Forarbeid GAUKABADET - NYTT BADEANLEGG I SANDNES. Kjetil Djuve Masteroppgave i arkitektur NTNU, 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forarbeid GAUKABADET - NYTT BADEANLEGG I SANDNES. Kjetil Djuve Masteroppgave i arkitektur NTNU, 2010/2011"

Transkript

1 Forarbeid GAUKABADET - NYTT BADEANLEGG I SANDNES Kjetil Djuve Masteroppgave i arkitektur NTNU, 2010/2011

2

3 Innhold INNLEDNING utgangspunkt for oppgaven INTENSJON overordnet mål arkitektoniske problemstillinger litteratur referanseprosjekter inspirasjon fra andre kulturer PREMISS situasjon tomten tomtefoto forutsetninger for oppgaven brukergrunnlag funksjonsprogram FRAMDRIFT metoder innlevert materiale framdriftsplan KILDER Side

4 Innledning I min masterppgave vil jeg ta utgangspunkt i Sandnes kommune sine planer for et nytt bade/ svømmeanlegg i Sandnes, og tegne et forslag basert på byens ønsker og behov for et slikt anlegg. 4

5 UTGANGSPUNKT FOR OPPGAVEN Sandnes kommune mangler svømmebassenger. Antall innbyggere per basseng i Rogaland er i Sandnes er tallet Dette har kommunen bestemt seg for å gjøre noe med. I løpet av perioden er det planlagt å realisere et større bade/ svømmeanlegg i Sandnes. Badeanlegget skal plasseres sentralt i sentrum, nær kollektiv transport, for å være tilgjengelig for flest mulig av byens befolkning. Det er derfor avsatt tomt ved havnen midt i Sandnes. Dette området har i mange år vært utilgjengelig for byens befolkning pga. havneog industriaktivitet. De siste årene har man imidlertid startet arbeidet med å frigi havneområdet, noe som åpner for en større byomforming i sentrum. Badeanlegget vil være et viktig element i denne prosessen. Et slikt anlegg vil kunne styrke byens kontakt med fjorden, samtidig som det vil være en viktig drager og trendsetter for den øvrige utbyggingen av Sandnes Indre havn. Fra kommunen sin side er prosessen med å planlegge badeanlegget fremdeles i en tidlig fase. Jeg vil derfor måtte ta en del avgjørelser og gjøre antakelser basert på egne analyser av f. eks. situasjon og brukerbehov. Ellers vil jeg bruke kommunens behov og forutsetninger, der det foreligger, som utgangspunkt for oppgaven. 5

6 Intensjon From birth, man carries the weight of gravity on his shoulders. He is bolted to earth. But man has only to sink beneath the surface and he is free. Jacques Cousteau,

7 OVERORDNET MÅL Å gjennom arkitektur skape gode omgivelser for aktivitet i vann; både trening, rehabilitering, læring, meditasjon og lek Å styrke byens kontakt med fjorden og bidra til økt vitalisering av sentrum ARKITEKTONISKE PROBLEMSTILLINGER Overgangen mellom land og vann Utforske nye måter å kombinere vannmiljøet og landmiljøet. Forholdet mellom offentlig/privat Hvordan kan et badeeanlegg integreres i det offentlige rom? Energi og miljø Hvilken materialbruk og utforming sikrer lang levetid og lavt energiforbruk? 7

8 LITTERATUR Følgende utvalgte litteratur kan være til inspirasjon og nytte i arbeidet med badeanlegget: Vandkulturhuse LOA (Lokale- og Anlægsfonden) i samarbeid med Hans Lyngsgård (2000) Denne publikasjonen fra LOA ser på hvordan svømmehaller i nyere tid har gått fra å være rene idrettsanlegg til å også inkludere badeland og andre funksjoner. Den siste trenden i badeanlegg er såkalte vannkulturhus, og 3 nyere eksempler blir analysert: - Vandkulturhus i DGI-byen, København ( ) - Vandkulturhus i Nuuk, Grønland ( ) - Vandkulturhus ved Gigantium, Aalborg (2001) Hovedtemaer er tilpasning til omgivelser, bassenglandskap, rundsvømmingsbassenger, springlandskap og kurbad. 8

9 Tribune LOA (Lokale- og Anlægsfonden) Dette idrettstidsskriftet fra LOA tar ofte opp interessante tanker rundt svømmeanlegg. For eksempel i nr. 6, 2006, handler det om Vand på nye måder. Det diskuteres hvordan det allsidige badeliv trenger noe mer enn et firkantet 25-metersbasseng, samtidig som mosjonssvømmerne ikke skal skvises ut av skrålende unger med badering: Det interessante er at finde en tredje vej, hvor vi kombinerer og fastholder svømning som en god motionsform, tilføjer andre idrætsaktiviteter som vandaerobic, boldspil og udspring samtidig med, at vi bruger nogle af de sjove løsninger, som vandlandene har succes med. Havnevision Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Odense kommune (2006) Dette heftet skildrer Odense Havns visjoner om å bli en ny og levende bydel gjennom å ta i bruk vannkanten. Havnedriften i Odense er i ferd med å opphøre, og skaper gradvis grunnlag for en ny attraksjon i byen; adgang til vannet. Byrådet i Odense ønsker derfor å utvikle området med en rekke aktiviteter til vanns og til lands, til glede for så mange som mulig. Heftet er en slags idémyldring; hvilke aktiviteter kan legges til vannkanten, hvordan skape aktivitet gjennom hele døgnet, og hvordan utvikle en profil for havnen. 9

10 REFERANSEPROSJEKTER Prosjekter med interessante og nyskapende bassengkonsepter, utforming og vannlandskap: BBP Arkitekter Qaqortoq Vandkulturhus PLOT Odense Vandkulturhus 10

11 Jeroen Schipper/JSA Waterscape Planungsbüro Rohling Passivhus-svømmehall 11

12 Jean Nouvel Complexe Aquatique 12

13 KHR Arkitekter/Tegnestuen Nuuk Malik Svømmehall Schmidt, Hammer & Lassen Vandkulturhus i DGI-byen 13

14 Fabrice Feray Centre Aquatique Klaus Bachmann Aqua Center 14

15 INSPIRASJON FRA ANDRE KULTURER Hvilken tilnærming har andre kulturer til aktivitet i vann? Pompeii, Italia Stabianerbadene Romerske bad (thermae) Most Roman cities had at least one, if not many, such buildings, which were centers of public bathing and socialization. Baths were extremely important for Romans. They went daily and stayed there for several hours. Wealthier Romans were accompanied by one or more slaves. After paying a fee, they would strip naked and wear sandals to protect their feet from heated floors. Slaves carried their masters towels and got them drinks. Before bathing, patrons exercised. They did things such as running, mild weight-lifting, wrestling, and swimming. After exercising, servants covered their masters in oil and scraped it off with a strigil (a scraper made of wood or bone) which cleaned off the dirt. Wikipedia 15

16 Japanske bad (sento) Sento is a type of Japanese communal bath house where customers pay for entrance. Traditionally these bath houses have been quite utilitarian, with one large room separating the sexes by a tall barrier, and on both sides, usually a minimum of lined up faucets and a single large bath for the already washed bathers to sit in among others. Japan Offentlig bad Since the second half of the 20th century, these communal bath houses have been decreasing in numbers as more and more Japanese residences now have baths. Some Japanese find social importance in going to public baths, out of the theory that physical proximity/intimacy brings emotional intimacy, which is termed skinship in Japanese. Others go to a sentō because they live in a small housing facility without a private bath or to enjoy bathing in a spacious room and to relax in saunas or jet baths that often accompany new or renovated sentos. Another type of Japanese public bath is onsen, which uses hot water from a natural hot spring. Wikipedia 16

17 Tyrkiske bad (hamam) The process involved in taking a Turkish bath is similar to that of a sauna, but is more closely related to ancient Greek and ancient Roman bathing practices. Tyrkia Tyrkisk bad A person taking a Turkish bath first relaxes in a room (known as the warm room) that is heated by a continuous flow of hot, dry air allowing the bather to perspire freely. Bathers may then move to an even hotter room (known as the hot room) before splashing themselves with cold water. After performing a full body wash and receiving a massage, bathers finally retire to the cooling-room for a period of relaxation. Wikipedia 17

18 Premiss Water is H 2 O, hydrogen two parts, oxygen one, but there is also a third thing that makes water and nobody knows what it is. D.H. Lawrence,

19 SITUASJON Badeanlegget skal ligge i Sandnes - Norges 8. største by, med innbyggere. Byen ligger innerst i Gandsfjorden i Rogaland, 15 minutters biltur sør for Stavanger. Sandnes 19

20 Stavanger Gandsfjorden Sandnes Sandnes Kommune, Rogaland 20

21 Sandnes Sentrum Sentrum Aktuelt område for nytt badeanlegg 21

22 Luftfoto (Stavanger Aftenblad) Sandnes sentrum og Gandsfjorden 22

23 23

24 Kommunedelplan for sentrum Sentrumskjernen Offentlig bebyggelse Bolig Erverv Frimområder Vann Veier/kommunikasjon Gågate/sentrale uterom 24

25 Kunstens Hus Tinghuset Sandnes Stasjon Sandnes Kirke Huset Vårt Vitenfabrikken Langgata Ruten Gjestehavnen Sandnes Sentrum i dag Viktige byrom Landemerker Kulturhus Sandnes Rådhus Bruelandsenteret Maxi Storsenter Vågen Amfi kjøpesenter/kino 25 Vågen VGS/ Idrettshall/ Kulturskole Sandnes sentrum har i dag to velfungerende byrom. Vest for jernbanen har vi den tradisjonsbundne Langgata, mens man i øst har den nyere gjestehavnen. I midten ligger Ruten (tidl. Sandnes Rutebilstasjon) med Festplassen, som ved spesielle anledninger fungerer som plass for store arrangementer.

26 St. Olavsgate/ Langgata Strandgaten mot Stavanger Gravarsveien mot Hana Oalsgata mot Soma og E39 Infrastruktur Bussterminal Viktige biltrafikkårer Toglinje/Jærbanen Planlagt trasé for bybane Jærveien mot Ganddal/ Bryne Austråttbakken mot Austrått Sandnes sentrum har flere viktige trafikkårer som gjennomskjærer byen. Helt sentralt ligger Ruten som byens infrastrukturelle knutepunkt, med holdeplass for tog, buss og drosje, samt en stor parkeringsplass. 26

27 Kirkeplassen Hospitalsplassen Lunden Ruten Planlagt strandpromenade langs fjorden Øglændparken Grønnstruktur Grønne lunger Planlagte grønne gangforbindelser Sandvedparken Storånå - elv som renner gjennom Sandvedparken, ligger i dag under asfalt gjennom sentrum, men skal gjenåpnes Sandnes grønnstruktur er i dag relativt sparsom og ligger stort sett i periferien av Sandnes sentrum. Sandvedparken er byens største grønne område og kryper så vidt innenfor sentrumsgrensen. 27

28 TOMTEN Dagens bruk Tomten består i dag av et kaiområde - et flatt, asfaltert område med havnelager og kontorbygg. Området er dominert av havnevirksomhet, gjennomgangstrafikk og lagerbygg. Vest for tomten, mellom Strandgata og jernbanen, finner man et delvis utbygd område med Tinghus, kontorer, småindustri og butikker. På sørsiden ligger gjestehavnen, med Sandnes Kulturhus/bibliotek på andre siden. Samferdsel Området ligger særdeles gunstig til i forhold til kollektivtrafikk. Ruten, byens sentrale kollektivknutepunkt - med bussterminal, taxiholdeplass og togstasjon, ligger like ved. Ellers kan man også ankomme med bil fra Elvegata/Strandgata. Parkeringsplasser er det rikelig av på Ruten og i nærliggende parkeringshus. Historikk Havneområdet i Sandnes Sentrum ble etablert som et resultat av voksende industri for mer enn hundre år siden. Etter hvert som industrien trengte mer plass, fylte man ut fjorden. Store deler av Sandnes Sentrum ligger i dag på slik utfylt landmasse. 28

29 Topografi Gandsfjorden og Sandnes fungerer som et skille mellom slettelandskapet Lav-Jæren i vest og det kuperte heilandskapet mot Høgsfjorden og Høg-Jæren i øst. Fjellene på østsiden av fjorden er en landskapsvegg i bybildet. Fra havnen er det fin utsikt både til disse fjellene og til fjorden. Særlig nede ved sjøkanten er det flott utsyn nordover langs fjorden. Kaiområdet er helt flatt, og ligger et par meter over sjøflaten. Grunnforhold Kaiområdet består av utfylte masser. Fyllmassene antas å være sand. Kaikanten består av delvis spuntvegger og senkekasser i sjøen. Fundamentering av bygg inntil fire etasjer er forventet å være uproblematisk. Høyere bygg og konstruksjoner må antakelig peles. Klima og naturforhold Området er solrikt - ingen fjell eller høye bygninger skjermer for solen. Klimaet i Sandnes er typisk vestlandsklima, med milde vintre og relativt mye nedbør. Det er få innslag av grønt i området. Asfaltflatene strekker seg stort sett mellom bygningene og helt ut på kaia. Vannkvaliteten i indre Vågen holder ikke badevannskvalitet i dag. Dette skyldes hovedsaklig forurenset sjøbunn, men også noe forurensing fra overflatevann. Det foregår opprydning i disse forholdene, og badevannskvalitet i Vågen er absolutt mulig i framtiden. Sjødybder Hele kaikanten har vanlig sjødybde for havneformål, 6-8 meter. Piren i nord kan ta imot større skip. Innerst i Vågen, ved gjestehavnen, er det grunnere - rundt 2-3 meter innerst mot kaikanten. 29

30 TOMTEFOTO Selve tomteområdet er i dag avsperret med høye gjerder. Jeg har gått langs fjorden i Indre Vågen og prøvd å ta bilder som viser tomten med omkringliggende landskap og bygninger

31 2 3 31

32 4 6 32

33 5 33

34 FORUTSETNINGER FOR OPPGAVEN Tomtevalg I skrivende stund åpner kommunen for 3 aktuelle plasseringer for badeanlegget: Sør på kaien, rett ved gjestehavnen Lenger nord, ved piren Ute i fjorden For å komme videre i arbeidet, må jeg bestemme meg for én av disse tomtene. Jeg har gjort meg noen tanker om hvilken tomt jeg mener er mest passende: En av de viktigste grunnene til at badeanlegget skulle plasseres i sentrum av byen, var høy grad av tilgjengelighet for byens befolkning. Dermed er det mest logisk å legge det så nær byens transportknutepunkt som mulig, nemlig Ruten - med parkeringsanlegg, togstasjon og bussterminal. I tillegg bør et slikt folkebad, som er en offentlig funksjon, få ligge på en offentlig plass; dvs. sentralt, synlig (landemerke) og i tilknytning til byens andre offentlige funksjoner (Kulturhuset/biblioteket, Vågen VGS osv.). Disse forutsetningene mener jeg tomten ved gjestehavnen oppfyller best. Hvis alternativet er å legge næring, bolig eller annet på denne tomten, vil det være en dårlig utnyttelse av en så offentlig tilgjengelig og synlig tomt. Argumentet for en plassering lenger nord er at det kan gi liv til aksen kulturhus-gjestehavn-pir. Det argumentet holder ikke, mener jeg. Det er påfallende få offentlige bygninger i sentrum. Er det virkelig ønskelig å spre dem langt fra hverandre, i et allerede spredt og udefinert sentrum? Er det ikke bedre å prøve å samle offentlige funksjoner rundt et fint byrom, i dette tilfellet indre Vågen/gjestehavnen? Området på kaia mot gjestehavna er spesielt viktig i så måte, fordi det danner den siste veggen i byrommet foran kulturhuset. Å plassere badeanlegget ute i fjorden et sted høres i første omgang spennede ut. Men dette vil sannsynligvis gjøre prosjektet en god del dyrere, samtidig som man da vil spise opp enda mer av en allerede utfylt fjord. Det vil heller ikke bidra til byrommet på samme måte, samtidig som kontakten med byen svekkes. Jeg mener altså at tomt 1, rett ved gjestehavnen, er best plassering for badeanlegget, og vil derfor jobbe videre med denne tomten i prosjekteringsfasen. 34

35 Piren Situasjonsplan 1: Gandsfjorden Jernbanen Strandgaten 1 3 Ruten Gjestehavnen Kulturhuset 35

36 Samlokalisering Det er høyst aktuelt å kombinere badeanlegget med kommersielle interesser for å gjøre prosjektet økonomisk realistisk. Sandnes kommune er sannsynligvis avhengig av en slik samlokalisering for å få til finansieringen. Det er ønskelig med funksjoner som er relaterte til et badeanlegg; som f.eks. spa, treningssenter, fysioterapisenter og en restaurant/ café. Et hotell kunne også vært aktuelt, men er kanskje ikke nødvendig (eller ønskelig) å integrere på samme måte. Et hotell kan like gjerne stå for seg selv, rett ved siden av badeanlegget. For at oppgaven ikke skal bli for omfattende, kommer jeg til å konsentrere meg om de funksjonene som kan integreres i selve badeanlegget. Bygningsvolum Kommunen ser for seg at byggets fotavtrykk kan være på rundt 5000 m 2, samt et utomhusareal på m 2. Reguleringsbestemmelser for området er fremdeles under utarbeidelse, men generelt opererer man i sentrum med en høydebegrensning på 6 meter, med åpning for å gå høyere der kaien knekker ut. Parkering Hovedtyngden av parkering kan henvises til offentlige parkeringsanlegg i nærheten, ifølge kommunen. Ellers må det settes av plasser for parkering for bevegelseshemmede, samt noen parkeringsplasser for service, ansatte og lignende. Sykkelparkering er det også viktig å sette av plass til, særlig fordi Sandnes profilerer seg som Sykkelbyen. 36

37 Parkområder Det er aktuelt å koble eventuelle uteområder mot parkdraget Sandvedparken/Storånå. Det er planlagt å åpne opp elven Storånå, som i dag delvis ligger nedgravd under sentrum, og legge til rette for et grøntdrag som strekker seg helt ned til fjorden (se kart side 27). Det har også vært sett på mulighetene for en bro over innløpet til gjestehavnen. En framtidig strandpromenade langs kaien er også aktuelt å koble seg på. Denne strandpromenaden vil være fortsettelsen på promenaden som i dag går langs gjestehavnen. Begrensning av trafikk i Strandgaten Strandgaten fungerer i dag som en viktig transportåre til sentrum. Dette fører til relativt mye støy og trafikk tvers gjennom området, og skaper et nokså brutalt stengsel mot kaien langs fjorden. Det er planlagt å legge om denne trafikkåren til rett ved siden av jernbanelinjen. Veien vil knekke ned mot fjorden rett nord for gjestehavnen (se kommunedelplan for sentrum, side 24), og danne en ny akse fra jernbaneundergangen ned mot fjorden. Denne aksen vil det være viktig å ta hensyn til i prosjekteringen av badeanlegget. 37

38 BRUKERE Satsningsområde Sandnes har, som tidligere nevnt, dårlig kapasitet når det gjelder svømmeanlegg. Ifølge Norges Svømmeforbund (NSF) sine analyser, har Sandnes et underskudd på tre 25m-basseng. I Utredning om nytt svømme- og badeanlegg i Sandnes ( ) står det følgende: Giskehallen har de siste årene hatt et besøk på ca personer årlig og har nådd sin kapasitet, mens Riskahallen ligger på et årlig besøk på ca personer. En er kjent med at mange av byens innbyggere allerede reiser ut av kommunen for å finne et svømmetilbud. Manglende svømmehallkapasitet medfører også at skolene ikke kan gi et godt nok samlet tilbud til elevene. Stavanger kommune planlegger et stort svømmeanlegg i Jåttåvågen, med planlagt ferdigstilling 2014/2015. Funksjonsprogrammet skisserer bl.a. et 50m idrettsbasseng med komplett stupeanlegg, og det er mindre fokus på velvære. Derfor mener jeg det vil være logisk for Sandnes kommune å satse på breddeidretten, istedenfor å konkurrere med Stavanger om eliteutøverne. Jåttåvågen kan dekke behovet for eliteidretten og konkurranser, mens Sandnes kan satse på breddeidrett, opplæring og velvære. 38

39 Havanna Badeland I flere år var Havanna Badeland en av Sandnes store attraksjoner, både for lokalbefolkningen og for tilreisende. Havanna var et rent badeland, uten muligheter for trening eller vanlig mosjonssvømming. Det var ofte problemer både med sikkerhet og hygiene, og i en test laget av Forbrukerrådet i 2006 kom Havanna dårligst ut av de 17 badelandene i Norge som ble testet. Det var også problemer med økonomien, og for noen få år siden gikk Havanna konkurs. Det finnes ingen tilsvarende badeland i regionen, og mange savner et slikt tilbud, særlig ungdom og barn. Drammensbadet Drammen har innbyggere, Sandnes har Innenfor 30 min. reisetid fra Drammen sentrum bor det om lag mennesker. Tilsvarende tall for Sandnes er rundt mennesker ( innbyggere bor innenfor en radius på 3km fra Sandnes sentrum). På grunnlag av dette kan man anta at potensialet for et større svømmeanlegg bør være like stort i Sandnes som i Drammen. Her er noen nøkkelfakta for Drammensbadet: m 2, 5 000m 2 grunnflate - Innendørbassenger (5 stk.): Idrettsbasseng 50m, dokkport og stup Bølgebasseng m/strømkanal, 25x8m Varmebasseng, 12,5x8m Kursbasseng, 12,5x8m Barnebasseng, 3x5m Dampbadstu og boblebad - Utendørsbassenger (4 stk.) Idrettsbasseng 50m Opplæringsbasseng Stupebasseng Barnebasseng, sklie m.m. 39

40 FUNKSJONSPROGRAM Ifølge Utredning om nytt svømmeog badeanlegg i Sandnes ( ), har Sandnes behov for et nytt svømmeanlegg som bør dekke følgende behov: Publikumssvømming - mosjon og lek for alle aldersgrupper Svømmeopplæring - for aktuelle skoler, samt svømmetrening i regi av frivillige organisasjoner Stup Andre mer helse og lekerelaterte funksjoner bør vurderes Videre anses følgende aktivitetsmuligheter som aktuelle å vurdere nærmere i planlegging av et nytt badeanlegg: Svømmebasseng muligheter for publikum/idrett og skolesvømming Barnebasseng muligheter for baby-/barneaktivitet Terapibasseng muligheter for opptrening etter skade, egentrening for personer med kroniske lidelser, eldre osv. Stupebasseng muligheter for stup fra ulike høyder Lek og moro i vann sklier, bølger, klatring, surfing, motstrøm, grotter m.m. Utendørsbasseng muligheter for utendørsaktiviteter i vann Velværeavdeling badstu, dampbad, boblebad, kaldkulp, bar og massasje Andre treningsmuligheter treningsstudio/gruppetrening med mer Salgsmuligheter relaterte butikk- og serveringssteder 40

41 Ut fra kommunens behov og ønsker har jeg laget følgende forslag til funksjonsprogram: Bassenger: Rundbane for trimsvømming 25m basseng, heve/senkebunn Stupebasseng Varmtvannsbasseng, heve/senkebunn Barnebasseng Bølgebasseng/surfebasseng Velværebasseng Utendørsbasseng/sjøbad 4,2m bredde 25x15,5m 1, 3 og 5m 12,5x9,5m 5x3m???? 27 C 27 C 27 C 33,5 C 33,5 C 30 C 33,5-37 C 0-20 C? Inneområder: Bassenger (se ovenfor) Spa (boblebad/kaldkulp/massasje) Vannsklie Klatrevegg Livvakt/førstehjelp Tilskuerområde Dusj og garderober Kontor og opphold for ansatte Butikk Tekniske rom Samlokalisering: Treningssenter/fysioterapi Restaurant/café Servicefasiliteter for gjestehavnen 41 Uteområder: Drop-offsone for bil/taxi Parkering for H.C. og ansatte Sykkelparkering Uteservering restaurant/café Park/offentlig område

42 Framdrift In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable. Dwight D. Eisenhower,

43 METODER Verktøykasse for prosjekteringen: Startbox Startbox er en arbeidsmetode for å komme i gang med prosjekteringen samtidig som man samler grunnlagsmateriale og analyser, skisserer og idémyldrer. Ingrediensmetoden Denne metoden er et hjelpemiddel for å få en oversikt over programmets størrelser og relasjonene mellom de ulike funksjonene i prosjektet. Scenariometoden For å hjelpe idémyldringen kan man teste ut ulike scenarier i sin ytterste konsekvens, gjerne som raske skissestudier. Logistikk/struktur For å skape en god logistikk og sammenheng mellom byggets ulike funksjoner, er det viktig å jobbe med strukturen i bygget, både skjematisk og gjennom enkle skisser/modeller. INNLEVERT MATERIALE Tegninger Oversiktskart Situasjonsplan 1:1000 Planer 1:200 Snitt 1:200 Fasader 1:200 Detaljsnitt 1:20 Illustrasjoner Eksteriørillustrasjoner Interiørillustrasjoner Prinsippskisser/diagrammer Modeller Situasjonsmodell 1:500 Presentasjonsmodell 1:200/1:100 Annet Nedkopierte plansjer i A3-format Digital plansje på CD 43

44 FRAMDRIFTSPLAN Forarbeid Startbox Prosjektering Tomteanalyse Informasjonsinnsamling Referanseprosjekter Funksjonsprogram Levere forarbeid til faglærer Ingrediensmetoden Situasjon Logistikk/struktur Scenariometoden Materialitet 44

45 Juleferie Midtsemestergjennomgang Konstruksjon Detaljer Presentasjon Presentasjonsmodell Illustrasjoner Tekniske tegninger Innlevering 45

46 PERSONER Steffen Wellinger VEILEDER Førsteamanuensis ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Kilder Bjørn Åge Berntsen, Bjørn Aas Senter for idrettsanlegg og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Ingjerd Bratterud Park- og idrettsjef, Sandnes Kommune Gunnar Byrkjedal Seniorrådgiver - Rådmannens stab, Sandnes Kommune 46

47 LITTERATUR Vandkulturhuse LOA (Lokale- og Anlægsfonden) i samarbeid med Hans Lyngsgård (2000) Tribune Tidsskrift, LOA (Lokale- og Anlægsfonden) KART Kartgrunnlag for Sandnes sentrum Sandnes Kommune Kommuneplan for Sandnes Havnevision Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Odense kommune (2006) Utredning - nytt svømme- og badeanlegg i Sandnes Rådmannen i Sandnes, Sandnes Indre Havn - forslag til områdeplan og planprogram Styringsgruppen for Sandnes Indre Havn, des

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06.2010 91/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06.2010 91/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201003661 : E: D23 : Gunnar Byrkjedal, Ingjerd Bratterud, Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06.2010 91/10

Detaljer

I hjertet av Tromsømarka

I hjertet av Tromsømarka TROMSØBADET I hjertet av Tromsømarka skal landets fineste svømme- og badeanlegg stå ferdig i 2018. Et folkebad for alle, med muligheter som vil berike hele Tromsø og mange tusen tilreisende. Tromsøbadet

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Strategi for svømmehallsatsing > Aktiv befolkning: ca 25 000 medlemskap i idrettslag

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER SØRBØHAGANE I SANDNES - ET GODT STED Å BO! VELKOMMEN Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Et sted å være for å lære

Et sted å være for å lære Et sted å være for å lære masteroppgave i arkitektur NTNU høsten 2011 Turid Hauan Louis I think of school as an environment of spaces where it is good to learn. Kahn [ Form and Design, Architectural Design

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion En idrettspark for indre Oslo vest er et anlegg med kapasitet til 50.000 trenende! Ishall og mulighet for OL kunstløp 2022 på Frogner Helårs konkurranseanlegg

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Gode uteområder i fortettingsprosjekter. Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord

Gode uteområder i fortettingsprosjekter. Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord Gode uteområder i fortettingsprosjekter Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord Gode uterom og kvalitet i fortetting? Fortetting er en forståelse av at avstander er

Detaljer

Anleggsplan for svømmehaller

Anleggsplan for svømmehaller Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG Moldebadet Eier: Molde kommune, noe samarbeid med hotellet. Eget KF. Byggeår: 2010, totalentreprise (komplisert, mange endringer undervegs) Kostnad:

Detaljer

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Fakta om NSF Stiftet 19.August 1910 3397 lisenser (2002) 3838 lisenser (2003) 3936 lisenser (2004) 4807 lisenser (2005) 5011 lisenser (2008) 247 svømmeklubber

Detaljer

FORSLAG TIL ROMPROGRAM/FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT BADE- /SVØMMEANLEGG I SANDNES

FORSLAG TIL ROMPROGRAM/FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT BADE- /SVØMMEANLEGG I SANDNES Formannskapet 04.10.11 sak 132/11 vedlegg FORSLAG TIL ROMPROGRAM/FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT BADE- /SVØMMEANLEGG I SANDNES 13. SEPTEMBER 2011 Illustrasjon Asplan viak 1 Innhold Side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn,

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN GRUNNLAG FORUTSETNINGER PROJEKT BEGRUNNELSE PROJEKT ETAPPER ALTERNATIV UTFORMING GRUNNLAG FORUTSETNING LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER LANDSKAPELIGE FORUTSETNINGER LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Svømmehallen børs eller katedral?

Svømmehallen børs eller katedral? Svømmehallen børs eller katedral? Krav til inntjening og sportslig suksess i framtida David Koht-Norbye Daglig leder Østfoldbadet Norges Svømmeforbunds ledersamling Gardermoen 22. mars 1024 Forhistorien

Detaljer

Rabothytta. -ny Turistforeningshytte ved Okstindan

Rabothytta. -ny Turistforeningshytte ved Okstindan Rabothytta -ny Turistforeningshytte ved Okstindan Forarbeide - masteroppgave, høst 2010 Kandidat: Truls Y. Kannelønning Veileder: Svein Skibnes Biveileder: Per Monsen Oppgaven Okstindan er et fjellområde

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter. studentboliger. campus 1.4000. strandparken. småbåthavn. naf. parkering parkering.

Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter. studentboliger. campus 1.4000. strandparken. småbåthavn. naf. parkering parkering. Even Reinsfelt Krogh LAA 341-2013 Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter 1,5 km 8-metersplanet Området ligger helt ned mot Mjøsa adskilt fra Hamar sentrum av jernbanen. Dette er et av de mest sentrale

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

fase 3 : stedsforståelse

fase 3 : stedsforståelse brygge 1 km 1,5 km 1 km attraksjon adkomst båt buss p-plass topologi framkommelighet på området type perle eksponert / lunt land / vann svaberg / sand bratt / flatt fase 3 : stedsforståelse Mærrapanna

Detaljer

Illustrasjoner til detaljreguleringsplan. Oversiktsbilde fra sørvest

Illustrasjoner til detaljreguleringsplan. Oversiktsbilde fra sørvest Illustrasjoner til detaljreguleringsplan Oversiktsbilde fra sørvest 09.07.2014 N A B 1 HC p-plass 5 boder 12 p-plasser 8 p-plasser 11 p-plasser 6 p-plasser C sykkelparkering - dobbel høyde Parkering

Detaljer

Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet

Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet Skatt vest Postboks 8103 4068 Stavanger Bergen, 1. juni 2015 Vår ref.: Deres ref.: Saksansvarlig advokat: Dag Saltnes Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500 ,OOXVWUDVMRQHU WLO GHWDOMUHJXOHULQJVSODQ 9HGOHJJ /DQJJDWDNYDUWDOHQH Storgata Storgata Storgata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata O.J.rochs gt Kirkegata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata

Detaljer

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke.

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. Formål Tema Bli kjent med hva som skal gjøres i området,

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

fase 3 : stedsforståelse

fase 3 : stedsforståelse attraksjon adkomst båt buss p-plass topologi framkommelighet på området type perle fase 3 : stedsforståelse boltefeste 1,6 km (båt) 3 km (gå) 1,6 km (båt) 3 km (gå) Stuevika : det gode badeliv eksponert

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Morten Lillehagen, daglig leder

Morten Lillehagen, daglig leder ANKERSKOGEN REISER SEG TIL NYE HØYDER anlegget rehabiliteres og utvides private- og offentlige helsetjenester integreres produktene utvikles organisasjonen tilpasses ledere og ansatte trenes / nye ansettes

Detaljer

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF w w w. a n k e r s k o g e n. n o Morten Lillehagen (52) Daglig leder (20 mnd.) Ankerskogen svømmehall Hamar KF Markedsøkonom Gift, to døtre

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING

STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING Stavanger Vågen Mosvatnet Vågen Mosvatnet 1,8km Vågen Mosvannsparken Mosvannsparken Gamlingen Eiganestunellen og ryfastnettverk Gamlingen

Detaljer

FORSLAG TIL ROMPROGRAM/FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT BADE- /SVØMMEANLEGG I SANDNES

FORSLAG TIL ROMPROGRAM/FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT BADE- /SVØMMEANLEGG I SANDNES FORSLAG TIL ROMPROGRAM/FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT BADE- /SVØMMEANLEGG I SANDNES 13. SEPTEMBER 2011 Illustrasjon Asplan viak 1 Innhold Side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn, mandat og forutsetninger 4 3. Dagens

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter

Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter Kompetanse for bedre eiendomsledelse Kursdagene ved NTNU,10.-11. januar 2013 Prosjektleder Arne Birkeland Kristiansand kommune Stor aktivitet

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Stjørdal havn Mulig transformasjonsområde 3 Trondheim lufthavn,værnes Mulig transformasjonsområde 1 Mulig transformasjonsområde

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hotell i Montenegro Sun Resort ved Herceg Novi Ved Herceg Novi har vi et 4 stjernes hotell med mange fasiliteter. Hotellet ligger like ved sjøen og har egen strandlinje. Hotellet kan by på restaurant med

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET Områdekarakter Den aktuelle tomten i Osloveien ligger i et område hvor flere ulike funksjoner og bygningstypologier møtes. Veianlegg setter sitt preg på området, men

Detaljer

Er det ikke fasit til denne oppgaven?!

Er det ikke fasit til denne oppgaven?! Er det ikke fasit til denne oppgaven?! Anne-Gunn Svorkmo 2-May-14 Ulike oppgaver i matematikk Øvingsoppgaver Samarbeidsoppgaver Problemløsingsoppgaver Rike oppgaver Realistiske oppgaver Utforskende oppgaver

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Svømme- og badeanlegg Sandnes indre havn

Svømme- og badeanlegg Sandnes indre havn Svømme- og badeanlegg Sandnes indre havn Arkivsak Arkivkode : 201003661 : E: D23 Til : Melding til formannskapet, utvalg for kultur og oppvekst og utvalg for byutvikling Fra : Rådmannen Dato : 25. mars

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post:

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post: Tjuvholmen allé 11 Tjuvholmen allé 11 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Eksklusivt

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

NESTE STASJON: LARVIK

NESTE STASJON: LARVIK NESTE STASJON: LARVIK thao nguyen / tarjei ekelund masteroppgave i arkitektur 2014 NTNU veileder: ole møystad intensjon og oppgave Intensjon Å lære om den arkitektoniske utformingen av en ny jernbanestasjon

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Bakgrunn Denne mulighetsstudien er laget av LPO arkitekter i Longyearbyen på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre v/ Linn Tautra Grønseth i juni 2015.

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo bystyre. postmottak@oslobystyre.no. Kopi: partigruppene i bystyret. Oslo, 10.

Oslo Idrettskrets. Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo bystyre. postmottak@oslobystyre.no. Kopi: partigruppene i bystyret. Oslo, 10. Oslo Idrettskrets Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo bystyre postmottak@oslobystyre.no Kopi: partigruppene i bystyret Ekebergveien 101 1178 Oslo Telefon 22 57 97 00 Telefax 22 57 97 01 Oslo.ik@nif.idrett.no

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013

Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013 Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013 Byrådsavdelingen har bedt Bymiljøetaten utarbeide et «meldingsunderlag» som inneholder følgende: En beskrivelse av dagens innendørs

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer