Kartlegging og utredning av flerspråklige barn, unge og voksne sikring eller marginalisering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging og utredning av flerspråklige barn, unge og voksne sikring eller marginalisering?"

Transkript

1 Kartlegging og utredning av flerspråklige barn, unge og voksne sikring eller marginalisering? Hvordan kan NAFO bistå PPT med forebygging, kartlegging, utredning og tiltak i et mangfoldsperspektiv?

2 Liv Bøyesen Seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO fra opprettelsen av senteret

3 Dagens tekst Kort presentasjon av NAFO og hjemmesiden Marginalisering eller sikring? Hvordan kan NAFO bidra?

4 Kort presentasjon av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Kategoriseringer og innhold Relevans for PPT

5 Hvorfor Østberg-utvalget (NOU 2010:7 Mangfold og Mestring) understreker at man må skille mellom spesialpedagogiske behov, hjemlet i opplæringsloven kapittel 5, og behov for særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige, hjemlet i opplæringslovens 2-8 og Det er viktig at PPtjenesten, der det er behov for det, har kompetanse til å vurdere behovene til barn og unge med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Østberg-utvalget foreslår at kompetansen i flerspråklighet og flerkulturell forståelse heves i PP-tjenesten og det øvrige hjelpeapparatet. Utvalget understreker også viktigheten av at metoder og materiell for kartlegging og utredning av minoritetsspråklige barn og unge gjøres lett tilgjenglig og at det må gis tilfredsstillende opplæring i bruk av verktøyene. Departementet mener at dette er perspektiver som bør ivaretas i videre kompetanseheving for PP-tjenesten. (Stortingsmelding 18, ) Læring og fellesskap s 95)

6 Kort sagt: PPT trenger «kompetanse til å vurdere behovene til barn og unge med ulik språklig og kulturell bakgrunn» «metoder og materiell for kartlegging og utredning av minoritetsspråklige barn og unge» «tilfredsstillende opplæring i bruk av verktøyene»

7 Sikring eller marginalisering? Det kommer an på

8 Hensikt - resultat USA og Canada Jim Cummins Wayne Wright Terence Wiley Jeff Mac Swan Europa og Norge -OECD-rapporter -Nordahl og Overland -Joron Pihl -Knut Erik Aagaard

9 Over- eller underrepresentasjon Nordahl og Overland 1998 overrepresentasjon: uttrykk for ikke tilfredsstillende opplæringsstilbud konsekvenser for videre skolegang og samfunnsliv Spesialpedagogiske behov uten tanke på førstespråksferdigheter eller livssituasjon

10 Utfordringer når den som utredes/ kartlegges er flerspråklig

11 Orddiktat Kartlegging av leseferdighet Diktaten står beskrevet i denne boka

12 Hvordan forklare feiltypene i orddiktaten? Forenklinger av konsonantforbindelser To vokaler etter hverandre Forvekslinger veksling mellom y og i Pussigheter i forhold til v og p

13 Hefte 1: Oppgavetype ant oppg krit gr E res Fon analyse/lyder i ord Kjenne igjen bokstaver Fra språklyd til bokstav Orddiktat Hefte 2: Oppgavetype ant oppg krit gr E res Ordlesingsoppgaven Ord til bilde Ordlesingsoppgaven Bilde til ord Sentingslesing Instruksjon (fargelegging)

14 Konklusjon etter denne kartleggingen på norsk Eleven er i risikosonen Skolen er ikke effektiv

15 Hvordan forklare feiltypene? Bokstaver som representerer konsonanter Bb Tt Jj Xx Kh kh Dd Rr Ss Sh sh Dh dh Cc Gg Ff Qq Kk Ll M m Nn W w Bokstaver som representerer korte og lange vokaler Aa Ee Ii Oo Uu Aa aa Ee ee Hh Yy Ii ii Oo Uu uu

16 Lese- og skriveferdigheter når morsmålet tas i betraktning?

17 Tilgang via nettet ved henvendelse, I alt 15 språk Kartlegging av leseferdighet på somali

18 Resultater lesing morsmål Registreringskjema for 2 klasse somali Navn: Klasse: ant mulige grense ant rette Bokstavdiktat feiltyper: Skrive første bokstav feiltyper: Koble store og små bokstaver feil/forvekslinger Skrive siste bokstav feil/forvekslinger: Ordlesing, ord til bilde forvekslinger Ordlesing, bilde til ord forvekslinger: Vurdering av arbeidet med prøven: blid X nøytral sur

19 Et lite stykke kunnskap om Utfordringer i norsk Vokaler Fremre og rundete Konsonanter Mange forbindelser Morsmålet Språklyder og skrivesystem Skrift og rettskrivning (ortografi)

20 Erfaringer en tar for gitt Bowlingkule i CELF (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) There are no acceptable 1- point responses

21 Hvordan kan det bli slik? Allmenn pedagogikk Migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk Spesialpedagogikk psykologi Verdier og forpliktelser Målgrupper Kunnskaper og metoder Analyser og tolkninger Forventinger og tiltak

22 Fallgruber vinklinger Spesialpedagogikk Dysleksi? Kan være språkvansker Kognitive vansker lærevansker, hørsel? Familieforhold? Selektiv mutisme? Spesifikke språkvansker? Avvik, observasjoner Har fonologiske vansker (vansker med språklydene i norsk) Viser vansker med norsk grammatikk Viser tegn på ikke å forstå Har adferdsmessige avvik - - snakker ikke Norsk som andrespråk/migrasjonspedagogikk Typisk i en innlæringsfase Typisk i en innlærerfase Ordforrådet Reaksjon på skolesituasjonen evt traumer

23 Språkutvikling versus spesialpedagogiske behov Chasing a running target

24 Ord - begrep

25 Hvordan kan NAFO bistå? Kompetanse Forebygging Oppfølgning Samtaler Samarbeid Tilrådning tiltak Hypotese Datainnsamling Tolkning Konklusjon Bakgrunn Historie Anamnese Observasjon Testing

26 Figuren skal illustrere Aktiviteter i en prosess der målet er å få fram informasjon - kunnskap og data, sette disse i sammenheng med hverandre, og tolke og vurdere om resultatene samsvarer med en hypotese om avvik, som igjen utløser spesielle rettigheter og tiltak. NAFO kan -minne om foreldre og tospråklige lærere/fagpersoner som viktige samarbeidspartnere - minne om viktigheten av å ta i betraktning elevens bakgrunn og historie -bidra med synspunkter på kartlegging og observasjon og fallgruber i denne forbindelsen - minne om paragrafene 2.8 og 3.12 i Opplæringsloven som tiltak som bør være vurdert og evt satt ut i live. Å sikre at elevene får oppfylt sine rettigheter til språk og språkbevisst tilpasning - ut fra elevens erfaringer - også en type forebygging -bidra/samarbeide for å få implementert verktøy

27 Ressurser for PPT FLORO Kartleggings- og støttemateriell Modell og sjekkliste

28 FLORO flerspråklig Ordminne RAN og Ordrepetisjon 15 morsmål kurs og sertifisering 3 dokumenter+lydfiler Baddeleys modell for arbeidsminne Veiledende normer Språklig likeverd Utprøving og pilotering

29 Modell for utredning rolle med utvidet perspektiv og samarbeid 3.12 i vg skolen

30 Kort om modellen Skal samsvare med informasjonsbitene i den forrige modellen Kompetanse, samarbeid med bred innhenting av informasjon flere kilder, flere sider av erfaringer og livssituasjon står sentralt for å sikre at resultatene blir gyldige (valide)

31 Sjekkliste

32 Lenker Rettigheter Forutsetninger bakgrunn Flyktninger og asylsøkere rnf1ikjkxg

33 Lykke til videre!

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Frogn Kommune, 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I GRUNNLAG FOR PLANEN 3 Innledning 1. Situasjonen i Frogn kommune 2. Lover og forskrifter 3.

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Mangfold i språk og tekst. Lesesenter et

Mangfold i språk og tekst. Lesesenter et 1 Lesesenter et Redaktør: Margunn Mossige www.lesesenteret.no Telefon: 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartmentet postmottak@kd.dep.no Vår dato: 29.09.2010 Vår ref.: KA-7310 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjersti Ø. Tveit Høringssvar til Kunnskapsdepartementet: Mangfold og mestring. Flerspråklige

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Kirsten Palm Høgskolen i Oslo og Akershus Else Ryen Universitetet i Oslo Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Sammendrag Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig av eirik s. Jenssen og sølvi lillejord Tilpasset opplæring er et politisk vellykket begrep, i den forstand at ulike politiske regimer har tatt det i bruk og

Detaljer