Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma"

Transkript

1 Heimre Storhøa (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Bekkesildre Bergstarr Blankstarr Blåmjelt (raumas eneste) Dvergsoleie Fjellkvann Fjellstarr Fjelltistel Gulsildre Myrtevier Setermjelt Svartstarr Svarttopp Tvillingsiv Ullvier. Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Bjørk Furu finnskjegg engkvein. aurikkelsveve, blåklokke, flekkmure, harerug, hårsveve, kjerteløyentrøst Aust for Knutesetra (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Tyrihjelm (innlandsplante) Trollbær Storklokke Turt Sløke Kvitsoleie Kratthumleblom Hundekveke Lundrapp Hengeaks Firblad Liljekonvall Vendelrot Kranskonvall Stornesle

2 Myskegras Skogmarihand Brunrot Storfrytle (kystplante) Trollurt Myske. Bispesvingen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Reinrose Fjellsmelle Gulsildre Jåblom Kvitmjølke Svarttopp Fjellbakkestjerne Fjelltistel Grønnkurle Brudespore Trillingsiv Bergstarr, Svartstarr Sotstarr Hårstarr. Brøstkampem_Borga (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Lapprose Blokkebær Dvergbjørk Fjellkrekling Fjellpryd Fjellsveve Geitsvingel Mjølbær Museøre Rabbesiv Sauesvingel Stivstarr Sølvvier Tettegras Tyttebær Snøgras Jøkulstarr

3 Fjellkattefot Bergstarr (flere steder) Tvillingsiv (flere steder) (vanlig) Mjukrapp Ullvier Snøsildre Bekkesildre Svartaks Fjelltjæreblom. Døntefossen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Ingen data Fækjavatnet (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Evjesoleie Krypsiv Kogsiv og Snauveronika Tusenblad Flotgras (Små)piggkno Førholen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Sølvbunkeeng Duskull Myrfiol Myrhatt Myrmjølke Slåttestarr og Stjernestarr Finnskjeggeng Blåklokke Hårsveve Jonsokkoll Kjerteløyentrøst Småengkall og Tiriltunge Gravdhaug (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Prestekrage Skogmarihand Brudespore Kvitkurle

4 Bråtestarr Kvitmaure Småengkall Lutvokssopp (Hygrocybe ingrata) Gravdhaugvatnet, søre (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Åkermynte Klovasshår Brasmegras Heimre Storhøa (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Lapprose Aksfrytle Bleikmyrklegg Blokkebær Fjellarve Fjellkrekling Fjellpryd Fjellsveve Geitsvingel Moselyng Museøre Rabbesiv Rosenrot Rypebær Sauesvingel Seterfrytle Stivstarr Sølvvier Tettegras Horgheimsætermoen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Furu Bjørk. Einer Dvergbjørk Krekling Røsslyng Mjølbær og Tyttebær i tørre parti og mer Blåbærdominans i friskere parti. Av kryptogamer på marka Dominerer særlig Lys reinlav Grå reinlav Saltlav og Furumose Ulvelav

5 Skogjamne Bergstarr Hårstarr Tranestarr Gulstarr og Dvergjamne Fjelltistel og. Smørsopp Sandsopp Sandkjuke Seig kusopp Furubittersopp Svillesopp Rabarbrasopp og Sotvokssopp. Steinsopparten Boletus betulicola Slørsopper Kremler Horgheimsætra (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Bakkesøte Dvergjamne Fjellmarinøkkel Handmarinøkkel Høstmarinøkkel Gulmaure Hårsveve Marinøkkel Entoloma pratulense Entoloma xanthochroum Istras våtmarksystem (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Langstarr Skogsivaks Sprikevasshår Sølvbunke Kabben (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Finnskjegg Sauesvingel Sølvbunkeeng Putehårstjerne (syntrichia ruralis) og Granmose (abietinella abietina)

6 Høstmarinøkkel Handmarinøkkel Dunkjempe Fjellnøkleblom Fjellrapp Kvitkløver Rødkløver Fjellarve Soleihov Fjellfiol Snøsøte Jonsokkoll. Langodden - Alnes (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Sylblad Evjesoleie Veikveronika Vassreverumpe Åkermynte Småpiggknopp Sennegras Stolpestarr. Mongehjellen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Dunhavre Gjeldkarve Gulmaure Hårsveve Kjerteløyentrøst Lintorskemunn Smalkjempe Sumpmaure Toppklokke Engtjæreblom Fløyelsmarikåpe Vårpengeurt Vokser i veikanten Lutvokssopp N for Aspahjellen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, hensynskrevende, Brun hvitkjuke (Antrodia albobrunnea, rødlisteart Ulvelav (hensynskrevende) Gråsotbeger N for Fossbrua (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Huldrenål (Chaenotheca cinerea)

7 Kystdoggnål (Sclerophora peronella) Rustdoggnål (Sclerophora coniophaea) Dverggullnål (Chaenotheca brachypoda Rustkjuke (Phellinus ferruginosus) Hassel. Nedre Skardfjellet (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Ullvier Myrtevier Fjellkvann Setermjelt Svartstarr Tranestarr Tvillingsiv Bleikvier Gulsildre Snøsildre Svartaks.

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging

Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging Nils Eirik Moen Vegetasjonskartlegging 2014-02-17 Oppdragsnr. 5133196 1 1.9.13 Vegetasjonskartlegging Torolmen Nord og Mannsbergi, Øvre Årdal kommune TI og EHR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP Navn på lokalitet: Ligaarden Gnr. 232 Bnr. 1 Kommune: Gjøvik Eier: Lars Ligaarden Beliggenhet: Snertingdalen Adresse: 2838 Snertingdal H.o.h.: 610 Tidligere bruk: Trolig

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE.

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. Feltarbeid utført sommeren 2010. Signetrøi 17.6.2010. Jonsokkoll. Foto: Geir Høitomt Kistefos Skogtjenester AS v/geir Høitomt Januar 2011

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland.

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Utarbeidet i forbindelse med handlingsplanen for slåttemark i Oppland fylke. Utarbeidet av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Detaljer

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 John Bjarne Jordal Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2015 Forsidebildene viser øverst utsikt over Grøvudalen, og nederst Sandsetra

Detaljer

Saltfjellet - Svartisen

Saltfjellet - Svartisen Saltfjellet - Svartisen Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken Holtan, D. 2007. Saltfjellet Svartisen. Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken. Miljøfaglig Utredning rapport 60:

Detaljer

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bolette Bele og Ann Norderhaug Bioforsk FOKUS Vol.3 Nr.9 2008 Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås. post@bioforsk Denne utgivelsen:

Detaljer

John Bjarne Jordal. Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014 John Bjarne Jordal Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 3-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 3-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS Auragata 3

Detaljer

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten landskapsarkitekt mnla nils skaarer 2013 VILLE PLANTER TIL BRUK I GRØNTANLEGG Hestespreng Knollmjødurt Røsslyng Engknoppurt Kongsbregne Blodtopp

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Restar etter stakk på Øverfossmyra. Bildet tatt fra UTM 32 7 204 602-719 795 FIRMANAVN OG ÅRSTALL:

Detaljer

Supplerende kartlegging av naturtyper i Fræna kommune i 2012

Supplerende kartlegging av naturtyper i Fræna kommune i 2012 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelinga Supplerende kartlegging av naturtyper i Fræna kommune i 2012 Rapport 2012: 22 Forsida: Fræna har en svært variert natur. En prosess i flere av naturtypene

Detaljer

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Kustakkslettet, UTM 32 7205 042 720 284 FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

INNHOLD Innhold... 4 Sammendrag... 10 Generelt... 10 Formål... 10 Feltarbeid... 10 Resultater... 10 Klassifisering... 11 Skjøtsel...

INNHOLD Innhold... 4 Sammendrag... 10 Generelt... 10 Formål... 10 Feltarbeid... 10 Resultater... 10 Klassifisering... 11 Skjøtsel... INNHOLD Innhold... Sammendrag... Generelt... Formål... Feltarbeid... Resultater... Klassifisering... Skjøtsel... Særlige verdier og hensyn... Videre undersøkelser... Innledning... Begrep og definisjoner...

Detaljer

Til Norges vassdrag- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo fredag. 1. august 2014

Til Norges vassdrag- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo fredag. 1. august 2014 Til Norges vassdrag- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo fredag. 1. august 2014 Uttalelse vedrørende plan for vindkraftverk på Helligvær. 13. og 14. juni 2014 befarte jeg de to mindre

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Storvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet

Storvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet Storvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 01-08-2006 UTM: Ø:526520, N:7527607 Areal: 30405

Detaljer

Refereres som: Morten W. Melby, Mari Melbø Rødstøl og John Bjarne Jordal. Verdier i Rauma (unntatt Verma og Istra) i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

Refereres som: Morten W. Melby, Mari Melbø Rødstøl og John Bjarne Jordal. Verdier i Rauma (unntatt Verma og Istra) i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Refereres som: Morten W. Melby, Mari Melbø Rødstøl og John Bjarne Jordal. Verdier i Rauma (unntatt Verma og Istra) i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid

Detaljer

Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune

Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune B. Spesiell del: Lokalitet: Sørre Grunke Type: Slåtteeng ID Naturbase: BN00027540 (Kartlagt som UTM: Midtpunkt 32V 485259,

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3)

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Rossafjellet Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 61201 Naturtype: Kystfuruskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A1) Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Beskrivelse

Detaljer

Nye registreringer av rødlistearter

Nye registreringer av rødlistearter Forfattere: Siw Elin Eidissen og Jostein Lorås Naturvernforbundet i Nordland Nye registreringer av rødlistearter Danielåsen, Geitklauvmyra og Storvassåsen Foreslåtte områder for vern på Statens grunn i

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning - DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning - DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Vesteråsen- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hemnes Inventør: JKL Kartblad: 1926 I Dato feltreg.: 20.09.04, 07.02.05, UTM: Ø:, N: Areal: 1262 daa H.o.h.:

Detaljer

Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Slåtteenga sett fra vegen på sørsiden. Et belte har blitt klipt som plen her i kanten mot vegskjæringa,

Detaljer

Leina - Maisa* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Leina - Maisa* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Leina - Maisa* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Bardu Inventør: DSV, JKL Kartblad: 1531 I, 1631 IV Dato feltreg.: 26-07-2006-26-07-2006, UTM: Ø:453512, N:7589216

Detaljer

Siste Sjanse Notat 2003-6

Siste Sjanse Notat 2003-6 Ekstrakt Siste Sjanse har på oppdrag fra SB SKOG utført en kartlegging av biologisk mangfold i skog. Ved utvalg av biologisk viktige områder har det blitt anvendt Siste Sjanse metodikk. Dette notatet dokumenterer

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommune. Per Jordhøy og Anders Often

Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommune. Per Jordhøy og Anders Often 1289 Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommune Per Jordhøy og Anders Often NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Istra Verdi: 4. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Istra Verdi: 4. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Istra Verdi: 4 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Rauma Inventør: JKL Kartblad: 1319 IV Dato feltreg.: 22.09.2008-28.09.2008 H.o.h.: 34-729moh Vegetasjonsone:

Detaljer

John Bjarne Jordal. Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om utvidelse av E136

John Bjarne Jordal. Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om utvidelse av E136 John Bjarne Jordal Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om utvidelse av E136 Rapport J. B. Jordal nr. 3-2016 Rapport J. B. Jordal nr. 3-2016 Utførende konsulent: Biolog

Detaljer

Mølmansdalslia** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet.

Mølmansdalslia** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Mølmansdalslia** Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Røros Inventør: EBE, TJO Kartblad: 1720III Dato feltreg.: 26.07.05, UTM: Ø:626737, N:6937271 Areal:

Detaljer

Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016

Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016 Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2016 Forsidebildene viser Skrudu øverst, nedenfor fra de langstrakte engene ved Slettet. Dette er to

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal Botanisk undersøking mellom Jønnstad og Moldbakken i Sunndal kommune.

forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal Botanisk undersøking mellom Jønnstad og Moldbakken i Sunndal kommune. forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal Botanisk undersøking mellom Jønnstad og Moldbakken i Sunndal kommune. Forside: Fjellvalmue (Papaver radicatum ssp. radicatum) på lokaliteten rett nord for

Detaljer

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Almlia** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Rana Inventør: JKL, KAB Kartblad: 2027 I Dato feltreg.: 13.08.2006-13.08.2006, UTM: Ø:487956, N:7366260 Areal:

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

ÅL i HALLINGDAL. Sommerekskursjon 7. 15. juli 2012. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Rødungstøl. (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

ÅL i HALLINGDAL. Sommerekskursjon 7. 15. juli 2012. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Rødungstøl. (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) ÅL i HALLINGDAL Sommerekskursjon 7. 15. juli 2012 Botanisering ved Rødungstøl. Telemark Botaniske Forening TBF i Ål i Hallingdal 2012. Innledning ved: Bjørn Erik Halvorsen. I juni 2011 var TBF s ukestur

Detaljer

BOTANISK SENE ]!)A>-7

BOTANISK SENE ]!)A>-7 BOTANISK SENE ]!)A>-7 ,. 8.., -.,, d., -

Detaljer

MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde MUUSDALEN ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Nb nordboreal Kommune: Snåsa Vegetasjonsseksjon: 02 klart oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1823 III Snåsa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger

Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger Miljøfaglig Utredning Notat 2014-18 Dato: 4. august 2014 Notat 2014-18 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning

Detaljer

Tilleggsregistrering av naturtyper med fokus på kystlynghei 2009-79 www.ecofact.no

Tilleggsregistrering av naturtyper med fokus på kystlynghei 2009-79 www.ecofact.no Kartlegging av kystlynghei i Sandnes kommune Tilleggsregistrering av naturtyper med fokus på kystlynghei 2009-79 www.ecofact.no Kartlegging av kystlynghei i Sandnes - Tilleggsregistrering av naturtyper

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune. Per Jordhøy og Anders Often

Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune. Per Jordhøy og Anders Often 1188 Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune Per Jordhøy og Anders Often NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Skjøtselsplan for Gravdhaug (BN00068544) Verdifull slåttemark (A) i Romsdalen landskapsvernområde (VV00002447)

Skjøtselsplan for Gravdhaug (BN00068544) Verdifull slåttemark (A) i Romsdalen landskapsvernområde (VV00002447) Skjøtselsplan for Gravdhaug (BN00068544) Verdifull slåttemark (A) i Romsdalen landskapsvernområde (VV00002447) Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 20.11.2010 Rauma kommune, 27.04.2011 Kontaktutvalet for Reinheimen,

Detaljer

Naturtypekartlegging i Vik kommune

Naturtypekartlegging i Vik kommune Naturtypekartlegging i Vik kommune Rapport MU204-07 Forsidebilete Skjerven i Bøa-dalen like sørvest for Vik sentrum har framleis restar av gammal hagemark med styvingstre som vert halden i hevd (lok nr.

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke.

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Bildet viser bergknaus i øvre del av enga i juli 2011. Bildet er tatt mot øst fra ca.

Detaljer

6,'&C):;;42'()#V41&I)

6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O266&%,()+4@""&62%1C)P%2')1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel

Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 138, 2012 Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel Vidmyr naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder fylke Sigrun Aune og Ellen Svalheim

Detaljer

BioFokus-rapport Dato

BioFokus-rapport Dato Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har i 2013 på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag foretatt en kvalitetssikring av naturtyper kartlagt som Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti i Buskerud fylke.

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 170, 2012 Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Utprøving av metode for innsamling av sams prøver med frø fra Arvesølvområder

Detaljer

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Hena Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Tydal Inventør: JKL Kartblad: 1721 III Dato feltreg.: 21.06.07 H.o.h.: 314-535moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Arealregnskap for utmark, Finnmark

Arealregnskap for utmark, Finnmark Arealregnskap for utmark, Finnmark Ref: Bjørklund, Rekdal, Strand 2015. Ressursoversikt 01/15 Finn Arne Haugen seksjonsleder Nasjonal kartlegging Vegetasjonsdekket (vegetasjonstyper) Andre arealtyper (vann,

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSK AB, MUSEET BOTANISK SERIE 1984-1

DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSK AB, MUSEET BOTANISK SERIE 1984-1 DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSK AB, MUSEET BOTANISK SERIE 1984-1 Referat Krovoll, A. 1984. UndersØkelser av rik løvskog i Nordland, nordlige del. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984

Detaljer

Registreringer av rødlistearter og sjeldne arter i 2014

Registreringer av rødlistearter og sjeldne arter i 2014 Siw Elin Eidissen og Jostein Lorås, Sabima Registreringer av rødlistearter og sjeldne arter i 2014 Grane kommune Almdalsforsen, Danielåsen, Fagerlia, Geitklauvmyra, Salomonbergan utvidelse, Storvassåsen:

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Tittel: Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og

Detaljer

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Ljone, Ulvik A. Generell del Slåttemarker er areal som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalla natureng, er slåttemarker som er forma gjennom

Detaljer

Finntjønndalen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Finntjønndalen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finntjønndalen** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Grong, Høylandet Inventør: THH, KAB, JKL Kartblad: 824 III Dato feltreg.: 28/08/05, UTM: Ø:382600,

Detaljer

Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke.

Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Vestlandet Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Bilde 1. UTM 44364 693486. Tatt i retning nordvest. Bildet viser den nederste og sørvestligste del

Detaljer

Mørkvedbukta skoleområde

Mørkvedbukta skoleområde Bodø kommune Mørkvedbukta skoleområde Konsekvensutredning av tema biologisk mangfold 2014-09-11 J01 11.09.14 Endelig versjon T. Kornstad T. Isdahl E. Førde B01 12.08.14 Utkast til kommentar hos kunden

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Bilder mangler fra lokaliteten. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Miljøfaglig Utredning AS, 2012 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, 22 s. + Vedlegg. ISBN

Detaljer

SKJØTSELSPLAN FOR SVARTDALSSÆTRA I TROLLHEIMEN LVO VERDIFULLE NATURTYPER OG BEITEOMRÅDER

SKJØTSELSPLAN FOR SVARTDALSSÆTRA I TROLLHEIMEN LVO VERDIFULLE NATURTYPER OG BEITEOMRÅDER SKJØTSELSPLAN FOR SVARTDALSSÆTRA I TROLLHEIMEN LVO VERDIFULLE NATURTYPER OG BEITEOMRÅDER ØKOLOG VATNE RAPPORT 3-2013 0 Tittel: Skjøtselsplan for Svartdalssætra i Trollheimen LVO. Verdifulle naturtyper

Detaljer

Spådomsklaven Verdi: 1

Spådomsklaven Verdi: 1 Spådomsklaven Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Seljord Inventør: OGA Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Boreonemoral

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Jordet nordre *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3004 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var pent vær og rolige vindforhold under feltarbeidet. Registreringsforholdene var derfor ganske gode.

Tidspunkt og værets betydning Det var pent vær og rolige vindforhold under feltarbeidet. Registreringsforholdene var derfor ganske gode. Nevelfjell ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Øyer Inventør: GGA Kartblad: 1817 II Lillehammer Dato feltreg.: 24.08.04 UTM: Ø:583000, N:6787000 Areal: 1345

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016 Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016 Miljøfaglig Utredning, notat 2016-46 Dato: 07.12.16 Notat 2016-46 Utførende institusjon: Miljøfaglig

Detaljer

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 John Bjarne Jordal Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Utførende konsulent: Biolog J.B. Jordal

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune

Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2012-9 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Åmot kommune v/finn Nygård kartlagt biologisk mangfold i Kalvmarka i Åmot.

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL, SØR-AURDAL, SØNDRE LAND OG GRAN KOMMUNER Feltarbeid utført sommeren 2011.

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL, SØR-AURDAL, SØNDRE LAND OG GRAN KOMMUNER Feltarbeid utført sommeren 2011. BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL, SØR-AURDAL, SØNDRE LAND OG GRAN KOMMUNER Feltarbeid utført sommeren 2011. Øvergard, Sør Aurdal kommune 10.8.2011. Vill-løk. Foto: Geir Høitomt Kistefos

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet

Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke.

Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Vestlandet Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Dag Holtan 2013 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Dag Holtan OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen i Møre og

Detaljer

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 --

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 -- SKOGSTYPER I TROMS Tromsø 2009 Kjell Thomassen -- Side 1 -- Undervisningsmateriell Naturfag _ FORORD Hver skogstype gis en kort beskrivelse på de mest karakteristiske trekk. Her gis også informasjon om

Detaljer

Siste Sjanse notat

Siste Sjanse notat Ekstrakt Siste Sjanse har på oppdrag fra Digital Estate AB utført kartlegging av biologisk mangfold innenfor planlagt golfbanene på Lerberg, Nannestad kommune Notatet fokuserer på de 8 delområdene som

Detaljer

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Skjøtselsplan for verdifull slåttemark A. Generell del (fra Handlingsplan for slåttemark, Svalheim 2010, Bioforsk) Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalt

Detaljer

port Rap Biologisk mangfold Berlevåg e lufthavn Berlevåg kommune, Finnmark BM-rapport nr 1-2009

port Rap Biologisk mangfold Berlevåg e lufthavn Berlevåg kommune, Finnmark BM-rapport nr 1-2009 port Rap Biologisk mangfold Berlevåg e lufthavn Berlevåg kommune, Finnmark BM-rapport nr 1-2009 Dato: 01.07.2009 Tittel: BM-rapport nr. 1 (2009). Biologisk mangfold på Berlevåg lufthavn, Berlevåg kommune,

Detaljer

(fellesbeskr. for Mellingsdalen vestre og Mellingsdalen østre, som er delområder innenfor opprinnelig tilbudsområde Mellingsdalen)

(fellesbeskr. for Mellingsdalen vestre og Mellingsdalen østre, som er delområder innenfor opprinnelig tilbudsområde Mellingsdalen) Mellingsdalen østre* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Grane Inventør: EBE, EBE Kartblad: 925 III Dato feltreg.: 3/08/05, UTM: Ø:48833, N:7224332 Areal: 034

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan for Bjorlitoppen, Lesja kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan for Bjorlitoppen, Lesja kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan for Bjorlitoppen, Lesja kommune Økolog Vatne Notat 3-2014 Tittel: Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde Dag-Inge Øien Botanisk notat 2010-2 Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e

Detaljer

Artsrike vegkanter i Indre Sogn R A P P O R T

Artsrike vegkanter i Indre Sogn R A P P O R T Artsrike vegkanter i Indre Sogn R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1983 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Artsrike vegkanter i Indre Sogn FORFATTERE: Per Gerhard Ihlen & Åse-Birgitte Berstad

Detaljer

E 134 Åmot Vinjesvingen. Potensiale for biologisk mangfald Helge Kiland. -me arbeider med natur

E 134 Åmot Vinjesvingen. Potensiale for biologisk mangfald Helge Kiland. -me arbeider med natur Faun rapport 044-2012 Oppdragsgjevar: Vinje kommune E 134 Åmot Vinjesvingen Potensiale for biologisk mangfald Helge Kiland -me arbeider med natur Faun rapport 044-2012: Tittel: Forfattar: Tilgang: E 134

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011.

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011. John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på i Oppdal kommune i 0. Rapport J. B. Jordal nr. -0 J. B. J o r d a l R a p p o r t n r. - 0 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne Jordal Auragata

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde. Utgave: 1. Dato:

Nore og Uvdal Kommune Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde. Utgave: 1. Dato: Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde Utgave: 1 Dato: 2013-12-16 Biologisk mangfold Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark

Skjøtselsplan for slåttemark Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 130, 2013 Skjøtselsplan for slåttemark Stensøya, Røst kommune, Nordland fylke Annette Bär, Thomas H. Carlsen & Maja S. Kvalvik Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head

Detaljer

Myrene ved Essandsjøen

Myrene ved Essandsjøen Myrene ved Essandsjøen ARNFINN SKOGEN Områdene nord for Essandsjøen har en rolig topografi. Med sine lave åser, slakke dalsider og brede, flate dalbunner danner det en markert kontrast til områdene omkring.

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Figur 1. Planområde. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Figur 1. Planområde. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Konsekvensutredning Notodden flyplassformål Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 04.02.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung, Ingvild

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Salto motorsportbane i Herøy kommune, Nordland. Planområdet

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Salto motorsportbane i Herøy kommune, Nordland. Planområdet PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Salto motorsportbane i Herøy kommune, Nordland Planområdet Avgrensning av planområdet er vist med rød stiplet linje. Området som skal reguleres er omtrent 580 dekar

Detaljer

ET KULTURLANDSKAP I ENDRING HVA SKJER?

ET KULTURLANDSKAP I ENDRING HVA SKJER? ET KULTURLANDSKAP I ENDRING HVA SKJER? Christian Pedersen Avdeling for landskapsovervåking NATUR-konferansen 18. november - lansering av Rødlista 2015, Oslo Foto: Oskar Puschmann Eller: «Historien om blomsterbuketten

Detaljer

Norddalen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Norddalen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Norddalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Narvik Inventør: AST, EBE Kartblad: 1431 III, Skjomdalen Dato feltreg.: 02.09.2006-04.09.2006, UTM: Ø:608952,

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-25. Dato

Biofokus-rapport 2011-25. Dato Ekstrakt BioFokus har utarbeidet en skjøtselsplan for gården Øvre Gunleiksrud i Tessungdalen nordvest i Tinn kommune. Gården har flere naturkvaliteter av kulturbetingede naturtyper i aktiv bruk. Dette

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer