Anleggsplan for svømmehaller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsplan for svømmehaller"

Transkript

1 Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006

2 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal gjøre det mulig for befolkningen å drive egenorganisert fysisk aktivitet og dermed gi begrepet Idrett for alle et reelt innhold. Innhold 1 - Innledning 2 - Brukergrupper 3 - Anleggsmessige utfordringer i nær fremtid 4 - Typer svømmeanlegg 5 - Vurderingsgrunnlag for bassengbehov 6 - Lokalisering av konkurranseanlegg

3 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 3 1. Innledning Idrett har spilt og spiller en stor rolle i den norske hverdag. Idrettsmiljøet er meget omfattende og består av mange idrettsgrener og spesialiteter. Felles for alle er at de trenger et sted å utøve aktiviteten på eller i. Dette spenner fra den enkleste løkke til store og kompliserte anlegg. De aktivitetene som svømmeidretten, med aner tilbake til vikingtiden, kan tilby har det til felles at de krever vann % av Norges befolkning bor innen ½ times kjøring fra sjø eller vann. Det vil si at det er nesten umulig å bevege seg i Norge uten å støte på vann i en eller annen form. Dette avspeiles også i Læreplanen for grunnskolen 2005 hvor svømming er en del av kroppsøvingsfaget, og hvor hensikten er at alle barn skal lære å svømme og bli fortrolige med og i vannet Med det klima vi har i Norge er det et meget begrenset tidsrom i året aktivitetene kan utøves ute i sjø og vann, hvis i det hele tatt. Det er derfor et landsomfattende behov for innendørsanlegg som kan innby til aktiviteter i vann uavhengig av klimaet og årstiden Behovet for fysisk aktivitet i den norske befolkning er stort, og vil øke i årene som kommer. Det er derfor av stor betydning at forholdene legges til rette for at befolkningen, barn, ungdom og voksne, lett kan utøve egenorganisert fysisk aktivitet i tillegg til den organiserte idretten. 2. Brukergrupper Følgende grupper vil være brukere av et svømmeanlegg: - barn, unge, voksne og eldre som vil ha svømming som idrett - opplæring: Svømmeopplæring for barn/voksne, babysvømming - skoler: Grunnskole, videregående skole, idrettslinje, høgskoler og universitet - mosjon: Svømming, vanngymnastikk, ballspill - idrett: Svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo, konkurranser - alle bevegelseshemmede, kronisk syke o.l., herunder rehabilitering av fysiske skader - rekreasjon Et svømmeanlegg med tilstrekkelig dybde er egnet til trening av padlere, dykkere og til sikkerhetskurs i forbindelse med offshorevirksomhet o.l For å kunne tilfredsstille de behov alle brukergruppene har, er det nødvendig med svømmeanlegg som har kapasitet om kan gi et bredt tilbud.

4 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 4 3. Anleggsmessige utfordringer i nær fremtid % av svømmeanleggene i Norge er bygget før Bygningstakten for nye svømmehaller har gått ned fra rundt 40 i året på sekst- og syttitallet til en reell nullvekst de siste ti årene når vi ser på antall nye anlegg og stengte anlegg. Hovedtyngden av den eksisterende bygningsmassen er over tjuefem år gammel. Mange kommunene har valgt å spare penger på vedlikehold og har heller ikke avsatt midler til fremtidige nyinvesteringer Svømmeanlegg er dyre å bygge og pusse opp. Den eksisterende bygningsmassen må enten erstattes eller rehabiliteres. Dette vil være så kostnadskrevende at det er tvilsomt om kommunene som anleggseiere kan makte utgiftene uten at Staten trer støttende til ut over de rammene som gjelder for tildeling av spillemidler i dag. 4. Typer svømmeanlegg I idrettslig sammenheng skilles det mellom kortbaneanlegg (25 meter) og langbaneanlegg (50 meter). Begge anleggstypene deles igjen i trenings- og konkurranseanlegg. Forskjellen mellom trenings- og konkurranseanlegg ligger i at konkurranseanleggene må ha basseng for oppvarming og utsvømming, og tribuner samt en del støttefunksjoner som ikke er nødvendige ved treningsanleggene. Kravene til anleggene er nedfelt i Norges Svømmeforbunds Spesifikasjon for svømmehaller : Det må være stupinstallasjoner som en integrert del av alle nye kort- og langbaneanlegg Opplæringsbasseng på 12 ½ og 16 2/3 meter er meget funksjonelle basseng for grunnleggende svømmeopplæring og innføring i de forskjellige svømmearter og fungerer som inngangsportal for unge som vil bruke svømming som idrett. Bassengene har imidlertid meget begrenset kapasitet og egner seg ikke til offentlige bruk som svømmeanlegg, bortsett fra i meget små kommuner Badeanlegg eller badeland er lekeplasser basert på vann, og omfattes ikke av NSFs spesifikasjon, og heller ikke av anleggsplanen. Det forkommer imidlertid en unyansert bruk av betegnelsen badeland som en fellesbetegnelse på bade- og svømmeanlegg. Dette er negativt for svømmeidretten, bl.a. fordi betegnelsen bad har flere betydninger, og svømmeidrett er ikke bading NSF har ikke noe imot at konkurranse- og/eller treningsanlegg kombineres med et "badeanlegg" for å gi et bredere tilbud til befolkningen, forutsatt at kravene som er fastlagt i NSFs spesifikasjon for svømmehaller blir tilfredsstilt når det gjelder svømmehallen.

5 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 5 5. Vurderingsgrunnlag for bassengbehov Svømmeanleggene har en helt annen brukerprofil enn andre idrettsanlegg, i og med at de har fire distinkte brukergrupper: Publikum, skolen, funksjonshemmede og idretten, og kan praktisk talt benyttes av alle, uansett alder og førlighet. Publikum dominerer bruken med 68 %, skolene 17,9 % mens den organiserte svømmeidretten får 7,4 % av åpningstiden. Dette betyr at utøverne i svømmeidretten ikke får nok trening, og at idretten derfor hemmes sterkt i sin utvikling på grunn av anleggsmangel Det foreligger ikke noen offentlig standard for hvor mange m² vannflate pr. innbygger det bør være i en kommune, og det er vanskelig å fastsette en helt objektiv faktor for å beregne bassengbehovet i den enkelte kommune. Det er mange forskjellige faktorer som må tas med i betraktning, som f. eks antall innbyggere i kommunen og det nære omland, kommunens geografiske utstrekning og kommunikasjonsforholdene. Se NSFs Strategidokument: For at alle grener av svømmeidretten (svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo) skal kunne drives og utvikles på en forsvarlig måte, samtidig som befolkningens behov for fysisk aktivitet tilfredsstilles, er det nødvendig med en kraftig økning i antall tidsmessige svømmeanlegg for trening og konkurranser. Alle kommuner med over 4000 innbyggere bør derfor ha tidsmessige treningsanlegg i et antall som er tilpasset befolkningens størrelse Rundt storbyene har det utviklet seg områder med stor befolkningstetthet.. I disse regionene finner vi også våre universiteter og større høgskoler. Dette har ført til at behovet for svømmehaller er blitt ytterligere forsterket. En konsekvens av dette er at det har utkrystallisert seg et behov for større anlegg i disse områdene som kan defineres som regionanlegg. Regionanleggene må være langbaneanlegg som vil gi et utvidet tilbud til både befolkningen og svømmeidretten i området. Ut fra et idrettspolitisk standpunkt er dette også viktig, da det vil være med på å motvirke at mange utøvere slutter som ellers ikke kunne kombinere høyere utdanning med trening Flere undersøkelser har vist at svømmeferdigheten i det norske folk er meget dårlig. Bare ca 50 % kan svømme 200 meter. Det er derfor nødvendig at det er opplærings/terapibasseng i alle svømmeanlegg. Dette vil også ivareta behovet til mennesker med forskjellig funksjonshemming.

6 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 6 6. Lokalisering av konkurranseanlegg For tiden er det ingen av de eksisterende 25 og 50 meters anlegg som tilfredsstiller kravene til tidsmessige konkurranseanlegg bl.a. på grunn av utilfredsstillende oppvarmingsog utsvømmingsmuligheter, for smale baner, ikke tilpasset sekretariatfunksjon og utilfredsstillende tribunekapasitet For at svømmeidretten skal få vilkår som gjør at den kan utvikle seg i internasjonal sammenheng er det behov for nye, fullverdige langbane konkurranseanlegg i områdene med stor befolkningstetthet. Anleggene må ha stillbar(e) delebrygge(r), slik at også kortbanemesterskapene kan avvikles der. Anleggene må ha komplette stupinstallasjoner, i eget basseng, som også vil tilfredsstille behovet for oppvarmings- og utsvømmingsbasseng og dermed gjøre anlegget til et fullverdig konkurranseanlegg. Se vedlegg 1 i NSFs spesifikasjon for svømmehaller Følgende lokalisering er ønskelig: Oslo og Bærum 2 stk Nedre Romerike Drammen Kristiansand Stavanger Bergen Tromsø Ved siden av å tilfredsstille svømmeidrettens behov vil disse anleggene også være en utmerket arena for egenorganisert fysisk aktivitet for befolkningen, da konkurransebassenget kan deles inn i forskjellige aktivitetssoner og dermed gi tilbud til flere ulike grupper av brukere samtidig Inntil dekningen av nye, tidsmessige anlegg er tilfredsstillende, kan forbundsstyret i en overgangsperiode gi midlertidig autorisasjon av eldre anlegg som konkurranseanlegg.

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb rettet mot KVU-arbeidet og de politiske prosessene knyttet til rehabilitering og oppgradering av Frognerbadet

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb Oslo Vest har akutt behov for helårs svømmeanlegg, ikke minst for skolenes svømmeundervisning, og vi antar

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Samfunnsøkonomisk bæreevne?

Samfunnsøkonomisk bæreevne? Hvem er vi? Frogner svømmeklubb I overkant av 100 medlemmer, stort sett rekruttert fra morgensvømmerne på Frognerbadet som ønsker helårssvømming og vinterisolerte garderober på Frognerbadet. Typiske Frognerbadbrukere,

Detaljer

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2003 Tilstandsrapport 23 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge Organisering og økonomi Aktivitet og medlemskap Idrettsanlegg Verdier og holdninger Akilles Oslo 23 INNHOLD 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Mål

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MEI-14/18464-2 16580/15 26.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 25.03.2015

Detaljer

Barn i fysisk aktivitet

Barn i fysisk aktivitet Barn i fysisk aktivitet MMIs data om barns deltakelse og involvering i idrett og egenorganisert fysisk aktivitet Det blir fra mange hold påpekt at aktivitetsnivået blant barn ikke er det samme som det

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Gunnar Breivik og Trond Svela Sand Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen Anne-Karine Halvorsen Thorén, Tore Edvard Bergaust, Knut Bjørn Stokke, m.

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020 Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden 2012-2020 1 Innhold 1. Bakgrunn for planen.... 3 1.1. Innledning.... 3 1.2. Bakgrunn.... 3 1.3. Hensikten med planen.... 4 1.4. Politisk behandling og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Hva er babysvømming? Gode grunner til å delta på babysvømming Når kan man starte med babysvømming? Hvor lenge skal vi holde på? Hvor

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

IKT FOR ELDRE Sluttrapport fra lekfolkskonferansen Eldre og informasjons- og kommunikasjonsteknologi 16. 19. juni 2000

IKT FOR ELDRE Sluttrapport fra lekfolkskonferansen Eldre og informasjons- og kommunikasjonsteknologi 16. 19. juni 2000 IKT FOR ELDRE Sluttrapport fra lekfolkskonferansen Eldre og informasjons- og kommunikasjonsteknologi 16. 19. juni 2000 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Overordnet perspektiv...

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer