ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN"

Transkript

1

2 GRUNNLAG FORUTSETNINGER PROJEKT BEGRUNNELSE PROJEKT ETAPPER ALTERNATIV UTFORMING

3 GRUNNLAG FORUTSETNING

4 LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER LANDSKAPELIGE FORUTSETNINGER

5 LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER KOMMUNEPLANEN M² BYPLANMÆSSIGE FORUTSETNINGER

6 PROJEKT BEGRUNNELSE

7 Barbudalen / elveutløpet Den grønne strukturen som dannes av Barbudalen / elva avsluttes med vannlekeaktiviteter som utnytter fallet i elva og et bredt, sjenerøst elveutløp med park, bystrand og leikeområder. Dermed dannes en romslig buffer, med mye luft, mellom eks. Barbu og den nye bydelen. Den historiske strandlinja gjenskapes, og viktige siktlinjer opprettholdes. Barbudalen / elveutløpet markerer et logisk skille mellom Sentrum og de sentrumsnære boområdene. BARBUDALEN /ELVLØBET

8 Viktige siktlinjer opprettholdes Fra viadukten mot Tromøysund Fra rundkjøringen mot Galtesund / Torungen Fra Barbu mot Galtesund Fra Grandgården mot Tromøysund Fra Langbrygga mot Galtesund Fra Batteriet mot Galtesund, Torungen og Tromøysund SIKTLINIER OPPRETTHOLDES

9 Bebyggelsesmønster / topologi Ulike funksjoner samles i klart avgrensede, uavhengeige soner ( øyer ) og gis ulike uttrykk. Øyenes dimensjoner og orientering tilpasses topografi, retninger o. l. i de nære omgivelsene. Dermed oppstår en variert og tilsynelatende tilfeldig / selvgrodd plassering og orientering av de nye kvartalene / øyene jfr. eksisterende bebyggelse i Barbu. BEBYGGELSESMØNSTER

10 Bebyggelsesstruktur / grønnstruktur Rommene mellom øyene er svært viktige. Mellomrommene skal knytte sammen de ulike øyene og fungere som ankomstsoner for øyene. Mellomrommene bør være ulike, noen offentlige, noen halvprivate, noen harde og noen grønne. Mellomrommene er en del av grønnstrukturen og knyttes sammen av strandpromenaden. BEBYGGELSESTRUKTUR

11 Identitet For å skape et spennende og variert miljø er det viktig at hver øy får sin egen identitet. Ikon = APL (dynamisk, framtidsrettet) Fleksibilitet = Kunnskapshavn (endring, S orientert) Terrasse = Dauholla (lys, utsikt, oversikt) Attraksjon = Signalbygg hotell, folkebad, park, bystrand Oase = Moderne byboliger (sjøkontakt, utsikt og sol) I vårt forslag har vi fokusert på dette poenget. Vi har videre lagt veldig stor vekt på at Kunnskapshavna skal framstå som dynamisk og framtidsrettet, og dermed representere noe nytt og spennende i Arendal og på Sørlandet. IDENTITET

12 Robusthet / fleksibilitet Et bebyggelsesmønster med klart avgrensede og uavhengige øyer med tydelige mellomrom, er robust og gir stor fleksibilitet når det gjelder: - Arkitektonisk uttrykk - Dimensjoner, volumer, høyder - Funksjoner Øyene vest for Barbuelva består av ulike byfunksjoner og utgjør til sammen Kunnskapshavna. Selv om de ulike øyene kan få en alternativ utforming, er det viktig at størrelsen og kvaliteten i mellomrommene opprettholdes. FLEKSBILITET

13 Alternativ utnyttelse er mulig Dersom folkebadet plasseres i Barbu oppnås følgende fordeler: - Sentrum vil styrkes på grunn av mange tilreisende - Sannsynligheten for et konferansehotell øker Planen må imidlertid kunne fungere selv om enkeltelementer som hotell og folkebad ikke realiseres. Alternativ utnyttelse kan være en mer tradisjonell bybebyggelse med forretninger, kontorer og boliger. ALTERNATIV UTNYTTELSE

14 Strandpromenaden Strandpromenaden skal tjene flere formål - Rask transport rett fram, arbeidsreiser / sykkel - Langsom gange litt fram og tilbake, opplevelser Strandpromenaden er plassert på kaia foran bebyggelsen og knytter sammen offentlige og halvprivate møteplasser med ulike funksjoner og utforming. Dette vil gi de gående / syklende varierte opplevelser. På enden av Langbrygga etableres en festplass med restaurant og uteservering. Dette vil bidra til å trekke folk fra sentrum og dermed vitalisere Langbrygga. STRANDPROMENADEN

15 Vegsystem / parkering Eks. vegtrasse opprettholdes. Nytt fjellanlegg skal betjene både APL, Kunnskapshavn, Barbu og Sentrum. Det må kunne bygges ut etappevis og må derfor ha flere utganger. Dersom APL bygges som prefabrikkert flytekonstruksjon, kan dyre p-plasser i fjell erstattes av p-plasser i hulrommet. Boligene i Barbu må få kjellerparkering. Et eventuelt hotell bør ha kjellerparkering. Det etableres ankomstsoner for de ulike øyene Fergeleiet flyttes fra Tyholmen. Dette vil også bidra til å vitalisere Langbrygga. VEGSYSTEM / PARKERING

16 Kaifronten justeres og forlenges Deler av bebyggelsen plasseres på peler utenfor eksisterende kai / fylling. Deler av fyllinga i Barbubukt graves opp og erstattes med vann. En betydelig forlengelse av kaifronten kombinert med flytebrygger, kan gi et betydelig antall småbåtplasser. KAIFRONTER JUSTERES, FORLENGES

17 EKSISTERENDE KANT

18 Alle får utsikt Alle kontorer og boliger får i prinsippet en relativt likeverdig kvalitet når det gjelder utsikt og sjøkontakt. Ingen blir liggende bak. Dette tilsier at alle enhetene får en relativt likeverdi attraktivitet / verdi. Usikten fra Batteriet opprettholdes. Eksisterende, bakenforliggende bebyggelse vil beholde sin utsikt, delvis over den nye bebyggelsen og delvis mellom de nye bygningene. ALLE FÅR UTSIKT OG SJØKONTAKT

19 1. REKKE

20 FUNKTIONELLE SAMMENHENGE

21 PROJEKT

22 BYGNINGSVOLUMEN ØYER

23 MELLEMRUM

24 A C-D H ATMOSFÆRE MATERIALEVALG

25 B ATMOSFÆRE MATERIALEVALG

26 SNIT SIGTELINIE

27 ATMOSFÆRE UTSIGT RUMLIGHED

28 D ATMOSFÆRE MATERIALEVALG

29 SNIT SIKTELINIE

30 ATMOSFÆRE UTSIGT NÆRHED

31 F ATMOSFÆRE MATERIALEVALG

32 SNIT RELASJON TIL LANDSKAP

33 ATMOSFÆRE UTSIGT RUMLIGHED

34 G ATMOSFÆRE MATERIALEVALG

35 SNIT UTSIGT LEISURE

36 ATMOSFÆRE UTSIGT PLADS HIGH

37 I ATMOSFÆRE MATERIALEVALG

38 SNIT SIKTELIIE

39 ATMOSFÆRE VANDBOLIG UTSIGT

40 ETAPPER

41 Etappe 1 Fjellanlegg 1 for APL og folkebadet APL 1 Dauholla / Kunnskapshavn 1 Barbu Brygge 1 Folkebad Sum etappe m m m m2 = m2 ETAPEDELING 1

42 Etappe 2 Fjellanlegg 2 for Kunnskapshavna APL 2 Kunnskapshavn 2 Barbu Brygge 2 Sum etappe m m m2 = m2 ETAPEDELING 2

43 Etappe 3 Fjellanlegg 3 for Sentrum, Barbu og ev. hotell Kunnskapshavn 3 Hotell Bygg ved p-portal Sum etappe 3 Sum m m m2 = m2 = m2 ETAPEDELING 3

44 ALTERNATIV UTFORMING

45 NUVÆRENDE PROSJEKT

46 ALTERNATIV VOLUMEN

47 ALTERNATIV VOLUMEN IFT ØYER

48 ALTERNATIV VOLUMEN 1. REKKE

49 ALTERNATIV VOLUMEN UTSIGT GENNEMSIGT

50 Visjonen om en " Kunnskapshavn " er dristig, ambisiøs og framtidsrettet Selve navnet " Kunnskapshavn " skaper nysjerrighet og forventninger om noe nytt noe annerledes noe som ingen har sett før på Sørlandet For å innfri disse forventningene er det etter vårt skjønn nødvendig at " Kunnskapshavna " også rent arkitektonisk framstår som nyskapende og dynamisk noe som blir lagt merke til noe som skaper debatt Vi har derfor tatt det helt ut - Skal det være, så skal det være " Kunnskapshavna " vil dermed bidra til å gi Arendal en ny profil, et nytt image På den ene siden av Pollen ligger Tyholmen som representerer historien, det autentiske På den andre siden ligger " Kunnskapshavna " som representerer framtida, det moderne Tilsammen gir dette Arendal to bein å stå på

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst. 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE 1 ELINBORG OG HANKØ SAMEIE Fredrikstad kommune Plan og miljø Bygnings- og reguleringsavdelingen Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Anders Kr. Holm Sivilingeniør MNIF og MRIF Kontoradr.: O.H. Bangs vei 51,

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer