS 70 alle alle Kunsthøgskolen i Oslo/SHKS (KHiO) Studenter: 310 (SHKS) Kunsthøgskolen i Oslo/SHKS Telefon: Lesesalspl.: 310 (SHKS) Ullevålsvn. 5 Telefaks: Hybler: Tildeles gjennom OAS 0165 OSLO Barnehagepl.: Tildeles gjennom OAS Design, Interiørarkitektur/møbeldesign år Kandidatstudium DESI 14 1) Design, Klær og kostymer år Kandidatstudium DESK 9 1) Design, Visuell kommunikasjon år Kandidatstudium DESV 14 1) Kunstfag, Farge år Kandidatstudium KUNFA 6 1) Kunstfag, Grafikk år Kandidatstudium KUNGR 1) Kunstfag, Keramikk år Kandidatstudium KUNKE 5 1) Kunstfag, Metall år Kandidatstudium KUNME 8 1) Kunstfag, Tekstil år Kandidatstudium KUNTE 8 1) 1) Rangering på grunnlag av opptaksprøve. Norges Handelshøyskole (NHH) Studenter: 2800 Norges Handelshøyskole Telefon: ( etter 15. mai) Lesesalspl.: 1300 Opptaksseksjonen Telefaks: Hybler: 500 Helleveien 30 Barnehagepl.: BERGEN Fransk for næringslivet, gr.f år Grunnfag FRAN 30 alle alle Siviløkonomstudiet år Profesjonsstudium MAT2XY Tysk for næringslivet, gr.f år Grunnfag TYSK 30 alle alle Norges idrettshøgskole (NIH) Studenter: 630 Norges idrettshøgskole Telefon: Lesesalspl.: 100 Studieavdelingen Telefaks: Hybler: Postboks 4014 Ullevål Stadion Barnehagepl.: OSLO Idrett grunnfag år Grunnfag IDRE ) 1) Studiet har egen opptaksprøve og spesielle kvoter, se

20 Samordna opptak :57 Side 40 Norges landbrukshøgskole (NLH) Studenter: 2150 Norges landbrukshøgskole Telefon: Lesesalspl.: 747 Postboks 5003 Telefaks: Hybler: ÅS Barnehagepl.: 14 Akvakultur år Profesjonsstudium GENS 22 alle alle Arealplanlegg. og eiendomsfag år Profesjonsstudium GENS 20 alle alle Husdyrfag år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Landskapsarkitektur år Profesjonsstudium GENS Matvitenskap år Profesjonsstudium GENS 50 alle alle Naturforvaltning år Profesjonsstudium GENS 40 alle alle Naturvitenskapelige fag år Kandidatstudium GENS 80 alle alle Plantevitenskap år Profesjonsstudium GENS 25 alle alle Realfag år Fag/emner til Bachelor GENS åpent åpent Det finnes bl.a. følgende fagtilbud: Biologi, Fysikk, Geofag, Informatikk, Kjemi, Matematikk, Naturfag Siv.ing., karttekniske fag år Profesjonsstudium SIVINL 20 alle alle Siv.ing., tekniske fag år Profesjonsstudium SIVINL 35 alle alle Skogfag år Profesjonsstudium GENS 22 alle alle Økonomi og ressursforvaltning år Bachelor GENS 35 nytt nytt Økonomiske og administrative fag år Bachelor GENS 35 nytt nytt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU) Studenter: Norges teknisk-naturvitenskapelige univ. Telefon: Lesesalspl.: ca.7000 Studieavdelingen Telefaks: Hybler: 3200 Opptakskontoret Barnehagepl.: TRONDHEIM Studienavn Studiekode Varighet Type studium/grad Kan inngå i/bygges ut til Kravkode Studieplasser Poenggrenser 2001 Note Primærvitnemål Historisk-filosofiske fag år Fag/emner til Bachelor Master GENS 600 åpent Musikkvitenskap grunnfag er eget søknadsalternativ, se oversikt. Film, fjernsyn,video grunnfag er eget søknadsalternativ, se oversikt. Filmvitenskap grunnfag er eget søknadsalternativ, se oversikt. Språkfag: Engelsk*, Fransk, Gresk*, Italiensk*, Latin*, Nordisk, Swahili, Tysk Enkelte emner kan ha adgangsbegrensning. Opptak til disse emnene skjer like før semesterstart. Fag merket med * har oppstart i vårsemesteret. Ta gjerne kontakt med fakultetet dersom du har spørsmål. Telefonnummeret er: Se også på NTNUs Internettsider:www.ntnu.no Realfag år Fag/emner til Bachelor Master GENS 500 åpent Realfagsstudiene bygger på realfag fra videregående skole. Følgende fagtilbud finnes: Matematikk: Algebra, analyse, topologi, numerikk, lærerutdanning i matematikk Biologi: Bioteknologi, celle-og molekylærbiologi, evolusjonsbiologi og systematikk, etologi, forurensningsstudier, marinbiologi, marine ressurser/akvakultur, naturressursforvaltning, plantefysiologi, zoofysiologi, økologi Språkvitenskapelige/lingvistiske fag: Fonetikk*, Lingvistikk Praktisk-estetiske fag: Drama&teater*, Film/fjernsyn/video(eget søknadsalternativ GF), Folkedans (lokalt opptak, henvend deg til lærestedet), Musikkteknologi, Musikkvitenskap (eget søknadsalternativ GF) Biologistudiet starter kun i vårsemesteret og krever et kjemiemne (MNKKJ100) fra høstsemesteret før opptak. Geologi: Ressursgeologi, ingeniørgeologi, miljøgeoteknologi, arktisk geologi Kjemi/bioteknologi: Analytisk kjemi, biokjemi, bioteknologi, fagdidaktisk kjemi, forurensningsstudier, fysikalsk kjemi, naturmiljøkjemi, organisk kjemi, strukturkjemi Informatikk: Vanlig Kommunikasjons-og mediefag: Anvendt språkvitenskap*, Filmvitenskap (eget søknadsalternativ GF), Informatikk, språk &kultur, Medievitenskap Kultur-og idefag: Allmenn litteraturvitenskap, Antikkens kultur*, Arkeologi*, Filosofi, Historie, Kristendomskunnskap, Kunsthistorie*, Religionsvitenskap Kunstig intelligens, IKT og læring, systemarbeid, menneske-maskin interaksjon, informasjonsforvaltning, bildebehandling Fysikk: Biofysikk, energi-og miljøfysikk, astro- og partikkelfysikk, generell fysikk, fysikk fagdidaktikk, optikk og kondenserte mediers fysikk, teknisk mekanikk Statistikk: Biostatistikk/biomodellering, forsøksplanlegging og prosesstyring, sikkerhet/pålitelighet/levetidsanalyse, romlig statistikk og bildeanalyse Emnene i biologistudiet og kjemi-/bioteknologistudiet er normalt adgangsbegrenset. Opptak til disse emnene skjer like før semesterstart. Har du spørsmål om biologi, fysikk og kjemi kan du ringe eller se For spørsmål om geologi, kan du ringe eller se Har du spørsmål knyttet til studier i matematikk, informatikk og statistikk, kan du ta kontakt på telefonnummer eller se Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU) fortsetter Studienavn Studiekode Varighet Type studium/grad Kan inngå i/bygges ut til Kravkode Studieplasser Poenggrenser 2001 Note Primærvitnemål Samfunnsvitenskapelige fag år Fag/emner til Bachelor Master GENS 1000 åpent Idrettsvitenskap (grunnfaget har egen søknadskode, se oversikten) Medievitenskap Geografi* Pedagogikk, psykologi Samfunnskunnskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi*, sosiologi, statsvitenskap Økonomisk-administrativ studieretning Enkelte emner kan ha adgangsbegrensning. Opptak til disse emnene skjer like før semesterstart.fag merket med * har oppstart i vårsemesteret Ta gjerne kontakt med fakultetet, dersom du har spørsmål. Telefonnummeret er: Se også på nettadresssen: Film/fjernsyn/video grunnfag år Grunnfag Master GENS ) Filmvitenskap grunnfag år Grunnfag Master GENS ) Idrettsvitenskap grunnfag år Grunnfag GENS ) Musikkvitenskap grunnfag år Grunnfag MUSI ) Siv.ing., bygg- og miljøtekn år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., datateknikk år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., elektronikk år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., energi og miljø år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., fysikk og matematikk år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., geofag og petroleum år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., ind.øk. og tekn.led år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., kjemi år Profesjonsstudium SIVING 110 alle alle Siv.ing., kommunikasjonstekn år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., marin teknikk år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., materialteknologi år Profesjonsstudium SIVING 35 alle alle Siv.ing., produktutv./prod år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., teknisk design år Profesjonsstudium SIVING Siv.ing., teknisk kybernetikk år Profesjonsstudium SIVING Sivilarkitektutdanning år Profesjonsstudium SIVING Medisin år Profesjonsstudium MEROD ) Medisin, Amsterdam Profesjonsstudium MEROD 7 nytt nytt 4) Medisin, Dundee, Skottland år Profesjonsstudium MEROD )10) Medisin, Irland år Profesjonsstudium MEROD 10 4)5) Medisin, Leicester år Profesjonsstudium MEROD 4 nytt nytt 4) Medisin, Liverpool, England år Profesjonsstudium MEROD 3 4)6) Medisin, Malta år Profesjonsstudium MEROD 1 7) Medisin, New South Wales, Aust år Profesjonsstudium MEROD )8) Medisin, Newcastle, Australia år Profesjonsstudium MEROD 10 4)9) 1) Inkluderer plasser forbeholdt studenter som allerede er opptatt ved NTNU. 2) Bestått opptaksprøve kreves for opptak. 3) Poenggrense for de med primærvitnemål u/ tilleggspoeng: 61.6, poenggrense for de med primærvitnemål m/ tilleggspoeng: 68.0, poenggrense for de med forbedret vitnemål m/ tilleggspoeng: 70.0 Til opptaket 2002 er det kun to kvoter; én primærvitnemålskvote og én ordinær kvote. 4) I 2002 er det 45 studieplasser til medisin i utlandet. Dette er studieplasser som staten har kjøpt i utlandet, under forutsetning av Stortingets godkjenning. Det tas forbehold om endringer i læresteder og antall studieplasser. Nærmere informasjon om disse studieplassene finnes i "Informasjon om opptak til medisin 2002". 5) Studieplassene på medisin i Irland tildeles etter både poengsum og prioritet, samt etter spesiell vurdering som gjøres ved lærestedet. Det oppgis derfor ikke poenggrenser. 6) Studieplassene på medisin i Liverpool tildeles etter både poengsum og prioritet, samt etter spesiell vurdering som gjøres ved lærestedet. Det oppgis derfor ikke poenggrenser. 7) Etter avtale mellom NTNU og University of Malta er studieplassen på Malta finansiert av stipend fra University of Malta. 8) Poenggrensene Sydney ( ) var: Primærvitnemål: 63.4 Primærvitnemål m/tilleggspoeng: 65.3 Forbedret vitnemål m/tilleggspoeng: Til opptaket 2002 er det kun to kvoter; én primærvitnemålskvote og én ordinær kvote. 9) Studieplassene på medisin i Newcastle, Australia tildeles etter poengsum, prioritet og intervju. Det oppgis derfor ikke poenggrenser. 10) Poenggrensene Dundee ( ) var: Primærvitnemål: 60.7 Primærvitnemål m/tilleggspoeng: 67.1 Forbedret vitnemål m/tilleggspoeng: 68.1 Vanlig 40 41

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ

SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2003 SØKERHANDBOKA PÅ NETT OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon 2 TA VARE PÅ SØKERHANDBOKA Søkerhandboka 2003

Detaljer

www.so.uio.no Søkerhandboka Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler

www.so.uio.no Søkerhandboka Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler www.so.uio.no Søkerhandboka 2000 Søknad om opptak til Statlige og private høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon GENERELL INFORMASJON Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka

Detaljer

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Søkerhandboka 2000 omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Generell informasjon Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2001 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012 Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag Søknadsfrist: 15. oktober 2012 NB! Dette skjemaet skal fylles ut etter at du har registrert deg som søker

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler Søkerhandboka 1999 Søknad om opptak til SPH Statlige og private høgskoler UVH Universiteter og vitenskapelige høgskoler Tabelloversikter Statlige og private høgskoler (SPH-sektor) Betanien sykepleierhøgskole

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK 2008

SØKNAD OM OPPTAK 2008 SØKNAD OM OPPTAK 2008 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I DANS PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I TEATER Søknadsfrist 1. april 2008 SETT KRYSS Fest passbilde her 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fødselsdato

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess FORVIRRA? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

NASJONALT TOLKEREGISTER

NASJONALT TOLKEREGISTER Søknad om oppføring i NASJONALT TOLKEREGISTER Søknaden sendes til: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Nasjonalt tolkeregister, Postboks 859 Dep., 31 Oslo Se veiledningen side 4 og 5. 1. Samtykkeerklæring

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Emner med avgrensa opptak Fristen for å søkje om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Jeg bekrefter å ha lest veiledningen nøye og at opplysningene i søknaden er korrekte og fullstendige. Sted Dato Signatur

Jeg bekrefter å ha lest veiledningen nøye og at opplysningene i søknaden er korrekte og fullstendige. Sted Dato Signatur SØKNAD OM OPPTAK 2009 MASTERSTUDIUM I OPERA ÅRSSTUDIUM I OPERA Søknadsfrist 1. februar 2009 SETT KRYSS Fest passbilde her 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fødselsdato Norsk personnummer Statsborgerskap

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Forslag om endring i Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9, jf.

Detaljer

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM FOR BYGG OG MILJØ BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN Oppstart høst samlingsbasert over 4 år med 75% studiebelastning.

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger SØKNADSSKJEMA Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger 2009 2010 SØKNADSFRISTER: Lavere grads studier: Musikk: 15. desember 2008 Dans: 1. februar 2009 Høyere grads studier: Masterprogram

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer